ppgbazizns

Tujuan Untuk memberi perlindungan secukupnya dari bahaya kebakaran kepada penghunipenghuni bangunan dan mengurangkan kemusnahan kepada hartabenda.
ppgbazizns

Unsur-unsur struktur sesuatu bangunan yang berupaya untuk melaksanakan fungsinya dengan sendiri atau berkehendakkan bantuan bagi membendung atau menyekat asap dan api deripada merebak di dalam bangunan semasa kebakaran
ppgbazizns

Terbahagi Kepada Dua Bidang; 1.Perlindungan Kebakaran Pasif 2.Perlindungan Kebakaran Aktif

ppgbazizns

Komponen Perlindungan Kebakaran Pasif

•Jalan keluar keselamatan •Pemetakan •Kekemasan dalaman dan siling •Pengudaraan dan pengcahayaan •Akses menentang kebakaran
ppgbazizns

1.Jalan Keluar mendatar 2.Jalan keluar menegak 3.Jalan keluar akhir
ppgbazizns

1. Jalan Keluar Mendatar Jalan keluar daripada sesuatu petak bangunan ke petak bangunan bangunan bersebelahan pada paras yang sama.

ppgbazizns

JALAN KELUAR MENDATAR

Jalan Keluar Mendatar

ppgbazizns

2. Jalan Keluar Menegak Struktur di dalam bangunan digunakan untuk menyelamatkan diri keluar daripada tingkat atas ke tingkat bawah.

ppgbazizns

JALAN KELUAR MENEGAK

Jalan Keluar MENEGAK

ppgbazizns

2. Jalan Keluar Akhir Tempat keluar terus ke jalan, laluan atau tangga terbuka dimana penghuni selamat daripada kebakaran atau asap

ppgbazizns

JALAN KELUAR AKHIR

ppgbazizns

EL PEJABAT PEJABAT PEJABAT

EL

TANGG A

K

EL

EL

K

L O B K I D I E L L I N D U N G

TANGG A

KORIDOR DILINDUNG

LIF

BILI K M&E

PEJABAT

PEJABAT

LIF

Syarat-Syarat Jalan Keluar; •Kelebaran dan sais tidak berkurangan sepanjang laluan •Bebas dari halangan •Pintu rintangan api •Tanda KELUAR dan lampu kecemasan •Semua bukaan tidak dibenarkan kecuali bukaan pintu rintangan api
ppgbazizns

•Penudaraan dan pencahayaan cukup

Jalan Keluar Mendatar

Jalan Keluar Menegak

Jalan Keluar Terakhir

ppgbazizns

ppgbazizns

DIMENSI TANGGA

106. Dimensi Tangga • (1) Bagi sesuatu tangga, tinggi sesuatu anak tangga itu hendaklah tidak lebih daripada 180 milimeter dan jejaknya tidak kurang daripada 255 milimeter dan dimensi-dimensi ketinggiannya dan jejaknya tangga yang dipilih hendaklah seragam dan bersamaan seluruhnya. • (2) Lebar sesuatu tangga hendaklah mengikut undangundang kecil 168. • (3) Lanjar pelantar hendaklah tidak kurang daripada lebar anak tangga itu.

ppgbazizns

SUSUR TANGAN

107. Susur Tangan • (1) Kecuali bagi tangga yang mempunyai kurang daripada 4 tetingkat, semua tangga hendaklah disediakan dengan sekurang-kurangnya satu susur tangga. • (2) Tangga yang lebarnya lebih daripada 2225 milimeter hendaklah disediakan dengan susur tangan tengah bagi setiap 2225 milimeter daripada lebar yang dikehendaki itu dan mempunyai jarak yang hampir-hampir sama.

ppgbazizns

SUSUR TANGAN

• (3) Bagi bangunan lain daripada bangunan kediaman, susur tangan hendaklah diadakan pada setiap sisi tangga itu jika lebar tangga itu adalah 1100 milimeter atau lebih. • (4) Semua susur tangan hendaklah mengunjur tidak lebih daripada 100 milimeter daripada permukaan dinding kemas dan hendaklah ditempatkan tidak kurang daripada 825 milimeter dan tidak lebih daripada 900 milimeter diukur daripada anjur jejak tangga dengan syarat bahawa susur tangan bagi pelantar hendaklah tidak kurang daripada 900 milimeter daripada paras pelantar itu.

ppgbazizns

SUSUR TANGAN

ppgbazizns

LARIAN TANGGA MAKSIMUM

108. Larian Tangga Maksimum • (1) Bagi bangunan kediaman, suatu pelantar yang tidak kurang daripada 1.80 meter lanjurannya hendaklah diadakan bagi tangga pada jarak-jarak tegak yang tidak lebih daripada 4.25 meter dan bagi tangga-tangga dalam semua bangunan lain hendaklah tidak lebih daripada enam belas tetingkat di antara setiap pelantar itu. • (2) Tiada mana-mana bahagian dalam sesuatu larian mana-mana tangga boleh mempunyai kurang daripada dua tetingkat.

ppgbazizns

LARIAN TANGGA MAKSIMUM

ppgbazizns

JENIS-JENIS DINDING PEMETAKAN Terdapat empat jenis dinding pemetak:1. Dinding pangsa (Ruj. UUK 136, 138, 148) Merupakan satu struktur yang dibina khas bagi pemisahan. Hendaklah dibina dari bahan yang mempunyai tahap ketahanan api (TKA) tidak kurang dari setengah jam. Contohnya ruang pejabat yang dipisahkan denga setor atau bilikbilik lain. 2. Lantai petak (Ruj. UUK 136, 138, 148) Merupakan pemisah antara dua tingkat dengan kedudukan mendatar dan mempunyai ukuran tertentu serta dapat menahan api dalam jangka masa tertentu (Ruj. UBBL 1984 Jadual V). Sebab-sebab dinding pangsa dan lantai petak diperlukan adalah kerana: (a) Apabila terdapat pelbagai jenis bahaya dan risikodalam sesuatu bangunan tersebut.
ppgbazizns

(b) Apabila isi padu, ketinggian & keluasan sesebuah bangunan itu melebihi had yang ditetapkan. (c) Mengambilkira kedudukan dan reka bentuk struktur bangunan. Bumbung Galeri Dinding pemetakan

Lantai petak

Lantai tahan beban

Lantai

Dinding luar

Alang & rasuk Elemem Struktur Bangunan

ppgbazizns

3.

Dinding Dua Pihak (party wall) Tebalnya 200 mm dibuat daripada batu padat atau konkrit dan terbahagi kepada dua lapis berasingan, setiap satu tidak kurang dari 100 mm tebal jika dibina pada masa-masa berlainan. (a) Dengan syarat rumah pangsa atau teres adalah daripada konkrit tetulang atau bingkai keluli dimana lantai dan bumbungnya dibina mengikut kehendak undang-undang kecil ini. Ketebalan dinding dua pihak tidak kurang daripada 100 mm.

(b) Dinding dua pihak bagi rumah satu tingkat boleh dibina daripada batu padat atau konkrit bawa beban 100 mm tebal dengan syarat kehendak-kehendak bahagian V, VI & VII Undang-Undang Kecil ini dipatuhi. (c) Pembinaannya hendaklha dilanjutkan ke bahagian atas permukaan bumbung sejauh tidak kurang daripada 230 mm pada sudut tepat dengan permukaan atas.
ppgbazizns

Dinding Dua Pehak (Party Wall)

ppgbazizns

Pintu Langsar 2 jam pintu rintangan api Ruang Pejabat

2 jam pintu rintangan api

Dinding Pengasing

Setor Dinding/lantai pemetakan

4.

Pintu Rintangan Api Adalah pintu yang mempunyai darjah ketahanan api minimum tidak kurang dari setengah jam (1/2 jam) mengikut standard yang diuji.. (a) Ribet pada bingkai pintu atau pada penahan pintu mengikut mana yang berkenaan tidak kurang daripada 18 mm. (b) Engsel-engsel yang dipasang pada pintu hendaklah mempunyai takat lebur tidak kurang dari 800 darjah Celsius. (c) Pintu itu boleh tertutup sendiri. 4.1. Tujuan diadakan pintu rintangan api selain dari kegunaan biasa, ia digunakan untuk: (i) menahan kemerebakan api dan asap dari tempat bermula kebakaran ke bahagian lain dalam bangunan. (ii) melindungi lubang terlindung daripada kemerebakan api dan asap secara menegak.

ppgbazizns

4.2. Ujian pintu rintangan api. (i) Ujian Stabiliti untuk menentukan pintu rintangan api masih kekal berdiri semasa diuji. bagi menentukan samada terdapat sebarang kebocoran /keretakan yang boleh merebakan kebakaran & asap. untuk menentukan semua pintu rintangan api berupaya menyekat/menghalang pengaliran haba yang kuat.

(ii) Ujian Intergriti -

(iii) Ujian Insulasi

-

5.

Pintu Penahan Asap Ialah pintu yang dipasang pada sesuatu kerangka memenuhi kehendak Seksyen 7 PB 476 bahagian 8: 1972 tentang:(a) ketahanan daripada runtuh selama tidak urang daripada 30 minit. (b) ketahanan daripada laluan api da ngas panas selama tidak kurang daripada 20 minit.

ppgbazizns

Pintu Penahan Asap Ialah pintu yang dipasang pada sesuatu kerangka memenuhi kehendak Seksyen 7 PB 476 bahagian 8: 1972 tentang:(a) ketahanan daripada runtuh selama tidak urang daripada 30 minit. (b) ketahanan daripada laluan api dan gas panas selama tidak kurang daripada 20 minit.

ppgbazizns

200
Maksimun 3mm

200

Lebar panel pintu Maksimun 3mm

Set Kunci Engsel FFL

Ketinggian panel pintu

Set Penutup Pintu

Set Penutup Pintu

Ketinggian panel pintu

Set Kunci Engsel FFL

200

PINTU RINTANGAN API

200

Maksimum: 10 mm

Maksimum: 10 mm

a) Rebet pada bingkai pintu atau pada penahan pintu itu mengikut mana yang berkenaan,tidak kurang daripada 18 mm dalamnya. b) Pintu itu dipasangkan dengan engsel-engsel logam yang mempunyai takat lebur tidak kurang daripada 800oC. c) Pintu itu boleh menutup sendiri.
ppgbazizns

900 mm

Set Penutup Pintu

Tidak melebihi 0.065 m/per. Ketebalan 6 mm Kaca Berdawai Georgia

2100 mm

Ensel

Set Kunci

PINTU RINTANGAN API

FFL 200 mm Kelegaan maksimum 10 mm

ppgbazizns

3. Kekemasan dalaman dan siling
Definasi:Adalah permukaan dlam yg terdedah tetapi tidak terhad kpd dinding, dinding sekat, tiang dan siling yg tetap atau yg boleh dialihkan. Antara komponen yg dilarang dilapik dgn bahan mudah bakar adalah lobi terkawal, tangga keselamatan, ruang laluan antara lobi dan tangga. Jika dilakukan , keadaan yg sebegini akan menyebabkan kesusahan dan bahaya kpd penghuni dan anggota bomba apabila berlaku kebakaran.
ppgbazizns

4. Pengudaraan dan Pencahayaan (Ventilation and brightnees)
Definasi: Adalah satu sistem bagi menjamin keselamatan penghuni keluar drp banguna semasa menyelamatkan diri apabila berlakunya kebakaran Tujuan diadakan :1. Memberi pengudaraan kp jalan2 keluar keselamatan spt tangga keselamatan, lobi melawan kebakaran dan koridor terlindung 2. Mengelakkan kemasukan asap ke dalam kawasan terlindung 3. Mengurangkan kemerebakan kebakaran disebabkan oleh asap 4. Menerang kegelapan dan beri pandu arah semasa proses pelepasan diri semasa kecemasan ppgbazizns

Jenis Pengudaraan :-Pengudaraan biasa spt tingkap, lubang udara dan struktur bangunan terbuka -Pengudaraan mekanikal spt Exhaust fan, portable smoke extractor dan sistem isi tekan. Pencahayaan :-Merupakan satu unsur sokongan kpd perlindungan pasif di mana ia dpt membaerikan cahaya kpd semua laluan keselamatan ke semua arah dan tempat laluan keluar yg ditandakan - Keadaan sebegini akan membantu penghuni dan anggota bomba utk mencari jalan keluar / masuk dgn selamat terutama semasa kebakaran
ppgbazizns

5. Akses Menentang Kebakaran
Ruang akses menentang kebakaran :Satu ruang yg terpisah drp tingkat yg menggunakanya oleh binaan yg mempunyai tahap ketahanan api sekurang2nya ½ jam dan boleh dilalui terus drp sesuatu tangga menentang kebakaran dan lif bomba serta mengandungi pancur basah / kering. Jalan Akses perkakas bomba:Adalah satu jalan atau ruang yg membolehkan jentera bomba dpt menghampiri bangunan dan boleh menampung keberatan tertentu utk tujuan melawan kebakaran dan menyelamatkan nyawa

ppgbazizns

el

K

el Self contained emergency light for stairs, corridors and protected lobby el el
K

el

el

Protected lobby or stairs to be pressurised

ppgbazizns

Akses Perkakas Bomba

Satu jalan atau ruang untuk membolehkan jentera bomba dapat menghampiri bangunan dan boleh menampung keberatan disyaratkan untuk tujuan melawan kebakaran dan menyelamatkan nyawa.
ppgbazizns

Sistem Perlindungan Aktif
DEFINASI SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN DIPASANG TETAP PADA BANGUNAN ATAU PREMIS MERANGKUMI TIGA CARA TINDAKAN UNTUK MENGESAN DAN MEMBERI ISYARAT, MNEGAWAL DAN MEMADAM KEBAKARAN
ppgbazizns

TUJUAN •UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA PENGHUNI BANGUNAN DENGAN CARA MENGESAN, MENGAWAL DAN MEMADAM KEBAKARAN •UNTUK MENGESAN, MENGAWAL DAN MEMADAM KEBAKARAN DIPERINGKAT AWAL BAGI MENGELAKKAN KEROSAKKAN DAN KEMUSNAHAN AKIBAT KEBAKARAN
ppgbazizns

• • • • • • • • • • • • • •

SISTEM PENYEMBUR AIR AUTOMATIK ALAT PENGESAN ASAP ALIR KELUAR (OUTLET) PANCUR KERING / BASAH. SALUR BANTU MULA SISTEM PECAH KACA ALAT PEMADAM API TELEFON BOMBA FIREMAN SWITCH SISTEM SIARAYA LIFT BOMBA LAMPU KECEMASAN LAMPU TANDA ‘KELUAR’ PINTU RINTANGAN API LAIN-LAIN SALURAN PERKHIDMATAN

ppgbazizns

PILI BOMBA

Tujuan. • Pili bomba diadakan dipremis/bangunan sebagai kemudahan bekalan air untuk pasukan pemadaman kebakaran, samada dari Jabatan Bomba dan Penyelamat atau skuad pemadam kebakaran premis/bangunan, dalam kerja-kerja mengawal dan memadam kebakaran.

ppgbazizns

Syarat Pemasangan •Setiap premis/bangunan hendaklah mengadakan satu sistem pemasangan tetap pili bomba yang dirancang untuk mengalir dan mengeluarkan air bertekanan. •Pili bomba dipasang hendaklah dari jenis pillar pengeluaran dua haladan mempunyai paip berukuran tidak kurang daripada 65mm. •Jumlah pengeluaran air minima adalah sebanyak 250 gelen seminit untuk setiap pili bomba.Manakala tekanan air untuk setiap pengeluaran pili bomba hendaklah dalam lingkungan dari 65 psi hingga 75 psi. •Setiap premis mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu buah pili bomba. Jarak antara satu pili bomba dengan pili bomba hendaklah tidak lebih daripada 90 meter.Jarak diantara pili bomba dengan bangunan hendaklah tidak kurang daripada 6 meter. •Pili bomba pada kebiasaanya mendapat bekalan dan tekanan air dengan disambungkan terus ke paip sistem bekalan air awam. Untuk kawasan perindustrian besar atau kawasan dimana terdapat masalah bekalan air dari sistem bekalan air awam, satu sistem bekalan air tersendiri hendaklah diadakan. Dimana pam dan tangki simpanan air hendaklah disediakan.
ppgbazizns

Gambaran Skematik Pili bomba disambung terus ke sistem bekalan air awam

Gambaran Skematik Pili bomba bekalan air tersendiri
ppgbazizns

SISTEM GELENDUNG HOS HIDEROLIK
• Tujuan • Ianya diadakan bagi kegunaan penghuni premis untuk mengawal dan memadam kebakaran diperingkat kecil.Alat ini di klasifikasikan sebagai alat bantu mula (First Aid Fire Fighting Equipment).
ppgbazizns

Alat gelendung hos hendaklah ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat seperti dalam lobi perlindungan, laluan, kurungan tangga keselamatan dan seumpamanya. Jumlah alat gelendung hos diperlukan untuk premis/bangunan bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. Jarak antara satu alat gelendung hos adalah dalam lingkungan 80 hingga 90 meterdan ianya bergantung kepada rekabentuk dalaman sesuatu bangunan. Jenis hos digunakan hendaklah dari jenis `heavy duty, double breaded’ dan ukurannya 1 inci atau ¾ inci garis lintang bergantung kepada tempat ianya diadakan. Untuk kawasan kilang hos digunakan 1 inci garis lintang, manakala

ppgbazizns

JENIS JENIS PAM Menggunakan 2 pam Kuasa dari elektrik dan disel driven @ janakuasa elektrik dan Gen. set. 1. Duty Pam Berfungsi untuk memberi tekanan dan pengeluaran air semasa melawan kebakaran. ii. Berfungsi secara Automatik dan manual. iii. Kuasa pam bergantung kepada pengeluaran dan ketinggian banggunan. 2. Standby Pam Berfungsi sama seperti duty pam tetapi hanya akan bergerak apabila duty pam rosak @ bekalan kuasa terputus.
ppgbazizns

SISTEM PANCUR KERING(DRY RISER SYSTEM)
• • Tujuan Sistem pancur kering diadakan untuk kegunaan pasukan pemadaman kebakaran samada dari Jabatan Bomba dan Penyelamat atau skuad pemadaman bangunan atau premis untuk mengawal dan memadam kebakaran dibangunan tinggi yang lebih daripada 18.3meter dan tidak melebihi 30.5 meter tinggi .

ppgbazizns

SISTEM PANCUR BASAH(WET RISER SYSTEM)
• Tujuan • Sistem pancur kering diadakan untuk kegunaan pasukan pemadaman kebakaran samada dari Jabatan Bomba dan Penyelamat atau skuad pemadaman bangunan atau premis untuk mengawal dan memadam kebakaran dibangunan tinggi yang lebih daripada 30.5 meter tinggi .
ppgbazizns

Gambaran Pam-Pam Sistem Pancur Basah

Gambaran Injab Masuk

Gambaran Injab Pelantar

ppgbazizns

ppgbazizns

SISTEM PENGGERA KEBAKARAN JENIS MANUAL
• Tujuan • Untuk digunakan oleh penghuni bangunan memberi amaran kecemasan kebakaran dengan cara memecahkan alat penggera kebakaran.

Gambaran alat penggera jenis pecah kaca

Gambaran loceng kecemasan kebakaran
ppgbazizns

SISTEM PENGGERA KEBAKARAN JENIS AUTOMATIK
• Tujuan • Untuk memberi amaran kecemasan kebakaran dengan cara mengesan asap dan haba kebakaran yang berlaku dalam bangunan secara automatik.

Gambaran alat pengesan haba automatik

Gambaran alat pengesan asap automatik
ppgbazizns

SISTEM PENGGERA KEBOCORAN GAS AUTOMATIK
• Tujuan • Untuk memberi amaran kecemasan kebocoran gas merbahaya dikawasan proses loji atau dalam bangunan secara automatik.Alat pengesan kebocoran gas
ppgbazizns

Gambaran alat pengesan gas merbahaya automatik

SISTEM SEMBURAN AIR AUTOMATIK
• Tujuan • Sistem ini diadakan untuk mengesan, mengawal dan memadam kebakaran secara automatik di dalam bangunan dengan menggunakan air sebagai media pengawalan dan pemadaman.

Gambaran kepala springkler

Gambaran pam-pam sistem springkler
ppgbazizns

SISTEM `WATER SPRAY’
• Tujuan • Sistem ini diadakan untuk, mengawal dan mencegah kemerebakkan kebakaran secara automatik atau manual di struktur atau tangki simpanan bahan merbahaya dengan menggunakan air sebagai media pengawalan dan pemadaman.

Gambaran Sistem `Water Spray’ untuk pam bahan kimia merbahaya

ppgbazizns

Gambaran Sistem `Water Spray’ untuk tangki simpanan kimia merbahaya

SISTEM PERLINDUNGAN BUIH (FOAM SYSTEM)
• Tujuan • Sistem ini diadakan untuk, mengawal dan memadam kebakaran secara automatik atau manual di struktur atau tangki simpanan bahan merbahaya dengan menggunakan buih(foam) sebagai media pengawaian dan pemadaman.

Gambaran bahagian dalam ujian Sistem Perlindungan Buih pada tangki simpanan bahan merbahaya

ppgbazizns

Gambaran ujian Sistem Perlindungan Buih pada tangki simpanan bahan merbahaya

SISTEM PEMBUANGAN ASAP (SMOKE SPILL/EXTRACTOR SYSTEM)
• Tujuan • Sistem ini diadakan untuk, mengawal dan mengeluarkan asap dan gas merbahaya yang wujud hasil daripada peroses kebakaran di dalam bangunan secara automatik .
ppgbazizns

Gambaran kipas sistem pembuangan asap

Gambaran corong untuk sistem pembuangan asap di tingkat basemen

SISTEM PEMBUANGAN ASAP

ppgbazizns

ALAT PEMADAM API JENIS MUDAH ALIH
• Tujuan • Alat ini diadakan untuk kegunaan penghuni bangunan mengawal dan memadam kebakaran di peringkat kecil. Ianya di kategorikan sama seperti Sistem Gelendung Hos Hiderolik iaitu sebagai alat bantu mula.

Gambaran alat pemadam api .

ppgbazizns

Cara penggunaan

.

Semasa kita mempelajari Kimia Kebakaran, kita akan diajar tentang kelas-kelas api yang mana kelas-kelas api juga adalah mustahak diketahui semasa mempelajari alat pemadam api, kerana alat pemadam api boleh digunakan pada jenis-jenis yang berbeza.
KELAS API KELAS A JENIS KEBAKARAN BAHAN-BAHAN APA YANG DIGUNAKAN

HUBUNGAN ALAT PEMADAM API DENGAN KELAS-KELAS API

Pepejal

i. Kayu ii. Kain iii. Kertas Dll i. Minyak ii. Varnish iii. Cat dll Semua jenis elektrik i. Butana ii. Propane iii. LPG iv. Avatalane dll i. ii. iii. iv. Potassium Sodium Calsium Magnesium dll

i. Jenis air ii. Debu Kering iii. Buih i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. Foam Debu Kering Carbon Dioxide Air secara semburan Debu Kering Foam. Foam Carbon Dioxide Debu Kering Air secara semburan

KELAS B

Cecair

KELAS C

Elektrik Gas & Wap

KELAS D

Logam

ppgbazizns

i. Debu Kering ii. Soda Ash iii. Debu Graphite

PANEL KAWALAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN AKTIF
• Tindakan dan perggerakkan kesemua sistem-sistem perlindungan aktif, kecuali alat pemadam api mudah alih, di adakan dalam sesuatu bangunan atau premis akan di pertalikkan (monitored) ke Panel Kawalan Amaran Kebakaran Utama (Main Fire alarm Control Panel). Panel ini di tempatkan di dalam Bilik Kawalan Kebombaan. • Untuk bangunan-bangunan atau premis besar, adalah disyaratkan supaya disediakan pemasangan `Computerize Monitoring System (CMS)’. Alat ini akan disambungkan terus ke balai bomba berhampiran. Alat ini akan memberikan maklumat kecemasan kebakaran secara automatik ke balai bomba tanpa penghuni bangunan membuat panggilan talifon.
ppgbazizns

Gambaran Panel Kawalan Kebakaran jenis `Addressable Type’

ppgbazizns

PROSIDUR MEMPROSES PLAN DAN KELULUSAN MENDUDUKI BANGUNAN 1. Pengemukakan pelan * Pelan Arkitektural - Mengemukakan plan untuk diberi kehendak – kehendak pencegahan kebakaran. - Mengemukakan pelan untuk tujuan mendapatkan kelulusan. - Mengemukakan pelan untuk mengubah suai bangunan yang sedia ada. * Pelan M&E bagi kelengkapan menentang kebakaran dan pemasangan keselamatan kebakaran.

2. Pengambilan pelan.
ppgbazizns

Simbol Alat-Alat Kebombaan Pada Pelan Akitektural

S

Alat Pengesan Asap EL Lampu Kecemasan Jenis Kuasa Tersendiri

K

Lampu Tanda `KELUAR’ Alat Pemadam Api Jenis Debu Kering (Dry Powdwer

H

Pili Bomba

FD1

DP

Pintu Rintangan Api Jenis Satu Jam

BG

Alat Pengetera Kebakaran Jenis Pecah Kaca

HR Alat Gelendung Hose Hiderolik

ppgbazizns

ppgbazizns