AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB

AMANAH Bahasa : Setia, kebaktian, tidak belot.

Istilah Akhlak : Gerak/kehendak hati yang mengajak menuruti apa yang telah ditetapkan sebagai kewajipan dan mesti dilaksanakan.

TANGGUNGJAWAB Mempunyai pengertian dan hubungan yang sungguh rapat, kerana tanggungjawab hanya lahir dari perasaan amanah.

-Sifat amanah akan sia-sia tanpa perlaksanaan tanggungjawab.

DALIL a) Al-Quran Surah An-Nisaa’ ayat 58 bermaksud : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya……..”

b)

DALIL HADIS - Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bermaksud: “ Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada mu dan jangan pula kamu khianati orang yamg maengkhianati diri mu ”

- Hadis Rasulallah S.A.W “ Tidak sempurnalah keimanan seseorang yang tidak bersifat amanah dan tidakalah sempurna agama seseorang yang tidak dapat menepati janjinya.

BAHAGIAN AMANAH a. Amanah pada Bicara/Lisan. b. Amanah pada Janji. c. Amanah pada Amanah. d. Amanah pada Mata. e. Amanah pada Farji (Maruah) f. Amanah pada Tangan (Kuasa)

Hadis Rasulallah S.A.W “ Tanda orang munafiq ialah tiga, iaitu bila bercakap ia dusta, ketika berjanji ia mungkar dan bila diamanahkan ia khianati ”

Harus Berdusta: - Bertujuan memperbaiki hubungan dan mendamaikan dua golongan yang berselisih faham. - Bertujuan mewujudkan keharmonian di dalam rumah tangga bagi yang beristeri lebih dari seorang. - Dusta dalam peperangan.

KESAN AMANAH

a. Tanda kesempurnaan Iman b. Disegani / Kepercayaan Masyarakat c. Membina Keharmonian Manusia d. Meneruskan Ketamadunan Umat Maanusia Sabda Rasulallah : “Apabila telah disia-siakan / diabaikan amanah maka tinggalkan saat kehancuran”

PENUTUP Kesungguhan menghayati sifat amanah dan menjadikan diri bertanggungjawab akan membari kesan kebaikan pada induvidu dan masyarakat.

TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful