AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB

AMANAH Bahasa : Setia, kebaktian, tidak belot.

Istilah Akhlak : Gerak/kehendak hati yang mengajak menuruti apa yang telah ditetapkan sebagai kewajipan dan mesti dilaksanakan.

TANGGUNGJAWAB Mempunyai pengertian dan hubungan yang sungguh rapat, kerana tanggungjawab hanya lahir dari perasaan amanah.

-Sifat amanah akan sia-sia tanpa perlaksanaan tanggungjawab.

DALIL a) Al-Quran Surah An-Nisaa’ ayat 58 bermaksud : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya……..”

b)

DALIL HADIS - Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bermaksud: “ Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada mu dan jangan pula kamu khianati orang yamg maengkhianati diri mu ”

- Hadis Rasulallah S.A.W “ Tidak sempurnalah keimanan seseorang yang tidak bersifat amanah dan tidakalah sempurna agama seseorang yang tidak dapat menepati janjinya.

BAHAGIAN AMANAH a. Amanah pada Bicara/Lisan. b. Amanah pada Janji. c. Amanah pada Amanah. d. Amanah pada Mata. e. Amanah pada Farji (Maruah) f. Amanah pada Tangan (Kuasa)

Hadis Rasulallah S.A.W “ Tanda orang munafiq ialah tiga, iaitu bila bercakap ia dusta, ketika berjanji ia mungkar dan bila diamanahkan ia khianati ”

Harus Berdusta: - Bertujuan memperbaiki hubungan dan mendamaikan dua golongan yang berselisih faham. - Bertujuan mewujudkan keharmonian di dalam rumah tangga bagi yang beristeri lebih dari seorang. - Dusta dalam peperangan.

KESAN AMANAH

a. Tanda kesempurnaan Iman b. Disegani / Kepercayaan Masyarakat c. Membina Keharmonian Manusia d. Meneruskan Ketamadunan Umat Maanusia Sabda Rasulallah : “Apabila telah disia-siakan / diabaikan amanah maka tinggalkan saat kehancuran”

PENUTUP Kesungguhan menghayati sifat amanah dan menjadikan diri bertanggungjawab akan membari kesan kebaikan pada induvidu dan masyarakat.

TAMAT