PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN ABASIYAH

Latar belakang kerajaan Abasiyah
• Nama kerajaan Abasiyah diambil daripada nama bapa saudara nabi Alabbas.

• Lima kurun daripada tahun 132H-650H.

Struktur kerajaan Abasiyah
• Mewarisi sistem Khilafah secara warisan(Wilayatul ahdi) • Dipimpin oleh 37 orang Khalifah. • Sistem pentadbirannya diadaptasi dari sistem kerajaan Parsi-orang Parsi memeluk islam dan memegang jawatan penting dalam kerajaan. • Contoh : istilah wazir maksudnya perdana menteri diambil daripada bahasa parsi.

Sistem pemerintahan kerajaan abasiyah

Khalifah-khalifah kerajaan Abasiyah yang terkenal

Faktor penyebaran islam pada zaman Abasiyah

Faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abasiyah

Semangat jihad umat islam pada zaman kerajaan abasiyah
• Jihad di medan perang • Jihad memajukan diri dan membangunkan negara.

Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan Abasiyah

Bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abasiyah

Kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina tamadun.

Terima kasih 