KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH

Definisi masalah SITUASI YANG DI ALAMI OLEH INDIVIDU APABILA MENGHADAPI KEKANGAN UNTUK MENCAPAI SESUATU

Rajah masalah masalah rintangan matlamat

CIRI-CIRI • Kenalpasti bentuk masalah: ➢ Masalah berstruktur – masalah yang jelas ➢ Masalah tidak berstruktur – masalah yang kabur dan tidak teratur jalan penyelesaian. Cara untuk bertindak balas dengan masalah ini – semakin kreatif semakin mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Mencapai matlamat

• •

FAEDAH KEMAHIRAN INI I. Akan bertindak secara rasional dan objektif II. Akan menyelesaikan masalah dengan sistematik III. Meningkatkan kemahiran berfikir IV. Meningkatkan keyakinan diri

DEFINISI KEMAHIRAN MENYELESIAKAN MASALAH MENGIKUT TOKOH2

GEORGE POLYA: ✔ ✔ ✔ ✔ Mencari jalan keluar daripada kesulitan Jalan yang menpunyai penghalang Menpunyai matlamat yang tidak difahami Asas menbuat keputusan yang disarankan  Kenalpasti masalah utama  Buat perancangan-senaraikan rintangan  Laksanakan perancangan  Semak semula / menilai keputusan

WOOLFOLK • • • • Menbuat formulasi terhadap jawapan baru Meneroka aplikasi-aplikasi mudah daripada aturan yang menyelesaikan masalah Apabila respon yang rutin tidak sesuai lagi dengan situasi itu 4 peringkat penyelesaian masalah mengikut Woolfolk  Mengambarkan masalah  Merancang penyelesaian  Melaksanakan penyelesaian  Menilai keputusan dipelajari untuk

BAYER  Langkah menyelesaikan masalah Menyatakan semula masalah Memilih rancangan Melaksanakan rancangan Menilai keputusan- dari apa yang dirancang GREEN DAN KNIPPN         Menentukan matlamat kita Kenal pasti masalah Kenalpasti rintangan Kenalpasti pilihan dalam penyelesaian Menilai pilihan Menilai pilhan Menbuat pilhan terhadap alternatif Menbentuk pelaksanaan

KOMPONEN PENYELESAIAN MASALAH 1. Kefahaman dan kemahiran dalam proses terlibat dalam menyelesaikan sesuatu masalah

2. Pengetahuan aspek teknikal tentang subjek yang hendak diselesaikan 3. Pengetahuan tentang masalah 4. Kesedaran metakognitif(mengawal proses pemikiran) SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. Faham masalah dgn berkesan Yakin dgn kebolehan diri Analisis masalah dengan terperinci Bertenang dan terus berfikir Sabar dan tidak mudah putus asa Elakan meletakkan sempadan dalam pemikiran

HALANGAN MENCARI PENYELESAIAN MASALAH 1. 2. 3. 4. Gangguan dari maklumat yang tidak berkaitan Memerhatiakn objek pada kegunaan sahaja dan tidak menyeluruh Cara pemikiran yang sukar berganjak Perasaan gelisah yang tidak menentu

PROSES MENYELESAIKAN MASALAH 1) MENERIMA MASALAH-menerima sebagai satu cabaran dan menetukan hala tuju 2) MENGANALISIS-mengenali masalah itu, pecahkan menjadi masalah kecil dan soal siasat serta mencari hbg kait 3) MENGENALPASTI-matlamat serta konsep utama dan hala tuju tindakan 4) MENCARI CARA2 PENYELESAIAN-mencari penyelesaian pada semua kemungkinan dan bagi idea yg x boleh dipersoalkan 5) MEMILIH-cara terbaik dalam penyelesaian masalah ini 6) MELAKSANA-bertindak terhadap idea yang diambil dan melihat pencapaian 7) MENILAI-bandingkan kesan tindakan yang akan diambil.

PENGGUNAAN GRAFIK SEBAB TIMBUL MASALAH APAKAH MASALAH

KEMUNGKINAN PENYELESAIAN KESAN DAN AKIBAT PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN PENYELESAIAN TERBAIAK

EMPAT KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH Kaedah inkuiri Proses mencari maklumat(teknik penyoalan) Keadah sumbangsaran Pengumpulan dan penghasilan idea Kaedah perbincangan idea dinilai dan kualiti idea itu adalah penting Kaedah sinetik Menggunakan teknik persamaan