SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102

)

UNIVERSITI MALAYA
TUGASAN TUTORIAL SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M. (AEEA 1102)
(SOALAN 1) TAJUK: Bincangkan Perkembangan Manusia Awal Di Kepulauan Jawa.
NAMA: SAMSUALAM BIN HALIM NO. MATRIK: AEA090414 HARI: KHAMIS (3.00-4.00 PM) TUTOR: EN. MOHD SUPIAN BIN SABTU

1

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

SOALAN 1: BINCANGKAN PERKEMBANGAN MANUSIA AWAL DI KEPULAUAN JAWA.
PENGENALAN
Maksud prasejarah ialah bermaksud “sebelum sejarah” ini kerana perkataan “pra” itu bermaksud “sebelum”, oleh itu ia diertikan “sebelum sejarah”.1 Zaman prasejarah ini dikatakan juga sebagai zaman yang tidak mempunyai sumber tulisan dan tidak ada rekod bertulis tentang sesuatu kawasan tersebut.2 Zaman prasejarah merupakan satu penemuan yang berdasarkan

temuan-temuan yang dibuat oleh ahli-ahli arkeologi melalui sesuatu kajian yang dijalankan secara terperinci dan sistematik iaitu dengan kaedah cari gali. Manakala mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat pula ianya juga dikatakan sedemikian iaitu prasejarah berkaitan dengan masa yakni masa sebelum sejarah. Sejarah pula diterangkan tentang asal usul yakni keturunan yang berkaitan dengan peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau seperti terdapat kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang membuktikannya.3 Dengan kaedah sedemikian dapat dikelaskan juga jenis-jenis bentuk temuan yang ditemui oleh setiap ahli-ahli arkeologi melalui penemuan hasil tinggalan masyarakat pada zaman prasejarah tersebut seperti penemuan artifak dan fosil. Contoh penemuan artifak ialah barangbarang ciptaan masyarakat prasejarah seperti kapak batu batu, pisau dan pinggan mangkuk.

1

. Ahmad Jelani helmi. (2008). Sejarah dan tamadun bangsa melayu. Kuala Lumpur: Utusan publication & Distributors Sdn. Bhd. Hlm.1. 2 . Abdul Rahman Hj Abdullah. (2006). Sejarah dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional. Shah Alam, Selangor: Karisma Publication Sdn. Bhd. Hlm.1. 3 . Dewan Bahasa Dan pustaka.(2005). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur. Hlm 1230 & 1411.

2

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

Manakala, contoh penemuan fosil pula ialah penemuan rangka-rangka atau tulang-tulang manusia lampau yang hidup di zaman prasejarah. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut barula kita dapat mengetahui cara kehidupan dan kemajuan masyarakat lampau di zaman prasejarah. Terutamanya dikepulauan Jawa yang sememang mempunyai bukti-bukti yang menunjukkan terdapatnya manusia awal yang menetap dan mendiami kawasan dikepulauan Jawa yang kebanyakannya penemuan-penemuan yang dijumpai adalah dikaji oleh ahli-ahli arkeologi daripada Eropah. Manusia yang hidup pada zaman prasejarah hanya dapat dikenali melalui penemuan fosil-fosil manusia yang masih tertinggal dan ditemui di kepulauan Jawa yang terdiri dari pelbagai jenis manusia. Hal ini dapat diketahui kerana kedatangan para ahli arkeologi dari Eropah sekitar abad ke-19, di mana meraka tertarik untuk membuat kajian tentang fosil manusia awal di kepulauan Jawa. Fosil manusia yang pertama sekali ditemui adalah bertempat di Trinil, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Penemuan tersebut telah menyebabkan para ahli arkeologi lain berminat untuk datang ke kepulauan Jawa untuk turut serta dalam membuat penyelidikan tentang manusia awal yang terdapat di Jawa. Seterusnya penyelidikan fosil yang dibuat oleh Von Koeningswald dan F. Weidenrech telah menemukan fosil manusia di daerah Sangiran , Ngandong di Lembah sungai Bengawan Solo. Dengan penemuan fosil tersebut, Von Koeningswald telah membagikan zaman penemuan kepada tiga peringkat zaman yang telah didiami oleh manusia awal iaitu zaman pleistosen Atas (lapisan Ngandong) sekitar 1,6 juta hingga 700.00 tahun lalu, pleistosen tengah(lapisan Trinil) sekitar 700.00 hingga 125.000 tahun lalu dan pleistosen bawah (lapisan jetis) 125.000 hingga 10.000 tahun lalu.4

4

. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 233

24.

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

KAJIAN PENEMUAN MANUSIA AWAL DI KEPULAUAN JAWA
ZAMAN PLEISTOSEN BAWAH / LAPISAN JATIS Zaman pleistosen bawah yang juga dikenali sebagai lapisan Jetis dan jenis manusia purba yang hidup dalam lapisan ini adalah seperti Meganthropus paleojavanicus, Homo Mojokentesis dan Homo Robustus. Manusia purba yang ditemui sekitar 1941 dan digelar Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba yang paling awal sekali yang hidup dan menetap di kepulauan Jawa sejak berjuta-juta tahun dahulu. Penemuan fosil ini telah dibuktikan melalui kajian yang dibuat oleh orang-orang Eropah terutamanya oleh Von Koeningswald yang menemuinya di Desa Sangiran pada tahun 1941. Fosil yang ditemui oleh Von Koeningswald tesebut adalah sejenis tengkorak yang msaih mempunyai tulang rahang bawah, gigi yang masih kelihatan tegap dan tengkorak tersebut menunjukkan juga ianya mempunyai geraham yang besar-besar. Dari penemuan tersebut, Von koeningswald telah memberinya nama Meganthropus Paleojavanicus yang mempunyai maksud “manusia raksasa Jawa” kerana disebabkan tubuhnya dikatakan besar dan ianya ditemui di Jawa. Fosil

penemuan manusia purba Meganthropus Paleojavanicus itu telah dianggarkan hidup antara 20 juta- 15 jutatahun yang lalu. Seterusnya,fosil manusia purba yang kedua tertua ialah manusia Pithecanthropus Mojokertensis yang bermaksud manusia kera disebabkan fosil rangka manusianya yang ditemui di Perning(mojokerto) Jawa Timur pada tahun 1936-1941. Pithecanthropus Mokertensis kini dienali sebagai Homo Mojokertensis. Hal ini dapat diketahui kerana disebabkan penemuan fosil yang dibuat oleh Von koeningswald yang menjumpai fosil manusia purba kanak-kanak di kawasan Perning, Mojokerto Jawa Timur. Antara cirri-ciri penemuan fosil tersebut dikatakan
4

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

kanak-kanak itu dianggarkan telah berusia sekitar 6 tahun yang mempunyai komposisi otak sekitar 650cc dan dikatakan juga ianya boleh mencapai 1000cc apabila kanak-kanak tersebut menjadi dewasa. Fosil yang ditemui itu juga terdapat tiga buah gigi geraham yang masih lagi mekat dibahagian atas dan juga dibahagian bawah. Gigi-gigi tersebut memiliki ciri-ciri gigi geraham kedua sebagai gigi terbesar dan gigi depannya yang kecil. Manakala manusia purba yang hidup dilapisan Jetis juga ialah yang bergelar pithecanthropus Robustus atau dikenali sebagai Homo Robustus yang bermaksud manusia kera yang besar dan kuat tubuhnya. Fosil manusia purba ini telah ditemui juga oleh Von koeningswald pada tahun 1939 di Sangiran lembah Sungai Bengawan Solo. Cirri-ciri fosil yang ditemui tersebut menunjukkan tengkoraknya yang besar, lebar dan manakala atas tengkoraknya lebih sempit. Dikatakan komposisi otaknya adalah sebanyak 900cc.5

ZAMAN PLEISTOSEN TENGAH / LAPISAN TRINIL Zaman pleistosen tengah juga dikenali sebagai lapisan Trinil ini merupakan satu zaman yang mana tergolong dalam manusia awal yang hidup bumi jawa. Tetapi dilapisan inilah manusia awal yang mula sekali ditemui oleh ahli-ahli arkeologi barat yang sangat berminat dalam membuat kajian tentang manusia purba sekitar abad ke-19. Fosil manusia purba yang terdapat dilapisan Trinil dikatakan ’manusia kera yang berdiri’ atau manusia Jawa. Tetapi ahli-arkeologi menyebutnya sebagai Pithecanthropus Erectus. Perkataan ’erect’ bermaksud tegak yang mengklafikasikan Homo Erectus sebagai manusia yang berjalan tegak. Homo Erectus dikatakan

5

. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 63-65.

5

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

berasal daripada benua Afrika dan dikatakan telah berhijrah ke Asia Tenggara. Java Man merupakan antara fosil-fosil Homo Erectus yang terkenal di seluruh dunia.6 Pulau Jawa merupakan bukti paling awal tentang penyebaran hominid spesies Homo Erectus berdasarkan penemuan 41 buah fosil manusia Mawas di sepanjang Sungai Berantas di Jawa Timur dan tapak-tapak fosil yang ditemui di Trinil, Sangiran, Ngandong dan Mojokerto. Tapak-tapak penumaan fosil ini merupakan tapak fosil tertua dan penemuan jenis manusia terawal di Jawa. Ahli Paleontrologi menamakan penemuan rangka itu sebagai Pithecanthropus Erectus atau kini lebih dikenali sebagai Homo Erectus. Dubois telah menemukan tengkorak manusia di Trinil dan tidak berapa jauh dari tempat itu beliau turut menemukan tulang femur yang dimiliki oleh manusia moden. Dubois yakin bahawa keduaduanya dimiliki oleh orang yang sama serta individu tersebut berjalan tegak. Dengan itu menamakannya sebagai ”Pithecanthopus Erectus” iaitu manusia separuh kera (ape man) yang berjalan tegak.7 Dengan penemuan manusia awal tersebut Eugene Dubois merupakan orang pertama sekali yang menentang teori manusia pertama berasal dari Eropah dan beranggap manusia pertama berada di kepulauan Asia Tenggara. Hasil penemuan pada tahun 1980 ini telah

menggemparkan dunia akibat penemuan manusia awal yang dijumpai oleh Eugene Dubois. Eugene Dubois dan teman-temannya telah menemukan sepotong rangka rahang atau geraham manusia purba yang dalam keadaan keras,kasar dan besar.

6

, Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 59 & 60. 7 Pam J, Crabtree, Douglas V and Campana, Exploring Prehistory: How Archaelogy Reveals Our Past. America: McGraw- Hill. 2005. Hlm 76.

6

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

Kemudian pada tahun berikutnya sekali lagi Eugene Dubois menjumpai fosil yang lengkap iaitu bentuk kepala atau tengkorak manusia awal yang bercirikan kera di Trinil-Solo. Antara ciricirinya yang dapat dilihat dari pada fosil manusia awal tersebut ialah bentuk tempurung ramgka mempunyai rahang yang menonjol kehadapan, bahagian kening di dahi yang landai dan bahagian hidung yang bersatu dan terus landai kebahagian dahi. Manakala dagunya pula tidak terbentuk dan terdapat juga kelihatan pipinya menonjol ke depan dan samping, mempunyai bahagian leher yang tegap dan miring ke belakang. Pada tahun 1892 Eugene Dubois telah menemui pula tulang kaki manusia awal yang hamper sama dengan kaki manusia moden. Dengan penemuan tersebut dapat diketahui bahawa manusia awal yang dijumpai itu boleh berjalan dengan kedua-dua kakinya. Eugene Dubois telah mengambil kesimpulan daripada hasil temuan-temuan tersebut bahawa tengkorak, atau bentuk kepala dan kaki itu adalah milik manusia awal yang sama.8

Gambar 1. Gambaran Homo Erectus

8

. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 54-66.

7

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

ZAMAN PLEISTOSEN ATAS / LAPISAN NGANDONG Teori kewujudan manusia homo sapiens di asia tenggara adalah berasal daripada teori Charles Darwin (1808-1882) yang mana di dalam bukunya The Origin Of Species (1859) dan The Descent Of Man(1871) menyatakan bahawa manusia berasal dari binatang atau lebih tepat berasal dari jenis manusia-kera (ape- man) yang merupakan rantai penghubungan (missing link) di antara kera yang sebenarnya dengan manusia yang sebenarnya.9 Bagi Darwin, semua jenis haiwan berasal dari amoeba, iaitu sejenis haiwan yang mempunyai satu sel. Manusia telah berevoulusi dari Rumapithecus (20 hingga 8 juta tahun dahulu) kepada Australopithecus Atricanus (4 juta tahun dahulu).10 Sama ada teori ini benar atau tidak ianya bergantung kepada individu itu sendiri untuk menerimanya atau sebaliknya. Homo sapiens merupakan manusia yang hidup pada zaman prasejarah iaitu di antara zaman paleolitik pertengahan hingga pada awal zaman neolitik. Menurut Buettner-Janusch homo

sapiens adalah satu populasi Mendelian iaitu satu komuniti yang terdiri daripada individuindividu yang reproduktif dan mempunyai kelompok gen yang sama.11 Homo sapiens atau dikenali dengan nama Modern Man mula berkembang pada sekitar tahun 70 000 tahun dahulu. Homo sapiens juga dikenali sebagai homo wajak dalam bahasa Indonesia. Menurut Coon

penggantian homo erektus kepada homo sapiens merupakan suatu spesis terpecah yang menjadi ras-ras secara geografi, mendiami wilayah tertentu dan dapat berevolusi menurunkan spesis baru jika ia mampu mempertahankan ciri geografinya.
9

Abdul Rahman Haji Abdulllah,2006, Sejarah Dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional, Karisma Publications,Shah Alam, hlm 9. 10 Ibid, hlm 11. 11 Peter Bellwood, 2000,Prasejarah Kepulaun Indo- Malaysia,(T.W Kamil,terjemahan), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama (Karya asal diterbitkan 1985), hlm 99.

8

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

Homo sapiens merupakan manusia selepas homo erektus dan mempunyai hubung kait dengan manusia homo erektus. Kebanyakkan ahli paleoantropologi bersetuju mengenai homo erektus berkembang kepada homo sapiens.12 Namun terdapat percanggahan mengenai bagaimana dan dimana peralihan itu berlaku. Beberapa pakar paleoantropologi percaya bahawa populasi homo erektus yang di wakili oleh serangkaian temuan rangka dari Cina dan Jawa telah menurunkan ciri-ciri morfologinya kepada orang Mongoloid dan Austro Melanisia sekarang.13 Kedatangan homo sapiens di Asia Tenggara bermula pada 40 000 tahun dahulu dan daerah penyebarannya adalah di Dataran Sunda kerana pada ketika itu dataran itu belum di liputi air. Homo Sapiens merupakan manusia purba yang mempunyai bentuk tubuh dan sifat manusia yang sama dengan manusia sekarang. Mereka ini juga mempunyai kehidupan yang sangat sederhana dan hidup secara mengembara yang di kenali sebagai ‘nomad’. Manusia Homo Sapiens ini terdapat dilapisan pleistosen atas dan juga dikenali sebagai lapisan Ngandong. Antara manusia Homo Sapiens yang hidup dilapisan Ngandong ini adalah terdapat dua jenis iaitu manusia Homo Sapiens Soloensis dan manusia Homo Sapiens Wajakensis. Manusia awal yang hidup di lapisan Ngandong dianggarkan hidupnya 100 000 - 50 000 tahun dahulu. Fosil manusia Homo Sapiens Soloensis (manusia kera dari Solo) ditemui di daerah Ngandong Blora di Sangiran yang berdekatan dengan lembah Sungai Bengawan Solo iaitu pada tahun 1931-1934. Fosil manusia ini telah dikaji dan dijumpai oleh Von Koengswald dan Weindenreich. Fosil manusia Homo Soloensis yang ditemui ialah 2 buah tulang kaki,11 rangka manusia yang tidak lengkap manakala rahang dan giginya pula sudah tidak kelihatan kerana
12 13

Carol R Ember dan Melvin Ember, 2000, Anthropology A Brief Introduction, New Jersey, hlm 73. Peter Bellwood, 2000,Prasejarah Kepulaun Indo- Malaysia,(T.W Kamil,terjemahan), Jakarta, Gramidia Pustaka Utama (Karya asal diterbitkan 1985), hlm 119.

9

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

telah menalami pereputan. Terdapat ciri-ciri yang dapat diambil dari jumpan fosil tersebut. Antaramya ialah tengkoraknya terdapat tonjolan yang tebal dibahagian kening dan dengan dahi yang landai kebelakang. Terdapat juga temuan tengkorak kecil seorang wanita yang mempunyai rahang atas dan bawah. Ketinggiannya pula dianggarkan 165cm dan manakala komposisi otaknya di jangka menampung kekuatan 1200cc. Fosil manusia Homo Wajakensis pula telah ditemui oleh Van Reicshotten pada tahun 1889 di daerah Wajak, Tulung agung, Jawa Timur. Kemudian Reicshotten telah mengirim sebuah tengkorak kepada Eugene Dubois untuk tujuan Eugene Dubois meneliti dan mengkajinya. Eugene Dubois telah meggelar fosil tengkorak tersebut sebagai Homo Sapiens Wajakensis. Disebabkan Homo Wajakensis termasuk dalam kumpulan manusia Homo Sapiens dimana ia tergolong dengan manusia yang telah maju berfikir berbanding dengan manusia sebelumnya. Bahan yang diterima oleh Eugene Dubois adalah tengkorak dan serpihan rahang. Dikatakan tengkoraknya besar dengan komposisi otak 1630cc dan tingginya dianggarkan tingginya lebih kurang 173cm. Menurut Eugene Dubois, bangsa asli Australia termasuk Homo Wajakensis dan sehingga disimpulkan golongan Homo Wajakensis tersebut sebahagian daripada bangsa Australoid.14

14

. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 67.

75.

10

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

PETA

KAWASAN

PENEMUAN

FOSIL

MANUSIA

AWAL

DI

KEPULAUAN JAWA

Gambar 2. Peta Lokasi Penemuan Fosil Manusia Purba di Jawa Timur.

11

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

PERKEMBANGAN MANUSIA AWAL DI KEPULAUAN JAWA SECARA KRONOLOGI MENGIKUT LAPISAN

Lapisan Pleistosen Ngandong

Jenis Temuan

Ditemui Oleh

Lokasi Penemuan
wajak

Tahun
1889

Homo Sapiens Von Reitschotten wajakensis Homo Sapiens Von Koengswald Soloensis Homo Erectus Homo Robustus Homo mojokertensis Meganthropus Paleojavanicus Eugene Dubois Von Koengswald Von Koengswald

Ngandong/ Solo

1931-1934

Trinil Jetis

Trinil (Ngawi) Ngandong Perning/ Mojokerto Sangiran

1890 1939 1936

Von Koengswald

1941

Jadual 1. Perkembangan Manusia awal di kepulauan Jawa

12

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

PERKEMBANGAN

KEBUDAYAAN

MASYARAKAT

AWAL

DI

KEPULAUANA JAWA
Kebudayaan juga diklasifikasikan sebagai keseluruhan cara hidup, cara berfikir, bertindak dan berkelakuan, segala hasil kegiatan dan penciptaan, kebendaan, atau kerohanian masyarakat bertamadun, peradaban dan lain-lain. Istilah ‘kebudayaan’ merupakan satu istilah yang merujuk kepada manifestasi yang berbeza tentang budaya.15 Kebudayaan masyarakat awal di kepulauan Jawa dapat di golongkan kepada beberapa zaman iaitu zaman Paleolitik, Mosolitik, Neolitik dan zaman Logam.

ZAMAN PALEOLITIK Zaman paleolitik ini juga dikenali sebagai zaman batu lama. Pada zaman ini menunjukkan bahawa peralatan yang digunakan adalah daripada batu yang mempunyai permukaan yang masih kasar dan belum diasah dan juga berbentuk pecahan batu yang menyerupai kapak kemudian masyarakatnya menggunakannya dalam kehidupan mereka. Cara hidup masyarakat di zaman ini adalah berdasarkan anugerah alam semata-mata. Masyarakatnya hidup dalam kelompok yang kecil dan menetap secara nomad iaitu berubah- ubah dan tidak tetap. Mayarakatnya tiggal di dalam gua-gua dan lubang-lubang untuk keselamatan dari pada ancaman binatang buas dan sebagainya. Mereka menjalani kegiatan berburu binatang dan mengumpul hasil hutan dimana-mana saja (food gathering) bagi mempeolehi makanan dan meneruskan kehidupan mereka. Hasil buruan binatang dan hasil hutan tadi mereka telah menjadikan kulitkulit binatang itu sebagai pakaian mereka.16
15

Frank Hole dan Robert F. Heizer, 1990. Arkeologi Prasejarah: Satu Pengenalan Ringkas (terjemahan). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm. 408
16

. Abdul Rahman Hj Abdullah. (2006). Sejarah dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional. Shah Alam, 13

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

Kebudayaan zaman paleolitik ini dapat d bahagikan kepada kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Kebudayaan Pacitan terdapat peralatan yang dihasilkalkan seperti kapak genggam dan alat penetak (chopper) yang ditemukan oleh Koengswald pada tahun 1935.17 . Alat-alat tersebut ditemukan pada lapisan yagg sama dengan penemuan fosil Pitechantropus erectus. Manakala, kebudayaan Ngandong pula peralatan yang terdapat ialah flakes (alat serpih) seperti pisau. Disamping itu, terdapat juga peralatan daripada tulang dan tanduk yang bertujuan sebagai mata tombak dan kemugkinan juga digunakan sebagai tujuan berburu binatang,menangkap ikan, mengumpul ubi serta buah-buahan. Alat-alat tesebut ditemukan ditemukan di daerah sangiran dan sragen (Jateng). Manusia awal yang membawa kebudayaan Ngandong adalah Homo soloensis dan Homo Wajakensis kerana disebabkan penemuan peralatan tersebut bertempat penemuan manusia awal yang sama.

ZAMAN MESOLITIK Zaman ini juga dikenali sebagai zaman batu tengah. Zaman ini merupakan zaman peralihan dari zaman paleolitik kepada zaman neolitik. Peralatan di zaman ini juga diperbuat daripada batu tetapi telah mula diasah supaya menjadi tajam agar memudahkan lagi terutamanya kegiatan berburu. Selain itu, terdapat di zaman ini telah ditemukan sampah dapur yang kemudianya diistilahkan sebagai kjokkenmoddinger dan abris sous roche. Kjokkenmoddinger adalah daripada kulit kerang dan siput yang di jumpai ditepi pantai untuk kegunaan mereka. Manakala abris sous roche pula merupakan daripada sisa-sisa makanan.

Selangor: Karisma Publication Sdn. Bhd. Hlm 2.
17

. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 90.

14

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

Walau bagaimanapun, manusia zaman ini masih lagi meneruskan tradisi Paleolitik disamping mengalami kemajuan yang sedikit. Cara kehidupan masyarakat dizaman ini terdapat lagi mengamalkan food gathering dan berburu dan masih tinggal di dalam gua tetapi tetelah terdapat masyarakatnya yang sudah pandai bercucuk tanam iaitu kegiatan pertanian (incipient agriculture) walaupun belum meluas. Pada zaman batu tengah juga telah wujud kapak Sumatra (pebble), kapak pendek (hache courte), pipisan yang digunakan untuk menghaluskan bahanbahan makanan atau bahan zat pewarna merah yang dijadikan lambang kehidupan.18 Pada masa yang sama mereka juga telah mempunyai peralatan senjata yang terdiri daripada tulang-tulang yang dijadikan sebagai kapak. Hal ini kerana disebabkan zaman ini telah munculnya manusia Homo sapiens dan bukan lagi manusia kera (ape-man). Pada zaman ini telah mula terdapatnya masyarakatnya mempunyai amalan kepercayaan kerana terdapatnya kesankesan berdasarkan masyarakatnya telah mula mempercayai kehidupan selepas mati melalui penanaman mayat. Penanaman mayat yang dibuat itu telah disetakan barang-barang kegunaam mayat semasa hidupnyasehari-hari yang bertujuan menjadikannya sebagai persiapan untuk kehidupannya selepas mati.19

ZAMAN NEOLITIK Zaman Neolitik pula juga dikenali sebagai zaman batu baru. Dizaman ini dapat dilihat pelbagai perubahan yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat awal apabila mereka telah
18

. Supartono Widyosiswoyo,2000,Sejarah Kebudayaan Indonesia,Penerbit Universitas Trisakti,Jakarta, hlm 57.

19

. Abdul Rahman Hj Abdullah. (2006). Sejarah dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional. Shah Alam,
Selangor: Karisma Publication Sdn. Bhd. Hlm 2-3.

15

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

mula pandai untuk menyesuaikan diri mereka dengan kehidupan. Mereka telah mula hidup secara tetap disesuatu kawasan dan tidak lagi pada kebisaannya memburu binatang tapi telah mula menernak binatang ternakan untuk kegunan kehidupan mereka. Oleh sedemikian berlakunya corak kehidupan mereka daripada kehidupan nomad dengan food gathering kepada kehidupan tetap food producing.20 Masyarakat di zaman ini telah padai membina tempat tiggal dan rumah mereka sendiri dan tidak lagi tiggal di dalam gua-gua sepertimana di zaman sebelumnya. Mereka memilih kawasan berhampiran dengan sungai untuk memudahkan mereka menjadikannya satu keperluan harian mereka seperti sumber air minum dan keperluan kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi yang paling penting dengan berdekatan sumber air tadi juga mereka dapat salirkannya untuk kegunaan tanaman mereka serta sumber minuman kepada ternakan mereka juga. Pada di akhir zaman ini terdapat kepercayaan dalam bentuk animism iaitu kepercayaan tentang adanya roh nenek moyang yang memiliki kuasa ghaib dan keperceayaan dinamisme iaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kuasa ghaib. Kemudian roh nenek moyang tersebut mereka beraggapan bahawa dapat memberikan kebaikan dan pertolongan kepada mereka. Oleh yang sedemikian mereka terpaksa memuja dan memuji mereka melalui perantaraan nyayian bagi memanggil roh-roh nenek moyang yang dijalankan pada waktu malam kerana pada waktu malamlah roh-roh nenek moyang mereka sedang bekeliaran disana-sini.21

ZAMAN LOGAM

20 21

. Ibid, hlm 3 . Ibid, hlm 4.

16

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

Pada zaman logam ini terdapat kebudayaan perunggu yang mereupakan pengaruh daripada kebudayaan dongson yang berkembang di Vietnam. Dikatakan bahawa kebudayaan dongson ini berkembang sekitar 300 sm.22 Pada zaman perunggu ini masyarakatnya telah mula pandai membuat peralatan daripada logam dan tembaga dalam penggunaan kehidupan seharian mereka. Kehidupan pada zaman ini juga dikatakan masyarakatnya telah mempunyai perkampungan yang teratur yang mempunyai pemimpin yang diketuai oleh ketua suku atau ketua adat. Dari segi ekonomi mereka telah mengekalkan kegiatan pertanian seperti berladang dan bersawah yang mempunyai system saliran yang baik sehinggakan mereka tidak lagi bergantung dengan turunnya hujan. Disamping itu, pada masa yang sama telah wujudnya pengkhususan pekerjaan yang terdiri dari petani,penternak,nelayan dan tukang. Beberapa hasil budaya yang dihasilkan termasuk kapak corong, Nekara dan arca perunggu seperti kapak sepatu,senjata dan perhiasan yang ditemui sekitar kepulauan Jawa.23 Kepercayaan masyarakat di zaman ini masih lagi ada persamaan dengan kepercayaan masyarakat yang hidup zaman neolitik. Dimana masiih lagi mengamalkan pemujaan terhadap roh-roh nenek miyang mereka. Terdapat bukti peninggalan artifak mengenai kepercayaan masyarakat dizaman ni iaitu kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati. Contohnya penutup keranda yang juga dikenali sebagai sarkopagus yang mempunyai ukiran yang dijumpai di Jawa,Bali,Sumbawa dan Sumba yang ditemui bersama tiggalan hasil-hasil logam ciptaan dizaman ini. Hal ini jelas lagi apabila terdapatnya penemuan di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah iaitu penemuan kubur peti batu yang mempunyai bersama-sama peralatan besi mereka

22

. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 389 23 . Ibid, hlm 401-407

17

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

seperti pisau bertangkai, belati, kapak dan pahat. Terdapat juga tinggalan perunggu seperti cincin dan manik-manik dari kaca serta carnelian.24

KESIMPULAN Jadi dapatlah disimpulkan bahawa Homo Sapeins ialah kesinambungan daripada Homo Erektus dan merupakan nenek moyang kepada manusia moden. Hal ini dapat dibuktikan melalui ciri-ciri kebudayaan yang diamalkan oleh mereka daripada sudut kegiatan ekonomi,

24

. Ibid, hlm 417

18

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

kepercayaan, tinggalan peralatan batu, corak penempatan, kesenian, ras ataupun bangsa dan juga dapat dikenal pasti melalui penemuan sisa-sisa hominid (rangka tulang dan tengkorak). Ciri-ciri kebudayaan yang ada ini dapat membezakan di antara masyarakat Homo Erektus dan masyarakat Homo Sapiens pada zaman Paleolitik sehingga zaman Logam. Seterusnya, hasil daripada pengalaman dan panduan tinggalam masyarakat dahulu menjadikan masyarakat Homo Sapiens semakin maju dalam segenap sudut. Penemuan manusia awal ini jelas menunjukkan bahawa kewujudan manusia berjuta- juta tahun yang lampau. Sebelum

kewujudan manusia moden. . Kewujudan manusia ini juga membuktikan mereka juga mempunyai cara hidup yang banyak bergantung dengan alam sekitar dalam hidup sehari-hari mereka sehingga menyebabkan mereka pandai berfikir dalam kehidupan.

19

SEJARAH ASIA TENGGARA DARI ABAD PERTAMA SEHINGGA AWAL ABAD KE-15 M (AEEA 1102)

BIBLIOGRAFI Ahmad Jelani helmi. (2008). Sejarah dan tamadun bangsa melayu. Kuala Lumpur: Utusan publication & Distributors Sdn. Bhd

Abdul Rahman Hj Abdullah. (2006). Sejarah dan Kebudayaan Asia Tenggara Tradisional. Shah Alam, Selangor: Karisma Publication Sdn. Bhd

Dewan Bahasa Dan pustaka.(2005). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur. Peter Bellwood. (2000). Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

Frank Hole dan Robert F. Heizer, 1990. Arkeologi Prasejarah: Satu Pengenalan Ringkas (terjemahan). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Supartono Widyosiswoyo,2000,Sejarah Kebudayaan Indonesia,Penerbit Universitas Trisakti,Jakarta.

20