Pengenalan

Zaman Prasejarah. 1. Terbahagi kepada 4 tahap atau zaman a. Zaman Paleolitik b. Zaman Neolitik c. Zaman Mesolitik d. Zaman Logam 2. Pengkajian Zaman PraSejarah dan budayanya dikaji oleh ahli arkeologi a. Arkeologi ialah kajian terhadap i. Artifak – tinggalan barangan yang dicipta oleh manusia spt pasu, , pinggan mangkuk, tembikar, pisau dll. ii. Ekofak – tinggalan sisa makanan, tulang dan tumbuhan iii. Feature – tinggalan spt struktur bangunan, dan lubang sampah yang tidak dapat diuabah. 3. Petempatan zaman Paleolitik di Malaysia ialah di: a. Tingkayu b. Kota Tampan c. Gua Niah d. Lenggong 4. Ciri-ciri kehidupan zaman Paleolitik dan Mesolitik a. Hidup secara nomad iaitu berpindah randah b. Tinggal di tepi tasik, sungai atau gua. c. Hidup dalam kelompok keluarga secara berkumpulan. d. Menyara kehidupan dengan berburu, hasil hutan, dan menangkap ikan. e. Peralatan yang digunakan lebih kepada fungsi penggunaan. Tidak kepadanilai estetika dan seni 5. Manusia zaman neolitik lebih bertamadun daripada Paleolitik dan mesolitik.Buktinya: a. Kehidupannya mula secara kekal dalam kelompok besar – wujud masyarakat. b. Menyara diri dengan bercucuk tanam spt menanam padi di China, Non Nok Tha dan Ban Kao Di Thai, Gua Sireh di Sarawak. c. Menternak binatang spt menternak biri-biri di Iraq. d. Penciptaan alat mempunyai pelbagai fungsi. e. Mencipta tembikar melalui teknik putar spt di Gua Musang. f. Wujud pengkhususan kerja – banyak masa untuk hasilkan artifak. g. Berjaya memikirkan cara melebur logam. h. Sistem tukaran barangan kerana mulai ada lebihan makanan. i. Sistem barter – ii. Cengkerang Cowrie atau siput gerus dibentuk jadi rantai. 6. Masyarakat Neolitik di Timur Dekat a. Wujud pertanian sejak 8000SM b. Penternakan biri-biri di Iraq c. Di China – padi ditanam sejak 8000 tahun lalu d. Di Asia Tenggara padi ditanama di Non Nok Tha dan Ban Kao di Thailand 3500SM. e. Di Malaysia padi di Gua Sireh Sarawak – 4500SM 7. Zaman Logam terbahagi kepada Zaman Gangsa dan Zaman Besi. a. Di Malaysia wujud sekitar 500SM b. Gangsa dihasil – campuran tembaga dan timah. c. Di Eropah – gangsa mula digunakan sekitar 2300SM – 700SM.

Tanah Besar Asia Tenggara – Zaman Logam sekitar 1000SM – 1500SM – Bukti gendang gangsa di Dongson, Vietnam. 8. Manusia zaman Logam lebih maju daripada Paleolitik,Mesolitik, dan Neolitik.Buktinya berasaskan ciri-ciri berikut: a. Penggunaan logam besi dan kejayaan mencipta rumah dan perahu. b. Meneroka lautan dan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim. c. Perkembangan perdagangan bermula di pesisiran pantai dan kemudian lebih jauh ke daratan. d. Wujud petempatan besar kepada kota pertahanan. e. Wujud bandar-bandar besar spt. Jericho (8000SM), Catal Hayuk di Turki ( 6500SM). f. Mengetahui cara mengkebumikan mayat dengan bekalan spt makanan, tembikar dan besi. Konsep Tamadun Tamadun boleh dimaksudkan dengan: 1. Madain atau mudun . 2. Madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. 3. Civilisation berasal dari Greek civitas bermakna bandar 4. Peradaban manusia. 5. Maksud tamadun dari sudut Barat: a. Dikaitkan dengan pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. b. Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. c. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. 6. Maksud tamadun dari sudut Islam: a. Merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. b. Ibn Khaldun melihat dari aspek kehidupan bandar. c. Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. 7. Ibn Khaldun – nama sebenar Abd Al Rahman Ibn Muhamad. a. Lahir – di Tunisia b. Pemikir yang unggul dan asli sosiologi Islam. c. Menganggap kehidupan bandar ialah kehidudpan bertamadun. Terbentu apabila lahir semangat assabiah atau kekitaan – maka lahir semangat tolong menolong dan kerjasama. d. Penulisannya – berasaskan pengalaman. e. Karya sulung Muqadimmah – guna istilah i. Umran bermakna tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju. ii. Hadarah – hidup di bandar yang penuh tatasusila, kesopanan, sopan, adan bermoral yang tinggi. iii. Karyanya jadi rujukan sarjana barat, bidang sosiologi dan sejarah. 8. Terdapat 6 ciri tamadun iaitu: a. Petempatan kekal i. Lebih sistematik, tidak berpindah randah. ii. Berusaha menternak, bertani, dan mencipta peralatan bagi meningkatkan pengeluaran. b. Sistem pemerintahan i. Pemerintahan yang bersistem dengan Raja sebagai ketua dianggap mewakili tuhan.

d.

c.

d. e.

f.

ii. Adanya sistem perundangan yang mengawal perilaku rakyat, menjaga keamanan dan kemakmuran. Agama dan Kepercayaan i. Manusia mula percaya ada kuasa ghaib yang mengawal sekeliling mereka. ii. Wujud kepercayaan animisme dan kemudian politisme dan penyembahan tuhan. Kehidupan berorganisasi i. Wujud lapisan masyarakat yang berperanan spt Raja,pembesar rakyat. ii. Dapat aturkan kehidupan yang stabil dan makmur. Pengkhsusan Kerja i. Mengakibatkan peningkatan pengeluaran. ii. Berkembangnya pertukaran barangan dan pedagangan. iii. Wujud ilmu pengetahuan dan penciptaan teknologi. Bahasa dan Sistem Penulisan. i. Wujudnya bahasa Yunani dan Sanskrit. ii. Tulisan hieroglif, cuniefom, ideogram dan piktograf. iii. Tersebar ilmu pengetahuan dan perhubungan. iv. Digunakan dalam urusan pentadbiran spt penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal keagamaan.

Proses Pembentukan Tamadun 1. Pembentukan awal tamadun terletak di lembah sungai spt: a. Tamadun Mesopotamia di Sungai Euphrates dan Tigris. b. Tamadun Mesir Purba di Sungai Nil. c. Tamadun Indus di lembah sungai Indus. d. Tamadun Hwang Ho di lembah sungai Hwang Ho. 2. Sebab pemilihan lembah sungai sebagai tumpuan tamadun awal: a. Kesuburan tanah untuk pertanian. b. Bekalan air untuk keperluan harian dan pertanian. c. Memudahkan pengangkutan memasarkan barangan dan berhubung. d. Sumber makanan daripada tangkapan ikan. e. Sebagai alat perhubungan. Tamadun Mesopotamia 1. Bermaksud tanah di antara dua sungai. Terletak antara Sungai Euphrate dan sungai Tigris 2. Terbahagi kepada tujuh zaman pemerintahan iaitu: a. Kerajaan Sumeria – 3500 – 2340 SM i. Merujuk wilayah selatan Iraq – Sumir . ii. Peringkat awal didiami dua puak – Orang Sumeria dan Orang tidak tahu asal usulnya dan kecil bilangannya. b. Kerajaan Akkad – 2371 – 2006 SM c. Kerajaan Ur – 2113 – 2006 SM d. Kerajaan Babylon Awal dan Lama – 2000 – 1530 SM e. Kerajaan Kassites – 1530 – 1100 SM f. Kerajaan Assyria – 1100 – 626 SM g. Kerajaan Chaldea - 626 – 539 SM 3. Parsi telah menguasai wilayah mesopotamia sehingga menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut. 4. Proses pembentukan tamadun Mesopotamia melalui proses berikut:

5.

6.

7.

8.

Terbahagi kepada dua bahagian – utara dan selatan Baghdad. Utara Baghdad meliputi kawasan Sg Tigris ke utara termasuk Sg. Zab yang dikenali Assyria. c. Selatan Baghdad meliputi kawasan Sg. Tigris dan Euphrate dikenali Babylon. d. Bermula di wilayah selatan iaitu Sumer – org Sumeria bina petempatan – menjalankan aktiviti pertanian dan bina sistem pengairan. e. Perkampungan awalberkembang jadi kota dan membentuk negara kota spt Kish, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur, dan Mari. f. Negara kota ini terletak di sepanjang sungai dan tersusun sistematik. i. Keluasannya sekitar 1000 batu persegi. Cth Kota Lagash – keluasannya 1800 batu persegi, penduduknya 30000 – 35000 orang. ii. Setiap negara kota merupakan kerajaan berdaulat – ada unit politik sendiri. iii. Hanya bersatu untuk menentang musuh. Ciri-ciri tamadun Mesopotamia. a. Setiap negara kota ada ciri tersendiri dan terbahagi kepada beberapa kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan. b. Ada kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang – lambang kekayaan negara kota. c. Di pusat kota terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai, dan pasar. d. Jalanraya lebar dan lurus. e. Rumah ibadat menjadi tumpuan masyarakat dan pusat kota. f. Ada unit politik tersendiri dan agamanya. g. Sungai dan kawasan tanah pamah memudahkan pengangkutan dengan kapal, pedati dan keldai. h. Jalan laut menghubungkan negara kota dengan wilayah sekitarnya. i. Antara jalan utama ialah yang hubung Sumeria dan Kota Mari diguna pedagang luar dari Mesopotamia. Organisasi sosial masyarakat Mesopotamia terbahagi dua golongan iaitu a. golongan pemerintah i. Terdiri daripada Raja, Ketua pendeta, ketua Tentera dan orang bangsawan. b. rakyat. i. terdiri daripada rakyat bebas,- petani, artisan, dan pedagang. ii. Hamba – daripada tawanan perang. Raja dalam sistem pemerintahan Mesopotamia berperanan sebagai: a. Ketua kerajaan/pemerintah dan dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota, dikenali teokrasi. b. Ketua tentera c. Ketua pendeta/agama d. Berkuasa melantik pembesar terutama ahli keluarga dalam memegang jawatan di Zigurat. e. Berkuasa dalam bidang ekonomi – pengutipan cukai tanah, hasil pertanian dan perniagaan. f. Ketua pemerintahan dan dibantu golongan bangsawan yang ada ikatan kekeluargaan. g. Masyarakatnya tidak menyembah raja saebagai tuhan kecuali dalam zaman Raja Naramsin di Akkad – gelar diri Raja Empat Penjuru Alam. Dalam bidang pengkhususan kerja dapat dilihat melalui aspek: a. Wujud bila ada lebihan hasil pertanian. Kesannya – ada petani yang tukar kerja sebagai petani, artisan, dan peniaga

a. b.

Wujud perdagangan antarabangsa untuk dapatkan banyak bahan mentah spt logam,kayu - kayan, emas,dan perak. Ditukarkan dengan hasil pertanian. Dagang dengan lembah Indus. c. Wujud pengusaha tembikar, tekstil, dan alat keperluan. d. Tukang rumah- keperluan masyarakat untuk rumah. e. Rakyat yang berkhidmat sebagai tentera. 9. Aspek keagamaan dan kepercayaan masyarakat Mesopotamia dapat dilihat berdasarkan ciri berikut: a. Mengamalkan kepercayaan banyak tuhan – politiesme. b. Raja sebagai wakil tuhan. Era Raja Naramsin di Akkad – gelar diri Raja Empat Penjuru Alam.Paksa rakyat sembahnya. c. Pendeta ketuai upacara agama di Zigurat. d. Tidak percaya kehidupan selepas mati tetapi hanya jatuh ke dalam gua yg penuh debu. e. Pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan berasaskan hukum agama dan bersifat ketuhanan – teokrasi. 10. Sistem tulisan a. berasaskan gambar dan berkembang menjadi simbol dan ditulis pada tanah liat. Gunakan pen rumput buluh - bentuk pepaku dikenali cuneifom. b. Wujud jurutulis c. Tradisi kesusasteraan – Epik Gilgamesh i. kisah Falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Tentang kepahlawanan Gilgamesh – ada sifat dua pertiga tuhan, satu pertiga manusia. Wajah tampan, ada kekuatan dan keberanian. Telah memerintah dan memberikan perlindungan kepada Kota Uruk. ii. Ceritakan juga kehidupan yang kekal dan kesaktian. Sumbangan Tamadun Mesopotamia 1. Dalam Perundangan - Sumbangan Raja Hammurabi 1792 – 1750SM. a. Hammurabi – Keturunan Amorite , Banyak dirikan negara kota, Pusat pemerintahan di Babylon. Menakluk Akkad – jadi Raja Mesopotamia. b. Aspek undang-undang ini dapat dicirikan dengan: i. Mengenalkan Kod Undang-Undang Hammurabi ii. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. iii. Hukuman adalah setimpal dengan kesalahan, tetapi berbeza ikut susun lapis masyarakat. Contoh: 1. Jika rakyat patah tulang bangsawan – tulangnya akan dipatahkan. 2. Jikan bangsawan cedera atau patahkan tulang rakyat – hukumannya denda satu wang perak. iv. Kod ini mengandungi 282 undang-undang yang dipahat pada tembok. v. Dasar perundangan tamadun Mesopotamia. vi. Berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan susun lapis masyarakat. vii. Wujudkan perpaduan dan mengukuhkan organisasi. c. Wujudkan empayar Kerajaan Akkad – empayar pertama di dunia. i. Raja Sargon berjaya satukan wilayah kerajaan Sumeria di Selatan Mesopotamia. ii. Perintis pembentukan empayar – jadi ikutan Firaun Tutmose III. d. Telah membantu peradaban Mesopotamia dan pembentukan masyarakat dari 3000SM hingga 539SM. 2. Sumbangan dalam aspek tulisan memberikan kelebihan dalam aspek berikut:

b.

3.

Melahirkan sistem pendidikan dan mewujudkan jurutulis. i. Wujudkan perpustakaan – perpustakaan diRaja. 1. 22000 tablet – kandung pelbagai penemuan. 2. Antaranya ilmu perubatan. Surat dan dokumen perniagaan. 3. susunan peristiwa peperangan ikut urutan sejarah. b. Pentadbiran dan perniagaan dapat direkodkan. c. Urusan jula beli direkod dalam resit, nota, dan surat kredit. d. Melahirkan golongan sastera dan kesusasteraan spt epik Gilgamesh – tertua di dunia menjelaskan falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia. i. kisah Falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Tentang kepahlawanan Gilgamesh – ada sifat dua pertiga tuhan, satu pertiga manusia. Wajah tampan, ada kekuatan dan keberanian. Telah memerintah dan memberikan perlindungan kepada Kota Uruk. ii. Ceritakan juga kehidupan yang kekal dan kesaktian. Sains dan teknologi: a. Perkembangan ilmu astronomi. b. Perkembangan pencerapan bulan,bulan dan matahari telah perkembangkan ilmu matematik – sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, darab, bahagi,punca ganda dua dan ilmu geometri. c. Astronomi – guna jalan laut perdagangan dan penerokaan. d. Penciptaan kalendar 12 bulan. e. Perkembangkan ilmu perubatan – kerajaan Assyria. f. Penciptaan roda dan kereta kuda – peperangan atau kegunaan harian. g. Kincir air – mengairi kawasan tandus, kawal banjir dan tingkatkan hasil pertanian. h. Kapal layar dan pengangkutan beroda menguasai jalan laut dan darat. i. Perkenalkan batu bata daripada tanah liat. j. Dalam seni bina berjaya: i. Mencipta arca dan tiang batu – Cth Zigurat dan patung Raja Gudea ii. Pembinaan Taman Gantung Babylon – dibina Raja Chaldea zaman Raja Nebuchadnezzar. iii. Terdapat pelbagai jenis pokok dan pokok bunga – ditanam pada binaan bertingkat di bukit berteres.

a.

Tamadun Mesir Purba 1. Berkembang dari petempatan awal zaman Neolitik 10000- 5000SM. Sekitar 3500SM di kaw delta dan tengah Mesir berkembang jadi tamadun awal . 2. Terbahagi 4 zaman 2.1. Awal 3100 – 2200SM 2.2. Pertengahan 2040 – 1785Sm 2.3. Empayar 1570 – 1085SM 2.4. Keruntuhan 1085 – 322SM - Dikuasai : 2.4.1. Libya 1110 – 947SM , 2.4.2. Kush 730 – 670SM 2.4.3. Assyria 663 – 609SM 2.4.4. Parsi 525SM 2.4.5. Yunani 332 – 30SM 2.4.6. Rom 30SM 3. Terletak di tebing Sungai Nil – ada dataran yang subur. 4. Pusat pentadbiran – Memphis, Thinis, dan Thebs. 5. Kuasa luar yang pernah jajah – Libya, Kush, Assyria, Parsi, Yunani dan Rom. 6. Proses pembentukan tamadun Mesir Purba

6.1. Bermula dalam zaman logam sejak 5000SM dgn membina sistem perparitan dan pengairan untuk pertanian. 6.2. Kemudian bina peralatan kawalan air dan terusan – tingkatkan kesuburan pertanian. 6.3. Mendirikan petempatan dan berkembang menjadi kampung. 6.4. Perkampungan berkembang jadi bandar dan bergabung bentuk daerah @ nome. 6.5. Nome atau daerah disatukan jadi pusat pentadbiran spt Thebes, Thinis dan Memphis.Salah satunya jadi pusat pentadbiran. 7. Ciri-ciri petempatan kekal : 7.1. Asas petempatan disatukan oleh Firaun Menes 3200SM. Semua nome disatukan jadi sebuah kerajaan. 7.2. Pusat pentadbiran berpindah ke Memphis dari Thinis – hampir dengan sungai Nil. 7.3. Kemudian berpindanh ke Thebes pd zaman kemuncaknya. 7.4. Menjadi tempat kediaman Firaun. 7.5. Bandar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan penduduk. 8. Bentuk dan struktur organisasi : 8.1. Firaun merupakan raja yang berkuasa mutlaq serta dianggap suci 8.2. Jawatan firaun diwarisi secara turun-temurun. 8.3. Firaun dianggap sebagai tuhan Horus semasa pemerintahan dinasti ketiga dan keempat,firaun digelar sebagai Raja Matahari,iaituAmon-Re. 8.4. Firaun juga merupakan ketua pendeta,ketua hakim,pemilik tanah,dan ketua pahlawan. 8.5. Golongan pahlawan menjalankan pentadiran,menjaga keamanan,mengurus dan mengagihkan makanan dan menjadi pegawai,penasihat dan gabenor wilayah yang ditakluki. 8.6. Para rahib dipertanggunjawabkan oleh firaun untuk mantadbir hal keagamaan. 8.7. Jurutulis ditugaskan untuk menulis rekod kerajaan. 8.8. Rakya bebas terdiri daripada petani,pedagang dan artisan. 8.9. Hamba adalah susun lapis masyarakat yang paling bawah. 9. Sistem Pemerintahan dan peranannya: 9.1. Raja – Ketua dan pemerintahan Mesir Purba.Bergelar Firaun .Perkataan Firaun dari Yunani Pharaoh – bermaksud rumah yg agong. Merujuk istana dan raja yang memerintah. Berperanan: 9.1.1. Raja berkuasa mutlak 9.1.2. Dianggap sebagai suci dan dianggap sebagai jelmaan tuhan Horus. 9.1.3. Mewarisi pemerintahan secara turun temurun. 9.1.4. Dalam dinasti ke tiga dan empat Firaun digelar Amon Re – Raja Matahari. 9.1.5. Ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim, dan pahlawan. 9.1.6. Dibantu golongan bangsawan dalam jalakan pemerintahan, menjaga keamanan, mengurus dan mengagih makanan. 9.1.7. Melantik para rahib mentadbir hal keagamaan. 9.1.8. Melantik orang awam sebagai jurutulis rekod kerajaan. 9.1.9. Firaun Hatshepsut seorang wanita – membina terusan dan menukar padang pasir jadi tanah pertanian yang subur 9.2. Pembesar, Bangsawan, Rahib, Jurutulis, Tuan Tanah 9.2.1. Membantu raja sebagai pegawai, penasihat dan gabenor wilayah. 9.2.2. Rahib mentadbir hal keagamaan. 9.2.3. Jurutulis merekod rekod kerajaan. 9.3. Rakyat Bebas – Petani, Pedagang, Artisan 9.4. Hamba

10. Pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesir. 10.1. Terlibat dalam kraftangan seperti penenunan dan pembuatan barangan tembikar dan peralatan. 10.2. Hasil tekstil dan kertas untuk ekspot. 10.3. Perlombongan emas di Nubia. 10.4. Sungai Nil – membolehkan kapal menyusuri dan berlabuh di pelabuhan spt Thebes, Memphis, Fayoun, dan Heliopolis untuk aktiviti perdagangan. 10.5. Pentadbiran terancang – menarik pedagang Laut Mediterranean dan Laut Merah untuk singgah di Pelabuhan Mesir Purba. 11. Kepercayaan masyarakat Mesir. 11.1. Berkonsepkan politeisme. 11.2. Setiap tahun orang Mesir Purba selalu dikaitkan dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit) dan Amun (Tuhan Angin). 11.3. Mempercayai kepada kehidupan selepas mati dan mayat perlu disimpan serta dijaga dengan teliti. 11.4. Makam mayat dibekalkan dengan barangan kelengkapan harian serta kehidupan selepas mati 12. Ciri-ciri sistem tulisan Mesir Purba: 12.1. Sistem tulisan hieroglif – tulisan bergambar. Berkembang kepada hieratik – tulisan berangkai kemudian demotik 700SM . 12.2. Sistem tulisan ini berasaskan kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi. 12.3. Sistem tulisan bertujuan mencatatkan rekod aktiviti pertanian dan pengutipan cukai. 12.4. Juga berperanan dalam keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. Sumbangan Tamadun Mesir Purba 1. Sumbangan dalam sains dan teknologi. a. Sumbangan seni bina piramid-dibina Imhotep. i. Jasa Imhotep – Bina piramid Sakkara. ii. Dibina untuk Firaun Djoser – Firaun kedua dinasti ketiga. b. Memperkenalkan teknik pembinaan menggunakan batu bata. c. Mencipta kertas daripada pokok papyrus. d. Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan khazanah bangsa. e. Tinggalan tamadun Mesir Purba kepada dunia adalah dalam bentuk rekod yang tertulis dan terpahat dalam sistem tulisannya iaitu hieroglif. f. Kemajuan dalam ilmu perubatan melahirkan pengamal perubatan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat. i. Dokumen perubatan Mesir Purba jumpa dalam makan Firaun Khufu. 1600SM. ii. Catatan perubatan yang tertua. g. Kemajuan dalam bidang perubatan dalam memumiakan mayat. h. Tahap keilmuan dan kemahiran dalam bidang fizik,kimia,perubatan dan pembedahan memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ilmu hingga ke hari ini. i. Penggunaan ilmu matematik digunakan untuk mengawal banjir. j. Berjaya mencipta sistem pengairan – menyuburkan kawasan pertanian. k. Zaman Firaun Senuustret III – berjaya menebusguna tanah – 123KM dan bina terusan mengairi 10000hektar. l. Memperkenalkan kalendar 365 hari , 12 bulan setahun. m. Tinggalan bangunan, tulisan, dokumen, dan buku – pembuktian wujud tamadun Mesir Purba. n. Pengawalan air nadi tamadun Mesir. 2. Sumbangan dan penekanan dalam pendidikan.

a. b. c. d.

Diwujudkan untuk kanak-kanak sejak umur rendah – golongan atasan. Diadakan di rumah ibadat dan dikawal kerajaan. Tujuan – lahirkan golongan pegawai kerajaan spt jurutulis. Wujudkan juga ahli sains, geometri, matematik – uruskan hal ehwal pertanian,pengawalan air, pembinaan bangunan, dan piramid.

Tamadun Indus 1. Di lembah Indus disaliri sungai Indus yang berpunca dari Gunung Himalaya dan sekelilingnya. 2. Dikenali juga sebagai Tamadun Harappa. 3. Mula muncul pada sekityar tahun 2500SM dan merosot 1800SM. 4. Kehancuran disebabkan serangan orang Aryan serta bencana alam spt banjir, kemarau, dan gempa bumi. 5. Dua negara kota Tamadun Indus. a. Mohenjo-Daro b. Harappa 6. Proses pmbentukan tamadun Indus spt berikut: a. Penduduk nomad di barat laut India membentuk pentempatan kekal di sepanjang sungai Indus. b. Kekal kerana adanya sungai Indus – menyediakan sumber air dan tanah yang subur. c. Telah meningkatkan hasil pertanian dan menambahkan jumlah penduduk kerana kepandainya menyesuaikan diri dengan alam sekitar. d. Sebabkan wujudnya bandar dan yg utama Mohenjo-Daro dan Harappa – bandar pelabuhan penting. 7. Ciri-ciri keistimewaan Mohenjo-Daro dan Harappa sebagai petempatan kekal a. Pembentukan yang terancang dan terbahagi kepada 2 bahagian dan dikelilingi tembok. i. Bahagian utama – pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan utk upacara ritual dan pembersihan. ii. Bahagian kedua – kawasan perumahan dan disusun berasaskan blok berbentuk segi empat. b. Setiap blok dipisahkan satu rangkaian jalanraya dan lurus. Bersambung antara satu sama lain. i. Blok berasaskan segi empat dan dipisahkan oleh jalanraya yg lurus dan bersambung. c. Perancangan bandar dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan yang diterapkan daripada Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. d. Menggunakan batu bata daripada tanah liat melalui pembakaran suhu yang tinggi. e. Ada sistem kumbahan dan saliran yang terancang. i. Rumah ada bilik mandi dan tandas. ii. Air kumbahan disalirkan keluar melalui paip ke longkang. iii. Longkang tidak ditutp terus untuk pembersihan. iv. Bahan buang dihantar ke luar bandar. f. Bandar boleh dihubungi melalui sungai. Berfungsi sebagai alat perhubungan. 8. Ciri-ciri sistem oraganisasi sosial masyarakat Tamadun Indus. a. Terbahagi dua golongan: i. Bawahan I. Terdiri daripada petani, buruh, dan hamba.

Petani menjalankan aktiviti pertanian dan salurkan sebahagian hasil kepada kerajaan. III. Golongan buruh menjalankan kerja perburuhan spt menjaga kebersihan bandar , membina tembok di benteng dan membina terusan. ii. Atasan I. Terdiri daripada pendeta dan pedagang. II. Pendeta mempunyai pengaruh dan kuasa yang besar dalam mengawal aktiviti masyarakat terutamanya yang melibatkan aspek keagamaan. III. Mempunyai pengaruh keagamaan – alat dapatkan taat setia golongan bawahan. 9. Aspek pengkhususan pekerjaan masyarakat Indus dapat dicirikan dengan: a. Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi spt perdagangan, pertanian, pertukangan dan pembuatan. b. Aspek perdagangan membabitkan perdagangan luar dengan Mesopotamia. Dibuktikan dengan penemuan cap mohor di Mespotamia i. Cap mohor diperbuat dari batu lembut ,diukir, dan dipanaskan. ii. Berbentuk segi empat bujur. iii. Lambang pengenalan diri atau kumpulan pedagang. c. Hasil perdagangan spt emas, gading, manik, dan hasil pertanian. d. Petani mengeluarkan hasil spt barli, kacang dan sebagainya. e. Golongan artisan terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam dan tembikar. 10. Amalan keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indus. a. Mempunyai satu amalan agama dibuktikan dengan penemuan patung dan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan iaitu patung Proto-Siva. b. Patung tersebut menunjukkan seseorang sedang duduk bersila dengan stail yoga dan terdapat tiga tanduk di kepelanya yang melambangkan Dewa Brahma,Vishnu dan Siva. c. Proto Siva menjadi sangat penting dari sudut perkaitannya dengan agama Hindu. d. Masyarakat dalam tamadun ini juga percaya kepada Tuhan Ibu. i. Dibuktikan dengan penemuan patung wanita. ii. Disembah sebagai lambang kesuburan. iii. Berlaku juga dalam masyarakat Mesopotamia, Asia Kecil, Syria, dan Palestin. 11. Sistem tulisan yang dihasilkan ialah sistem tulisan piktograf. Sumbangan Tamadun Indus 1. Perancangan bandar – sebab utama kerana: a. Terdapat gabungan kepakaran dari sudut perletakan bandar dan pengisiannya. b. Pemahaman dalam ilmu geometri. c. Pemahaman dalam ilmu kesenian. d. Pemahaman dalam ilmu matematik. e. Mahir dalam bidang pembinaan. f. Pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir menghasilkan perancangan bandar berbentuk segi empat dengan jalan raya yang lurus. g. Meningkatkan mutu pembinaan dengan membuat batu bata melalui pembakaran suhu yang tinggi. Sifat keterbukaan. Penting kepada kemajuan manusia kerana :

II.

2.

3.

Tamadun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain. b. Hubungan dengan tamadun Mesopotamia serta tamadun MesirPurba membolehkan kedua-dua pihak memperoleh manfaatnya dalam bentuk pertukaran teknologi. c. Hubungan dengan tamadun Mesopotamia membolehkan segala pengaruh dari luar disesuaikan dengan keadaan tempatan. i. Dilihat melalui nama bandar Makan dan Meluhha. ii. Makan – Makran iii. Meluhha – Mohenjodaro. d. Tamadun Indus telah menunjukkan kepada masyarakat dunia moden akan sifat keterbukaan dalam proses pembinaan sesebuah tamadun, termasuk keamanan. e. Tamadun Indus mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan adalah tunjang kepada sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Kematangan ketamadunan manusia – sebab : a. Pencapaian cemerlang dalam perancangan bandar. b. Menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. c. Pencapaian dalam keseimbangan rohani dan kepercayaan. d. Melahirkan masyarakat yang kreatif. e. Menghasilkan teknologi yang hebat.

a.

Tamadun Hwang Ho 1. Terletak dilembah sungai Hwang Ho atau sungai Kuning utara China. 2. Dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho ialah a. Dinasti Hsia yang bermula pada sekitar tahun 2205-1766 S.M. b. Dinasti Shang pada sekitar tahun 1766-1050 S.M. c. Dinasti Chou dari tahun 1050-256 S.M. 3. Proses pembentukan melalui aspek berikut: a. Lembah Hwang Ho yang subur menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap dan membina petempatan. b. Tapak Banpo yang berhampiran bandar Siam moden merupakan petempatan awal penduduk Hwang Ho. c. Penduduk menjalan kan aktiviti pertanian dan penternakan binatang,mengumpul hasil hutan dan berburu. d. Perkembangan petempatan awal mewujudkan beberapa buah bandar antaranya Anyang yang menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang. e. Semasa Dinasti Chou,tamadun ini tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. 4. Proses pembentukan negara kota tamadun Hwang Ho ialah a. Hwang Ho menyuburkan kawasan – tarik petempatan. b. Tapak Banpo ialah petempatan awal. c. Asaskan pertanian, penternakan , kutip hasil hutan, memburu . d. Berkembang - wujud bandar-bandar dan Anyang menjadi negara kota Dinasti Shang. i. Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani. ii. Ketua pemerintah – Raja , golongan pembesar dan golongan agama tinggal di bandar. iii. Dibandar ini terdapat istana,kuil dan pusat pentadbiran Dinasti Shang. e. Dinasti Shang sebar budaya dan luaskan wilayah.

f.

Dinasti Chou sebar hingga Sungai Yangtze.

Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho 1. Aspek organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang ialah a. Raja menduduki lapisan teratas diikuti golongan pembesar. b. Golongan petani yang membentuk sebahagian besar penduduk,mendiami kawasan diluar negara kota ini. c. Golongan artisan memiliki kemahiran menguasai teknologi gangsa yang digunakan bagi menghasilkan senjata,perisai dan hiasan pada kereta kuda yang digunakan oleh tentera serta peralatan untuk acara keagamaan. d. Golongan pembesar yang mampu memiliki tentera dan senjata gangsa menggunakan keistimewaan untuk menundukkan golongan bawahan. e. Golongan paling bawah dalam masyarakat Shang ialah hamba. 2. Aspek sistem pemerintahan Dinasti Shang ialah a. Sistem pemerintahan berbentuk pemerintahan beraja. b. Pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja. c. Raja-raja berkuasa keatas pusat pentadbiran dan mempunyai kewibawaan politik,ekonomi,sosial dan agama. d. Mengikut kepercayaan masyarakat kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan. i. Jika raja adil – kerajaan dan rakyat makmur dan sejahtera kerana restu Tuhan – jika tidak sebaliknya. ii. Percaya Dinasti Shang runtuh kerana zalim. e. Raja-raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama. f. Raja dibantu oleh golongan basngsawan yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir wilayahnya. g. Golongan bangsawan berhak mewujudkan sistem dalam tugas seperti pungutan cukai ,pertahanan dan undang-undang. h. Kezaliman Raja Shang menunjukkan raja kehilangan mandat menyebabkan golongan hamba menyingkirkan Dinasti Shang untuk diganti dengan Dinasti Chou. Pemerintahan Raja Chou telah i. membahagikan pemilikan tanah mereka kepada wilayah-wilayah dan melantik pembesar tempatan di setiap wilayah ini. ii. mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintahan dan memberikan hadiah seperti kereta kuda,senjata gangsa,hamba dan binatang. iii. meminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa perang. iv. memberi hak kpg pembesar tempatan bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan. v. Dibantu oleh ketua menteri dan enam badan yg urus i. Pertanian ii. Tentera iii. Kerja awam iv. Upacara agama v. Hal ehwal monarki vi. Undang-undang. vi. Peringkat wilayah dikendali pembesar feudal. 3. Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan dan peranan masyarakat . a. Golongan pembesar mempunyai tentera masing- masing terdiri daripada tentera berkuda dan tentera berjalan kaki.

4.

5.

b. Golongan petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan atasan, c. Golongan artisan telah mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan,senjata dan barang tembikar. d. Golongan hamba berfugsi ; i. sebagai tentera paksaan ii. membantu kerja-kerja perburuhan iii. bagi tujuan koban dalam upacara penyembahan. Agama dan kepercayaan . a. Sebahagiaan masyarakat mengamalkan kepercayaan anismisme dan politisme. b. Masyarakat Shang mempercayai politeisme seperti tuhan syurga,tuhan bumi,sungai,bukit dan gunung. c. Mereka mengamalkan penyembahan roh nenek moyang. d. Mereka juga sembah tuhan syurga (Shang Ti)dan Tuhan Bunyi ( Tu). Sembha juga bukit, sungai, dan gunung. i. Shang Ti – Dewa tertinggi di syurga dan nenek moyang Shang. ii. Percaya pada kuasa agung – Tien. – suatu makhluk unggul atau kuasa tertinggi alam semesta atau syurga. iii. Konsep ini mempengaruhi Yin dan Yang. i. Alam semesta dan kejadiannya terdiri dari dua unsur. ii. Yin – kuasa pasif iii. Yang – Kuasa aktif e. Upacara sembah libatkan permainan muzik,tarian dan upacara korban diketuai oleh bomoh. f. Tulang oracle berfungsi bagi meramal keadaan. i. Bomoh terlibat dalam upacara penilikan tulang oracle meletakkan di atas unggun api sehingga timbul rekahan untuk maramalkan untuk mentafsir sesuatu kejadian. ii. Amalan ini bawa kemunculan sistem tulisan. Sistem tulisan masyarakat Tamadun Hwang Ho berbentuk a. Rekahan tulang oracle mempengaruhi idea penciptaan tulisan. b. Tulisan peringkat awal berbentuk ideogram berdasarkan simbol. c. Tulisan asal mempunyai gambar seperti kanak-kanak,bulan,matahari dan sungai.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho 1. Aspek Politik a. Sistem pemerintahan berbentuk monarki hingga Zaman Dinasti Ching. b. Gelaran Raja bertukar jadi Maharaja. c. Raja dikatakan anak syurga dan dapat mandat dari syurga. d. Pemerintahan Dinasti diteruskan sehingga abad ke 20. 2. Aspek Ekonomi a. Sistem pengairan diperbaharui. b. Bina terusan untuk pertanian dan elak banjir. c. Teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit untuk pertanian. d. Menggunakan batas . e. Maenggunakan alat pertanian daripada kayu kepada besi. 3. Aspek Sosial a. Sistem tulisan digunakan hingga hari ini. b. Tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan pencetakan. c. Tulisan diajar di sekolah-sekolah di Cina. d. Berkembang dan digunakan oleh orang Korea dan Jepun. 4. Agama dan kepercayaan

a. b. c.

d. e. f. g. h. i. j. bab 2

Kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang. Unsur pemujaan dijalankan sejak zaman Shang, diteruskan mengikut kesesusaian masa dengan unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan,duit kertas dan barang hiasan. Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan yang masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini. i. Feng Hsui = Dari falsafah Taoisme berlandaskan alam semesta . ii. Rujuk hubungan manusia dan alam. Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi Yin kuasa pasif dan Yang kuasa aktif. Feng Hsui merujuk kepada falsafah Taoisme berlandaskan bagaimana manusia berharmoni dengan alam semesta. Pemerintahan Shang,sistem kalender telah diperkenalkan, terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. Raja menggunakan kalender untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. Amalan menggunakan kalender ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan perkuburan atau pengebumian. Falsafah perang Sun Tzu,- ,The Art of War membicarakan selok- belok perang dan cara menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa. Falsafah tersebut diaplikasikan dalam urusan perniagaan.

Latar Belakang Tamadun Peningkatan tamadun bermaksud penggunaan pemikiran manusia untuk mengawal dan guna alam sekitar – bawa kehidupan yang lebih maju dan kompleks – selain dapat kemahiran bagi hasilkan idea baru serta kemajuan menerusi aspek poltik, ekonomi dan sosial. • Tamadun Yunani 1. Greece – Laut Aegean dan Mediteranean 2. Negara Kota atau polis . Gabungan beberapa buah kampung 1000 – 800 sm. 3. Setiap kota ada ibu kota dikelilingi pertanian .Dalam kota : pasar, kubu, kuil, dan istana. 4. Kota yg menonjol Athens, Sparta, dan Corinth. Lain corak pentadbiran dan Tuhan. 5. Setiap kota @ Polis ada ibu kota – Acrapolis ada bangunan kerajaan dan tempat keagamaan. 6. Agora tempat mesyuarat dan pusat ekonomi. Tamadun Rom 1. Bukit Palatine dekat Sg Tiber, Lembah Latium- masyarakat Latin 2. Wujud Majlis Perbandaran - 2SM Perintah sendiri. Perancangan bandar terancang ada bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, teater, sarkas berdialog (forum ), rumah mandi awam dan istana. 3. Bandar pemerintahan – Pompei ada pejabat, dewan, pintu gerbang, kedai, dan colleseum – tempat pertandingan pahlawan Rom 4. 80m 50000 penduduk. Saliran air bawah tanah 165 km libat 14 terusan. Tujuan bekalan harian, perindustrian dan pengangkutan. Tamadun India

1. Asas kecemerlangan Tamadun Indus terdahulu yg musnah oleh orang Aryan. 2. Tahap baru dikenali Zaman Vedik asal dari kitab Veda – lahir agama Hindu. Beralih di Lembah Ganges. 3. Pemerintah oleh Raja. Dua kerajaan Janapada ( kerajaan kecil ) dan Mahapada ( kerajaan besar ) 4. Chadradupta Maurya satukan kerajaan kecil. 321 sm wujud empayar pertama – Dinasti Maurya. Kemuncaknya dalam pemerintahan Asoka. • Tamadun China 1. Lembah Hwang Ho dan Selatan Cina. Bermula dengan Dinasti Chin – Mula meningkatkan tamadun terdahulu 2. Dinasti Chin 221 – 206 sm. Shih Huang Ti pengasasnya – wujudkan empayar hingga Sg. Merah di Vietnam. Pemerintahan kerajaan pusat . Penuh penaklukan dan peperangan

[ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Faktor Peningkatan Dapat dilihat melalui aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial. 1. Politik : Kerajaan, pemerintahan, pentadbiran, undang-undang, peluasan kuasa 2. Ekonomi : Pertanian , Perdagangan, Penghasilan barangan, sistem ekonomi. 3. Sosial : Pendidikan, Falsafah, Bahasa dan Kesusasteraan, seni bina, sistem sosial, dan sains dan teknologi. [ Pemerintahan dan Pentadbiran ] [ Peningkatan Ekonomi ] [ Peningkatan Sosial ] [Atas Halaman ]

Pemerintahan dan Pentadbiran • Tamadun Yunani 1. Negara kota, Sistem Monarki , oligarki, aristokrasi, diktator atau tirani, demokrasi 2. Sebelum demokrasi , Athens amalkan sistem beraja – dibantu oleh konsul – golongan kaya. 3. Raja beperanan sebagai ketua negara dan kerajaan, ketua hakim, ketua tentera, dan ketua agama. 4. Bila konsul kuat peranan tersebut merosot. Wujud sistem Raja dipilih dengan kuasa terhad. 5. Beberapa orang konsul wujudkan oligarki. Lahirkan juga golongan aristokrat – ada kuasa besar – Aristokrasi. Rakyat tidak puas hati – rampas kuasa wujud diktator / tirani – biasanya dari golongan tentera . Ditentang aristokrat wujud demokrasi 6. Demokrasi wujud Dewan Perhimpunan dan Majlis. Di Athens sahaja. 3000 tahun. 7. Lelaki Athens berpeluang jadi ahli – 6 bulan hingga 1 tahun. 8. Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali setahun. Bincang dasar kerajaan. Keputusan Dewan dilaksanakan Ahli Majlis dilantik Dewan Perhimpunan. Begitu juga Magisterit dan Juri.

Tamadun Rom 1. Bermula sistem beraja 773 sm. Secara mutlak ketrunan Etruscan bukan latin tempatan. Tidak disenangi msyk Latin tempatan. Menentang bersama bangsawan ( Partrician ). Wujud Republik. 2. Republik – tiada kuasa mutlak. Kuasa tertinggi 2 org Konsul. Dilantik Senat utk tempoh tertentu. Senat di wakili bangsawan. Bantu Konsul. 3. Sebelum ahli senat jadi konsul, dia ialah Praeotor – pemerintah tentera. 4. Bawah Senat – Dewan Perhimpunan – wakili semua rakyat Rom. Keputusan Senat di serah ke Dewan Perhimpunan utk kelulusan. 5. Berubah dalam zaman Julius Ceasar. Wujud pemerintahan berpusat – Empayar . Takluk Macedonia, Yunani, Syria, Mesir, Perancis, Britain, dan beberapa wilayah Jerman. – Jadi Diktator. 6. Kuasai tentera dan senat – guna gelaran Maharaja. – Diteruskan oleh Augustus 27 – 14 sm. Bawa keamanan dan keagungan. Kekal 200 tahun – Digelar Pax Romana – Tiga Benua. – Asia, Afrika dan Eropah. Tamadun India. 1. Awal pembukaan 600 – 320 sm – ada dua kerajaan kecil dan besar. Kecil tiada raja dan berpuak. Besar diketuai Raja set kerajaan Kashi, Kosala, dan Magadha. Raja kuasa mutlak. Diperkukuhkan upacara ritual. Raja suci dan harus dihormati. Brahmin penasihat Raja, kemudian Kesatria. Wujud kasta. 2. Raja bertukar jadi Maharaja bila Maurya satukan jadi empayar 321 – 185 sm. Meliputi Teluk Benggala hingga Pergunungan Hindu Kush. Ibu negara Pataliputra. 3. Zaman kegemilangan 273 – 232 sm. Dapat tamatkan perang saudara selepas bapanya mati : Bindusara, dan takluk Kalinga.- Perang Kalinga 150 ribu cedera, 100 ribu mati. Asoka peluk Budhha. Amalkan keamanan dan kedamainan. Sebar lalui agama Budhha. 4. Wujudkan Birokrasi pentadbiran. Tamadun Cina 1. Raja bertukar jadi Maharaja – wujud empayar dan peluasan kuasa. Ubah sistem Feudal. Pemerintahan berpusat. 2. Dinasti Chin 221 – 206 sm. Pemerintahan berpusat bentuk Birokrasi awam – pegawai dilantik Maharaja – di kalangan rakyat melalui jawatankuasa : Hon Kao Tsu. Lantikan atas pencapaian dalam peperiksaan awam. Mula Dinasti Han 3. Tokoh penting Shih Huang Ti.

[ Pemerintahan dan Pentadbiran ] [ Perundangan ] [ Peluasan Kuasa ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Perundangan • • Tamadun Yunani 1. Dewan Perhimpunan gubal undang. Plato bukunya Republic – kepentingan undangundang. Tamadun Rom 1. Undang-undang pertama – Hukum Kanun 12 – dipahat pada Papan Dua Belas. Dipamer di tempat awam. 2. Maharaja Juntinian – satukan undang-undang yang banyak : Kod Undang-Undang Rom atau Kod Undang-Undang Justinian– 527 m. Tamadun India

1. Berdasark kitan Dharma Sastra – Undang-undang tua Hindu – 6 atau 2 sm. 2. Raja bertanggungjawab jaga kesucian. Brahmin yang mahir kerana ada kaitanm dengan agama. 3. Zaman Maurya – undang-undang melalui titah raja. Diukir pada batu : Tiang Asoka. Berkonsep keadilan dan kesjahteraan rakyat. Tamadun Cina 1. Berteraskan 2 prinsip: Hukuman Berat dan Bercorak Kolektif. Berdasarkan falsafah Legalisme. Digubal Han Fei Tzu – Dinasti Chin , seorang ahli falsafah. 2. Ciri-ciri undang-undang: tidak harus wujud belas kesihan, perlu dipelihara. Sebab itu raja mesti ada kuasa utuh. 3. Bertentangan dengan falsafah undang-undang Conficius. Tekanan raja perlu ada perkara baik dan jaga harmoni manusia dan masyarakat. Kesimpulan • Aspek ini memperlihat perkembangan dan peningkatan dalam corak pemerintahan dan undang-undang serta pelaksanaan. • Juga perkembangan ahli pemikir dengan falsafahnya. Socrates, Plato, Aristotle, Confucius, Han Fei Tzu

[ Pemerintahan dan Pentadbiran ] [ Perundangan ] [ Peluasan Kuasa ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Peluasan Kuasa Tamadun Yunani 1. Bermula 800 sm. Zaman Raja Philip II , Macedonia dan Yunani disatukan. Diteruskan anaknya Alexander The Great.- menguasai Parsi, Mesir, Turkistan, dan Samarkand serta seluruh Mediteranean. 2. Sebarkan budaya Hellenistik – campuran budaya Yunani, Parsi dan kaw.Timur lain. 3. Tersebar : di Syracuse, Itali, Iskandariah, dan Antioch. Empayar berakhir dengan kematian Alexander. • Tamadun Rom 1. Mula 27sm pd zaman Augustus Caesar. Empayar berdasarkan Republik warisan. Lain sebelumnya. 2. Meliputi – Britain, Sepanyol, kaw. Sungai Rhine, Danube, Laut Hitam, Pergunungan Atlas, Afrika Utara, Macedonia, Sebahagian Turki, dan Palestine. • Tamadun India 1. Berlaku dalam Dinasti Maurya – Mula zaman Chandargupta Maurya 321 – 292sm. 2. Sebab Berjaya – ada tentera yang besar : 600 gajah, 1000 org tentera berkuda, dan 10000 infrantri. 3. Meliputi India Utara, Punjab, Seleceus yg perintah Seleciud di Syria dan India Barat. 4. Bindusara – anaknya luaskan hingga ke Mysore, Selatan India. 5. Asoka anak Bindusara ubah cara peluasan kuasa. Lebih lembeut tidal kekerasan tentera. Penggunaan agama Budhha. Berjaya kuasai Seluruh India selepas Perang Kalinga. • Tamadun Cina 1. Wujud semasa Dinasti Chin – Shih Huang Ti perintah autokratik – tegas dan mutlak. Satukan kerajaan kecil, Hapuskan kuasa bangsawan dan lantik gabenor •

serta pegawai tentera untuk tadbir. Bina Tembok Besar Cina cara pertahan wilayah. 2. Chin jatuh ganti dengan Dinasti Han. Maharaja Tentera @ Han Wu Ti luaskan – ke SinKiang, Lembah Tarim dan Tutor di Utara, Yang Tze, Kwangsi, dan KwanTung. Akhir pemerintahan ke Jepun dan Turkistan. 3. Guna kuasa tentera yang besar dan kuat serta kekerasan. Kesimpulan • Pengembangan wilayah, kuasa tentera, Dinasti, dan cara peluasan : Kekerasan , Agama dan terbuka.

[ Pemerintahan dan Pentadbiran ] [ Perundangan ] [ Peluasan Kuasa ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Peningkatan Ekonomi Kegiatan ekonomi awal – bercucuk tanam, ternak, dan hasil barangan – sara diri. Peningkatan tamadun – ekonomi komersil – lebihan pengeluaran – perdagangan – tukar barang @ barter.Wujud barangan tembikar, peralatan memotong daripada logam, dan perhiasan. • Tamadun Yunani 1. Semua negara Kota kecuali Sparta sebab muka bumi tidak subur – gunungganang,. 2. Kawasan lain wujud peningkatan perdagangan lalui jalan laut seperti dengan Mesir, Syria dan Phoenecia. 3. Kurang tanah , Athens dan Corinth kurang makanan. Dibawa dari luar. Athens dapat dari Selatan dan Laut Hitam. Jadi pusat pengumpulan barangan dari timur. 4. Perdagangan kena cukai – rakyat lari ke tempat lain spt Alexandria pada zaman Graeco-Roman 300sm. Tamadun India 1. Pesat berkembang pada 3SM. Libatkan perdagangan dalaman dan luaran. 2. Pusat perdagangan – Anga, Kalinga, dan Karusa. Hasilkan senjata, gading , emas, berlian dan mutiara. 3. Hubungan dagang antara Maurya dengan Rom, Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Tenggara – alam melayu sejak 100 M- jual rempah, gading, besi, dan bedak wangi. Tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi dari China. Bentuk Perdagangan Maritim. 4. Pelabuhan penting : Tamralipti, Ghantasala, Kadura di Timur , Broach, Chaul, Kalyan, dan Cambay di bhg Barat. 5. Wujud persatuan dagang dan perusahaan : Sresthin di setiap bandar. Spt. Persatuan tukang kayu, kulit, dll. Matlamat untuk: kawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja. 6. Wujud undang-undang bagi kawal persatuan diawasi Raja. 7. Mata wang digunakan. Zaman Gupta wang emas. Bukti ada dasar kewangan dan ekonomi yg sistematik. 8. Perkembangan dagang Maurya disokong dengan perusahaan tekstil, Kain Kapas, dan sutera. Sutera di Benares dan Bengal. Perdagangan lain - Emas, mutiara , batu permata, pertanian dan buah-buahan.. 9. Cukai ada – untuk sara tentera, pentadbir, dan raja.

Tamadun China 1. Pesat – Dinasti Shang. Pencapaian dalam pertanian, perdagangan dalam negeri dan maritim, perusahaan dan pembentukan persatuan perniagaan – muncul kelas pertengahan. 2. Bidang pertanian ; Dinasti Han - perkenalkan batas tanaman, kolar kuda tarik tenggala, kereta kuda, kereta sorong beroda, dan penyisir tanah. 3. Zaman Dinasti Tang, Song, Yuan, Ming dan Ching – cipta alat pertanian, sistem tanaman secara bergilir untuk suburkan tanah, Bukit ditereskan – Dinasti Shang, Sistem pengairan spt terusan – pertanian terkawal dan pengawalan banjir . 4. Perusahaan logam dan tembikar sejak Dinasti Han. 5. Didagang ke Alam Melayu, India, Timur Tengah, dan Barat. Lalui Jalan Sutera Darat, dan Jalan Laut mulai Dinasti Tang. Kepesatan berkembang dengan adanya jalan raya, jambatan, dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu.

[ Pemerintahan dan Pentadbiran ] [ Peningkatan Ekonomi ] [ Peningkatan Sosial ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Peningkatan Sosial Meliputi aspek pendidikan, falsafah, kesenian, kesusasteraan, seni bina, sistem sosial serta sains dan teknologi Pendidikan • Tamadun Yunani 1. Di Athes lahirkan manusia seimbang dari sudut rohani dan jasmani. Manusia cemerlang penuhi tuntutan mental dan fizikal.- sumbang kesejahteraan kehidupan manusia. Lahirkan tokoh spt: Thucidides dan Herodutus. Pusat Cendekiawan Yunani dlm. Zaman Pericles. Penulis Sains dan teknologi – Thales, Anaximandez, Heraclitus, dan Anaxagoras. 2. Tumpuan pada pendidikan, sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato, membaca, menghafal, dan menulis. 3. Sparta – pendidikan lahirkan warganegara tentera yang sempurna, gagah, dan setia kepada negara kotanya. 4. Pentingkan latihan fizikal dan kemahiran senjata. 5. Perkembangan bila banyak sekolah didirikan di Athens, Thebes, Elea,dan Miletus. • Tamadun Rom 1. Menekankan ilmu praktikal dan semangat setia kepada Rom. Terkenal dengan penyediaan infrastruktur dan kemudahan yang beri kesejahteraan hidup. 2. Peringkat awal banyak tiru Yunani. Pusat pendidikan lahirkan jurutera , ahli falsafah, dan sejarawan. Dapat membina sistem pengairan, bangunan, jalan raya dan penulisan kegemilangan Rom. • Tamadun India 1. Bermula Zaman Vedik. Pentingkan keagamaan dan agama Hindu. Didominasi lelaki. Tumpuan pada pengkajian kitab Veda dan penggunaan bahasa Sanskrit. Kaedah, hafalan. 2. Berteraskan Hindu dan Budhha untuk sediakan manusia selepas mati. Pendidikan tinggi – Kolej Brahmin – 100SM. Sebelumnya di idtana dan di rumah. Abd 4 M – Universiti Budhha: Nalanda.

3. Untuk capai taraf Brahmin – hafal kitab veda kandungan: ritual, mantera, dan lagu agama. Juga belajar saintifik dan falsafah. Telah tingkatkan ilmu sains. 4. Zaman seterusnya – untuk tambahkan ilmu dan atasi buta huruf, dan dapatkan jawatan awam.. Tamadun China 1. Hargai pendidikan, perniagaan, dan kesusasteraan. Matlamat lulus peperiksaan awam – yang tertua di dunia. 2. 3 peringkat – pendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Rendah – tumpukan kegiatan mengenal dan hafal ideogram dan 9 buku suci tanpa faham maknanya. Menengah – karangan dan sastera. Tinggi – terjemahkan kitab suci. 3. Kepentingan – utk pentadbiran. Peperiksaan awam 3 tahap. 1- Hsiu Tai : setaraf ijazah pertama di daerah , lulus jadi pegawai kerajaan, dua kali dalam 3 tahun, 2 - Chun Jen : sarjana di ibu kota daerah, 3 tahun sekali, dan 3 – Chin Shih : Doktor Falsafah di ibu kota empayar hadapan maharaja, lulus jadi pendidik, 3 tahun sekali

. [ Pendidikan ] [ Falsafah ] [ Sains dan Teknologi ] [ Seni Bina ] [ Bahasa dan Sastera ] [ Sistem Sosial ] [ Faktor Peningkatan [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Falsafah Ramai ahli falsafah menunjukkan kemajuan dalam ilmu – Guna akal cari jawapan yang logik untuk selesai masalah kehidupan manusia. • Tamadun Yunani 1. Ahli falsafah : Herodotus, Socrates, Plato, Aristotle, Thucydides, Zeno. Isu utama – individualisme, kehidupan manusia, dan demokrasi. 2. Karya: Herodotus – History of Persian Wars, bapa sejarah.Thucydides – pengasas sejarah saintifik, tulis secara penyelidikan – Peloponesian Wars. 3. Karya Plato – Republic – negara baik diperintah oleh ilmuan dan ahli falsafah. 4. Aristotle – Guru kepada Alexander The Great – bincang cara berfikir yang teratur. Tamadun Rom 1. Kurang ahli falsafah – guna pengaruh Yunani spt Zeno – Falsafah Stoik @ Stoisisme. Bincang kebagiaan hidup dan nasib seseorang bergantung pada alam. Tamadun India 1. Falsafah tertua. 2 bentuk pemikiran besar : 1 – Berseumberkan Veda, 2 – Menolak kitab Veda. 2. Veda ada tiga – Rig Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Sumber falsafah dlm. Eda – Upanishad 700 – 600SM , Mahabaratta, dan Bhagavad. – Falsafah Bersumberkan Veda 3. Falsafah tolak Veda ikut ajaran carvaka, Janinisme, dan Buddhisme. Tamadun China 1. Beri penekanan pada hal hubungan manusia dengan manusia lain. 2. Ahlinya: Kung Fu Tze @ Confucius – Confucianisme. Loa Tze – Toaisme. Mo Tzu @ Motze@ Mencius tolak beberapa ajaran Confucius. Fikir cara lahirkan masyarakat yang baik. Baik buruk ahklak manusia bergantung pada alam sekitarnya. 3. Falsafah legalisme – undang-undang dapat wujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat.

• •

[ Pendidikan ] [ Falsafah ] [ Sains dan Teknologi ] [ Seni Bina ] [ Bahasa dan Sastera ] [ Sistem Sosial ] [ Faktor Peningkatan [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Sains dan Teknologi Berlaku dalam bidang Matematik, Astronomi, Perubatan dan Teknologi pembuatan perahu dan kertas. Dipengaruhi dengan teknologi dalam Tamadun Mesir Purba dan Babylon. Perkembangan ilmuan ini dikembang secara kolektif dalam semua tamadun. • Tamadun Yunani 1. Ilmuan :- Thales – matematik – ilmu geometri Mesir Purba, Phytogaras – Teorem Phytogras – ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon. 2. Hippocrates – Bapa perubatan , Archimedes – ahli matematik dan fizik – teori isi padu air dan graviti. Ptolemy – astronomi Yunani. Tamadun Rom 1. Boethius – ahli matematik – asas matematiknya diambil dari Yunani. Kaitkan dengan muzik, geometri, dan astronomi. Tamadun India 1. Cabang pengetahuan Vedik. Pengetahuan astronomi ada dalam Rig Veda. Ilmu matematik wujud zaman Gupta. Ahli matematik India tekah tahu konsep geometri. Perkenalkan sistem nombor – angka Brahmin dibaca dari kiri ke kanan, dan angka Kharosti – wujud dalam zaman Asoka. Dalam tamadun Yunani – herodianic dan ionic. 2. Ahli matematik – Aryabhata Varahmihira. 3. Ilmu perubatan ada kaitan dengan yoga. Tamadun Cina 1. Ilmu Perubatan dihubung dengan Yin dan Yang – Kuasa Pasif dan Aktif. 2. Teknologi buat kertas 106 M – Chan Lun – mencampurkan rami, sayur, dan buluh – dijadikan pulpa – diskrinkan dan diratakan, tembikar, kapal layar, dan perahu. Pelayaran dibuat dengan penciptaan layar yang lebih kukuh – wujud juga dalam Tamadun Rom dan India.- Tingkatkan aktiviti perdagangan maritim.

• •

[ Pendidikan ] [ Falsafah ] [ Sains dan Teknologi ] [ Seni Bina ] [ Bahasa dan Sastera ] [ Sistem Sosial ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Seni Bina Mencerminkan ketahanan manusia hadapi cabaran dan kepimpinan yang berwibawa – pembinaan yang agung – monumen-monumen spt 1. Aqueduct – bekalan air di Rom. Teknologi berasaskan sistem graviti. 2. Tembok Besar Cina – pertahanan – Mula Dinasti Chou, 1500 batu dari Kansu ke Peking. 3. Acropolis – Pusat Pentadbiran dan pememrintahan Athens – binaan teater, rumah berhala, dan parthenon.

4. Parthenon – Rumah berhala untuk Dewi Athena – Zaman Pericles 421 – 409 SM utk peringati kemenangan dengan Persia. 5. Colloseum – Tempat pahlawan Rom bertarung. Mula bina 70M – Mahajara Flavian , Muatan 50 ribu – 80 ribu org. 6. Panthenon – Tempat pemujaan dan menyimpan patung dewa dan tempat kerja awam. Zaman Maharaja Hadrian 117 – 138M. 7. Great Bath , Kompleks Kuil Gua Ajanta – 20 buah kuil , Kompleks Kuil Gua Ellora – 28 kuil , Penggunaan geometri – segi empat dan bulat - India 8. Pembinaan tembok : Cina – tanah liat dan batu bata di bandar. Kampung guna tanah lumpur. Ada pintu gerbang dan menara. Kaw. Tembok ada istana spt Kota Larangan. Ada dewan dan taman. Dewan berfungsi – hukuman, keraian, perjumpaan. 9. Kuil, Pagoda , Tembok, Jambatan: Cina – beberapa bangunan utk tempat tinggal, ruang tetamu, pusat pemujaan. Pagoda 15 tingkat – bentuk oktagon. Peningkatan dapat dilihat daripada elemen baru seprti bentuk dan nilai estetik. [ Pendidikan ] [ Falsafah ] [ Sains dan Teknologi ] [ Seni Bina ] [ Bahasa dan Sastera ] [ Sistem Sosial ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Bahasa dan Kesusasteraan • Tamadun Yunani 1. Penggunaan bahasa Yunani. Selepas itu Latin zaman empayar Rom. Tokoh penting: Homer dan Hesiod. Hesiod penyair hasil dua buku : Theology – ilmu tentang asal usul manusia dan ketuhanan dan Works and Days. Homer: Iliad dan Odyssey – Kisah perang Achaea dan Troy.. • Tamadun Rom 1. Dua penyajak Rom : Cicero ( 106 – 43M ) dan Virgil ( 70 – 19M ). Meningkatkan semangat patriotisme. Capai keagungan zaman Augutus Caesar ( 27 – 14 SM ) • Tamadun India 1. Epik Mahabarattha dan Ramayana – cerita peperangan dua tentera, baik dan jahat. Ramayana cerita inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pergaduhan dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita. Bahasa digunakan – Sanskrit. • Tamadun Cina 1. Wujud 7 dialek : Mandarin, Wu, Hunanis, Kiangsi, Hakka, Kantonis, dan Fukien. 2. Kebangkitan sastera disokong kerajaan. Dinasti Han , Sau-ma Chien tingkatkan sastera prosa, karyanya Shih Chi. Menceritakan aspek sosial, sejarah kerajaan, pemimpin, dan ilmu pengetahuan, dikutinya seterusnya. 3. Puisi : Tokohnya – Tu Fu, Li Po, dan Po Chu-I dlm Dinasti Tang. 4. Dinasti Han – cerpen dan sajak. • Kesimpulan Karya dihasilkan untuk sampaikan mesej kepada rakyat. Tulisan kini asal drp tulisan Phoenesia dari Yunani 800SM.Dlm Yunani ditambah vokal, diubah Rom hingga kini. [ Pendidikan ] [ Falsafah ] [ Sains dan Teknologi ] [ Seni Bina ] [ Bahasa dan Sastera ] [ Sistem Sosial ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Sistem Sosial • Tamadun Yunani 1. Organisasi Yunani 3 kumpulan. Warganegara – ada hak politik , penduduk bukan warganegara – tiada hak politik , dan golongan hamba – tiada hak politik. 2. Sparta – 3 kelas sosial: Warganegara Sparta tulen, para pekerja/artisan/pedagang, dan Helot – usahakan tanah dan minoriti Tamadun Rom 1. 3 kelas : warganegara Rom, bukan warganegara – penduduk yang ditakluki, dan hamba. Tamadun India 1. Wujud sistem kasta – unik, 4 kasta: Brahmin, Ksyatria, Vaisya, dan Sudra. Perkahwinan ikut kelas. Tamadun Cina 1. 3 kelas utama: golongan atasan – pentadbir spt maharaja/keluarganya/bangsawan/sidasida, rakyat bawahan spt petani/artisan, dan hamba. Kumpulan 2 dan 3 – kumpulan sokongan. 2. Confucius bahagikan 4 kelas: golongan sarjana spt pegawai kerajaan yg berpendidikan, golongan petani – tulang belakan ekonomi Cina, golongan tukang, dan golongan pedagang. 3. Kelas golongan tidak tetatp, mereka bertukarkan berdasarkan pencapaian pendidikan.

• • •

[ Pendidikan ] [ Falsafah ] [ Sains dan Teknologi ] [ Seni Bina ] [ Bahasa dan Sastera ] [ Sistem Sosial ] [ Faktor Peningkatan ] [ Latar Belakang Tamadun ] [ Faktor Peningkatan ] [ Sumbangan Tamadun ] [ Agama dan Tamadun Manusia ] [Atas Halaman ]

Sumbangan Tamadun Aspek poltik : Demokrasi, Republik. Aspek Sosial ; Sukan Olimpik 776SM – hormati Tuhan Zeus. Awalnya disertai Athens, Sparta, Corinth, Thebes, Olympia, dan Argos,4 tahun sekali. Hasil karya : Illiad dan Odyssey, Mahabarata dan Ramayana. Bahasa Latin dan Sanskrit yang diguna pakai dalam kristian dan Buddha.Hindu. Pendidikan : sistem peperiksaan. Perkembangan sains dan teknologi – matematik, astronomi, fizik, perubatan, Teori Phytogoras, dan Teori Archimedes. Binaan: Agama dan budaya. Kewujudan ahli falsafah.

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Pengenalan • Kemunculan Tamadun awal Asia Tenggara dapat dibuktikan dengan wujudnya kerajaan awal di Tanah Besar spt:Funan, Chenla, Angkor, Sukhotai, dan Ayuthia. Di kawasan kepulauan Melayu dapat dilihat melalui Kedah Tua, gangga Negara dan Langkasuka, Srivijaya, Majapahit, Singhasari dan Mataram.

• Bukti kewujudan dapt dilihat menerusi sumber bertulis dan artifak arkeologi. • Sumber Cina: Funan wujud pada 3M – yg awal di AT. Data arkeologi Funan wujud 3M – bukti jumpa seni arca unsur Hindu Buddha. Langgamnya dipengaruhi langgam Amaravati di India. • Tahap awal jalin hubungan diplomatik dgn Cina hubungan budaya dengan India. Hubungan petempatan wujud sejak zaman logam – hubungan dagang. • Buktinya jumpa artifak gendang gangsa Dongson dari Dongson, Vietnam Utara di Batu Buruk Trengganu, Sg tembeling, Sungai Klang,Thai, Indonesia, dan Burma. • Hubungan dagang Rom juga wujud – buktinya persamaan artifak manik di Kuala Selinsing, Kota Tinggi, dan Muar, Pantai Barat dan Selatan Siam. • Petempatan awal merupakan pembekal bahan mentah dan pelabuhan pembekal kerana berhampiran dengan sungai.- tetapi belum ditakrif sebagai kerajaan sebab tidak ada raja. • Tamadun Awal AT seiring dengan perkembangan perdagangan maritim – yang berkembang dengan kapal layar dan perahu. • Manik dan tembikar bukti perdagangan di AT mula sejak 5SM dan petempatan awal pada 2 @ 3M. • Bukti proses tamadun ambil masa 600- 700 tahun untuk bentuk kerajaan. [ Pengenalan ] [ Bentuk Kerajaan Awal ] [ Pengaruh Hindu dan Buddha ] [Atas Halaman ]

Bentuk Kerajaan Awal Dibahagi 2 : Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim. Berasaskan kedudukan geografi dan sosioekonomi. • Kerajaan Agraria 1. Kerajaan berasaskan ekonomi pertanian, penternakan, dan pemungutan hasil hutan dan sungai. Terbentuk berhampiran lembah sungai yg subur spt kerajaan Dvaravati – Sungai Menam, Thailanddan Sg Irrawady, Kerajaan Sungai Merah, Vietnam, Kerajaan Sg Mekong ( Kemboja, Loas, dan Vietnam) 2. Selain itu dapat juga di pedalaman – kaw. Berbukit dan lereng gunung berapi spt kerajaan taruma di Tanah Tinggi Dieng, Indonesia.. 3. Kerajaan awal yg terkenal: Sailendra ( Jawa tengah ), Angkor ( Kemboja ), dan Sukhotai ( Thailand ). Funan dari agraria ke maritim 4. Terbentuk secara evolusi – jadi petempatan kekal kemudian bandar dan kerajaan. 5. Tanaman utama : Padi sawah, padi huma, jagung , pisang, keledek, dan sayur-sayuran. Rempah ratus spt – cengkih, dan lada hitam hasil hutan spt

6. 7. 8.

9.

gaharu, kapur barus, tanduk, gading, damar, kayu cendana, dan pelbagai buahan. Lain-lain : Sarang burung utk perdagangan, Menangkap ikan di sawah, paya dan sungai, kulit kura-kura. Ternakan haiwan spt lembu, kerbau, kambing, dan ayam. Tahap awal pertanian utk sara diri kemudian komersil – ia dipengaruhi pembinaan sistem pengairan. Funan dan Angkor pengairan dari sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. – raja da kerajaan bertanggungjawab membina dan mengurusnya spt zaman Raja Indravarman 1 (877M) – bina sistem pengairan dan baray – tempat takungan air seperti tasik.- Majukan pertanian Angkor. Kerajaan Angkor kuat sebab kedudukannya dekat dengan Tasik Tonle Sap dan Sungai Mekong. Cuaca yang sesuai dan tanah yang subur.- utk padi, ikan air tawar, punca air minum – upaya tampung penduduk yg ramai.

[Kerajaan Agraria ] [ Kerajaan Maritim ] [ Pengenalan ] [ Bentuk Kerajaan Awal ] [ Pengaruh Hindu dan Buddha ] [Atas Halaman ]

• Kerajaan Maritim 1. Kerajaan yg menjalankan ekonomi perdagangan dan kelautan serta pelabuhan.Terletak pesisiran pantai, lembah sungai, dan kepulauan spt Srivijaya di Sungai Musi, Kedah Tua – Sg Merbok dan Sg.Muda, Tiumah di Pulau Tioman. 2. Kearajaan utama : Langkasuka ( Sungai Yarang ), Kataha/Chiehcha/Kedah Tua ( Sungai Merbok dan Sg.Muda ), Chih Tu ( Sungai Kelantan ), Srivijaya ( Sungai Musi ), Mo-lo-yu ( Sungai Batang Hari ), Kalah ( Sungai Takuapa), Fo-lo-an ( Sungai Trengganu ), Peng-keng ( Sungai Pekan )dan Tiumah di Pulau Tioman. 3. Bermula dengan tangkap ikan dan hasil laut – jadi kampung nelayan – ada juga berkembang jadi kaw. Emas dan timah. Wujud lebihan pengeluaran – didagang – jadi pusat dagang – pelabuhan pembekal spt Klang dan Kuala Selingsing ( Perak ). – Disinggahi – dapatkan barang spt. Damar, rotan, emas, timah, dan hasil laut. 4. Maju – jadi pelabuhan kerajaan spt. Kedah Tua, Langkasuka, dan Srivijaya. – Mula perdagangan yg berhampiran kemudian berkembang jauh. 5. Kedudukan di tengah perjalanan Timur Barat jadikan Kedah Tua dan Srivijaya maju. Dekat dengan Selat Melaka dan Selat Sunda – laluan dagang antarabangsa. – jadi pelabuhan entrepot – pembekal emas, timah, hasil hutan, dan hasil kerajaan persekitarannya.

6. Emas banyak – T Melayu dikenali sbg. Semenanjung Emas, Sumatera – Bumi Emas. Tarikan org India dan Yunani. 7. Bahasa melayu – bahasa lingua franca – penduduknya: orang tempatan, orang laut dan pedagang luar. Org Melayu – terkenal pelaut, pedagang, peneroka – punyai pelabuhan yang lengkap spt di Champa, dan Srivijaya. – Mampu belayar dan berkemahiran buat perahu dan kapal layar. Tahu juga kaedah bintang di langit. • Kerajaan Maritim Srivijaya 1. Terletak di Sungai Musi. Punyai tentera yg besar.- Kawal keselamatan dan perdagangan di Selat Melaka. 2. Rakyat terdiri – orang laut dan pelbagai golongan lain. 3. Pelabuhan strategik ditengah laluan Timur dan barat di Selat Melaka. – Bekalkan barang dagang di kawasan jajahan takluk dan pemerintahannya. – Ia juga mampu bina kapal besar kata I Tsing. 4. Anutan agama Hindu. 5. Jadi kuasa Maritim Utama dengan cara i. Ada bala trentera yang besar kawal perdagangan dan jalan laut seperti di Selat Melaka. ii.Kedudukan pelabuhan yang strategik dan jadi pusat persinggahan kapal yang berdagang antara Cina dan India. iii.Ada hasil barangan untuk perdagangan antara bangsa yang dibekalkan oleh wilayah taklukannya. iv.Keupayaan membina kala besar. • Kerajaan Maritim Kedah Tua 1. Terletak di Sungai Merbok dan Sg.Muda, Kedah. Jadi pelabuhan entrepot. Bukti : jumpaan tembikar Cina Dinasti Tang, Song, dan Yuan, pelita tembaga dan tembikar dari Timur tengah, manik dari India, Sri Lanka dan Myanmar. Banyak terpengaruh dengan Srivijaya. 2. Panduan ke pelabuhan – Gunug Jerai. 3. Kedudukan strtegik – Selat Melaka, terlindung dari angin monsun, laluan Timur dan Barat. 4. Wujud tempat penyimpanan barang spt. Damar, rotan dan timah. Barangan luar yang ada spt. Teh, sutera, kaca, manik dan tembaga. • Hubungan Kerajaan Maritim dan Kerajaan Agraria Agraria hasilkan beras , makanan dan hasil hutan kepada kerajaan maritim Kerajaan maritim bekalkan barangan mewah spt tembikar, tekstil, gelas, dan manik. – Berlaku perdagangan – cara tukar barang @ sistem barter. 2. Kerajaan maritim juga perlukan kayu dari kerajaan agraria untuk buat kapal – guna tukang kayu kerajaan agraria.
1.

3. Kerajaan maritim juga perlukan gajah – diperoleh dari kerajaan agraria. 4. Berlaku hubungan dan saling perlu memerlukan antara kerajaan – hubungan diplomatik. • Ciri-Ciri Kerajaan Maritim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pelabuhan Pembekal kemudian pelabuhan kerajaan Terletak dipesisiran pantai, sungai dan di kepulauan Pelabuhan entrepot Penduduknya pelbagai terdiri daripada orang tempatan, pedagang luar, orang laut. Wujud bahasa lingua franca Kerajaan maritim srivijaya ada bala tentera laut yang besar dan kuat. Pelabuhannya menjadi tempat persinggahan kapal Menjadi pusat perkembangan agama hindu buddha.

• Peranan Pelabuhan Kerajaan Maritim 1. Pelabuhan Pembekal – bekalkan barangan tempatan kepada pedagang kemudian pelabuhan kerajaan apabila menjadi sebuah kerajaan dan negeri dan jadi pelabuhan entrepot – membekalkan hasil tempatan dan luar kepada perdagangan antarabangasa. 2. Pelabuhannya menjadi tempat persinggahan kapal [Kerajaan Agraria ] [ Kerajaan Maritim ] [ Pengenalan ] [ Bentuk Kerajaan Awal ] [ Pengaruh Hindu dan Buddha ] [Atas Halaman ]

Pengaruh Hindu Buddha Amalan masyarakat dalam Zaman Logam – Animisme . Dalam abad ke 3M dipengaruhi kepercayaan dan budaya kerajaan India . Antaranya sistem kepercayaan dan agama, sistem pemerintahan beraja, kesenian dan kesusasteraan. Bukti kemasukan pengaruh India: Peninggalan data arkeologi seperti Candi Lembah Bujang, Candi Borobudur, Candi di Angkor. Perkembangan agama Hindu dan Buddha di Sriwijaya dapat juga dilihat melalui data I Tsing 671M terdapat 1000 bhiksu yang belajar agama Buddha dan nahu sanskrit

Cara kedatangan Pengaruh Hindu dan Buddha. 1. Dibawa oleh golongan kesyatria atau tentera. – 2. Pedagang atau vaisya. 3. Golongan Brahmin atau pendeta. 4. Proses pengambilan aspek budaya India dan disesuaikan dengan budaya tempatan. – Diterima oleh sejarawan dengan bukti berikut:  Jumpaan seni arca yang kasar yang ada langgam bercirikan AT spt arca dengan ikatan tali kulit harimau di Srivijaya.  Candi yang didirikan spt Borobudur, Lembanh Bujang, Prambanam, Angkor Wat.  Amalan kepercayaan – agama Buddha dan Hindu . Kedah Tua – Buddha, Dieng, Indonesia – Hindu. 7 M Kerajaan di Takuapa dan Pulau Bangka – Hindu, Sumatera dan Jawa – Buddha Mahayana.  Sistem beraja  Aspek amalan agama dan sistem beraja dipengaruhi perdagangan sejak 5SM. – untuk dapatkan emas. Ketara bila Maharaja Vespian ,Rom hentikan perdagangan emas dengan India. Pengaruh Hindu dan Buddha – Sistem Pemerintahan

[ Pengenalan ] [ Bentuk Kerajaan Awal ] [ Pengaruh Hindu dan Buddha ] [Atas Halaman ]

BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Pengenalan: Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris, Euphrates, Nil, Hwang Ho, dan Indus. Berbeza dengan Tamadun Islam . wujud di yempat terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang – Hijjaz. Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama – anugerah Allah kepada manusia. Perkembangan tamadun islam diikuti bersama perkembangan tamadun Parsi dan Rom.

Masyarakat Arab Jahiliyah Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun. Masyarakat Jahilioyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm. Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar, kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya. Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm, 650 – 115 sm. Ekonominya berasaskan pertranian, dan perdagangan. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam, angkuh, dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci.. [Atas Halaman ] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.] Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah. 1. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai. 2. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama, ekonomi , kepercayaan, nilai hidup dan sosial. a. Amalkan perbuatan berzina, berjudi, dan meminum arak. b. Kedudukan waanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka. c. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. d. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa banyak wanita sekali gus, begitu juga wanita. e. Aktiviti p[erniagaan berasaskan riba dan penindasan.Lebih pentingkan untung. f. Merompak kafilah antara punca pencarian. Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. g. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. h. 4 bentu kepercayaan. i. Agama wathani – menyembah berhala.

ii.Animisme – memuja alam iii.Samawi – Kristian dan Yahudi iv.Kepercayaan – menilik nasib, sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung. i. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . Penganutnya digelar Hunafa. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwarith, Abdullah bin Jahsh, dan Umaiyah bin Abi Saif. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. j. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. i. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah. 1. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. Dilantik atas persetujuan ramai 3. Berfikiran matang, gagah, berani, dan pandai berpidato ii.Amalan datangkan kesan. 1. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau. – a. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. b. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. 2. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. 3. Peperangan antara kabilah berlaku. Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. Sebab berlaku: a. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib [Atas Halaman] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.]

Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. siddiq ( Berkata Benar) 2. amanah ( dipercayai ) 3. Tabliq ( menyampaikan )

4. fatanah ( bijaksana ) 1. Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. Kesannya a. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan. b. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad.. c. Menjadi pemimpin unggul. 2. Ketua keluarga yang patut dicontohi. Sifat pengasih, melayan anak, memasak, menampalkan pakaian koyak, dan membersihkan rumah. Anak diberikan didikan agama. 3. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak, pengampun. 4. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. Walau berat sebelah tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. 5. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah.. 6. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama. Surah Al- Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. [Atas Halaman] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.] Kerasulan Nabi Muhamad saw. 1. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. 2. Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. b. Bacaan menggalakkan kajian. c. Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. d. Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu. 3. Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. 4. Cara pertama yang dilakukan ialah a. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya.

b. Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan , pembunuhan dan mencuri. [Atas Halaman] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.]

Penyebaran Islam di Makkah 1. Cara dakwah beperingkat. a. Secara rahsia i. Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga, sahabat rapat dan kaum kerabay baginda. ii.Antaranya kepada Khadijah Khuwailid, Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ), Zaid Bin Harithah, anak angkat Nabi, Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan, Zubair bin Awam, Al- Arqam bin Abu Arqam. iii.Al- Arqam menjadikan rumah sebagi pusat dakwah yang pertama di Makkah iv.Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi, kejujuran para sahabat. b. Terbuka - apbila mendapat perintah daripada Allah swt. i. Kepada keluarga Abul Muttalib. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. Penentang kuat Abu Lahab , bapa saudara Nabi. ii.Secara terangan di Bukit Safa. Menerusi wahyu Allah alHijr ayat 94. kepada bani Abdul Muttalib, Zuhrah, Tamim, Makhzum dan Asad. iii.Berlaku perdebatan terbuka dengan Abu Lahab.- menghina Nabi saw. [Atas Halaman] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.] Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur:

Penerimaan Terhadap Islam 1. Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. 2. Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga , para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. Sebab layanan yang sama antara sesama manusia. 3. Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a. Layanan yang saksama b. Kemurnian ajarannya. c. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah d. Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. e. Pendekatan yang baik seperti: i. Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. ii.Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii.Penerangan dan teladan yang baik. f. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. Harta bukan matlamat , tetapi kesabaran dan pengorbanan g. Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. h. Nabi saw mempunyai kekuatan mental, fizikal, dan rohani Penentangan Terhadap Islam 1. Penentangan dilakukan dengan pelbagai cara . Antaranya a. Dicemuh. b. Diganggu dalam membuat ibadat. Sebagai cth. Diletakkan benda kotor pada tengkuk baginda Nabi saw. c. Cubaan membunuh Nabi. d. Hamba yang peluk Islam disiksa. Bilal bin Rabah dijerut lehernya oleh Umaiyah bin Khalaf, Keluarga Yassir dijemur di tengah padang pasir, Isterinya Sumaiyah mati syahid, Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila dan Zunainah disiksa Abu Lahab sehingga buta. e. Melalui syair – sering ejek melaluimpuisi. f. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta. g. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga baginda. Pernyataan pemulauan digantungkan di kaabah. Berjalan selama 3 tahun. Tidak begitu berjaya sebab: i. Bantuan daripada Abu Talib. ii.Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. iii.Orang Islam yang berkeupayaan membantu. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. Selain Khadijah wanita Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu Salamah di Madinah.

h. Bentuk pemulauan orang Quraish: i. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga Nabi. ii.Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. iii.Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi. 2. Sebab penentangan: a. Perbezaan kepercayaan dan amalan. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Jahiliyah – berhala. b. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan , Jahilaiyah tidak. c. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan, Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. d. Amalan dan akhlak yang murni, Jahiliyah banggakan mencuri, merampas harta orang, dan menindas. e. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. f. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. g. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala. [Atas Halaman] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.]

Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. 1. Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. Antaranya ialah a. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. b. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. c. Hijrah ke Madinah pada 622M [Atas Halaman] [Masyarakat Arab Jahiliyah][ Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah] [Keperibadian Nabi Muhamad saw][ Kerasulan Nabi Muhamad saw.] [Penyebaran Islam di Makkah] [Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam] [Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw.] BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Pengenalan Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Laluan pedagang . Tempat persinggahan. Penduduknya terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Arab. Yahudi – Bani Quraizah, Bani Nadhir, Bani Qunaiqa’ , Arab – Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah – Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz. Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah, Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa’. Perjanjian Aqabah 1. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621M mengunjungi kagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Syarat Perjanjian: a. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Dan Rasul b. Membantu Nabi saw c. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. 2. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair ubtuk mendakwah. 3. 622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya : a. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. b. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggal d. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Kesediaan mempertahankan Islam. 4. Kesan Perjanjian: a. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. d. Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjamin e. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. f. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Megembalikan keaman dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. h. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Konsep Hijrah Maknanya: 1. Maksud perkataan Arab – berpindah. 2. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. 3. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. 4. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku. 5. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. b. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. c. Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberi tempat tinggal. d. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. 1. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. 3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . 4. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish, Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan, Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. 5. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Firman spt: Surah al- Anfal.

2. 3. 4. 5.

Meneruskan penyebaran Islam. Di Makkah Islam diancam. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Kepentingan Hijrah 1. Dakwah Islamaiah dapat dilakukan dengan aman. Dan dilakukan secara terangan. 2. Peluang untuk mendamaikan amasyarakat Arab di madinah. 3. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam makkah dan Madinah. 4. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. 5. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar.Muhajirin bermaksud – berpindah. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. Menjaga keselamatan b. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Kemanan dapat menjana ekonomi , kegiatan agama, dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. 7. Wujud takwim Hijrah. Mula digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. 8. Wujud masjid Nabawi . Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Fungsi mnasjid pelbagai seperti: a. Beribadat b. Belajar c. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Aktiviti jual beli. 9. Pertukaran nama Madinah Al Munawarah daripada Yathrib. Pusat tamadun islam dan agama. 10.Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. 11.Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Menggadai nyawa, harta. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. 12.Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. 13.Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. 14.Kebijaksanaan nabi mengaur strategi untuk berhijrah.

15.Kwujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah dariapda Quraish. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M- berpandukan wahyu. 2. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. 3. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 5. 47 fasal . 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. 6. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik, ekonomi, sosial spt a. Pentadbiran i. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii.Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Agama i. Bebas mengamalkan sebarang agama ii.Bebas mengamlkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. c. Sosial i. Masyarakat sebagai satu ummah dan mem[unyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii.Tidak boleh bermusuhan d. Perundangan i. Undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii.Undan-undang Islam menekankan pengingsafan dan bukannya jatuhan hukuman. iii.Mennetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. e. Pertahanan

i. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. Kedudukan kaum Yahudi i. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. Ekonomi i. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii.Unsur tipu dan riba dihapuskan. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Kepentingan Piagam Madinah 1. 2. 3. 4. 5. Model kerajaan Islam yang unggul Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Keadilan sosial b. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. Tiada perbezaan taraf Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undang=undang syariah. Negara diwujud atas dasar pelembagaan terlebih dahulu. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang bukan nafsu dan kekuatan kaum. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani.

6. 7. 8. 9.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Penyebaran Islam

Strategi penyebaran Islam: 1. Menghantar utusan ke Rom, Rom Timur Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. 2. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. 3. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. 4. Peperangan – dengan izin atau bertujuan memeprtahankan diri, agama dan negara. Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Perang Badar 624M/2H i. Dalam perang ini Islam menang, Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish, Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. b. Perang Uhud 625M/3H c. Perang Khandak 627M/5H d. Perang Tabuk 630M/8H 5. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu, iaitu a. Dengan izizn Allah swt setelah turunnya wahyu. Berperang apabila diserang oleh musuh. b. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. c. Menentang kesaliman dan mempertahankan diri. d. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. e. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. Perang berpandukan aspek berikut: i. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua, kanak-kanka, wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah diri. ii.Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan, dan tanaman. iii.Dilarang meroboh rumah ibadat. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa

628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat.dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish. Di Hudaibiyah. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar Uthman bin Affan. Peringkat awal tidak mempedulikan, tetapi apabila dapat tahu orang islam bersetia dan bersumpah untuk membela Uthman yang dikatakan dibunuh. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Maka wujud Perjanjian Hudaobiyah pada 628M/6H. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Lemah lembut dan bertolak ansur. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah. 1. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. Kabilah Rab lain bebas memilih sama ada kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. 3. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. 4. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. 5. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya - 7 H. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. 2. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. 3. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. 4. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. 5. Islam tersebat dengan aman 6. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid, Amru Al As, dan Uthman bin Talhah. 7. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul. 8. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. 9. Pembukaan Makkah pada 630M setelah berlaku pencabulan gencatan senjata. Berlaku apaila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam.

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. 2. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. 3. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. 4. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. Cara: 1. Tanpa kekerasan 2. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. 3. Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair Al Awwam.. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. 4. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. 5. Pengislaman Abu Sufian dan AL Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka. Selain jaminan keselamatan penduduk Makkah. Kesan 1. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. 2. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sfian tidak akan ditentang. [Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah] Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan

3. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. 4. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Agama menyembah berhala dihapuskan. 5. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. 6. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. 7. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. 8. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. 9. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. Setiap orang Islam bersaudara b. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah.

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Pengenalan: Khutbah terakhir Nabi Muhamad menjelaskan aspek berikut: 1. 2. 3. umat islam mesti bersatu padu mencintai perdamaian berpegang teguh jepada agama islam

Ini kerana selepas kewafatan baginda umat islam menghadapai dugaan besar antaranya: 1. 2. mendapatkan calon pengganti nabi muhamad. munculnya individu yangf mengaku nabi

3. 4.

golongan yang tidak membayar zakat murtad – golongan al riddah.

Kerajaan Khulafa Al- Rasyidin Selepas wafat 632M – sistem pemerintahan islam dikenali sebagai khalifah. – dikenali dengan khulafa al rasyidin. Antara khalifahnya: 1. 2. 3. 4. Abu Bakar Assiddiq – Bani Tamim – 632 M – 634 M Omar Al Khattab – bani Adi – 634M – 644M Uthman bin Affan – Bani Umaiyah – 644M – 656M Ali bin Abu Talib – Bani Hasyim – 5656M – 661M

Konsep Khalifah: Arab – pengganti yang melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan. tanggungjawab

Agama – tanggungjawab memelihara kemurnian agama islam yang disampaikan Nabi saw, dan tanggungjawab kekalkan kehormonian serta kestabilan Islam.

Syarat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lelaki yang merdeka beragama islam memiliki pengetahuan islam mematuhi perintah allah sanggup melaksanakan hukum islam bersifat adil dan akhlak yang mulia tubuh badan yang sihat dan sempurna berfikiran cerdas, warak pandai mentadbir.

Kaedah atau Cara: 1. musyarawarah atau syura ( Permuafakatan atau konsesnsus)

Syura

bermaksud

2. 3. 4. 5.

cadangan satu nama sahaja pemilihan beberapa calon pencalonan sekelompok masyarakat. Baiah atau lafaz taat setia selepas dilantik jadi khalifah.

Kepentingan Baiah dan syuara: 1. 2. jamin bakal pentadbir yang tepat berkelayakan dan berhemah tinggi. Pentadbiran kerajaan lancar.

Tugas Khalifah Aspek Agama 1. 2. 3. memelihara kedudukan agama serta mentadbir mengikut hukum syariah. menitikberatkan sistem politik, ekonomi, sosial supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani.

Politik: 1. 2. 3. 4. Sosial: 1. 2. 3. menjaga kebajian rakyat supaya nikmati hidup sejahtera di dunia dan akhirat menjaga dan meneruskan ajaran Allah swt. mengekalkan perpaduan melalui konsep musyawarah dan syura memastikan kelicinan pentadbiran negara. mempertahankan negara islam daripada musuh bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai. ketua negara

4.

memantapkan sistem perundangan Islam.

Ekonomi: 1. 2. menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara-baitulmal mengatur pungutan kharaj, jizyah, dan zakat.

Sumbangan Khulafa Al Rasyidin Abu Bakar As Siddiq Lahir 573M – nama sebenar Abdullah bin Abu Quhafah. As Siddiq bermaksud yang membenarkan kerana sentiasa meyakini kebenaran nabi saw. Ikhlas, jujur dan setia. Juga digelar penyelamat umat islam.

1. Berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam . Berpunca daripada: a. Orang islam yang murtad dan gerakan golongan al Riddah yang menyalahtafsirkan ayat al Quran sehingga tidak mahu bayar zakat. 2. Mempertahan Madinah daripada ancaman kuasa luar spt Parsi, Rom Timur, Menghantar Khalid Al Walid tentang Pars di Iraq, Usamah bin Zaid ke Ghassan. 3. Melicinkan pentadbiran dengan pembahaian 10 wilayah spt: a. Makkah b. Taif c. Yaman d. Al Jund e. Khalwan f. Bahrin g. Jarsh h. Zabid i. Hadrahmaut, dan j. Nijran 4. Memperkenalkan bayaran bergaji untuk tentera melalui hasil rampasan perang

5. Perkenalkan undang-undang tanah dan hak rakyat terutama golongan Mawali – orang bukan arab yang peluk Islam – hanya perlu bayar cukai tambahan. 6. Mengumpulkan kitab al Quran – arahkan Zaid bin Thabit. Sebab kumpul: a. Ramai hafiz al quran gurgur shahid semasa gerakan ar riddah. i.Sebelumnya ayat al quran disalin dalam bentuk: ii.batu iii.kulit binatang iv.kayu dan tulang b. Disimpan oleh Khalifah Umar, Hafsah ( Isteri Nabi saw.) dan Uthman bin Affan Umar Bin Al-Khattab 1. Berasal daripada Bani Adi , Lahir pada 583M. Nama sebenar Umar bin Al Khattab bin Naufal – Keturunan Quraish. Terkenal dengan sifat berani, tegas dan berterus terang.Dikenali dengan Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin. 2. Pelantikan dicadang oleh Abu Bakar As Siddiq dan dipersetujui para sahabat. 3. Jangka masa pemerintahan beliau dianggap zaman keemasan sebab: a. Banyak perubahan dan pembaharuan dilakukan. 4. Bidang politik: a. Perkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai b. Tubuhkan Majlis Syura dianggotai Muhajirin dan Ansar c. Bahagikan jajahan takluk kepada beberapa wilayah d. Melantik wali atau gabenor sebagai ketua – bertindak sebagai ketua pentadbir dan tentera. e. Tubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Tentera, Polis, Percukaian, dan Perbendaharaan. Negara. Diketuai Khatib atau setiausaha. f. Jabatan kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain untuk elak salah laku oleh hakim dan dibayar gaji bulanan – 500 dirham. 5. Bidang Sosial a. Pendidikan – sediakan guru dan tempat belajar serta kembangkan pembelajaran al quran.

i.Sebagai contoh ; Abu Sufyan dihantar ke kawasan orang badwi b. Perkenalkan kalendar Islam dan Tahun Hijrah. c. Susun semula sistem ketenteraan bentuk tentera tetap dan sukarela. d. Markas tentera dibina dibandar utama. e. Kubu Pertahanan di sempadan yang menghadap musuh seperti Di Madinah, Kufah, Fustat dan Basrah. 6. Bidang Ekonomi. a. Bina terusan dan tali air – tambah hasil pertanian seperti empanagan Abu Musa di Basrah dan Terusan Amirul Mukminin – 111km di Mesir. b. Rakyat digalak teroka tanah baru dan usaha tanah terbiar. c. Perkenal pelbagai cukai spt: i.Kharaj – berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah ii.Jizyah – dikenakan terhadao golongan zimmni – orang bukan Islam yang duduk dalam wilayah Islam dan kekal dengan tradisinya. Mereka bebas daripada perkhidmatan tentera dan pembayaran zakat. d. Baitul diperkenalkan bagi kawal aliran zakat Khalifah Uthman Bin Affan Latar belakang 1. Nama sebenar Uthman bin Affan Bin Abil As bin Umaiyah. Lahir pada 576M. 2. Hartawan yang dermawan, lemah lembut, bertolak ansur, sikap simpati, 3. Digelar Zun Nurain – mempunyai dua cahaya kerana pernah kahwini dua orang puteri Nabi saw. 4. Pelantikan melalui majlis syura. Enam calon dicadangkan : 5. Ali Abu Talib dan Uthman bin Affan mendapat undi sama banyak. Abd Rahman bin Auf mendapatkan pendapat orang ramai dan bersetuju yang Uthman layak menjadi khalifah yang ketiga. Sumbangan :

1. Berjaya meluaskan wilayah Islam hingga ke Afganistan, Smarkand, Cyprus,dan Tripoli. 2. Memperkukuhkan pertahanan dan membina tentera Islam . 3. Menjadi satu nashkah Al Quran sebagai bacaan yang rasmi – Mushaf Uthmaniah. 4. Membina jalan raya, jambatan, rumah rehat. 5. Mengukuhkan peranan baitulmal untuk biayai pembangunan negaa dan perkuat tentera islam spt pembelian senjata dan kapal. 6. Jizyah dikekalkan. Khalifah Ali Abu Talib Latar Belakang. 1. Lahir 602 M. Bani Hasyim. 2. Terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawanannya.. Tegas serta berpengetahuan luas dalam Islam. 3. Pelantikan mendapat sokongan terbanyak. 4. Kepakaran dalam perundangan Islam. Sumbangan: 1. Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Cth dalam Perang Siffin . Sanggup berdamai dan berunding. 2. Membina markas tentera di Parsi dan Sempada Syria. 3. Ekonomi :Kutipan Jizyah diteruskan. Spt dalam surat kepada al-Asytar. Kesimpulan: 1. Sistem pemerintahan Khulafa Ar Rasyidin menitikberatkan :Kesejahteraan agama, rakyat dan negara. 2. Kerajaan Islam Madinah dapat berkembang dengan kukuh dan berkembang menjadi negara yang kuat. 3. Kerajaan Islam dapat bersaing dengan Rom dan Parsi. Khalifah tidak mementingkan diri dan tidak mengamalkan kehidupan mewah.

4. Berjuang mengekalkan pembangunan,kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata. 5. Rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup. 6. Pada akhir pemerintahan Khulafa ArRasyidin digantikan dengan pemerintahan sistem warisan iaitu pemerintahan dibuat secara turun temurun atau monarki. 7. Sebelumnya sistem syura. Sistem syura bermaksud pelantikan dibuat secara musyawarah dan dipersetujui sama ada sebulat suara ataupun secara demokrasi. Pandangan para sahabat dan umat Islam dilakukan bagi mendapatkan pengganti yang baik. Kerajaan Bani Umaiyah.

1. Sempena mengambil nama Umaiyah bin Abdul Shams bin Abd Manaf. Tokoh peniaga terkenal dan dipadang tinggi pada waktu itu. 2. Diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Suffian.- berikutan penyerahan oleh Hassan Bin Ali. 3. Penyerahan dilakukan bagi mengelakkan umat Islam berpecah belah. 4. Bermula dari 661M hingga 750M berpusat di Damsyik. Merupakan tahap pertama dan masih guna gelaran Khalifah. 5. Tahap kedua di Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman alDakhil atau Abd Rahman 1 di Cordova dengan Andalusia sebagai ibu kota. 6. Bermula dari 756M hingga 1031M. Gelaran ketua negara ialah Amir. Sumbangan: Politik: 1. 4 aspek utama: a. Sistem Khalifah – Nabi saw. pelantikan khalifah menggantikan

2. 3. 4. 5.

b. Sisten wazarah – pelantikan wazir – mengetuai sistem pentadbiran di bahagian kerajaan pusat, dan gabenor dilantik bagi mengetuai pentadbiran wilayah. c. Sistem urus setia – beberapa pegawai dilantik bagi mengumpul rekod, mengurus surat, Bahagian yang diwujudkan – Surat menyurat, cukai, ketenteraan, polis, dan kehakiman. d. Sistem hijabah – Seorang pegawai ditugas untuk menjaga keselamatan khalifah. Satu sistem politik sistematik dan jelas. 4 sistem diatas diperkukuhkan dengan penubuhan: Jabatan cukai, Jabatan Surat menyurat, Jabatan Urusan Am, dan Jabatan Cap Mohor Pemerintaha( diasaskan oleh Muawiyah) Tahap pertama sistem ketenteraan di perkemaskan – Jabatan Ketenteraan, diikuti dengan penubuhan tentera darat dan laut.

Sosial: 1. Kota Basrah pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. Lahir ilmuan spt: i.Khalili bin Ahmad – pakar bahasa dab filologi arab. ii.Sibawayhi – ahli nahu arab iii.Al- Farazdaq, Jarir, Umar ibn Abi Rabiah dan Jamil al-Uzri – sasterawan. b. Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara. Orang bukan Arab juga mendapat faedah dengan adanya tanda bunyi atau baris dalam al Quran. 2. Perkembangan ilmu agama terutama dalam era Umar Abdul Aziz. Lahir tokoh spt: a. Urwah bin al-Zubayr – Hadis b. Zihat al Zuhri – Hadis c. Ibn Jarih – tafsir d. Hasan al Basri – Usuluddin e. Wasil bin Ata - Usuluddin 3. Taraf Kesihatan meningkat – pembinaan hospital di Damsyik oleh al-Walid bin Abdul Malik. Hospital Kusta oleh Umar Abdul Aziz. a. Buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. b. Ibn al Nafis – pakar bedah menghasilkan al Shamsil fis Sinaah al-Tabibiyah ( Kajian Umum Profesion

Kedoktoran) – bincang eknik pembedahan dan rawatan selepas bedah. c. Ilmu dalam bidang kimia dan astronomi turut berkembang. 4. Sistem perundangan. a. Hakim mengenakan hukum berdasarkan itjihad berpandukan quran, hadis dan ijmak. b. Hakim tidak boleh mempengaruhi.

Sumbangan Bani Umaiyah Tahap Kedua – Andalusia. 1. Pendidikan: a. Pusat Pengajian Tinggi di Cardova. Diasaskan Abd Rahman III. Menjadi pusat ilmu pengetahuan di eropah. b. Perpustakaan dibina – al-Hakam II. c. 17 pusat pengajian dan 70 perpustakaan di Andalusia. d. Pusat ilmu – Seville, Toledo, dan Granada. 2. Pusat terjemahan a. Terjemah karya yunani ke Arab di Toledo b. Cardova pusat kegemilangan ilmu – jambatan dunia Islam dan Eropah c. Ilmu Islam faedah kepada Eropah 3. Seni Bina a. Masjid Cardova 36 meter, kubah berasaskan kayu berukir, tiang marmar 1293, 4700 lampu guna 11 tan minyak setahun. 4. Baitulmal a. Sistem kewangan – imbang pendapatan dan perbelanjaan. b. Sumber pendapatan berdasarkan Kharaj –cukai tanah, Jizyah – cukai perlindungan, zakat, Usyur – cukai satu persepuluh daripada hasil pertanian, Ghaninah – rampasan perang. c. Caodova pusat ekonomi dan perdagagan antara bangsa d. Andalusia buat tembikar/perhiasan perak dan emas, memproses kulit, senjata. e. Sektor pertanian – sistem saliran ,penyelidikan untuk dapat benih terbaik. Kesan:

1. Tunjuk kebijaksanaan pemerintahmerancang dan melaksana pembaharuan. 2. Selaraskan pentadbiran kerajaan. 3. Pembangunan dan perkembangan tamadun perlu menyeluruh , merangkumi politik, ekonomi dan sosial. Sebab Keruntuhan Umaiyah dan Kemunculan Abbasiyah. 1. Penentangan luar dan dalam negara kerana: a. Orang Islam bukan Arab spt Parsi dan barbar merasakan mereka tidak diberi jawatan dan didiskriminasikan. b. Kena kadar cukai yang tinggi daripada orang Arab Islam. 2. Abai tanggungjawab terhadap rakyat dan agama Islam. 3. Pemilihan Khalifah secara warisan ditentang sebilangan besar orang Islam spt Siah dan Khawarij. Kerajaan Abbasiyah Pembentukan Kerajaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mula 750M ditaja oleh Ali bin Abdullah. Peringkat awal sulit kemudian terbuka. Gunakan kempen Ahlul Bait ( Keluarga Nabi saw) Pusat Operasi di Khurasan, Kufah dan Humaimah. Diperkukuhkan dengan sokongan 2 pahlawan besar – Abu Salamah Al-Khallal di Kufah dan Abu Muslim al-Khurasani di Khurasan. Ambil sempena nama bapa saudra Nabi saw – Abbas. Amal sistem monarki warisan. Zaman Abu Jaafar, pusat pemerintahan ke Bagdad. Berakhir dengan serangan tentera mongol pimpinan Hulagu Khan-cucu Genghiz Khan. Mengusir Sultan al Mutasim. Meninggal Dunia di pulau Shahi setelah memeluk Islam

Sumbangan Abbasiyah 1. Zaman kegemilangan dalam zaman Harun A-Rashid, dan Al Makmun. 2. Baghdad menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu – melalui aktiviti terjemahan bahasa asing ke bahasa arab. Bahasa asing spt: Yunani, Sanskrit, Suriani . 3. Baitulhikmah – institusi keilmuan diasas oleh Harun Al Rashid – berkembang pada zaman al-Makmun Harun al rashid.

4. Kegiatan utama: a. Terjemahan falsafah dan sains, terutama dari Yunani. 3 tahap: i.Catat segala idea atau percakapan ii.Kumpul idea yang serupa atau kumpul hadis nabi dalam buku. iii.Mengarang – lebih teliti kerana dicatat dan diatur ke dalam bab tertentu.. b. Penglibatan golongan ulama dalam penulisan – susun Hadis dan hasilkan buku fikah, tafsir, sejarah. Ulama terkenal spt Imam Malik ( Al- Muwatta), Ibn ishaq ( Sejarah hidup Nabi), Abu Habifah ( Fikah dan Itjihad), Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafei, Imam Ahmad Hanbal. c. Wujud pemisahan dalam ilmu tafsir, sirah dan hadis. 5. Kelebihan terjemahan: a. Terjemahan/penciptaan dapat buat perubahan karya.Hurai dan buat penambaikkan dengan memuatkan keterangan dan ulasan. b. Peranan besar dalam kebudayaan dunia – pelihara ilmu daripada lenyap dan pupus kerana terima hasil penulisan daripada zaman gelap di Eropah. c. Penubuhan institusi tingkatkan kegiatan penyelidikan hingga ke Eropah , kemudian diterjemah ke bahasa asing dan mula kebangkitan Eropah. 6. Kesan perkembangan ilmu: a. Mula zaman pemulihan budaya @ Renaissance. b. Tingkat pengetahuan manusia dan warisan yang tidak ternilai. c. Ketrbukaan dan kesediaan terjemah daripada bahasa asing bagi faedah umat Islam. d. Cendikiawan Islam memperbaiki dan meningkatkan karya asal. e. Berlaku percambahan dan perkembangan ilmu. Kerajaan Turki Uthmaniyah. Latar Belakang: Terbentuk daripada kerajaan kecil semasa dalam kerajaan Abbasiyah. wujud kelemahan

Pembentukan Kerajaan. 1. Daripada Uthman bin Erturgul bin Sulaiman Shah – suku Qayi – Amir Saljuk bagi kawasan barat Anatolia. 2. Bersempada dengan Byzantine@Rom Timur. 3. 1301 berjaya mengalahkan Byzantine menyebabkan ghazi@pahlawan bersatu dibawah Uthman. 4. Meninggal dunia 1326 gantinya Orhan 1. 5. 1336-1354 Orhan 1 menguasai Marwara dan Pantai Aegean, Ankara, Galliph. Murad 1 dan Bayezid 1 kuasai Balkan Selatan, Utara Bulgaria, Philippopolis, Sofia, Salonia, Kosovo, Utara Albania dan Wallachia. 6. Mehmed 11 menawan Istanbul ( Constantinople) ibu negeri Roma Timur. 7. Pengukuhan empayar bermula dengan penaklukan Istanbul. 1453 – 1566 sehingga kematian Suleiman 1. Faktor Kemerosotan Uthmaniyah. 1. Pemimpin yang lemah 2. Keruntuhan sistem pungutan cukai 3. Pertambahan penduduk sangat pesat dan sukar dikawal. Sumbangan Kerajaan Uthmaniyah. 1. Empayar Islam yang mewujudkan kesatuan bagi umat Islam selama 600 tahun. Menjadikan Istanbul pusat pentadbiran dunia Islam. Sultan Selim 1 digelar Pelindung Dua Bandar Suci. 2. Sistem Perundangan.- Dikenali sebagai Kanun Suleiman. a. Suleiman 1 mempertahankan dan membela nyawa, harta,kehormatan setiap individu. Perkenalkan Kanun Suleiman 3. Sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam. a. Jawatan kadi, mufti, Sheikhul Islam - Ketua Ulama keluarkan fatwa. Fatwa sebagai sumbangan utama kepada agama dan sains undang-undang. 4. Sektor ekonomi – jalinan perdagangan Timur dan Barat / Dunia Islam dan Bukan. a. Meliputi Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Mediterranean. b. Membentuk Jalinan Perdagangan Dunia Islam berpusat di Istanbul.

5. Di Balkan perkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu – wujud mobiliti sosial. Sebelum Islam . Sebelum Islam – sistem berasaskan keturunan dan susun lapis masyarakat. 6. Perkembangan Ilmu pengetahuan,pendidikan,budaya, penerbitan, penterjemahan. a. Pendidikan Sistem madrasah ,sekolah pengetahuan akedemik, sekolah sastera, maktab tentera, maktab teknik dan kolej perubatan. b. Penulisan ensiklopedia sains Islam – Penulis: i.Mehmed al-Fanari ii.Mofla Lufti iii.Katib Clebi c. Kepentingan perpustakaan – wujud di masjid, hospital dan rumah. 7. Seni Bina – Minar Sinan 1490 – 1588 menghasilkan Masjid Sultan Ahmad ( Masjid Biru). Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah 1. Semangat Ketenteraan – Ghazi. a. Tidak gentar untuk berjuang bagi penyebaran agama. 2. Penaklukan kawasan Sicily, Selatan Sepanyol, - Zaman Umaiyah. Zaman Uthmaniyah takluk Constantinople ( Kejatuhan Kerajaan Byzantine)– sebarkan ke kawasan Balkan dan Eropah Timur. 3. Pegangan Aqidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi. 4. Sistem ketenteraan tersusun serta penggunaan peralatan moden a. – meriam besar b. tentera berkuda / infantri c. kumpulan janisari – elit dan terlatih 5400 orang. d. Tentera laut – 300 buah kapal – kawal laut Mediteranean. 5. Keadaan politik Eropah yang tidak stabil. a. Pertelingkahan dan peperangan, kerajaan kecil bantu kerajaan Islam b. Tentera Islamke Eropah atas jemputan Maharaja John VI Cantacuzens.untuk dapatkan bantuan Uthmaniah ( Orhan ) bagi dapatkan Kerajaan Byzantine. 6. Kelemahan dan Kejatuhan Kerajaan Byzantine.

7. Kejatuhan institusi gereja, pergaduhan pemimpin dan kekurangan wang. 8. Aspek politik dan keagamaan. a. Dasar diplomasi, tiada paksaanuntuk pelukIslam. b. Penganut Kristian bebas amal agama , urus sendri gereja, Islam tidak campur tangan. 9. Tertarik dengan dasar sosial Islam. a. Berasaskan kecemerlangan individu, bukannya keturunan. b. Membina sekolah, rumah sakit, dan kawasan perdagangan. 10.Penghijrahan orang Turki ke Balkan dan usaha dakwah. a. Terutama ke Thrace, Lembah Maritsa, Utara Bulgaria, Albania pd abad 14 dan 15M b. Bina petempatan yang didiami mubaligh dan ahli sufi – menekankan tolenransi dan assimilasi, Kesannya: i.Islam tersebar ke Utara Albania, Montenegero, dan Selatan / Barat Macedonia serta Crete. Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain Cara pertembungan: 1. Perdagangan dan perniagaan a. Zaman Nabi pertembungan dengan Syam b. Penguasaan Islam di Teluk Parsi,Laut Merah dan Timur Mediteranean pertembungan dengan Tamadun Rom dan Yunani c. Orang Islam menetap dan berdagang di Canton Cina . 2. Hubungan diplomatik a. Penghantaran kumpulan peneroka ke Gibraltar, Selatan Sepanyol. b. Bertemu dengan orang bukan Islam di Cardova, Valencia, dan Rhonda dan berjaya buat hubungan diplomatik. Boleh memahami cara hidup, pandangan politik,keagamaan, ekonomi dan pentadbiran. 3. Penaklukan dan ketenteraan a. Kerajaan-kerajaan Islam membentuk ekpedisi ketenteraan.Menguasai Iraq dan Iran. Bertembung dengan Tamadun Parsi.

b. Penaklukan Mesir dan Afrika Utara bertembung dengan Tamadun Eropah. 4. Kebudayaan a. Kemasukan Islam ke Sepanyol wujud kebudayaan baru. Bahasa Arab menjadi bahasa utama.berpusat di Cardova. b. Lahir golongan Mozarab – orang Kristian yang ambik kebudayaan Islam dan Berbahasa Arab. 5. Intelektual a. Berlaku antara ahli fikir Islam dan bukan Islam. b. Ilmuan islam berjaya mendalami ilmu dan keilmuan Eropah. Kesan Pertembungan 1. Dapat dilihat melalui sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia. a. Keagamaan sendiri.- satu nilai akidah – percaya kepada Allah swt. Sediakan sistem perundangan berdasarkan Quran dan Hadis. Berasakan syariah dan akidah mudah diterima kerana sarwajagatnya. Islam tidak menghapuskan amalan, cara hidup dan adat setempat. 2. Perluasan kawasan penyebaran Islam a. Melahirkan bentuk kerajaan dan masyarakat spt i.Kerajaan Delhi Mughal ii.Cina wujud masyarakat islam iii.Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniah wujud kerajaan pusat yang kuat. b. Memboleh orang Islam menguasai ekonomi. Dengan ememastikan keselamatan laluan perdagangan. Dibuat dengan cara i.Uthmaniah mempunyai Armada laut yang kuat .Menguasai Laut Merah, Mediteranean dan Teluk Parsi. c. Pedagang Islam berjaya berdagang hingga ke India,Ceylon, Kepulauan Melayu, Cina, Sepanyol, Selatan Perancis, Armenia, dan selatan gurun Sahara. d. Menguasai Istanbul pusat pertembungan dunia timur dan barat. 3. Mempengaruhi proses urbanisasi dan organisasi sosial a. Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama – cth di Balkan Zaman Uthmaniyah.

b. Kebudayaan dan Intelektual i.Perkembangan pendidikan agama dan bukan agama spt Matematik, Sains dan Teknologi. Zaman Abasiyah pelajar diwajbkan belajar - Ilmu Mantik ( Logik ), Geografi, Sejarah, Sains Fizikal dan Biologi. ii.Tatatertib berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik. Zaman Uthmaniyah , Sepanyol – orang bukan Islam mengamalkan cara hidup Islam. 1. Betutur dalam bahasa Arab, berpakaian Islam, tatasusila kehidupan. – dilakukan sehingga zaman Renaissance 2. Peranan penting dimainkan oleh golongan Mudejar – orang Islam setempat yang menetap di kawasan majoriti Kristian. 4. Pertukaran pendapat antara cendikiawan. a. Peringkat awal cendikiawan Islam mengumpul maklumat dan teks penulisan. b. Diterjemahkan daripada penulis Greek spt Aritotle, Plato, Galen dan Hipocrates. c. Proses penterjemahan wujudkan perpustakaan – Baituhikmah, Zaman Abbasiyah d. Wujudkan budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi. e. Ahli fikir Islam yang terawal menjalankan penyelidikan ialah:i.Abu al-Aswad al- Duali 7M ii.Hunayn bin Ishaq 873M – terjemah karya Greek iii.Al-Fazari – terjemahan hasil karya Tamadun India. 5. Perkembangan penterjemahan dan intelektual. a. Zaman kemuncak antara 8M- 1258M , mula runtuh Kerajaan Abbasiyah. b. Lahirkan cendikiawan Islam spt:i.Zakaria al-Razi ( 865 -925M) – Perubatan – Kepentingan klinikal, Hasilkan 20 karya spt AlHawi( Ensiklopedia perubatan) Terjemahkan hasil Galen-ahli perubatan Greek ii.Al-Zahrawi ( 936-1013M) – Kajian Perubatan dan Farmasi iii.Al-Khawarizmi – Matematik dan Astronomi. iv.Al-Battani – Matematik dan Astronomi v.Abu Ishaq - Matematik dan Astronomi

vi.Al-Biruqi – Matematik dan Astronomi vii.Al-Bitruni - Matematik dan Astronomi viii.Al-Farabi – Pemikiran politik dan Undang-undang ix.Al-Miskawayh – Pemikiran politik dan Undangundang x.Al-Mawardi - Pemikiran politik dan Undang-undang xi.Ibn-Sina – Ilmu Mantik dan falsafah xii.AL-Kindi – Ilmu Mantik dan falsafah xiii.Fakhr al-Din – Ilmu Mantik dan falsafah xiv.Al-Razi – Ilmu Mantik dan falsafah xv.Ibn al-Arabi – Ilmu Mantik dan falsafah xvi.Ibn Rushd – Ilmu Mantik dan falsafah xvii.Imam Ghazali - Ilmu Mantik dan falsafah

ISLAM DI ASIA TENGGARA Pengenalan 1. Kedudukan yang strategik sebab: a. Kedudukan Asia Tenggara di tengah perjalanan Timur Barat . b. Dihubungi dengan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan c. Hubungan penting Cina dan India. d. Mewujdkan banyak bandar spt: Srivijaya, Perlak, Pasai, Melaka, Bantam, Cheribon, Makasar, Brunei, dan Pattani. e. Ada hubungan dengan Mocha, Hormuz, Surat,Goa, Colombo, dan Pantai Coromadel spt Masulipatam dan Pondecherry.- Lautan Hindi. Laut China Selatan – Canton@Amoy. f. Faktor mempertemukan pedagang i. – angin monsun Barat Daya dan Timur Laut. ii.– Jalan darat – Jalan Sutera. 2. Sebelum kemunculan Islam AT menjadi kawasa dagangan Melayu, Arab, China dan India. 3. Jadi tarikan sebab:- Kekayaan hasilbumi – pertanian, logam, serta hasil hutan. 4. Apabila Islam berkembang menjadi pusat penyebaran Islam. Sebelum Islam mereka anutui Hindu, Buddha, agama nenek moyang. Menetap di Acheh, Pasai, Perlak, Melaka, Brunei, Gerisik, Trengganu, Pattani dan Makasar. Kedatangan Islam Di Asia Tenggara. 1. Teori kedatangan Islam dari: a. Semenanjung Arab b. India

c. China. 2. Teori Semenanjung Arab: a. Dikemukakan oleh John Crawford disokong Syed Muhamad Naquib lAttas. Buktinya: i. Aktiviti perdagangan menerusi catatan China yang menyataka orang Arab dan Parsi tmempunyai petempatan di Canton pd 300M. ii.Pedagang Arab dapat kuasai laut dari pelabuhan Iskandariah hingga China. Telah berdagang di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam pada abad 7M. iii.Pedagang Arab singgah di pelabuhan utama AT sebelum ke China. Jadi tempat menunggu dari angin monsun. iv.Menetap beberapa bulan dan mewujudkan perkampungan dan ada urusan jual beli barangan mewah dari China dan India. Perkampungan Islam – Ta Shih di Sumatera Utara pd 650M – catatan China. v.Perkahwinan dengan orang tempatan. vi.Wujud persamaan tulisan kesusasteraan di AT dan Arab. Perkataan arab terdapat dalam tulisan Jawi, Zapin dan dabus. vii.Pengislaman raja-raja melayu oleh syeikh dari Arab spt dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. – Keturunan sufi. Berjaya mengislamkan Merah Silu ( Malik al-Salih. ) Raja Pattani – Phaya Tu Nakpa – diislamkan Syeikh Said b. Mengapakah tertarik dengan Islam: i. Tertarik dengan nilai Islam yang murni. ii.Amalan pendakwah Islam mengamalkan nilai Islam yang murni spt 1. Kejujuran pedagang Islam 2. Mementingkan kebersihan 3. Berhemah tinggi. c. Catatan tempatan tentang pengislaman Raja-raja Melayu: i. Hikayat Raja-Raja Pasai. ii.Hikayat Merong mahawangsa – Raja Kedah diislamkan oleh Syeikh Abdullah al-Yamani iii.Hikayat Acheh – Syed Abdullah Ariff berusaha kembangkan Islam. iv.Sejarah Kepulauan Sulu – Sharif Hassan dan Awlia sebar Islam di Sulu. 3. Teori China: Dkemuka oleh: Emanuel Gadinho : Alasan beliau: i. Khan Fo atau Canton menjadi pusat perdagangan Arab sejak abad 9M ii.Menyebarkan Islam dikalangan peniaga China kemudian sebar ke AT. b. SQ Fatimi. Alasan beliau:

i. Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam di Canton ke AT pada 876M. ii.Diperkukuhkan dengan adanya batu bersurat Kuala Berang. Wujud Islam di Trengganu. Dijumpai pd 1899M. Isi tulisan tentang hukum syarak, peraturan dan undang-undang kekeluargaan, hukuman zina, hukuman terhadap yang tidak hutang. c. Bukti lain: i. Penemuan batu nisan bertarikh 1028M di Kg Permatang Pasir, Pulau Tambun, Pekan Pahang mempunyai ayat al-Quran dan kalimah Arab. ii.Bukti Islam telah sampai sbelum abad 13M iii.Dibawa oleh mubaligh Cina menerusi Laut Cina Selatan ke Phang Rang IndoCina dan Pekan Pahang. iv.Persamaan seni bina China dan seni bina masjid di Kelantan, Melaka dan Jawa. Di Melaka bentuk bumbung, atap genting, warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap,lantai, dinding, tangga, dan kolam air. 4. Tori India : Dr\ari Wilayah Gujerat dan Pantai Coromandel.abad 13M Dikemukan oleh: a. Snouck Hurgronge.Buktinya: i. Hubungan rantau AT dan India sudah lama wujud. Boleh pedagang Islam India sebar Islam ke AT. ii.Gujerat pelabuhan penting pada zaman Alaudin Khinji di India. iii.Batu marmar pada batu nesan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa dan Malik al-Salih di pasai mempunyai ciri-ciri India. iv.Kewujudan unsur India dan kebudayaan masyarakat. 5. Kesimpulan sejarawan kedatangan Islam menerusi - Pedagang kemudia oleh para ulama . Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Cara penyebaran: 1. Perdagangan ( Bagaimana ) a. Pedagang China, India, dan Arab. b. Hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo China,Kepulauan Rempah spt Maluku dan Makasar.- Pusat kegiatan manusia dari pelbagai tempat . c. Islam menjadi ikutan kerana kemurnian Islam dan tingkah laku pendakwah serta pedagang. d. Semangat ingin mendakwah wujudkan perkampungan pedagang Islam . e. Pedagang juga membawa para ulama. f. Sifat pedagang dan ulama – berhemah, lemah lembut dan mahmudah – sopan santun, ikhlas, dan lemah lembut.

g. Wujud hubungan baik pedagang dengan penduduk tempatan.pemerintah tempatan beri kelebihan – beri peluang berdakwah. h. Jawatan Syah Bandar beri kepada pedagang Islam krn kejujuran dan amanah. 2. Perkahwinan a. Melalui prkahwinan biasa dan siasah b. Perkahwinan siasah dengan kerabat diraja. Mansur Shah dan Muzaffar Shah berkahwin dengan puteri raja Siak, Kampar, Inderagiri, dan Jambi. Puteri Raja Melaka dkahwinkan dengan Raja Pahang dan Kedah. c. Perkahwinan biasa berlaku antara pedagang atau ulama Islam dengan penduduk tempatan. 3. Pengislaman Raja dan golongan bangsawan. a. Pengaruh Raja dan pembesar yang kuat membolehkan rakyat memeluk Islam. b. Sebagai cth : Megat Iskandar Shah Melaka, Raja Malik al Salih Pasai

4. Kelahiran kerajaan Islam a. Kerajaan Perlak, Samudera-Pasai, Melaka,Acheh, Demak,Mataram, Sulu dan Mindanoa. Brunei, Pattani, Johor Riau, Champa. b. Meluaskan kawasan pengaruhnya – jadi pusat penyebaran Islam . c. Melaka sejak abad ke – 15. Tu Perak Bendahara Melaka. Berjaya menawan pesisiran pantai Sumatera Utara, spt Aru, Rokan, Siak, Kampar, dan Inderagiri. d. Kerajaan Johor-Riau beruasaha kembalikan keunggulan Kerajaan Melaka – cuba menghalang penyebaran Kristian. e. Demak sebarkan Islam ke Jawa dengan menguasai Majapahit, kemudian diikuti Pahang dan Mataram. f. Acheh – zaman Iskandar Muda, menjadi kuasa yg kuat.Langkah yang diambil utk halang penyebaran Kristian. i. Menaungi kerajaan kecil. Di Sumatera Utara dan negeri-negeri di Tanah Melayu. ii.Menjadi pusat perdagangan yang penting. iii.Digelar serambi Mekah. g. Pattani – diislamkan pada 1457 – Raja Phaya Tu Nakpa menganut Islam tukar kepada Sultan Mahmud Shah. i. Mula Islam sejak abad ke-10 – dengan kedatangan pendakwah dan pedagang Islam ii.Dilakukan sepenuhnya pd zaman Sultan Muzaffar Shah. h. Brunei - pusat perdagangan penting di Borneo. Islammula tersebar pd abad ke – 15 dan 16.

i. Catatan Cina 977M – Brunai hantar seorang pembesar Pu Ali ke China. ii.Pendakwah Islam Syariff Ali Mufaqih Muqqadam atau Syarif Berkat. iii.Tersebar sehingga Sulu dan Mindanoa. i. Champa – Bukti keislaman penemuan batu nesan 1039M dan prasasti 1025M yg mencatatkan syarat pembayaran cukai dan hutang. 5. Peranan pusat kebudayaan a. Pusat kebudayaan telah wujud di Perlak, Samudera-Pasai, Riau, dan Acheh. b. Puasat keilmuan dan penyebaran Islam. c. Wujud Institusi pendidikan dan gerdik pandai d. Zaman Samudera-Pasai – menjadi pusat penterjemahan kitab Arab ke Melayu. Antaranya Kitab al-Dural al-Manzun dihantar oleh Sultan Mansur Shah. Diterjemah oleh Makdun Patakan. e. Cerdeik pandai Samudera-Pasai jadi pakar rujuk tentang agama. f. Hasil kesusasteraan Zaman Melaka dipengaruhi tulisan Arab spt: Hikayat Muhamad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Muhamad Ali Hanafiah dan Amir Hamzah menjadi bahan bacaan dan semangat menentang mussuh dalam perang. g. Acheh – karya puisi spt : Bustanus Salatin – kisahkan sebuah kerajaan, istana kota dan taman-taman. i. Ulama yang hasilkan karya pemikiran Islam spt Hamzah alFansuri, Syeikh Nuruddin al-Raniri, Syeikh Samsudin alSumaterani, dan Abdul Rauf Singkel. ii.Karangan Nuruddin al-Raniri – Syarabul Asyikin, Asranul Ariffin, Puisi – Syair Burung Pingai, Syair Perahu, Syair Dagang, Syair Burung Pungguk, dan Syair Sidang Fakir. h. Johor – pusat kebudayaan pd abad ke-18 spt Thufat al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor. Juga pusat emporium di AT. 6. Peranan mubaligh. a. Syeikh Ismail, Fakir Muhamad, Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani di Pasai ,Melaka – Syeikh Abdul Aziz , Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusuf. b. Di Melaka ajar perkara asas secara tidak formal. Bila dah berkembang cara formal. - Masjid, istana dan rumah menjadi tempat pembelajaran. c. Institusi awal di pondok, atau pesantren. Acheh – pondok dikenali sbg Dayah. d. Lahir tokoh spt: Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel, Shamsuddin alSumaterani. e. Acheh jadikan ulama penasihat raja. – 22 ulama ditugaskan di Balai Gadang.

f. Jawa – Wali Songo ( Wali Sembilan ) – Demak dijadikan pusat pergerakan dakwah Islamiah. Dirikan masjid Agung Demak – markas dakwah. g. Cara wali songo berdakwah: i. Menimbulkan kesedaran dan tanamkan semangat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar. ii.Berusaha hapuskan pengangguran dengan kikis sifat malas. iii.Elak hidup sevara mewah dan membazir. 7. Keistimewaan Islam a. Mencakpi bidang kehidupan antaranya : i. konsep Tuhan yang Maha Esa, atau Tauhid, ii.Keadilan, iii.hak individu dan masyarakat, iv.kehiidupan yang harmoni, v.menyanjung akhlak mulia, vi.konsep kebahagian di dunia dan akhirat. vii.Islam menuntut manusia berfikir secara rasional dan pemikiran ini diterima. Pengaruh Islam di Asia Tenggara Sebelum Islam masyarakat AT berpegang pada amalan Hindu, Buddha dan roh nenek moyang. Wujud dalam politik, ekonomi, dan sosial. Selepas Isla wujud unsur-unsur baru yg diperkenalkan dan kekal hingga kini yang merangkumi dalam: 1. Pemerintahan dan Pentadbiran 1.1.Perubahan dalam sistem pemerintahan beraja. Dalam Sistem pentadbiran Islam spt berikut: 1.1.1.Sultan ( Raja ) – Ketua Negara dan Kerajaan 1.1.2.Mufti – penasihat Sultan . Wujud juga jawatan khadi, khatib, bilal, pemungut zakat, penyelia baitul mal, dan penjaga harta wakaf. 1.1.3.Penggunaan gelaran Sultan – kelebihannya:1.1.3.1.kukuhkan kedudukan kerajaan Islam 1.1.3.2. jamin kewibawaan raja 1.1.3.3.Setaraf dengan kerajaan Islam lain dan 1.1.3.4.memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat Islam. 1.1.4.Dalam Hukum Kanun Melaka: – 1.1.4.1.Raja Melaka diberi gelaran Khalifahtul Mukminin ertinya pemimpin orang mukmin. 1.1.4.2.Perkataan itu tercatat pada wang syiling kerajaan Melayu melaka, Johor, Pahang, Kedah, trengganu dan kelantan. 1.1.4.3.Gelaran Zillulah fil’Alam – bayangan Allah di dalam alam digunaka juga. 1.1.5.Islam menjadi agama rasmi dalam kerajaan Melaka, Acheh, Brunei.

1.1.6.Penggunaan Konsep Khalifah Allah ialah wakil Allah di bumi. – Harus tunaikan amanah, dan perintah dengan adil serta menerapkan unsur Islam bagi menggantikan konsep dewaraja Hindu. Cth Sultan yang alim :1.1.6.1.Sultan al-Zahir Samudera-Pasai. 1.1.6.2.Sultan Ali Mughayat Shah – Aceh 1.1.6.3.Sultan Iskandar Thani – Acheh. 1.1.7.Konsep Sultan :- bermakna kuasa, kewibawaan, atau pemerintah. 1.1.8.Konsep DewaRaja – Raja keturunan tuhan atau penjelmaan tuhan hindu. 1.1.9.Penggunaan nama negeri spt:- Acheh Darus Salam, Nama sultan – Sultan Mansur Shah bermaksud pemerintah yang dibantu Allah. Sultan Mahmud Shah – Sultan terpuji. 1.1.10.Undang-undang Syariah diperkenalkan. 1.1.10.1.Di Melaka dimasukkan dalam Hukum Kanun Melaka. Diperkenalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Zaman Sultan Alaudin Riayat Shah hukum syariah diamalkan dengan tegas. 1.1.10.2.Tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana ada undangundang adat. 1.1.10.3.Antara aspek syariah yg ada :jenayah – kecurian, pembunuhan,urusan pernikahan, perniagaan serta pembahagian harta pusaka. 1.1.10.4.Di Acheh – Kanun yang sama ialah Kanun Mahkota Alam – terangkan tentang 1.1.10.4.1.Tanggungjawab raja, catat adat istiadat dan 1.1.10.4.2.Peraturan tradisi Acgeh spt Balairung Seri dipimpin Sultan, Balai Majlis Mahkamah Rakyat oleh Kadi Malik alAdi. 1.1.11.Konsep Jihad. Semangat penentangan terhadap penjajahan. Tokoh agama yang membicarakan Jihad:1.1.11.1.Syeikh Nuruddin al-Raniri, 1.1.11.2.Abdul Rauf Singkel, 1.1.11.3.Syeikh Daud Pattani @ Syeikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Pattani :- membolehkan orang melayu belajar agama Islam dan bahasa melayu terutama Jawi. 1.1.11.4.Maksud Jihad – Menegakkan Islam, Menentang kemiskinan dan capai kehidupan yg sempurna. 2. Sistem Pendidikan 2.1.Sebelum Islam pendidikan hanya terbatas kepada golongan bangsawan sahaja. 2.2.Selepas Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat. Disebarkan melalui: 2.2.1.Istana 2.2.2.Pondok 2.2.3.Pesantren

2.2.4.Madrasah 2.2.5.Surau. 2.3.Pusat pendidikan awal Islam: 2.3.1.Kerajaan Perlak di Sumatera Utara – melalui Dayah @ Pondok. Yg terkenak Dayah Bukit Ce Breek pada 9M. 2.3.2.Samudra-Pasai :- Pusat terjemahan karya agama – tempat rujukan kerajaan Islam lain spt Melaka. 2.4.Pendidikan Pondok muncul seawal kedatangan dan peluasan Islam di AT.spt di Pattani, Acheh, dan Jawa. 2.5.Tempat belajar dan masyarakatnya:2.5.1.Pondok – masyarakat tempatan dan pelajar negeri lain : Pattani. 2.5.2.Melaka :- Rumah ulama, masjid dan surau – atidak formal dan masyarakat bawahan, Istana – formal dan golongan bangsawan. 2.5.3.Acheh :- Lebih sistematik. Terdapat peringkat : 2.5.3.1.rendah ( rangkang ) 2.5.3.2.menengah ( muenasah ) 2.5.3.3.pengajian tinggi. Atau Universiti ( Jamiah Bait Rahman ) 2.5.3.4.Wanita juga digalakkan belajar dan diberi peluang yang sama dengan lelaki baik dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan Sultan Safiatudin – 2.5.3.4.1. 22 wanita anggotai Majlis Rakyat Acheh drp 73 ahli. 2.5.3.4.2. 9 jadi ahli jawatankuasa kerja Mahkamah Rakyat, terdapat juga 2.5.3.4.3. Undang-undang lindungi hak wanita sebagai anak, ibu, tunggal dan isteri. 2.5.3.5.Digelar serambi mekah. 2.6.Peranan Institusi Pendidikan: 2.6.1.Istana :- tempat ulama bicara hukum dengan sultan dan pembesar , juga sampaikan ilmu dan nasihati sultan. 2.6.2.Surau :- tempat belajar al-Quran secara tidak formal dan gurunya ajar tidak tetap. 2.6.3.Madrasah :- sistem pendidikan formal. 2.6.4.Pondok:- pusat pengajian Islam terutama di Pattani dan T melayu. Acheh – Dayah, Jawa – Pesantren. 2.6.4.1.Subjek yang diajar:- Fikah, Usuludin, Tasauf, hadis dan Tafsir, bahasa pengantar – Melayu dan Arab. 2.6.4.2.Keperluan asas disediakan oleh pelajar sendiri. 3. Bahasa dan Kesusasteraan 3.1.Pengaruh Islam dapat dikenalpasti melalui:3.1.1.Tulisan – Jawi, Angka tulisan jawi, 3.1.1.1.Ulama tempatan ubah suai huruf Arab bagi perkataan Melayu. 3.1.1.2.Jadi tulisan rasmi- ambilalih tulisan Palava Dewanagari. 3.1.1.3.Istilah Arab digunapakai spt Sultan, syukur, masjid, berkat, dan alam.

3.1.1.4.Lahir juga sasterawan spt Tun Seri Lanang, Shamsudin alSumaterani dan Abdul Rauf Singkel. 3.1.2.Bahasa melayu menjadi 3.1.2.1.Bahasa Lingua Franca. 3.1.2.2.Bahasa Ilmu 3.1.2.3.menjadi lebih mantap cth:- cerita panji dalam bahasa Jawa disampaikan dalam bahasa Melayu. 3.1.2.4.Hasil kesusasteraaan Melayu terpengaruh dengan bentuk, gaya dan tatabahasa Arab. Spt Gurindam, syair, nazam, dan cerita hikayat.. Hasil sastera Arab Parsi yang diterjemah:3.1.2.4.1.Hikayat Perang Badar 3.1.2.4.2.Hikayat Nur Muhamad 3.1.2.4.3.Hikayat Bulan Berbelah 3.1.2.4.4.Hikayat Nabi Wafat 3.1.2.5.Penggunaanya dalam bidang banyak bidang – ekonomi,politik, kesusasteraan, lingua franca . Abad ke 17M digunakan sebagai bahasa ersuratan, perhubungan antara wilayah, ilmu pengetahuan, dakwah. 4. Cara Hidup 4.1.Sebelum Islam dipengaruh oleh animisme, hindu dan buddha.Selepas Islam:4.1.1.nsur semangat dan keramat beransur hilang. 4.1.2.Cara Islam diasimilasikan – wujud cara berpakaian Islam spt:bertudung, bersongkok. 4.1.3.Islam jadi Addin – satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. 4.1.4.Sistem sosial berubah:4.1.4.1.Tiada kelas – wujud persaudaraan Islam dan persamaan taraf. 4.1.4.2.Nilai akhlak Islam jadi panduan hidup. 4.1.4.3.Sifat tolong menolong, hormat menghormati, dan berkerjasama, bersatu padu dan wujud semangat kerjasama. 5. Kesenian 5.1.Kesenian Islam yang meresap:5.1.1.Khat – pada batu nesan , bilah mata keris, dan ukiran kayu . Kreativiti masyarakat tempatan batu nesan semakin menarik spt: Batu nesan Sultan al-Malik Ibrahim. 5.1.1.1.Ditulis dengan ayat al-Quran, selain syair, 5.1.1.2.Makam Naina Hisham al-Din 1420M, pengaruh seni Arab Parsi. 5.1.2.Seni Bina 5.1.3.Seni Ukir. 5.1.4.Seni bina spt masjid, surau, rumah kediaman guna kaligrafi arab. Cth Masjid Ubudiah Kuala Kangsar, Masjid Brunei. 6. Ekonomi. 6.1.Wujud Baitul Mal- di Acheh oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Berfungsi sebagai Perbendaharaan Negara dari hasil :-

6.1.1.Zakat dan Sedekah. 6.1.2.Harta milik negara – kekayaan sumber alam spt minyak 6.1.3.Pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui istitusi yang ditubuhkan BaitulMal. 6.2.Islam galakkan umatnya rajn bekerja dan melarang mengemis. 6.3.Nilai jimat cermat, dan menghalang unsur yang bertentangan dengan ekonomi Islam spt Riba, tipu,peras,penindasan. BAB 8

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Pengenalan 1. Islam telah tersebar merangkumi sebahagian Eropah, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. 2. kedudukan Asia Tenggara di tengah perjalanan Timur-Barat menjadi wilayah terbuka kedatangan pedagang serata dunia seawal abad M . 3. Pedagang Islam juga turut terlibat dan berdagang di pelabuhan Perlak, Pasai, Sulu, Acheh, Pattani, dan Brunei, Tanah Melayu – Melaka jadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kemudian diikuti Kedah, Kelantan, Trengganu, Pahang dan Johor.. 4. Pertapakan Islam di Tanah Melayu bermula abad ke 14M. 5. Pengaruh dalam politik, ekonomi, dan sosial hanya berlaku dan ketara selepas abd ke 15M – Zaman Melaka. 6. Melaka – Islam jadi teras kehidupan dalam politik, ekonomi, dan sosial. 7. Dilakukan menerusi peluasan kuasa, perkahwinan, pendidikan, dan kegiatan intelektual. Pengaruh Islam Terhadap Politik Unsur pengaruh Islam dapat dilihat dari aspek:

1. Pentadbiran dan Pemerintahan a. Ulama sebagai penasihat Sultan: i.Melaka: Makhdum Sayid Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Maulana Sadar Jahan, Maulana Jalaludin, Qadi Yusuf. ii.Kelantan : Tuk Pulau Condong iii.Trengganu: Tuk Pulau Manis b. Pengaruh Islam dalam pentadbiran dan pemerintahan i.Gelaran sultan – bayangan Allah di muka bumi ii.Gelaran Khalifatul Mukminin – pemimpin orang Mukmin : Sultan Mahmud Melaka dan Sultan Abdul Ghafar Muhyidin Pahang. iii.Nasab sultan dari Iskandar Zulkarnain. Sebelum in daripada Dewa. iv.Kekal sebagai institusi warisan – sultan kuasa tertinggi v.Pentadbiran dibantu oleh pembesar spt Bendahara, laksamana, Temenggong dan Penghulu Bendahari. vi.Ulama jadi penasihat Sultan. vii.Konsep daulat ikatan taat setia terhadap sultan viii.Adat istiadat yang membabitkab budaya istana – gambarkan kedaulatan sultan ix.Amalan protokol atau hijabah – pengaruh Umaiyah x.Upacara lafaz taat setia = baiah dalam pelantikan sultan xi.Pengganti sultan dilantik sebelum pemakaman sultan = spt dalam Bani Umaiyah 2. Perundangan a. Terikat dengan hukum adat = undang-undang tidak bertulis yang jadi malan orang melayu. b. Dua jenis adat – adat pepatih dan adat temenggong c. Peranan adat: i.Menjamin keselematan ii.Mengawal pelakuan dalam masyarakat iii.Menentukan hak pewarisan harta

iv.Menentukan bidang tugas v.Mewujudkan masyarakat bersistem dan berorganisasi vi.Merapatkan tali persaudaraan d. Beza adat pepatih dan temenggong Temenggong Pepatih Diasas Dato Ketemenggongan – Palembang Dato Pepatih Nan Sebatang – Pagar Ruyung

Negeri lain di Tanah Melayu Negeri Sembilan dan Utara Melaka Asas pentadbiran mutlak Sultan dilantik – warisan Pilihan pasangan terbuka asal patuh hukum Islam Sistem nasab cara patrilineal – bapa Warisan harta keutamaan anak lelaki spt faraid Hukuman berbentuk pembalasan dan pengajaran Perempuan berkahwin menetap rumah lelaki Musyawarah Dari bawah =pilihan pembesar Perkahwinan dari suku berlainan Matrilineal – ibu Harta pusaka = perempuan Berbentuk pemulihan atau diat / denda Menetap rumah perempuan.

e. Undang-undang bertulis di Melaka i.Hukum kanun Melaka ii.Undang-undang laut Melaka f. Sebab Penggubalan Undang-undang Melaka i.Sebagai peraturan dan hukuman ii.Corak perjalanan pemerintahan dan pentadbiran

iii.Perjalanan masyarakat tersusun dengan pelakuan, tanggungjawab serta hukuman terhadap pesalah iv.Hukum Kanun - Menjelaskan tanggungjawab pembesar dan raja, pantang larang anggota masyarakat, hukuman terhadap pesalah , undangundang keluarga, pemasalahan ibadat, jenis hukuman.l v.Undang-undang Laut – Jelaskan seraoang makhoda diertikan sebagai imam dan anak buah makmum. Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya Unsur pengaruh dalam sosiobudaya dapat dilihat dari aspek:-

1. Pendidikan a. Pengaruh Islam terhadap pendidikan i.2 jenis pendidikan – formal /tak formal ii.Tidak formal – pendidikan awal atau asuhan dalam keluarga iii.Peringkat keluarga tekankan nilai moral, pembelajaran melalui dengar, lihat & perhati iv.Kemahiran daripada ibu/bapa, pemerhatian dan latihan v.Kanak-kanak belajar tentang agama, budaya, adat, sikap, cara berkawan dan jaga maruah vi.Kaedah – bercerita dan serap nilai budaya, unsur pengajaran seperti dalam cerita binatang dll. vii.Kanak-kanak belajar pantang larang dan adat melalui pergaulan seperti tunduk sambil hulur tangan hadapan orang dewasa. viii.Pantun, peribahasa, teka-teki dan perpatah ajar kelaluan baik b. Sistem Pedidikan Agama

i.Formal – Berkembang pesat dan tak terhad kepada golongan atasan ii.Tempat – Istana, masjid, rumah,surau, madrasah dan pondok iii.Pendidikan di rumah 1. Bentuk pendidikan tak formal 2. Pendidikan Al-Quran 3. Di rumah Tok Guru 4. Umur 7 hingga 15 tahun 5. Selepas waktu Zohor atau Maghrib 6. Kitab, Muqadam & Al-Quran 7. Bayaran percuma 8. Di masjid, ilmu lebih formal seperti fiqah, tajuid, cara bacaan dalam solat dan perkara wajid iv.Sistem Pendidikan Pondok 1. Bentuk pendidikan – formal 2. Bermula abad 12M di Patani dan berkembang 3. Terdapat di Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu 4. Contoh pengajian pondok – Pulau Condong & Pondok Kutan – Kelantan, Pondok Pulau Manis – Terengganu, Pondok Titi Gajah & Pondok Langgar – Kedah 5. Penekanan Ilmu Agama 6. Guru daripada para pelajar yang lulus 7. Masa panjang hingga 10 tahun 8. Ilmu yang dipelajari – Feqah, Tafsir, Saraf, Nahu Arab, Tauhid, Sirah, Mantiq & Tawarif Islam 9. Sistem tersusun 10.Pakaian tutup aurat 11.Pelajar kongsi pondok – tempat tinggal v.Sistem Pendidikan Madrasah 1. Berdasarkan sukatan pelajaran 2. Secara bilik darjah 3. Ada jadual waktu 4. Ikut tahap – permulaan, pertengahan dan pengkhususan

5. Diawasi oleh mudir, guru besar 6. Diselia sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dll c. Peranan Istana – Pusat Intelektual i.Istana Melaka Pusat Pengajian Agama ii.Mansur Shah terima Islam daripada Maulana Abu Bakar, Mahmud Shah dan Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan iii.Ulamak dan pendakwah – bangsa asing tinggal di Melaka – kembangkan Islam iv.Melaka beri perhatian terhadap perkembangan Ilmu – ramai tinggal di Melaka v.Melaka berminat terhadap Ilmu apabila kitab Al Dur Al Manzum karangan Maulana Abu Bakar diarak ke istana vi.Mansur Shah berminat tasauf vii.Alauddin Riayat Shah Johor jadikan istana pusat pengajian viii.Istana tempat simpan buku hikayat seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah ix.Istana pusat pendidikan yang berkaitan hal pentadbiran dan politik 2. Bahasa dan Kesusasteraan a. Pengaruh Islam Dalam Bahasa i.Perkenal tulisan jawi ii.Jawi saluran utama pembacaan dan tulisan – milik melayu iii.Perbendaharaan Kata Melayu bertambah iv.Pinjam dari Bahasa Arab spt adat, adil, sultan, syaitan dll v.Istilah bidang lain tambah spt dalam fiqah, tauhid & tafsir vi.Bahasa Melayu jadi linguafranca – bahasa pertuturan harian vii.Bahasa Melayu meningkat menjadi Bahasa Ilmu

b. Pengaruh Islam Dalam Sastera i.Bahasa Melayu lebih mantap bila Cerita Panji disampaikan dalam Bahasa Melayu ii.Hasil saster terpegaruh gaya, tatabahasa & bentuk sastera Islam seperti syair, gurindam, nazam dan cerita hikayat iii.Fungsi berubah daripada hiburan kepada mengkritik iv.Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan – bahasa perantaraan v.Prosa memperkenalkan cerita nabi dan sahabat seperti Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Bulan Berbelah vi.Hikayat Amir Hamzah dan Muhammad Ali Hanafiah penting dan disimpan di istana Melaka vii.Hikayat Saduran bercorak Arab Parsi contoh Hikayat Abu Nawas & Hikayat Hassan Damsyik viii.Karya bentuk puisi contoh syair dahulu kala oleh Tengku Ampuan Mariam – Terengganu c. Bentuk Sastera Melayu Sebelum Islam i.Tersebar secara lisan ii.Cerita asal usul – merangkumi cerita tahyul, alam, nama tempat, tumbuhan dan binatang – guna nama binantang iii.Cerita jenaka dan lucu spt Pak Kaduk, Pak Pandir dll iv.Cerita dongeng spt Batu Belah batu Bertangkup, Bawang Putih Bawang Merah. v.Puisi dalam bentuk pantun, teka teki, seloka dan gurindam. 3. Kesenian a. Pengaruh kesenian Islam i.Cth Masjid dan tempat perkumpulan ada ciri khas spt mihrab, mimbar, telaga, pancuran dan bumbung spt Masjid kg Laut, Kelantan, Masjid Peringgit, masjid Tengkera Melaka. ii.Istana indah – ada balairung, tempat bersemayam, balai istiadat – cth Istana Melaka. iii.Hiasan seni kemahiran bermotif tumbuhan dan geometri. iv.Kesenian epigrafi seperti Batu Bersurat Trengganu.

v.Seni khat atau kaligrafi. vi.Tarian dabus , Perak ciri Arab kaitan dengan Saidina Ali. vii.Tarian Mak Inang – di istana Melaka viii.Nazam bersyair riwayat Nabi sgt terkenal. ix.Seni Dikir – senikata lagu bercampur bahasa Melayu Arab. x.Kesenian ghazal – jenis puisi Arab – Johor. 4. Gaya Hidup – Adat dan Nilai kehidupan. Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi 1. Perdagangan 2. Penggunaan Mata Wang 3. Percukaian BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah Maksud zaman gelap Mundur – balik kebelakang. Merosot kualiti hidup

Bermula selepas kejatuhan tamadun Rom,masyarakat dalam kea peringkat awal Zaman Pertengahan. Mengalami kemerosotan dalam bidang politik,ekonomi dan sosi

Ciri-ciri kehidupan pada Zaman Gelap. Tiada Pentadbiran pusat Pusat hilang kuasa Wujud Baron – kuasai tanah Perlindungan Baron Wujud perhambaan Perlindungan Raja utk Baron Ikatan hubungan rakyat –

Tiada pentadbiran pusat yang berkesan. Yang mengawal tingkah pembesar. Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayahKemunculan golongan baron (tuan rumah) yang berkuasa di wil

Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan ta keselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menye kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cu Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tu

tuan tanah - Raja Kelembapan ilmu Gereja berkuasa miliki harta Fokus Akhirat Kongkongan Gereja Gangguan orang gasar

raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Kelembapan ilmu pengetahuan Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang bany

Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agam Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu oleh se seperti Viking dan Magyar. Kegagalan bersaing dengan Kegiatan perdagangan ke Timur Jauh tidak dapat dijalankan ker org Islam. menyaingi penguasaan orang islam di Mediterranean. Tumpuan Pertanian shj. Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepad Amalan Sistem Barter. Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tu penggunaan matawang terhad. Ciri-ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional. Raja penaung Sistem secara mutlak. Ikatan hubungan Raja – Pembesar - Rakyat Pembesar kutip Cukai Kerahan tenaga Wujud Perhambaan

Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam seseb memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak. Pembesar memberikan khidmat kepada pihak raja manakala gol mendapatkan naungan daripada pihak istana dan dianugerahkan Pembesar memaksa rakyat memberikan khidmat kepada mereka tanah.Hasil cukai dikutip untuk diserahkan kepada raja. Pembesar melayu akan mengerahkan rakyat untuk menjadi aska Rakyat jadi hamba kerana gagal bayar hutang/cukai.

Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah. Penyatuan oleh Gereja Perubahan Ekonomi Tingkat Pertanian Wujud perdagangan Muncul Bandar besar Kelas Pertengahan. Status berasaskan kekayaan bukan kuasa/tanah. Penglibatan Rakyat dalam politik. Parlimen suara rakyat. Hak politik rakyat. Hubungan rakyat – kerajaan.

Gereja memainkan peranan universal serta menjadi ejen penyatu Perubahan ekonomi hasil pertambahan penduduk. Peningkatan dalam aktiviti pertanian. Kemunculan kegiatan perdagangan yang maju. Kemunculan bandar-bandar seperti Venice,Milan dan Florest di Melahirkan kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan,peda Status sosial seseorang itu tidak lagi berasaskan pemilikan tanah

Perubahan politik berlaku apabila rakyat mula terlibat dalam ke

Rakyat dapat menuntut hak menerusi institusi parlimen yang diw Perubahan ini memeberikan hak politik kepada rakyat. Menjalinkan hubungan antara rakyat dengan pemerintah.

Zaman Renaissance Maksud Renaissance Kelahiran semula Tokoh Humanisme. 1. Francisco Petrarch 2. Niccolo Machiavelli 3. Giovanni Bocaccio Sebab-sebab Renaissance berlaku di Itali. Lahir pemkiran Humanisme Bapa Humanisme Penerokaan dan Inkuiri Muncul Bandar Besar Kedudukan Strategik Pelabuhan perdagangan Tumpuan seniman dan ilmuan. Penaung ilmu Persaingan dapatkan ilmu oleh patron. Kunjungan dan lawatan Peranan Paus sebagai patron. Perlihat bakat Bakat dihargai Perubahan Pendidikan

Berasal daripada perkataan Itali,renisciment yang bermaksud “k pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom

Lahir aliran pemikiran humanisme melalui penonjolan terhadap berfikir untuk menyelesaikan permasalahan. Melahirkan bapa humanisme iaitu Francesco Petrach,Niccolo M Bocaccio. Kesediaan meneroka bidang dan kawasan baru kerana didorong yang kuat. Kemunculan bandar-bandar terkenal yang menjadi pusat antarab Venice,Genoa,Florence,Rom dan Milan. Pertembungan budaya,bahasa dan agama kerana kedudukan Ital kelilingi Laut Mediterranean. Kemunculan Venice dan Genoa sebagai pelabuhan untuk menja antarabangsa. Kemunculan para pedagang kaya yang menggunakan kekayaan bandar dan menjadikannya tumpuan para seniman dan cendekia Golongan pedagang kaya menjadi patron atau penaung kepada p muzik,saintis dan penulis.Antara patron yang terkenal ialah kelu Berlaku persaingan antara bandar-bandar di Itali untuk mendapa cendekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang oleh patron. Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar b tugasan secara tidak langsung menyebarkan idea Renaissance di Paus di Rom menjadi penaung/patron kepada para seniman dan

Golongan ini mula bekerja secara bersendirian untuk mempeliha masing. Kemahiran seniman dihargai dan ini mempengaruhi para peluki individu iaitu individualisme seperti pelukis iaitu Leonardo da V Michelangelo. Perubahan konsep pendidikan dengan menggalakkan pembinaan

Muncul tokoh Renaissance

intelektual serta fizikal dikalngan individu. Misalnya Leonardo Michelangelo, selain mejadi pelukis dan pengukir agung, disanj dalam bidang ilmu pengetahuan yang lain. Terdapat tokoh renaissance yang muncul di beberapa buah nega contohnya, tokoh pemikir seperti Thomas More, Francis Bacon,

Sebab permusuhan antara gereja Rom dengan ahli sains dan matematik di Itali. Cemburui pencapaian bandar Florence Nak jadikan Rom cantik Cabaran drp ahli sains & mate Konflik kes Galileo Galilei Berkenaan Pusat alam Sains guna akal dan logik. Gereja guna tradisi

Gereja Rom mencemburui pencapaian bandar seperti Florence y Medici Gereja Rom berhasrat menjadikan Rom secantik Florence Gereja menghadapi masalah kerana khuatir ahli sains dan ahli m pemikiran mereka. Konflik atau perselisihan pendapat berlaku seperti dalam kes Ga Galileo Galilei menyatakan matahari sebagai pusat alam manak bumi sebagai pusat alam. Para saintis logik dalam menekanan kaedah pemerhatian serta p dalam menerangkan sesuatu fenomena alam. Pihak gereja menekankan penjelasan tradisional tentang fenome

Langkah Paus menjadikan Rom sebagai pusat Renaisance di Itali. Tumpuan lukisan dan ukir. Upah pelukis cantikkan Rom. Bina Katedral. Pindah pusat seni.

Memberi perhatian kepada seni lukis dan seni ukir Paus Julius 2 telah mengupah pelukis dan pengukir terkenal sep Raphael, dan Michelangelo untuk mencantikkan dan menghiasi Rom Membina Katedral St Peter. Pusat seni Renaissance telah berpindah dari Florence ke Rom.

Sumbangan tokoh zaman Renaissance Francesci Petrach Bapa Tubuh pustaka Simpan koleksi agong Tulis pemerhatian Kaedah penulisan. Niccolo Machiavelli Tokoh Buku Dikenali tokoh Humanisme Menghasilkan buku The Prince

Dikenali Bapa Humanisme Menubuhkan perpusatakaan kerana minat dalam ilmu Menyimpan koleksi karya agong zaman Yunani dan Rom yang cendikiawan Islam dan Paderi. Memerhati sendiri apa yang ditulis untuk mengelakkan percang Memperkenalkan kaedah penulisan melalui sistem pemerhatian.

Raja kuasa mutlak Ditakut rakyat Rakyat perlu setia Nasionalisme Negara Bangsa. Leornado da Vinci Seniman, Cendikiawan Cantikkan gereja Terkenal dgan Mona Lisa Kembang bakat Versatil – kuasai banyak ilmu. Guna Ikuiri utk jawapan. Buku Catatan

Menyarankan seorang raja harus berkuasa mutlak. Pemerintah harus ditakuti dan bukan disayangi rakyat. Rakyat perlu memberi taat setia kepada Geraja Katolik. Memperkenalkan aliran nasionalisme di Eropah. Ideanya mendorong pembentukan negara bangsa di Eropah.

Seorang tokoh seniman dan cendekiawan yang terkenal. Melukis dan mengukir untuk mencantikkan gereja dan katedral Menjadi pelukis terkenal dengan menghasilkan lukisan “Mona L Berjaya membina dan mengembangkan bakat sebagai manusia y Seorang Versatil dengan menguasai semua bidang ilmu seperti s ukir,kejuruteraan,botani,falsafah,geografi dan strategi ketenteraa Mendahului zamannya mempunyai semangat inkuiri untuk men kejadian alam. Membuat buku catatan dengan pelbagai lakaran ciptaan teknika gergasi digerakkan dengan roda.

Kesan yang berlaku selepas Renaissance di Eropah. Muncul Monarki baru.

Kemunculan monarki baru yang mempunyai kekuatan dan keku melalui kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Cukai – Raja kukuh. Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat memp raja menyebabkan kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan Negara monaarki baru. Monarki baru ini terdapat di Portugal,Castile dan Aragon (Sepan dan Belanda. Perdagangan berkembang Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkem manakala kegiatan ekonomi sara diri kian pupus. Kemajuan ilmu. Kemajuan dalam bidang matematik,geografi,kartografi (teknik m astronomi menyebabkan perkembangan kegiatan penjelajahan d Ilmu moden – keonjektifan. Menekankan ciri-ciri inkuiri ,keobjektifan,eksperimen dan meri pembangunan dan perkembangan ilmu sains seperti biologi,fizik Emosi dan perubahan Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia melahirkan pemikiran. yang dicerminkan di dalam muzik,lukisan,dan ukiran yang diha Budaya dan keyakinan diri. Dari segi psikologinya,unsur emosi yang dicerminkan berjaya m budaya yang menyuburkan keyakinan diri. Perubahan dan pemikiran Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekan masy. logik,saintifik,falsafah,dan metafizik. Inkuiri dan berani – Pengajaran daripada Zaman Renassance ialah kita harus mempu kejayaan. berani untuk meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapa jurusan. Zaman Reformation

Maksud: Perubahan Gerakan Counter Reformation Menentang Sebab Reformation Kepincangan gereja.

Melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu un sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang bar Merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada ab mempunyai kaitan dengan agama Kristian.

Golongan agama bertindak menentang sesuatu yang baru yang d Protestan.

Berlaku kepincangan , rasuah dan penyelewengan apabila pihak meningkatkan usaha pembangunan keduniaan. Amalan tdk selari dengan Amalan golongan penguasa Gereja Katolik tidak selari dengan y Bible. kitab Bible menyebabkan ramai ahli masyarakat mempersoalkan Amal gaya hidup Golongan penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya bangsawan. dan bangsawan yang tidak mencerminkan kehidupan keagamaa Penyelewengan gereja. Terdapat penyelewengan dengan penjualan sijil Indulgences , su penganut Kristian yang melakukan dosa merebak ke seluruh Ero Mesin cetak – Bible murah. Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan B singkat dengan harga yang murah. Menentang Indulgences Tindakan Martin Luther , Profesor ilmu theologi di Jerman, mul menentang amalan Indulgences. Luther mencabar gereja Luther percaya yang manusia itu seharusnya bergantung pada k amalan penghidaman dengan mencabar kedudukan Gereja dan i Bantah dan Protestan. Luther memperkenalkan mazhab Protestan yang berasal daripad yang bermaksud membantah yang mempersoalkan kewibawaan golongan paderi. Kesan Zaman Reformation 2 Mazhab Pimpinan Gerakan Perang keagamaan Kemusnahan masy. Toleransi dan penyebaran . Cabaran terbuka Bebaskan kuasa terhadap monarki.

Kristian berpecah kepada Katolik dan Protestan Di Switzerland gerakan pada mulanya dipimpin oleh Huldreich dipimpin John Calvin. Berlaku perang keagamaan di Perancis dan perang 30 tahun yan jerman, Bohemia, Denmark, dan Sweden. Peperangan mengikut mazhab telah mengakibatkan kemusnahan Dalam jangka panjang timbul sikap tolenransi antara pengikut m mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. Kuasa gereja dicabar secara terbuka. Kuasa gereja terhadap monarki berkurangan disebabkan ingin m penguasaan Paus di Rom. Cthnya semasa pemerintahan Raja He

ketua kerohanian gereja Protestan Anglican dengan memutuska Penjelajahan Dan Penerokaan Kuasa-kuasa Eropah yang terlibat dalam penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15. 1. portugal 2. Sepanyol 3. Belanda 4. Inggeris Laluan Eropah ke Timur Atlantik Orang Eropah melalui Lautan Atlantik ke Timur.

Sebab-sebab penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke dunia luar. Barangan Timur Galakan Raja Perjanjian tamatkan persaingan. Keuntungan dagang empahr. Penyebaran kristian. Monarki baru dan galakkan. Kebanggaan utk menjajah.

Ingin mendapatkan barangan seperti emas,sutera, dan rempah ra Raja Sepanyol dan Raja Portugal merupakan pemerintah yang b memberikan galakan menjelajah ke Timur. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani untuk menamatkan p tanah jajahan bahagian timur kepada Portugal manakala Barat k Peragangan rempah ratus dan sutera telah mendatangkan keuntu para pedagang Eropah. Ingin menyebarkan agama kristian seperti yang ditekankan oleh Eropah. Kemunculan Monarki Baru di England,Perancis,dan Belanda m dan penerokaan ke seberang laut. Semangat kebanggaan bangsa telah mendorong orang Eropah un Eropah sebagai kebanggaan bangsa.

Kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat. Iktiraf kekuatan Eropah

Pemimpin tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan meng Eropah. Syarikat Perdagangan Syarikat berpiagam yang telah diwujudkan menjalankan perdag ke Carribean,Latin Amerika,Afrika,Indi,Asia Tenggara dan Asia Pembekal Barangan kepada Daerah di luar Eropah telah menjadi pembekal kepada keperlua Eropah. Kuasai pusat dagangan Portugis telah menguasai pusat emporium dunia seperti Goa dan Kayakan negara Eropah Barangan yang dibawa dari Timur telah memperkayakan ekono masyarakat di Eropah. Jalan Laut dikuasai Jalan pelayaran perdagangan di Lautan Hindi,Asai Tenggara da dikuasai oleh Portugal.

Sebar Kristian Hapus Tamadun Tempatan

Penduduk tempatan menerima agama kristian yang dibawa oleh Penjelajahan Sepanyol dengan melakukan penaklukan ke atas M menundukkan tamadun Atzec,dan menakluk Peru dengan meng Hijrah Masyarakat Eropah Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin t masyarakat yang baru di wilayah tersebut. Eksploitasi Buruh tempatan Para pemodal Sepanyol mengeksploitasikan buruh pribumi untu di ladang mereka. Petempatan diluar Eropah Petempatan orang Portugis di Melaka dan Goa manakala Filipin kuasa Sepanyol. Sikap untuk menerima perubahan bagi mencapai kemajuan melalui Zaman Renaissance hingga zaman penjelajahan dan penerokaan di Eropah. Ilmu Inkuiri Gigih Berani

Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan. Semangat inkuiri untuk melakukan perubahan. Kegigihan dalam mencapai sesuatu matlamat. Keberanian menghadapi cabaran tanpa mengira risiko yang bak semasameneroka lautan serta daratan.

Revolusi Pertanian dan Revolusi Prindustrian Sistem tanah di Britain 1. Tanah awam 2. Tanah milikan persendirian Kesan Akta Pemagaran Tanah terhadap tuan tanah yang kaya. Meluas Bentuk ladang Beli tanh Tanah dipagar Tuan tanah memiliki tanah yang luas. Membentuk ladang pertanian. Golongan tuan tanah dapat membeli tanah awam. Semua tanah milik tuan tanah dapat dipagar.

Kesan Akta Pemagaran tanah terhadap petani-petani kecil Kemampuan Kos tinggi Jual tanah Kerja ladang Buruh kilang - bandar Hilang rezeki

Petani kecil tidak mampu memagari tanah. Kos untuk memagar tanah tinggi. Petani terpaksa menjual tanah. Terpksa bekerja di ladang milik tun tanah yang kaya. Berhijrah ke bandar untuk menjadi buruh kilang. Petani kecil yang bergantung kepada tanah awam hilang punca r

Sebab berlaku Revolusi Pertanian di Britain.

Milik tanah dapat kelulusan Perubahan dalam penggunaan dan pemilikan tanah persendirian – pagar mendapat kelulusan Parlimen untuk memagar tanah awam bagi

Pertambahan penduduk Tanaman bergilir Kesuburan tanah dijaga. Tanaman baru. Jentera pertanian Baja asli Pemasaran produk – didagangkan.

secara ladang. Britain menghadapi pertambahan penduduk,menyebabkan perm meningkat dan menyebabkan harga gandum meningkat. Kaedah penanaman secara bergilir diperkenalkan oleh Lord Tow pelbagai jenis tanaman secara berterusan sepanjang tahun. Melalui kaedah ini kesuburan tanah dapat dikekalkan kerana tan memerlukan nutrien yang berbeza serta tanah tidak dibiarkan ko Tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang. Terdapat alat yang dicipta olh Jethro Tull untuk kegunaan meng penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantas. Penggunaan baja asli secara meluas telah menjadikan tanaman l pertanian meningkat. Lebihan produk dapat diperdagangkan melalui kaedah pemasara

Kesan Revolusi Pertanian di Britain pada abad ke-18. Punca ekonomi Lebihan dieksport Peladang jadi pedagang Makanan mencukupi Tuang tanah - tokoh Pertanian skala besar

Pertanian menjadi punca ekonomi negara. Lebihan produk dieksport. Para peladang besar menjadi pedagang antarabangsa. Menyedikan makanan yang cukup kepada tenaga buruh industri Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh pentig dalam masyarakat. Muncul sistem ekonomi skala besar dengan pembukaan ladang rakyat bekerja sebagai buruh ladang mewujudkan golongan buru

Ciptaan baru dan kegunaannya dalam Revolusi Perindustrian. Water Frame Cipta Pintal Wap Spinning Jenny Cipta Pintal Tangan Dicipta oleh Richard Arkwright pada tahun 1769. Alat pemintal benang. Menggunakan kuasa wap

Dicipta oleh John Hargreaves pada tahun 1770. Alat pemintal benang. Menggunakan tangan dapat memintal lapan jurai benang serenta

Enjin Berkuasa Wap James Watt Cipta Dicipta oleh James Watt. Enjin Memperbaiki enjin rekaan Nercomen. Lombong Untuk melombong arang batu. Eksport Untuk dieksport. Faktor mempengaruhi berlaku Revolusi Perindustrian di Britain.

Lebihan modal dilabur semula Sikap sanggup risiko Dana diselamatkan – tidak gantung impot. Rekaan baru dlm industri. Arang batu - tenaga Semangat usahawan.

Para peladang yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertan lebihan modal dalam sektor perindustrian. Perubahan sikap sanggup mengambil risiko untuk melaburkan m perindustrian. Dana dapat diselamatkan kerana Britain tidak perlu bergantung makanan dari luar seterusnya membantu pertumbuhan dan perke Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan mencipta mes perindustrian. Penggunaan arang batu sebagai sumber tenaga perusahaan. Semangat dan kegiatan keusahawanan telah mencetuskan daya k tokoh-tokoh perindustria Britain.

Perubahan daripada Revolusi Perindustrian di Britain Pengeluaran secara besar

Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar-besaran melalui k bagi menggantikan tenaga manusia. Pengkususan pengeluaran. Pemoda hanya mengkhusus kepada satu bidang industri untuk m mendatangkan faedah dan kemahiran dalam bidang tersebut. Prestasi ditingkatkan. Prestasi barangan dari segi kuantiti dan kualiti dapat dipertingka Pasaran dlm dan luar negeri Produk tersebut dapat dipasarkan secara meluas di dalam negeri Teknologi moden –cepat, Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan k murah, cekap – luaskan menyebabkan setiap barang menjadi murah dan mampu dibeli m pasaran secara meluas di pasaran antarabangsa. Rekaan dan penemuan Pelbagai mesin direka untuk mempertingkatkan pengeluaran tel kajian dan kreativiti para ahli teknologi dan saintis seperti tenag pembakaran arang batu. Pengangkutan - bantu Penggunaan kuasa wap membantu perkembangan sistem pengan kembang industri kapal laut untuk mengangkut hasil industri. Sumbangan enjin berkuasa wap terhadap sistem pengangkutan? Pacu bot Kenderaan darat Lokomatif Roket Kereta api Bantu kembang industri

Digunakan untuk memacu bot. Memacu kenderaan di darat. Lokomatif dipacu dengan enjin berkuasa wap. Lokomatif roket dapat bergerak selaju 16 batu sejam di atas rel. Kereta api menggunakan enjin berkuasa wap digunakan di Erop 1875 kereta api berkuasa wap membantu perkembangan sistem dan kapal laut untuk mengangkut hasil industri Dan perkembang

Kesan Revolusi Perindusrian di Britain. Industri Ganti pertanian. Buruh upah industri

Kegiatan pembuatan dan pengilangan telah mula menggantikan sebagai bidang utama ekonomi negara. Semakin ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja atau buruh

Tuan tanah diganti pengusaha kilang. Dagangan Antarabangsa Rekaan dan penemuan Gerabak keretapi wap Pengangkutan moden Kapal wap Sistem Kilang Tiada Layanan Pengunnaan Mesin Protes pekerja Larangan pekerja bergabung. Hukuman berat Buruh Kanak-kanak Masa kerja 10 jam

sebagai buruh pertanian. Kedudukan tuan-tuan tanah sebagai tokoh utama dalam masyara para pengusaha dan pemilik kilang. Lebihan produk hasil daripada Revolusi Perindustrian diperdaga antarabangsa dan keuntungan dapat dimaksimumkan. Kemajuan rekaan dan penggunaan kereta api berkuasa wap,men dipacu dengan lebih laju. Enjin berkuasa wap boleh menarik lebih banyak gerabak bagi m pekerja kilang. Kemunculan sistem pengangkutan laut dengan penggunaan kap oleh jentera berkuasa wap. Revolusi Perindustrian telah memperkenalkan sistem perkilanga tekstil. Peringkat awal golongan buruh tidak mendapat layanan atau pem Kemahiran para penenun dan tukang jahit tidak diperlukan selep stoking,renda dan bahan pakaian lain tercipta. Pekerja mahir memprotes dan memusnahkan mesin-mesin pemi dan renda dikenali sebagai Pergerakan Luddite. Terdapat Akta Anti penggabungan yang melarang para pekerja bermuafakat atau menjalankan sebarang tindakan bagi mendapa yang lebih baik daripada majikan mereka. Sekiranya pekerja didapati melanggar peraturan tersebut,mereka hukuman berat oleh pemerintah. Kanak-kanak dipaksa bekerja di lombong arang batu. Masa bekerja panjang melebihi 10 jam sehari.

Tindakan kerajaan mengatasi penindasan pekerja kilang. Wujud Kesatuan dan pindaan undang-undang. Larangan kanak-kanak bekerja. Masa kerja 9 jam. Keselamatn terjamin Buruh kanak-kanak perempuan/wanita dilarang. Pekerja wanita -sepuluh jam Imperialisme Maksud imperielisme. Penguasaan terhadap

Pada tahun 1824,Akta Anti Penggabungan telah dimansuhkan d Sekerja buat pertama kalinya telah diizinkan. Pada tahun 1833,Akta Kilang digubal di Parlimen yang melaran umur sembilan tahun bekerja sebaliknya diwajibkan ke sekolah. Had masa bekerja bagi kanak-kanak yang layak tidak melebihi s Majikan perlu memastikan keselamatan para pekerja mereka te Pada tahun 1842,Akta Lombong diperkenalkan untuk melarang perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu. Pada tahun 1847,memperkenalkan Akta Sepuluh Jam menetapk dalam perusahaan tekstil tidak bekerja lebih sepuluh jam sehari.

Imperialisme boleh diertikan sebagai penguasaan sesebuah nega

negara Keuntungan politik dan eko.

terhadap negara yang lemah. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi

Faktor mempengaruhi kedatangan penjajahan Barat ke Asia. Bahan Mentah Luaskan Pasaran Revolusi Industri Sistem Pengangkutan moden. Kenaikan Tarif Niat sebar pengaruh. Lumba Tanggungjawab

Kuasa Barat pada masa itu berminat untuk mendapatkan bahan yang banyak serta berterusan daripada tanah jajahan seperti rem Untuk mendapatkan pasaran bagi hasil pengeluaran industri neg Kesan daripada Revolusi Industri yang merebak ke Eropah men Britain,Jerman,Belanda,Perancis dan Itali menjadi kuasa imperi bahan mentah, pasaran.. Revolusi Pengangkutan mewujudkan sistem jalan kereta api dan berkuasa wap menyebabkan kuasa Barat berlumba-lumba untuk jajahan. Britain terpaksa mencari pasaran di Asai kerana Amerika Syarik untuk melindungi industri mereka. Pihak Barat yang juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh t kristian ke seberang laut. Semangat perlumbaan dikalangan negara Barat dalam kegiatan menganggap pemilikan tanah jajahan sebagai satu status kuasa y Orang-orang Eropah menganggap usaha mengembangkan tamad tanggungjawab yang disebut oleh orang Inggeris sebagai “the w Perancis sebagai “ mission civilisatrice”,oleh Jerman sebagai tu dan oleh Amerika sebagai “the blessing of the Anglo-Saxon pro

Kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara.

Terima penasihat Para pemerintah tempatan terpaksa menerima para penasihat da Perundangan ditukar Sistem politik perundangan peribumi telah ditukar agar menyam Persaing antara kuasa barat. Persaingan kuasa-kuasa Barat mendapatkan tanah jajahan meny telah campur tangan di Tanah Melayu,Burma,India,Belanda di I menjajah Indo China dan Amerika menduduki Filipina. Ekonomi tempatan hapus. Kegiatan ekonomi peribumi dihapuskan. Wujud eko.komersial Kegiatan penanaman getah dan perlombongan bijih telah dikom memenuhi keperluan industri di Britain. Pendidikan diperkenalkan. Sistem pendidikan yang diperkenalkan terhad di kawasan banda pendidikan asas dan melatih golongan pentadbir rendah bagi me pentadbiran penjajah. Buruh imgran. Kuasa Barat bertindak untuk mengimport buruh dari negara lain kerja bagi keperluan kegiatan ekonomi komersial mereka. Demografi dan masyarakat Perubahan demografi dan komposisi etnik berlaku di negara yan majmuk. Barat membentuk masyarakat majmuk. Pecah dan perintah. Menjalankan dasar pecah dan perintah mengelakkan hubungan a pemerintahan mereka.

Perpaduan ditanggung pribumi.

Tugas untuk meransang dan menjalin hubungan baik di kalanga dipikul oleh pemerintah peribumi selepas merdeka.

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi tradisional Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu radisional. 1. 2. 3. 4. 5. Bercucuk tanam Menagkap ikan Menternak binatang Perlombongan Memungut hasil hutan

Ekonomi Tradisional Sara Diri Jenis Ekonomi Tujuan Lebihan utk pertukaran barangan Tanaman makanan Ternakan makanan Teknologi kuno/mudah Air semulajadi Tangkapan Ikan tradisi Tenaga manusia dan haiwan Modal/Tenaga kecil Tiada Pengkhususan

Mengamalkan ekonomi secukup hidup. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memun menangkap ikan. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk t barangan,kenduri-kendara,pembayaran zakat dan sedekah disi Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi Menternak binatang seperti ayam,itik,lembu dan kerbau untuk makanan. Menggunakan teknologi mudah,peralatan penanaman padi sep tenggala. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala. Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang keci Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian perbezaan jantina dan umur.

Ekonomi Dagangan Maksud ekonomi dagangan Kegiatan untuk ekspot Skala besar Buruh Upah yg banyak Modal Besar

Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah untuk lebih Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. Menggunakan tenaga yang banyak dibawa dari China untuk p Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat bes

Teknologi Pemasaran meluas Lebihan pengeluaran

Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk Pemasaran adalah lebih luas di eksport ke Eropah. Melibatkan lebihan pengeluaran.

Kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. 1. Pertanian dagangan 2. perlombongan Jenis tanaman dagangan di Tanah Melayu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ubi kayu Tebu Lada hitam Gambir Tembakau Kopi getah

Kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu. Rangkaian Ekonomi

Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewuj dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan Ekonomi tradisi terpinggir Aktiviti ekonomi Tradisional khususnya di kawasan luar band Wujud dwiekonomi Mewujudkan bentuk ekonomi duaan atau dwiekonomi iaitu e dagangan. Ketidakimbangan kemajuan Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat m Ekonomi pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur. Tingkat Industri Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah te pelombongan meningkatkan industri perlombongan. Kemasukan Buruh/Imigran Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sekto Perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak pada abad ke-19.

Penyumbang pendapatan Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan keraj British Wujud Tanaman Komersial Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tan ialah ubi kayu,tebu,lada hitam,gambir,tembakau dan kopi. Sistem Kangcu dan lada Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor,penanam Hitam diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu. Pajakan Tanah kepada org Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan mena Cina atau ladang. Luas Ladang Lada hitam Pada tahun 1860-an,Johor dianggarkan mempunyai 1200 lada Kemasukan Pemodal Eropah Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri

dan Cina Kekuasaan British Ekonomi Wujud Dwiekonomi

era kolonialisme British. dalam Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial ada modal,teknologi serta mendapat konsensi tanah yang luas dan Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri sela sehingga mewujudkan dwiekonomi. Tumpuan pertanian Ekspot. British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tem China mengusahakan gambir,lada hitam dan ubi kayu. Usaha tanaman Getah Pada abad ke-20 pemodal British telah mula mengusahakan g Sistem Kangcu Johor Gmbair/lada hitam Cina Pajak Kangkar Saiz besar Buruh Cina

Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu B Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China. Setiap ladang dikenali sebagai kangkar. Saiz setiap satu kangkar setiap 2500 ekar hingga 20000 ekar. Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh

Faktor mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu pada abad ke-20.

Tanah subur Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai. Revolusi industri – Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada pe permintaan tinggi. getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya in Ridley – bawa masuk getah Peranan Henry N.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanic berusaha membawa masuk getah. Pameran dan pengagihan Ridley berusaha meyakinkan para peladang untuk menana getah percuma pameran dan mengagihkan benih secara percuma. Cara penorehan Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesua ibidem atau berbentuk tulang ikan kering,yang tidak merosakk Harga getah tinggi Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan pengguna seperti kasut,tayar,basikal dan peralatan elektrik. Modal asing Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah merupakan s perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Syarikat Perwakilan Penubuhan syarikat pewakilan membuka ladang dan meng Harrisons and Crosfield,Bousten Buttery Estate Agency,Guth Galakan British – sewa tanah, Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepad cukai rendah. kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang Kemudahan infrastruktur Pembinaan infrastruktur seperti jalan raya serta jalan kere kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat pen Pekerja asing Membawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bek murah. Kopi jatuh. Berlaku kejatuhan harga kopi. Langkah-langkah British menstabilkan harga getah.

Sekatan Stevenson Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922. Had pengeluaran Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. Kupon had penorehan Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. Peraturan Getah A/B Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. Kuota rendah Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah. Premiumtanah naik Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah. Sekat melayu Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. Sekat getah tanah Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di sawah tanah sawah. Perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British. Dagang sejak abd ke- Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak 9 abad ke-9 lagi. Dimiliki pembesar Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan. Antara pembesar yang memiliki lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar,Ngah Ibrahim,Raja Jumaat,di Selangor dan Dato Kelana Putera,Datuk Bandar dan Dato Muda Linggi,di Sungai Ujong (Negeri Sembilan). Kaedah mendulang Bijih Timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. Pasarkan ke Cina, Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke India, Jepun. China,Jepun dan India. Membuat alatan. Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa,alatan senjata dan alatan muzik seperti gong. Buruh Cina dipantau Penglibatan pengusaha dari China dalam sekor pembesar. perlombongan bijih timah berlaku mulai pertengahan abad ke-19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan. Dapatkan kebenaran Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan. Jual semula kpd Para pembesar Melayu akan memastikan hasil bijih pembesar. dilombong dijual semula kepada mereka. Harga ditentukan Harga bijih akan ditentukan oleh pembesar Melayu itu pembesar. sendiri. Penglibatan Pemodal Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor Eropah gugat perlombongan bijih timah mula berubah dengan

Melayu. Melayu pajak tanah. British minat sebab keuntungan tinggi. Abad -20 dikuasai Eropah. Modal kecil Cina gagal bersaing. Intensif modal. Gubal undang. undang-

Cina merosot British kuasai.

penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini. Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. Perusahaan bijih timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Pada awal abad ke-20,industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah. Pemodal Cina tidak berupaya bersaing dengan Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek. Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah.

Wilayah di China dan penghijrahan ke Tanah Melayu. 1. Kwangtung 2. Kwangsi 3. Fukien Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. 1. 2. 3. 4. Sistem Tiket kredit Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi Kemasukan berkumpulan

Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke-19. Kurang tempatan buruh Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. British benar masuk British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan.

Kemiskinan negara sendiri.

di Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Melayu tidak tentang Orang Melayu tidak menentang imigran China dan India berhijrah ke Tanah Melayu. Hubungan tTradisi Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu yg sudah ada. dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu. Peluang kerja. Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. Kestabilan Politik. Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19. 1. Sistem Tiket Kredit Dikumpul dari kg. Ketua bayar wang Buat perjanjian Sin Kheh diawasi. Tiket dibekalkan. Pemborong buruh. Melalui sistem tiket kredit,bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampung-kampung di negara China oleh kheh-tau atau ketua. Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. Sin kheh diletakkan dibawah pengawasan nahkoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. Sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Sin kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu.

2. Sistem Pengambilan kakitangan Majikan hantar pegawainya. Tambang dibiayai majikan. Pegawai Iring buruh. Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya.

3. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi Dilakukan Pegawai Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara Di Cina. China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Pegawai yg biayai Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. Diserah tuan rumah Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi . kongsi,pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya. 4. Kemasukan Secara Berkumpulan Tajaan Brook Charles Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. Persetujuan ketua Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Foochow – Sarawak. Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. Sektor pertanian. Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. Maksud kangani Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India. Cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke-19. 1. Sistem Buruh Bebas Sendiri Atur Bebas 2. Sistem Kontrak Majikan biaya Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas,akan datang sendiri dengan biayaan masing-masing. Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Setelah tiba di Tanah Melayu,mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki.

bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum,iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari. 3. Sistem Kangani Lesen Wang Pendahuluan Pengurus agensi Seseorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan,akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Seseorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing.

Perkembangan mata wang di Tanah Melayu. Mata wang - Melaka Melayu lain. Penggunaan mata wang emas,perak dan timah bermula semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dalam kegiatan perdagangan. Di negeri-negeri Melayu lain ,mata wang turut digunakan seperti dinar emas Kelantan,wang dan kupang emas di Terengganu dan jongkong tampang di Pahang. Kedatangan para pedagang Eropah telah memperkenalkan penggunaan mata wang perak Sepanyol selama 300 tahun digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat Pada tahun 1897,British telah menubuhkan sebuah pesuruhjaya dikenali sebagai Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di NegeriNegeri Selat. Pada tahun 1960,wang kertas Negeri-Negeri Selat mula diperkenalkan dan hanya sah digunakan untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat. Penubuhan institusi kewangan atau bank di Tanah Melayu oleh penjajah berlaku ekoran pembangunan dan kesempatan ekonomi. Bank berperanan menyediakan kemudahan pinjaman kepada para pelabur untuk memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah. Dana daripada luar negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin kerana bank bertindak sebagai ejen pembayar kepada

Mata wang Sepanyol

Wang Kertas

Wang Negeri Selat. Penjajah tubuh bank Kemudahan pinjaman. Dana luar – cepat. Bank ejen pembayar

pengeksport dan pengimport. Mercantile Bank Pada tahun 1859,Mercantile Bank merupakan bank -Pertama pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu. Bank Eropah Selepas 1874,lebih banyak bank Eropah membuka cawangan di Tanah Melayu seperti The Chartered Bank,Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemence Bank Nederland. Perkhidmatan utama Bank-bank Eropah ini lebih mengutamakan pedagang – org Eropah. Eropah manakala pedagang tempatan hanya boleh mendapatkan perkhidmatan melalui orang tengah atau komprador. Bank Tempatan Pada tahun 1913,bank tempatan yang pertama telah ditubuhkan di Kuala Lumpur iaitu Kwong Yik Bank diikuti Bank of Malaya Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang. Bank di Sarawak Bank Perdagangan ditubuhkan di Sarawak seperti Kwong Lee Bank diikuti Sarawak Chinese Banking Corporation Limited dan Ban Chiang Bank. Melayu tubuh bank. Pada tahun1947,orang melayu menubuhkan bank yang pertama di Kuala Lumpur dikenali sebagai Malay National Banking Corporation Bhd. Perkembangan insurans di Tanah Melayu. Perkembangan Perdagangan Perkhidmatan insurans diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi dalam perdagangan antarabangsa. Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan insurans yang ditawarkan ialah insirans maritim atau lautan,insurans kebakaran ,insurans harta,insurans perniagaan dan kemalangan,serta insurans nyawa. Insurans Maritim Keperluan perkhidmatan insurans maritim adalah untuk melindungi dagangan dan kapal pedagang kerana sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama. Insurans Kebakaran Insurans kebakaran menjadi penting kerana kebakaran sering membawa kemusnahan misalnya,di Kuala Lumpur dan di Ipoh. Cawangan Insurans Pada peringkat awal,syarikat insurans yang ada di Luar. Tanah Melayu merupakan cawangan atau wakil syarikat insurans asing yang beribu pejabat di luar negara. Syarikat perwakilan Syarikat perwakilan yang diperkenalkan di Tanah Melayu ialah boustead and Company di Pulau Pinang mewakili Syarikat Royal Insurance Company dari

England. Syarikat Insurans Straits Insurance Limited dan Khean Guan Insurance Tempatan Limited ialah syarikat insurans tempatan berpusat di Singapura dan Pulau Pinang. Pengasingan khidmat Pada tahun 1917,undang-undang perkhidmatan syarikat insurans insurans telah dikemaskinikan dengan insurans nyawa diasingkan daripada insurans kebakaran. Ordinan Insurans. Pada 1948,enakmen-enakmen ini digantikan dengan Ordinan Syarikat Insurans kebakaran dan Ordinan Syarikat Insurans Nyawa. Dasar British Terhadap Pertanian Kesan dasar British memperkenalkan pertanian dagangan Tanaman baru Memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran baik diperingkat antarabangsa seperti kopi,tembakau dan getah. Komersilkan Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional tanaman seperti gambir dan lada hitam. Tanaman Ladang Mengusahakan tanaman secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh yang dibawa masuk dari China dan India. Pemilikan tanah Memperkenalkan undang-undang pemilikan tanah bagi meneruskan penguasaan ekonomi. Lindung tanah Melindungi dan mengelakkan tanah orang Melayu Melayu daripada dicerobohi oleh pemodal dan pelabur asing. Tujuan British memperkenalkan undang-undang tanah di Tanah Melayu Elemen utama. Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah. Sistem Pemilikan Sistem pemilikan dan penggunaan tanah yang tanah Melayu. dipraktikkan masyarakat Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di Barat. Tiada Rekod Sistem pemilikan tanah dikalangan masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod dan catatan yang sempurna untuk dijadikan bukti pemilikan terhadapnya. Rekod Bertulis Rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah. Mudahkan Rekod bertulis memudahkan sebarang urusan Pentadbiran pentadbiran seperti urusan cukai dan urusniaga terhadap tanah seperti urusan cukai dan urus niaga terhadap tanah seperti pajakan,sewa beli,penjualan dan pembelian.

Jadikan Cagaran

Tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal. Nilai Komersial Membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai tanah komersial seperti tanah ladang,tanah peribumi dan tanah perlombongan. Ketentuan Cukai Menentukan kadar cukai yang dikenakan terhadap jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan. Permohonan Tanah Menetapkan individu ataupun syarikat yang berminat untuk mengusahakan sesuatu kawasan membuat permohonan di Pejabat Tanah. Kebenaran Pejabat Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran Tanah. daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah,damar dan rotan. Kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British terhadap masyarakat Melayu Permohonan Pejabat Tanah – Inividu yang ingin mengusahakan tanah tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu sebaliknya mesti memohon melalui Pejabat Tanah. Kuasa residen Memberikan kuasa kepada Residen negeri untuk menentukan kawasan konsensi tanah yang diberikan kepada para pemodal. Kebenaran Pejabat Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran Tanah daripadaPejabat Tanah untuk mengutip sumber huan seperti nipah,damar dan rotan. Sistem Wang Perkembangan sistem ekonomi wang terhadap masyarakat Melayu. Urusan dengan wang Semua urusan seperti jual beli,cukai,sewa tanah,barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. Melayu Pinjam Wang Masyarakat Melayu terpaksa bergantung kepada orang tengah untuk meminjam wang. Melayu Jual Tanah. Ramai orang Melayu menjual tanah milik mereka untuk melangsaikan hutang. Undang-undang tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu ,Sabah dan Sarawak. 1. 2. 3. 4. Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement Order Proklamasi Perlindungan Hak Peribumi

Tindakan British bagi mengekalkan tanah pemilikan peribumi

AktaTanah Simpanan Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Melayu. Simpanan Melayu 1913. Jamin eko./politik. Akta ini diperlukan untuk menjamin ekonomi dan politik orang Melayu masa depan. Elak pindah milik. Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing. Kuasa isytihar Residen diberi kuasa mengisytiharkan mana-mana hak milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu. Tak Benar tanam Akta tersebut tidak membenarkan orang Melayu komersial. menanam tanaman komersial. Padi dan kelapa. Undang-undang menetapkan jenis tanaman padi dan kelapa. Land Order – hak Memperkenalkan Land Order 1931 yang milik di Sarawak. memperuntukan hak milik tanah peribumi Sarawak. Lindungi drp Cina. Melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha Cina untuk kegiatan pertanian. Land Settlement Menguatkuasakan Land Settlement Order 1933 Order. memberi perlindungan hak tanah peribumi. Warisan dan Pemilikan Tanah hanya boleh dilakukan secara warisan. pemilikan Elak pajakan,pecah.. Mengelakkan berlaku pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah terhadap tanah warisan. Pembahagian jenis Memperkenalkan Land Order 1948 membahagikan tanah tanah kepada tanah campuran,tanah simpanan dan tanah pedalaman. Imigran Tanah Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak campuran terhadap tanah campuran. Warta Hak Pribumi. Mewartakan Proklamasi Pelindungan Hak Peribumi 1889. Peg Daerah – kuasa – Pegawai Daerah diberi kuasa menjaga kepentingan hak Sabah. milik tanah peribumi Sabah. Sebelum 1888 tak sah Menganggap tidak sah segala urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum 1888. Peg Daerah – kuasa – Pegawai Daerah diberi kuasa dalam urus niaga tanah niaga. dengan Eropah. Tiada Tuntut ganti Penduduk peribumi Sabah berhak menuntut ganti rugi rugi. terhadap tanah yang dijual kepada orang asing. Kandungan Akta Tanah Peribumi di Sabah dan Sarawak. Lindungi drp ceroboh Akta Land Order 1933 melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha dari China untuk tujuan pertanian. Lindung tanah Akta Land Settlement Order memberi perlindungan pribumi kepada tanah milik masyarakat peribumi.

Pindah milik melalui Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan pewaarisan. melalui pewarisan untuk mengelakkan berlakunya pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah. Bahagi kpd 3 kaw. Akta Land Order 1948 membahagikan tanah di Sarawak kepada tiga kawasan tanah pedalaman. Tanah campuran- Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap imigran. tanah campuran sahaja. Kuasa Pegawai Proklamasi perlindungan Hak Peribumi menetapkan Daerah. bahawa kepentingan hak milik tanah peribumi Sabah adalah di bawah kuasa Pegawai Daerah. Urus niaga tanah Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan dimaklumkan kepada ketua peribumi. Berhak ganti rugi Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing. Kesan dasar British terhadap pekebun kecil getah di Tanah Melayu. Larang tanam Kurang orang Melayu Premium dikenakan – tanah baru Pembukaan Tanah baru dilarang. Lindungi pemodal Eropah Kuota Rendah Melayu tidak minat Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang penanaman getah dikawasan penanaman padi. Penyertaan pekebun kecil getah terutamanya dari kalangan orang Melayu dalam sektor perusahaan getah berkurangan. Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah turut dikenakan. Pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah dilarang sama sekali oleh kerajaan British. Memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah menerusi Rancangan Stevenson 1922 semasa kejatuhan harga getah. Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah melalui pelaksnaan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934. Orang Melayu tidak berminat untuk mengerjakan sawah padi.

Sebab British kekalkan orang Melayu dalam penanaman padi. Elak Libat dlm getah Tak mahu Gantung impot padi Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. Mengurangkan Tanah Melayu bergantung import beras dari luar negara seperti dari Thailand,Indo-China dan myanmar. Tiada jaminan Bekalan beras dari luar negara tidak sentiasa beras luar. terjamin.Sekiranya berlaku kekurangan pengeluaran beras luar,kesan buruk akan berlaku di Tanah Melayu.

Melayu disekat Pekebun kecil dilarang menanam getah di tanah sawah. tanam getah. Elak Ancam Getah Pekebun kecil dilarang menanam getah kerana ia Eropah. mengancam ladang getah pengusaha Eropah. Sebab orang Melayu kekal dalam ekonomi tradisional semasa pemerintahan British. Tidak keutamaan Keutamaan penjajah. beri Tidak memberi keutamaan nasib rakyat tempatan.

kpd Mengutamakan ekonomi penjajah dan ekonomi peladang besar atau kelas komprador yang mengaut keuntungan negara. Galakan kpd Eropah. Menggalakkan pelaburan Eropah melalui skim perladangan. Tiada insentif Intensif kewangan dan bantuan teknikal tidak pernah kewangan. ditawarkan kepada pekebun kecil. Melayu disekat Menyekat orang Melayu daripada menanam getah. tanam getah. Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah Lindungi peladang Memperkenalkan Sekatan Stevenson melindungi Eropah. peladang Eropah semasa kejatuhan harga getah. Kuota Rendah Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934 yang memberi kuota yang rendah untuk penjualan getah oleh orang Melayu. Premium tanah naik. Menaikkan premium tanah untuk tanaman getah. Kesan-kesan Dasar Ekonomi British Faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Bijih timah Petroleum Perkembangan Pengangkutan Pertanian Kedudukan Strategik Ada Pelabuhan Perkembangan kegiatan perlombongan bijih mewujudkan bandar Kuala Lumpur,Taiping dan Seremban. Perkembangan perlombongan petroleum mewujudkan bandar Miri di Sarawak. Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan bandar Kuala Lumpur. Perkembangan pertanian komersial mempengaruhi kewujudan bandar johor Bahru. Kuala Lumpur berkembang sebagai bandar besar kerana kedudukan strategiknya. Peningkatan pengeluaran produk industri bijih timah dan getah telah menjadikan pelabuhan Klang,Melaka

Pusat hasil

dan Pulau Pinang. Pengumpulan Bandar Kuching muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitam.

Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. Petempatan berbeza Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum.Orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar,kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum india tinggal di estet Pekerjaan ikut kaum Jenis pekerjaan rakyat berbeza-beza mengikut kaum orang Melayu sebagai petani,kaum India kebanyakkannya sebagai penoreh getah dan kaum Cina sebagai peniaga dan pekerja di lombong bijih timah. Bahasa berbeza Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kehidupan sosial berbeza antara satu sama lain. Tiada kesepaduan Tidak terdapat kesepaduan dan interaksi antara kaum kaum yang meluas. Pendidikan Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan Vernakular bahasa ibunda masing-masing. Sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Pendidikan Vernakular Guna Bahasa Ibunda Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa penggantar. British menubuhkan sekolah vernakular Melayu di Negeri-Negeri Selat. Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belangga,Singapura. Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Prai,Kuala Kangsar dan Batu Gajah di Perak.

Sek. MelayuNeg.Selat. Sek Melayu – Tlk Belanga.- Pertama Kemudian - Seberang Perai,K.Kangsar, Bt Gajah. Sek .Perempuan 1885 Sekolah Melayu untuk murid perempuan telah dibina di Negeri-Negeri Selat pada tahun1885. Kolej Melayu -Elit Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit. Sek.Melayu-Peringkat Sekolah Melayu ditubuhkan hanya peringkat rendah Rendah dan kurikulum bersesuaian dengan cita-cita British menjadikan anak Melayu sebagai petani. Guru- MPSI Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim,Perak bertujuan melatih guru sekolah Melayu. Ladang- Tamil Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah

Bandar Barat

Tamil

-

Sukatan - India Saudagar Cina – tubuh sek. Dialek masing-maing. Enakmen sekolah. – daftar

Mubaligh Kristian – sek Ingg. Sek. Ingg – Elit Bandar Sek Ingg. Ikut England Universiti Malaya.

Tamil di kawasan ladang. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di bandar seperti Sekolah Tamil Vivekananda di Seremban berorientasikan sistem pendidikan di negara India. Menggunakan sukatan pelajaran,buku dan tenaga pengajar dari India serta menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa penggantar. Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China.Contohnya,Sekolah Chung Hwa (1914) dan sekolah Cina Yuk Chai (1926) di Kuala Pilah. Menggunakan dialek masing-masing sebagai bahasa perantaraan manakala guru,buku dan sukatan pelajaran datangya dari China. Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah mengawal segala aktiviti untuk menyekat pengaruh komunis di Sekolah Cina. Pendidikan Inggeris turut dimulakan pada peringkat awal hasil usaha mubaligh Kristian dan badan sukarela,di Tanah Melayu. Sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya terletak di bandar dan pelajarnya terdiri daripada kalangan orang atasan. Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan di Engand. Pihak British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura tetapi agak lewat.

Perkembangan perindustrian di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Kurang maju tumpu Perusahaan perkilangan di Tanah Melayu tidak maju bahan mentah. kerana aktiviti ekonomi British memberi tumpuan terhadap pengeluaran bahan mentah bijih timah dan getah. Barangan diimport Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan telah diimport kerana barangan perkilangan tempatan yang sedikit. Tujuan eksport – Sektor perkilangan di Tanah Melayu dimajukan untuk kasut getah. keperluan eksport,Syarikat Shum Yip Leong mndirikan dua buah kilang kasut getah untuk dieksport ke China. Kasut Bata - Klang Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan sebuah kilang di Klang,Selangor. Fung Keong, Kinta Terdapat juga syarikat seperti Fung Keong di Rubber Works – Klang,Selangor dan Kinta Rubber Works di Ipoh,Perak berasaskan getah yang menghasilkan barangan berasaskan getah.

United Engineer – Syarikat United Engineers pula telah mendirikan kilang kapal korek membina kapal korek ,kapal kecil dan mesin memproses getah. Mengetin nanas. Perusahaan mengetin nanas diasaskan oleh seorang berbangsa Perancis berpusat di Johor untuk eksport. Pemodal Cina Pemodal Cina mengusahakan perusahaan mengetin nanas di Johor. Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu pada awal abad k-20. Perkembangan Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan Lombong & Petanian pertanian menyebabkan perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Cepat penghantaran Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Jln Keretapi Pertama Jalan kereta api yang pertama telah dibina pada tahun 1885 untuk menghubungkan Taiping dengan Port Weld,Kuala Lumpur dengan Port Swettenhem,kawasan perlombongan di Seremban ke Port Dickson dan di Tapah Road dengan Telok Anson. Perkhidmatan utk Pada tahun1904,semua kawasan perlombongan bijih Timah timah di Perak,Selagor dan Negeri Sembilan telah mempunyai perkidmatan kereta api. 1918 Keretapi ke Jalan kereta api yang menghubungkan Seberang Perai Sempadan Siam dengan sempadan Siam telah disiapkan pada tahun 1918. 1931 ke Timur Pada tahun 1931,jalan kereta api di bahagian timur yang menghubungkan Gemas,Pahang dan Kelantan ke sempadan Siam telah dibina. 1923 Sambung ke Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah Melayu Singapura telah disambung hingga ke Singapura. Buka tanah baru Pembinaan jalan kereta api menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Pelabur luar datang Di Johor,orang Eropah hanya melabur dalam perusahaan getah selepas terdapatnya pembinaan jalan kereta api. Muatan yg banyak Perkhidmatan kereta api dapat membawa muatan yang banyak. Jln raya berturap Jalan raya dalam bentuk berturap dan tanah merah digunakan untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pangkalan sungai. Sepanjang 2400km Menjelang tahun 1895,Selangor dan Perak mempunyai jln raya jalan raya sepanjang 2400 kilometer. Kenderaan Kegunaan jalan raya bertambah popular selepas

bertambah Hubung Perlis Singapura Mudah hubungan Barat Timur

pengenalan kenderaan bermotor pada tahun 1902. Antara tahun 1911 hingga tahun 1928,jalan raya yang menghubungkan Perlis dan Singapura siap dibina. Jalan raya diantara Kuala Lumpur dan Kuantan turut dibuka bagi memudahkan perhubungan antara negerinegeri di Pantai Timur. Komunikasi – Tel. Sistem perhubungan seperti Telegraf, pos... telegraf,telefon,perkhidmatan pos,radio dan perkhidmatan udara diwujudkan akibat daripada perkembangan ekonomi. Tambah kecekapan Perhubungan antara negeri-negeri serta perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan dengan lebih cekap dan cepat. Sumbangan sistem pengangkutan kepada ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20 Lombong Timah Cepat penghantaran Perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah. Mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari lombong ke pelabuhan untuk dieksport. Hubungkan dengan Jalan keret api menghubungkan semua kawasan kawasan timah perlombongan bijih timah di Perak,Selangor dan Negeri Sembilan. Hubung seluruh Menghubungkan bahagian timur,utara dan selatan Bahagian TM Tanah Melayu. PembukaanTanah Pembukaan tanah baru di pedalaman untuk Getah peladangan getah. Pelabur Luar - Getah Menarik pelabur Eropah melabur dalam perusahaan getah. Muatan Kereta api dapat membawa muatan yang banyak. Luar Menghubungi dengan negara luar melalui pelabuhan dengan menggunakan kapal berkuasa wap. Pelabuhan Pelabuhan dapat dimajukan untuk mengeksport getah dan bijih timah ke Eropah. Langkah-langkah British untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak. Bina Hospital Menubuhkan hospital di bandar seperti di Taiping dan di Kuala Lumpur dalam usaha mengawal wabak penyakit berjangkit mudah merebak. Pusat Kesihatan Membina pusat kesihatan di luar bandar untuk mengawal penyakit berjangkit yang mudah merebak. Pusat Kesihatan Pusat kesihatan kecil turut dibina di negeri-negeri Kecil lain,misalnya terdapat 14 buah pusat kesihatan di

Sabah – hospital

bina

Sarawak – di Kuching, Sri Aman, Sibu Sumbangan orang Perseorangan

Institut Penyelidikan Perubatan Lembaga Sanitary Jabatan Kesihatan

Selangor,dua buah di Pahang dan tiga buah di Negeri Sembilan. Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah,iaitu di daerah Jasselton,Sandakan,Beauford,Kudat dan Tawau. Di Sarawak,perkhidmatan perubatannya tertumpu di bahagian Kuching dan pusat perubatan kecil dibina di Sri Aman dan Sibu. Terdapat hospital yang dibina atas sumbangan orang perseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur,yang memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja lombong bijih timah yang terdiri daripada kalangan imigran China. Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan untuk mencari punca penyakit dan langkah pencegahan. Lembaga Sanitary ditubuhkan untuk menitikberatkan kesihatan awam terutamanya di bandar-bandar serta mengawasi kebersihan bandar di Kuala Lumpur. Jabatan Kesihatan telah mengambil alih sebahagian tugas Sanitary Board dan bertanggungjawab dalam aspek kesihatan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.