TEKNIK MEMBUAT KEPUTUSAN PENGENALAN - Proses mencari keputusan terbaik memerlukan kerja yang mantap dan pemikiran yang

terbuka, memahami persoalan yang dihadapi, percambahan pemikiran, semua merupakan aspek utama ke arah itu.

TEKNIK/ PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN
-Langkah

dalam membuat keputusan - Mengenal pasti alternatif yang boleh diambil dan mengambil kira semua akibat yang timbul - Kumpul maklumat yang penting -Syura -Memilih satu alternatif/ keputusan dengan yakin

-Analisa

Keputusan -Masa depan -Keperluan mendesak -Pertimbangan kualitatif – persoalan etika (Word View) -Perulangan

-Pendekatan
-

Sistem

Sistem ialah suatu yang dilakukan dengan cara yang tersusun. Intisari pendekatan ini ialah mengenal masalah sebelum mencuba menyelesaikannya dan menentukan asas-asas untuk membuat pilihan dan halangan-halangan sebelum memilih jalan penyelesaian

-Proses

Kreatif - Ia melibatkan empat langkah utama
-Tahap

Tepu -Pertimbangan -Pengeraman -Penyesuaian

-Keputusan

– Strategi

-Keputusan

yang dibuat boleh disifatkan samada berbentuk pentadbiran atau strategik -Pentadbiran – biasanya bersifat amalan seharian dan berulang-ulang -Strategik – lebih kompleks dan berkaitan dengan matlamat jangka panjang

LANGKAH-LANGAH YANG PENTING DALAM PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN
-Faktor-faktor -

utama pengumpulan maklumat

Pertalian - Ketepatan Masa -Kesahihan maklumat -Ketepatan maklumat

-Kaedah

pengumpulan maklumat - Temubual - Soal Selidik - Pengkalan Data - Laporan - Dokumen

BRAINSTORMING
-Ia

merupakan satu teknik untuk melahirkan dan menggalakkan idea-idea baru yang bersesuaian bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam organisasi, ia adalah teknik yang tidak berstruktur jika dibandingkan dengan perbincangan yang teratur. - Kesesuaian teknik ini dapat digunakan selagi kumpulan mempunyai pengetahuan dan prihatin terhadap situasi yang dihadapi dan pemimpin biasa dengan peraturan

- Teknik ke arah produktiviti - Ahli kumpulan berkeadaan segar - Wujudkan satu kumpulan yang ahlinya berbeza dari status yang hampir sama - Kecilkan saiz kumpulan - Kumpulkan di satu tempat pebincangan - Hadkan masa - Catatkan Idea supaya boleh dilihat - Jangan buat penilaian atau komen

- Rumusan
- Biarkan setiap orang mengatakan komen - Susun cadangan mengikut keutamaan - Pilih cara untuk laksana cadangan terbaik - Pilih cadangan yang mempunyai peluang terbaik untuk kerjaya - Sampaikan cadangan kepada pihak atasan

SYURA

- Proses pebincangan di antara mereka yang mengetahui isu-isu yang dibincangkan dan paling baik dicapai melalui pembincangan di antara mereka yang menyedari situasi yang dihadapi. Ia juga adalah satu prinsip organisasi dan perlembagaan terpenting dalam Islam

PERUNDINGAN DAN KOMPROMI

Batas kompromi -Tidak boleh menyuruh atau melarang sesuatu tindakan yang benar atau salah tanpa kajian yang menyeluruh -Sekiranya yg benar itu tidak ketara, ia patut disuruh walaupun menyebabkan satu kesalahan kecil -Jika kesalahan ketara, patut dilarang walaupun akan menyebabkan kerugian yang lebih besar

- Suatu perkara yang salah tidak sepatutnya dilarang sekiranya dengan melakukannya mengakibatkan kerugian yang lebih besar - Sekiranya yang benar atau yang salah itu sama berat yang tidak boleh dipisahkan, ia tidak boleh dilarang dan disuruh

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN
-Faktor

Pelaksanaan dalam membuat keputusan -Niat yang baik -Keputusan mestilah melalui kaedah menyeluruh melibatkan tanggungjawab, cadangan dan pandangan , kesungguhan hingga selesai

- Unsur-unsur pelaksanaan - Menyampaikan keputusan - Membuat rangka tindakan - Mengagihkan tanggungjawab - Menjadualkan aktiviti - Anggaran perbelanjaan