A.

.1

.2

.3

.4

.5

.6 6.

1

B. Warnakan pada kalimah yang sama huruf dan baris.
Contoh:

.7

.9

.8

.11

.10

2

C.

Tandakan (X) pada kalimah yang sama bunyinya.
Contoh :
.12

X

.14

.13

.16

.15

3

D. Sambungkan huruf-huruf di bawah.

.17

.18

.19

.20

4

E. Lengkapkan ayat di bawah.

.21 .22 .23 .24

.25

F. Namakan alat-alat Istinjak di bawah.

5

G. Suaikan salasilah keturunan Nabi .

.27

.26

.29 .28

.28

G. Suaikan salasilah keturunan Nabi
6

.30

.31 .32

.33

.34

.35

7

H.

36.

37.

38.

39.

40.

8

I. Tulis berdasarkan gambar.

.41

.43

.42

.45

.44

9

J. Suaikan gambar dengan perkataan
.46

.47

.48

.49

.50

10