Kesalahan Rasuah

Meminta/Menerima Rasuah. Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Menawar/Memberi Rasuah. Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Membuat Tuntutan Palsu. Mana-mana orang memberi kepada ejen , atau ejen memberi kepada prinsipal/majikannya, suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butir matan palsu, yang mana prinsipal / majikannya mempunyai kepentingan, dengan tujuan untuk mengeliru/memperdayakan prinsipal/majikannya.

Menyalahguna Jawatan/Kedudukan. Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya, di mana pegawai itu, saudara maranya atau sekutu - nya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung.

Takrif Suapan
wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain; • apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau

perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat; • apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya; • apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan; • apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga; • apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan • apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f) yang terdahulu.

eMaklumat
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengalu-alukan kerjasama anda untuk tampil memberikan maklumat mengenai rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan. Terdapat tiga (3) pendekatan penghantaran maklumat menerusi portal iaitu:Penghantaran secara terbuka. Penghantaran maklumat dengan lampiran fail di kod. Penghantaran maklumat sepenuhnya di kod.
Penerangan Lengkap setiap kaedah adalah sebagaimana berikut: 1. Penghantaran secara terbuka. a) Maklumat dalam bentuk teks dihantar terus ke sistem. b) Kaedah penghantaran: i) Anda perlu melengkapkan maklumat borang di pautan berikut: Borang Maklumat secara Terbuka. ii) iii) Klik pada butang "hantar" di akhir borang. SPRM akan memberikan maklumbalas penerimaan secara automatik.

Penerangan Lengkap setiap kaedah adalah sebagaimana berikut: 2. Penghantaran maklumat dengan lampiran fail di kod. a) Maklumat asas pengirim dalam bentuk teks dihantar terus ke sistem tetapi lampiran akan di kod (enkrip) ke format tertentu di komputer pemberi maklumat dan hanya boleh dibuka di komputer khas di SPRM. b) Kaedah penghantaran: Anda perlu muat turun aplikasi khas SPRM menerusi pautan berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) ADUSELAMAT31SETUP.zip Tutup semua pelayar internet Explorer yang sedang diguna. Un-zip ADUSELAMAT31.zip dengan klik 2 kali (double click) pada fail berkenaan. Folder ADUSELAMAT31SETUPRelease akan dihasilkan. Janakan instalasi ADUSELAMAT31 dengan klik 2 kali pada fail berkenaan. Ikut arahan instalasi seperti yang diarahkan sehingga akhir. Janakan aplikasi. Pilih fail yang hendak dihantar ke SPRM dan kodkan. Lengkapkan borang maklumat di pautan berikut: Borang Maklumat dengan lampiran fail di kod. viii) xi) Pilih Fail yang dinyahkod pada para VI dan Klik pada butang "hantar" di akhir borang. SPRM akan memberikan maklumbalas penerimaan secara automatik.

Makluman tambahan: ADUSELAMAT31 hanya boleh digunakan menggunakan Internet Explorer Sahaja. Sekiranya semasa memasang ADUSELAMAT31 komputer anda memaklumkan bahawa anda memerlukan perisian Microsoft Framework untuk menjalankan ADUSELAMAT31, sila download menerusi pautan berikut:Microsoft Framework.Net Penerangan Lengkap setiap kaedah adalah sebagaimana berikut: 3. Penghantaran maklumat sepenuhnya di kod. a) Maklumat asas pengirim dalam bentuk teks dihantar terus ke sistem tetapi lampiran akan di kod (enkrip) ke format tertentu di komputer pemberi maklumat dan hanya boleh dibuka di komputer khas di SPRM. b) Satu no TAC akan dihantar ke telefon bimbit untuk pengesahan. c) Kaedah penghantaran: i) Anda perlu muat turun aplikasi khas SPRM menerusi pautan berikut: ADUSELAMAT31SETUP.zip

ii) iii) iv) v) vi) vii)

Tutup semua pelayar internet Explorer yang sedang diguna. Un-zip ADUSELAMAT31.zip dengan klik 2 kali (double click) pada fail berkenaan. Folder ADUSELAMAT31SETUPRelease akan dihasilkan. Janakan instalasi ADUSELAMAT31 dengan klik 2 kali pada fail berkenaan. Ikut arahan instalasi seperti yang diarahkan sehingga akhir. Janakan aplikasi. Pilih fail yang hendak dihantar ke SPRM dan kodkan. Lengkapkan borang maklumat di pautan berikut: Borang Maklumat sepenuhnya di kod.

viii) xi)

Pilih Fail yang dinyahkod pada para VI dan Klik pada butang "hantar" di akhir borang. SPRM akan memberikan maklumbalas penerimaan secara automatik.

Makluman tambahan: ADUSELAMAT31 hanya boleh digunakan menggunakan Internet Explorer Sahaja. Sekiranya semasa memasang ADUSELAMAT31 komputer anda memaklumkan bahawa anda memerlukan perisian Microsoft Framework untuk menjalankan ADUSELAMAT31, sila download menerusi pautan berikut:Microsoft Framework.Net Penerangan Lengkap setiap kaedah adalah sebagaimana berikut: 3. Penghantaran maklumat sepenuhnya di kod. a) Maklumat asas pengirim dalam bentuk teks dihantar terus ke sistem tetapi lampiran akan di kod (enkrip) ke format tertentu di komputer pemberi maklumat dan hanya boleh dibuka di komputer khas di SPRM. b) Satu no TAC akan dihantar ke telefon bimbit untuk pengesahan. c) Kaedah penghantaran: Anda perlu muat turun aplikasi khas SPRM menerusi pautan berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) ADUSELAMAT31SETUP.zip Tutup semua pelayar internet Explorer yang sedang diguna. Un-zip ADUSELAMAT31.zip dengan klik 2 kali (double click) pada fail berkenaan. Folder ADUSELAMAT31SETUPRelease akan dihasilkan. Janakan instalasi ADUSELAMAT31 dengan klik 2 kali pada fail berkenaan. Ikut arahan instalasi seperti yang diarahkan sehingga akhir. Janakan aplikasi. Pilih fail yang hendak dihantar ke SPRM dan kodkan. Lengkapkan borang maklumat di pautan berikut: Borang Maklumat sepenuhnya di kod.

viii) xi)

Pilih Fail yang dinyahkod pada para VI dan Klik pada butang "hantar" di akhir borang. SPRM akan memberikan maklumbalas penerimaan secara automatik.

eMaklumat SMS
Penghantaran maklumat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menggunakan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) boleh dilaksanakan menerusi dua (2) kaedah iaitu :Penghantaran Pesanan Secara Normal. Penghantaran Pesanan Berkod (selamat).

Penerangan lengkap setiap kaedah adalah sebagaimana berikut: Penghantaran Pesanan Secara Normal. Pesanan Ringkas anda dihantar secara normal (tidak berkod). Kaedah penghantaran: i) Taipkan pesanan menerusi telefon bimbit anda. ii) Tiada format khusus ditetapkan. iii) Hantarkan pesanan ke nombor 019-6000696. iv) SPRM akan memberi maklumbalas penerimaan secara automatik.

Penerangan lengkap setiap kaedah adalah sebagaimana berikut: 2. Penghantaran Pesanan Berkod (selamat). a) Penghantaran khidmat pesanan ringkas menerusi kaedah ini membolehkan pesanan yang dihantar di kod kepada suatu format khusus yang akan dibaca menerusi aplikasi khas di SPRM sahaja. b) Kaedah penghantaran: i) Muat turun aplikasi aduan SPRM dengan klik pada pautan di bawah: APLIKASI ADUAN SMS SPRM ii) Klik pada aplikasi yang dimuat turun untuk mengaktifkannya.

iii) Proses instalasi akan dilakukan secara automatik. Apabila instalasi lengkap, anda boleh mula menggunakannya dengan klik pada logo SPRM (aplikasi aduan) iv) dan paparan berikut akan dihasilkan.

v)
Mulakan menaip makluma t anda dan klik hantar (YES). Tiada katakunc i diperluka n

vi)

Anda tidak perlu menaipkan nombor telefon SPRM kerana nombor tersebut telah diprogramkan secara terus ke SPRM.

c) Spesifikasi minima telefon bimbit yang boleh menggunakan aplikasi ini adalah sebagaimana berikut: i) JAVATM Mobile Information Device Profile 2.0 (MIDP 2.0) enabled. ii) Symbian S40 Operating System. iii) 100.0 KB of free space. d) Contoh model telefon yang telah diuji guna adalah: Nokia 6280, N73, N93, E71.