SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI HASSAN ITAM, SIMPANG EMPAT, 06650 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA TAHUN

:_________________________________ : _____________________
MARKAH

100

Disediakan oleh: (Pn. Azlina bt. Shaffi) Guru Mata Pelajaran

Disemak oleh: (Pn. Manisah bt. Musa) Ketua Panitia

Disahkan oleh: (Pn. Che Zaiton bt. Salleh) Penolong Kanan Pentadbiran

A. Tulis kata ganda yang sesuai dengan berpandukan gambar yang diberikan. kura-kura gula-gula 1. rama-rama itik-itik labah-labah

2.

3.

4.

5.

10 markah
Bahasa Malaysia Tahun Satu

B. Padankan ayat dengan gambar yang sesuai.
2

6.

Mastura, tolong kemaskan meja ini.

7.

Jemputlah makan kuih ini, mak cik.

8.

Janganlah menangis lagi, Devi.

9.

Jemputlah masuk, Mak Cik Zaharah.

10.

Tolong tutup suis lampu itu.

Bahasa Malaysia Tahun Satu

10 markah

C. Gariskan kata kerja yang betul bagi ayat-ayat di bawah ini.
3

11. Kakak ( memberus / menggosok) baju dengan seterika.

12. Jangan ( marah / bising) ketika berada di dalam perpustakaan.

13. Ravi ( menggunting / menebas ) rambut pelanggannya dengan berhati-hati.

14. Kakinya ( terpijak / tersepak ) seketul batu.

15. Jangan ( tidur / diam) ketika guru sedang mengajar.

10 markah
Bahasa Malaysia Tahun Satu

D. Padankan simpulan bahasa di bawah ini dengan maksudnya.
4

16.

Telinga lintah

Orang yang rajin bekerja.

17.

Ulat buku

Orang yang tajam pendengarannya.

18.

Otak cair

Orang yang rajin membaca.

19.

Hidung tinggi

Orang yang cerdik atau pintar.

20.

Ringan tulang

Orang yang sombong.

10 markah
Bahasa Malaysia Tahun Satu

E. Isi tempat kosong di bawah ini dengan kata hubung yang tepat. sambil kerana apabila atau dan

5

21. berbincang

Halim _____________ Zaki tentang latihan sukan sekolah mereka.

22.

Alia menangis ______________ dia terjatuh dari basikalnya.

23.

Fuad terkejut _____________ diberitahu guru kelas mereka kemalangan.

24. tani?

Puan Zaiton hendak pergi ke pasar raya ______________ ke pasar

25.

Amri bersandar pada pokok ___________membaca buku.
10 markah

Bahasa Malaysia Tahun Satu

F. Isi tempat kosong dalam petikan di bawah ini supaya menjadi suatu karangan yang lengkap. bangun
6

menyikat rambut gigi

memberus

pakaian

mandi

Setiap pagi Hisham ___________________ ( 26 ) pukul 6.00 pagi. Dia _____________________ ( 27)

pada

dan

_________________ Selepas ( 28 )

supaya berasa segar.

Itu, dia memakai _________________ ( 29 )

dan

______________________ ( 30 )

sebelum bersarapan.
10 markah

Bahasa Malaysia Tahun Satu

10 markah
bawah.
7

G. Tulis perkataan berlawan bagi yang berhuruf

tebal di

malas

rendah

kurus

luas

besar

31. Ruang tamu rumah saya sempit.

32. rumah

Pokok kelapa di belakang saya sangat tinggi.

33. Rumah kakak saya kecil sahaja.

34.

Adik saya sangat gemuk.

35. Kamal seorang murid yang rajin.
10 markah

Bahasa Malaysia Tahun Satu

H. Bina ayat yang sesuai berpandukan gambar. 36. memetik
8

________________________________ ____ ________________________________ ____ membaca 37. ____________________________________ ________________________________ ____ menghidang 38. ____________________________________ ________________________________ ____ bermain 39. ____________________________________ ________________________________ ____ layang-layang 40. ____________________________________ ________________________________ ____

10 markah 9

Bahasa Malaysia Tahun Satu

I. Susun semula perkataan-perkataan di bawah. saya Maria Nama

41.

____________________________________________________ .

42.

majalah

Fatimah

Kuntum

membaca

_______________________________________________________ .

43.

sedang

itu

Burung

terbang

_______________________________________________________ .

44.

Kami

di

berkelah

Pulau Tioman

_______________________________________________________ .

45. Satu

murid

Biru

Hadi

Tahun

10

_______________________________________________________ .
10 markah
Bahasa Malaysia Tahun Satu

J. Baca petikan di bawah dan jawab soalan kefahaman berikut.

Hafiz dan keluarganya pergi berkelah. Mereka berkelah di tepi sungai. Mereka tiba pada pukul 9.00 pagi. Abang, kakak dan adik Hafiz bermain di sungai. Mereka mandi sambil bermain bola. Setelah penat mandi, mereka berhenti makan. Mereka makan roti dan kuih. Mereka gembira kerana dapat berkelah bersama-sama keluarga. 46. Ke manakah Hafiz dan keluarganya pergi? Hafiz dan keluarganya pergi _______________________ . 47. Di manakah mereka pergi berkelah? Mereka pergi berkelah di ________________________ . 48. Bilakah mereka tiba di sana? Mereka tiba di sana pada pukul ____________________ . 49. Apakah makanan yang mereka makan? Mereka makan ____________________________ . 50. Bagaimanakah perasaan mereka ketika itu?
11

Mereka _____________________________________ .
10 markah KERTAS SOALAN INI TAMAT SELAMAT MENJAWAB
Bahasa Malaysia Tahun Satu

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.