LAMPIRAN A SASARAN KERJA TAHUNAN GPK PENTADBIRAN Bil 1 Aktiviti / Projek PENTADBIRAN - Membantu pengetua menjalankan urusan-urusan

pentadbiran. Petunjuk Prestasi Sepanjang tahun. Sasaran Kerja Memastikan urusan pentadbiran disempurnakan apabila ketiadaan pengetua. Menyempurnakan kerja jika diarahkan.. Pencapaian Sebenar Telah disempurnakan Ulasan

-

Membantu pengetua Mengikut arahan pengetua menyiapkan tugas-tugas dibawah bidang PK Pentadbiran seperti menyiapkan jadual guru.

Telah disempurnakan.

-

2

KURIKULUM - Membantu Pengetua menjalankan mesyuarat j/kuasa kurikulum sekolah - Mengenal pasti masalah serta menyelesaikan masalah Menyediakan Rancangan Pelajaran tahunan/harian dan melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran Matematik T1 dan Literasi Komputer T1.

Masa: Tujuh kali mesyuarat setahun. Kualiti: Pekeliling Iktisas dan Rancangan PKKP sekolah Masa: 13 waktu seminggu Kualiti: Mengikut sukatan mata pelajaran yang dietapkan.

Mengadakan mesyuarat selepas peperiksaan.

5 Kali Mesyuarat

Sesuai 5 kali sahaja untuk tahun 2009.

Mengajar mengikut sukatan

Sukatan telah dihabiskan

Objektif tercapai

-

Membantu Pengetua merancang dan menyelia program peningkatan akademik sekolah Membantu Pengetua Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran

Masa: 8 bulan Kualiti: Takwim sekolah dan program PKKP Masa: Jan hingga Nov 09 Kualiti: Instrumen penyeliaan JPNP Kuantiti: Satu kali bagi seorang Kuantiti: 3 kali ujian bulanan dan 2 kali peperiksaan bersama.

Menyiapkan takwim dan memantau. Menyelia guru mengajar dalam kelas.

Takwim siap disediakan dan diselia untuk dilaksanakan. Guru telah dipantau 2 kali setahun

-

-

-

-

Menjalankan peperiksaan dan ujian dalaman dan peperiksaan awam serta menyemak kertas jawapan pelajar.

Menyediakan kertas soalan dan peperiksaan dilaksanakan.

Dilaksana mengikut takwim.

2

PENGURUSAN HEM - Membantu GPK HEM menyelia pelaksanaan dan penilaian keberkesanan program HEM Memupuk budaya sekolah

Kuantiti: 4 kali setahun dan selepas setiap aktiviti Kualiti : Perancangan sekolah dan Program PKKP Masa: Sepanjang tahun Kualiti: Folio B PKKP Bina Insan

Membantu bidang HEM.

Program HEM berjalan lancar.

3

KOKURIKULUM - Membantu PK Kokurikulum merancang aktiviti kokurikulum Membantu PK Kokurikulum merancang, melaksana dan memantau perlaksanaan Sukan dan Permainan peringkat sekolah dan MSSD - Membantu PK Kokurikulum merancang, melaksana dan memantau perlaksanaan Sukan Tahunan Sekolah - Membantu PK Kokurikulum merancang, melaksana dan memantau perlaksanaan Program Merentas Desa - Membantu PK Kokurikulum merancang, melaksana dan memantau Karnival Sukan Permainan Sekolah - Membantu PK Kokurikulum merancang, melaksana dan memantau pergerakan Persatuan/Kelab dan Unit Beruniform sekolah. - Membantu PK Kokurikulum menyelia dan menilai keberkesanan aktiviti

Kuantiti: 4 kali setahun Kualiti : Pekeliling PKM dan arahan Pengetua Masa: Januari – Mei Kuantiti : 1 kali setahun dan selepas setiap aktiviti Masa: Januari – Februari Masa: Mac Kuantiti: 1 kali setahun Masa: Mac Kuantiti : 1 kali setahun Masa: Februari – September

Membantu bidang Kokurikulum.

Program Kokurikulum berjalan lancar.

-

Masa: Februari – September

Masa: Februari – September

4

PERHUBUNGAN - Membantu Pengetua merancang, menyelia dan menilai program bagi meningkatkan kesejahteraan perhubungan dalaman dan luaran Bertindak sebagai pegawai protokol

Masa: Sepanjang tahun Kualiti: Pekeliling dan Perintah AM

Membantu jika ketiadaan pengetua.

Berjalan lancar

-

Masa: Sepanjang tahun dan bila Membantu jika diarah ketiadaan pengetua.

Berjalan lancar

-

_______________________________ Tanda tangan PYD Tarikh: ………………………….

_______________________________ Tanda tangan PPP Tarikh: ……………………