RANCANGAN MENGAJAR Mata Pelajaran Tahun/ Kelas Tarikh Masa Bidang Tajuk Aktiviti Objektif P&P : Pendidikan Seni

Visual : 5 Anggerik / 35 orang : 19 April 2009 : 10.15 pagi hingga 11.15 pagi : Mengenal Kraf Tradisional : Anyaman – Membuat Alas Cawan : Membuat alas cawan dengan menggunakan teknik Anyaman.. : Pada akhir pembelajaran murid dapat : i) ii) iii) Murid menyebut contoh-contoh anyaman yang terdapat di persekitaran mereka. Murid menghasilkan anyaman berdasarkan kreativiti masing-masing. Murid dapat menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid mempunyai gambaran dan tahu mengenai pelbagai jenis alas yang ada seperti alas meja, kerusi dan cawan. ii) Murid tahu cara membuat anyaman yang mudah. Penerapan Nilai : i) Kerjasama ii) Kesyukuran iii) Kesedaran iv) Kasih sayang Persediaan Murid : i) Murid-murid menyediakan bahan-bahan seperti kertas pelbagai warna.

Persediaan Guru

:

i) Guru menyediakan gunting, pisau, kertas Pelbagai warna, kertas lukisan dan bahan lain yang boleh digunakan. ii) Guru menyediakan alas cawan yang telah siap menggunakan teknik anyaman. iii) Guru menghasilkan anyaman separuh siap untuk demonstrasi di hadapan kelas.

KBKK

:

Perbincangan – Guru membuat perbincangan dengan murid di dalam kelas mengenai jenisjenis corak yang boleh diaplikasikan pada alas cawan. Guru menjana idea murid untuk memikirkan cara membuat alas cawan menggunakan teknik anyaman.

BBM

:

i) Beberapa gambar dan teknik anyaman yang boleh diaplikasikan oleh murid tahun lima. ii) Gambar-gambar bahan yang boleh digunakan. iii) Anyaman alas cawan oleh guru yang telah siap.

Penggabungjalinan Kemahiran

: Menggabungkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dengan Kemahiran Hidup.

PERKARA Induksi (5 minit)

ISI KANDUNGAN 1. Memperkenalkan aktiviti pada hari ini iaitu anyaman. 2. Bersoal jawab mengenai tajuk anyaman iaitu membuat alas cawan dan bahanbahan yang boleh digunakan. 1. Membantu sebelum dan semasa proses membuat aktiviti seni.

AKTIVITI P&P 1. Bertanya khabar 2. Bercerita mengenai teknik anyaman yang pelbagai.

CATATAN

KBKK: Menjana 3. Mempamerkan contoh hasil kerja anyaman yang telah siap. 1. Guru menerangkan tajuk pada hari ini. BBM: 2. Berkongsi idea 2. Guru menunjukan demonstrasi membuat anyaman. 3. Guru menggerakkan murid untuk memerhati dan mengkaji bahan yang ada untuk membuat corak. 4. Murid mula memilih dan memotong bahan yang sesuai untuk menghasilkan alas cawan. TKP: Visualmemerhati dan mengkaji corak pada bahan. Hasilan corak separuh siap. idea

Perkembanga n (45 minit)

5. Guru mengarahkan murid menjalin kertas untuk menghasilkan alas cawan. 6. Murid membuat corak yang sesuai. 7. Murid menghasilkan motif dan corak yang mudah pada kertas lukisan menggunakan kertas warna. Kemuncak (5 minit) 1. Mengemaskinikan kerja penghasilan aktiviti. 1. Murid mengemaskinikan hasil kerja yang telah dibuat. Penutup (5 minit) 1. Guru membuat apresiasi dan penilaian hasil kerja murid. 2. Guru memberi motivasi ke atas murid. 1. Guru mempamerkan hasil kerja murid di hadapan kelas. 2. Guru memberi ulasan terhadap hasil kerja murid. Penilaian hasil kerja.