ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK

)

PENDAHULUAN

Negara merupakan satu landasan atau struktur politik yang memberikan identiti kepada sesuatu masyarakat. Negara didefinisikan sebagai satu himpunan orang-orang yang menghuni sesuatu kawasan geografi secara tetap dan memiliki sebuah kerajaan yang tersusun di mana sebahagian besar penduduk memberikan ketaatan dan kesetiaan secara tabii. Sukar untuk membayangkan kehidupan tanpa negara, negara tanpa kerajaan, serta kehidupan politik dalam sesebuah negara dan kerajaan yang tidak mempunyai perlembagaan. Walaupun ketiga-tiga istilah ini merupakan 3 entiti politik yang berlainan dan berbaza, tetapi perkaitan dan hubungan diantara entiti ini sangat rapat dan berkaitan. Pemahaman ke atas sistem negara adalah penting bagi mengenali negara adalah penting bagi mengenali keseluruhan sesebuah negara. Mengambilkira dari konteks Malaysia, pemahaman mengenai peranan dan bidang khusus Parlimen, Kementerian dan Jabatan dalam sistem pentadbiran awam negara adalah berkait rapat seperti ekosistem alam. Tidak dinafikan bahawa faktor sejarah dan faktor budaya juga sama penting dalam proses pembentukan negara. Huraian selanjutnya adalah berkaitan beberapa unsur utama sistem negara ini termasuk hubungkait antara satu unsur dengan unsur yang lain, proses sistem pentadbiran negara dan tanggungjawab memerintah negara melalui sistem yang ada.

1 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

PARLIMEN Terdapat 2 jenis Parlimen iaitu unikameral (satu dewan) atau yang bikameral (dwidewan). Parlimen bikameral terdiri daripada satu dewan bawah (dimana ahlinya dipilih dalam pilihan raya) dan dewan tinggi (biasanya ahli dilantik). Walapun sistem lain, seperti trikameral, wujud, mereka amat jarang. Parlimen juga boleh merujuk kepada tempat atau bangunan dimana penggubal undang-undang bersidang dan ia merupakan satu terma yang biasanya digunakan dalam negara-negara Komanwel. Nama parlimen berasal dari perkataan Perancis parlement , dimana parler bermaksud bercakap : maka parlement merupakan "tempat untuk bercakap atau berbincang"; suatu perhimpunan atau perjumpaan dimana ahlinya berbincang tentang isu-isu semasa. Parlimen yang paling terkenal adalah Parlimen United Kingdom, yang kadang-kala digelar "Ibu parlimen-parlimen" kerana ramai negara Komanwel mengasaskan kerajaan mereka pada sistem Westminster, yang berdasarkan parlimen. Memetik dari laman web rasmi Parlimen Malaysia, Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkaraperkara nasional. Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan, Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil "Keistimewaan Ahli-ahli Parlimen" di dalam Dewan. Keistimewaan ini terpakai bagi kedua-dua Dewan secara keseluruhannya, dan untuk ahli-ahli Parlimen secara individu. Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing, mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing, dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah, dan Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau "contempt" di dalam Dewan tersebut. Ahli Parlimen adalah terkecuali dari tindakan mahkamah sama ada sivil atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya

di dalam Dewan, dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu.
2 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

Malaysia mengamalkan sistem kerajaan berparlimen sepertimana British. Sistem Kerajaan Malaysia mengandungi 3 komponen utama iaitu : a. Badan Perundangan (Legislative) hanya membuat undang-undang dan tidak boleh menyerahkan kuasa ini kepada sesiapa pun dan tidak boleh mempunyai kuasa yang lain; b. Badan Pemerintah (Executive) yang hanya menjalankan kuasa eksekutif dan tidak boleh membuat undang-undang dan penghakiman; dan c. Badan Kehakiman (Judicial) yang hanya menjalankan penghakiman dan tidak boleh membuat undang-undang atau menjalankan kuasa eksekutif.

Badan Perundangan Badan Perundangan (Parlimen Malaysia) mengandungai tiga elemen utama iaitu : a. Yang di-Pertuan Agong b. Dewan Negara; dan c. Dewan Rakyat

a.

Yang di-Pertuan Agong Parlimen Malaysia mempunyai tiga komponen seperti yang disebutkan di atas. Semua undang-undang yang dibawa ke Parlimen mesti diluluskan oleh ketiga-tiga komponen tersebut.

b.

Dewan Negara
3 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

Dewan Negara ialah senat bagi Persekutuan Malaysia. Ia bertindak sebagai dewan perwakilan rakyat yang tertinggi di Malaysia. Dewan Negara merupakan salah satu daripada dua dewan dalam Parlimen, satu laginya dikenali sebagai Dewan Rakyat. Menurut Perkara 45 Dewan Negara, Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:•

26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli).

44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya.

Untuk layak menjadi ahli, seseorang calon hendaklah:• • • • • warganegara Malaysia tidak kurang dari 30 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah

Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi, sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing, dalam perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli.

Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan

4 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahan Perlembagaan. Tugas Dewan Negara ialah mengkaji semula, memperhalusi dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh oleh Dewan Rakyat. Kedua-dua dewan perlu meluluskan rang undang-undang yang dibuat sebelum akhirnya dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan Baginda. Selain itu, Dewan Negara juga membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum.

c.

Dewan Rakyat

Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas, Dewan Rakyat ialah dewan rendah bagi Parlimen Malaysia. Semua rang undang-undang perlulah diluluskan oleh kedua-dua dewan parlimen - Dewan Rakyat dan Dewan Negara - sebelum dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan diraja.Ahli-ahli Dewan Rakyat juga dikenali sebagai Ahli Parlimen dan Ahli Yang Berhormat. Sepertimana Dewan Negara, Dewan Rakyat bersidang di Bangunan Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur. Dewan Rakyat mempunyai seramai 222 ahli, dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun, dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:• • • • • warganegara Malaysia tidak kurang dari 21 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah

Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa.

5 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen, setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Negara. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan Perlembagaan.

Tugas Status Dewan Rakyat diterangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan seperti berikut: "Kuasa perundangan Persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat."Kuasa memanggil dewan bersidang dijelaskan di dalam Perlembagaan sebagai hak dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Baginda tidak boleh membiarkan enam bulan dari tarikh terakhir persidangan berlalu tanpa ada tarikh tetap untuk sesi bersidang seterusnya.

i. Pembubaran Dewan Rakyat bersidang selama maksimum lima tahun dan kemudian terbubar sendiri melainkan jika dibubarkan lebih awal dari itu.Kuasa pembubaran ini terletak di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Baginda boleh membubarkan parlimen walaupun sesi perkhidmatannya masih lagi awal ataupun jika Perdana Menteri tidak lagi memiliki keyakinan dan kepercayaan majoriti ahli-ahli dewan kerana tewas samada melalui undi percaya atau meluluskan belanjawan. Namun begitu, Yang di-Pertuan Agong juga boleh melantik seorang ahli parlimen lain yang menurut budi bicaranya boleh memiliki keyakinan dan kepercayaan ahli-ahli dewan lain.

Perdana Menteri, yang lazimnya mengetuai parti politik atau kumpulan parlimen yang memiliki jumlah kerusi terbanyak bertanggungjawab mengetuai badan eksekutif yang mentadbir negara ini. Beliau turut berhak melantik ahli daripada kedua-dua dewan di
6 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

parlimen untuk menganggotai Jemaah Menteri.Badan eksekutif ini berperanan membawa atau mencadangkan satu-satu undang-undang untuk dibahas, dikaji dan diluluskan oleh parlimen.

ii. Hak istimewa Ahli-ahli Parlimen diberi kebebasan dan keistimewaan untuk memperkatakan sesuatu perkara tanpa rasa gusar atau dikecam di luar dewan; satu-satunya badan yang boleh mengecam seseorang ahli parlimen ialah Jawatankuasa Parlimen bagi Hak dan Kebebasan. Kekebalan parlimen ini berkuatkuasa serta-merta setelah seseorang itu mengangkat sumpah menjadi ahli parlimen dan hanya boleh digunapakai ketika ahli tersebut dibenarkan bersuara. Kekebalan ini tidak boleh dipakai ke atas kenyataankenyataan yang dibuat di luar dewan. Satu pindaan telah dibuat di bawah Perkara 63 Perlembagaan berikutan Peristiwa 13 Mei dengan penambahan Perenggan 4 yang menidakkan Fasal 2 Perlembagaan yang secara amnya memberikan hak-hak kebebasan asasi. Perenggan 4 itu menerangkan bahawa sesiapapun termasuk ahli Parlimen yang berucap di Dewan Rakyat boleh didakwa jika melakukan kesalahan di bawah Fasal 4 Perkara 10 atau di bawah Akta Hasutan 1948. Selain itu ahli-ahli Parlimen juga kehilangan hak-hak istimewanya jika menganjurkan penghapusan kedudukan Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Raja di negeri-negeri.

Persidangan Parlimen Parlimen hanya akan bersidang sekiranya dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong. Parlimen tidak boleh dibiarkan enam bulan berselang diantara mesyuarat akhir bagi satu
7 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

penggal dengan mensyuarat pertama bagi penggal yang akan datang. Parlimen akan kekal selama 5 tahun daripada tarikh pertama mesyuaratnya. Apabila genap 5 tahun, parlimen akan bubar secara automatik melainkan sekiranya belum cukup tempoh 5 tahun, Parlimen hanya boleh dibubar oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah Parlimen dibubarkan, dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran, pilihanraya umum perlu dilakukan bagi semenanjung, manakala 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Parlimen hendaklah dipanggil semula untuk bersidang dalam tempoh 120 hari selepas tarikh pembubaran. Jadual berkala mesyuarat Parlimen diatur dalam satu kalendar tahunan dan dinamakan Takwim Parlimen. Kalendar ini dibahagikan kepada 5 penggal dan setiap penggal mengambil masa selama satu tahun. Dalam satu penggal, Parlimen hanya bersidang sebanyak 3 atau empat kali yang mana setiap satu mengambil masa selama dua minggu bagi Dewan Rakyat, manakala dewan Negara pula mengambil masa selama seminggu kecuali mesyuarat belanjawan yang mengambil masa selama lima atau enam minggu.

Acara Parlimen
1. Tertakluk

kepada peruntukan Perlembagaan dan peruntukan Undang-undang

Persekutuan, tiap-tiap satu Majlis Parlimen hendaklah membuat peraturan-peraturan mengenai acaranya sendiri. 2. Walaupun ada sesuatu kekosongan dalam keanggotaannya, tiap-tiap satu Majlis Parlimen boleh menjalankan urusannya dan kehadiran atau penyertaan seseorang yang tidak berhak hadir atau menyertai Majlis tidaklah membatalkan apa-apa perjalanan Parlimen.

3. Tertakluk kepada Fasal (4) dan Perkara 89 (1) dan 159 (3) dan kepada Sekyen 10 dan

Jadual Ketiga Belas, tiap-tiap satu Majlis Parlimen hendaklah, jika tidak sebulat suara mengambil keputusannya mengikut lebih suara ahli-ahli yang mengundi, dan orang yang mengetuai, melainkan jika ia hanya menjadi ahli Majlis Parlimen itu semata-mata oleh sebab Perenggan (b) Fasal (1A) Perkara 57, membuang undinya apabila perlu

8 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

bagi mengelakkan supaya bilangan undi tidak sama banyaknya, tetapi tidaklah boleh mengundi dalam apa-apa hal lain. 4. Bagi membuat peraturan-peraturan mengenai acaranya, tiap-tiap satu Majlis Parlimen hendaklah memperuntukkan supaya tiada apa-apa keputusan mengenai perjalanannya boleh dibuat melainkan mengikut bilangan undi yang ditentukan.

5. Ahli-ahli yang tidak hadir dalam mesyuarat majlis Parlimen tidak dibenarkan mengundi.

Keistimewaan Parlimen Mengikut Perkara 63 Perlembagaan Persekutuaan, Parlimen mempunyai

keistimewaan-keistimewaan seperti berikut :1. Sahnya apa-apa perjalanan dalam mana-mana Majlis Parlimen atau mana-mana jawatankuasanya tidak boleh dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. 2. Tiada seseorang pun boleh dikena dakwa dalam apa-apa jua perbicaraan dalam mana-mana mahkamah mengenai apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberi olehnya apabila mengambil bahagian dalam apa-apa perjalanan mana-mana Majlis Parlimen atau mana-mana jawatankuasanya.

3. Tiada seseorang pun boleh dikena dakwa dalam apa-apa jua perbicaraan dalam

mana-mana mengenai apa-apa jua yang disiarka dengan atau di bawah kuasa mana-mana Majlis Parlimen. 4. Fasal (2) tidak boleh dipakai bagi seseorang yang dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Perkara 10(4) atau atas suatu kesalahan di bawah Akta Hasutan,1948 mengikut sebagaimana yang dipinda oleh Ordinan No 45 ( Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat, 1970.

Menjalankan Kuasa Perundangan
9 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

Kedua-kedua Majlis Parlimen memainkan peranan yang penting dalam proses perundangan. Undang-undang dibuat melalui beberapa peringkat tertentu. Jika seseorang Menteri bercadang hendak membentangkan rang undang-undang di Parlimen, maka beliau hendaklah merangka dasar-dasar yang berkaitan dengan rang undang-undang tersebut dan kemudian mengadakan perundingan dengan Jabatan Peguam Negara, Perbendaharaan dan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan. Jabatan Peguam Negara bertanggungjawab menyediakan draf rang undang-undang tersebut. Apabila draf rang undang-undang diluluskan oleh Jemaah Menteri, maka ia akan dibentang oleh Menteri berkenaan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen. Rang undang-undang tersebut akan melalui empat peringkat sebelum ia diluluskan iaitu Bacaan Kali Pertama, Bacaan Kali Kedua, Peringkat Jawatankuasa dan Bacaan Kali Ketiga. Mengikut Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 66, tanggungjawab Parlimen di dalam menjalankan kuasa perundangan adalah seperti berikut :1. Kuasa bagi Parlimen membuat undang-undang hendaklah dijalankan dengan rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen (atau, dalam hal yang tersebut dalam Perkara 68, oleh Dewan Rakyat) dan kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dalam Perkara ini, dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. 2. Tertakluk kepada Perkara 67, sesuatu rang undang-undang boleh dikemukakan pada asalnya didalam mana-mana Majlis Parlimen.
3. Apabila sesuatu rang undang-undang telah diluluskan oleh Majlis Parlimen di

mana ia dikemukakan pada asalnya maka rang undang-undang itu hendaklah dihantar kepada Majlis Parlimen yang satu lagi, dan rang undang-undang itu hendaklah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk persetujuan baginda apabila ia diluluskan oleh Majlis Parlimen yang satu lagi dan persetujuan telah dicapai antara kedua-dua Majlis Parlimen itu mengenai apa-apa pindaan yang dibuat dalamnya apabila rang undang-undang itu dikehendaki diserahkan ke bawah Perkara 68.
4. Yang di-Pertuan Agong hendaklah dalamtempoh 30 hari selepas sesuatu rang

undang-undang yang dipersembahkan ke bawah DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong a. Memperkenankan rang undang-undang itu dengan menyebabkan rang undangundang itu cap dengan Mohor Besar

10 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

b. Jika

rang

undang-undang

itu

bukan

rang

undang-undang

wang,

mengembalikannya kepada Majlis Parlimen di mana rang undang-undang itu dikemukakan pada asalnya bersama-sama dengan suatu pernyataan mengenai sebab-sebab bantahannya terhadap rang undang-undang itu, atau mana-mana peruntukannya. 4A. Jika Yang di-Pertuan Agong mengembalikan sesuatu rang undang-undang kepada Majlis Parlimen di mana rang undang-undang itu dikemukakan pada asalnya menurut Fasal(4)(b), Majlis Parlimen hendaklah dengan seberapa segera yang boleh ditimbang semula, rang undang-undang itu diluluskan dengan kiraan undi tidak kurang daripada dua pertiga jumlah ahli Majlis Parlimen dalam hal suatu rang undang-undang bagi membuat sesuatu pindaan kepada Perlembagaan selain daripada suatu pindaan yang dikecualikan menurut Perkara 159 dan mengikut lebih suara dalam hal undang-undang lain, dengan atau tanpa pindaan, rang undang-undang itu hendaklah dihantar bersama-sama dengan bantahan-bantahan kepada Majlis Parlimen yang satu lagi, yang mana hendaklah menimbang semula rang undang-undang itu, maka rang undang-undang itu hendaklah sekali lagi dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan baginda hendaklah memperkenankan rang undang-undang itu dalam tempoh 30 hari selepas rang undang-undang itu dipersembahkan kepada baginda.
1. Sesuatu rang undang-undang adalah menjadi undang-undang

apabila ia

diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong atau sebagaimana diperuntukkan dalam Fasal (4B), tetapi tiada satu pun undang-undang boleh berkuatkuasa sehingga ia telah disiarkan tetapi bagaimanapun ia tidaklah menjejaskan kuasa Parlimen bagi mengangguhkan kuatkuasa sesuatu undang-undang atau bagi membuat undang-undang supaya berkuatkuasa kebelakangan.
2. Tiada apa jua dalam Perkara ini atau dalam Perkara 68 boleh membatalkan mana-

mana undang-undang yang mengesahkan kesanggupan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan yang bermaksud bahawa rang undang-undang yang dimaksudkan oleh kesanggupan itu tidak akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk persetujuannya kecuali mengikut kesanggupan itu.

11 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

KEMENTERIAN Kementerian merupakan agensi Tertinggi kerajaan. Menteri merupakan orang yang bertanggungjawab menentukan halatuju kerajaan. Ia merupakan agensi utama dan teratas dalam jentera pentadbiran awam. Menteri-menteri mempunyai tanggungjawab yang berat dan dibantu oleh Timbalan Menteri yang mana Timbalan Menteri bukanlah ahli Kabinet. Setiap kementerian mempunyai portfolio tugasan yang berbeza dan memainkan peranan membentuk dasar, merancang, mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan tugasan.

12 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

Setiap tugasan dan tangungjawab diagihkan kepada beberapa buah jabatan dan perbadanan awam yang bernaung di bawah kementerian tersebut. Pegawai pentadbir utama dalam setiap kementerian diketuai oleh Ketua Setiausaha (KSU). KSU merupakan penasihat kepada Menteri terutamanya dalam pembentukan dasardasar, tanguungjawab melaksanakan dasar dan melaksanakan arahan menteri. Setiap kementerian mempunyai ibu pejabat dan mempunyai pelbagai bahagian bagi menyokong struktur pentadbiran setiap kementerian. Oleh kerana aspek pengurusan seperti pembetukan dasar, perancangan dan pentadbiran, maka jawatan didalam Kumpulan Pengurusan dan Ikhtisas dipegang oleh pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD). Pada hari ini terdapat 27 buah kementerian telah diwujudkan iaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Pejabat Perdana Menteri Malaysia Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Kementerian Kesenian, Kebudayaan, Warisan & Perpaduan Negara Kementerian Pertahanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna Kementerian Pendidikan Kementerian Tenaga, Air & Komunikasi Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi Kementerian Wilayah Persekutuan Kementerian Kewangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Kesihatan Kementerian Pendidikan Tinggi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan Kementerian Sumber Manusia Kementerian Penerangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi Kementerian Pelancongan
13 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

24. 25. 26.
27.

Kementerian Pengangkutan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluaga & Masyarakat Kementerian Kerja Raya Kementerian Belia & Sukan

Jabatan Perdana Menteri merupakan kementerian utama didalam struktur susunan kementerian yang ada. Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri serta beberapa orang Menterti Tidak Berportfolio iaitu Menteri yang tidak mempunyai kementerian sendiri. Menteri-menteri ini ditugaskan untuk melaksanakan tangungjawab yang tertentu di Jabatan Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bertindak sebagai Pegawai Tadbir utama. Ketua Setiauasaha Negara juga merupakan Setiausaha Kabinet. Ketua Setiauasaha Negara juga merupakan Ketua Perkhidmatan Awam Persekutuan yang bertangungjawab kepada Perdana Menteri di atas perjalanan yang licin dan cemerlang jentera pentadbiran Kerajaan Pusat dan Penyelarasan jentera-jentera pentadbiran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan.

JABATAN Jabatan merupakan agensi kerajaan yang bernaung/diwujudkan dibawah

kementerian. Semua jabatan mempunyai cawangan disetiap negeri dan diketuai oleh Ketua Pengarah. Terdapat juga kementerian lain yang tidak mengunakan gelaran jawatan yang berbeza sebagai contoh Jabatan Audit Negara diketuai oleh Ketua Audit Negara. Dalam setiap cawanga jabatan, setiap bahagian diterajui oleh Pengarah Negeri dan pengarah daerah. Jabatan diwujudkan oleh kementerian untuk melaksanakan dasar yang telah dibentuk. Setiap jabatan bertangungjawab mengawasi dan menyelaras perjalanan cawangan-cawangan
14 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

diperingkat negeri dan daerah. Kebanyakan jabatan Kerajaan ini bertanggungjawab bagi perkara-perkara ikhtisas dan teknikal.

KESIMPULAN

Dapat kita lihat bahawa, Parlimen memainkan peranan dalam membentuk sesuatu undang-undang dan membincangkan jalan penyelesaian bagi setiap masalah masyarakat. Kementerian pula memainkan peranan dalam membentuk dasar hasil dari keputusan yang telah dibuat di Parlimen. Manakala Jabatan pula mengambil peranan dalam melaksanakan dasar yang telah dibentuk oleh kementerian. Kesinambungan antara entiti ini perlu untuk memastikan sesuatu tugasan itu berjalan lancar dan berintegriti.

15 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

Peranan dan tugas yang amat berat dipikul oleh peneraju setiap entiti ini untuk menentukan halatuju kerajaan agar tidak bertindih atau bercanggah antara satu sama lain. Uniknya, setiap entiti ini diterajui oleh penggerak atau individu yangberbeza. Dalam perkataan lain, seseorang itu tidak memegang jawatan dalam semua entiti ini. Untuk mencapai kejayaan dan kegemilangan sesebuah kerajaan, parlimen, kementerian dan jabatan bekerja rapat antara satu sama lain bagi memastikan sesuatu misi dan visi kerajaan tercapai untuk kepentingan bersama.

RUJUKAN

http://ms.wikipedia.org/wiki/Dewan_Negara http://ms.wikipedia.org/wiki/Dewan_Rakyat_Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Parlimen 19 OKT 2009 http://www.parlimen.gov.my/dN
Malaysia Kita: Kuala Lumpur. Cetakan 2005 16 | 17

ROSMALIZA BT MOHAMED RASHID (GB00759),790307-06-5466 SKSJ1043-PENGANTAR PENTADBIRAN AWAM (PBJJ SAINS POLITIK)

17 | 17