JENIS – JENIS TINGKAH LAKU BERMASALAH

Tingkah laku bermasalah di definisikan sebagai aksi murid yang dianggap mengganggu kerana menghalang proses kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku bermasalah boleh berbentuk positif atau negatif. Tingkah laku bermasalah positif seperti ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Tingkah laku bermasalah negatif merujuk kepada distruktif, disruptif, bergantung, hiperaktif, bimbang, murung, pengunduran diri dan pengasingan diri. TINGKAH LAKU BERMASALAH POSITIF 1. Tingkah Laku Dorongan Naluri Ingin Tahu Naluri ingin tahu terdapat pada setiap individu. Pada peringkat awal, kanak – kanak akan bergerak menuju ke arah bungkusan yang terletak di atas meja. Seterusnya dia akan mengoyakkan pembalut bungkusan tersebut untuk melihat barang yang terdapat di dalamnya. Perbuatan ini akan menyebabkan murid bertindak dengan cepat tanpa menerima arahan daripada guru. Tingkah laku seperti ini boleh menimbulkan situasi berbahaya terutamanya di dalam makmal. 2. Tingkah Laku Murid Cepat Belajar Murid – murid dalam kategori ini biasanya akan dapat memahami sesuatu konsep dengan depat. Oleh itu, jika guru mengulangi penerangannya, murid – murid yang cepat belajar ini akan berasa bosan dan tidak akan memberi penumpuan lagi. Lantaran itu, mereka mula menimbulkan pelbagai jenis gangguan seperti mengusik rakan yang duduk di sebelah yang tentunya akan menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

3. Tingkah Laku Murid Pintar Cerdas Pelajar pintar cerdas mempunyai kebolehan atau potensi dalam aktiviti intelek seperti pemikiran abstrak, pemikiran logik, kemahiran lisan dan mempunyai daya reka cipta yang tinggi. Daya ingatan pelajar seperti ini adalah tinggi. Pelajar dalam golongan ini juga mempunyai bakat khas dalam matematik, sains, seni lukis, drama, penulisan, muzik dan hubungan manusia. Mereka cepat mencapai pemahaman terhadap konsep – konsep yang di sampaikan. Ini menyebabkan mereka akan merasa cepat bosan sekiranya kaedah pengajaran guru adalah lambat dan tidak menarik. Kebosanan ini akan menyebabkan mereka menimbulkan pelbagai jenis masalah di dalam kelas. Ini bermakna proses pengajaran dan pembelajaran akan terjejas sekiranya keperluan pelajar pintar cerdas tidak dipenuhi. 4. Tingkah Laku Murid Proaktif Murid – murid seperti ini sentiasa aktif dan bertindak denagn penuh semangat. Mereka jarang menunggu arahan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, selepas sahaja memerhati satu demonstrasi di dalam makmal, mereka ingin menjalankan uji kaji tersebut dengan serta merta. Tingkah laku ini boleh menimbulkan masalah kerana tanpa arahan yang jelas, kemalangan boleh berlaku. TINGKAH LAKU BERMASALAH NEGATIF 1. Tingkah Laku Destruktif Tingkah laku destruktif sering berlaku di kalangan murid yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku seperti vandalisme iaitu merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk menumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain.

2. Tingkah Laku Disruptif Tingkah laku disruptif merupakan tingkah laku yang boleh menjejaskan kelicinan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran,. Jenis – jenis tingkah laku disruptif termasuk tingkah laku hiperaktif, perubahan yang melampau, kebisingan, pergerakan pelajar tang tidak perlu, mengganggu rakan, gelak ketawa yang kuat dan kelakuan agresif fizikal seperti tolak menolak atau tumbuk menumbuk di dalam kelas.

3. Tingkah Laku Bergantung Merujuk kepada keadaan di mana seseorang itu bergantung kepada orang lain, sama ada guru atau rakannya untuk menjalankan sesuatu tugasan atau membuat sesuatu keputusan. Individu – individu yang tergolong dalam kumpulan ini termasuk mereka yang menunjukkan sifat pergantungan berlebihan, kebimbangan dan pengunduran diri. 4. Hiperaktif Hiperaktif merujuk kepada keadaan seseorang individu yang terlampau aktif berbanding keadaan yang biasa. Ciri-ciri murid hiperaktif ialah tidak boleh duduk diam, selalu gelisah, suka merungut, kelakuan sukar diramal, mudah melenting dan tindak balas berlebihan. Punca hiperaktif ialah kecederaan otak, pemakanan dan baka. Kesan hiperaktif ialah kendiri yang rendah, tidak dapat belajar secara optimum, sosial yang rendah, kesabaran yang rendah dan selalu keseorangan. 5. Tingkah Laku Bimbang Kebimbangan boleh didefinisikan sebagai suatu perasaan kurang senang disebabkan oleh kepercayaan bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Perasaan ini berkait rapat dengan emosi ketakutan.

6. Tingkah Laku Murung Kemurungan merujuk kepada satu – satu keadaan yang amat sedih. Ia boleh dialami oleh sesiapa sahaja. Pelajar yang mengalami kemurungan tidak berupaya berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah dan sentiasa termenung dan berkhayal. 7. Pengunduran Diri Pengunduran diri bermakna penarikan diri daripada suatu situasi yang kurang selamat atau mengancam. Kadangkala, pengunduran diri juga dilakukan untuk berfikir dan mencari jalan penyelesaian terhadap satu – satu masalah. Di dalam bilik darjah, pengunduran diri adalah nyata apabila seseorang pelajar tidak berupaya menjawab soalan guru. Selain itu, pelajar – pelajar yang tidak mempunyai kemahiran dalam apa sahaja permainan biasanya akan mengundur diri apabila guru memilih pemain – pemain bagi satu permainan. 8. Tingkah Laku Pengasingan Diri Amalan pengasingan diri mungkin disebabkan oleh personaliti pelajar sendiri yang tidak gemar bercampur gaul dengan rakan – rakan di dalam kelas. Dia mungkin tidak diterima oleh pelajar – pelajar lain. Pelajar seperti ini juga didapati mempunyai harga diri yang rendah yang akan mengakibatkan masalah – masalah lain yang mana pelajar berkenaan akan cenderung menunjukkan tingkah laku antisosial bagi tujuan mendapatkan perhatian atau layanan guru.

CARA – CARA GURU MENGATASI TINGKAH LAKU BERMASALAH
1. Belajar Sambil Bermain. Ia adalah satu teknik dan kaedah mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti berpura-pura di bawah keadaan

terkawal. Secara tidak langsung murid berminat untuk belajar bersama-sama tanpa menganggu murid yang lain. 2. Main Peranan Ia merupakan satu lakonan oleh sekumpulan murid di hadapan kelas tanpa mempunyai skrip. Murid ini perlu diarahkan menjadi pelakon. Sudah tentu mereka akan rasa seronok diberi peluang untuk beraksi di hadapan murid murid lain. 3. Kaedah dan Teknik Pemudahcaraan Teknik ini menumpukan kepada kemahiran guru sendiri untuk

memotivasikan murid-murid, membimbing menggalakan mereka aktif dalam proses pembelajaran tanpa sebarang gangguan atau hentian. Teknik Penyoalan perlu dilakukan terutamanya di dalam set induksi. 4. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Guru mesti menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan demonstrasi di hadapan murid. 5. Peneguhan Positif Peneguhan positif ialah satu proses di mana guru akan cuba mengawal tingkah laku murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran, dan sentuhan serta katakata perangsang yang dapat membaiki, mengubah tingkah laku murid-muridnya.

6. Peneguhan Negatif Jika teknik peneguhan positif tidak berkesan, maka guru perlu menggunakan peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti denda, memarahi murid, atau menyuruh mereka menjalani ‘time out’. Peneguhan negatif ialah stimuli yang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat diteruskan.