AZFARHAH ZULKIFLI (3081017481

)

PERKEMBANGAN BAHASA
Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif manusia. Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang semakin meningkat usianya, makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

1

PRASYARAT BIOLOGI
Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa, namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Selain itu, banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkin diturunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi meliputi: • Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area) • • Semasa lateralization otak, tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Dia berkata bahawa anak-anak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD)

PENGARUH PERSEKITARAN
"Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak - anak. Michael Tomasello (2003, 2006; Tomasello & Carpenter, 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan, mereka dapat memahami bahawa niat orang lain. 2

"Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anak-diarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu, yang merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. Walau bagaimanapun, pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. Kanak - kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula, mengembangkan, dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak berkata, mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Memperluas ialah menegaskan kembali, dalam bentuk linguistik canggih, apa yang dikatakan oleh seorang anak. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek.

PRASYARAT SOSIAL
Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan, anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. Empat komponen utama bahasa :

3

• • •

Fonologi melibatkan peraturan - peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. Tatabahasa melibatkan dua bahagian. o Pertama, sintaksis, adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. o Kedua, morfologi, adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang, aktif atau bunyi pasif dan lain - lain).

Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: o Menggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut dan lain – lain. o Menukar bahasa untuk berbicara berbeza, bergantung kepada siapa anda bercakap o Peraturan seterusnya seperti menyalakan, memuat, topik yang tetap.

PERKEMBANGAN FONOLOGI
Dari lahir sampai sekitar satu tahun, bayi mulai membuat bunyi-bunyian. Sekitar dua bulan, bayi akan terlibat dalam berdekut, yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. Sekitar empat bulan, berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. Dari 1-2 tahun, bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalam sebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata ( 'banana' -> 'nana'). 3-5 tahun, fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. 6-10 tahun, anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa.

4

PERKEMBANGAN SEMANTIK
Dari lahir hingga satu tahun, pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Dari 1-2 tahun, kosakata meningkat hingga beberapa ratus kata. Ada kosakata lonjakan antara 18-24 bulan, yang merangkumi pemetaan cepat. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. Majoriti kosakata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). 3-5 tahun, anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan benar. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions, memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya, 'Selimut') dan overextensions, memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh, 'kereta' untuk 'van'). Anak-anak boleh memahami metafora. Dari 6-10 tahun, anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. Cepat pemetaan berlanjutan.

PERKEMBANGAN TATABAHASA
Dari 1-2 tahun, anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic, yang mempunyai dua kombinasi kata, misalnya 'pampers basah'. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown, 1973: • • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul' Tindakan-Objek: 'memukul bola' 5

• • • • • • • •

Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai'

Sekitar 3 tahun, anak-anak terlibat dalam ayat - ayat sederhana, yang merupakan 3 patah perkataan. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mula muncul. 3-5 tahun, anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. 6-10 tahun, anak-anak memperbaiki

PERKEMBANGAN PRAGMATIK
Dari lahir hingga 1 tahun, bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. 1-2 tahun, mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. Pada usia 3-5, anak-anak dapat menguasai niat illocutionary, tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan, yang menukar perbualan kepada orang lain. Usia 6-10, shading terjadi, yang menukar topik perbualan secara berperingkat. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara, seperti di telefon.

6

RUJUKAN
Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-kanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mohamad bin Aman, Kasim bin Abd. Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tingkatan 4. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd. Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Zulkifli bin Yaakob (2007).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

7

ABDUL RAZAK ISMAIL (3081014831)

PERKEMBANGAN BAHASA KANAK - KANAK
Umur 3 tahun, umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1,000 perkataan. Jumlah ini meningkat kepada 2,600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah, perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80,000 perkataan. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat, ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu, bapa atau adik-beradik saudara. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. Jawapan mereka juga mudah dan singkat. Semakin lama bercakap, mereka dapat memahami sebab dan akibat, kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Sebutan dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. Jika tidak difahami, mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima, memahami dan melahirkan semula. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini, kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama.

8

Sapir (1921:8) mendefinisikan, bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea, emosi, dan keinginan melalui ciptaan simbolsimbol lahir secara sedar. Crystal (1995), mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk, 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Dengan meningkatkan perkembangan bahasa, ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock, 2007).

PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN
Perkembangan bahasa kanak - kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya.

Perkembangan Pragmatik
Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan, pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya kerana lapar, lampin basah. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar, misalnya wajah seseorang, tatapan mata, suara dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-geri orang, mempelajari bentuk ekspresi wajah.

9

Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu, bayi dan benda-benda. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyi-bunyi tertentu yang mula konsisten. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan, peranan gerak-geri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Usia 2 tahun, anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata, bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Lewat umur 3 tahun, anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. Lewat umur ini, anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 kali giliran. Sekitar 36 bulan, terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas, tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. Sebahagian besar pasangan berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa, biasanya orang tua. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga, mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Anak berada pada fase mono dialog, percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. Monolog kaya dengan lagu, suara, kata-kata tak bermakna, fantasi dan ekspresi perasaan.

Perkembangan Semantik
Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik, maka pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. Terdapat 10

indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan teman-temannya. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1,5 sampai 6 tahun. Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. Pemetaan yang cepat adalah maklumat-maklumat baru yang diterima. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk, ukuran dan warna, fungsi, pemakaian dan lokasi. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa, apa, di mana, untuk apa, untuk siapa, dengan apa, tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. Begitu kosa kata berkembang, keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat, dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi

Perkembangan Sintaksis
Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Awalnya berupa kalimat dua kata. Rangkaian dua kata, berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya yang disebut holofrastis . Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat, rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu, maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. Perkembangan pemerolehan sintaksis

11

meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun, yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1. Masa pra-lingual, sampai usia 1 tahun 2. Kalimat satu kata, 1-1,5 tahun 3. Kalimat rangkaian kata, 1,5-2 tahun 4. Konstruksi sederhana dan kompleks, 3 tahun. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya “mengapa”. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun.

Perkembangan Morfologi
Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan, yang diukur dalam morfem. Panjang ucapan, mean length of Utterance (MLU) adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun, MLU meningkat kira-kira 1 hingga2 morfem per tahun. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu.

Perkembangan Fonologi
Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Selama usia pra sekolah, anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan konsonan. Bahkan dalam mengumam, anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau

12

konsonan-vokal-konsonan (KVK). Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dan substitusi sampai pada persepsi dan produksi suara.

RUJUKAN
Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-kanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mohamad bin Aman, Kasim bin Abd. Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tingkatan 4. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd. Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Zulkifli bin Yaakob (2007).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

13

ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711)

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI
Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang pada awalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yang abstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikan maklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktu dan tempat tertentu. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimana komunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah, bahasa tubuh dan isyarat), komunikasi visual (penggunaan gambar seperti lukisan, foto, video atau film) dan komunikasi elektronik seperti percakapan melaui telepon, surat elektronik, televisi kabel dan siaran satellit). Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia perniagaan, pendidikan, dan sebagainya. Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. Komunikasi pula melibatkan perlakuan yang berbentuk isyarat, pertuturan, penulisan atau penyelidikan. Nilai komunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidang komunikasi ini. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat, sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi antara manusia dapat

14

diperbaiki dengan pelbagai cara, antaranya ialah dengan pemerhatian, mendengar apa yang tersurat dan tindak balas. Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasa tangis. Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yang diperlunya dan keinginannya. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematangan terutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. Proses tersebut semakin meningkat dan meluas. Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorang disatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada orang lain. Oleh itu, perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur.

Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:-

i.

komunikasi diantara binatang.
Selain manusia, binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. Mereka sentiasa bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Charles Darwin merupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting bagi mempertahankan hidupnya. Sebagai contoh, lebah melakukan tarian bagi memberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan. Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lain yang jauh berbatu-batu.

ii.

Bahasa.
Pada zaman sekarang, lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. Ketika wujudnya satu bahasa ke satu bahasa, bahasa yang biasa dulu digunakan oleh manusia lenyap begitu sahaja. Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Bahasa yang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan. 15

Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembali dan dipergunakan. Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kala memiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia. Sistem bahasa yang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atau insyarat tubuh untuk memberi pesanan. Ada kemungkinan asal dari emosi seperti ketawa atau menangis. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama.

iii.

Simbol dan huruf.
Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Tulisan yang tertua dari bahasa tertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun. Akan tetapi komunikasi bertulis telah lama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkan alam.

Sejarah perkembangan ilmu komunikasi
Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkan seseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain. Selain itu, manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Walaupun binatang tidak dikurniakan akal fikiran seperti manusia, tetapi ia juga mudah memahami maksud yang disampaikan oleh manusia. Perkembangan komunikasi semakin berkembang dengan wujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi yang lain. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalah Komunikasi untuk berkibar secara on-line. Pada 1 Desember 2008 majalah Komunikasi UM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Oleh itu, komunikasi penting dalam perkembangan bahasa.

16

Berkomunikasi secara efektif dan efisien
Pada zaman sekarang, banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikiran kita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong oleh orang lain. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang baik supaya mudah difahami oleh orang lain. Malah, warga OKU yang tidak dapat bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepas dari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu, komunikasi amat penting bagi semua manusia yang hidup di muka bumi ini.

PERKEMBANGAN INTERAKSI
Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Idea kesan dua arah ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Dalam pelbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeza. Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripada ibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Interaksi dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti persekitaran sosial, kematangan, dan biologi yang memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satu sama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. Terdapat dua pendekatan utama dalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Piaget (1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang bahasa asal daripada perkembangan kognitif, contohnya, keupayaan untuk mewakili objek secara mental. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yang simbolik. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada perkembangan sosial. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu 17

bapa dan kanak–kanak memberikan pengalaman bahasa dan merupakan interaksi sosial yang penting bagi kanak–kanak. Halliday (1975) berpendapat bahawa kanak–kanak memperolehi bahasa kerana mereka memperoleh keperluan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pertuturan yang berlaku diperingkat awal adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan instrumental, tatatertib, interaksi, peribadi dan imaginasi. Halliday juga beranggapan bahawa proses kognitif penting dalam perkembangan bahasa khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsir makna yang terdapat dalam situasi sosial dan menggambarkan makna tersebut dalam bentuk bahasa.

Ciri teori interaksi
Pembelajaran ialah satu proses yang aktif. Sesuatu pengetahuan tidak akan diterima secara terus tetapi akan diproses telebih dahulu. Pengetahuan yang baharu haruslah diseimbangakan dengan pengetahuan yang sedia ada supaya dapat diterima dengan berkesan. Proses pembelajaran berlaku dalam beberapa cara mengikut keadaan dan masa tertentu, contoh, sesuatu perkara itu mudah diterima sekiranya berkaitan dangan perkara yang menggembirakan. Diantara pengajaran dan pembelajaran tiada hubungan secara langsung. Pembelajaran tidak boleh disamakan dengan pengajaran. Sesuatu yang diajar tidak semestinya dapat dipelajari sepenuhnya. Ini kerana guru harus memahami strategi pembelajaran murid untuk menimbulkan suasana pembelajaran yang berkesan. Dalam pengajaran bahasa, guru perlu menentukan bahawa bahan-bahan pengajaran bahasa yang dipilih mempunyai perkara-perkara seperti tersebut : • • Latihan yang membolehkan murid menggunakan bahasa dengan betul. Aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna untuk membolehkan murid menggunakan struktur bahasa yang dipelajari dengan cara yang berkesan.

18

KESIMPULAN
Secara kesimpulannya, kita dapat gambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan seharian. Komunikasi membolehkan kita untuk terus hidup lancar dan sempurna. Oleh itu, interaksi juga penting dalam kehidupan. Interaksi membolehkan seseorang memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dengan cepat dan mudah. Interaksi sesama manusia dalam penting dalam hidup bermasyarakat pada zaman era globalisasi kini. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat meneruskan kehidupan dengan lebih sempurna. Semua benda hidup yang dicipta memerlukan komunikasi. Haiwan juga perlu berkomunikasi untuk menyelamatkan diri dan rakan-rakannya dari ancaman musuh dan untuk mendapatkan makanan. Jika binatang-binatang tersebut tidak dapat berkomunikasi sesama mereka, ini dapat membahayakan binatang-binatang yang lain. Komunikasi juga ada kaitnya dengan interaksi. Tanpa interaksi, komunikasi tidak dapat berjalan dengan penting di dunia ini, oleh yang demikian, interaksi perlu diteruskan dengan komunikasi supaya setiap manusia dapat meneruskan kehidupan dengan sempurna. Oleh itu, komunikasi dan interaksi saling berkait dan tidak dapat dipisahkan seperti aur dan tebing. Banyak teknologi-teknologi terkini yang dicipta bagi memudahkan komunikasi antara sesama manusia. Sebagai contoh, dahulu manusia berkomunikasi hanya melalui telefon dan kini terciptanya ICT yang membolehkan kita berkomunikasi dengan jarak yang jauh dan mudah.

19

RUJUKAN
1. http://defickry.blogspot.com/komunikasi 2. http://defickri.wordpress.com/2007/08/09/zaman-pengetahuan-sebahagian-bagian/ 3. http://zahirzainudin.blogspot.com/2009/07/perkembangan -bahasa-kanakkanak.html 4. http://indonesia.siutao.com/tetesan/komunikasi.php 5. http://www.scribd.com/doc/15591205/PERKEMBANGAN-KANAK-KANAK

20

AZMIRA BINTI ZUKRI (3081017981)

PENGENALAN
Komunikasi merupakan satu hal terpenting bagi kita sebagai manusia. Tanpa berkomunikasi manusia boleh diibaratkan tersesat dalam belantara kehidupan. “Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lain boleh diibaratkan akan ‘tersesat’, kerana ia tidak boleh memasukkan dirinya dalam lingkungan sosial”(Dedy Mulyana, 2003:5). Pentingnya komunikasi dapat dilihat dari segi perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. Pekembangan media komunikasi sungguh menakjubkan pada masa kini. Sebagai contoh, tekologi percetakan dahulunya digunakan dengan menggunakan kertas dan mesin cetak, manuskrip dan buku yang ditulis dengan menggunakan pen. Namun begitu, ia telah meningkat dari tahun ke tahun dengan munculnya alat cetak sederhana yang mengharuskan mesin tersebut menyusun satu demi satu huruf yang diperlukan. Dengan menggunakan alat ini jelas ia menunjukkan bahawa penngunaanna memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup lama.pada tahun 1956, Gutenberg mencipta satu alat mesin cetak yang mengambil masa percetakan yang sangat singkat. Selain itu kemajuan teknologi komunikasi boleh mengaburkan batas-batas geografis atau wilayah. Dengan munculnya alat-alat elektronik seperti komputer yang menyebabkan teknologi komunikasi berkembang dengan pesatnya. Dengan kemunculan internet yang menyebabkan munculnya e-mail atau surat elektronik yang boleh dianggap

21

sebagai pengganti sistem pos. walaubagaimanapun dengan kemunculan teknologi baru seperti talefon bimbit dengan kemudahan SMS (short message service) ia mampu mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul bila menggunakan e-mail. Semakin majunya teknologi dalam berkomunikasi maka ia akan membawa impak yang besar kepada manusia. Implikasi ini berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dalam komunikasi yang menurut Little John (1996:251-280). Ia melibatkan empat dimensi iaitu emotional arousal, composure, and formality; intimay and similarity; immediacy (liking); dan dominance-submission. Kepantasan alat dalam menyampaikan sesuatu dalam komunikasi amat peting kerana ia telah menjadi tolak ukur bagi perkembangan manusia sebagai individu sosial yang memerlukan interaksi dengan individu lain. PENGERTIAN KOMUNIKASI Dalam konteks hubungan sosial, setiap individu akan berinteraksi dengan individu lainnya. Interaksi tersebut dilakukan karena adanya maksud, baik itu untuk mempengaruhi individu mahupun tujuan-tujuan tertentu lainnya. Dalam proses berinteraksi inilah lahirnya komunikasi. BILA MANUSIA BERKOMUNIKASI? Wilbur Schrammd an William E Porter berkata 5 teori dimana manusia mulai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Pertama, teori bow-wow yang menggambarkan bahawa manusia pertama kali menggunakan bahasa lisan dengan meniru bunti-bunyian yang bersifat alami, seperti suara rintik hujan mahupun gemuruh. Kedua, teori poo-poo merupakan era di mana manusia menggunakan bahasa yang sesuai dengan perwakilan emosi yang mereka alami seperti perasaan takut, kesakitan, gembira dan sebagainya. Ketiga, teori sing-song, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi pada masa awal merupakan ucapan atau nyanyian saat mereka merayakan sesuatu. Misalnya dapat di saksikan dalam upacara-upacara unggun api yang dilakukan oleh sukusuku india. Keempat, teori Yo-heave-ho merupakan bahasa komunikasi yang berkembang dari ungkitan yang terjadi kerana pergerakan fizik. Kelima, teori yuk-yuk menerangkan bahawa terjadinya kata kerana adanya bunyi yang berkaitan dengan

22

peristiwa-peristiwa tertentu. perkembangan komunikasi manusia semakin hari semakin berkembang. Perkembangan ini dimulakan dengan masa sejarah dimana manusia untuk pertama kali mengenal dengan apa yang disebut tulisan. Memang pada awalnya kemampuan tulisan tidaklah sekompleks dan semaju sekarang. Manusia awal menggunakannya dengan simbol-simbol yang sangat sederhana dan berlangsung selama lebih dari berada-abad tahun lamanya. Ini dibukitikan dengan adanya gambar-gambar sederhana yang ditemukan di gua-gua. Bahkan sebuah penelitian menemukan bahwa manusia mulai pertama kali menggunakan bahan tulisan dengan aksara yang lebih maju dan tersusun pada masa 4000 tahun sebelum masehi dengan ditemukannya tanah liat yang bertulis di sekitar Sungai Tigris atau Babylonia (Irak). MODEL DAN LEVEL TAHAP KOMUNIKASI Berkaitan dengan model-model teori (genres) komunikasi, Little John menggambarkan bahawa berbagai aspek teori komunikasi yang ada sulit untuk dapat mengklasifikasikan teori komunikasi. Bahkan beragam sistem kategori telah banyak pula dilakukan oleh para pakar, termasuk beberapa skema yang juga digunakan, untuk dapat menyatakan secara sempurna tentang teori komunikasi itu sendiri. Ia bukan bererti, kesulitan tersebut menghalangi kita untuk mempelajari teori komunikasi. Terdapat lima model yang dilontarkan oleh Little John (1995: 13-17) antaranya ialah: • • • • • Structural and Fuctional Theories Cognitive and Behavioral Theories Interactionist Theories Interpretative Theories Critical Theories

STRUCTURAL AND FUCTION THEORIES Structural and Fuctional Theories, lebih mengkhususkan pada kategori umum dan hubungannya di antara berbagai cara dari berbagai sistem. Sebagai contoh dalam sebuah

23

sistem organisasi baik di perusahaan mahupun di organisasi kemasyarakat, kita dapat mengetahui fungsi dari setiap orang dalam setiap tahap mahupun kedudukan tertentu beserta tanggungjawab yang harus dipikulnya. Akan tetapi, di sisi lain kita tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana perasaan mahupun apa yang dialami oleh orang tertentu dalam suatu tahap yang berkaitan dengan hubungannya dengan orang yang berada di atas mereka.

COGNITIVE AND BEHAVIORAL THEORIES Cognitive and Behavioral Theories lebih menekankan pada aspek pemikiran manusia. Teori ini lebih menjelaskan tentang aspek psikologi dari suatu individu dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang sangat dinamik. Lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana individu itu dimakna secara umum daripada menguraikan tindakantindakannya yang berhubungan dengan individu lain. INSTRACTIONIST THEORIES Antara peranan instractionist theories ialah melihat bahawa kebiasaan individu itu tidak dapat terlepas dari norma mahupun aturan yang dibentuk oleh sekelompok individu (masyarakat). Bahkan dalam peningkatan tertentu. Interactionist Theories menjelaskan bagaimana individu mahupun sekelompok individu itu berubah dari satu situasi ke situasi lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lain. INTERPRETATIVE THEORIES Interpretative theories adalah yang digunakan untuk melihat individu itu baik dari pengalaman, teks (dokumen) mahupun struktur sosial di mana individu itu berada. Sedangkan pada Critical Theories menekankan pada aspek nilai atau keinginan dalam menilai setiap kegiatan, beragam situasi mahupun institusi.

24

UNSUR-UNSUR SEBUAH TEORI KOMUNIKASI Terdapat dua ciri khas dalam melihat sebuah teori. Pertama, semua teori adalah tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan teori. Terdapat banyak teori yang terdapat dalam teori komunikasi yang ada pada saat ini belum ada satupun yang membahas secara tuntas tentang komunikasi. Ia hanyalah menjelaskan fenomena-fenomena atau gejala-gejala tertentu dan kadang-kadang mengabaikan fenomena atau gejala lainnya. Kedua, teori dipandang sebagai sebuah konstruksi ciptaan manusia. Dengan demikian teori bersifat relative. Selain hal di atas, Little John menambahkan bahwa dalam setiap teori komunikasi ada dua unsur (basic elements) di dalamnya, yaitu konsep dan penjelasan. EMPAT FASA TEORI KOMUNIKASI MANUSIA Everett M Rogers (1986:26) mencatat tentang empat fasa perkembangan komunikasi manusia. Fasa-fasa tersebut adalah The Writing Era, The Printing Era, Telecommunication Era, dan Interactive Communication Era.

THE WRITING ERA The Writing Era, dapat dilihat jelas dalam era komunikasi dimulai dengan tulisan yang mulai dapat difahami yang dipelopori oleh bangsa Sumeria. Ia dikembangkan lebih jauh saat ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg.. THE PRINTING ERA The Printing Era, Rogers memaparkan bahawa pada fasa ini komunikasi manusia lebih maju dengan memanfaatkan teknologi cetak. Pada mulanya kemunculan bahan cetak ini berawal dari Cina dengan ditemukannya bahan baku pembuatan kertas. Selanjutnya teknologi pencetakan mulai berkembang dari Cina kemudian Korea hingga akhirnya ke Jerman dengan ditemukannya mesin cetak. TELECOMMUNICATION ERA

25

Telecommunication

Era,

adalah

komunikasi

dengan

jarak

yang

berjauhan

(communication at a long distance). Menurut Rogers (1986: 29-30) pada era yang mulai berkembang pesat pada medium tahun 1800-an ini memasuki era teknologi elektronik.

INTERACTIVE COMMUNICATION ERA Interactive komputer. Communication Era, merupakan era yang paling hebat dimana telekomunikasi terjadi antara dua media yang berbeza dan difasilitasi dengan kemunculan

26

AZWANI BINTI AHMAD AZMI (3081016231)

PENGENALAN Bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi yang sangat penting bagi manusia. Melalui bahasa kita dapat mengetahui maklumat baru. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan fikiran, pendapat, dan perasaan. Oleh kerana itu, bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia. Pemerolehan bahasa merupakan salah satu hal yang menarik utuk dikaji kerana hal itu berhubungkait dengan aspek perkembangan anak. Hal ini terbukti telah banyak kajian dibuat oleh pakar dalam pelbagai bidang yang relevan seperti linguistik umum, psikologi, neurologi, biologi. Salah satunya tentang pemerolehan bahasa. Menurut II. Taine pada tahun 1876 dalam penelitiannya menggunakan kaedah buku hariannya. Buku ini mengenai catatan perkembangan bahasa anak yang sering disebut “biografi bayi” (baby biography). Kemudian disusuli dengan karya yang lain misalnya karya Preyer 1889, Clara dan Wilhelm Stern 1907. Pada tahun 30-an muncul pelopor John B. Watson yang menerbitkan buku Behaviorism yang memiliki ciri-ciri (Kushartanti : 2005 : 11).

Pada tahun pertama, kehidupan kanak-kanak ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan kanak-kanak pada saat inilah sangat penting dan menentukan kualiti kanak-kanak di masa depan. Usia 0 – 6 tahun ini merupakan masa awal kehidupan kanak-kanak yang sering kita sebut sebagai Masa Emas (Golden Age). Oleh itu, kanak-kanak pada usia ini harus dilengkapi dengan cara

27

membina dan mengembangkan kecerdasan dan kemampuan bahasanya agar berkembang secara menyeluruh.

Hardjoprawiro (2007: 2) pula mengatakannya dengan istilah ”usia kritikal”. Ketika usia kritital ini kanak-kanak mempunyai kemampuan yang prima dalam mempelajari bahasabahasa. Belajar bahasa lisan lebih baik dilakukan pada masa anak berada pada ketika pra sekolah, sedangkan penguasaan bahasa menulis boleh dikembangkan di sekolah menengah.

PERKEMBANGAN INTERAKSI Perkembangan otak kanak-kanak mempunyai pertumbuhan yang pesat sebanyak 75% daripada saiz otak orang dewasa apabila mencapai umur lima tahun.Pada peringkat awal prasekolah, kebanyakan perkembangan kanak-kanak meningkat dengan pesatnya. Pembelajaran bahasa ialah proses mental dan linguistik. Dalam pembelajaran bahasa, proses pembentukan hipotesis tentang tatabahasa amat penting. Kebolehan menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna penting untuk membolehkan seseorang kanak-kanak berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu. Kognitif Cara iaitu kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak pada peringkat pra-sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini, menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain, mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan

28

menggunakan simbol. Menurut Piaget lagi, kanak-kanak pada peringkat praoperasi tidak dapat menerima pendapat orang lain serta membandingkan sesuatu objek dengan objek yang lain seperti bola adalah bulat. Memori kanak-kanak mempunyai ingatan yang pendek kerana beberapa faktor, antaranya adalah: Mudah terganggu apabila terdapat bunyi bising ataupun perkara yang berwarna-warni. Daya tumpuan yang singkat. Tumpuan meningkat apabila kanak-kanak berumur 3-8 tahun. Perkembangan Sosial dan Kognitif pula menurut Piaget, kanak-kanak meneroka perkaraperkara menarik dan berharga melalui interaksi dengan orang lain dan objek. Proses ini dikatakan proses mental bagi menghasilkan produk ‘mengetahui’ yang melibatkan aktiviti: mengingat beri makna kepada simbol, mengkategorikan, mereka cipta, berimaginasi dan menyelesaikan masalah. Perkembangan psiko-sosial dan sosio-emosi membentuk personaliti, hubungan dan peranan sosial serta interaksinya dengan persekitaran. Ini dapat mewujudkan proses perhubungan saling bertindak iaitu interaksi dan transaksi antara organisma individu dan persekitaran. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak menghadapi masalah, mereka mempunyai tendensi bercakap sendirian bagi menyelesaikan masalah itu. Ini dinamakan ‘private speech’ yang diperkenalkan oleh Vygotsky. Menurut Piaget pula, kecenderungan kanak-kanak bercakap sendirian disebabkan sifat egosentrik mereka, lalu beliau menamakan ‘egocentric speech’. Pengaruh Budaya ke atas Pemikiran Kanak-kanak Kanak-kanak didedahkan dengan organisma lain yang ada di persekitaran bagi membantu perkembangan kognitif melalui pendedahan berkaitan program-program prasekolah dan tadika yang memberikan aktiviti dan pengalaman mengikut peringkat umur kanak-kanak itu. Guru dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendedahkan dan memberi mereka pendidikan yang berkesan kepada kanak-kanak. Ini dilakukan dengan menyediakan persekitaran yang menarik bagi merangsang minda kanak-kanak melalui: Pendedahan Latihan Pelaziman Galakan Tanggungjawab ke atas tugas tertentu. Sebagai contoh rancangan ‘Sesame Street’ dan ‘Head Start’ memainkan peranan membantu kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang miskin dalam memperbaiki pembelajaran kanak-kanak berkaitan

29

nombor, perkataan dan tatabahasa. Ini sekali gus mengeratkan hubungan antara kaum supaya bersatu hati. ‘Head Start’ adalah program yang dibentuk bagi membantu kanakkanak prasekolah yang mengalami masalah kewangan. Bahasa Perubahan dalam bahasa atau pertuturan. Pada umur 5 tahun, kanak-kanak sudah mula bertutur dengan baik dan mula menguasai asas-asas bahasa seperti semantik, sintaksis, dan pragmatik. Ia berkembang dan diperbaiki apabila mereka mula meningkat dewasa. Mereka menggunakan: Perencanaan segera Menggabungkan bunyi perkataan dengan konsep perkataan. Penambahan melampau Perkataan menunjukkan objek daripada kategori lain. Penambahan terkumpul Perkataan digunakan bagi kumpulan yang lebih kecil daripada perkataan sebenar. Gaya bahasa merujuk kepada memperbanyakkan perbendaharaan kata. Gaya bahasa merujuk penggunaan perkataan untuk kegunaan harian dalam interaksi sosial dengan orang dewasa. Bagi mempelajari perkataan, kanak-kanak mestilah memahami maksud, mengetahui perkataan antara perkataan dan memahami maksud setiap perkataan itu. dan perkembangan bahasa mereka. Penting bagi ibu bapa terlibat dalam proses perkembangan secara langsung. Kanak-kanak prasekolah mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah berkenaan tatabahasa. Ini sekali gus menghasilkan komunikasi tindak balas bagi memulakan hubungan sosial bahasa mereka. Ini boleh dilakukan dengan berkomunikasi secara betul sejak dari awal lagi. Perkara ini boleh dilakukan dengan mengulangi sebutan sebagai melatih mereka. Sebutan yang betul boleh digunakan seperti menggunakan komunikasi non-verbal dan memanjangkan ayat telegrafik. Halliday (1975) telah mencuba menghuraikan perkembangan bahasa kanak-kanak dari sudut sosiolinguistik. Halliday beranggapan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Halliday telah menggunakan bukti-bukti daripada pemerhatian terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak bagi menguji hipotesisnya tentang perkembangan bahasa kanak-kanak. Halliday berpendapat bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dalam persekitaran

30

mereka. Pertuturan yang dilakukan pada peringkat awal bertujuan untuk memenuhi fungsi instrumental,pentertib,interaksi,peribadi,heuristik dan imaginatif. Setelah kanak-kanak menguasai keenam-enam fungsi tersebut, barulah timbul fungsi yang ketujuh, iaitu fungsi informatif yakni untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain. Pada pandangan Halliday, interaksi bahasa atau perbualan amat penting untuk membantu kanak-kanak-menguasai sistem bahasa. Walau bagaimanapun, Halliday juga beranggapan bahawa proses kognitif penting dalam perkembangan bahasa khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsirkan makna yang terdapat dalam situasi sosial mereka dan kemudian menggambarkan makna tersebut dalam bentuk bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi di mana ilmu yang ditimba, dibaca, didengar, difahami dan dibicarakan. Bagi menajamkan pemikiran seseorang itu, penguasaan bahasa yang baik dapat membantunya memahami bahan bacaan yang disediakan. Penggunaan bahasa yang baik bermula daripada rumah dan gurunya yang pertama adalah ibu bapa.Penguasaan bahasa bagi anak-anak harus diterapkan dari awal lagi melalui persekitaran rumah yang kaya dengan bahasa. Kelilingilah anak dengan bahan-bahan rujukan yang dapat memperkaya dan membina pembangunan bahasanya.Galakkan anak mengeluarkan pendapatnya dengan mengemukakan soalan-soalan yang terbuka kepadanya. Kerap berbual-bual dengan anak agar mindanya terangsang. Ini adalah kerana sewaktu tempoh pembentukan seorang kanak-kanak, otaknya dapat menampung segala maklumat yang diterima dan apa yang telah dipelajarinya itu akan dicurahkan semula. Oleh itu, kekerapan bertutur dalam sesuatu bahasa itu akan dapat menajamkan kemahiran berfikirnya dan merangsang sifat ingin tahu anak-anak.

31

32

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.