ANALISIS BAHASA MELAYU TRIAL SPM 2009 KERTAS 1 NEGERI SABAH BAHAGIAN A B SOALAN/ISU/TAJUK Faedah-faedah

melancong dalam negeri sendiri. 1.Punca dan langkah mengatasi banjir. (Surat kiriman rasmi) 2.Peranan keluarga dalam melahirkan masyarakat Sihat.(Pendapat) 3.Kepentingan mengekalkan perpaduan di negara ini. 4.Kesan pemanasan dunia dan peranan masyarakat antarabangsa menanganinya. 5.Puisi tradisional- usaha-usaha mengekalkannya. Usaha-usaha untuk memperoleh kecemerlangan dalam akademik 1.Kejayaan seseorang tokoh telah membakar semangat untuk mencapai kejayaan dalam hidup-jelaskan 2. Peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak 3.Langkah-langkah untuk mendidik masyarakat agar menghargai sumber air 4.Tindakan yang boleh diambil masyarakat dunia untuk menangani masalah pemanasan suhu dunia.(Rencana) 5.Unsur sindiran dan jenaka dalam sastera rakyat dapat dijadikan teladan dalam kehidupan. (Bincangkan)

TERENGGANU

A B

1

PAHANG

A B

Ciri-ciri remaja berwawasan 1.Ibu bapa terpaksa melakukan dwikerjaya untuk menampung perbelanjaan keperluan keluarga yang semakin meningkat.(Pendapat) 2.Cara mendidik masyarakat Malaysia agar menjadi golongan pengguna yang berhemat 3.Kepentingan integrasi nasional dalam masyarakat berbilang bangsa. (Wawancara) 4.Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Antarabangsa.(Rencana ) 5.Ulasan unsur-unsur menarik yang terdapat dalam sebuah novel yang telah dibaca Ciri-ciri menjadi usahawan yang berjaya 1.Usaha-usaha untuk menjadi remaja yang sihat dan cergas 2.Sebab-sebab dan kesan-kesan bilangan ahli keluarga yang sedikit dalam masyarakat kini 3.Langkah-langkah untuk menyuburkan semangat patriotisme 4.Penglibatan negara dalam membantu mangsa bencana alam pada peringkat antarabangsa. (Surat tidak rasmi) 5.Faedah-faedah mengamalkan semangat kerjasama dalam masyarakat majmuk di Malaysia- Bagai aur dengan tebing

MARA

A B

2

SBP dan Sekolah Kluster

A B

Kepentingan mempelajari sejarah negara 1.Kepentingan pelaburan masa depan. (Ceramah) 2.Peranan ibu bapa dalam menangani masalah remaja masa ini 3.Pendidikan industri – menjurus kepada bidang teknologi untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang perindustrian.(Rencana) 4.Peranan Malaysia dalam membasmi penularan penyakit berbahaya seperti H1N1.(Ulaskan) 5.Kepentingan nilai murni dalam masyarakat hari ini(Pendapat) Kesan negatif filem kepada remaja 1.Sumbangan anda untuk mengekalkan budaya warisan rakyat Malaysia 2.Peranan ibu bapa mendidik anak-anak memanfaatkan internet 3.Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh usahawan untuk mencapai standard kualiti barangan - Antarabangsa 4.Kemasukan warganegara asing meninggalkan beberapa implikasi.(Jelaskan) 5.Cerpen/skrip drama-konflik remaja Cadangan-cadangan untuk meningkatkan mutu pengangkutan awam di negara ini. 1.Faktor-faktor gejala buli semakin berleluasa 2.Langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa dalam memupuk amalan berjimat-cermat 3.Kepentingan menjaga dan memulihara bangunan Bersejarah.(Syarahan) 4.Usaha-usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong asing 5.Punca-punca golongan remaja tidak berminat membaca dan menghayati karya sastera

KEDAH

A B

NEGERI SEMBILAN

A B

3

PERAK

A B

Huraikan pendapat perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan komunikasi di negara kita. 1.Usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk membantu rakan yang terlibat dengan gejala social. (Surat tak rasmi) 2.Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pelbagai pihak untuk memupuk semangat kejiranan 3.Setelah 50 tahun merdeka, Malaysia muncul sebagai sebuah negara membangun dalam pelbagai bidang dan diiktiraf antarabangsa.(Pendapat) 4.Ke arah mewujudkan keamanan dunia sejagatesei 5.Karya sastera memainkan peranan dalam membentuk corak hidup generasi pada masa akan dating.(Jelaskan) Cara-cara menjaga kesihatan dalam kalangan masyarakat 1.Langkah-langkah remaja dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala social-bincangkan 2.Ibu bapa berperanan membentuk akhlak dan merupakan penentu kejayaan akademik anakanak. (Pendapat) 3.Kesan-kesan pengambilan makanan segera dan makanan ringan terhadap kesihatan. (Ceramah) 4.Tindakan masyarakat dunia dalam menghadapi bencana alam.(Jjelaskan) 5 Faedah-faedah mempelajari karya sastera kepada generasi muda

JOHOR

A B

4

KELANTAN

A B

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya 1.Faedah yang diperoleh pelajar apabila menyertai aktiviti kokurikulum 2.Ibu bapa pembentuk sahsiah anak-anak- rencana 3.Usaha pelbagai pihak untuk melestarikan keindahan alam sekitar di negara kita 4.Sumbangan yang boleh dihulurkan oleh Negaranegara jiran dalam membantu negara yang dilanda bencana alam 5.Karya sastera mengandungi pelbagai pengajaran yang dapat mendidik masyarakat. (Bincangkan) Penglibatan pelajar dalam aktiviti kemasyarakatan 1.Gaya hidup sihat perlu menjadi amalan remaja (Pendapat) 2. Ibu bapa melarang anak-anak membaca bahan bacaan ringan seperti komik dan majalah hiburan kerana dianggap membuang masa dan tidak meningkatkan prestasi akademik anak-anak. (Huraikan pendapat) 3. Mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan telah diperkenalkan di sekolah untuk melahirkan murid yang patriotik dan bertanggungjawab sebagai warga negara. (Temu bual dengan guru Sejarah) 4. Kerjasama ekonomi antara negara semakin meluas. Huraikan kepentingan pelaburan antarabangsa dalam menjana ekonomi sesebuah negara. 5. ”Ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk”. (Cerpen)

KUALA LUMPUR

A B

PERLIS

A B

Langkah-langkah menangani masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar 1.Pengenalan mata pelajaran sejarah di peringkat sekolah rendah mampu membentuk jati diri generasi muda.(Pendapat) 2.Langkah-langkah meringankan beban keluarga 5

dalam menghadapi kemelesetan ekonomi. (Jelaskan) 3.Kebanjiran pekerja asing di negara kita meningkatan kadar jenayah dan masalah social. (Rencana) 4.Bencana alam dikatakan berpunca daripada pembangunan tanpa perancangan. (Ulaskan) 5.Seikat bak sirih, serumpun bak seraimenggambarkan hubungan erat yang wujud dalam kalangan masyarakat. (Pendapat) Pulau Pinang A. B. Langkah-langkah berjimat cermat 1. Kesan lambakan rancangan realiti kepada remaja. (Surat tidak rasmi) 2. Keharmonian keluarga dan kejayaan anak-anak (Ulasan) 3. Cara-cara menggalakkan orang ramai menggunakan kenderaan awam.(Pendapat) 4. Memperkenalkan budaya melalui program pertukaran pelajar antara negara (Komen) 5.Punca-punca mata pelajaran Kesusasteraan Melayu semakin terpinggir. Cara-cara mengatasinya. Peranan masyarakat dalam memajukan industeri pelancongan negara. 1.Suasana dan aksi perlumbaan semasa menyaksikan perlumbaan kereta Formula Satu di litar lumba negara (Gambaran) 2.Punca-punca kegiatan pelumbaan haram dan langkah-langkah mengatasinya (Wawancara dengan Ketua Polis Negeri) 3. Langkah-langkah untuk memajukan industri kraf tangan negara sehingga ke peringkat antarabangsa. (Perbincangan) 4.Faedah program pertukaran pelajar kepada pelajar dan negara.(Bincangkan) 5.Cerpen tentang kerajinan dan ketabahan seorang rakan yang miskin dan cacat penglihatan.

SMK Bukit Jambul, P.Pinang

A B

6

SMK Georgetown, P.Pinang

A B

Usaha-usaha untuk memajukan industri kraf tangan Malaysia. 1.Remaja hari ini merupakan pemimpin hari esok. Oleh itu, remaja perlu mengamalkan gaya hidup sihat. (Perbincangan) 2.Aktiviti kekeluargaan pada hujungf minggu dapat memperkukuh hubungan kekeluargaan. (Pendapat) 3.Lumba haram atau masalah ’mat rempit’, menjejaskan kesejahteraan negara.(Surat Rasmi) 4.Pengeluaran gas ’rumah hijau’ dan perubahan iklim dunia (Huraikan usaha-usaha pihak-pihak tertentu) 5.Langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat Malaysia menghayati karya sastera demi membentuk gagasan 1 Malaysia.(Rencana)

Ikhlas daripada: ROHAYA SAHAT Guru Cemerlang MARA (Bahasa Melayu) MRSM Betong, Sarawak rohayas@hotmail.com

7