Sukan Rekreasi

Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Institut Perguruan Tuanku Bainun

Tujuan Perkhemahan
 Sbg.

Proses P&P  Melatih berdikari dan konsep kendiri positif  Latihan Jasmani  Meredakan ketegangan emosi  Orientasi sosial  Pengisian masa lapang

Definisi

Ford ( 1981 ) mendefinisikan Rekreasi sebagai program yang meliputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap khususnya penggunaan masa senggang.

Hammerman et.al ( 1985 ) telah mendefinisikan Sukan Rekreasi sebagai landasan untuk mengenal pasti pelbagai pengetahuan yang boleh dipraktikkan dalam situasi seharian. Knapp ( 1981 ) menyatakan bahawa Sukan Rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan

Falsafah Sukan Rekreasi
Alam semula jadi merupakan sebuah makmal hidup yang kaya dengan sumber ilmu. Ia boleh digabungjalinkan dengan amalan yang boleh memperkayakan pengetahuan, pengalaman dan memupukkan nilai-nilai murni bagi melahirkan individu yang sihat dari segi mental, rohani dan jasmani dalam usaha mewujudkan intergrasi di kalangan masyarakat ke arah perpaduan nasional.

Matlamat

Sukan Rekreasi yang telah diubahsuai selaras dengan matlamat ‘ humanization of education’. Perkembangan potensi insan dari segi intelek, rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani.

Matlamat Sukan Rekreasi
Matlamat Sukan Rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental, fizikal, emosi dan sosial yang sihat serta melahirkan warganegara yang berpengetahuan luas, berdisiplin dan bersatu padu. Oleh itu, Sukan Rekreasi haruslah mengandungi unsur-unsur pendidikan, etika, dan perpaduan.

Perancangan Sukan Rekreasi
 Pembentukan

Jawatankuasa Induk – sebagai penggerak perancangan awal. Jawatan kuasa dianggotai oleh beberapa jawatan seperti berikut:– Penaung – Pengerusi – Setiausaha – Bendahari

Sambungan…

Perlantikan Jawatankuasa Kerja – Selepas JK induk bermesyuarat kali pertama, JK kerja dilantik untuk membuat draf yang berkaitan dengan bidang masing-masing seperti:– JK Pengangkutan – JK Peralatan – JK Makanan – JK Tugas-Tugas Khas – JK Penempatan – JK Keselamatan – JK Program – JK Aktiviti – JK Laporan dan Rekod

Perancangan Sukan Rekreasi

Penyediaan Kertas Kerja mengandungi perkara penting spt:
– – – – – – – – – –

Tajuk Tarikh Matlamat Objektif Rekreasian tindakan Pengisian Program Sumber tenaga Sumber kewangan Kawalan Penilaian

Persiapan awal Sukan Rekreasi

  

Tinjauan - perlu dilakukan sebelum program dijalankan. Banyak faktor yang perlu diberi perhatian seperti kesesuaian tempat, keselamatan kawasan, sumber air dan makanan, sistem perhubungan dan lain-lain faktor yang difikirkan perlu. Surat menyurat – surat-surat untuk dalaman seperti permohonan kelulusan program kepada pengetua, perlantik jawatan kuasa, permohonan peralatan dan sebagainya. Surat-surat kepada kepada berbagai pihak luar seperti pihak pengurusan kawasan perkhemahan, polis, hospital dan lain-laian lagi. Sumber kewangan – perlu jelas sumber kewangan. Sebagai contoh kutipan dari ahli atau tajaan mana-mana pihak. Perancangan perbelanjaan – perlu sedia satu senarai perancangan perbelanjaan seperti pembelian bahan makanan, alatan dan sebagainya. Persediaan alatan – Alatan yang hendak digunakan perlu diperiksa, dan dibaik pulih jika perlu atau ditambah jika kurang, dikelaskan dan dikumpulkan di satu tempat. Pengangkutan - Perlu tahu apa jenis pengangkutan yang diperlukan. Buat tempahan supaya tidak berlaku kesulitan.

Perlaksanaan Sukan Rekreasi

Konsep Sukan Rekreasi – apakah jenis konsep Rekreasi yang hendak dilaksanakan. Biasanya bergantung kepada jenis aktiviti. Konsep Rekreasi boleh diberi kepada 3 jenis iaitu: – Berasaskan aktiviti darat
 

Lasak Alam

– – –

Berasaskan aktiviti air Berasaskan aktiviti dalaman Campuran kedua aktiviti.

Sambungan…

Kriteria pemilihan kawasan – Faktor Keselamatan – tempat yang selamat digunakan seperti bebas dari gangguan orang luar, bebas dari unsur kemalangan seperti tanah runtuh, serangan binatang buas dan sebagainya. – Faktor Keselesaan – Mempunyai kawasan yang luas dan boleh dibuat perancangan penempatan. – Faktor Kemudahan – Mempunyai sumber air, mudah dapatkan bekalan makanan, perhubungan jalanraya dan komunikasi telefon, bantuan kecemasan dan lain-lain lagi. Merancang Rekreasian lokasi perkhemahan – Perlu dirancang kawasan penempatan yang bersesuaian dengan faktor pemilihan kawasan.

Pengurusan dan Pengendalian Alatan

Jenis alatan dan pengendalian – Alatan Perkhemahan  Khemah-khemah dan tali-temali  Alatan pertukangan seperti parang, cangkul, penggali dan lainlain. – Alatan dapur dan memasak  Periuk belanga  Pinggan mangkuk, sudu, cawan  Besen-besen, bekas air dll  Pisau, parang dan sebagainya. – Alatan aktitiviti  Senaraikan dan asingkan ikut keperluan setiap aktiviti.

Penyimpanan dan penyelenggaraan peralatan

Zon/ tempat peralatan yang berbeza  Alat memasak  Alat aktiviti – air – darat  Alat pertukangan atau kraf khemah Petugas yang bertanggung jawab.  Ada pegawai yang bertugas untuk keluarkan alatan dan menyimpan semula.  Mencatat atau merekodkan penggunaan peralatan.

Penyediaan Makanan
Sistem penyediaan kumpulan kecil  Penyediaan makanan dilakukan mengikut kumpulan kecil seperti kumpulan aktiviti. Kumpulan merancang menu dan mendapatkan bekalan makanan sendiri. Cara ini lebih mudah tetapi memerlukan peralatan yang banyak. Sesuai untuk murid sekolah menengah.

Penyediaan Makanan
Sistem penyediaan pusat  Sistem ini kerap dilakukan kerana mudah dilaksanakan. Peralatan memasak yang mencukupi dan mudah diurus. Hanya satu rancangan menu digunakan. Sesuai untuk perkhemahan sekolah rendah.

Penyediaan Makanan
Sistem penyediaan individu  Makanan disediakan secara paket dan mencukupi untuk tempoh perkhemahan. Individu menyediakan makanan secara bersendirian dengan menggunakan peralatan memasak yang ringkas seperti messtin, solid foil dan dapur pakai buang. Sesuai untuk program yang lasak dan tapak perkhemahan beredar.

Pantri / dapur makanan

Perlu disediakan untuk sesuatu program perkhemahan terutama bagi system masak berpusat atau berkumpulan. Ini memudahkan untuk menyemak dan mengawal bekalan makanan. Pantri merupakan kawasan larangan dan hanya orang bertugas dibenarkan berada dikawasan tersebut. Perlu pastikan semua petugas mestilah berkeadaan bersih.

Kawalan Keselamatan dan Kecemasan

    

Sistem kawalan – sediakan jadual giliran kawalan malam. Kod Laluan – Gunakan kod yang diketahui dan telah disahkan oleh semua ahli. Peralatan – lampu suluh, tongkat, wisel, buku catatan. Peti ubat yang lengkap dan terkawal. Ada petugas yang ditetapkan untuk memberi bantuan bantu mula. Sediakan tempat khas untuk peserta yang sakit atau cedera.

Pemilihan Aktiviti
Aktiviti dipilih berasaskan beberapa faktor: Tenaga mahir. (Guru atau jurulatih luar)

Benar-benar layak dan diikhtiraf oleh badan-badan yang berkaitan. Bagi aktiviti air perlu ada pengiktirafan “bronze medallion”. Mempunyai disiRekreasiin dan beretika.

Sambungan….

Peralatan yang mencukupi dan selamat.
– –

Berkeadaan baik dan selamat digunakan. Disahkan standard piawai – contoh aktiviti tali. Peralatan yang digunakan perlu disahkan standard piawai oleh UIAA ( United International Association de Alpine ).

Pemilihan Aktiviti ( Samb)

Keadaan tempat – keselamatan tempat yang hendak digunakan.

Tahu sepenuhnya tentang keadaan tempat aktiviti seperti laut, lereng bukit dan sebagainya. Tahu aras kesukaran kawasan seperti kederasan arus atau ketinggian bukit.

Sambungan…..

Masa yang hendak digunakan
– –

Masa yang diperlukan untuk melakukan aktiviti. Perancangan masa perlu bersesuaian dengan tahap murid.

Pemilihan Aktiviti ( Samb)
 Bilangan
– –

peserta.

Bilangan peserta yang sedikit lebih mudah dikendalikan. Jika ramai, perlu rancang aktiviti sesuai dan mudah dikawal.

 Lain

faktor yang difikirkan perlu.

Faktor-faktor lain perlu diambil kira seperti cuaca, latar belakang peserta, kemahiran pertolongan cemas dan sebagainya

Penyediaan Laporan

 Laporan

perlu disediakan selepas amali dijalankan. Dicadangkan kandungan laporan seperti berikut:  Salinan kertas kerja.  Surat-surat yang dikeluar dan diterima.  Laporan dari setiap jawatan-kuasa dan refleksi.  Refleksi keseluruhan.

Kesimpulan

Perlaksanaan program Sukan Rekreasi secara keseluruhannya boleh dibahagikan kepada 3 fasa iaitu:  Fasa Sebelum
– – – – –

Mesyuarat atau perbincangan Penyediaan kertas kerja Tinjauan kawasan Kutipan wang dan perancangan perbelanjaan Persediaan Persiapan dan alatan Perlaksanaan program yang dirancang. Refleksi semasa. Pengemasan alatan. Penyediaan laporan

Fasa Semasa
– –

Fasa selepas
– –

Sekian, Terima Kasih

Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan IPTB.