KAJIAN KES 7 1.

0 Nama Jantina Asal Umur Bangsa Agama Bilangan adik- beradik Pekerjaan bapa Tinggal bersama Pencapaian akademik SUBJEK : Fadhil (bukan nama sebenar) : Lelaki : Teluk Medan, Bagan Serai, Perak. : 17 tahun : Melayu : Islam : 5 orang (anak ke-3) : Pengawal keselamatan : Ayah, ibu dan 7 orang adik : Lemah

2.0

KES

Nama Kes Tabiat Merokok Perihal Kes Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), tabiat ialah perangai, perbuatan yang sering dilakukan dan juga merupakan tingkah laku. Oleh yang demikian tabiat merokok ini adalah sesuatu yangsering dilakukandan menjadi tabiay di kalangan mereka. Rokok adalah tergolong sebagai dadah. Tembakau dan candu atau dadah yang terdapat dalam rokok telah dibuktikanmemudaratkan kesihatan. Hubungan langsung antara merokok dengan penyakit serius seperti kanser paru-paru dan jantung, kanser, batuk yang serius dan sebagainya menunjukkan betapa serius permasalahan merokok. Justeru, jika tiada usaha dan langkah pencegahan diambil untuk membendungnya tabiat buruk ini akan terus menjadi satu ancaman, pembaziran, merugikan keluarga, masyarakat dan negara.

Kajian Kes Fadhil (bukan nama sebenar) adalah seorang pelajar tingkatan 5. Fadhil merupakan anak ketiga daripada lima orang adik beradik. Fadhil juga adalah anak sulung lelaki dalam keluarganya. Ayah Fadhil bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang yang berhampiran dengan rumahnya. Keluarga Fadhil bukanlah dari golongan orang yang berada tetapi mereka hidup dalam serba sederhana sahaja. Daripada pengakuan Fadhil melalui sesi, dia terlibat dengan tabiat merokok adalah dari umur 12 tahun lagi. Rata-rata rakan Fdhil adalah perokok. Pada mulanya Fadhil hanya berkawan dengan mereka sahaja tanpa ingin mencuba sendiri kenikmatan rokok seperti yang diperkatakan kepada teman-teman. Ini kerana Fadhil sedar merokok merbahayakan kesihatan lagipun dia tidak mempunyai duit untuk membeli rokok. Namun rakan-rakan telah mendesak dan memujuknya agarturut sama menghisap rokok seperti mereka, malah rakan-rakannya juga telah menetapkan syarat untuk memulaukannya jika tidak menghisap rokok. Kerana desakan dan keinginannya sendiri Fadhil telah mula berjinak-jinak dengan rokok tanpa pengetahuan keluarga. Ini kerana mereka juga sibuk menguruskan hal masing-masing. Rakan-rakan Fadhil telah bermurah hati membelinya rokok setiap hari. Ini menyebabkan Fadhil semakin kerap menghisap rokok. Malah Fadhil sanggup berikat perut menyimpan wang saku sekolahnya untuk membeli rokok. Menurut Fadhil setelah menghisap rokok dia berasa dirinya hebat dan setanding dengan kawan-kawannya yang lain. Selain itu, menurut Fadhil, ayahnya juga seorang perokok. Malah sejak dia kecil lagi ayahnya pernah menyuruhnya ke kedai memberli rokok. Pernah terdetik di hati Fadhil untuk mencubanya tetapi bimbang akan dimarahi oleh ayahnya. Sehingga kini keluarga Fadhil tidak tahu Fadhil menghisap rokok. Fadhil menceritakan dia menghisap rokok adalah kerana mahu melepaskan tekanan pembelajaran. Fadhil juga menyatakan bahawa dia juga akan berhenti merokok suatu hari nanti kerana dia juga tahu merokok membahayakan kesihatan. Buat masa ini dia akan berasa gelisah jika tidak dapat

merokok. Namun Fadhil juga berharap suatu hari nanti dia akan berjaya berhenti daripada merokok.

3.0

ANALISIS KES SECARA TEORITIKAL

Teori Yang Dipilih Teori Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Rasional Teori Dipilih Teori ini dipilih adalah kerana teori ini memberi penekanan kepada tiga aspek utama iaitu kognitif, emosi dan tingkah laku. Teori ini juga memberi penekanan kepada pemikiran, penganalisaan, penilaian, perlakuan dan membuat keputusan. Pendekatan ini juga bercorak didaktif atau mengajar, mengarah dan mengutamakan kepada pemikiran daripada kepercayaan yang tidak rasional itu. Terapi ini yakin tentang kewujudan sistem kepercayaan yang tidak rasional di dalam diri setiap individu. Kepercayaan yang tidak rasional itu perlu dicabar dan diperbetulkan supaya dapat mewujudkan sistem kepercayaan yang baik dan rasional. Dalam konteks ini, ia merupakan satu sistem pendidikan semula yang mengajar individu untuk melihat sistem kepercayaan yang menjadikannya sengsara dan digantikannya dengan satu set kepercayaan yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan pada diri seseorang individu dan seterusnya kepada orang yang signifikan dengannya. Terapi ini telah memberikan penekanan terhadap idea-idea dan kepercayaan yang tidak rasional dalam diri individu yang bermasalah. Ianya dapat dikenalpasti sekiranya individu itu mempunyai ciri-ciri utama seperti: • • • • • Rasa malu yang teramat (Awfulizing) Terlalu menuntut (Demandingness) Merendah diri yang teramat (Self-devaluation) Daya toleransi yang rendah Lemah semangat

Mengalah dan menyalahkan (Deservingness & damnation)

Ciri-ciri ini jelas ditunjukkan dalam diri Jali seperti mudah mengalah dan menyalahkan apabila Jali bimbang tidak akan diterima di dalam kumpulan rakannya. Corey (1996) telah menjelaskan bahawa terapi REBT berlandaskan kepada andaian bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. Manusia berupaya untuk memelihara dirinya, bergembira, berfikir, menterjemahkan diri, sayang menyayangi, berkomunikasi dengan orang lain, berkembang dan mengiktiraf diri sendiri. Manusia juga berkecenderungan untuk merosakkan dirinya, tidak mahu berfikir, suka menangguhkan membuat sesuatu, mengulangi kesilapan, mempercayai tahyul, tidak sabar, mementingkan kesempurnaan semata-mata, selalu menyalahkan diri sendiri, cuba mengelakkan pengiktirafan dan pertumbuhan potensi. Semua fenomena ini kesilapan dan belajar untuk hidup lebih harmonis. Bagaimana Kes Timbul Berdasarkan Teori Seperti di dalam kajian kes di atas, Fadhil mempunyai kesedaran untuk berhenti merokok, namun Fadhil merasakan gelisah jika dia tidak mendapat bekalan rokok. Dia juga berkata dia akan berasa hebat apabila merokok. Dalam REBT, manusia bermasalah adalah bukan akibat daripada sesuatu perkara atau peristiwa tetapi adalah disebabkan oleh pandangan atau pemikiran mereka sendiri terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Bagi REBT juga, seseorang akan menghadapi neurosis atau psikosis bukan disebabkan oleh sesuatu peristiwa tetapi kerana idea-idea dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak rasional, tidak realistik dan tidak logik. Implikasi daripada pemikiran yang karut dan songsang ini akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku yang bersifat self defeating. Corey (1996) menjelaskan prinsip asas kepada gangguan emosi adalah sebahagian besarnya akibat daripada hasil pemikiran tidak rasional dan pemikiran kalah diri. Hasil meyakinkan bahawa terapi ini dapat membantu manusia untuk menerima kembali diri mereka sendiri setelah melakukan

daripada pemikiran ini menyebabkab seseorang individu itu suka menyatakan sesuatu dengan perkataan ‘sepatutnya’, ‘seharusnya’ dan ‘semestinya’. Matlamat Terapi Matlamat Teori REBT adalah bertujuan untuk menunjukkan kepada klien bahawa verbalisasi mereka merupakan punca utama terjadinya gangguan-gangguan emosi dan tingkah laku yang dialami oleh klien. REBT berusaha ke arah satu perubahan falsafah hidup dan isealogi berpandukan kepada andaian atau asumsi bahawa masalah emosi dan perlakuan manusia adalah berpunca daripada falsafah hidup manusia itu sendiri. Oleh itu tujuan asas REBT ialah bukan sahaja untuk menghapuskan gejala atau masalah klien tetapi ke arah mendorongkan klien agar dapat menguji secara kritis nilai-nilai dalam dirinya. Sekiranya masalah yang dihadapi klien seperti ketakutan atau kegagalan dalam sesuatu perkara maka sasaran terapis bukan hanya untuk mengurangkan rasa ketakutan tetapi juga untuk menangani perasaan kegagalan seterusnya. Dalam maksud yang lain tujuan utama proses teraputik REBT ialah untuk membantu klien membebaskan dirinya daripada masalahmasalah yang telah dinyatakan atau yang tidak diluahkan kepada terapis. Proses teraputik REBT merupakan suntikan penyembuhan pemikiran yang tidak rasional kepada pemikiran yang lebih rasional. REBT membuat andaian bahawa manusia merupakan makhluk yang rasional dan gangguan emosi adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional yang wujud dalam hidup seseorang yang telah dipelajari daripada ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat amnya. Seseorang individu itu boleh memperolehi kebahagiaan sekiranya ia mempelajari cara berfikiran rasional dan membuang pemikiran yang tidak rasional. Teknik Yang Digunakan • Main Peranan Klien akan menunjukkan semula tingkah laku kebimbangan, kemarahan dan kemurungan. Kaunselor akan menerangkan bagaimana ianya terjadi. Kemudian

peranan akan diambil alih oleh kaunselor pula (reverse role-play) sehingga klien boleh menerangkan sendiri semula bagaimana pemikiran yang tidak rasional itu boleh berlaku. Fadhil merasakan dirinya tidak mampu berhenti daripada merokok kerana merasakan gelisah jika tidak dapat merokok dan dia juga bangga dapat merokok seperti rakan yang lain. Permikiran yang tidak rasional ini saya cuba terjemahkannya secara ringkas dan mudah kepada Fadhil. Saya menerangkan kepada Fadhil dengan melukiskan diagram yang menjelaskan interaksi pelbagai komponen dengan menggunakan konsep ABCDE. A(peristiwa) - Rakan-rakan B(kepercayaan) - saya rasa bangga jika merokok C(akibat) - saya seronok - saya rasa hebat

D(mencabar halangan) - awak pastikah awak hebat apabila merokok? - siapa kata begitu? - pernah sesiapa kata awak hebat jika merokok?

E(kesan) - saya mula sedar - saya rasa bersemangat F(perasaan baru)

Setelah melukis diagram ini bersama dengan Fadhil, saya akan menunjukkan bagaimana pemikiran rasional itu wujud. Dari pemerhatian saya, Fadhil akan menjawab setiap persoalan yang saya ajukan. Dari situ, Fadhil sendiri telah dapat menerangkan semula perjalanan pemikiran yang tidak rasional itu berubah kepada pemikiran yang lebih rasional.

Imageri Rasional-Emotif Klien akan membuat imaginasi kepada sesuatu oerkara yang sangat buruk yang boleh berlaku ke atas dirinya seperti membayangkan perasaan kemurungan, ngeri, ketakutan dan kemarahan. Selepas itu klien akan berusaha untuk merasai kekecewaan, kesedihan dan kehampaan secara tepat. Seperti di dalam kes ini, saya cuba membawa membawa Fadhil memikirkan kesan merokok dalam jangka panjang. Jika Fadhil terus merokok sehingga berusia 50 tahun, apakah dia akan mampu hidup selama ini? Mengapa Fadhil perlu mensia-siakan usia yang ada dan memudaratkan masa tua Fadhil dengan merokok? Adakah Fadhil mahu meninggalkan orang yang tersayang dengan cepat?

4.0

TINDAKAN KAUNSELOR Saya telah meneroka Fadhil sebaik mungkin bagi mengenalpasti masalah sebenar

Jali sehingga dia berasa sukar untuk berhenti merokok. Masalah Fadhil ini adalah berpunca daripada perasaan bimbang akan penerimaan kawan terhadap dirinya, ketagihan dan juga faktor persekitaran di mana keluarga di kampung juga secara majoritinya merokok di hadapannya. Sewaktu penerokaan saya telah mengaplikasikan pelbagai kemahiran dalam menggunakan teknik kerusi kosong seperti kemahiran soalan terbuka dan soalan tertutup, dorongan minima, parafrasa, refleksi, merumus, konfrantasi, mentafsir mendengar, memimpin dan memfokus. Kesemua kemahiran ini saya aplikasikan sebaik yang mungkin bagi memahami diri dan situasinya, mengenalpasti keperluannya termasuk harapan, cita-cita serta matlamat hidupnya, membuat rancangan untuk tindakan dan menjadi individu yang berfungsi dengan sepenuhnya.

Saya juga memfokuskan kepada pergerakan badannya atau non verbal klien. komunikasi non verbal merupakan sistem komunikasi secara menyeluruh yang bergantung kepad alisan dan tanpa lisan. Komunikasi non verbal dapat memberi lebih banyak maklumat berbanding dengan komunikasi verbal di mana pergerakan badan adalah lebih tulen maklumatnya. Saya memfokuskan kepada pergerakan badan, aktiviti tangan, kaki dan juga kedudukan badan. Saya akan bertanya kepada dia jika dia tidak nampak selesa dan apabila luahannya tidak selaras dengan pergerakan yang dilakukannya. Melalui pemerhatian ini saya akan dapat menilai sejauh mana luahan itu telus dari Fadhil sendiri.

5.0

IMPLIKASI Selepas sebulan lebih Fadhil melalui beberapa sesi dan dibimbing dengan

pelbagai maklumat mengenai cara berhenti merokok, Fadhil akhirnya berjaya berhenti daripada merokok. Dia mula sedar bahawa apa yang difikirkan selama ini adalah tidak benar. Walaupun Fadhil tidak merokok, namun dia masih diterima di dalam kumpulan rakannya. Fadhil juga sangat gembira kerana dia tidak lagi perlu menyembunyikan apaapa daripada pengetahuan keluarganya. Fadhil juga berasa kesihatannya semakin bagus walaupun pada peringkat permulaan, Fadhil sentiasa berasa gelisah, lemah dan pening. Namun semuanya itu ditahan untuk mendapatkan kesan yang baik. Fadhil juga berasa bangga dengan dirinya kerana berjaya berhenti daripada merokok kerana bagi dirinya ini adalah merupakan perubahan yang paling besar pernah dilakukannya sepanjang hayatnya. Bagi Fadhil tiada apa yang mustahil jika dia sentiasa berfikiran secara positif dan dengan cara pemikiran ini Fadhil yakin mampu melakukan sesuatu dengan baik dan berkesan.

6.0

REFLEKSI

Kekuatan Terapi REBT lebih berkesan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lama. Dengan menggunakan teori REBT, saya akan mencabar dan mematahkan sistem kepercayaan tidak rasional yang wujud di dalam diri klien. saya juga tidak perlu berjumpa dan berbincang dengan klien dalam jangka waktu yang lama atau menunggu klien sehingga celik akal mengenai masalahnya. Saya hanya perlu mengetahui apa cara untuk membantu klien dan tidak perlu untuk membuang masa yang lama sehingga klien menderita dan merana. Sewajarnya klien yang datang dapat menikmati hidup yang bahagia lebih awal. Dengan menggunakan teori REBT saya merasakan ianya lebih mudah, cepat dan lebih praktikal dalam membantu klien. Hubungan emosi dan pemikiran yang berkait rapat dan tidak boleh dipisahkan. Segala pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional itu berpunca daripada proses dan pengaruh budaya dan pembelajaran. Manusia juga sangat suka mengamalkan pemikiran yang tidak rasional dengan menyebut-nyebut dan bertindak secara tidak rasional. Adalah menjadi tanggunggjawab saya mengubah segala pemikiran dan perasaan ini melalui menyusun semula persepsi dan pemikiran dengan menggunakan teknik-teknik tertentu agar klien tidak mempunyai fikiran tidak rasional. Kelemahan Pendekatan ini sangat didaktik iaitu bertujuan untuk mengajar dan memberi contoh teladan yang baik. Pengamalan teori ini juga sukar untuk dipraktikkan kepada individu yang sukar meninggalkan kelakuan atau tabiat mereka kerana sudah biasa dengan hidupnya. Penggunaan teori ini juga lebih sesuai digunakan kepada orang yang betul-betul mahir. Ianya kurang sesuai untuk diterapkan kepada klien yang terlalu tidak fleksibel dan juga kurang berkesan kepada orang yang mindanya rendah atau tidak geliga.

REBT lebih menekankan kepada pemikiran (kognitif) dan tidak kepada perasaan dan emosi. Memandangkan teori ini banyak menggunakan konfrantasi dan arahan, klien akan menjadi pasif, hanya mendengar dan menunggu arahan daripada kaunselor sahaja. Sekiranya seorang kaunselor kurang inisiatif dan tidak kreatif dalam usaha untuk menyedarkan klien terutamanya dengan menggunakan hujah dan cabaran, ia berkemungkinan menyinggung perasaan klien dan akan mengganggu proses penerokaan. Bukan mudah untuk menentukan seseorang klien itu benar-benar belajar menyesuaikan diri dan tingkah laku serta perasaan melalui kata dan bisikan dalaman dirinya sendiri melalui teori ini. Kadang kala sukar bagi klien untuk menentukan apakah dia mengalami keraguan, ketakutan dan cemas. Keadaan ini boleh menyebabkan klien susah untuk menjadi rasional.

7.0

CADANGAN Saya mencadangkan supaya ilmu kaunseling ini diterapkan kepada semua pelajar

dan guru-guru di sekolah agar mereka semua dapat memahami diri sendiri dan manusia di sekelilingnya dengan lebih baik. Selain itu agar warga sekolah dapat memperbaiki kelemahan dan mengasah lagi kekuatan diri yang ada. Melalui ilmu kaunseling juga mereka akan dapat ilmu bagaimana untuk mengatasi masalah mereka sendiri dengan lebih baik dan tidak memudaratkan individu yang signifikan. Ini amat penting sebagai asas dalam menjalani kehidupan seharian. Unit Bimbingan dan Kaunseling pula berperanan mengukuhkan lagi ilmu yang ada dengan mengadakan seminar, lawatan, bengkel, Latihan Dalam Kumpulan (LDK), sesi kelompok, sesi individu, kem, program dan ceramah kepada semua warga sekolah. Dengan itu semua akan mendapat manfaat dan dapat berkongsi ilmu kaunseling secara bersama-sama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian dengan lebih baik. Cadangan ini diutarakan kerana melalui pengalaman saya menjalani praktikum dan Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) sebanyak dua kali, majoriti warga sekolah tidak

tahu akan kepentingan ilmu kaunseling dan juga timbul salah faham antara guru-guru dengan guru pembimbing sekolah. Guru-guru menganggap guru pembimbing sekolah umpama malaikat yang ‘sepatutnya’ dapat menyelesaikan masalah pelajar-pelajar di sekolah. Untuk melahirkan sekolah yang cemerlang bukanlah bergantung semata-mata kepada guru pembimbing tetapi adalah di atas peranan semua pihak. Jika semua warga sekolah menjalankan tanggungjawan mereka dengan cekal dan amanah, pastinya sekolah cemerlang akan dapat dilahirkan dengan banyak. Dengan itu, untuk menjayakan dan memantapkan sesebuah sekolah, bukanlah perlu diusahakan oleh guru pembimbing sekolah sahaja tetapi atas kesedaran semua pihak.

8.0

PENUTUP

Sebagai penutup, saya merasakan kes seperti ini boleh di atasi dengan baik melalui tindakan bijak kaunselor. Kaunselor yang memainkan peranannya dengan baik dan mengaplikasikan segala kemahirannya dengan baik akan dapat menjalankan sebuah sesi kaunseling yang baik dan berjaya.

Tandatangan, ............................................................. (NUR LIYANA BINTI MOHAMED JOHAN) (D20021010330)