SEKOLAH MENENGAH ABDUL RAHMAN TALIB KERTAS KERJA ________________________________________________________________

PROGRAM KEM JATI DIRI PENGAWAS DAN PENGAWAS PSS “PELAJAR PROAKTIF PEMANGKIN KEBITARAAN”
_____________________________________________________________________ TARIKH : 22-24 FEBRUARI 2008 TEMPAT : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHMAN TALIB ANJURAN BERSAMA: UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, BADAN PENGAWAS DAN PENGAWAS PUSAT SUBER SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ABDUL RAHMAN TALIB DENGAN PERLAKSANAAN : PIHAK DIAMOND OUTDOOR ADVENTURE CONSULTANT

1.0

BUTIRAN AM Tajuk : Kem Jati Diri Pengawas dan pengawas pusat sumber Anjuran : Unit Bimbingan dan Kaunseling Dan Badan Pengawas SMART dengan Kerjasama Pihak Diamond Outdoor Adventure Consultant Penasihat : : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : : : : Penolong Setiusaha : : AJK : En. Mohd Hashim Bin Ahmad (Pengetua) En. Mohd Radzi B. Ismail (PK Pentadbiran) Pn. Normah Bt. Kamaruddin (PK HEM) En. Amin Zaki B. Mohammad Yusof (PKKO) En. Roshaimmi Bin Mohamad (Kaunselor) Cik Hamilia Sapilla Bt. Abdul Hamid (Kaunselor) En. Nor Hisyam Bin Hj. Mohd Nawi (KaunselorPelatih) En. Syaiful Amri Bin Jusof (Kaunselor Pelatih) En. Ahmad Helmi B Sabuki (ketua guru pengawas) Pn Umi Hanom Bt. Omar (Penolong Guru Pengawas) Tn Hj. Mohd Asri Bin Suratman (Ketua guru Pengawas PSS) Tempat : Perkarangan Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib Tarikh Jumlah Peserta : : 22 hingga 24 FEBRUARI 2008 100 orang peserta

2.0

PENGENALAN Program ini merupakan satu aktiviti yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama badan pengawas dan Pusat sumber, Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib. Program ini melibatkan Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib seramai 100 orang. Tujuan utama penganjuran kursus ini ialah untuk memberi pendedahan cara membantu pengendalian tugas yang pelbagai kepada pengawas sekolah dan Pengawas PSS sebagai panduan dan bekalan untuk menghadapi cabaran memikul tugas dan tanggungjawab seorang pengawas. Oleh yang demikian, program ini khususnya dirancang untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan, dan menambah pengalaman serta memantapkan pelajar. Program ini juga dirancang untuk memberi ruang dan peluang kepada Pengawas sekolah dan PSS untuk berkongsi pengalaman sesama jurulatih dan pihak-pihak luar dalam memantapkan lagi tahap profesionalisme mereka. Semoga usaha ini akan memberi manfaat dan hasil kejayaan yang cemerlang dalam menjalankan tugas murni mereka dari masa ke semasa demi mengharumkan nama Sekolah

3.0

TUJUAN 3.1 Kertas kerja ini dimajukan untuk makluman , serta kelulusan daripada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib mengenai penganjuran Program Jati Diri Pengawas peringkat sekolah.

4.0 TEMA “Pelajar Proaktif Pemangkin Kebitaraan” 5.0 OBJEKTIF PROGRAM 5.1 Objektif program ini adalah untuk :

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Memantapkan pengetahuan sedia ada peserta berkaitan dengan modul program jati diri. Memupuk nilai-nilai kreativiti dan semangat dalam proses melengkapkan diri dengan modul yang pelbagai. Membina keyakinan dan kepercayaan pada diri bahawa dengan persediaan yang mantap boleh menjadikan pengawas ekolah dan PSS yang ada dapat membantu ke arah peningkatan akademik dan sahsiah.

5.1.4

Melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang ini, dengan harapan akan menyemarakkan rasa komitmen yang tinggi dalam diri setiap pengawas sekolah dan PSS apabila menghadapi tugas yang diamanahkan .

6.0

FAEDAH DAN KEPENTINGAN PROGRAM 6.1 Faedah dan kepentingan melalui program ini adalah : 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Melahirkan Pengawas yang mempunyai Ketahanan fizikal dan Mental Melahirkan pengawas yang sentiasa bersedia dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik di sekolah. Memupuk semangat kerjasama dan perasaan sayang terhadap bidang yang diceburi.

7.0

SASARAN 7.1 Pengawas dan Pengwas PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib.

8.0

KANDUNGAN PROGRAM 8.1 8.2 8.3 8.4 Demonstrasi Pengendalian Senam Robik Demonstrasi Flying fox Demonstrasi Wall Climbing Demonstrasi Pengendalian Abseilling

8.5 8.6 9.0

Trecking Orienteering

ANGGARAN KEWANGAN (Sila rujuk Lampiran A)

10.0 ATURCARA PROGRAM Mengikut Jadual Pihak Diamond Outdoor Adventure Consultant

11.0 JAWATANKUASA PELAKSANA (Sila rujuk Lampiran B)

12.0 PENUTUP Amatlah diharap agar Program ini dapat memberi pengetahuan dan semangat baru kepada peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah dan Pengwas PSS. Menyedari pentingnya ketrampilan dan keunggulan Pengawas umumnya, serta membentuk sahsiah diri yang mantap dalam kalangan pelajar Sekolah Menenah Kebangsaan Abdul Rahman Talib, diharapkan kem ini akan memudahkan dan boleh membantu Pengawas dalam menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan sempurna. Program ini juga diharapkan dapat mencapai objektifnya dan memberi manfaat serta kesan positif kepada Pengawas Sekolah sebagai bekalan dalam melengkapkan diri untuk menempuh permasalahan pelajar di sekolah yang semakin mencabar.

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING DAN BADAN PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHMAN TALIB Kem Jati Diri Pengawas Disediakan oleh:

……………………………………………………. (SYAIFUL AMRI BIN JUSOF) ( KAUNSELOR PELATIH )

TARIKH:

…………………………………………………. TARIKH: (NOR HISYAM BIN HJ. MOHD NAWI) ( KAUNSELOR PELATIH ) Disemak oleh:

………………………………………………… (EN. ROSHAIMMI BIN MOHAMAD) (KAUNSELOR SEKOLAH/ KAUNSELOR PEMBIMBING) Disahkan oleh:

TARIKH:

………………………………………………… ( EN. MOHD. HASHIM BIN AHMAD) ( PENGETUA SMK ABDUL RAHMAN TALIB)

TARIKH:

LAMPIRAN A

9.0

ANGGARAN KEWANGAN

Anggaran Pendapatan Sumbangan UBK Yuran Penyertaan (RM 15 X 100 peserta) Sumbangan PIBG

Jumlah (RM) 850.00 1 500.00

Bil

Anggaran Perbelanjaan

Jumlah (RM) 3 000.00 1 00.00

1. 2.

Diamond Outdoor Adventure Consultant Luar Jangka

750.00

JUMLAH

RM 3 100.00

JUMLAH

RM 3 100.00

LAMPIRAN B 11.0 JAWATANKUASA PELAKSANA

JAWATANKUASA INDUK Penaung Penasihat 1 : En. Mohd Hashim Bin Ahmad (Pengetua) : En. Mohd Radzi B. Ismail (PK Pentadbiran) : Pn. Normah Bt. Kamaruddin (PK HEM) : En. Amin Zaki B. Mohammad Yusof : En. Roshaimmi Bin Mohamad (Kaunselor) : Cik Hamilia Sapila Bt. Abdul Hamid (kaunselor) : En. Ahmad Helmi B Sabuki (ketua guru pengawas) Pn Umi Hanom Bt. Omar (Penolong Guru Pengawas) Tn Hj. Mohd Asri Bin Suratman (Ketua guru Pengawas PSS)

(PK KO)
Penasihat 2 AJK

JAWATANKUASA PERLAKSANA Pengarah Program Timbalan Pengarah Setiausaha Naib setiausaha Bendahari Naib Bendahari : Syaiful Amri Bin Jusof (Kaunselor Pelatih) : Nor Hisyam Bin Hj. Mohd Nawi (kaunselor pelatih) : Effarina Sueillianie Bt Masran (Guru Pelatih) : Mohd Fairuz B. Abdul Hamid (Guru Pelatih) : Mohd Fitri B. Che Mat (Guru Pelatih) : Mohd Akmal B. Jaafar (Guru Pelatih)