Imam Malik

Rahimahullah

Riwayat HidupTempat lahir : Madinah
Tarikh lahir : 93 Hijrah / 713 Masihi (zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman)
Nama sebenar : Malik bin Anas bin Malik Amir Al-Harith ( ‫أنس‬
Keturunan : Arab

‫)مالك بن‬

Kehidupan keluarga yang susah tidak memadamkan cita-cita beliau menjadi
seorang yang berilmu.
Berkat usaha gigih,beliau akhirnya muncul sebagai ulama, hartawan,
dermawan, dan berjaya memegang jawatan sebagai Mufti Besar di Madinah.
Pengasas kepada “ Mazhab Maliki ”
Meninggal dunia pada 10 Rabiulawal 179 Hijrah / 789 Masihi ketika usia 86
tahun meninggalkan 3 orang putera dan seorang puteri.

Sifat Peribadi

Mempunyai kecerdasan akal yang tinggi

Menghafaz Al-Quran ketika usia muda

Berakhlak mulia, bersopan santun, suka berpakaian bersih, kemas serta bau –
bauan yang harum.

Pendiam dan hanya bercakap perkara berfaedah.

Bergaul dengan semua lapisan masyarakat dan benci perbuatan mencela
sesama manusia.

Hartawan yang dermawan

Banyak membantu Imam As-Syafie sehingga menjadi ulama terkenal.

Sangat menghormati hadis-hadis Rasulullah S.A.W. walaupun baginda telah
wafat

Dikatakan tidak pernah menunggang kenderaan di Madinah sebagai tanda
menghormati jasad baginda di dalam kubur.

Tabah menghadapi sebarang ujian

Pernah dirotan dengan cemeti (sejenis rotan) sehingga patah tulang
belakangnya kerana mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh khalifah,
iaitu isteri yang ditalak secara paksa tidak jatuh talaknya.
Beliau juga pernah diikat di belakang unta dan dibawa mengelilingi
Kaabah.

Ulama yang warak, taat dan patuh kepada Allah S.W.T.

Kuat beribadat terutama pada waktu malam.

Tegas, terutama dalam soal mencari ilmu.

Prinsip yang dipegang ialah orang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha
mencarinya, bukan ilmu yang datang mencarinya.

Seorang ahli hadis dan seorang imam mujtahid yang sangat dihormati dan
disegani.

Pendidika
n

Imam Malik sangat gemar menuntut ilmu pengetahuan.Sejak kecil, beliau hafaz
Al-Quran dan hadis.Beliau mendapat pendidikan di kota Madinah daripada
ulama-ulama di sana.

Guru pertama ialah Abdul Rahman bin Harman (ulama besar Madinah) telah
memberi pendidikan kepada beliau selama 8 tahun.

Mempunyai kecerdasan akal fikiran yang luar biasa.Suatu hari, beliau
mendengar gurunya menyampaikan 30 buah hadis secara lisan,beliau dapat
mengingati 29 buah hadis daripadanya.

Pernah belajar daripada 900 orang guru dari kalangan tabiin dan tabi’ tabiin.

Banyak menimba ilmu pengetahuan di Madinah yang pada masa itu menjadi
pusat pengajian ilmu, khususnya ilmu agama.Ramai sahabat dan tabiin
berdakwah di Madinah.

Keistimewaan Kitab Al-Muattok

Al-Muattok bererti ‘yang disepakati’ atau ‘tunjang’ atau ‘panduan’
tentang ilmu dan hukum-hukum agama.

Al-Muattok adalah sebuah kitab yang mengandungi hadis-hadis
hukum yang dikumpul oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat
dan ulama-ulama tabiin.Kitab ini lengkap dengan pelbagai masalah
agama termasuklah ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya.

Semua hadis yang terkandung dalam kitab Al-Muattok adalah sahih
kerana Imam Malik sangat tegas dalam penerimaan suatu hadis
yang tertentu.Beliau sangat berhati-hati ketika menapis,
mengasingkan, dan membahaskan serta menolak riwayat yang
meragukan.

Imam As-Syafie pernah berkata : “Tidak ada sebuah kitab di
bumi ini yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain
daripada kitab Al-Muattok karangan Imam Malik”.

Sumbangan
Imam Malik merupakan seorang ulama terkenal dan pakar dalam bidang ilmu
hadis.Beliau adalah imam mujtahid yang disegani dan dihormati kerana
kebolehan beliau mentafsir Al-Quran dan Al-Hadis menurut pendapat sendiri.
Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidik sanad dan periwayat bagi
memastikan kesahihan hadis-hadis.
Antara sumbangan beliau :
 Mengumpul hadis-hadis Nabi SAW dan menganalisis hadis-hadis untuk merumus
hukum-hukum agama.

Disebabkan kemasyuran beliau dalam bidang ilmu hadis,ramai ulama dari luar
Madinah datang untuk mendapatkan ilmu daripadanya.

Menurut satu riwayat, Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun
untuk menghimpun dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada gurunya.

Imam Malik telah menghafaz sebanyak 100000 buah hadis. Walaubagaimanapun
tidak semua hadis tersebut diterima untuk dijadikan sumber hukum.Setelah
ditapis, hanya 10000 saja yang diakui sah.

Daripada 10000 hadis yang telah disiasat dan dipadankan dengan AlQuran, akhirnya hanya 5000 saja yang diakui sebagai hadis sahih.

Kesemua hadis ini disusun mengikut urutannya dan kemudian
dibukukan dalam Kitab Al-Muattok. Kitab tersebut menjadi sumber
rujukan umat Islam hingga kini.

Dalam menentukan sesuatu hukum,Imam Malik berpegang kepada AlQuran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama. Jika tidak terdapat dalam
kedua-duanya,maka beliau menggunakan ijmak ulama,kemudian
Qias,iaitu membandingkan hukum-hukum yang sedia ada(yang
diputuskan oleh ulama-ulama Madinah) dengan masalah-masalah yang
dihadapi dan akhir sekali menggunakan Masolih Al-Mursalah.

Beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku agama yang
tinggi nilainya yang terdapat di pusat pengajian tinggi sebagai rujukan
kepada pelajar Islam.

Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia seperti
Morocco, Algeria, Tripoli (Libya), Iraq dan Palestin.

-Tamat-