BAB 7 SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN

PERLINDUNGAN KEBAKARAN PENGENALAN Sistem pencegah kebakaran atau perlindungan kebakaran adalah salah satu sistem yang diwajibkan pemasangannya pada sesebuah bangunan yang hendak dibina. Dengan adanya system ini pada bangunan, ia dapat melindungi serta menyelamatkan nyawa penghuni bangunan tersebut. Setiap pemasangan system pencegah kebakaran termasuklah perlindungan kebakaran perlulah mengikut akta dan standard yang bersesuaian dengan bangunan tersebut. Sebelum sesebuah bangunan itu boleh diduduki atau didiami, bangunan tersebut hendaklah diperiksa terlebih dahulu oleh Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi mendapatkan kelulusan (CF) yang mana bangunan tersebut selamat diduduki. Antara perlindungan kebakaran adalah seperti pintu rintangan api.

Perlindungan Kebakaran 1. perlindungan pasif jalan keluar keselamatan pemetekan akses perkakas bomba 2. perlindungan aktif sistem pemadam yang menggunakan air • • • • pili bomba sistem penyembur air automatik sistem pancur basah sitem pancur kering

sistem saluran Bantu mula (hose reel)

sistem pemadam yang menggunakan gas sistem penggera kebakaran PERLINDUNGAN KEBAKARAN (SISTEM PASIF) Pengenalan Berkaitan dengan unsure-unsur di dalam struktur bangunan yang berubapaya melaksanakan fungsinya bagi tujuan: i. ii. iii. iv. v. memberi perlindungan kepada penghuni bangunan dari kecederaan semasa berlakunya kebakaran di dalam bangunan memberi perlindungan kepada penghuni dari kecederaan semasa pelepasan diri dari bangunan semasa kebakaran memberi kemudahan semasa anggota penyelamat menjalankan tugas-tugas kecemasan. Mengelakkan kemerebakan api dan asap dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Memberi perlindungan kepada harta benda dari kemusnahan kebakaran.

Disamping itu, system ini juga berupaya i. ii. Memberi laluan perlindungan kepada penghuni bangunan kebakaran dengan selamat diwaktu kecemasan. Memberi laluan perlindungan kepada anggota bomba menjalankan tugas-tugas kecemasan dengan selamat diwaktu kecemasan. Jadual-jadual yang terdapat dalam UBBL 1984 berkaitan dengan system ini ialah i. ii. iii. iv. Jadual keenam Jadual ketujuh Jadual kelapan Jadual kesembilan

Ditambahkan lagi:

i.

Jalan keluar keselamatan • • • Peringkat jalan keluar mendatar Peringkat jalan keluar menegak Peringkat jalan keluar terakhir

Syarat-syarat jalan keluar keselamatan • • • • • Bebas daripada sebarang halangan Pintu rintangan api Tanda keluar dipasang pada laluan kecemasan. Lampu kecemasan Mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang cukup

Pengudaraan Sistem ini amat penting kepada penghuni bangunan dan anggota Bomba iaitu untuk menjamin keselamatan penghuni keluar daripada bangunan semasa menyelamatkan diri serta disamping iti ianya juga memudahkan anggota Bomba menjalankan tugas menyelamat dan memadam kebakaran. Tujuan Diadakan i. ii. iii. Memberi pengudaraan kepada jalan-jalan keluar keselamatan seperti lobi melawan kebakaran, tangga keselamatan dan koridor terkawal. Mengelakkan kemasukan asap kedalam kawasan terlindung. Menggurangkan kemerebakan kebakaran disebabkan oleh asap.

Jenis-jenis sisten Pengudaraan yang terdapat pada bangunan ini ialah penggudaraan biasa seperti tingkap dan struktur terbuka. Pencahayaan Adalah satu unsur sokongan kepada perlindungan pasif iaitu ia memberikan cahaya kepada semua laluan keselamatan dimana semua arah dan tempat laluan keluar ditandakan. Pencahayaan ini dapat membantu penghuni dan anggota bomba untuk

mencari jalan keluar atau masuk dengan selamat di dalam bangunan semasa kecemasan dan kebakaran.

ii.

Akses perkakas bomba Isipadu Bangunan, V (m³) 7,000 hingga 28,000 28,000 hingga 56,000 56,000 hingga 84,000 84,000 hingga 112,000 112,000 dan ke atas • • Jarak Minimum Perimeter Bangunan 1/6 1/4 ½ ¾ Tapak Pulau

Semua bangunan yang mempunyai isipadu memebihi 7000m³, dikehendaki bersempadan dengan jalan atau lebuh atau kawasan terbuka. Lebar jalan masuk bagi saiz bangunan seperti ini hendaklah tidak kurang daripada 12 (jalan 2 hala),6m (jalan sehala) dan ianya digunakan sebagai akses perkakasan bomba.

Pengiraan: Isipadu Bangunan Perimeter Bangunan = =

Akses Perkakasan Bomba = perimeter bangunan × jarak minimum iii. Ruang akses menentang kebakaran. • Ruang akses menentang kebakaran Peralatan yang ditempatkan di dalam ruang akses menentang kebakaran. 1. 2. 3. 4. 5. injap pelantar sistem pancur kering dan sistem pancur basah hose dan nozel lif bomba tangga keselamatan telefon bomba

6. 7. •

sistem pengudaraan dan pencahayaan suis pengasing elektrik

Jalan akses perkakas bomba

PERLINDUNGAN KEBAKARAN (SISTEM AKTIF) i. • • • • • ii. iii. sistem pemadam yang menggunakan air pili bomba sistem penyembur air automatik sistem pancur basah sitem pancur kering sistem saluran Bantu mula (hose reel) sistem pemadam yang menggunakan gas sistem penggera kebakaran

Sistem pemadam yang menggunakan air Sistem Pili Bomba Locatioan = Luar Bangunan

SISTEM AUTOMATIK SPRINKLER Location • • = Kepala sprinkler mempunyai pelbagai peringkat untuk ianya bertindak. Ianya bergantung kepada kesesuaian kawasan yang dilindungi dan biasanya dibezakan dengan warna seperti jadual berikut: Fusible Link Sprinkler Temperature Rating and Colour Code Temperature Rating Colour Of Yoke Arms 68/74 Natural (uncolored) 93/100 White 141 Blue 182 Yellow 227 Red

Glass bulb sprinkler temperature rating and colour code Temperature Rating Glass of bulb liquid 57 Orange 68 Red 79 Yellow 93 Green 141 Blue 182 Mauve 204/260 Black • • • ‘Hangers and supports’ paip sprinkler hendaklah dicat dengan warna merah. Ianya hendaklah digunakan bagi maksud menggantung paip sprinkler sahaja. Jarak diantara ‘hangers and supports’ adalah seperti jadual berikut:

Ukuran ’siling rods and U-Bolts’ Ukuran paip Garis lintang minima(mm) Lebih dari (mm) Kurang dari (mm) 0 100 10 100 150 12 150 200 16 200 250 20

PENGIRAAN LUAS RUANG SETIAP TNGKAT Lokasi Tingkat 1 Bilangan 2 Ruang Pejabat 1&4 Panjang(mm) Lebar(mm) Luas(m³)

2 2 Tingkat 2 2

Pejabat 2&3 Pejabat 5&8 Pejabat 6&7 Makmal

1100

2400

26400

1100

2400

26400

3 Tingkat 3 3 Tingkat 4 6

kompute r 1,2 &3 Bilik lukisan 1,2 &3 Class room

800

1200

96000

800

1200

96000

800 800

1200 1200

96000 96000

Tingkat 5

6

1-6 Class room 7 - 12 Class room 13 – 18 Class room 19 - 24

6 Tingkat 6 6 Tingkat 7

800

1200

96000

800

1200

96000

Bilangan Sprinkler setiap tingkat Tingkat 1 Pejabat 1 & 4 Pejabat 2 & 3 = 2640 16 = 165 =

Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Tingkat 6 Tingkat 7 SISTEM PANCUR BASAH Location =

SISTEM HOS GELUNG / HOSE REEL Location =

sistem pemadam yang menggunakan gas SISTEM KARBON DIOKSIDA (CO2)

Keperluan Rekabentuk 1. UBBL 1984 para 139,236 2. NFPA Vol 2 : 1989 Syarat JBPM Adakan sistem pemasanagan tetap gas CO2 mengikut syarat penentuan NFPA atau mana-mana penentuan yang dibenarkan oleh JBPM sepertimana yang ditandakan di dalam pelan bagi bilik alat ubah, bilik suis bervoltan tinggi, bilik janakuasa dan bilik TNB. Pengkelasan kebakaran yang dilindungi oleh CO2: KELAS Kelas A BAHAN Kayu Kertas Kelas B Pakaian Enjin Motor yang menggunakan petrol, Kelas C gasoline, diesel dan spirit Gas yang mudah terbakar

Pengkelasan kebakaran yang dilindungi oleh CO2 juga terdapat di: 1. Tranfomer room 2. TNB Substation 3. Genset Room 4. M&E Riser 5. Lift Control Room 6. Swith Room 7. AHU 8. Bilik Makmal Komputer

9. Design Calculation Location = Genset Room = = Valume Factor = 1.33kg CO2 / m³ = m³ × 1.33kg = kg Basic CO2 Quantity = 71kg of CO2 (round off) × 10% safety factor = +71 = kg of CO2 Total CO2 Cylinder Required= ÷ 45kg = nos Total CO2 Cylinder Provided = 2 nos (round off) Rate of application is 30% of CO2 discharge in 2 min = (30% × 2 × 45) ÷ 2min = kg/min

NFPA 12 – Deep Steated Application / Liquid Room Valume

Location

= AHU ROOM = = = 1.33kg CO2 / m³ = m³ × 1.33kg = kg

Room Valume Valume Factor

Basic CO2 Quantity

= 71kg of CO2 (round off) × 10% safety factor = +71 = kg of CO2

Total CO2 Cylinder Required= ÷ 45kg = nos Total CO2 Cylinder Provided = 2 nos (round off) Rate of application is 30% of CO2 discharge in 2 min = (30% × 2 × 45) ÷ 2min = kg/min

Location

= BILIK KOMPUTER = = = 1.33kg CO2 / m³ = m³ × 1.33kg = kg

Room Valume Valume Factor

Basic CO2 Quantity

= 71kg of CO2 (round off) × 10% safety factor = +71 = kg of CO2

Total CO2 Cylinder Required= ÷ 45kg = nos Total CO2 Cylinder Provided = 2 nos (round off) Rate of application is 30% of CO2 discharge in 2 min = (30% × 2 × 45) ÷ 2min = kg/min

SISTEM PENGGERA KEBAKARAN Fire Alam Control Panel Remote annuncialar Heat Detector Smoke Detector