ANALISIS SOALAN SEJARAH KERTAS 1 SPM ( 2004- 2008

)
TINGKATAN 4 BAB Tema / Tajuk 7. TAMADUN AWAL MANUSIA a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir Indus Hwang Ho) i. Konsep dan pengertian ii. Sumbangan Mesopotamia Mesir India China 7.1 Tamadun Awal Dunia b. Peningkatan tamadun i. Peningkatan dan sumbangan tamadun Yunani Rom India China c. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia i. Agama 1(11) , 2(12) 2(19) 2(31) Sub Tajuk 2004 Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

1(20) 4(31)

1(21) 2(31) 1(52), 2(33)

1

3(14) 2(26)

2

4(43)

6(64) 3(51) 1(47),2(49) 4(55),5(63) 5(43) 3(27) 6(47) 3(59),4(44)

4(43) 3(43)

1

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004 - Hindu - Buddha - Kristian - Islam ii. Ajaran - Confucianisme - Taoisme a. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal i. Kerajaan agraria (Kerajaan Angkor) Funan 5(66)

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

5(77) 6(76) 7(80,81) 7(81)

5(83), (77)

3

7.2 Tamadun Awal Asia Tenggara

ii. Kerajaan maritim (Kerajaan Srivijaya) Kedah Tua b. Pengaruh agama Hindu dan Buddha i. Sistem pemerintahan dan pentadbiran - Institusi beraja ii. Kesenian dan kesusasteraan iii. Pembinaan candi iv. Kepentingan bahasa Sanskrit

6(94)

2

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEM-BANGANNYA a. Masyarakat Arab Jahiliyah - Ciri-ciri dari aspek sosial, nilai-nilai hidup, 8(102) 8(101) 7(101), 8(102)

4

organisasi politik dan kepercayaan agama

8.1.

Islam dan Perkembangannya di Makkah

b. Islam dan penyebarannya di Makkah - Kelahiran dan perkembangan Islam di Makkah c. Reaksi masyarakat Arab - Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua - Kepentingan

9(110) 10(108-109)

7(106)

9(107)

11(111)

8(111-113)

5

8.2. Kerajaan Islam di Madinah

b. Hijrah - Konsep - Sebab - Kepentingan c. Piagam Madinah - Kandungan

8(122) 9(119)

9(120)

3

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004 b. Hijrah - Konsep - Sebab - Kepentingan

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 8(122) 9(119) 2006 2007 2008 9(120)

5

8.2. Kerajaan Islam di Madinah

c. Piagam Madinah - Kandungan - Kepentingan d. Penyebaran Islam - Mempertahan-kan maruah dan hak e. Perjanjian Hudaibiyah - kepentingan f. Pembukaan semula kota Makka a. Zaman Khalifah alRasyidin i. Konsep khalifah ii. Syarat dan cara pemilihan khalifah iii. Sumbangan Khalifah Al-Rasyidin Abu Bakar Umar Uthman b. Kerajaan Bani Umaiyah 10(136) 11(130) 9(130)

10(132)

6

8.3 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya

12(145) 10(146) 12(146) 7(147)

4

i. Latar belakang
Bab Tema/ Tajuk

Sub Tajuk 2004 b. Kerajaan Bani Umaiyah i. Latar belakang ii. Sumbangan
c. Kerajaan Bani Abbasiyah

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 11(153154), 12(154) 2006 2007 2008 11(151)

6

8.4 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya

7

8.5. Islam di Asia Tenggara

i. Latar belakang ii. Sumbangan d. Kerajaan Turki Uthmaniyah i. Latar belakang ii. Sumbangan iii. Faktor penyebaran Islam ke Eropah e. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia i. Cara - Perniagaan - Diplomatik - Kebudayaan - Pusat pengajian - Peperangan ii. Kesan - Perluasan empayar - Perkembangan intelek - Kesenian dan kesusasteraan a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara i. Teori dan bukti - Kedatangan Islam dari - Arab

13(165-166)

11(166) 12(168)

12(166)

13(175-

5

- China - India
Bab Tema/ Tajuk

178) Nombor soalan ( muka surat )

Sub Tajuk b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara

2004

2005

2006

2007

2008

7

8.5. Islam di Asia Tenggara

i. Cara dan penerimaan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan mubaligh - Pusat kebudayaan - Keistimewaan agama Islam c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara - Aspek pemerintahan dan pentadbiran - Aspek sosial - Aspek ekonomi a. Pemerintahan dan pentadbiran i. Institusi kesultanan - konsep sultan - konsep daulah

13(180)

13(181) 13(183)

14(188) `14(190)

8

8.5. Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat
-

14 (207)

15(197)

6

Bab Tema/ Tajuk

Nombor soalan ( muka surat ) Sub Tajuk ii. Perundangan - Undang-undang tidak bertulis/ Hukum Adat (Adat Pepatih dan Adat Temenggung) Undang-undang bertulis (Hukum Kanun Melaka, Undang-undang laut Melaka, undangundang 99 Perak) b. Sosiobudaya - Pendidikan - Kesenian - Bahasa dan ke-susasteraan - Gaya hidup c. Ekonomi - Mata wang - Percukaian - Perdagangan 14(209) 2004 2005 2006 2007 2008

15(198)

8

8.5. Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat

10(199)

16(201) 15(206)

9. PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN

7

KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 9
Bab

9.1 Perkembangan di Eropah
Tema/ Tajuk

a. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah Sub Tajuk 2004 i. Zaman Gelap - Pengertian - Ciri ii. Renaissance - Pengertian - Kesan iii. Reformation - Pengertian - Kesan b. Penjelajahan dan penerokaan i. Penemuan jalan laut dan dunia baru - sebab - kesan c. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian i. Perkembangan bidang pertanian pemilikan tanah persendirian - Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian - Pertanian komersial ii. Perkembangan dalam bidang industri - Peralihan daripada 15(221) 14(221) Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 17(216) 2008 18(216)

17(222)

9

9.1 Perkembangan di Eropah

15(223)

16(223)

16(224)

8

industri desa kepada perkilangan - Pengkhususan pengeluaran - Penggunaan teknologi
Bab Tem a/ Taj uk Tema/ Tajuk

Sub Tajuk

Nombor soalan ( muka surat )

2004 iii. Kesan - Revolusi Pertanian - Revolusi Perindustrian - Pertanian sebagai punca ekonomi - Peningkatan perdagangan antarabangsa - Kemajuan bidang pengangkutan - Kemunculan golongan buruh dan majikan d. Imperialisme i. Pengertian ii. Faktor iii. Kesan 16(230) 17(237)

2005

2006

2007

2008

9

9.1 Perkembangan di Eropah

16(236) 17(236)

9

a. Ekonomi tradisional - Ciri-ciri
10

9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara

b. Ekonomi dagangan i. Sistem pertanian komersil ii. Industri perlombongan

18(246) 19(247) 20(252) 17(252) 18(251)

18(247) 19(250)

Bab

Tema/ Tajuk

Sub Tajuk 2004 iii.Penggunaan tenaga buruh luar iv. Institusi kewangan dan insuran c. Dasar British terhadap pertanian

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

19(258)

10

9.2 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara

i. Undang-undang berhubung tanah - Akta Tanah Simpanan Melayu, Land Order, Land Settlement Order dan Proklamasi lll Perlindungan Hak Pribumi ii. Dasar British terhadap pekebun kecil - Padi - Getah d. Kesan dasar ekonomi i. Perbandaran

18(259) 20(260) 19(267) 20(258, 259)

10

ii. iii. iv.

Pembentukan masyarakat berbilang kaum Sistem pendidikan Vernakular Sektor Perkilangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Perkhidmatan Kesihatan

21(264, 265)

19(250,251 264,265) 20(265) 21& 22 (265)

v.
vi.

11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.