SKOP GURU PEMULIHAN JAWI

:

1.
2. 3.

Menjalankan ujian saringan / diagnostik. Menyediakan folio. Menyediakan borang penilaian individu & kumpulan. Menjalankan P&P di dalam bilik pemulihan jawi / bilik j-QAF. Memastikan P&P terancang beserta BBM bagi membolehkan murid:

4.
5.

Mengenal sebutan huruf jawi tunggal yang betul. (

‫) د، ذ، ز، س‬

Mengenal huruf yang tidak boleh bersambung selepasnya.

( ‫) أ، د، ذ، ر، ز، و، و، ل‬
Mengenal cara penyambungan huruf di awal, tengah & akhir.

( (‫عا، نعن، منع‬
Mengeja & membaca sukukata terbuka & tertutup.(

‫) باتو، كيفس‬

Mengenal, membaca & menulis perkataan pinjaman B.Arab & B.Inggeris. Mengenal, membaca & menulis perkataan berimbuhan. Mengenal dan menggunakan tanda baca. Membaca & menulis rangkai kata dan ayat. Mempelajari asas khat tulisan jawi. 5. 6. 6. Merekodkan pencapaian murid dari semasa ke semasa. Menjalankan ujian berbentuk formatif & sumatif. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap murid kelas pemulihan jawi.