UNIT 9

PENDAWAIAN PERMUKAAN

• Mengenal berbagai jenis aksesori pendawaian domestik
(pemegang lampu, soket keluaran, ros siling, suis utama, ELCB, suis,
PFA, alatur kipas & blok PVC bulat)
• Mengenal tamatan aksesori
(jenis tamatan & tanda-tanda)
• Sambungan aksesori
(sambungan aksesori untuk menunjukkan kendalian litar)
• Menggunakan alat ujian untuk menguji aksesori
(multimeter, lampu penguji, megger)
• Melukis gambarajah litar kecil akhir (l.k.a)
(lampu & kuasa)
• Mendawai dan memasang kabel litar kecil akhir mengikut gambarajah
litar dan susunatur
(litar lampu, kipas, loceng dan penggera, litar kuasa 13A [jejari, gelan
dan sulur], lampu pendarfluor dan peraturan IEE yang berkaitan)

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)
Pemegang lampu
‘baten’

Pemegang lampu
pendan
Ros siling

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)
Kotak Teracu

Soket keluaran 13A
Soket keluaran 15A

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)
Suis satu hala
(1 kutub 1 hala)

Suis dua hala
(1 kutub 2 hala)

Suis litar lampu (5A)

Suis Perantaraan
(2 kutub 2 hala)

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)

Pemutus
Litar bocor
Ke bumi
(ELCB)

Suis utama

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)

Pemutus
Litar miniatur
(MCB)

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)

Peti Agihan

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)
Alatur kipas

Blok PVC bulat

Penutup

AKSESORI PENDAWAIAN
PERMUKAAN (DOMESTIK)
Unit kawalan pemasak

Pemalap lampu

TAMATAN AKSESORI

E

L

(BUMI)

(HIDUP)

N

(NEUTRAL)
SOKET KELUARAN 13A

TAMATAN AKSESORI

C

(COMMON)

1W/L1

(1 WAY/LOAD 1)
SUIS SATU HALA
(1 KUTUB 1 HALA)

TAMATAN AKSESORI

1W/L1

2W/L2

(1 WAY/LOAD 1)

(2 WAY/LOAD 2)

C

(COMMON)

SUIS DUA HALA
(1 KUTUB 2 HALA)

TAMATAN AKSESORI
1W/L1

1W/L1

Masukan dari
suis dua hala

Keluaran ke
suis dua hala

2W/L2

2W/L2

SUIS SATU HALA
(2 KUTUB 2 HALA)

TAMATAN AKSESORI
Keluaran ke
ELCB

L

N

SUIS UTAMA 1
FASA
(2 KUTUB 2 HALA)

Masukan dari
meter KWj

L

N

TAMATAN AKSESORI
Masukan dari
keluaran suis utama

L

N

PEMUTUS LITAR
BOCOR KE BUMI
(2 KUTUB 2 HALA)

Keluaran ke
masukan ELCB

L

N

Keluaran ke
tamatan neutral PFA

TAMATAN AKSESORI
Keluaran ke
suis (common), soket (L)
dsb

L

PEMUTUS LITAR
MINIATUR
(1 KUTUB 1 HALA)

Masukan dari
keluaran ELCB

L

TAMATAN AKSESORI
Sambungan ke beban
lampu, kipas, soket,
alat kawalan pemasak,
loceng elektrik, penyaman
udara dan alat-alat
kawalan

N
E
L

Ke elektrod b

Dari meter KWj

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Litar lampu yang dikawal oleh satu suis satu hala

C
1W

6A

Dari meter KWj

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Litar lampu yang dikawal oleh dua suis dua hala

1W
C

1W C

2W
6A

2W

Dari meter KWj

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Litar lampu yang dikawal oleh dua suis dua hala dan satu suis
perantaraan
1W
C

2W

6A

Dari meter KWj
1W C

2W

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Sambungan soket keluaran
13A
litar jejari

16A

Dari meter KWj

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Sambungan soket keluaran
13A
litar gelang

16A

Dari meter KWj

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Sambungan sulur soket keluaran
13A

16A

Dari meter KWj

Ke soket keluaran
13A

PETI AGIHAN

SAMBUNGAN AKSESORI
Litar kipas siling yang
dikawal
oleh satu suis satu hala
C
1W

6A

Dari meter KWj

PETI AGIHAN

MENGUJI AKSESORI


Multimeter (meter pelbagai)
Test lamp(lampu penguji)
Megger

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

SUIS SATU HALA

Suis dalam keadaan baik jika :
Suis ‘on’ – meter menunjukkan bacaan
Sebaliknya :
Suis ‘on’ – meter tidak menunjukkan bacaan

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

SUIS DUA HALA

2

3
1

Suis dalam keadaan baik jika :
suis ‘on’
1

+
+

2Meter menunjukkan bacaan

1
3Meter tidak menunjukkan bacaan
Suis ‘off’
1 + 2Meter tidak menunjukkan bacaan
1

+

3Meter menunjukkan bacaan

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

SUIS PERANTARAAN

Suis dalam keadaan baik jika :

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

Ros siling
2

3

1

Ros siling dalam keadaan baik jika :
1
1
2

+
+
+

2Meter tidak menunjukkan bacaan
3Meter tidak menunjukkan bacaan
3Meter tidak menunjukkan bacaan

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

Pemegang lampu baten

2
1

Pemegang lampu dalam keadaan baik jika :
1

+

2Meter tidak menunjukkan bacaan

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

Soket keluaran
3

2
1

Soket keluaran dalam keadaan baik jika :
1
1
2

+
+
+

2Meter tidak menunjukkan bacaan
3Meter tidak menunjukkan bacaan
3Meter tidak menunjukkan bacaan

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

Suis utama

4

2

3

1

Suis utama dalam keadaan baik jika
Suis ‘on’ :
1
3
1
2

+
+
+
+

2Meter tidak menunjukkan bacaan
4Meter tidak menunjukkan bacaan
3Meter menunjukkan bacaan

1

4Meter menunjukkan bacaan

2

+
+

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω
4Meter tidak menunjukkan
bacaan
3Meter tidak menunjukkan bacaan

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)

ELCB dalam keadaan baik
jika suis ‘on’ :
1 + 2 Meter tidak
menunjukkan
bacaan
3

+

4 Meter tidak
menunjukkan
bacaan

1

+

3 Meter
menunjukkan
bacaan

2

+

4 Meter
menunjukkan
bacaan

1
2

+
+

4

3

2

1

4Meter tidak menunjukkan bacaan
3Meter tidak menunjukkan bacaan

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

MENGUJI AKSESORI

Multimeter (keterusan & penebatan)
2

MCB dalam keadaan baik
jika suis ‘on’ :
1

+

2 Meter
menunjukkan
bacaan

Suis ‘off’ :
1

+

2 Meter tidak
menunjukkan
bacaan
1

Laraskan suis pilihan mod ke mod
x1Ω

PROJEK 01

Pemasangan 1 fasa pendawaian permukaan bagi 1 poin lampu filamen 240V, 60W yang
dikawal oleh 1 suis 1 hala

Gambarajah Skema
Peti agihan – bekalan kuasa
L1 adalah poin ros siling & pemegang
lampu pendan
S1 adalah suis 1 hala yang mengawal
kendalian L1

Tugasan
Sediakan aksesori pendawaian
Lukiskan gambarajah skema
& pendawaian litar dalam buku nota
Buat pemasangan sebenar pada
papan pendawaian mengikut
kehendak gambarajah skema
Mengikut kumpulan
* Semua ukuran dalam milimeter

L1
200

300
250
Peti Agihan

500

S1

PROJEK 01
Gambarajah
Pendawaian

E
N

E

L

N

6A

C

1W

PROJEK 02

Pemasangan 1 fasa pendawaian permukaan bagi 1 poin soket
alir keluar 13 ampere litar jejari

Gambarajah Skema
Peti agihan – bekalan kuasa
SAK - poin soket keluaran
13Ampere yang disambung
secara jejari

300

Tugasan
Sediakan aksesori pendawaian
Lukiskan gambarajah skema
& pendawaian litar dalam buku nota
Buat pemasangan sebenar pada
papan pendawaian mengikut
kehendak gambarajah skema
Mengikut kumpulan
* Semua ukuran dalam milimeter

250
Peti Agihan

500

SAK

PROJEK 02
Gambarajah
Pendawaian

E

N

16A
E
N

L

PROJEK 03

Pemasangan 1 fasa pendawaian permukaan bagi 2 poin lampu filamen 240V, 60W yang
dikawal oleh 1 suis 1 hala

Gambarajah Skema
L1
Peti agihan – bekalan kuasa
L1 & l2 adalah poin ros siling & pemegang
lampu pendan
S1
adalah suis 1 hala yang mengawal
kendalian L1 & L2
250

Tugasan
Sediakan aksesori pendawaian
Lukiskan gambarajah skema
& pendawaian litar dalam buku nota
Buat pemasangan sebenar pada
papan pendawaian mengikut
kehendak gambarajah skema
Mengikut kumpulan
* Semua ukuran dalam milimeter

L2
200

300

Peti Agihan

500

S1

GAMBARAJAH SKEMA
Gambarajah
Pendawaian

E

E

N

E

L

N

L

N

6A

C

1W