PANITIA BAHASA MELAYU

PENGENALAN RASIONAL : : Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran asas yang menegaskan penguasaan lisan, bacaan, dan tulisan. Kesemuanya ini menekankan aspek Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif. Berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat dan membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian serta sebagai sokongan untuk memantapkan penguasaan Bahasa Melayu. Melahirkan individu dengan berketrampilan berbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat dan membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian serta sebagai sokongan untuk memantapkan penguasaan bahasa murid. 1. 2. 3. 4. Memberi kesedaran kepada guru dan murid bahawa Bahasa Melayu bukan hanya mata pelajaran yang melibatkan lisan, bacaan, tulisan tetapi menuju kea rah membentuk pemikiran kreatif seperti yang digambarkan dalam KBKK. Mengubah persepsi murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dan cuba mengatasi kelemahan diri untuk meningkatkan kemahiran. Dapat meningkatkan pencapaian murid dan sekolah serta mengekalkannya di tahap cemerlang di dalam peperiksaan PKSR dan UPSR. Memberi kesedaran kepada semua pihak yang terlibat tentang kepentingan Bahasa Melayu dalam persekolahan dan kehidupan seharian.

MATLAMAT

:

OBJEKTIF

:

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF 1.Mengembangkan bakat dan potensi pelajar dalam berbahasa 2.Memperbanyakkan perbendaharaan kata pelajar. 3.Meningkatkan peratus kelulusan pelajar. KEKUATAN 1.Terdapat guru-guru yang berpengalaman dalam bidang ini. - Seorang Guru Cemerlang - 2 Orang guru pemeriksa kertas BM. KELEMAHAN 1.Tiada garis panduan khusus untuk menjalankan aktiviti. PELUANG 1. Kemudahan Bilik PSS, Komputer dll. 2.Guru-guru terlatih ANCAMAN Kurang pendedahan tentang kepentingan berpersatuan

PELAN STRATEGIK (Plan Jangka Panjang)
BIL
1.

MATLAMAT
Meningkatkan peratusan lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 64.6% pada tahun 2003 ke 79.6% pada tahun 2006 (Penulisan) Meningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 85.4% pada tahun 2003 ke 95.4% pada tahun 2006 (Tatabahasa)

PROGRAM
1. Program Penulisan

TEMPOH MASA
1 Tahun (Januari hingga Oktober 1 Tahun (Januari hingga Oktober

KUMPULAN SASARAN
Semua Murid Tahun 1

TANGGUNG JAWAB
GPK Kurikulum

TOV
64.6%

OTI1 2004
69.6%

OTI2 2005
74.6%

0TI3 2006
79.6%

ETR
79.6%

2.

2. Program Tatabahasa

Semua murid tahun 1 Kelas 1 Ceria 1 Damai 1 Elit Tahun 2: 1. 86 orang (cemerlang) 2. 47 orang (sederhana) 3. 73 orang (GALUS)

GPK Kurikulum

85.4%

90.4%

92.5%

95.4%

95.4%

3.

Meningkatkan prestasi lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 85.4% pada tahun 2003 ke 95% pada tahun 2006.

1 Pemahaman a) Bacaan

3 tahun

GPK Kurikulum

85.4%

89.%

92%

95%

95%

4.

Meningkatkan prestasi lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 64.6% pada tahun 2003 ke 80% pada tahun 2006

2. Penulisan a) Buat ulasan dari buku cerita. b) Projek NILAM. c) Pengguna an akhbar. d) Pertanding an menulis karangan ringkas.

3 tahun

Tahun 2: 1. 86 orang (cemerlang) 2. 47 orang (sederhana) 3. 73 orang (GALUS)

GPK Kurikulum

64.6%

70%

75%

80%

80%

BIL
5.

MATLAMAT
Pemahaman Meningkatkan prestasi lulus pemahaman dari 71% pada tahun 2003 ke 80% pada tahun 2006.

PROGRAM
1 Pemahaman a) Sayangi buku.

TEMPOH MASA
3 tahun

KUMPULAN SASARAN
Tahun 3: 1. 86 orang (cemerlang) 2. 47 orang (sederhana) 3. 73 orang (GALUS)

TANGGUNG JAWAB
GPK Kurikulum

TOV
71%

OTI1 2004
76%

OTI2 2005
81%

0TI3 2006
86%

ETR
86%

6.

Penulisan Meningkatkan prestasi lulus penulisan dari 65% pada tahun 2003 ke 80% pada tahun 2006

2. Penulisan a). Sasterawan Cilik

3 tahun

Tahun 3: 1. 86 orang (cemerlang) 2. 47 orang (sederhana) 3. 73 orang (GALUS)

GPK Kurikulum

65%

70%

75%

80%

80%

7.

Pemahaman Meningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 88% pada tahun 2003 ke 96% pada tahun 2006. Penulisan Meningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 73% pada tahun 2003 ke 83% pada tahun 2006 Pemahaman Meningkatkan prestasi lulus 72% matapelajaran Bahasa Melayu dari 72% pada tahun 2003 ke 85% pada tahun 2006.

1 PROTAB

3 tahun

Semua muridmurid Tahun 4

GPK Kurikulum

71%

76%

81%

86%

86%

8.

2. Jejak Penulisan.

3 tahun

Semua muridmurid Tahun 4

GPK Kurikulum

73%

76%

79%

83%

83%

9.

1. PROTAB

1 tahun (Januari hingga Oktober)

Semua muridmurid Tahun 5.

GPK Kurikulum

72%

78%

82%

85%

85%

BIL
10.

MATLAMAT
Penulisan Meningkatkan prestasi lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 79% pada tahun 2003 ke 96% pada tahun 2006

PROGRAM
2. Bijak Berkarya.

TEMPOH MASA
1 tahun (Januari hingga Oktober)

KUMPULAN SASARAN
Semua muridmurid Tahun 5.

TANGGUNG JAWAB
GPK Kurikulum

TOV
79%

OTI1 2004
82%

OTI2 2005
88%

0TI3 2006
93%

ETR
93%

11.

Pemahaman Meningkatkan prestasi lulus matapelajaran dari 91% pada tahun 2003 ke 98% pada tahun 2006.

1. PROTAB

1 tahun (Januari hingga Oktober)

Semua murid Tahun 6

GPK Kurikulum

91%

93%

95%

98%

98%

12.

Penulisan Meningkatkan prestasi lulus matapelajaran dari 68% pada tahun 2003 ke 85% pada tahun 2006

2. Bijak berkarya

1 tahun (Januari hingga Oktober)

Semua murid Tahun 6

GPK Kurikulum

68%

72%

78%

85%

85%

PANITIA BAHASA MELAYU
PENGENALAN RASIONAL : : Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran asas yang menegaskan penguasaan lisan, bacaan, dan tulisan. Kesemuanya ini menekankan aspek Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif. Berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat dan membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian serta sebagai sokongan untuk memantapkan penguasaan Bahasa Melayu. Melahirkan individu dengan berketrampilan berbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat dan membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian serta sebagai sokongan untuk memantapkan penguasaan bahasa murid. 1. 3. 5. 6. Memberi kesedaran kepada guru dan murid bahawa Bahasa Melayu bukan hanya mata pelajaran yang melibatkan lisan, bacaan, tulisan tetapi menuju kea rah membentuk pemikiran kreatif seperti yang digambarkan dalam KBKK. Mengubah persepsi murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dan cuba mengatasi kelemahan diri untuk meningkatkan kemahiran. Dapat meningkatkan pencapaian murid dan sekolah serta mengekalkannya di tahap cemerlang di dalam peperiksaan PKSR dan UPSR. Memberi kesedaran kepada semua pihak yang terlibat tentang kepentingan Bahasa Melayu dalam persekolahan dan kehidupan seharian.

MATLAMAT

:

OBJEKTIF

:

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF 1.Mengembangkan bakat dan potensi pelajar dalam berbahasa 2.Memperbanyakkan perbendaharaan kata pelajar. 3.Meningkatkan peratus kelulusan pelajar. KEKUATAN 1.Terdapat guru-guru yang berpengalaman dalam bidang ini. KELEMAHAN 1.Tiada garis panduan khusus untuk menjalankan aktiviti. PELUANG 1.Bilik ditentukan untuk menjalankan aktiviti 2.Guru-guru terlatih ANCAMAN Kurang pendedahan tentang kepentingan berpersatuan

PROGRAM PELAN TAKTITAL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Mesyuarat Panitia Penyediaan Perancangan Tahunan Penyediaan Pelan Taktikal Penyediaan soalan bulanan Penyediaan soalan peperiksaan Menganalisis soalan bulanan Menganalisis soalan peperiksaan Pertandingan karangan Persembahan murid pagi Kelas tambahan tahun 6 Minggu panitia Penyediaan soalan PRA UPSR 1, 2, & 3 Pertandingan bercerita Pertandingan pidato Pertandingan kuiz tahun 6 Pengumpulan semula ABM, HSP dan Buku rujukan Panitia Mengemaskini fail Panitia Bengkel penyediaan ABM

CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. AKTIVITI Mesyuarat Panitia Penyediaan Perancangan Tahunan Penyediaan Pelan Taktikal Penyediaan soalan bulanan Penyediaan soalan peperiksaan Menganalisis soalan bulanan Menganalisis soalan peperiksaan Pertandingan karangan Persembahan murid pagi Kelas tambahan tahun 6 Minggu panitia Penyediaan soalan PRA UPSR 1, 2, & 3 Pertandingan bercerita Pertandingan pidato Pertandingan kuiz tahun 6 Pengumpulan semula ABM, HSP dan Buku rujukan Panitia Mengemaskini fail Panitia Bengkel penyediaan ABM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

PELAN TAKTIKAL (2004) CONTOH)
BIL 1. NAMA PROGRAM
Penulisan

OBJEKTIF
Meningkatkan peratusan lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 64.6% ke 69.6% bagi tahun 1

SENARAI PROJEK
1. Bijak membaca (NILAM) 2. Tiru macam saya (Salinan Contoh Karangan) 3. Peta Minda

KUMPULAN SASARAN
Tahun 1 1. 100 orang murid cemerlang 2. 60 orang murid sederhana 40 orang murid galus

TEMPOH MASA
Jan-Ogos

PELAKSANAAN
GPK Kurikulum

SUMBER KEWANGAN

TOV
64.6%

OTI1
69.6%

OTI2
74.6%

0TI3
79.6%

ETR
79.6 %

2.

Tatabahasa

Meningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Melayu dari 85.4% ke 90.4% bagi murid tahun 1

1. Kamus Bergerak 2. Kamus Individu 3. Gerak Gempur Bahan (Dalam perhimpunan, kuiz spontan perkataan) 1. Bacaan 2 Pertandingan membaca. 3. Program membaca dengan cepat. 4. Bercerita 5. Buku skrap Tahun 2 1. 86 orang (cemerlang) 2. 47 orang (sederhana) 3. 73 orang (GALUS)

Jan-Jun

85.4%

87.4%

89.4%

90.4%

90.4 %

3.

Pemahaman

Meningkat kan peratusan lulus bidang pemahaman murid-murid Tahun 2 dari 85.4% ke 89% pada PKSR 2 2004

1 Tahun (Januari hingga Oktober)

Semua guru Tahun 2

1. PIBG 2. SUWA

85.4%

87%

88%

89%

89%

BIL 4.

NAMA PROGRAM
Penulisan

OBJEKTIF
Meningkat kan peratus lulus dalam bidang penulisan muridmurid Tahun 2 dari 64.6% ke 70% pada PKSR 2 2004.

SENARAI PROJEK
1. Menulis jurnal. 2. Buku skrap. 3. Membuat carta. 4 Pertandingan menulis karangan terbaik

KUMPULAN SASARAN
Tahun 2: 1. 86 orang (cemerlang) 2. 47 orang (sederhana) 3. 73 orang (GALUS)

TEMPOH MASA
1 Tahun (Januarai hingga Oktober)

PELAKSANAAN
Semua guru Tahun 2

SUMBER KEWANGAN
1. PIBG 2. SUWA

TOV
64.5%

OTI1
90.4%

OTI2
68%

0TI3
70%

ETR
70%

5.

Sayangi buku

Pemahaman Meningkat kan peratusan lulus bidang pemahaman murid-murid Tahun 3 dari 71% pada tahun 2003 ke 76% pada PKSR 2 2004 Penulisan Meningkat kan peratus lulus dalam bidang penulisan muridmurid Tahun 3 dari 65% ke 70% pada 2004.

1. Pertandingan membaca. 2. Bacaan akhbar di dalam bilik darjah. 3. Pertadingan bercerita. 1.Pertandingan Buku skrap. 2. Pertandingan penulisan kreatif. 3. Pertadingan Esei

Tahun 3 Seramai 185 orang murid

1 Tahun

Semua guru Bahasa Melayu Tahun 3

1. PIBG 2. SUWA

71%

72%

74%

76%

76%

6.

Sasterawan cilik

Tahun 3 Seramai 185 orang

1 Tahun

Semua guru Bahasa Melayu Tahun 3

1. PIBG 2. SUWA

65%

66%

68%

70%

70%

BIL 7.

NAMA PROGRAM
PROTAB

OBJEKTIF
Pemahaman Meningkat kan peratusan lulus bidang pemahaman murid-murid Tahun 4 dari 88% pada tahun 2003 ke 90% pada PKSR 2 2004

SENARAI PROJEK
1. Kamus di PSS. 2. Kamus individu. 3. Gerak gempur bahasa. 4. Membentuk kelompok (Kumpulan) 1. Peka akhbar. 2. Kupasan isi 3. Celik membaca. 1. Kamus bergerak. 2. Kamus individu. 3. Gerak gempur bahasa.

KUMPULAN SASARAN
Muridmurid Tahun 4

TEMPOH MASA
1 Tahun ( Januari Hingga Oktober )

PELAKSANAAN
Semua guru Bahasa Melayu Tahun 4

SUMBER KEWANGAN
1. PIBG 2. SUWA

TOV
88%

OTI1
88.5%

OTI2
90%

0TI3
92%

ETR
92%

8.

Jejak Penulisan

Penulisan Meningkat kan peratus lulus dalam bidang penulisan muridmurid Tahun 3 dari 73% ke 76% pada 2004. Pemahaman Meningkat kan peratusan lulus bidang pemahaman murid-murid Tahun 5 dari 72% pada tahun 2003 ke 78% pada tahun 2004

Muridmurid Tahun 4

1 Tahun ( Januari Hingga Oktober )

Semua guru Bahasa Melayu Tahun 4

1. PIBG 2. SUWA

73%

74%

75%

76%

76%

9.

PROTAB

Semua murid-murid tahun 5.

1 Tahun (Januari hingga Oktober)

Semua guru Bahasa Melayu Tahun 5

1. PIBG 2. SUWA

72%

74%

76%

78%

78%

BIL 10.

NAMA PROGRAM
Bijak karangan

OBJEKTIF
Penulisan Meningkat kan peratus lulus dalam bidang penulisan dari 79% pada tahun 2003 kepada 82% pada tahun 2004. Pemahaman Meningkat kan peratusan lulus bidang pemahaman murid-murid Tahun 6 dari 91% pada tahun 2003 ke 93% pada Tahun 2004. Penulisan Meningkat kan peratus lulus dalam bidang penulisan muridmurid Tahun 6 dari 68% pada 2003 ke 72% pada 2004.

SENARAI PROJEK
1. Bijak membaca. 2. Tiru macam saya. 3. Peta minda

KUMPULAN SASARAN
Semua murid-murid tahun 5.

TEMPOH MASA
1 Tahun (Januari hingga Oktober)

PELAKSANAAN
Semua guru Bahasa Melayu Tahun 5

SUMBER KEWANGAN
1. PIBG 2. SUWA

TOV
79%

OTI1
80%

OTI2
81%

0TI3
82%

ETR
82%

11.

PROTAB.

1. Kamus bergerak 2. Kamus individu. 3. Gerak gempur bahasa.

Semua murid Tahun 6.

1 Tahun (Januari hingga Oktober)

Semua guru Bahasa Melayu Tahun 6

1. PIBG 2. SUWA

91%

92%

92.5%

93%

93%

12.

Bijak berkarya.

1. Bijak membaca. 2. Tiru macam saya 3. Peta minda

Semua murid Tahun 6.

1 Tahun (Januari hingga Oktober)

Semua guru Bahasa Melayu Tahun 6

1. PIBG 2. SUWA

68%

69%

71%

72%

72%

PERANCANGAN TAHUNAN
1. Perancangan 1.1 Penubuhan J/Kuasa. 1.2 Penyediaan takwim. 1.3 Mesyuarat J/Kuasa. 1.4 Penyediaan jadual aktiviti kurikulum. 1.5 Penyediaan perlembagaan kegiatan kurikulum. Pengenalan 2.1 Pembahagian tugas kepada guru. 2.2 Penyediaan peralatan secukupnya. 2.3 Aktiviti kokurikulum bermula Penyeliaan 3.1 Penyediaan buku kawalan kegiatan kokurikulum 3.2 Penyemakan buku stok 3.3 Pencerapan Pelaporan 4.1 Merekod maklumat kegiatan murid. Analisa untuk Mencari kelemahan Tajuk/Topik yang masih lemah. Buat penambahbaikan. Kaji balik keberkesannya. Capai/Pulih/Tidak. Buat Program balik. Laksanakan Penilaian 5.1 Mewujudkan carta perbandingan kejayaan

2.

3.

4.

5.

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN
Bil
1.

AKTIVITI
Perancangan 1.1 Penubuhan J/Kuasa. 1.2 Penydiaan takwim. 1.3 Mesyuarat J/Kuasa. 1.4 Penyediaan jadual aktiviti kokurikulum. 1.5 Penyediaan perlembagaan kegiatan kokurikulum. Pengenalan 2.1 Pembahagian tugas kepada guru. 2.2 Penyediaan peralatan secukupnya. 2.3 Aktiviti kokurikulum bermula Penyeliaan 3.1 Penyediaan buku kawalan kegiatan kokurikulum 3.2 Penyemakan buku stok 3.3 Pencerapan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

2.

3.

4. 5.

Pelaporan 4.1 Merekod maklumat kegiatan guru Penilaian 5.1 Mewujudkan carta perbandingan kejayaan

PELAN OPERASI
BIL 1. NAMA PROGRAM Penulisan OBJEKTIF Meningkat kan peratus lulus subjek Bahasa Melayu dari 64.6% ke 69.6% bagi murid tahun satu SENARAI PROJEK 1. Program NILAM 10 minit membaca sebelum perhimpunan bermula KUMPULAN SASARAN Tahun 1. 1. 100 orang murid cemerlang. 2. 60 orang murid sederhana. 3. 40 orang murid galus Sasaran membaca: 1. 3 muka surat bagi muridmurid cemerlang. Buat bukan pada hari persekolahan. 2. 2 muka surat bagi muridmurid sederhana. Buat bukan pada hari persekolahan 3. ½ muka surat sehari bagi murid-murid galus. Buat TEMPOH MASA Setahun PELAKSANAAN Semua guru tahun satu. KOS RM 150 insentif kepada muridmurid yang mencapai bacaan buku NILAM PENILAIAN & INDIKATOR PEMANTAUAN KEJAYAAN 1.Guru subjek Meningkatkan Bahasa Melayu peratus pencapaiaan 2. Rekod bacaan lulus subjek buku NILAM Bahasa Melayu Tahun 1 daripada 64.6% ke 79.6% dalam PKSR akhir tahun.

bukan pada hari persekolahan BIL 2. NAMA PROGRAM Pemahaman OBJEKTIF Meningkat kan peratus lulus dalam pemahaman muridmurid tahun 2 dari 85.4% hingga 89% pada akhir tahun 2004 SENARAI PROJEK 1. Membaca 10 minit setiap hari sebelum memulakan P&P Bahasa Melayu. 2. Program NILAM. 3. Membaca Akhbar. KUMPULAN SASARAN Tahun 2. 1. a) 86 murid (cemerlang) membaca 6 muka surat. b) 47 murid (sederhana) membaca 4 muka surat. c) 73 murid (GALUS) membaca 2 muka surat. 2. Bagi aktiviti NILAM dan membaca akhbar:a) 86 murid (cemerlang) membaca 4 petikan. b) 47 murid (sederhana) membaca 2 petikan. c) 73 murid (GALUS) membaca 1 petikan. TEMPOH MASA Setahun PELAKSANAAN Semua guru Bahasa Melayu tahun dua. PENILAIAN & INDIKATOR PEMANTAUAN KEJAYAAN RM 100 1.Guru Meningkatkan untuk matapelajaran peratus memberi Bahasa Melayu pencapaiaan hadiah lulus dalam dan 2. Rekod bacaan pemahaman membeli buku NILAM murid-murid akhbar. Tahun dua dari 3. Buku skrap 85.4% ke 89% pada akhir tahun 2004. KOS

BIL 3.

NAMA PROGRAM Sayangi Buku

OBJEKTIF Pemahaman Meningkat kan peratus lulus dalam pemahaman muridmurid tahun 3 dari 71% pada tahun 2003 ke 76% pada akhir tahun 2004

SENARAI PROJEK 1. Membaca 10 minit setiap hari sebelum memulakan P&P Bahasa Melayu. 2. Muridmurid membina ayat secara spontan

KUMPULAN SASARAN Murid-murid Tahun 3 yang terdiri daripada :a) 50 murid (cemerlang) b) 115 murid (sederhana) c) 20 murid (GALUS)

TEMPOH MASA Setahun

PELAKSANAAN Semua guru Bahasa Melayu tahun tiga.

KOS

RM 120 insentif kepada muridmurid yang 2. Rekod bacaan menbuku NILAM capai sasaran yang ditetapk an Pemahaman :Tempat 1 RM 30 Tempat 2 RM 20 Tempat 3 RM 10

PENILAIAN & PEMANTAUAN 1.Guru matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 3

INDIKATOR KEJAYAAN Meningkatkan peratus pencapaiaan lulus dalam pemahaman murid-murid Tahun tiga dari 71% pada tahun 2003 ke 76% pada akhir tahun 2004.

BIL 4

NAMA PROGRAM PROTAB

OBJEKTIF Pemahaman Meningkat kan peratus lulus dalam pemahaman muridmurid tahun 4 dari 88% pada tahun 2003 ke 90% pada akhir tahun 2004

SENARAI PROJEK 1. Muridmurid merujuk penggolong an kata dalam carta yang dilekatkan di dalam kelas. 2. Muridmurid mencatatka n perkataan sukar di dalam kertas. 3. Kuiz tatabahasa

KUMPULAN SASARAN Seramai 196 murid-murid Tahun 4 yang terdiri daripada :a) 48 murid (cemerlang) b) 94 murid (sederhana) c) 53 murid (GALUS)

TEMPOH MASA Setahun (Januari hingga Oktober)

PELAKSANAAN Semua guru Bahasa Melayu tahun empat.

KOS RM 150 insentif kepada muridmurid yang mencapai sasaran yang ditetapk an Pemahaman :Tempat 1 RM 4 Tempat 2 RM 2.50 Tempat 3 RM 1.50

PENILAIAN & PEMANTAUAN 1.Guru matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 2. Buku catatan murid. 3. Buku skrap.

INDIKATOR KEJAYAAN Meningkatkan pretasi pencapaian lulus Bahasa Melayu (pemahaman) Tahun 4 dari 88% pada tahun 2003 ke 90% pada akhir tahun 2004.

BIL 5

NAMA PROGRAM PROTAB

OBJEKTIF Pemahaman Meningkat kan peratus lulus dalam pemahaman muridmurid tahun 5 dari 72% pada tahun 2003 ke 78% pada akhir tahun 2004

SENARAI PROJEK 1. Muridmurid melekatkan satu perkataan dan makna di baju. 2. Muridmurid mencatatka n perkataanperkataan sukar serta makna dan ayat di dalam buku catatan. 3. Kuiz spontan di perhimpun an.

KUMPULAN SASARAN Murid-murid Tahun 5 seramai 117 orang yang terdiri daripada :a) 50 murid (cemerlang) b) 80 murid (sederhana) c) 47 murid (GALUS) Sasaran aktiviti :a) 20 patah perkataan seminggu bukan pada hari persekolahan. b) 10 patah perkataan seminggu buan pada hari persekolahan. c) 5 patah perkataan seminggu buan pada hari persekolahan.

TEMPOH MASA Setahun (Januari hingga Oktober)

PELAKSANAAN Semua guru Bahasa Melayu tahun lima.

KOS

RM 150 insentif kepada muridmurid yang 2. Buku muridmencamurid. pai sasaran yang ditetapkan Pemahaman :Tempat 1 RM 4 Tempat 2 RM 2.50 Tempat 3 RM 1.50

PENILAIAN & PEMANTAUAN 1.Guru matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 5

INDIKATOR KEJAYAAN Meningkatkan peratus pencapaiaan lulus dalam pemahaman murid-murid Tahun Lima dari 72% pada tahun 2003 ke 98% pada akhir tahun 2004.

BIL 6

NAMA PROGRAM Sayangi Buku

OBJEKTIF Pemahaman Meningkat kan peratus lulus dalam pemahaman muridmurid tahun 3 dari 71% pada tahun 2003 ke 76% pada akhir tahun 2004

SENARAI PROJEK 1. Membaca 10 minit setiap hari sebelum memulakan P&P Bahasa Melayu. 2. Muridmurid membina ayat secara spontan

KUMPULAN SASARAN Murid-murid Tahun 3 yang terdiri daripada :a) 50 murid (cemerlang) b) 115 murid (sederhana) c) 20 murid (GALUS)

TEMPOH MASA Setahun

PELAKSANAAN Semua guru Bahasa Melayu tahun tiga.

KOS

RM 120 insentif kepada muridmurid yang 2. Rekod bacaan mencabuku NILAM pai sasaran yang ditetapan Pemahaman :Tempat 1 RM 30 Tempat 2 RM 20 Tempat 3 RM 10

PENILAIAN & PEMANTAUAN 1.Guru matapelajaran Bahasa Melayu Tahun 3

INDIKATOR KEJAYAAN Meningkatkan peratus pencapaiaan lulus dalam pemahaman murid-murid Tahun tiga dari 71% pada tahun 2003 ke 76% pada akhir tahun 2004.