RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (BOLEH JUGA DIGABUNGJALIN DALAM BAHASA MELAYU) TAJUK BIDANG

OBJEKTIF : : : “Sayangi Alam sekitar” Pemeliharaan Alam Sekitar

Pada akhir pelajaran, murid akan dapat,

1. 5 daripada 7 kumppulan dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. 80% murid dapat mnyenaraikan makna perkataan mengikut konteks berdasarkan perkataan bergaris dalam petikan. 3. Lima daripada tujuh kumpulan murid melakonkan watak yang diberikan dengan betul mengikut sebutan, intonasi, rima dan irama yang sesuai berdasarkan dialog yang disediakan. 4. Lima daripada tujuh kumpulan murid dapat menulis semula dialog dengan baik. Amali : cintakan Tanamkan dalam diri murid sebagai khalifah di muka Bumi, kita seharusnya alam sekitar. Bahan Bantu Mengajar 1. 2. 3. 4. 5. 6. :

Komputer riba dan pembesar suara Lagu “Peliharalah Alam Sekitar” Lirik lagu “Peliharalah Alam Sekitar” Gambar sungai dan air Persembahan powerpoint pencemaran sungai / air Pantun 4 kerat “Pantai”

Pengetahuan Sedia Ada

:

a) Pengalaman berekreasi di pantai atau sungai b) Pengalaman melaluui pembacaan atau tontonan televisyen , akhbar, majalah dan internet.

Langkah-langkah Pengajaran dan Penbelajaran (P&P) Isi pengajaran/ kemahiran 5 Minit TATACARA PERJUMPAAN: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. DOA 2. ASMAUL HUSNA 3. LAGU NEGARAKU 4. LAGU PUTERI 5. IKRAR -Petikan ‘Sungai kita’ -Komputer, LCD Catatan

Langkah 1 15 Minit

1. Guru mengedarkan 1. Guru membahagikan murid petikan ‘sungai kami’ kepada tujuh kumpulan kepada murid. 2. Guru memaparkan petikan 2. Murid membaca dengan ‘sungai kami’ di komputer dan kuat mengedarkan petikan dalam salinan kertas. - Kemahiran membaca 3. Guru meminta wakil setiap 3. Murid menceritakan kumpulan untuk membaca semula petikan teks secara luncuran dengan menggunakan ayat sendiri. intonasi dan sebutan yang betul. 4. Wakil setiap kumpulan menceritakan semula teks menggunakan ayat mereka sendiri. 5. Guru akan memastikan intonasi, sebutan, perkataan, dan ayat yang digunakan betul dan tepat.

ILMU PAS: -Prinsip kehidupan seimbang

Nilai: -Kasih sayang

Langkah 2 15 Minit

1.Murid menggarisi kata nama khas dan kata nama am yang terdapat dalam teks. -Kemahiran maklumat

1.Murid membaca petikan secara senyap dan menggarisi kata nama yang terdapat dalam petikan.

TEKS: ‘Sungai kami’

mencari 2. Murid secara bergilir akan menyebut kata nama yang mereka peroleh dari petikan.

IMLU PAS: -Mencintai alam

-Sistem bahasa- Morfologi

3. Murid mencari makan perkataan yang mereka kurang pasti ( merujuk kamus) 1.guru mengedarkan kad dialog yang berwarna-warni 2. Murid membaca dialog dan melakonkan watak tersebut. 3.Guru akan memastikan murid melakonkan watak dengan penuh penghayatan. 4.Murid diminta untuk menyalin semula dialog tersebut dalam buku lathan.

sekitar

Langkah 3 20 minit

1.Murid melakonkan watak ikan Keli, ikan Sepat, ikan Seluang, Ikan Lampam, Ikan Haruan dan Sungai (situasi dalam sungai yang tercemar)

Dialog: -Kad warna

Merah-Ikan Keli Kuning-Ikan Sepat Hijau-Ikan Seluang Jingga-ikan Lampam Merah jambu- Ikan Haruan Putih-Sungai -bertopeng

- Secara berkumpulan - Teknik lakonan

ILMU PAS: -Prinsip perlindungan dan pemeliharaan ekosistem

PENUTUP TCP 5 Minit

1. DOA 2. ASMAUL HUSNA 3. LAGU NEGARAKU 4. LAGU PUTERI 5. IKRAR