Topik 4

REKA BENTUK VISUAL

Pengenalan
• Visual  alat komunikasi yang mampu menyampaikan mesej yang lebih berkesan daripada penggunaan lisan atau pernyataan bertulis. • Keberkesanan penggunaan visual bergantung kepada kualiti yang ada pada visual tersebut.

Konsep dan Fungsi Visual
Bentuk Visual

fotografik

elektronik

grafik

ilustrasi melalui gambar ilustrasi secara artistik/simbolik Menyerupai suatu subjek atau situasi sebenar
• Visual analogik • Visual organisasi

Konsep dan Fungsi Visual
Mudah, jelas dibaca dan difahami

Ciri-ciri visual yang baik

Mesej dapat ditafsir dengan berkesan Interaksi aktif di antara pelajar, guru dan maksud yang terdapat dalam visual Membantu memfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual

Elemen Reka Bentuk Visual
• Elemen grafik – bahan asas yang digunakan untuk membentuk sesuatu komposisi visual Elemen Grafik
Ruang (Space) Garis (Line) Permukaan (Surface)

Bentuk tiga dimensi (Form)

Bentuk dua dimensi (Shape)

Elemen Grafik
1. Ruang
– Terbahagi kepada
• Ruang positif – ruang yang digunakan • Ruang negatif – ruang yang kosong

– Ruang perlu digunakan secara seimbang antara positif dan negatif agar komposisi visual kelihatan cantik dan menarik

Ruang negatif

Ruang positif

Elemen Grafik
2. Garis
– Didapati dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi – Fungsi;
• • • • • • Menunjukkan pergerakan dan arah atau aliran Menunjukkan suasana aman atau ganas Menunjukkan kemegahan dan kekuatan Menunjukkan kekusutan Melukis objek atau benda Penghubung antara satu elemen dengan elemen lain

Elemen Grafik
3. Permukaan
– Permukaan yang kasar atau licin memberi kesan ke atas rupa garisan yang di buat ke atasnya. – Penyatuan yang wajar antara garis, warna dan tekstur perlu bagi menghasilkan permukaan yang menarik.

Permukaan

Elemen Grafik
4. Bentuk dua dimensi
– Dimensi panjang dan lebar
• Bentuk geometri • Bentuk abstrak • Bentuk gambaran

Bentuk 2 Dimensi (Shape)
• Bentuk Geometri

• Bentuk Abstrak

• Bentuk Gambaran

Elemen Grafik
5. Bentuk tiga dimensi
– Dimensi panjang, lebar dan tinggi – Dua kategori;
• Bentuk tiga dimensi sebenar – bahan sebenar yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi. • Bentuk tiga dimensi tiruan – bentuk dua dimensi yang kelihatan seolah-olah mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal (gambar foto dan lukisan yang diberi bayang).

Bentuk tiga dimensi sebenar

Bentuk tiga dimensi tiruan

Prinsip Reka Bentuk Visual
• Kaedah menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan.
– Simplisiti – Dominan – Pola – Seimbang – Variasi – harmoni

Prinsip Reka Bentuk Visual
1. Simplisiti
– Lukisan yang jelas dan mudah dibaca – Sesuatu bahan grafik perlu nampak mudah (simple) bagi mengelakkan penerima daripada merasa tertekan untuk mengetahui apakan maklumat sebenarnya yang hendak disampaikan.

Prinsip Reka Bentuk Visual
2. Dominan
– Objek atau item utama yang ingin disampaikan perlu ditonjolkan.

a. Menggunakan peraturan Satu Per Tiga (Rule of Third)
41% 20%

25%

14%

b. Warna dan bentuk yang kontras c. Saiz yang lebih besar d. Menggunakan anak panah yang menunjuk ke arah item utama e. Mewujudkan gerakan dalam rekaan visual f. Menggunakan lampu atau cahaya yang memancar

Cara Yang Betul Untuk Membaca Suhu Pada Termometer

Prinsip Reka Bentuk Visual
3. Pola
– Penting kerana;
• Menarik penglihatan ke arah item yang utama • Mengerakkan penglihatan mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul • Mengekalkan penglihatan mata dan mengikut aliran persembahan

– Jenis pola dalam rekaan visual;
• Pola mengikut bentuk geometri • Pola Mengikut huruf

Prinsip Reka Bentuk Visual
4. Seimbang
a. Seimbang formal – pembahagian yang sama bahagi antara dua bahagian visual; sama ada bahagian kiri dengan kanan atau bahagian atas dengan bawah. b. Seimbang tidak formal – pembahagian tidak sama rata antara item kiri dan kanan atau atas dengan bawah sesuatu rekaan

Seimbang formal

Seimbang tidak formal

Panduan Menentukan Keseimbangan
• Penggunaan mata adalah cara terbaik menentukan keseimbangan • Elakkan meletakkan objek yang gelap di atas objek yang cerah @ Objek yang besar di atas objek yang kecil • Objek yang gelap lebih berat daripada objek yang cerah & Objek yang lebih besar lebih berat daripada objek yang kecil • Hukum graviti perlu diaplikasi di sini

Prinsip Reka Bentuk Visual
5. Variasi
– Menggunakan variasi (pelbagai elemen grafik) dalam penghasilan visual agar kelihatan hidup, meningkatkan tarikan dan minat terhadap persembahan.

Prinsip Reka Bentuk Visual
6. Harmoni
– Penggunaan elemen grafik yang berkesinambungan antara satu dengan lain membolehkan mata dan fikiran penonton mengikuti perkembangan keseluruhan visual. – Ada hubungan antara elemen-elemen, arah aliran persembahan, perspektif dan kesatuan mesej.

Warna
• Merupakan salah satu elemen visual. • “Warna adalah milik cahaya dan apabila berubah maka berubahlah warna” (Leuer, 1990).

Warna
Kromatik Akromatik

Hiu • Hiu

Valiu

Kroma

Valiu

Kroma

– digunakan untuk menjelaskan warna yang khusus seperti
merah, biru. menjelaskan sejauh mana gelap atau cerah sesuatu warna itu kelihatan. Warna Putih mempunyai valiu yang tinggi. menjelaskan intensiti atau kekuatan sesuatu warna.

• Valiu – • kroma –

Gambarajah Pecahan Warna
        FFFF00   FFCC00   CCCC00 99CC00 66CC00 33CC00 00CC00 00FF33       CCFF00 99FF00 66FF00 33FF00 00FF00                                                        

FF9900

CC9900

999900

669900

339900

009900

00CC33

00FF66

  FF6600   FF3300 CC3300 993300 663300 333300 003300 006633 009966 00CC99 CC6600 996600 666600 336600 006600 009933 00CC66 00FF99

 

 

  00FFCC

FF0000  

CC0000

990000

660000

330000

000000

003333

006666

009999

00CCCC

00FFFF  

FF0033  

CC0033

990033

660033

330033

000033

003366

006699

0099CC

00CCFF  

 

FF0066  

CC0066

990066

660066

330066

000066

003399

0066CC

0099FF      

FF0099  

CC0099

990099

660099

330099

000099

0033CC

0066FF  

FF00CC  

CC00CC

9900CC

6600CC

3300CC

0000CC

0033FF  

 

 

 

 

 

 

 

Pigmen
(Bahan yang mamberi warna kepada sesuatu objek)

Warna Utama

Warna Pertengahan

Warna Sekunder

Warna Tertiar (tertiary)

Warna Utama
• Warna asas, yang tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain

Biru
Kuning

Merah

Warna Sekunder
• Campuran dua warna utama Biru

Hijau
Kuning

Ungu Jingga

Merah

Warna Pertengahan
• Campuran warna sekunder dengan warna utama yang terletek bersebelahannya Biru Biru Hijau Hijau Kuning Hijau Kuning Kuning Jingga Jingga Merah Jingga Merah Merah Ungu Ungu

Warna Tertiar (tertiary)
• Campuran dua warna sekunder Hijau Hijau Muda Jingga Merah Kecoklatan Ungu Kelabu

Ungu

Pemilihan warna
• Dipilih berdasarkan fungsinya a) Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan b) Memudahkan sesuatu item dilihat c) Mewujudkan perasaan harmoni d) Melahirkan kesan tertentu

Warna
a. Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan
– Penegasan terhadap isi penting yang hendak disampaikan boleh dilaksanakan dengan penggunaan warna yang kontras. Latar Depan, Imej, Teks Biru gelap Biru, hijau, hitam Bitu gelap, hijau gelap Ungu, coklat Highlights Merah, oren Merah Merah, oren Merah

Latar Belakang Putih Kelabu cerah Bitu muda Kuning muda

Warna
b. Memudahkan sesuatu item dilihat
– Penggunaan warna;
• Kuning  Oren  Hijau  Merah  Biru

– Tindihan warna
• Tindihan positif – subjek terang diletak di atas latar yang kontras dengan warna subjek • Tindihan negatif – menggunakan warna kontras yang lemah dan menghasilkan gabungan warna yang kelihatan sama

Warna
c. Mewujudkan perasaan harmoni
– Gabungan warna-warna analogus, warna yang terletak berhampiran dengan roda warna

Warna
d. Melahirkan kesan tertentu
– Warna Panas
• Warna merah, jingga dan kuning • Menimbulkan kesan kedekatan, kegarangan dan kekuatan

– Warna Sejuk
• Warna biru, ungu dan hijau • Mewujudkan suasana kelembutan, kedamaian dan kesayuan

– Warna Psikologi
• Dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bidang pengetahuan
– Merah  Tahun baru cina – Biru  warna darah beroksigen dalam mata pelajaran sains  Sungai dan laut dalam mata pelajaran geografi

WARNA Merah

Respon Psikologi Power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresif, bahaya

Catatan Warna Merah kadang berubah erti jika dikombinasikan dengan warna lain. Merah dikombinasikan dengan Hijau, maka akan menjadi simbol Natal. Merah jika dikombinasikan denga Putih, akan membawa erti 'bahagia' di dalam budaya Oriental. Banyak digunakan sebagai warna pada logo Bank di Amerika Syarikat untuk memberikan kesan 'kepercayaan'. Timur Tengah, warna Hijau sangat disukai. Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu.

Biru

Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Teknoologi, Kebersihan, teratur Alam, Sihat, Keuntungan, Pembaharuan Optimis, Harapan, Ketidak jujuran, Pengecut (untuk budaya Barat), pengkhianatan. Spiritual, Misteri, Kebangsawanan, Transformasi, Kekasaran, Keangkuhan Energy, Keseimbangan, Kehangatan

Hijau Yellow

Ungu/Jingga Oranye Coklat Kelabu Putih

Warna Ungu sangat jarang ditemui di alam. Menekankan sebuah produk yang tidak mahal.

Tanah/Bumi, Reliability, Selesa, Daya Tahan. Penampilan yang kemas Intelek, Masa Depan (Milenium), Kesederhanaan, Kesedihan Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Kematian warna yang paling mudah dilihat oleh mata. Di Amerika, Putih melambangkan perkawinan (gaun pengantin berwarna putih), tapi di banyak budaya Timur (terutama India dan Cina), warna Putih melambangkan kematian. Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya Barat. Sebagai warna Kemasan, Hitam melambangakan Keanggunan (Elegance), Kemakmuran (Wealth) dan Kecanggihan (Sopiscated)

Hitam

Power, Kecanggihan, Kematian, Misteri, Ketakutan, Kesedihan, Keanggunan

Huruf
• Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan huruf
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Stail Huruf Bilangan stail huruf Huruf besar dan huruf kecil Warna huruf Saiz huruf Jarak antara huruf Jarak antara baris

Pemilihan huruf
1. Stail Huruf
– Menarik perhatian dan mengelakkan sesuatu visual disalahtafsir – Pengelasan huruf • Huruf Roman • Huruf Gotik

• Huruf Sambung atau Cursive
• Huruf Teks • Huruf Novelti

Pemilihan huruf
2. Bilangan Stail Huruf
– Elakkan menggunakan terlalu banyak stail huruf, tidak lebih 3 huruf dan sesuai dengan mesej.

3. Huruf Besar dan Huruf Kecil
– Tajuk huruf besar – Sub tajuk  huruf kecil

4. Warna Huruf
– Bersesuaian dengan mesej yang disampaikan.

Pemilihan huruf
5. Saiz Huruf
20 kaki 40 kaki 50 kaki 60 kaki 80 kaki Jarak untuk dilihat Saiz Huruf 1“ 2“ 2½” 2” 4“

- Saiz huruf perlu disesuaikan dengan sasaran. - Tinggi huruf perlu disesuaikan dengan ketebalan huruf

Pemilihan huruf
6. Jarak Antara Huruf
– Jarakkan dalam keadaan yang seimbang mengikut keselesaan penglihatan. • Jarak huruf secara optikal • Jarak huruf secara mekanikal

– Jarak antara baris hendaklah jangan melebihi tinggi huruf yang digunakan – Penghasilan transperensi – enam perkataan satu baris

Pemilihan huruf
7. Jarak Antara Baris
– Jarak mengikut kesesuaian – Satu transperensi  Enam baris

Sekian.. Terima kasih atas tumpuan yang diberi.