P. 1
Borang Cuti Tanpa Rekod-separuh Gaji-tanpa Gaj

Borang Cuti Tanpa Rekod-separuh Gaji-tanpa Gaj

5.0

|Views: 6,323|Likes:
Published by nurmuhamad

More info:

Published by: nurmuhamad on Dec 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Borang ‘A’ - Pek. JPJ Bil.

31
(Pin.1/1977)
(BORANG PERMOONAN !"#$ #ANPA RE%O&/'EPAR" GAJ$/#ANPA GAJ$)
BAAG$AN ‘A’
1. Nama: _____________________________________________ JPNJ/FP: __________
2. Jawatan sekarang: ______________________________________________________
3. Kategori/Gred: __________ 4. Tarikh mua diantik: ________________________
!. Ga"i #ekarang: $% ____________
&. %ohon 'uti (Tan)a $ekod/Tan)a Ga"i/#e)aruh Ga"i seama __________________ hari
muai dari _________________ hingga _____________________
*. #e+a+,se+a+ +er-uti: ____________________________________________________
.. /amat semasa +er-uti : __________________________________________________
0. Jika Pengetua/Guru 1esar2 se+utkan nama Guru Penoong Kanan 3ang akan mengam+i
aih tugas ker"a semasa +er-uti: __________________________________________
Tarikh:_______________ _______________________
Tandatangan Pemohon
BAAG$AN ‘B’
1. Ketiadaan )egawai ini tidak akan men"e"askan )ea"aran dan )em+ea"aran murid,
murid dan "uga tidak akan mem+e+ankan tugas guru 3ang mengam+i aih tugas )egawai
terse+ut.
2. Permohonan )egawai disokong/(Permohonan )egawai ini tidak disokong.
3. Pegawai ini (sudah/+eum mengam+i -uti 3ang di atas daam tahun ini.
4. Jumah -uti 3ang teah diam+i hingga sekarang iaah se+an3ak __________ hari.
!. 4ua sainan ken3ataan -uti 3ang kemaskini disertakan +ersama,sama ini.
Tarikh:________________ ______________________________
Tandatangan Pengetua/Guru 1esar

BAAG$AN ‘!’
5#okongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PP4/Pengetua/Guru 1esar6
( Permohonan di atas disokong/tidak disokong 5Jika tidak disokong sia +eri uasan6
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tarikh:_________________ ________________________
Tandatangan
Pegawai Pea"aran 4aerah
( Potong yang tidak berkenaan.
(Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor)
BAAG$AN ‘&’
$u"ukan Ja+atan: JPNJ/FP:____________
Pegawai Pea"aran 4aerah2
Pengetua / Guru 1esar.
_________________________________
_________________________________
Tuan/Puan2
1. Permohonan di atas diuuskan se+agai 'uti Tan)a $ekod/Tan)a Ga"i/#e)aruh Ga"i
#eama ________ hari muai dari _________________ hingga ___________________
mengikut ______________________________________________________________
2. Permohonan di atas tidak da)at diuuskan se+agai 'uti (Tan)a $ekod/Tan)a Ga"i
se)enuhn3a kerana ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. #ia kemukakan 4 sainan 7a)oran Peru+ahan 5Kew..6 )otongan ga"i/ )em+erhentian
ga"i )egawai 3ang +erkenaan untuk keuusan Ja+atan ini.
4. Keuusan ini hendakah di-atatkan ke daam Ken3ataan Perkhidmatan dan
Ken3ataan 'utin3a.
!. #ia makumkan keuusan ini ke)ada )egawai 3ang +erkenaan.
Tarikh:_________________ ________________________
Tandatangan
Pegawai 8ang %euus 'uti
* Potong yang tidak berkenaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->