UJIAN PRA PEPERIKSAAN Kemahiran Hidup – Elektif KT Nama …………………………………………. Ting : …………………..

1.

4.

Gambar rajah di atas menunjukkan sambungan tiga mentol. Apakah nama litar tersebut? A B C D
2.

Kirakan jumlah rintangan dalam litar di atas. A B C D
5.

Litar siri Litar pintas Litar selari Litar siri-selari

30 ohm 45 ohm 55 ohm 65 ohm

Antara litar-litar berikut, yang manakah menunjukkan litar seri-selari? A B
6.

Antara litar berikut, yang manakah mempunyai satu laluan arus mengalir sahaja? A B C D Litar selari Litar siri Litar pintas Litar siri-selari

C

Antara simbol berikut, yang manakah menunjukkan voltmeter arus ulang-alik? A

D

B C

3. 7.

D Antara berikut yang manakah adalah fungsi meter pelbagai? I II III IV A B C D Menyukat rintangan. Menyukat voltan. Menyukat arus. Menguji keterusan. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

Berapakah jumlah rintangan dalam litar yang ditunjukkan di atas? A B C D 3 ohm 4 ohm 5 ohm 6 ohm

8.

Apakah jenis meter yang sesuai digunakan pada litar di atas? A B C D
9.

I II III IV A B C D
12.

Ammeter Voltmeter Ohmmeter Wattmeter

Menyambungkan bekalan elektrik. Memutuskan bekalan elektrik. Mengawal arus elektrik yang berlebihan. Memberi perlindungan kepada perkakas elektrik. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

Antara perkara-perkara berikut, yang manakah menyebabkan pemutus litar ke bumi terputus? I II III IV A B C D Litar pintas Kebocoran arus Aliran arus yang tinggi Kerosakan perkakas elektrik I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

Sebuah voltmeter digunakan untuk menyukat voltan sebuah sel seperti ditunjukkan pada rajah di atas. Apakah kesalahan penggunaan voltmeter tersebut? A B C D
10.

Julat voltmeter adalah terlalu rendah. Julat voltmeter adalah terlalu tinggi. Sambungan voltmeter yang salah. Ohmmeter harus digunakan.

13.

Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang penyambung neutral? Penyambung neutral adalah hak milik kerajaan. II Penyambung neutral digunakan untuk menyambung wayar neutral dari luar dengan pendawaian di dalam bangunan. III Wayar neutral disambungkan dengan penyambung neutral tanpa fius. IV Wayar hidup juga disambungkan dengan penyambung neutral untuk keselamatan pengguna. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV I

Gambar rajah di atas menunjukkan papan agihan. Apakah nama alat yang dilabelkan tanda X? A B C D
14.

Kotak agihan berfius Pemutus litar bocor ke bumi Fius perkhidmatan Penyambung neutral yang

Apakah kadar voltan bekalan dibekalkan ke rumah kediaman? A B C D 100-150volt 150-200volt 200-220volt 220-240volt

11.

Antara berikut yang manakah adalah fungsi utama suis utama?

15.

Kotak agihan berfius dipasang secara _____ ke litar-litar kecil di rumah. A B C D pintas siri-selari selari siri

20.

Antara berikut yang manakah pergerakan mekanikal jenis putaran? I II III IV A B Mesin jahit Basikal Kereta Mesin gerudi I dan II I dan III

bukan

16. 21.

C II dan III D III dan IV

Bacaan meter kilowat jam di atas ialah A B C D
17.

Apakah yang digunakan untuk menghubungkan dan memindahkan tenaga dari satu syaf ke syaf lain? A B C D Tali sawat Takal Enjin Motor

6715 6825 6815 7715
22.

Antara formula berikut yang manakah benar bagi kuasa? A B C D Kuasa = Tenaga × Masa Kuasa = Arus × Rintangan Kuasa = Voltan × Arus Kuasa = Voltan × Rintangan

Gear yang ditunjukkan dalam rajah di atas adalah A B C D
23.

18.

Apakah unit bagi kuasa? A B C D Volt Watt Kilowat jam Ohm

gear serong. gear heliks. gear taji. gear belitan.

19.

Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan mekanisme? A Sistem yang dikawal oleh komponen elektrik. B Sistem yang menggunakan komponen elektronik. C Sistem yang menggunakan sumber tenaga elektrik. D Sistem yang menyebabkan barangan berfungsi dan berputar.

Pernyataan berikut adalah benar tentang sistem elektromekanikal, kecuali peralatan sistem A pembinaan elektromekanikal adalah lebih kompleks berbanding dengan sistem mekanikal. B mesin basuh dan eskalator adalah contoh peralatan bersistem elektromekanikal. C penggunaan sistem elektromekanikal mencemarkan alam sekitar kerana pengeluaran asap daripada enjin. utama pergerakan D sumber elektromekanikal adalah tenaga elektrik.

24.

Apakah faktor yang mempengaruhi manusia terhadap kemewahan hidup?
28.

D

II, III dan IV

A B C D
25.

Pengangkutan Pendidikan Keperluan Kehendak

Karen membeli sebuah televisyen dengan kredit Belian Karen akan dibayar oleh sebuah syarikat kepada penjual televisyen Pernyataan di atas berkaitan dengan A B C D sistem barter berasakan wang. urus niaga tunai. kad kredit. urus niaga kredit.

Antara berikut yang manakah benar tentang sistem barter? Merupakan sistem pertukaran barang. Melibatkan mata wang Dollar Amerika Syarikat. III Mempunyai banyak faedah antara dua pihak. IV Memerlukan pertemuan dua kehendak serentak. A I dan II C II dan IV B I dan IV D III dan IV I II

29.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah bentuk perniagaan yang dijalankan? A B C D
30.

26.

Antara berikut yang manakah kelemahan urus niaga kredit? I

adalah

Perniagaan barangan Perniagaan borong Perniagaan pembuatan Perniagaan perkhidmatan

Kebanyakkan pengguna dapat membeli barang yang mahal. II Barang-barang dapat dijual dengan kuantiti yang banyak. III Pengunaan dokumen perniagaan menjadi rumit. IV Perniagaan terikat dengan hutang. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
27.

Antara jenis milikan perniagaan berikut, yang manakah adalah mudah ditubuhkan dan senang dikendalikan? A B C D Milikan tunggal Perkongsian Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad

Antara berikut yang manakah tidak diperkenalkan untuk menggantikan sistem barter? I II III IV A B C Kad kredit Buku simpanan Wang Mesin runcitan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV