BAB 7

PEMBENTUKAN MALAYSIA

APA YANG PERLU DIKETAHUI
Cadangan pembentukan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman Menggabungkan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah & Sarawak Alasan kerana faktor keselamatan, ekonomi, politik, sosial Masalah kerana ancaman komunis di Sabah, Sarawak & Singapura

SAMBUNGAN «
Masalah berkaitan dengan keseimbangan kaum Badan bertanggungjawab dalam pembentukan kaum adalah Suruhanjaya Cobbold, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum, Jawatankuasa Antara Kerajaan Kaum & Referendum Singapura 1963 ± pembentukan Malaysia merangkumi Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak tanpa Brunei 1965 ± Singapura keluar dari Malaysia

KONSEP FEDERALISME
Kewujudan dua peringkat kerajaan iiatu kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang mempunyai bidang kuasa masing-masing yang terhad.(K.C. Wheare), Satu bentuk sistem pemerintahan & yang pentadbiran yang tidak melibatkan campurtangan dalam beberapa perkara yang telah depersetujui bersama antara kedua kerajaan. (Sheikh Mohd. Noor Alam, 1988)

LATAR BELAKANG
Idea awal ± Lord Brasey. Cadangan pencantuman Borneo & Tanah Melayu. Tujuan : untuk menjimatkan kos pengurusan. Idea kedua ± Sir Macolm Mac Donald. Tiada reaksi kerajaan British. Kesatuan Melayu Muda (KMM). Cadangan gabung Tanah Melayu & Indonesia ± Melayu Raya.

SAMBUNGAN «
Tan Sri Ghazali Shafie ± 1954. Tiada reaksi dari kerajaan British. Tunku Abdul Rahman ± cadangan gabung Tanah Melayu & Singapura. Selanjut Tunku cadang gabung Borneo Utara, Brunei & Sarawak atas dasar sukarela. Mendapat sokongan David Marshall & Tan Cheng Lock ± tapi tidak menjadi kenyataan. Perbincangan pemimpin dengan Tunku rujuk halaman 111(buku pegangan Kenegaraan Malaysia)

FAKTOR-FAKTOR
Persamaan ras dan budaya, Perkembangan politik semasa dipengaruhi komunis Singapura, Jalan pintas ke arah kemerdekaan ± Borneo Utara & Sarawak, Mengimbangi nisbah kaum antara kaum Melayu, Bumiputera Sabah & Sarawak serta kaum bukan Melayu. Persamaan pengunaan matawang & sistem pentadbiran

SAMBUNGAN ..
Supaya ada pembelaan pada nasib penduduk tempatan di Borneo Utara & kaum Melayu di Singapura yang terabai ± (Melayu Singapura tertinggal dalam arus pembangunan bandar). Resolusi 1514 Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) -1960 : untuk merdekakan semua tanah jajahan.

CADANGAN
Dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman di Hotel Adelphi ± Singapura (27 Mei 1961) ± idea penubuhan Malaysia. Rujuk m.s 116 (buku pegangan) kenyataan Tunku Abdul Rahman.

REAKSI
SARAWAK ‡ Tidak terlalu menentang kerana rakyat Sarawak mahukan kemerdekaan sendiri sebelum bergabung dengan Malaysia SABAH ‡ Ada yang pro dan anti pada pembentukan BRUNEI ‡ Pada mulanya menyokong pembentukan Malaysia namun akhirnya mendapat tentangan dari A.M. Azahari

SAMBUNGAN «
SINGAPURA ‡ Berminat dengan ide pembentukan terutama Lee Kuan Yew ‡ Tidak berminat adalah golongan berhaluan kiri ± PETIR (pengaruh komunis) INDONESIA ‡ Pada mulanya memberi sokongan tetapi akhirnya menentang

SAMBUNGAN «
Penentangan disebabkan kerana Indonesia menyangka penubuhan Malaysia adalah untuk membantu penjajah Penentangan kerana: Sukarno berhasrat ± tubuhkan empayar Indonesia Raya Persekutuan TM tidak berunding dengan Indonesia

i.

ii.

SAMBUNGAN «
FILIPINA ‡ Menentang sebab Filipina tuntut Sabah ‡ Tuntutan kerana Sabah dipecayai di bawah Kesultanan Sulu ‡ Kerajaan Bristish tentang sekerasnya tuntutan Filipina ke atas Sabah ‡ Penduduk Sabah rela hati berada di bawah Malaysia

USAHA PENUBUHAN
Jawatnkuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ± 23 Julai 1961. Tujuan : melakukan lawatan, memberi penjelasan & mengadakan perbincangn dengan pihak yang menentang penubuhan Malaysia. Suruhanjaya Penyiasat ± Suruhanjaya Cobbold ± 1962. Tujuan : menyiasat fikiran rakyat Borneo

SAMBUNGAN«
Jawatankuasa Antara Kerajaan ± Tujuan: merangka & memperincikan Perlembagaan terutama berkaitan hak & kepentingan penduduk dari Borneo. Referendum Singapura ± bersama dengan Malaysia melalui Kertas Putih.

PENGISYTIHARAN MALAYSIA
Pengisytiharan dilakukan oleh setiap pemimpin wilayah masing-masing. Kuala Lumpur ± Tunku Abdul Rahman, Sinpur ± Lee Kuan Yew, Borneo Utara ± Donald A. Stephans, Sarawak ± Dato Stephen Kalong Ningkan.

PENYELESAIAN KONFLIK
Tentangan Indonesia & Filipina ± secara diplomatik. Persetujuan Manila ± meningkatkan hubungan kerjasama dalam aspek ekonomi, budaya, sosial & politk. Ikatan ketiga negara ± MAPHILINDO. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia tamat 1966 ± Perjanjian Persahabatan di Bangkok

PENUTUP
Penubuhan Malaysia ± proses yang panjang & rumit. Kejayaan penubuhan Malaysia ± lambang diplomasi & muafakat. Tergugat dengan tuntutan Singapura yang diibarat µduri dalam daging¶. Singapura dipisahkan dengan Malaysia ± 1965.