DEFINISI PPBK • • • • • Computer Assisted Learning Computer Assisted Instruction Computer Based Instruction Computer Aided Learning Computer

Based Learning

Penggunaan komputer untuk pengajaran adalah dalam bentuk tutorial,latih tubi, simulasi dan penilaian pelajar .Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan. Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar

CIRI-CIRI PPBK

• • • • • •

Berasaskan individu Boleh diulang Bahan disediakan oleh guru Ramah pengguna Boleh diubahsuai mengikut tahap murid Interaktif

KAEDAH MENGHASILKAN PERISIAN PPBK

MEREKA BENTUK (DESIGN) / MEMILIH BAHAN | V ------> CUBAUJI / UJICUBA <-------------| | | | V | !------> TAMBAHBAIKAN | | | V | LAKSANA PENGAJARAN <-----------!

MENGHASILKAN PERISIAN PPBK • Verbal Latih tubi Simulasi Inkuiri

• • •

Tutorial Penyelesaian Masalah Permainan

• •

VERBAL

• • • • •

Pengajaran terancang Buku kerja, bAhan gambarajah, soalan disediakan kepada pelajar Pelajar memberi respon jawapan pilihan Pelajar boleh meminta komputer memberi jawapan yang betul Komputer memberi jawapan secara verbal

LATIH TUBI

-------> MASALAH <--------------> SOALAN <-------| | --------------------> ULANGAN <--------------------

SIMULASI

• • •

Lebih berbentuk permainan Sesuai dalam pengajaran matematik Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang berbeza

INKUIRI

• • • •

Pelajar boleh bertanya komputer soalan tidak berstruktur mengenai masalah pelajaran Komputer memberi jawapan dan masalah tambahan untuik diselesaikan Ia sangat kompleks untuk disediaka Ia sesuai untuk matapelajaran sains

TUTORIAL

• • •

Isi pelajaran tersusun Pelajar boleh menjawab soalan Komputer beri maklumbalas

PENYELESAIAN MASALAH

• • • •

Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains

PERMAINAN

• • •

Permainan berorientasikan pembelajaran Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, lojik dan hukum tertentu Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar

KELEBIHAN PPBK

• • • • • •

Penumpuan kepada pelajaran Keupayaan lati tubi, ulangan, pemulihan dan pengayaan Pembelajaran terarah kendidi (self-directed), kemampuan kendiri (self-paced) dan multiple intelligent Interaktif Kolaboratif Individu

KELEMAHAN PPBK

• •

Kos tinggi Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian

PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI CD

Contoh Bahan:-

○ ○ ○ ○ • ○ ○ • •

Pengenalan Kepada Komputer Pengajaran Al-Quran – Tajwid Bahan Yang Dibina Menggunakan Perisian Authorware Bahan Pengajaran Dari Internet Membina Papan Cerita 1 Membina Papan Cerita 2

Binaan sendiri :-

Cara Bina Bahan Dari CD – Satu Demo Teknologi Pengimbas

PPBK DALAM PENGAJARAN MATEMATIK

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) dalam matapelajaran Matematik boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara melalui

• •

penggunaan perisian-perisian yang sesuai seperti internet,hamparan elektronik (MS Office) aksessori yang terdapat di dalam komputer seperti kalkulator. Teknik pengajaran boleh dipelbagaikan melalui tutorial, latih tubi, simulasi, permainan, penyelesaian masalah dan lain-lain lagi.

Teknik Pengajaran. 1. Tutorial Melalui kaedah tutorial, guru perlu menyediakan pakej-pakej pengajaran seperti dalam bentuk persembahan ( MS Power Point ) untuk menerangkan konsep-konsep asas dalam Matematik seperti fakta asas, peratus, pecahan dan lain-lain lagi. Guru juga boleh menyediakan soalan-soalan berdasarkan isi pelajaran yang berkaitan. 2. Latih tubi Kaedah latih tubi merupakan salah satu latihan atau gerak kerja yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia dapat memberi gambaran sejauh mana penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran yang dipelajari. Di pasaran terdapat banyak perisian-perisian yang dijual di kedai yang sesuai mengikut objektif pelajaran terkini. Kaedah ini boleh dijalankan secara pengajaran berkumpulan, berpasangan dan individu. Ia juga boleh dilakukan di dalam kelas atau dibawa ke rumah sebagai latihan kerja rumah. Selain itu, murid-murid juga boleh menggunakan kalkulator yang terdapat pada aksessori bagi menyelesaikan sesuatu pengiraaan. 3. Permainan Pengajaran Matematik boleh juga dilakukan secara kaedah permainan. Melalui kaedah ini guru dapat menarik minat murid. Dengan menggunakan kaedah ini melalui komputer, murid-murid akan merasa lebih seronok dan gembira kerana dilampirkan dengan pelbagai bentuk grafik yang menarik. Oleh itu melalui kaedah ini objektif pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. 4. Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah merupakan kaedah pengajaran yang sesuai dalam pelajaran Matematik bagi menguji penguasaan murid-murid dalam kemahiran yang dipelajari. Melalui kaedah ini guru boleh menyediakan pakej pembelajaran yang mengandungi data-data yang perlu diselesaikan oleh murid. Melalui kaedah ini juga dapat melatih murid-murid membuat analisis masalah. Contohnya guru menyediakan pemasalahan berbantukan komputer dan murid menyelesaikan masalah tersebut berbantukan komputer samada secara individu ataupun berkumpulan