LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat 4. Objektif Program Orientasi Pelajar Tingkatan 1 dan Program Maju Diri (PMD) Tahun 2008 Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggugsungguh. 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan. 2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan memanfaatkannya secara positif. 3. Membina semangat dan keyakinan diri. 4. Mengeratkan silatur rahim antara pelajar. 5. Menyesuaikan diri dengan persekitaran dan suasana baru.

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 3 hingga 9 Januari 2008 5.2 Hari 5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang 5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling 7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Satu 8. Kehadiran Hadir : 139 orang 9. Pelaksanaan/ - Ceramah Program - Latihan Dalam Kumpulan 10. Laporan Kewangan:Penerimaan Bil. Perkara 1. PCG Bimbingan dan Kaunseling Jumlah Besar

Tidak Hadir: -

orang

Jumlah (RM) RM 100.00 RM 100.00

Bil. 1.

Perbelanjaan Perkara Cenderamata Jumlah Besar

Jumlah (RM) RM 100.00 RM 100.00

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada 12. Catatan Program dapat dijalankan dengan lancar walaupun terdapat beberapa perubahan modul. Sepuluh orang pelajar tingkatan lima telah dilantik sebagai fasilitator yang terdiri daripada ahli PRS dan Exco asrama. Program Maju Diri pula dijalankan sepenuhnya oleh Kaunselor. Pemilihan modul adalah berdasarkan Modul yang telah diubahsuai di peringkat daerah dan beberapa perubahan yang dilakukan berdasarkan keperluan pelajar.

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI
1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat 4. Objektif Program Maju Diri (PMD) Tingkatan Dua Tahun 2008 Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersungguhsungguh. 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan. 2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan memanfaatkannya secara positif. 3. Membina semangat dan keyakinan diri. 4. Mengetahui ciri-ciri pelajar cemerlang. 5. Mencontohi ciri-ciri seorang pemimpin yang baik.

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 15 dan 16 Januari 2008 5.2 Hari Selasa dan Khamis 5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang 5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling 7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Dua 8. Kehadiran Hadir : 127 orang 9. Pelaksanaan/ - Ceramah Program - Latihan Dalam Kumpulan

Tidak Hadir: -

orang

10. Laporan Kewangan:- Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi semua tingkatan. 11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada 12. Catatan Program dapat dijalankan dengan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Modul yang digunakan akan berdasarkan modul daripada JPS, modul yang diubahsuai oleh PPD dan Modul yang diambil daripada sumber lain setelah diadakan perbincangan antara kaunselor. Pelajar –pelajar juga telah memberikan kerjasama yang baik dengan melibatkan diri secara aktif terhadap aktiviti yang dijalankan. Secara keseluruhannya, pelajar tingkatan dua menunjukkan sikap yang positif terhadap program maju diri pada tahun ini.

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI
1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat 4. Objektif Program Maju Diri (PMD) Tingkatan 3 Tahun 2008 Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggugsungguh. 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan dan mengaplikasikannya. 2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan memanfaatkannya secara positif. 3. Mengetahui tentang sikap positif dan negatif yang ada dalam diri pelajar. 4. Mengaplikasikan teknik mengingat yang berkesan. 5. Mengetahui minat kerjaya berdasarkan inventori kerjaya.

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 17 dan 21 Januari 2008 5.2 Hari Khamis dan Isnin 5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang 5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling 7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Tiga 8. Kehadiran Hadir : 140 orang 9. Pelaksanaan/ - Ceramah Program - Latihan Dalam Kumpulan

Tidak Hadir: -

orang

10. Laporan Kewangan:- Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi semua tingkatan 11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada 12. Catatan Program PMD tingkatan tiga dapat dijalankan dengan baik dan teratur. Walaubagaimanapun, pada hari Isnin, PMD terpaksa diadakan lewat sedikit iaitu pada pukul 8:30 pagi kerana diadakan taklimat ketua rumah sukan oleh Unit Ko-kurikulum. Oleh itu, slot setiap aktiviti telah disingkatkan. Setelah diadakan perbincangan antara kaunselor, aktiviti yang tidak dapat dijalankan akan dibawa dalam kelas ganti. Walaubagaimanapun, terdapat sebuah kumpulan yang kurang bekerjasama dan kumpulan ini akan dipanggil dalam sesi kelompok untuk meneroka permasalahan mereka.

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI
1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat 4. Objektif Program Maju Diri (PMD) Tingkatan 5 Tahun 2008 Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggugsungguh. 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan dan mengaplikasikannya. 2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan memanfaatkannya secara positif. 3. Mengetahui tentang sikap positif dan negatif yang ada dalam diri pelajar. 4. Mengaplikasikan teknik mengingat yang berkesan. 5. Mengetahui minat kerjaya berdasarkan inventori kerjaya.

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 22 Januari dan 24 Januari 2008 5.2 Hari Selasa dan Khamis 5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang 5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling 7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Lima 8. Kehadiran Hadir : 106 orang 9. Pelaksanaan/ - Ceramah Program - Latihan Dalam Kumpulan

Tidak Hadir: -

orang

10. Laporan Kewangan:- Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi semua tingkatan 11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada 12. Catatan Program PMD tingkatan lima dapat dijalankan dengan baik. Walaubagaimanapun masa yang diperuntukan selama dua hari tidak mencukupi kerana pelajar tingkatan lima memerlukan banyak pendedahan tentang persediaan selepas SPM. Oleh itu, modul yang berkaitan dengan menulis resume dan temuduga adakan dilaksanakan pada masa yang akan datang dan kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Secara keseluruhannya program ini dapat memberi manfaat kepada pelajar.

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI
1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat 4. Objektif Program Orientasi dan Program Maju Diri (PMD) Tingkatan 4 Tahun 2008 Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggugsungguh. 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan dan mengaplikasikannya. 2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan memanfaatkannya secara positif. 3. Mengetahui tentang sikap positif dan negatif yang ada dalam diri pelajar. 4. Mengaplikasikan teknik mengingat yang berkesan. 5. Mengetahui minat kerjaya berdasarkan inventori kerjaya.

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 13 Februari hingga 20 Februari 2008 5.2 Hari 5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang 5.4 Tempat Dewan Makan Asrama SMKA Kuala Selangor 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling 7. Sasaran Semua pelajar tingkatan 8. Kehadiran Hadir : 137 orang Tidak Hadir: 9. Pelaksanaan/ - Ceramah Program - Latihan Dalam Kumpulan - Kawad kaki- JPA 3

orang

10. Laporan Kewangan:- Anggraran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi semua tingkatan.

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada 12. Catatan Program Orientasi dan PMD tingkatan empat digabungjalin bagi memudahkan pengurusan. Program ini telah dirancang lebih awal dan dijangkakan dijalankan selepas Program PMD tingkatan lima. Kelewatan ini adalah disebabkan oleh kemasukan pelajar baru yang agak lewat pada tahun ini. Walaubagaimanapun, program dapat dijalankan dengan baik. Penggunaan dewan makan asrama sebagai tempat ceramah dan ldk menimbulkan sedikit masalah kerana tempat tersebut tidak sesuai. Pergerakan pelajar agak terbatas dan aktiviti kumpulan sukar dijalankan. Walaubagaimanapun, pelajar tingkatan empat akan terus diberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berkelompok atau melalui program-progran lain yang akan dijalankan khusus untuk pelajar tingkatan empat. Disediakan Oleh: …………………………………. (TN. HJ. MUHAMMAD BIN HJ. NASIR) Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh; ……………………………………………..

Disahkan Oleh: ………………………………………

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun 2008 Pencegahan awal adalah bertujuan untuk melindungi pelajar daripada terlibat dengan dadah sejak awal lagi. Untuk mencapai matlamat ini, seseorang pelajar perlu mempunyai pengetahuan tentang keburukan najis dadah, mempunyai ketahanan diri yang tinggi, sikap yang positif, mengamalkan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan sosial yang murni. Pelajar perlu sedar bahawa dadah adalah penghalang utama ke arah pencapaian cita-cita. Mencegah dadah adalah tanggungjawab dan amanat serta merupakan ibadah. 1. Mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar dari semua peringkat umur mengenai bahaya penyalahgunaan dadah 2. Memperkukuhkan pengetahuan pelajar mengenai jenisjenis dadah dan bahaya dadah 3. Menanam sifat benci kepada dadah didalam diri pelajar 4. Mencungkil dan menyuburkan bakat di kalangan pelajar ke arah perkembangan yang positif dan membina 5. Menjauhkan pelajar daripada mengambil dadah dan menentang tabiat menggunakan dadah 6. Menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam proses pembelajaran dan pendidikan pencegahan dadah melalui kegiatan dan aktiviti luar darjah.

4. Objektif

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 7 hingga 14 April 2008 5.2 Hari 5.3 Masa 7:30 pagi hingga 5:00 petang 5.4 Tempat - Dewan Makan Asrama SMKA Kuala Selangor - Dewan Ibnu Battutah - Bilik Seni - Kantin 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Panitia Bahasa Melayu, Panitia Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni Visual 7. Sasaran Semua warga SMKA Kuala Selangor 8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang 9. Pelaksanaan/ 1. Program 5 minit anti dadah

Program

2. Pertandingan Sketsa (Men. Rendah & Atas) 3. Pertandingan Mendeklamasi Sajak ( Men. Rendah & Atas) 4. Pertandingan Melukis Poster (Men. Rendah & Atas) 5. Pertandingan Membuat Buku Skrap (Men. Rendah & Atas) 6. Pertandingan Nasyid (Men. Rendah & Atas) 7. Pertandingan Membuat Kain Rentang 8. Pertandingan Dikir Barat 9. Pameran Kesihatan 10. Kuiz Kesihatan

10. Laporan Kewangan:SUMBER KEWANGAN 1. PIBG 2. Panitia Bahasa Melayu 3. Panitia Pendidikan Seni 4. 2. Panitia Pendidikan Agama Islam Unit Bimbingan & Kaunseling JUMLAH PERBELANJAAN 1. Penceramah 2. Bahan 3. Banner 4. Hadiah dan Keperluannya RM 460.00 RM 252.00 RM 108.00 RM 180.00 RM 500.00 ----------------RM 1 500.00 =========== RM 200.00 RM 300.00 RM 150.00 RM 900.00 ----------------RM 1500.00

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) 12. Catatan Program Pendidikan Pencegahan Dadah ini dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Setiap pertandingan dapat dijalankan dengan bantuan ahli Pembimbing Rakan Sebaya(PRS). Pertandingan seperti Sketsa tidak dapat dijalankan kerana kebanyakan pelajar yang menyertainya terlibat dalam pertandingan bola baling Daerah. Manakala pertandingan E-PPDa pula tetap diteruskan tetapi penilaian hanya diberi kepada hasil tugasan kerana pembentangan tidak dapat dijalankan berikutan masalah teknikal. Secara keseluruhannya program ini telah dapat mengcungkil bakat untuk diketengahkan dalam pertandingan Peringkat Daerah. Pertandingan Dikir Barat peringkat sekolah juga adalah usaha untuk membentuk sebuah kumpulan dikir yang pertama akan bertanding mewakili SMKA Kuala Selangor ke peringkat Daerah.

Disediakan Oleh: …………………………………. (PN NURAZIAN BINTI ARSHAD) Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh; ……………………………………………..

Disahkan Oleh: ………………………………………

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat

Program Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Sekolah dan Daerah Tahun 2008 Matlamat utama aktiviti kerjaya ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada semua pelajar mendapatkan maklumat bidang kerjaya serta pendedahan kursus-kursus yang ditawarkan di Institut Pendidikan Tinggi Awam, Institut Pendidikan Tinggi Swasta dan latihan yang menawarkan bidang atau kursus yang berbentuk hands on kemahiran. Peluang ini boleh digunakan oleh pelajar dalam membantu merancang masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. -Mempromosikan kursus atau pendidikan dalam aliran sains dan teknologi. -Membudayakan aktiviti dalam Sains dan Teknologi yang berorientasikan kajian. -Mempertingkatkan keterampilan serta daya usaha pelajar dalam bidang Sains dan Teknologi. -Menyemai dan memperkembangkan kemahiran pelajar dalam bidang Sains dan Teknologi -Mengembangkan potensi dan kemahiran pelajar dalam era Teknologi Maklumat.

4. Objektif

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 20 Mei 2008 hingga 13 Jun 2008(peringkat sekolah) 7&8 Julai 2008 (peringkat daerah) 5.2 Hari 5.3 Masa 5.4 Tempat - Dewan Makan Asrama SMKA Kuala Selangor - Dewan Ibnu Battutah - Bilik Seni - Kantin 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling SMKAKS/PPDKS 7. Sasaran Semua warga SMKA Kuala Selangor 8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang 9. Pelaksanaan/ Peringkat Sekolah Program - Info Kerjaya

- Kuiz spontan - Mencari pekerjaan tersembunyi - Pameran dan ceramah kerjaya - Menulis synopsis sketsa - Menulis esei - Melukis poster - Ujian personaliti dan minat kerjaya Peringkat Daerah - Kuiz Kerjaya - Media maklumat kerjaya - Kiosk kerjaya - Sketsa - Melukis poster dan kain rentang - Folio kerjaya
10. Laporan Kewangan:-

PENDAPATAN PCG Bimbingan dan Kaunseling Peruntukan Kokurikulum (Kelab Kerjaya) JUMLAH PERBELANJAAN 1. Fotografi dan Dokumentasi 2. Alatan/bahan (Persediaan Daerah) 3. Hadiah (Peringkat Sekolah) 4. Cenderahati Perasmi & Guru Pembimbing JUMLAH 11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – Peringkat Daerah - Kuiz Kerjaya - Media maklumat kerjaya - Kiosk kerjaya – Tempat kedua - Sketsa – Tempat kedua - Melukis poster- Tempat pertama dan kelima - Melukis kain rentang – Tempat kedua - Folio kerjaya- Tempat ketiga * memenangi tempat ketiga peringkat daerah secara keseluruhan

RM 680.00 RM 120.00 RM 800.00 RM RM RM RM RM 50.00 357.00 273.00 120.00 800.00

Disediakan Oleh:

…………………………………. (PN NURAZIAN BINTI ARSHAD) Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh; ……………………………………………..

Disahkan Oleh: ………………………………………

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan Tahun 2008 Pencegahan awal adalah bertujuan untuk melindungi pelajar daripada terlibat dengan dadah sejak awal lagi. Untuk mencapai matlamat ini, seseorang pelajar perlu mempunyai pengetahuan tentang keburukan najis dadah, mempunyai ketahanan diri yang tinggi, sikap yang positif, mengamalkan nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan sosial yang murni. Pelajar perlu sedar bahawa dadah adalah penghalang utama ke arah pencapaian cita-cita. Mencegah dadah adalah tanggungjawab dan amanat serta merupakan ibadah. 1. Mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar dari semua peringkat umur mengenai bahaya penyalahgunaan dadah 2. Memperkukuhkan pengetahuan pelajar mengenai jenisjenis dadah dan bahaya dadah 3. Menanam sifat benci kepada dadah didalam diri pelajar 4. Mencungkil dan menyuburkan bakat dalam kalangan pelajar ke arah perkembangan yang positif dan membina 5. Menjauhkan pelajar daripada mengambil dadah dan menentang tabiat menggunakan dadah 6. Menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam proses pembelajaran dan pendidikan pencegahan dadah melalui kegiatan dan aktiviti luar darjah.

4. Objektif

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh 16 Ogos hingga 19 Ogos 2008 5.2 Hari Sabtu hingga Selasa 5.3 Masa Sepenuh masa 5.4 Tempat 6. Anjuran 7. Sasaran 8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: 9. Pelaksanaan/ 1. Boria sekolah rendah Program 2. Deklamasi sajak sekolah rendah 3. Deklamasi sajak sekolah menengah 4. Melukis poster sekolah rendah 5. Melukis poster menengah rendah

orang

6. Melukis poster menengah atas 7. Nasyid 8. Dikir Barat 9. E-PPDa
10. Laporan Kewangan:-

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – 12. Catatan

Disediakan Oleh: …………………………………. (PN NURAZIAN BINTI ARSHAD) Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh; ……………………………………………..

Disahkan Oleh: ………………………………………

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum 2. Tajuk Khusus 3. Matlamat

Program Mentor Mentee Saya Anak Cemerlang Membina keyakinan yang teguh kepada setiap pelajar supaya dapat belajar dengan sempurna dalam suasana kekeluargaan dan dapat mengalakkan perkembangan nilai-nilai murni dalam hidupnya. 1. Membimbing murid agar menjadi insan yang bertanggungjawab kepada diri, keluarga dan masyarakat. 2. Mewujudkan budaya ‘caring’ di kalangan pelajar dan guru dengan menerapkan sifat bertolak ansur serta percaya mempercayai antara satu sama lain. 3. Untuk membantu pelajar mengenali potensi diri dan memperkembangkan ke arah mencapai hasrat “modal insan”. 4. Mempertingkatkan prestasi akademik, disiplin, kokurikulum serta semua aspek. 5. Murid dan guru bekerjasama untuk mempertingkatkan kecemerlangan PMR dan SPM 2008 sehingga mencapai sasaran.

4. Objektif

5. Butir-butir Pelaksanaan 5.1 Tarikh Sepanjang tahun 5.2 Hari Isnin (minggu pertama setiap bulan) 5.3 Masa 7.30 pagi hingga 8.05 pagi 5.4 Tempat Ditetapkan sendiri oleh mentor dan mentee 6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling, Unit Akademik dan Unit Hem 7. Sasaran Semua pelajar dan guru 8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang 9. Pelaksanaan/ 1. Perasmian Program – 24 Mac 2008 Program 2. Taklimat kepada guru-guru – 24 Mac 2008 3. Perjumpaan kali pertama – 31 Mac 2008 4. Perjumpaan kali kedua – 22 Mei 2008 5. Perjumpaan kali ketiga – 1 Jun 2008 6. Perjumpaan kali keempat – 14 Julai 2008 7. Perjumpaan kali kelima – 15 September 2008 8. Binding – 10 November 2008
10. Laporan Kewangan:-

PENDAPATAN

PCG Bimbingan dan Kaunseling Jumlah PERBELANJAAN Kertas A4 Alat tulis Fotografi dan Dokumentasi Jumlah

RM 100 RM 100 RM 30 RM 20 RM 50 RM 100

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – 12. Catatan Program dapat dijalankan dengan baik dan lancar walaupun kadangkala terdapat guru yang berkursus atau bermesyuarat di luar. Walaubagaimanapun pelajar-pelajar ini dihimpunkan didalam dewan dan mengikuti aktiviti bersama-sama guru bimbingan dan kaunseling.Berdasarkan borang kaji selidik yang telahpun dianalisis, terdapat beberapa kelemahan yang semestinya akan diperbaiki pada masa akan datang. Diharapkan program ini akan dapat dijalankan pada masa-masa akan datang dengan lebih baik lagi.

Disediakan Oleh: ………………………………….

Disahkan Oleh: ………………………………………

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.