ISI KANDUNGAN

Bil. 1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 5.0 6.0 Pengenalan

Tajuk

Mukasurat 1 2 2-8 2 3 7 8 10 11

Prinsip Asas Pembelajaran Kanak-Kanak Penerokaan, Memperoleh Pengalaman Ekspresi – Penerokaan – Memperoleh Pengalaman – Ekspresi Sorotan Kajian Kemahiran Kanak-Kanak Rumusan Rujukan

1

2

1.0

PENGENALAN

Seni dalam pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ia bukan sahaja memudahkan mereka untuk belajar membaca, menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dalam memberi pelbagai pandangan dan bahasa supaya mereka berfikir secara kreatif, imaginatif dan kritis. Tambah pula, ia turut memberikan kanak-kanak keseronokan di dalam bilik darjah. Aktiviti pembelajaran perlu bersesuaian dengan tahap pemikiran, perkembangan dan keupayaan seseorang kanak-kanak. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud “Berbicaralah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya.” Melalui seni dalam pendidikan, kanak-kanak dapat menangani secara produktif terhadap sumber-sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran serta emosi dan dapat berkomunikasi dengan apa yang mereka lihat serta dapat membuat ekspresi terhadap apa yang mereka tanggap dan rasa melalui pelbagai bahasa. Kanak-kanak adalah insan yang kompleks kerana segala pemikiran, perasaan dan tindakan sentiasa berkeadaan aktif. Disebabkan sifat yang dinamik ini, perubahan unsur akan berlaku dan turut mempengaruhi unsur lain apabila mereka membesar dan matang. Justeru itu, mendidik kanak-kanak mestilah secara menyeluruh. Ilmuan-ilmuan Islam terdahulu seperti Al-Ghazali, Ibn Qayyim Al-Jauzi dan Ibn Maskawaih sering menekankan bahawa kanak-kanak belajar melalui kebiasaan dan pembentukan yang paling utama ialah di waktu kecil, selaras dengan penemuan kajian pakar neurologi di abad ke-21 (Katz, 2003) yang mendapati 80-85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh 6 tahun pertama.

3

2.0

PRINSIP ASAS PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

Menurut maklumat yang diperolehi dari North Central Regional Educational Laboratory (NCREL) (http://www.ncrel.org), di antara perkara-perkara yang menjadi prinsip asas amalan terbaik bagi merangsang perkembangan pembelajaran seseorang kanak-kanak ialah : a. Berpusatkan kanak-kanak b. Pembelajaran secara langsung yang aktif c. Reflektif d. Sumber yang asli e. Holistik f. Norma sosial dan komunikasi g. Kerjasama h. Kemahiran berfikir, kreatif dan imaginatif i. Demokratik j. Berkembang mengikut tahap dan peringkat k. Psikolinguistik l. Konstruktif m. Mencabar

3.0 3.1

PENEROKAAN, MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI PENEROKAAN

Pengalaman meneroka merupakan suatu situasi pembelajaran. Guru tidak digalakkan menilai sebaliknya membimbing kanak-kanak untuk menemui sesuatu yang lebih spesifik tentang diri mereka. Meneroka bermaksud menggunakan pelbagai bahan dan kaedah seperti membuat eksperimen, menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Ini akan menjadikan anda lebih imaginatif.
4

a. Meneroka alat dan bahan
i.

Di peringkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan di sepanjang palang atau bangku yang rendah, melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah.

ii.

Tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar. Mereka boleh mencuba pelbagai cara untuk bergerak di atas palang, bergayut di atas palang atau tali, melompat dari atas meja atau kerusi.

iii. Tahap aplikasi bolehlah mencuba pelbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat, melompat, melintasinya dan membuat bentuk-bentuk dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi. a. Meneroka cara pengolahan dan manipulasi Pelajar sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi seperti dirian tangan, roda kereta, gulingan, imbangan dan sebagainya. b. Meneroka idea dan isi kandungan Aktiviti mengguling ialah perlakuan memindahkan beban berat bahagianbahagian anggota lain di sekeliling sesuatu paksi. Menggabungkan perlakuan-perlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau perlakuan menangkap dan mengguling. 3.2 MEMPEROLEH PENGALAMAN dalam seni visual, muzik dan pergerakan akan menjana

Pengalaman

pembelajaran kanak-kanak dalam pelbagai bidang. Bagi perkembangan kognitif, kanak-kanak menggunakan seni untuk meluahkan fikiran dan idea mereka. Pengalaman seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestatik yang mendalam, kepintaran menggunakan tubuh badan dan penajaman persepsi sebagai satu pengalaman estetik. Aktiviti yang membentuk pengalaman ini akan
5

member peluang supaya terlibat dalam operasi kognitif. Operasi kognitif ialah operasi yang melibatkan proses pemikiran kritis, kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan manakala operasi meta kognitif pula ialah proses refleksi yang dilakukan oleh individu pada proses pemikirannya (Azizi Yahaya et. al., 2005). a. Pelbagai strategi memperoleh pengalaman persepsi, membina konsep, pemahaman, penemuan, pengetahuan, hasil, proses, kemahiran untuk menyelesaikan maslaah, membuat eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara kreatif, membuat penilaian dan bijak membuat pilihan. Dalam hal ini, Ibn Khaldun (1332-1406) dalam kitabnya “Al Muqaddimah” (Rosenthal, 1978) begitu menekankan betapa pentingnya sesuatu pembelajaran itu berasaskan sumber yang pelbagai bagi merangsang kreativiti dan mengelakkan sifat jumud. b. Aktiviti memperoleh pengalaman Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan, nilai kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwa pelajar pelbagai peringkat. c. kepentingan pengalaman secara langsung kemahiran membaling dan menangkap pundi kacang dipraktik dalam kemahiran menangkap dan membaling bola. i. Pengalaman kemahiran permainan tak varian Pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan. ii. Pengalaman kemahiran permainan dinamik Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk

6

mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam keadaan serupa seperti dalam keadaan permainan sebenarnya. iii. Pengalaman bermain permainan Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokan, kepuasan, kegembiraan dan kejayaan. a. ciri-ciri generik tahap kemahiran i. tahap prakawalan • Pelajar menghadapi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkessan secara berturut-turut. Pola perlakuan mereka berubah-ubah dari saru percubaan ke satu percubaan. • Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran • Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran sebenar • Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan. • Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan, perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan. i. tahap kawalan • pergerakan pelajar lebih tertib, terkawal dan nampak lebig mengikut kehendak mereka. • Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa. • Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul. • Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan pemain, niasanya tidak terhasil.

7

• Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belum dapat dipraktikkan secara automatic, pelajar perlu menumpukan perhatian yang lebih kepada apa yang sedang dilakukannya. i. tahap penggunaan • dengan penumpuan, perlakuakn-perlakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya. • Walaupun konteks tugas berubah-ubah, pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul • Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasi-situasi yang boleh diramal. Mereka boleh mempraktikkan secara tekal. • Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahirankemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan daripada beberapa kemahiran. i. tahap kecekapan • kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara automatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir serupa. • Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan, namun masih mmapu mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati. • Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolaholah tanpa perlu banyak usaha. • Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi, baik yang terancang mahupun tidak terancang 3.3 EKSPRESI Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan member peluang kepada kanak-kanak untuk menemui potensi ekspresif diri melalui perkataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka.
8

Bahasa-bahasa symbol digunakan untuk membuat eskpresi dalam aktivitiaktiviti seni. Ini membantu kanak-kanak untuk merasa, menyentuh, dan mendengar serta melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri. Kanak-kanak meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. Media-media ekspresi boleh dilihat dalam bentuk catan, tubuh badan, suara atau bunyi. Apabila ia digabungkan menjadi estetik. i. Bentuk Ekspresi :
a. b. c. d. e. f. g. h.

secara harmoni, ekspresi yang terhasil

Perasaan Lisan Reaksi Emosi Bukan Lisan Idea Menggambarkan Menghasilkan

ii. Unsur Perasaan dalam Ekspresi Reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang ibu bapa dan guru yang menjadi model, penguatkuasa dan penilai terhadap pembentukan tingkah laku. iii. Penyampaian yang Berekspresif Guru mahupun sekolah perlulah bersifat ekspresif. Oleh itu, gaya pembelajaran perlulah dirangsang kepada setiap pelajar.
9

✔ Rangsangan Persekitaran (Bunyi, cahaya, suhu, susun atur bilik) ✔ Rangsangan Emosi (Motivasi, keazaman, tanggungjawab, struktur) ✔ Rangsangan Sosiologi (diri sendiri, pasangan, rakan sebaya, kelompok)

Rangsangan fisiologi (Kekuatan persepsi yang merangkumi auditori, visual, kinestatik, makanan / minuman, waktu belajar, pergerakan)

✔ Rangsangan psikologi (Analitik atau global, pemproses otak kiri dan kanan, dan impulsif atau reflektif) iv. Aktiviti Melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan

4.0

SOROTAN KAJIAN KEMAHIRAN DI KALANGAN KANAK-KANAK

Menurut Martin (2001), kemahiran yang boleh dikuasai oleh kanak-kanak merangkumi beberapa jenis kemahiran utama iaitu membuat pemerhatian, perbandingan, jangkaan, pengelasan, pengukuran secara kuantitatif dan berkomunikasi dengan cara menamakan, mencatat dan berkongsi maklumat tentang sesuatu dapatan. Di dalam buku garis panduan kurikulum kebangsaan pendidikan awal kanak-kanak Britain, “The Early Learning Goals” kemahiran diletakkan di bawah satu bidang pembelajaran yang dikenali sebagai “Knowledge and Understanding of The World” dan ia merangkumi perkara-perkara berikut : a. Meneroka dan ‘menyiasat’ i. Mempertingkatkan perasaan ingin tahu dan kemahiran membuat pemerhatian. ii. Memanipulasi objek. iii. Membuat gambaran atau memperjelaskan tentang ciri-ciri sesuatu objek. iv. Mencari dan mengetahui lebih lanjut tentang benda menggunakan pancaindera.
10

v. Mengenalpasti bagaimana sesuatu benda itu berfungsi. vi. Melihat dari segi persamaan, perbezaan dan perubahan. b. Merekacipta dan merekabentuk i. Mendalami dan menggunakan pelbagai cara untuk membina sesuatu. ii. Memahami tujuan sesuatu alat dibina dan bagaimana menggunakannya dengan selamat. iii. Menyambungkan dua bahan yang dibina dengan pelbagai cara yang berlainan. iv. Memilih sumber dan alat yang sesuai. v. Mencuba dan menyesuaikan alat. c. ICT i. Bermain dengan pelbagai sumber ICT ii. Mempelajari bagaimana sesuatu peralatan itu beroperasi dengan mudah. iii. Menerokai kepelbagaian penggunaan dan tujuan ICT. iv. Menggunakan komputer. d. Merasai perjalanan waktu i. Mendapat pengalaman tentang sesuatu yang lepas dan waktu sekarang. ii. Bercakap tentang rasional dan signifikasi sesuatu perkara yang telah berlaku. iii. Menunjukkan rasa minat terhadap kehidupan manusia. iv. Memerhati perubahan dalam persekitaran. Contoh : pertukaran cuaca, pembesaran pokok dan sebagainya.

11

e. Merasai konsep ruang / tempat i. Melihat kehidupan sekitar dan alam keseluruhannya. ii. Bertanya soalan tentang kejadian alam. iii. Menyedari tentang perbezaan kriteria yang terdapat di alam persekitaran. f. Kebudayaan dan kepercayaan i. Mencurah perasaan tentang sesuatu peristiwa yang berlaku dan bercerita atau menggambarkannya. ii. Mula mengetahui tentang perbezaan kebudayaan dan kepercayaan di kalangan manusia melalui cerita, muzik, pergerakan, main peranan, festival dan perayaan.

5.0

RUMUSAN

Seni dalam pendidikan memberi peluang kepada seseorang individu untuk meningkatkan cara meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui muzik, pergerakan dan seni visual. Justeru, ia membantu seseorang untuk mencapai perubahan diri dan social mereka. Dengan cara ini membolehkan seseorang itu membuat eksplorasi, menimba pengalaman dan meluahkan potensi diri, kreativiti dan keupayaan diri. Seni dalam pendidikan juga membantu menangani situasi yang memerlukan penyelesaian secara kreatif di dalam disiplin yang lain. Ini adalah penting untuk mengetahui keseluruhan interaksi yang kompleks (eksplorasi, memperoleh pengalaman dan ekspresi) di dalam sesebuah bidang dan mampu menggunakan ilmu itu dalam mengurus dan merancang kegiatan mereka.

6.0

RUJUKAN
12

Azizi Yahaya dan Zurihanmi Zakaria. 2005. Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan. PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd: Kuala Lumpur. http: // www. ncrel.org Katz, L. G. 2003. The Right of the Child to Develop and Learn in Quality Environments. International Journal or Early Years Education. 35(2). 13-25 Lindon, J., Kelman, K. &Sharp, A. 2001. Play and Learning for the Under 3’s, TSL Education Limited, London. Martin, D. J. 2001. Constructing Early Childhood Science. Albany: Delmar Thomson and Learning. Modul Seni Dalam Pendidikan Unit 1/2 Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan. 2003. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Rosenthal, F. 1978. The Muqaddimah: An Introduction to History / Ibn Khaldun. (Translated from the Arabic; abridged and edited by N.J. Dawood). London : Routledge & Kegan Paul.

13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.