BAHAS ALA PARLIMEN

SELAYANG PANDANG

BAHAS ALA PARLIMEN
KONSEP

Merujuk perbahasan sesuatu usul (cadangan) di parlimen • Pihak kerajaan diketuai Perdana Menteri • Pihak pembangkang diketuai Ketua Pembangkang • Pihak kerajaan membawa usul • Pihak pembangkang menerima dengan pindaan / menolak usul

BAHAS ALA PARLIMEN
KONSEP

Empat pembahas setiap pasukan (satu simpanan) • Pemenang dikira melalui pengiraan markah 3/5 hakim • Keputusan diumumkan oleh Speaker Dewan Perbahasan

BAHAS ALA PARLIMEN
SYARAT DAN PERATURAN

Merujuk perbahasan sesuatu usul di parlimen • Pihak kerajaan diketuai Perdana Menteri • Pihak pembangkang diketuai Ketua Pembangkang • Pemenang dikira pengiraan markah • Keputusan diumumkan oleh Speaker Dewan Perbahasan

BAHAS ALA PARLIMEN
GARIS PANDUAN

Merujuk perbahasan sesuatu usul di parlimen • Pihak kerajaan diketuai Perdana Menteri • Pihak pembangkang diketuai Ketua Pembangkang • Pemenang dikira pengiraan markah • Keputusan diumumkan oleh Speaker Dewan Perbahasan

BAHAS ALA PARLIMEN

Sistem pemarkahan (Rujuk Buku Edaran m/s: 20 – 24)

BAHAS ALA PARLIMEN
1. Ucap Utama Markah Masa Isi Strategi Gaya Bahasa : : : : : : 100 markah 8 minit 30 markah 30 markah 20 markah 20 markah

BAHAS ALA PARLIMEN
2. Ucap Penggulungan Markah Masa Isi Strategi Gaya Bahasa : : : : : : 50 markah 4 minit 15 markah 10 markah 15 markah 10 markah

BAHAS ALA PARLIMEN

PENGHAKIMAN

BAHAS ALA PARLIMEN
ETIKA PENGHAKIMAN 1. Menepati masa 2. Berpakaian kemas & formal 3. Ikhlas menjalankan tugas 4. Akautabiliti 5. Serius dan komited 6. Berfikiran terbuka, tanpa prejudis 7. Tidak terpengaruh 8. Bersikap berkecuali

BAHAS ALA PARLIMEN
ETIKA PENGHAKIMAN 9. Keputusan hakim muktamad 10. Merahsiakan maklumat

BAHAS ALA PARLIMEN Borang Penghakiman

BAHAS ALA PARLIMEN
GARIS PANDUAN PERANAN PEMBAHAS (Rujuk Buku Panduan m/s: 33) 1. Peranan YAB Perdana Menteri 2. Peranan YB Menteri Kedua 3. Peranan YB Menteri Ketiga 4. Peranan YB Ketua Pembangkang 5. Peranan YB Pembangkang Kedua 6. Peranan YB Pembangkang ketiga 7. Ucapan Penggulungan

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERBAHASAN 1. Panggilan Pasukan a. Pihak Kerajaan b. Pihak Pembangkang 2. Panggilan Pembahas a. Speaker Dewan - Yang Arif Tuan Speaker b. Perdana Menteri – Yang Amat Berhormat c. Menteri d. Ketua Pembangkang e. Pembangkang - Yang Berhormat - Yang Berhormat - Yang Berhormat

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERBAHASAN 3. Panggilan Penonton a. Warga Dewan 4. Panggilan Tajuk a. Usul 5. Panggilan Isi a. Hujah 6. Panggilan Mematahkan Hujah Lawan a. Bidas

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERBAHASAN 7. Panggilan Soalan / Pandangan a. Izin Laluan 8. Panggilan Rumusan a. Penggulungan 9. Panggilan Isu a. Kes 10. Panggilan ayat topik a. Premis

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERBAHASAN 11. Panggilan Takrif a. Definisi

12. Mohon sokong usul 13. Mohon tolak usul 14. Mohon cadangkan usul (YAB Perdana Menteri)

BAHAS ALA PARLIMEN

MASALAH-MASALAH DALAM PERBAHASAN

MASALAH BAHAS
1. Tidak Faham Konsep Bahas Ala Parlimen 2. Hujah kurang mantap 3. Contoh kurang 4. Statistik tiada atau tidak tepat 5. Bidasan tidak tepat 6. Takrif salah 7. Banyak kesalahan bahasa 8. Salah guna istilah 9. Persembahan tidak meyakinkan

MASALAH BAHAS
10. Suara tidak jelas 11. Tiada intonasi suara 12. Tidak peka dengan pembesar suara 13. Kurang keterampilan 14. Tiada penampilan 15. Terlalu serius 16. Kurang menarik perhatian khalayak 17. Terlalu emosional 18. Menggunakan bahasa kasar / kesat

MASALAH BAHAS
19. Menggunakan bahasa Inggeris (tanpa kebenaran) 20. Berhujah lebih masa 21. Duduk sebelum masa tamat 22. Tiada strategi / tiada izin laluan 23. Menyerang individu 24. Menyentuh isu sensitif 25. Latihan tidak mencukupi 26. Kekuatan ahli pasukan tidak seimbang

BAHAS ALA PARLIMEN

STRATEGI UNTUK MENANG

STRATEGI MENANG
1. Pilih peserta berwibawa
a. b. c. d. e. f. g. h. Berbakat Berminat Berilmu Suara bagus / fasih Penampilan diri menarik Berdisiplin Cekap berfikir Sanggup berkorban masa, tenaga, wang

STRATEGI MENANG
1. Pilih peserta berwibawa
i. Berani

j. k. l.

Fasih berbahasa Teliti Berfikiran terbuka

STRATEGI MENANG
2. Latihan
a. b. c. d. e. f. g. h. Pengucapan spontan Mengembangkan isi Membiasakan istilah Latihan vokal Menonton video / Pertandingan Latihan membidas hujah Latihan pernafasan Latihan gerak dan mimik

STRATEGI MENANG
2. Latihan
i. j. k. l. m. n. o. p. Latihan persahabatan Mencatat komen Post mortem Banyak membaca Buat rujukan Budaya mencatat Adakan lawatan ke tempat-tempat info Adakan jadual latihan terancang

STRATEGI MENANG
3. Penglibatan
a. b. c. d. e. Semua pihak di sekolah Membuat buku skrap Berbincang di dalam P & P Wujudkan Kelab Bahas di sekolah Hantar guru berkursus

STRATEGI MENANG
4. Sokongan
a. b. c. d. e. f. g. h. Memberi keutamaan Penglibatan PIBG Agensi-agensi terbabit Pentadbiran sekolah Wujudkan tabung Beli pakaian / peralatan lengkap Vitamin Penjagaan makanan

STRATEGI MENANG
5. Penghakiman
a. b. c. d. e. Tahu kriteria dalam penghakiman Berhujah mengikut urutan Berupaya menarik perhatian hakim Boleh menyelami kecenderungan hakim Menerima tepukan / sokongan penonton g. Menghormati hakim

SEKIAN TERIMA KASIH