MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

APA ITU KOMPUTER? 1- Sebuah mesin pengoperasian elektronik yang berkemampuan untuk

menghasilkan data, menerima data, memanipulasikan data, menjana keputusan dan menyimpan data. 2- Sebuah peralatan yang berkeupayaan melakukan pengiraan dan membuat keputusan logik (logical decision) berjuta-juta kali lebih cepat dari manusia. 3- Sebuah peralatan yang berfungsi untuk memproses data berdasarkan set-set arahan yang dikenali sebagai program komputer. 4- Komputer tidak lebih dari sebuah peralatan atau mesin pintar ciptaan manusia yang tidaklah sebijak manusia itu sendiri. MENGIMBAU SEJARAH

1643 Kalkulator matematik pertama dibina oleh Blaise Pascal

1822 Charles Babbage membangunkan Analytical Engine

1945 Vannever Bush menulis menulis tentang Memex

1946 Komputer digital pertama dibangunkan (ENIAC) oleh Mauchly and Eckert

1947 Komputer pertama yang menggunakan konsep program (UNIVAC) dibangunkan oleh Von Newmann

1975 Komputer untuk kegunaan peribadi (Home Computer) dilancarkan – Altair 8800
PROGRAM BESTARI ICT 2009 VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

1976 Steve Wozniac melancarkan Apple I

1977 Apple II dilancarkan

1983 Apple melancarkan Lisa. Komputer pertama yang menggunakan peralatan input dipanggil tetikus (mouse)

1980 an -1990 an – Masa Kini Perkembangan pesat dalam industri Mikroprocessor membawa kepada penghasilan komputer yang lebih canggih, berkuasa, dan mini.

KOMPONEN KOMPUTER

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

1- Secara amnya sebuah komputer terdiri daripada 4 komponen iaitu : Hardware
(Pekakasan), System BIOS, Operating System (Sistem Pengoperasian) dan Application Software (Perisian Aplikasi).

2- Perkakasan ialah peralatan elektronik dan mekanikal yang membentuk sebuah
sistem komputer. Contohnya seperti, Hard Disk dan Motherboard.

3- Perisian ialah satu set arahan yang memberitahu perkakasan bagaimana untuk
melakukan sesuatu tugasan. Contohnya seperti, System BIOS, Windows operating system dan Microsoft Office. 5 KOMPONEN ASAS PERKAKASAN SEBUAH KOMPUTER

Monitor

Sistem Unit

Speaker

Papan Kekunci Tetikus

KOMPONEN KOMPUTER : MONITOR

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

1- Merupakan perkakasan untuk paparan. Berbentuk seperti monitor televisyen.

2- Imej yang terhasil pada monitor terbina daripada pixels (titik)
3- Semakin tinggi resolution sebuah monitor semakin jelas imej yang dapat dipaparkan pada monitor.

KOMPONEN KOMPUTER : PAPAN KEKUNCI (KEYBOARD) 1- Peralatan input untuk memasukkan teks dan arahan.

2- Ia terdiri daripada kekunci yang boleh ditekan (Untuk dekstop : 101-105 kekunci)
3- Terdapat 3 jenis papan kekunci iaitu serial port (PS2), USB dan wireless.

KOMPONEN KOMPUTER : TETIKUS (MOUSE) 1- Peralatan input / pointer yang digunakan untuk mengawal pergerakan cursor atau pointer pada paparan skrin. 2- Boleh melakukan operasi seperti point, click, right-click, double-click, drag, rotate wheel dan press wheel.

3- Terdapat 2 jenis tetikus iaitu tetikus mekanikal dan tetikus optical.

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

Touch Pad KOMPONEN KOMPUTER : SISTEM UNIT 1- Bahagian paling utama dalam sebuah komputer.

Tablet Pen

2- Menempatkan pelbagai komponen elektronik yang membolehkan sebuah komputer menjalankan fungsinya. 3- Antara komponen yang terdapat di dalamnya seperti: motherboard, power supply, RAM, dan CPU.

Sistem Unit

KOMPONEN KOMPUTER : SPEAKER 1- Peralatan output yang mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi.

KOMPONEN-KOMPONEN LAIN

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

Mesin Pencetak (Printer)

1- Setiap komponen perkakasan komputer berintegrasi antara satu sama lain untuk
menjalankan fungsinya dan ini meningkatkan keupayaan sebuah komputer untuk melakukan tugas yang diberikan. 2- Setiap komponen perkakasan juga dikelaskan mengikut operasi atau fungsi yang dilakukan oleh perkakasan tersebut.

APA YANG DILAKUKAN OLEH SEBUAH KOMPUTER? (OPERASI ASAS)

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

1- Samaada kecil atau besar, semua komputer melakukan 5 operasi asas yang sama iaitu: 1. Input 2. Proses 3. Output 4. Storage 5. Communication

2- Semua operasi ini dilakukan dengan bantuan perkakasan-perkakasan yang
tertentu seperti dalam jadual dibawah: Peralatan (Device) Input Perkakasan Maksud yang digunakan untuk Papan Contoh kekunci, tetikus,

memasukkan data dan arahan ke dalam mikrofon, kamera digital, Proses Output sistem komputer untuk diproses Perkakasan yang digunakan mesin pengimbas untuk Motherboard, processor,

memproses data, arahan dan maklumat memory, power supply Peralatan yang membawa / Mesin pencetak, monitor, mengembalikan maklumat kepada speaker data Cakera keras, CD, Disket, pengguna Perkakasan

Storage

untuk

menyimpan

arahan dan maklumat untuk kegunaan Thumb drive, DVD masa akan datang Communication Perkakasan untuk mewujudkan Modem, networks interface hub, wireless

jaringan / hubungan antara sebuah cards, dengan menggunakan kabel, jaringan telefon ataupun satelit.

komputer dengan komputer yang lain broadband

KITARAN PEMPROSESAN DATA (DATA PROCESSING CYCLE)

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

Data diproses oleh processor. Semasa operasi pemprosesan, data yang diterima akan di ubahsuai kepada maklumat yang berguna.

Input
Pengguna memasukkan data dengan menggunakan peralatan input

Process

Output
Data atau maklumat dipersembahka n semula kepada pengguna menggunakan peralatan output

Storage
Storan berfungsi untuk menyimpan data untuk kegunaan masa akan datang

Input

Process

Output

Storage

PERWAKILAN DATA (DATA REPRESENTATION)

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

1- Komputer memaparkan data secara digital yang mana ia hanya mengenali 2
bentuk diskret iaitu on atau off dengan 2 digit yang unik iaitu 0 bit dan 1 bit sahaja. 2- Apabila 8 bit dikumpulkan bersama ia akan membentuk satu byte (perwakilan untuk satu huruf, nombor atau simbol).

3- Kombinasi 0 dan 1 untuk mewakili satu karekter di tentukan oleh sistem
pengkodan (Coding System) yang diguna pakai pada peringkat antarabangsa.

4- Antara sistem pengkodan yang popular ialah ASCII, EBCDIC dan Unicode. 5- Sistem pengkodan ASCII dan EBCDIC digunakan untuk mengkodkan nombor
dan abjad rumi, manakala sistem pengkodan Unicode digunakan untuk mengkodkan abjad bukan rumi seperti tulisan Jepun, Korea, Cina, Thai dan sebagainya. Contoh : ASCII 00110010 00110100 01000001 01000101 Huruf / Simbol 2 3 A E EBCDIC 11110010 11110011 11000001 11000101

Bagaimana satu karekter huruf dihantar daripada papan kekunci ke dalam komputer?
Langkah 1 : Huruf ‘T” di tekan pada papan kekunci (ADC: Analog Digital Converter) Langkah 2 : Signal elektronik untuk huruf ‘T” dihantar ke sistem unit. Langkah 3 : Signal tadi diubah kepada kod ASCII (01010100) dan disimpan di memory (Digital) Langkah 4: Selepas diproses kod untuk huruf ‘T” ditukarkan kepada imej pada peralatan output untuk paparan. (DAC: Digital Analog Converter)

KATEGORI KOMPUTER

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD

MODUL: PENGENALAN KEPADA SISTEM KOMPUTER

Oleh: Rosiadi Bin Tajudin

1.

Personal Computer (Komputer Peribadi) – Desktop, Laptop, Netbook

2.

Handheld Computer (PDA – Personal Digital Assistant)

3. 4.

Server (Small Cabinet) Mainframe (Menghubungkan beratus-ratus hingga beribu-ribu komputer) Supercomputer (Menghubungkan beribu-ribu hingga berjuta-juta

5.

komputer. Biasanya sebuah syarikat multinasional yang besar seperti Intel)

Apa yang telah saya pelajari?

PROGRAM BESTARI ICT 2009

VISTA EXCELLENCE SDN BHD