Puan Siti Azura Bahadin Jabatan Psikologi Dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Sosial Dan Manusia Universiti Utara

Malaysia

LIMA PERKARA YANG AKAN DISENTUH
1. 2. 3. Penjelasan Istilah-Istilah Yang Berkaitan Perspektif Tingkah laku Tidak Normal Faktor Penyebab Berlakunya Kecelaruan Psikologikal dan Mental 4. Klasifikasi Kecelaruan Psikologikal 5. Masalah Besar Yang Dihadapi Oleh Individu Sekiranya Menghadapi Tahap Rasa Cemas (Anxiety) Yang Tinggi

1.
(a)

PENJELASAN ISTILAH-ISTILAH
Suatu kajian secara saintifik mengenai mental, emosi, kecelaruan tingkah laku dan tingkah laku tidak normal. Ia meliputi mengenal pasti, mengklasifikasi, dan menerangkan kecelaruan psikologikal. Istilah ‘psikopatologi’ juga merujuk kepada kecelaruan mental itu sendiri, ataupun tingkah laku yang tidak sihat dari segi psikologikal. Ia meliputi bukan saja tingkah laku yang tidak sesuai, seperti penagihan dadah, berjudi, atau hilang hubungan dengan realiti, bahkan sebarang tingkah laku yang mengganggu proses pertumbuhan-kendiri dan kesempurnaan-kendiri (Carson, Butcher, & Mineka, 1997).

1.1. PSIKOPATOLOGI

(b)

(c)

1.2.

TINGKAH LAKU TIDAK NORMAL
(a) Ia merupakan tingkah laku yang luar biasa. Ia mempnyai dua (2) ciri utama, iaitu :(i) Ia adalah sauatu tingkah laku yang tidak sesuai (maladaptive). Ia menjadikan sukar bagi seseorang itu memenuhi keperluan hidup sehariannya. Kecelaruan psikologikal melibatkan kehilangan kemampuan untuk mengawal pemikiran, tingkah laku, atau perasaan secara sewajarnya

(ii)

1.3. KECELARUAN PSIKOLOGIKAL
(a) Kecelaruan psikotik bercirikan seperti khayalan, menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang lain, dan juga menarik diri daripada realiti. Individu yang mengalami kecelaruan psikotik, jika sekiranya keadaannya menjadi terlalu serius, boleh menjadikan dirinya untuk mendapatkan rawatan psikiatrik di hospital.

(b)

2.
2.1.

PERSPEKTIF TINGKAH LAKU TIDAK NORMAL

Personaliti yang tidak sihat digambarkan seperti murung, rasa cemas (anxiety), rasa tertekan, ataupun lain-lain tanda yang menunjukkan tekanan emosi. ‘Statistical Abnormality’ (istilah Tidak Normal secara statistikal) merujuk kepada skor yang tinggi dalam sesetengah dimensi, seperti kecerdasan atau rasa cemas. Sebagai contoh, oleh kerana rasa cemas itu merupakan satu ciri (atau sifat) bagi beberapa kecelaruan psikologikal, maka kita boleh membentuk satu ujian untuk mempelajari berapa ramai manusia yang menunjukkan tahap-tahap rasa cemas yang rendah, sederhana ataupun tinggi.

2.2.

2.3.

Lazimnya, keputusan bagi ujian sedemikian akan membentuk satu ‘kelok normal’ (normal curve). Normal dalam kes ini ialah merupakan ‘konsep statistikal’. Ia menunjukkan hanya bentuk suatu kelok.

2.4. Kita akan dapati bahawa, pada kebiasannya, kebanyakan manusia mempunyai skor dalam kawasan tengah kelok berkenaan. Oleh itu, individu yang menyimpang daripada kawasan yang biasa (‘average’, iaitu kawasan tengah), disebabkan oleh mengalami rasa cemas sepanjang masa (tahap cemas yang tinggi), mungkin dikatakan sebagai ‘Tidak Normal’.

2.5. Ia adalah sesuatu yang ‘Tidak Normal’ (luar biasa) bagi seseorang individu itu mendapat skor melebihi 145 dalam ujian kecerdasannya (IQ Test) ataupun sekiranya skor yang diperolehi kurang daripada 55. 2.6. Walau bagaimanapun, cuma skor yang kurang daripada 55 sahaja yang dikira sebagai “Tidak Normal” atau yang tidak diingini (Wakefield, 1992).

2.7. Sebelum sesuatu tingkah laku itu hendak didefinisikan, kita mesti mempertimbangkannya dari segi ‘situational context’ (misalnya, situasi sosial, gaya tingkah laku, atau keadaan-keadaan umum). 2.8. ‘Budaya’, atau cara hidup, adalah merupakan salah satu daripada konteks yang amat berpengaruh di mana sebarang tingkah laku itu akan dinilai.

2.9. Sebagai contoh, dalam sesetengah budaya, ia dikatakan normal sekiranya membuang air kecil, ataupun bertelanjang (naked), di hadapan khalayak ramai. Namun, di dalam budaya kita, tingkah laku sedemikian dianggap tidak normal (atau luar biasa).

2.10. Dalam sesetengah budaya Islam, kaum wanita yang mesti sentiasa berada di dalam rumah dikira sebagai normal. Malah, ia dianggap sebagai suci (virtuous). Di dalam budaya barat pula, kaum wanita tadi akan dianggap sebagai mengalami masalah ‘agoraphobia’. 2.11. ‘Agoraphobia’ merupakan suatu masalah seseorang itu rasa takut bahawa, sesuatu yang amat memalukan akan berlaku ke atas dirinya sekiranya dia meninggalkan rumah ataupun memasuki suatu situasi yang tidak biasa ataupun asing.

3.

FAKTOR PENYEBAB BERLAKUNYA KECELARUAN PSIKOLOGIKAL DAN MENTAL

Terdapat Empat Faktor Utama Penyebab Berlakunya Kecelaruan Psikologikal dan Mental, iaitu :(a) Keadaan Sosial (b) Faktor Keluarga (c) Faktor Psikologikal (d) Faktor Biologikal

3.1.

KEADAAN SOSIAL (Social Conditions)

Ini termasuk faktor-faktor seperti berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Kemiskinan Keadaan hidup serba kekurangan dan menyedihkan Tidak mempunyai rumah / tempat tinggal Keadaan masyarakat yang tidak tersusun dan terurus Keadaan penempatan yang terlalu padat.

3.2. (a)

FAKTOR KELUARGA

Ibu bapa yang tidak matang, mengalami gangguan mental, penjenayah, atau suka melakukan penderaan ke atas anak-anak mereka sendiri. Kehidupan rumahtangga yang hidup melarat dan menderita. Disiplin diri anak-anak yang terlalu rendah. Hubungan antara sesama ahli keluarga yang bercelaru.

(b)

(c) (d)

3.3.

FAKTOR PSIKOLOGIKAL

(a) (b) (c)

Tekanan emosi (stres) Tahap kecerdasan (IQ) yang rendah Proses pembelajaran yang bercelaru dan tidak berstruktur. Tidak memiliki kepakaran, atau tidak menguasai, dalam bidang-bidang tertentu.

(d)

3.4. (a) (b) (c) (d) (e) (f)

FAKTOR BIOLOGIKAL

Kecacatan genetik Penjagaan sebelum lahir yang lemah Berat semasa lahir yang amat rendah Keuzuran atau ketidak-upayaan fizikal yang kronik terdedah kepada bahan toksid, bahan kimia berancun, ataupun dadah Kecederaan di kepala

4.

KLASIFIKASI KECELARUAN PSIKOLOGIKAL
Kecelaruan Psikotik Kecelaruan ‘Mood’ Kecelaruan Rasa Cemas (Anxiety) Kecelaruan Somatoform (kesihatan badan) Kecelaruan Pengasingan (Dissociative) Kecelaruan Personaliti Kecelaruan Identiti Seksual dan Gender Kecelaruan Berkaitan Dengan Substance (Dadah)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.1. KECELARUAN PSIKOTIK
(a) Simptom-Simptom Utama Hilang kontak dengan realiti. (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang BIasa (i) Individu mendengar atau nampak bendabenda yang orang lain tidak dengar atau tidak nampak. (ii) Minda individu sebenar mengelirukan dirinya sendiri.

4.2. KECELARUAN ‘MOOD’
(a) Simptom-Simptom Utama Mania atau kesedihan. (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang Biasa (i) Individu berasa sedih dan tidak bermaya. (ii) Individu bercakap terlalu kuat atau terlalu cepat dan tergesa-gesa untuk mengeluarkan idea dan perasaan sehingga orang lain merasakan ia tidak menasabah.

4.3. KECELARUAN RASA CEMAS (Anxiety)
(a) Simptom-Simptom Utama Tahap rasa cemas yang tinggi. (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang Biasa (i) Individu mengalami serangan rasa cemas (anxiety attack) dan rasa seolah-olah macam hendak mati. (ii) Individu rasa takut untuk melakukan sesuatu walaupun kebanyakan orang lain tidak merasa sebegitu.

4.4. KECELARUAN SOMATOFORM (Kesihatan Badan)
(a) Simptom-Simptom Utama Rasa sengal-sengal badan walaupun pada keadaan fizikal, sebenarnya, tidak sakit. (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang Biasa (i) Individu merasa sakit secara fizikal tetapi doktor mengatakan tidak ada sebarang masalah pada diri individu tadi. (ii) Individu telah diselubungi dengan pemikiran yang dia sedang sakit.

4.5. KECELARUAN PENGASINGAN (Dissociative)
(a) Simptom-Simptom Utama Amnesia, perasaan yang tidak berada dalam keadaan sebenar (unreality), identiti berganda (multiple identities). (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang Biasa (i) Terdapat banyak jurang yang luas di dalam memori individu. (ii) Individu merasa dia begitu asing dengan dirinya sendiri.

4.6. KECELARUAN PERSONALITI
(a) Simptom-Simptom Utama Pola personaliti yang tidak sihat. (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang BIasa (i) Pola tingkah laku individu mewujudkan masalah yang berulangkali, sama ada di tempat kerja, ataupun di sekolah, di samping hubungannya dengan orang lain.

4.7. KECELARUAN IDENTITI SEKSUAL DAN GENDER
(a) Simptom-Simptom Utama Identiti gender yang terganggu, tingkah laku seksual yang devian, masalah dalam penyesuaian seksual. (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang Biasa (i) Individu boleh mendapat kepuasan seks hanya melibatkan dirinya dengan tingkah laku seksual tidak secara yang biasa dilakukan. (ii) Individu mengalami masalah yang berkaitan dengan keinginan seks atau kepuasan seks.

4.8. KECELARUAN YANG BERKAITAN DENGAN BAHAN (SUBSTANCE)
(a) Simptom-Simptom Utama Gangguan-gangguan yang berkaitan dengan salah penyalahgunaan dadah atau kepegantungan (dependance). (b) Tanda-Tanda Masalah Pada Keadaan Yang Biasa (i) Individu telah mengambil minuman keras dengan berlebihan. (ii) Mengambil dadah yang diharamkan. (iii) Mengambil ubat-ubatan lebih daripada sukatan yang dibenarkan.

5.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH INDIVIDU SEKIRANYA MENGHADAPI TAHAP RASA CEMAS (ANXIETY) YANG TINGGI
1. KECELARUAN PENYESUAIAN 2. KECELARUAN RASA CEMAS YANG MENYELURUH 3. RASA CEMAS ‘FREE-FLOATING’ 4. KECELARUAN PANIK (Kegugupan)

RASA CEMAS (Anxiety)

Rasa cemas (anxiety) bermaksud “suatu perasaan yang menggambarkan kebimbangan, ketakutan, atau ketidakselesaan”. Rasa cemas merupakan suatu respons terhadap suatu ancaman ‘yang tidak jelas’ ataupun ‘yang kabur’. Sebagai contoh, “stage fright” sebenarnya ialah rasa cemas. Ini kerana penonton bukanlah merupakan suatu ancaman kepada keselamatan yang wujud pada ketika itu. Jika dibandingkan dengan rasa cemas, ketakutan (fear) dilihat lebih tertumpu kepada sesuatu, dan ia menampakkan gangguan emosi yang kuat.

Ketakutan merupakan kesan daripada suatu ancaman yang spesifik, dan juga yang telah dikenal pasti. Sebagai contoh, sekiranya kita berasa takut, kita akan bercakap pada diri kita sendiri, “Suatu peristiwa yang dahsyat sedang berlaku dan saya mesti mengambil tindakan sekarang juga untuk menghentikannya”. Bila kita berasa cemas pula, kita akan berkata, “Suatu peristiwa yang dahsyat akan berlaku. Saya mungkin tidak mampu untuk menanganinya, tetapi saya kena bersedia untuk mencubanya.” (Zinbarg, 1992).

Pada kebiasaannya, individu yang mempunyai masalah berkaitan dengan rasa cemas akan berasa dirinya terancam. Namun begitu, individu tadi tidak pula mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang konstruktif. Ringkasnya, manusia bergelut, dan seterusnya, berjuang untuk mengekalkan kawalan (control) ke atas sesuatu keadaan ataupun persekitaran mereka. Walau bagaimanapun, mereka terus berada di dalam keadaan yang tidak efektif dan tidak ceria (Zinbarg et al., 1992). Secara umumnya, sebarang bentuk masalah yang berkaitan dengan rasa cemas akan melibatkan tahap rasa cemas yang tinggi, di samping akan mengalami perasaan tertekan (stres) yang berterusan, rasa tidak selamat, rasa rendah diri, kesedihan, dan ketidak-puasan dalam hidup.

5.1.
1.

KECELARUAN PENYESUAIAN

Ia berlaku apabila stres yang berlaku dalam kehidupan seharian individu menekan dirinya melampaui kemampuan untuk menyerap stres secara berkesan.

tadi

2. Sebagai contoh, pengangguran yang berpanjangan, perbalahan suami isteri yang memuncak, penyakit fizikal yang kronik. 3. Mereka yang mengalami kecelaruan penyesuaian akan menjadi seorang yang mudah marah, cemas, bimbang, rasa tertekan dan tidak memperdulikan orang lain.

5.2. 1.

KECELARUAN RASA CEMAS YANG MENYELURUH

Ciri penting bagi kecelaruan rasa cemas yang menyeluruh ialah sekurang-kurangnya 6 bulan mengalami rasa cemas dan risau yang amat sangat serta tidak menasabah (unrealistic) (DSM-IV, 1994). (DSM = Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder) Individu dikatakan mengalami ketegangan (tension) yang kronik, di samping berasa risau tentang kerja, perhubungan, kebolehan, atau malapetaka (disaster) yang akan berlaku. Individu yang mengalami kecelaruan ini akan merasa risau mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang (Dugas, 1998). Mereka lazimnya mengadu tentang masalah berpeluh, degupan jantung yang laju, perut yang memulas, pernafan yang cepat, mudah marah dan tumpuan yang semakin menurun.

2.

3.

5.3.

RASA CEMAS ‘FREE-FLOATING’

Rasa cemas yang agak umum dan mudah meresap dalam diri seseorang. Ia akan menjadikan seseorang berada di dalam keadaan yang tidak selesa. Ia dikatakan sebagai ‘free-floating’ kerana ia dicetuskan oleh situasi-situasi yang berbeza yang sungguh banyak. Individu yang mengalami merasa risau tentang, terutamanya, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan (Dugas et al., 1998).

5.4.

KECELARUAN PANIK (Kegugupan)

Apabila individu mengalami kecelaruan panik, dia sebenarnya berada dalam keadaan cemas yang kronik. Ketika diserang rasa panik, individu akan mengalami sakit dada, rasa tercekik, mengalami perasaan dalam keadaan khayalan (unreality), rasa gemuruh (atau gementar), dan rasa takut hilang kawalan. Ramai yang percaya bahawa mereka yang mengalami kecelaruan jenis ini mudah untuk mendapat serangan jantung, atau menjadi tidak waras (insane), atau amat hampir untuk mati. Dalam hal ini, majoriti yang mengidap kecelaruan panik adalah terdiri daripada kaum wanita (Sasone, Sansone, & Righter, 1998).