amalan DAN UNTUK MENGHAPUS DOSA KESALAHAN doa TERAMPUNKAN ) ( KECUALI DOSA TAK

Darussalam Foundation mydarussalam.blogspot.com mydarussalam@yahoo.co.id

Sholat

menghapus perbuatan buruk

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.

Sesungguhnya perbuatan - perbuatan yang baik itu menghapuskan ( dosa ) perbuatan - perbuatan yang buruk . Itulah peringatan bagi orang-orang yang
ingat. Huud 114

Bersedekah

menghapus

sebagian dosa

menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan kesalahanmu ; dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan. Al ; Baqarah 271

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan

Bertakwa

menghapus kesalahan

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al Anfaal 29

Beriman dan beramal sholehlah

Dan orang - orang yang beriman ( kepada Allah ) dan mengerjakan amal - amal yang saleh serta

beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan - kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Muhammad 2

Perjanjian bani israil

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu,

sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam
surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus". Al Maidah 12

Sekali lagi Beriman dan beramal sholehlah

barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh niscaya Allah akan menghapus kesalahan - kesalahannya dan

(Ingatlah ) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan (untuk dihisab), itulah hari (waktu itu) ditampakkan kesalahan -kesalahan . Dan

memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. At Taghabuun 9

Bertakwalah dengan sungguh sungguh takwa

Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barangsiapa yang bertakwa

kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan - kesalahannya dan
akan melipat gandakan pahala baginya. At Thalaq 5

Bertaubatlah dengan sebenar benar taubat

dengan taubat yang semurni - murninya , mudah mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". At Thahrim 8

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah

Jangan lupakan berdoa mohon pengampunan

: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma`aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". Al Baqarah 286

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman , maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,“ Ali Imran 16

"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa - dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". Ali Imran 147

Musa berdo`a: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau , dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang". Al A ’ raf 151

Ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa - dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan -kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ali Imran 193

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman , maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik. Al Mukminun 109

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran ) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami . Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Al Mumtahanah 5

"Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami ; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". At Tahriim 8

orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan
perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orangorang yang zalim itu selain kebinasaan". Nuh 28

Ya Tuhanku! Ampunilah aku , ibu bapakku ,

"Ya Tuhanku , tunjukilah aku untuk mensyukuri ni`mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang
yang berserah diri". Al Ahqaf 15

"Ya Tuhanku , sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat) nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.“ Huud 47

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi". Al A ’ raaf 23

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". Al Hasyr 10

saudara - saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami , dan

DOSA TAK TERAMPUNKAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An Nisaa 48

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki -Nya.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan

(sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An Nisaa 116

WASSALAM
mydarussalam.blogspot.com mydarussalam@yahoo.co.id