TAJUK 2: PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KHSR

1.

2. 3.

Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia Pengurusan dan pentabdiran bengkel Penyenggaraan bengkel

PENGURUSAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1. 2. 3.

Struktur Organisasi Panitia Pengurusan Pelajar

1. Struktur Organisasi
GURU BESAR PEN. KANAN KETUA PANITIA GURU KEMAHIRAN HIDUP

2. Panitia
Di antara tugas ketua panitia: i. Menyelaraskan sukatan dan rancangan pelajaran mingguan, bulanan dan semester ii. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan untuk diserahkan kepada guru penolong kanan iii. Membuat pesanan bahan dan alatan melalui borang pra pesanan

2. Panitia
iv.

v. vi.

Mengagihkan tugas mengajar serta tanggungjawab pengurusan, penyelenggaraan dan keselamatan bengkel kepada guru-guru KH Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah mengajar yang kemaskini Menjalankan mesyuarat panitia

3. Pengurusan Pelajar
 Menyediakan

Peraturan Keselamatan Makmal yang perlu dipatuhi oleh pelajar  Memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan guru dan bekerja secara bersistematik dan selamat  Panitia bertanggungjawab bagi menguruskan sistem kepegawaian kepada pelajar seperti contoh rajah berikut:-

3. Pengurusan Pelajar

Ketua Formen Ketua Kebersihan Ketua Alatan Ketua Projek

Ketua Keselamatan

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BENGKEL
a) b) c) d) e) f)

Ruang Bengkel Susun Atur Keselamatan Tugas Pelajar Organisasi Stor Sistem Penyimpanan Stok

a) Ruang

 

Saiz bengkel adalah bergantung kepada jenis kerja yang akan dilakukan di dalamnya Keluasan yang sesuai ialah 20 M X 25 M Ciri-ciri bengkel yang sesuai:i. Boleh menampung bilangan pelajar seramai 20 orang atau lebih ii. Ia membolehkan seseorang bergerak dengan bebas

a) Ruang
iii.

iv.

v.

Lantai mestilah dari bahan tahan lasak, mudah dibersihkan dan tidak menampung habuk dan tidak licin Tingkap yang besar untuk membenarkan cahaya masuk sebanuk mungkin serta pengedaran udara yang bebas Pintu mempunyai daun pintu yang besar bagi memudahkan jalan keluar semasa kecemasan

a) Ruang
vi.

vii.

viii.

Meja kerja yang tahan lasak yang berukuran di antara 1.2 M x 1.5 M dan tinggi 0.9 M Mempunyai bekalan asas seperti elektrik bagi pencahayaan dan soket kuasa dan bekalan air siap dengan pili dan singki bagi pencucian Sebuah stor atau bilik bagi menyimpan bahan-bahan, alatan dan projek

b) Susun Atur

Susun atur bengkel perlu kemas dan lengkap supaya kerja-kerja dapat dilakukan dengan sempurna dan mengelakkan daripada berlakunya kemalangan dan kerosakkan harta benda

b) Susun Atur
 a) b) c) d)

Susun atur bengkel yang baik seperti:Rak-rak dan panel alatan dan kelengkapan mudah digunakan Rak-rak simpanan bahan binaan projek boleh menempatkan dengan baik Rak-rak bahan bantu mengajar yang kemas kini dan pelbagai Memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan

c) Keselamatan

“UTAMAKAN KESELAMATAN” sebagai teras amalan bagi memastikan kerja-kerja dibengkel dapat dilakukan dengan lancar dan selamat Aspek keselamatan yang dititikberatkan:i. Menyediakan bahan perlindungan dan pakaian kerja bagi melindungi badan

c) Keselamatan
ii. iii. iv.

Mengadakan alat pemadam api yang berfungsi Menyediakan peti pertolongan cemas dan tempat rawatan Memaparkan nombor telefon panggilan kecemasan seperti Bomba, Ambulan, Polis dan lain-lain

d) Tugas Pelajar

Ketua Formen Ketua Kebersihan Ketua Alatan Ketua Projek

Ketua Keselamatan

d) Tugas Pelajar
i. 

Tugas Ketua Formen Bertindak sebagai Ketua Kelas dan bertanggungjawab terus kepada guru KH Memastikan semua penolong-penolong di bawahnya menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan Melaporkan kepada guru berkenaan kejadian spt kemalangan, alat-alat yang rosak atau hilang

d) Tugas Pelajar
ii. 

Tugas Ketua Kebersihan Bertanggungjawab untuk bersama-sama pembantunya empat atau lima orang bagi membersihkan tempat kerja, menyapu lantai dan membuang sampah dari tong sampah Memastikan lantai bersih dari tumpahan minyak atau bendalir Melaporkan kepada Ketua Formen berkenaan kerja-kerja pembersihan yang dibuat

d) Tugas Pelajar
iii. 

Tugas Ketua Alatan Bertanggungjawab untuk bersama-sama pembantunua untuk mengagihkan alatan kepada pelajar-pelajar Memungut semula alatan dan meletakkannya pada rak panel alatan Melaporkan kepada Ketua Formen jika terdapat alatan yang rosak, patah ataupun hilang

d) Tugas Pelajar
iv. 

Tugas Ketua Projek Bertanggungjawab untuk bersama-sama pembantunya bagi mengedarkan bahan projek kepada pelajar-pelajar semasa kelas dimulakan Memungut semula projek terutama yang masih belum siap dan dimasukkan semula ke dalam rak projek/almari/tempat penyimpanan projek belum siap Melaporkan kepada Ketua Formen jika terdapat projek yang rosak, pecah atau pun yang hilang

Tugas Pelajar
v.

Tugas Ketua Keselamatan

Bertanggungjawab untuk bersama-sama pembantu bagi memastikan makmal dalam keadaan selamat Memastikan semua tingkap ditutup, pintu dikunci, suis lampu dan kipas ditutup, plag kuasa dimatikan dan ditanggalkan dari soket Melaporkan kepada Ketua Formen jika terdapat tingkap yang pecah, kunci pintu yang rosak atau terdapat suis, kabel elektrik yang putus atau tanggal dari peralatan atau mesin elektrik Memastikan pili air ditutup ketat

e) Organisasi Stor
 Organisasi stor terdiri dari lima bahagian:i. Bahagian Kawalan Stok ii. Bahagian Legar/Lejar iii. Bahagian Penstoran iv. Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran v. Bahagian Akaun

e) Organisasi Stor
i. Bahagian Kawalan Stok  Bahagian ini bertanggungjawab ke atas perancangan dan organisasi stok seperti:i. Menentukan barang dikeluarkan secara teratur dan betul ii. Menentukan kuantiti barang yang akan dikeluarkan iii. Menentukan kod barang iv. Menyediakan dan mengemaskini katalog v. Menguruskan pembelian barang

e) Organisasi Stor
ii. Bahagian Legar/Lejar

Bahagian ini bertanggungjawab: a) Mencatit kad-kad lejar b) Mencatit harga ke atas Baucer PemesananPengeluaran Barang-barang

iii. Bahagian Penstoran
 Bahagian ini bertanggungjawab untuk menerima, menyimpan, mengeluar, mengangkut barang-barang dan lain-lain

e) Organisasi Stor
iv.

Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran

Bahagian ini bertanggungjawab membungkus barang-barang dan menghantarnya ke destinasi berkenaan

v. Bahagian Akaun
 Bahagian ini bertanggungjawab ke atas segala hal ehwal akaun dan kewangan stor

f) Sistem Penyimpanan Stok
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Lokasi Stok Penggunaan Maksima Ruang Sistem Lokasi Stok Penggunaan Rak yang Boleh Diubah Keteguhan Rak-rak Peraturan Am Penstoran Kandungan Sesuatu Bekas

f) Sistem Penyimpanan Stok
viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv.

Penstoran Barang Berat Penstoran Barang-barang dalam Bekas Standard Penstoran Barang-barang Terlerai Pembahagian Ruang Stor Peraturan Menindan Barang-barang Penstoran Barang-barang Berharga dan Menarik Penstoran di Tempat Lapang

1. Lokasi Stok
 Lokasi

stok bagi semua barang-barang hendaklah direkodkan di dalam lejar atau kad kawalan stok dan kad petak

2. Penggunaan Maksima Ruang
 Ruang

digunakan sepenuhnya  Penggunaan ruang tertakluk kepada faktorfaktor: Keselamatan  Kemudahan pengeluaran  Verifikasi  Kekemasan stor

3. Sistem Lokasi Stok
 Dirangka

semudah mungkin  Setiap stor hendaklah mempunyai satu sistem lokasi stok yang tetap

4. Penggunaan Rak yang Boleh Diubah
 Penggunaan

rak yang boleh diubah digunakan untuk membolehkan penyimpanan berbagai jenis barang dengan lebih baik dan cekap  Jika keadaan membenarkan rak-rak bolehlah dilapis atau ditingkatkan untuk penggunaan ruang sepenuhnya

5. Keteguhan Rak-rak
 Jika

rak-rak, almari dan laci-laci didapati herut, tidak lurus atau tidak tegap, ianya hendaklah dilaporkan dengan segera kepada Ketua Jabatan untuk diperbaiki

6. Peraturan Am Penstoran
 Ruang

stor hendaklah dibahagikan kepada beberapa seksyen atau kumpulan seperti seksyen alat tulis, alat jahitan, alatan elektrik dan lain-lain  Barang-barang bagi setiap seksyen hendaklah disimpan dalam susunan abjad  Jika peraturan ini tidak dapat dipatuhi disebabkan oleh ukuruan, jenis, berat atau ruang rak tidak mengizinkan, lokasi stok hendaklah dicatat diatas kad lejar atau kad kawalan stok

7. Kandungan Sesuatu Bekas
 Seberapa

boleh, satu-satu bekas itu hendaklah mengandungi hanya barangbarang yang bernombor kod dan berupa bentuk yang sama sahaja

8. Penstoran Barang Berat
 Semua

barang-barang berat hendaklah diletakkan di tempat yang paling bawah sekali untuk keselamatan

9. Penstoran Barang-barang dalam Bekas Standard
 Jika

barang-barang dibekalkan oleh pembekal dalam bekas yang standard seperti bungkusan, kotak, tin dan sebagainya seberapa boleh barang-barang tersebut hendaklah disimpan dalam bekas asalnya supaya labelnya dapat dilihat

10. Penstoran Barang Terlerai
 Barang

terlerai hendaklah dimasukkan ke dalam bekas yang berukuran standard dan disimpan mengikut bilangan atau unit untuk memudahkan pengeluaran  Barang-brang yang tidak boleh dibungkus seperti alat perkakas hendaklah disusun atau ditindih dengan baik dan dicegah dari berkarat, rosak dan sebagainya

11. Pembahagian Ruang Stor
 Ruangan

stor yang dibahagikan mengikut seksyen atau kumpulan hendaklah diberi tanda pengenalan dengan menggunakan sistem rujukan samada menggunkan susunan abjad atau nombor atau keduaduanya sekali

12. Peraturan Menindan Barangbarang

Seberapa boleh tindanan barang janganlah terlalu tinggi Faktor-faktor berikut hendaklah dipertimbangkan semasa menindan barang:a. Senang dikendali dan memudahkan pengeluaran stok mengikut sistem masukdahulu-keluar-dahulu (FIFO) b. Kemungkinan peti-peti di lapisan bawah ditindan oleh peti yang lebih berat

12. Peraturan Menindan Barangbarang
c. Barang-barang mudah terbakar d. Kesenangan penyemakan stok dan rancangan pengiraan pusingan stok e. Susunan atau lapisan yang paling selamat adalah setinggi di antara dua hinggan tiga meter melainkan jika “fork lift” digunakan

13.Penstoran Barang-barang Berharga dan Menarik
 Barang-barang

berharga dan menarik yang senang dicuri hendaklah disimpan di dalam almari atau tempat yang berkunci  Kunci hendaklah disimpan oleh seorang pegawai yang bertanggungjawab  Semua pengeluaran hendaklah dibuat oleh pegawai tersebut melainkan dalam hal-hal tertentu sahaja

14. Penstoran di Tempat Lapang
 Barang-barang

besar yang tidak mudah rosak jika terdedah kepada cuaca panas atau hujan bolehlah disimpan di tempat lapang yang berpagar

PENYENGGARAAN BENGKEL
1. Jenis-jenis Senggaraan 2. Langkah-langkah Kawalan Senggaraan

PENYENGGARAAN BENGKEL
DEFINISI PENYELENGGARAAN:  Menjalankan kerja-kerja merancang dan mengurus aktiviti penyenggaraan DEFINISI PENYENGGARAAN:  Melakukan aktiviti menjaga atau menservis sesuatu perkakasan, alatan, mesin mudah alih, perabot atau bangunan supaya sentiasa berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan sempurna

1. Jenis-jenis Senggaraan
a) Senggaraan Kawalan b) Senggaraan Pembetulan c) Senggaraan Ramalan

a) Senggaraan Kawalan
 Senggaraan

yang paling berkesan kerana senggaraan dilakukan sebelum peralatan, mesin dan bangunan menjadi rosak  Ia dilakukan berterusan dari masa ke semasa mengikut jadual senggaraan yang telah ditetapkan  Senggaraan ini lebih mahal untuk dilakukan kerana kerja senggaraan berterusan tetapi untuk jangka panjang cara ini menguntungkan kerana kerosakan yang besar dapat dielakkan

a) Senggaraan Kawalan

Senggaraan kawalan mengandungi i. Reka bentuk dan pemasangan yang sesuai untuk peralatan yang digunakan ii. Pemeriksaan logi dan alatan mengikut jadual untuk mengelakkan kerosakkan daripada berlaku iii. Membuat servis, baik pulih dan penjagaan alatan supaya sentiasa sempurna iv. Pelinciran yang sempurna dan mencukupi serta pembersihan dan perlindungan spt mengecat peralatan dan bangunan

b) Senggaraan Pembetulan
Senggaraan jenis ini hanya dilakkan selepas sesuatu peralatan itu rosak  Kerja-kerja senggaraan tidak akan dilakukan selagi tiada kerosakan yang berlaku  Biasanya senggaraan ini dilakukan ke atas peralatan yang kecil dan yang tidak digunakan terlalu kerap  Walaupun kos senggaraan jangka pendek adalah rendah namun untuk jangka masa panjang ia mungkin menjadi terlalu tinggi

c) Senggaraan Ramalan

Senggaraan Ramalan menjalankan kerjakerja senggaraan mengikut jangkaan kerosakan Biasanya peralatan seperti alat penganalisis gegaran dan amplitud, tolok audio, alat optik, tolok tekanan dan suhu dan tolok rintangan digunakan untuk meramal kemungkinan berlakunya kerosakan

c) Senggaraan Ramalan
 Senggaraan

ini banyak dilakukan dalam industri yang melibatkan penggunaan alatan elektronik seperti komputer kerana:  Peralatan yang digunakan mempunyai bahagian yang kecil dan rumit untuk disenggara setiap hari  Bahagian-bahagian pada alatan elektronik tidak membolehkan kerja-kerja servis dilakukan

2. Langkah-langkah Kawalan Senggaraan
 Keberkesanan

sistem senggaraan bergantung kepada kerja-kerja merekod aktiviti senggaraan  Sistem rekod yang baik akan menjamin kerja-kerja senggaraan yang lebih berkesan

2. Langkah-langkah Kawalan Senggaraan
Langkah-langkah yang diambil sebelum sesuatu kerja senggaraan dijalankan:i. Arahan Kerja ii. Jadual Kerja iii. Kos Senggaraan iv. Belanjawan v. Rekod Alatan

1. Arahan Kerja
1. Mandur akan memaklumkan tentang kerosakan yang berlaku 2. Ketua Bahagian Senggaraan akan mengeluarkan arahan kepada kakitangan bahagian untuk menyelesai masalah yang dihadapi 3. Selepas kerja selesai kakitangan akan merekodkan maklumat spt kerja yang dilakukan, masa yang diambil, kos alat ganti yang digunakan, bilangan pekerja yang diperlukan dan sebagainya

2. Jadual Kerja
 Jadual kerja disediakan oleh Penasihat Kawalan Bahagian Senggaraan dengan bantuan mandur  Pihak ini bertanggungjawab menganggarkan jumlah pekerja dan masa yang diambil untuk sesuatu jenis kerja senggaraan yang diperlukan  Tujuan memudahkan bahagian senggaraan mengagih-agihkan kakitangan sekiranya kerosakan berlaku serentak

3. Kos Senggaraan

Kos senggaraan = Jumlah kos pekerja + kos bahan ganti

4. Belanjawan
 Belanjawan

dibuat setahun sekali  Jumlah wang yang diperuntukkan ke bahagian senggaraan bergantung kepada kos senggaraan yang telah dibuat dalam masa setahun  Biasanya hitung panjang kos senggaraan setahun akan dijadikan asas dalam jumlah peruntukan tahunan

5. Rekod Alatan
 Rekod

alatan penting dalam sesuatu program senggaraan  Rekod ini mengandungi semua data alatan seperti nombor siri, pembekal, kos membeli dan sebagainya

SEKIAN