P. 1
Psikologi Pendidikan - Fitrah Manusia

Psikologi Pendidikan - Fitrah Manusia

|Views: 621|Likes:
Published by AKI SAMA

More info:

Published by: AKI SAMA on Dec 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Ahli Kumpulan: Elaine George Kaladevi A/P Thangaveloo Mohd Baihaqi Bin Mohd Adenan

ILMU PENDIDIKAN
Ps iko lo g i Pe n d id ika n

KONSEP Fi h M a n u si tra a
Menurut Hassan Langgung

Wahyu tuhan yang diturunkan nusia atau TUHAN yang menjadi potensi manusia sejak lahir lagi. kepada para Nabi-N

Konsep Fitrah Manusia
Menurut Teori Maslow

seperti makanan, minuman, oksigen, deria, tidur dan rehat, yang lahir , daripada .perh Keperluan psikologi: Keperluan sekunder pembuangan dan seks

Konsep Fitrah Manusia
Menurut Al-Ghazali; Terbahagi kepada dua

Jasad ( Tubuh Badan)

Roh (Bahagian Dalaman)

Mengawal Unsur-unsur keperluan: semua aktiviti jasad manusi •Rohani perluan kanak-kanak dipenuhi melalui: •Ilmu eranan pengasuh •Adab uru •Kuasa anak-kanak antara mereka •Jasmani

Fitrah Manusia
Antara sifat semula jadi manusia

Sifat ingin tahu

Daya cipta

Sifat keterbukaan

Sifat ingin mencapai sesuatu

Prinsip
Manusia dan Pandangan Islam Terdapat lapan (8) prinsip yang menerangkan tentang manusia menurut Dr. Omar Al-Syaibani yang diterjemahkan oleh Prof Dr. Hassan Langgulung. Prinsip Pertama merupakan makhluk yang termulia di alam •manusia semesta Prinsip Kedua •manusia dilantik menjadi khalifah

Prinsip
Prinsip Ketiga •manusia adalah insan yang berbahasa dan berupaya untuk berfikir •insan mempunyai ciri-ciri berikut: a)Keupayaan bertutur b)kecenderungan beragama c)kecenderungan moral d)kecenderungan bermasyarakat

Prinsip Keempat mempunyai 3 dimensi •manusia
a)badan b)akal c)roh

Prinsip
•keseimbangan antara ketiga-tiga unsur ini menghasilkan kemajuan, kebahagiaan dan kesempurnaan Prinsip Kelima •faktor warisan dan alam sekitar mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan •sifat yang diwarisi boleh dibahagi kepada 3 jenis: a)Sifat tubuh - seperti warna kulit, tinggi, warna mata dan sebagainya. b)Sifat akal - merujuk kepada darjah kecerdasan c)Sifat akhlak - merujuk kepada tingkah laku yang mirip

Prinsip
Prinsip Keenam •mempunyai motivasi memenuhi kehendak asas seperti:-Makanan -minuman -rehat dsb •setelah keperluan asas dipenuhi, manusia berusaha memenuhi keperluan psikologi seperti: -keselamatan -kasih sayang dsb •keberupayaan manusia untuk mengawal juga dapat dilakukan agar setiap tenaga yang di arahkan bertujuan untuk sesuatu yang baik dan berfaedah

Prinsip
Prinsip Ketujuh •setiap insan berbeza iaitu dari segi: -Jasmani -Emosi -Intelek -sikap •pembahagian mengikut corak: -Corak temperamen -Corak jasmani -Corak psikologi -Corak sosial -

•berdasarkan teori Tret (atau ciri-ciri), maka 3 golongan individu seperti: a)Golongan Positif - individu yang ingin bercampur gaul, berkenalan dan bersifat mesra b)Golongan Negatif - enggan bercampurgaul dan memencil diri c)Golongan Pasif - bersifat ‘introvert’ dan suka menyisih diri -

Prinsip
Prinsip Kelapan •insan bersifat fleksibel •berupaya memperolehi ilmu pengetahuan, nilai-nilai baru dan tinggalkan nilai yang lama •watak dan tingkahlaku boleh berubah hasil daripada proses pengajaran yang dilalui sejak peringkat bayi hingga akhir hayat -

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN KANAK2 HINGGA AWAL REMAJA
Terbahagi kepada 3 peringkat umur

u lahir sehingga berumur 6 tahun

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perke

tahun sehingga berumur 12 tahun

Peringkat2 yang mempengaruhi pertumbuhan & per

tahunsehingga berumur 18 tahun

Cara guru membantu murid mencapai perkembangan

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan

GENETIK

PESEKITARAN

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan
Merujuk kepada BAKA

Genetik
Menentukan : •Saiz badan •Kecerdasan •Potensi •Sesetengan penyakit

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan

Badan Mesa morph: •Menunjukkan pencapaian yang baik dalam permainan dan sukan

Genetik

Badan kecil dan lemah ATAU terlalu gemuk: •Kurang berupaya dalam memperoleh kejayaan dalam sukan dan perm

Badan kurus ATAU pendek: •Diejek oleh kawan-kawan lain dan mungkin akan mendapat gelar •Personaliti yang KURANG SIHAT.

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan

Teori Temperamen Mempengaruhi interaksi dengan individu yang lain.

Kurang sabar – Menjauhi daripada kanak-kanak lain

Lebih stabil – Lebih popular dan suka dihampiri oleh kanak-kanak

Faktor2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan

Peringkat2 yang mempengaruhi pertumbuhan & perkembangan
Aspek Jasmani Mental Emosi Sosial Pertumbuhan Pertumbuhan saiz, berat, gigi, organ deria, Bertambah keupayaan anggota, dan berfikir. seronok, Perasaan seumpamanya. takut, gembira, duka, Meluaskan perhubungan, bimbang, sedih,… komunikasi dan pergaulan dengan orang lain Perkembangan Kemahiran menggunakan pertumbuhan fizikal seperti Kemahiran memikir, mengingat, berjalan, melihat, mendengar, menaakul, menganilisis. Kemahiran mengawal perasaan membuat kerja, dan dan dalam situasi. Kemahiran mendisplin seumpamanya. dalam pergaulan penyesuaian diri dengan orang lain

Cara guru membantu murid mencapai perkembangan yang OPTIMUM
Jenis Baru lahir perkembangan sehingga 6 tahun. Psikomotor Menggalakka n pergerakan badan yang mudah. Kognitif Pengenalan kepada objek asas. Bahasa Pengenalan terhadap perkataan asas. 6 – 12 tahun. 12 – 18 tahun.

Menggalakkan Melebihkan latihan menyertai sukan dan permainan dan olahraga. membantu pelajar mengenali biologi Mengguna alat bantu manusia Menggalakkan pengajar. penggunaan teori dalam penyelesaian Menggalakkan Menggalakkan masalah. penyertaan dalam pelajar untuk pertandingan meneruskan syarahan, balas penyertaan sehingga pantun dan ke tahap yang lebih seumpamanya. tinggi.

Cara guru membantu murid mencapai perkembangan yang OPTIMUM
Jenis Baru lahir 6 – 12 tahun. perkembangan sehingga 6 tahun. Sosioemosi Menggalakkan Menggalakkan dan pelajar menyertai mengeratkan aktiviti hugungan berkumpulan. sesama manusia. Rohani & Menceritakan Memperkenalkan Moral tentang kepada pelajar kebesaran tuhan akan asas-asas di sambil agama. menerapkan Estetik & Daya Mendedahkan Melebihkan sifat2 murni. kreatif dan mengajar aktiviti yang sama pelajar dengan menyanyi dan perlaksanaan yang melakukan lebih kreatif dan 12 – 18 tahun. Meninggkatkan lagi aktiviti kokurikulum serta membantu pelajar mengendalikan Menimbulkan projek2 tertentu kesedaran dan seperti lawatan luar memberi peringatan sekolah. yang lebih terhadap hubungan pelajar Menggalakkan dengan pencipta menyertai aktiviti dan agama. luar, mengadakan aktiviti berunsur muzik, dan

TERIMA KASIH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->