P. 1
Hubungan Antarabangsa

Hubungan Antarabangsa

5.0

|Views: 10,945|Likes:
Published by Akhi Mohamad Aiyad
Maklumat lebih lanjut layari http://elaksamana.blogspot.com
Maklumat lebih lanjut layari http://elaksamana.blogspot.com

More info:

Published by: Akhi Mohamad Aiyad on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

INFORMATION of ELAKSAMANA

APA ITU HUBUNGAN LUAR? Ilmu membantu manusia memahami fenomena alam dengan lebih jelas dan sistematik. Lebih tepat lagi ia membantu manusia menjelaskan sebab, cara, masa dan tempat sesuatu fenomena alam itu berlaku. Peristiwa-peristiwa tersebut sukar dijelaskan hanya dengan berpandukan suatu bidang pengetahuan. Peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menyebabkan manusia lebih matang dan berhati-hati dalam tindakan yang mereka lakukan. Ilmu membantu manusia memahami fenomena alam dengan lebih jelas dan sistematik. Lebih tepat lagi ia membantu manusia menjelaskan sebab, cara, masa dan tempat sesuatu fenomena alam itu berlaku. Peristiwa-peristiwa tersebut sukar dijelaskan hanya dengan berpandukan suatu bidang pengetahuan. Peristiwa-peristiwa yang berlaku itu menyebabkan manusia lebih matang dan berhati-hati dalam tindakan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, konflik yang berlaku kepada seseorang atau dalam hubungan individu dengan individu lain mungkin boleh dijelaskan melalui pelbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi dan sains politik. Bagaimana pula dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada skala yang lebih besar? Contohnya konflik yang berlaku dalam hubungan antara sesebuah negara dengan negara yang lain atau antara negara dengan entiti-entiti lain dalam hubungan antarabangsa seperti syarikat-syarikat multinasional dan organisasi-organisasi antarabangsa. Jelas di sini bidang kepakaran tertentu diperlukan bagi memahami kes-kes seperti yang dinyatakan di atas. Berdasarkan keperluan tersebutlah maka bidang hubungan antarabangsa diperkenalkan sebagai suatu cabang ilmu yang bermanfaat membantu hubungan antara manusia sebagai satu masyarakat atau komuniti dengan masyarakat lain. Apabila bercakap berkenaan perkaitan bidang ini dengan tindakan yang dilakukan, pihak yang paling rapat berkait dengan soal ini ialah penganalisis dan pembuat dasar bagi sesebuah negara. Peristiwa 11 September 2001 mengajar pembuat dasar supaya lebih berwaspada dan berhati-hati. Perbincangan berkenaan sistem antarabangsa, aktor-aktor yang terlibat dalam sistem antarabangsa dan pendekatan-pendekatan dalam hubungan antarabangsa yang digunakan oleh penganalisis dan pembuat dasar perlu diketahui agar kefahaman mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku pada peringkat antarabangsa lebih jelas dan seterusnya dapat menghasilkan dasar
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

yang lebih baik dan rasional. Apa itu Hubungan Antarabangsa? Cara terbaik memahami maksud istilah hubungan antarabangsa ialah dengan mentakrifkannya secara literal iaitu sebagai kajian berkenaan hubungan atau interaksi yang melampaui sempadan negara. Berdasarkan takrif umum ini andaian dapat dilakukan di sini bahawa hubungan yang melampaui sempadan bukan sahaja melibatkan hubungan antara negara dengan negara bahkan juga ia merupakan hubungan yang turut melibatkan entiti-entiti (atau dalam istilah politik disebut sebagai aktor) lain. Entiti ataupun aktor-aktor tersebut terdiri daripada organisasi dan institusi antarabangsa, syarikat-syarikat multinasional dan individu-individu. Secara tradisinya ia lebih ditakrifkan sebagai hubungan yang hanya melibatkan negara iaitu unit terpenting yang dikaji dalam bidang ini. Takrif sedemikian berlaku kerana ia mempunyai kaitan dengan latar belakang perkembangan bidang ini sekitar dua peperangan dunia antara 1914-1945. Namun, pengkaji-pengkaji hubungan antarabangsa selepas era tersebut terutamanya sekitar 1960-an dan 1970-an mula memberi tempat kepada peranan aktor-aktor lain dalam hubungan ini. Menurut Beridge (1992: 1), kajian hubungan antarabangsa melibatkan subjek yang luas merangkumi aktiviti-aktiviti pelbagai bentuk negara (kuasa besar, negara kapitalis, demokratik liberal dan sebagainya) dan aktor-aktor antarabangsa lain seperti syarikat-syarikat multinasional. Ia juga merangkumi kajian mengenai kaedah negara-negara tersebut mencapai dasar luar mereka seperti propaganda serta kajian mengenai peraturan dan institusi-institusi sistem negara yang terlibat dalam hubungan tersebut. Goldstein (1994:1) menjelaskan maksud hubungan antarabangsa dengan lebih khusus merujuk sebagai kajian mengenai hubungan antara kerajaan-kerajaan. Di samping itu beliau turut memberi penekanan pada peranan aktor-aktor lain yang turut terlibat dalam hubungan tersebut seperti organisasi antarabangsa, syarikat multinasional, individu-individu.

PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

Beliau menambah lagi bahawa hubungan politik ini dipengaruhi oleh faktor geografi dan sejarah. Berdasarkan hakikat tersebut beliau berpendapat bidang hubungan antarabangsa adalah bidang kajian yang luas kerana ia melibatkan bidang-bidang ilmu lain. Henderson (1998: 1) mentakrifkan hubungan antarabangsa sebagai proses pembahagian kuasa di antara negara-negara di peringkat antarabangsa manakala Holsti (1995: 19) beranggapan bahawa bidang ini merujuk kepada semua bentuk interaksi antara anggota-anggota pelbagai masyarakat (negara) sama ada disokong oleh kerajaan ataupun tidak. Jelas di sini hubungan antarabangsa adalah kajian mengenai hubungan dan interaksi antara pelbagai aktor di peringkat antarabangsa dan berdasarkan takrif-takrif di atas kita boleh bahagikan aktor hubungan antarabangsa kepada dua bentuk iaitu aktor negara dan aktor bukan negara. Aktor-Aktor Hubungan Antarabangsa Siapakah aktor dalam hubungan antarabangsa? Daripada suatu segi soalan ini mudah dijawab kerana berdasarkan takrif-takrif sebelum ini, negara dilihat sebagai satu-satunya aktor yang dimaksudkan berdasarkan hakikat pertama, sifat hubungan adalah melampaui sempadan (iaitu satu ciri utama negara). Kedua, aktor-aktor lain yang terlibat adalah entiti-entiti yang terkandung atau mewakili negara-negara tertentu sama ada disokong ataupun tidak oleh kerajaan masing-masing. Lebih khusus lagi sebenarnya hubungan yang dimaksudkan di sini melibatkan kerajaan negara-negara di dunia. Dalam hubungan antarabangsa, para pengkaji hubungan antarabangsa mengkaji keputusan dan tindakan kerajaan-kerajaan tersebut. Namun secara realiti, di peringkat antarabangsa, hubungan yang berlaku melibatkan aktor-aktor lain yang terlibat dengan keputusan dan tindakan kerajaan-kerajaan tersebut. Aktor-aktor ini terdiri daripada syarikat-syarikat multinasional (MNCs) yang selalunya mampu mengatasi keputusan dan tindakan negara-negara bagi menentukan kepentingan masing-masing. Sesetengah syarikat-syarikat tersebut memiliki kuasa monopoli dalam sumber-sumber yang diperlukan oleh negara sama ada berbentuk bahan mentah, industri berteknologi tinggi mahupun produk elektronik bagi kegunaan pengguna. Antara syarikatsyarikat tersebut termasuklah kumpulan tujuh syarikat-syarikat pengeluar minyak
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

terbesar di dunia iaitu Aramco (Exxon, Shell Oil Company, British Petroleum, dFrance’s Compagnie Françaaise des Petroles, Mobil, Socal, Texaco dan Gulf) dan syarikat pengeluar kapal terbang penumpang Boeing. Kini keputusan dan tindakan kerajaan bukan sahaja kurang berkeupayaan mempengaruhi syarikat-syarikat tersebut, malah sebaliknya keputusan dan tindakan kerajaan-kerajaan pula yang dipengaruhi oleh kepentingan syarikatsyarikat tersebut. Sebagai contoh, penguasaan Aramco dalam teknologi dan modal dalam industri pengeluaran minyak menyebabkan pada dekad 1950-an hingga akhir 1960-an, mereka menguasai hampir 95 peratus sumber bekalan minyak dunia walaupun lokasi-lokasi pengeluaran minyak tersebut terletak di kebanyakan negara-negara Asia Barat (Daniels, 1995: 450-451). Aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses hubungan, interaksi dan tawar menawar ini termasuklah organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu, individu-individu seperti pemimpin dan warganegara negaranegara tertentu, kumpulan-kumpulan bukan kerajaan dan kumpulan-kumpulan pendesak seperti kumpulan pengganas. Namun, buku ini akan mengkategorikan aktor-aktor tersebut kepada dua bentuk iaitu aktor negara dan aktor bukan negara. Aktor Negara Aktor yang paling penting dalam hubungan antarabangsa ialah negara. Negara ialah entiti yang bersempadan yang dikawal dan dikuasai oleh kerajaan dan diduduki oleh sejumlah penduduk. Sesebuah negara bebas daripada sebarang ancaman, ugutan dan tekanan luar malah ia berkuasa secara mutlak (konsep kedaulatan) bagi menentukan kepentingan dan kebajikannya sendiri. Antara lain, sesebuah negara berkuasa menggubal dan melaksanakan undangundang, mengutip cukai, membentuk kuasa tentera, menggunakan sumber asli malah boleh dikatakan sebenarnya sesebuah negara dapat melakukan apa sahaja dalam lingkungan sempadannya demi kepentingan nasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh sesebuah negara diiktiraf oleh negara-negara lain melalui hubungan diplomatik dan selalunya melalui keahlian dalam PBB. Populasi yang membentuk sebagai warganegara atau rakyat bagi sesebuah negara membentuk masyarakat mereka sebagai suatu institusi yang berbeza daripada
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

masyarakat negara lain. Identiti institusi ini kita kenalinya sebagai bangsa. Masyarakat antarabangsa pada masa kini menerima konsep negara sebagai negara yang demokratik sebagai mengesahkan kerajaan yang memimpin rakyat atau sesuatu bangsa tersebut dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Justeru itu, bagi sesetengah ahli sains politik pengiktirafan antarabangsa merupakan satu lagi ciri penting kewujudan sesebuah negara. Dalam hal ini kita dapat melihat bahawa kerajaan-kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyatnya seperti kerajaan Aparteid di Afrika Selatan dan kerajaan Taliban di Afghanistan tidak dapat kekal lama dalam hubungan antarabangsa kerana tidak diiktiraf kewujudannya oleh masyarakat antarabangsa. Dalam kehidupan harian, kebanyakan pembaca mentakrif istilah negara secara umum sebagai keputusan yang dibuat oleh kerajaan sesebuah negara atau negara disamakan dengan kerajaan. Oleh itu tindakan kerajaan diterima secara mudah sebagai tindakan oleh rakyat sesebuah negara seperti dalam kenyataan ‘Malaysia menyokong resolusi PBB dan Iraq menawan Kuwait’. Secara realiti, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara melalui proses dalaman yang kompleks yang melibatkan pelbagai kepentingan dan kumpulankumpulan dalaman. Malah sebenarnya, aktor yang benar-benar terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan tindakan negara tersebut ialah individu yang digelar sebagai pemimpin sesebuah negara (sama ada ketua kerajaan atau ketua negara mengikut sistem politik negara-negara tertentu). Individu-individu yang turut sama terlibat secara langsung adalah birokratbirokrat yang terlibat dalam kementerian luar sesebuah negara yang bertindak di atas nama negara. Sistem antarabangsa yang wujud pada masa kini mempunyai struktur yang beroperasi berdasarkan peraturan dan bentuk interaksi yang tertentu. Sesetengah peraturan tersebut bersifat jelas dan ada yang bersifat kabur. Ini termasuk soal keanggotaan negara dalam sistem, hak dan tanggungjawab anggota (negara) dalam sistem dan bentuk tindakan serta respons yang seharusnya wujud antara negara-negara. Kebanyakan negara yang wujud pada masa kini adalah bersifat negara-bangsa. Namun masih banyak negara-negara yang belum bergelar negara-bangsa akibat kesan peperangan dunia yang sukar
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

menentukan status kewujudan mereka sama ada berdasarkan bangsa atau sempadan. Isu-isu konflik dan peperangan yang berlaku pada masa kini banyak berorientasikan isu perebutan sempadan dan juga konflik berteraskan kumpulan masyarakat seperti etnik dan bangsa. Apabila sebahagian rakyat sesebuah negara mengenal pasti diri mereka sebagai entiti yang berbeza daripada kepentingan yang diwakili oleh kerajaan seperti perbezaan bangsa, mereka mungkin menentang kerajaan yang wujud demi mendapatkan hak pemerintahan dan sempadan jajahan sendiri yang dikenal pasti sebagai kepentingan mereka. Peperangan di Balkan, Kashmir dan di Timor Timur adalah antara isu yang berunsurkan pentakrifan sesuatu kumpulan masyarakat sebagai satu bangsa. Kewujudan negara berasaskan pecahan bangsa ini adalah sebahagian daripada bentuk perkembangan terkini dalam sistem negara-bangsa kini. Sistem negara juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang lain seperti globalisasi, kemajuan telekomunikasi dan senjata nuklear. Kemerdekaan negara-negara kecil seperti bekas Kesatuan Soviet, Czechoslovakia dan Yugoslavia menambahkan jumlah negara di dunia. Jumlah keseluruhan negara-negara di dunia sebenarnya bergantung pada status negara-negara tertentu yang bersifat separa-entiti politik iaitu sama ada ia bakal berpecah atau bakal bergabung dengan entiti-entiti politik yang lain. Pada tahun 1999, hanya 189 buah negara wujud sebagai anggota PBB termasuk sebuah negara berkecuali iaitu Switzerland (Goldstein, 2001: 13). Masih ada entiti-entiti lain seperti Timor Timur yang kini belum sepenuhnya berstatus negara dan Palestin yang masih terumbang-ambing statusnya. Sesetengah entiti-entiti politik yang lain lebih dirujuk sebagai negeri dan bukan negara seperti Taiwan kerana ia masih dianggap oleh China sebagai sebahagian daripada negara tersebut. Oleh sebab itu Taiwan tidak dapat diterima sebagai anggota PBB. Selain daripada itu masih banyak lagi tanah-tanah bekas jajahan yang dikuasai oleh negara-negara lain seperti Puerto Rico dan Guam yang dikuasai Amerika Syarikat, Bermuda dan Kepulauan Falkland yang dikuasai British, Martinique oleh Perancis dan Netherlands Antilles oleh Belanda. Beberapa entiti-entiti baru mungkin akan wujud pada masa hadapan hasil
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

pemecahan akibat tuntutan kuasa autonomi penduduk di sesebuah negara seperti di Quebec, Kanada, Sahara Barat, Kurdistan dan sebagainya (Goldstein, 2001: 13). Saiz negara yang wujud dalam sistem antarabangsa juga berbeza. Begitulah juga dengan saiz penduduknya. Kedua-dua elemen ini mampu mempengaruhi kedudukan negara sebagai aktor antarabangsa. Saiz yang luas menandakan penguasaan daripada aspek geopolitik, hasil galian dan penguasaan ruang udara yang luas. Saiz penduduk pula memberi gambaran keupayaan sesuatu masyarakat bertindak sebagai pasaran yang luas bagi ekonomi sesebuah negara. Kedudukan China sejak kebelakangan ini begitu menonjol dalam sistem antarabangsa, bukan sahaja daripada aspek politik bahkan juga aspek ekonominya. Jumlah penduduknya yang melebihi satu bilion orang mampu menyediakan pasaran yang luas bagi ekonomi China yang semakin berkembang. Kedudukan China mungkin lebih berdaya saing berbanding India dan Indonesia di mana saiz geografinya tidak dapat menyaingi saiz penduduknya. Perkara yang sama dinikmati oleh Amerika Syarikat yang mempunyai keupayaan geopolitik dan pasaran yang kukuh akibat saiz geografi dan penduduknya. Negara-negara di dunia juga berbeza daripada aspek saiz aktiviti ekonomi mereka yang selalunya diukur pada Keluaran Kasar Negara (KNK). Amerika Syarikat merupakan negara yang teratas dalam senarai negara yang memiliki kadar KNK yang tinggi iaitu sebanyak $8 trilion (Daniels, 1995: 37). Kedudukan tersebut bukan sahaja memberi ruang yang luas kepada Amerika Syarikat supaya bertindak sebagai aktor yang aktif dalam sistem antarabangsa malah mampu mendominasikan hampir sebahagian besar struktur sistem antarabangsa seperti dalam PBB, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Bank Dunia, Undang-undang Antarabangsa dan peraturan-peraturan perdagangan antarabangsa dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Satu perlima daripada ekonomi dunia berpunca daripada ekonomi Amerika dan bersama enam lagi kuasa ekonomi dunia, Amerika menyumbang hampir separuh daripada ekonomi dunia (Daniels, 1995: 40). Negara-negara lain yang turut menguasai ekonomi dunia termasuklah China, Jepun, Jerman, India, Perancis, Britain, Itali, Brazil, Mexico, Kanada, Rusia, Sepanyol dan Korea Selatan.

PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

Beberapa negara di dunia pada masa kini juga turut mempunyai kedudukan sebagai kuasa besar dunia kerana memiliki kuasa dan pengaruh ketenteraan dan ekonomi yang kuat. Hubungan antara kuasa-kuasa besar membentuk sistem hubungan tambahan dalam hubungan antarabangsa. Mereka mempunyai peraturan dan bentuk hubungan yang tersendiri sesama mereka. Kuasa terbesar dalam kumpulan kuasa-kuasa besar tersebut yang digelar superpower lazimnya mempunyai kuasa yang terkuat antara kuasa-kuasa yang lain merujuk kepada pemilikan senjata dan keupayaan nuklear. Semasa Perang Dingin, dua kuasa besar yang bergelar superpower ini berada pada Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Kejatuhan blok komunis pada awal 1990-an bermakna hanya Amerika Syarikat yang kekal sehingga kini dikenali sebagai superpower. Peranan negaranegara lain turut penting dalam sistem antarabangsa namun pengaruh mereka tidaklah setanding pengaruh yang diberikan oleh kuasa-kuasa besar dunia sebagai aktor hubungan antarabangsa Dalam perbincangan di atas, jelaslah aktor negara yang berdasarkan empat ciri penting kewujudan negara (sempadan, populasi, kerajaan dan kedaulatan) mampu memberi kesan pada kedudukan dan pengaruh negara sebagai aktor dalam hubungan antarabangsa. Walau bagaimanapun, perlu dijelaskan di sini tiada elemen yang tertentu yang dapat menyatakan tahap kekuasaan sebenar sesebuah negara. Namun sehingga ini sejarah menunjukkan penguasaan aspek ketenteraan (keselamatan) dan ekonomi menentukan kedudukan negara dalam sistem antarabangsa. Aktor Bukan Negara Negara mungkin bertindak sebagai aktor terpenting dalam hubungan antarabangsa namun mereka tetap dipengaruhi, dikawal, dikekang oleh pelbagai aktor-aktor lain yang dikenali sebagai aktor bukan negara. Aktor-aktor bukan negara ini, boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Pertama, kumpulan yang berada dalam negara yang mempengaruhi dasar luar negara. Sebagai contoh, di Malaysia kesatuan sekerja mungkin bertindak sebagai kumpulan pendesak yang mampu mempengaruhi dasar kerajaan mengenai peluang pekerjaan bagi tenaga asing di Malaysia. Kemasukan buruh asing secara bebas sama ada buruh mahir ataupun kasar boleh menggugat peluang pekerjaan bagi tenaga buruh dalam negara dalam suasana aktiviti ekonomi yang semakin
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

kurang di negara. Pertubuhan seperti Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) berkeupayaan mempengaruhi dasar kerajaan dalam melindungi pengusaha dan pengguna tempatan daripada produk, bentuk dan premis-premis perniagaan yang diimport dari luar negara. Kumpulan-kumpulan yang sama turut wujud di negara-negara luar yang bertindak mempengaruhi keputusan dan tindakan kerajaan dalam usaha melindungi kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, peladang-peladang di Eropah berkuasa mempengaruhi Kesatuan Eropah (sebelumnya dikenali Komuniti Eropah) supaya melancarkan dasar Common Agricultural Policy (CAP) yang mampu melindungi kepentingan hasil pertanian tempatan dan pada masa yang sama meletakkan halangan ke atas barangan pertanian yang diimport dari negara luar komuniti tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan aktor-aktor bukan kerajaan tersebut membantu mempengaruhi bentuk aktiviti ekonomi yang kebanyakannya menjadi agenda dalam politik antarabangsa. Perkembangan dan kepesatan dalam aktiviti ekonomi yang berlaku pada masa kini melampaui keupayaan dan kuasa negara untuk mengawal. Pelaburan asing terus masuk ke negara-negara tertentu bukan atas insentif yang disediakan oleh kerajaan tetapi atas desakan syarikat-syarikat multinasional supaya terus bersaing mencari lokasi pengeluaran yang lebih efisien dan menguntungkan mereka. Keuntungan yang dibawa oleh mereka melalui pemindahan modal, teknologi, peluang pekerjaan dan pendapatan hasil cukai bagi kerajaan tempatan mengatasi kepentingan-kepentingan lain yang mungkin ada pada negara yang menerima kedatangan mereka. Sebagai contoh, pada 1996, kerajaan Nigeria menerima pelaburan syarikat minyak Royal Dutch Shell membuka loji petroleum di kawasan perairannya walaupun menerima desakan daripada kumpulan pencinta alam tempatan. Keupayaan syarikat-syarikat perniagaan yang pada mulanya bersifat aktor dalaman sesebuah negara yang menentu arahkan perjalanan hubungan antarabangsa meletakkan mereka kalaupun tidak melebihi mungkin menyamai kedudukan negara. Oleh sebab itu dalam sesetengah perbincangan akademik, syarikat-syarikat multinasional juga digelar syarikat-syarikat transnasional.

PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

Satu lagi bentuk aktor bukan negara ialah organisasi-organisasi antarabangsa bukan kerajaan (INGOs). Organisasi-organisasi swasta ini, sesetengahnya mempunyai saiz dan sumber yang besar yang mampu mempengaruhi aktoraktor lain seperti negara, MNCs dan INGOs yang lain. Peranan mereka mula diterima di peringkat antarabangsa walaupun tidak setanding peranan negara. Antara kumpulan-kumpulan ini termasuklah kumpulan The Greenpeace, International Olympic Committee, International Studies Association, Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan sebagainya. Sesetengah organisasi-organisasi tersebut ditubuhkan bermotifkan politik, kemanusiaan, ekonomi dan teknikal. Namun kesemuanya mampu memberikan pengaruh sebagai aktor yang penting dalam hubungan antarabangsa. Akhir sekali, aktor bukan negara juga dapat dilihat daripada segi organisasiorganisasi antara kerajaan (IGOs). Organisasi-organisasi tersebut dianggotai oleh kerajaan negara-negara tertentu. Contoh yang terbaik adalah seperti PBB dan agensi-agensi yang wujud di dalam PBB sendiri. Organisasi-organisasi yang sama termasuklah seperti Bank Dunia, IMF, Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC), The International Atomic Energy Agency, WTO, Association of South East Asian Nations (ASEAN), Liga Arab, North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Organisation of African Unity (OAU) dan banyak lagi. Setiap IOGOs mempunyai peranan tersendiri dan berbeza daripada segi saiz dan keupayaan (Goldstein, 2001: 15). Kedua-dua organisasi iaitu INGOs dan IGOs lebih dikenali sebagai organisasi antarabangsa membantu memenuhi fungsi-fungsi yang berguna dalam hubungan antarabangsa. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas peranan yang dimainkan oleh aktor-aktor bukan negara juga penting dalam hubungan antarabangsa. Namun, peranan negara sebagai aktor terpenting tidak dapat dinafikan memandangkan pertama, negara adalah lapisan terakhir yang menentukan corak hubungan tersebut dan kedua yang lebih penting ialah selagi sistem antarabangsa yang wujud pada masa kini berupa sistem negara-bangsa, negara terus memainkan peranan utama dalam hubungan antarabangsa.

PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

Hubungan Antarabangsa Sebagai Bidang Kajian Bidang hubungan antarabangsa adalah sebahagian daripada ilmu sains politik. Oleh itu hubungan antarabangsa juga adalah bidang yang mengkaji politik antarabangsa yang mengkaji dasar tindakan kerajaan ke atas kerajaan-kerajaan lain. Namun, sebenarnya hubungan antarabangsa bersifat lebih luas daripada itu yang turut mengkaji disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi, sejarah, sosiologi dan disiplin-disiplin lain lagi. Sehubungan dengan itu, beberapa universiti menawarkan kursus hubungan antarabangsa sebagai subjek pilihan atau sekurang-kurangnya dibincangkan dalam kursus-kursus tertentu seperti sains politik, undang-undang antarabangsa, ekonomi dan sosiologi. Hubungan politik antara negara-negara meliputi pelbagai bentuk aktiviti seperti diplomasi, peperangan, perdagangan, pakatan, pertukaran budaya, penglibatan bersama dalam organisasi antarabangsa dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti tertentu yang wujud dalam hubungan tersebut boleh menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh bukan sahaja oleh pembuat dasar bahkan juga oleh sarjana-sarjana seperti isu rundingan dagangan antarabangsa dan konflik etnik tertentu. Sehubungan dengan itu, pembuat-pembuat dasar mempunyai dua bentuk respons terhadap isu-isu tersebut iaitu sama ada secara bekerjasama atau berkonflik. Pilihan yang dibuat sudah tentu mempengaruhi bentuk hubungan antara sebuah negara dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, sarjana-sarjana hubungan antarabangsa memberi penekanan pada kedua-dua bentuk hubungan dalam kajian mereka. Skop kajian dalam hubungan antarabangsa adalah luas dan bergantung kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan hubungan antara negara-negara. Secara tradisi, hubungan antarabangsa lebih mengkaji permasalahan mengenai peperangan dan keamanan iaitu bidang yang dikaji dalam pengajian keselamatan antarabangsa. Sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, selain mengkaji mengenai peperangan dan keamanan, hubungan antarabangsa turut mengkaji isu-isu seperti diplomat, pembentukan pakatan dan perjanjian, serta pembangunan dan pengukuhan kuasa tentera. Selepas Perang Dingin tamat, tumpuan kajian hubungan antarabangsa yang berteraskan isu keselamatan diperluaskan. Ia bukan lagi bersifat kajian yang menyentuh berkenaan perlumbaan kuasa ketenteraan antara kuasa-kuasa besar dunia bahkan turut
PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

melibatkan konflik serantau, konflik etnik dan perdagangan. Penglibatan sarjanasarjana hubungan antarabangsa dalam proses pembuatan dasar luar negara turut meningkat akibat perkaitan secara langsung antara bidang-bidang yang dikaji dengan isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara pada ketika itu. Pada sekitar 1970-an dan 1980-an, kajian dalam hubungan antarabangsa meluas kepada tumpuan kajian mengenai ekonomi kerana hubungan antara negara pada ketika itu lebih didominasi oleh hubungan ekonomi. Peristiwa kejatuhan harga minyak di pasaran pada 1973-1974 dan 1979-1980 menyebabkan jurang hubungan antara negara-negara semakin jauh terutamanya kedudukan antara negara maju dengan negara membangun. Hubungan yang bersifat ekonomi ini turut melibatkan isu-isu sampingan yang lain seperti isu alam sekitar, migrasi, pemindahan teknologi, pelaburan terus asing dan sebagainya. Berdasarkan kepada perkembangan tersebut, beberapa sarjana menganggap hubungan antarabangsa tidak tepat jika dikaji dengan menggunakan kaedah politik tetapi seharusnya turut dikaji daripada perspektif ekonomi. Justeru itu, bidang politik ekonomi antarabangsa diperkenal dan memberi saingan pada bidang kajian keselamatan antarabangsa yang lebih mendominasi hubungan antarabangsa sebelumnya. Proses globalisasi yang melanda pada dekad 1990-an merubah tumpuan kajian dalam hubungan antarabangsa kepada peranan aktor-aktor selain daripada negara yang turut berperanan menentukan perjalanan sistem antarabangsa. Namun ini tidak sama sekali mengetepikan negara secara langsung sebagai aktor yang paling penting dalam kajian hubungan antarabangsa. Bermula kurun ke 21, kajian hubungan antarabangsa kembali kepada skop kajian yang tradisi iaitu mengenai isu keselamatan. Walaupun dunia dikejutkan oleh serangan pengganas pada 11 September 2001 ke atas Amerika Syarikat, pengkaji hubungan antarabangsa berpendapat ia bukanlah isu yang baru kerana ia masih berupa isu keselamatan, konflik dan peperangan yang sebelum ini menjadi tajuk utama kajian dalam hubungan antarabangsa. Konflik di Asia Timur, konflik di bekas negara Soviet dan konflik antara India dan Pakistan adalah antara isu-isu yang berkaitan dengan keganasan dan konflik.

PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

INFORMATION of ELAKSAMANA

Jelas di sini kajian dalam hubungan antarabangsa merangkumi pelbagai isu lain yang bersilangan dan berkaitan dengan hubungan antara negara-negara dalam sistem antarabangsa. Dalam kata lain, unit analisis dalam kajian hubungan antarabangsa masih tertumpu pada aktor utamanya iaitu negarabangsa. Apakah negara sahaja yang menjadi aktor penting dalam hubungan antarabangsa? Buku ini cuba membincangkan pelbagai isu yang berkaitan dengan peranan pelbagai aktor-aktor dalam hubungan antarabangsa dalam pelbagai isu merangkumi isu konflik etnik serantau, perdagangan dan perundangan. Dalam buku ini juga perbincangan umum akan menyentuh mengenai bentuk hubungan antara pelbagai aktor dalam pelbagai peringkat seperti hubungan diplomatik antara negara, krisis hubungan Utara-Selatan dan sebagainya.

PaRaDoX / elaksamana@Yahoo.com © All Right Reserved Presented 2005

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->