Ibnu Khaldun

Tokoh Sejarawan Ulung

Riwayat hidup
• Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad • Dikenali sebagai Ibnu Khaldun • Lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijrah / 1332 Masihi • Keluarga beliau berketurunan arab Yaman yang berhijrah ke Andalus • Bapanya seorang sarjana terkenal • Sejak Tunisia dilanda wabak Taun pada tahun 749 H, beliau berpindah ke beberapa tempat iaitu AlJiria, Fas (Fez), Gharnatah (Granada), Bijayah (Bougie), dan Mesir. • Meninggal dunia di Kaherah, Mesir pada tahun 808 H / 1406 M ketika berusia 87 tahun

Keperibadian Ibnu Khaldun
• Tekun mencari ilmu • Berjiwa pemimpin • Kreatif
– Belajar berbagai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah sejak kecil – Pernah menjadi pegawai tertinggi istana dan Ketua Hakim Negara – Hasil karyanya “ Muqaddimah Ibnu Khaldun “ menjadi bahan kajian

Jawatan yang pernah disandang oleh Ibnu Khaldun
• Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishak dan Sultan Abu Annan • Anggota Majlis Ilmiah • Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi AlHassan di Fez • Duta Granada, Perdana Menteri di Bougie dan Ketua Hakim di Mesir.

Pendidikan Ibnu Khaldun
• Mempelajari agama dan Bahasa Arab daripada bapa beliau sendiri, Abdul Rahman bin Muhammad dan beberapa tokoh yang lain seperti Muhammad bin AlMuhaimin Al- Hadrami, Muhammad bin Saad Al- Ansari dll • Mempelajari ilmu fardhu kifayah seperti mantiq, falsafah, sains dan matematik daripada Muhammad bin Ibrahim Al- Abili. • Semasa di Fez, beliau mendapat pendidikan tertinggi daripada beberapa guru terkenal seperti Ahmad bin Al- Qassar, Muhammad bin Abdul Salam dan Lisanuddin bin Al- Khatib iaitu pengarang Kitab Tarikh Ghartanah ( Sejarah Granada )

Sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam
• Berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan dalam karyanya • Merupakan pelopor kepada pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan • Para sarjana dunia mengiktiraf karya beliau dan pemikiran beliau dijadikan wacana, seminar, bengkel, persidangan ilmiah dll di peringkat pengajian tinggi • Sebuah anugerah ilmiah yang berprestij dinamakan sempena nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair of Islamic Studies di Universiti Amerika • Nama Ibnu Khaldun diabadikan dalam sebuah universiti terkemuka di Jakarta, Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun

Karya termasyhur Ibnu Khaldun
• Muqaddimah Ibnu Khaldun • At- Takrif Bi Ibni Khaldun

Keistimewaan Kitab AlMuqaddimah Ibnu Khaldun
• Memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah • Menggariskan 4 perkara yang perlu dilakukan oleh sejararawan dalam menganalisis sejarah • Kupasannya berdasarkan pemerhatiannya sepanjang penglibatannya dalam pentadbiran

Empat Perkara Yang Perlu Dilakukan oleh Sejarawan dalam penelitian dan analisis
• Membandingkan peristiwa dengan berdasarkan kaedah sebab dan munasabah • Mengkaji peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa yang sedang berlaku • Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku • Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku

Gelaran Kesarjanaan Ibnu Khaldun
• As – Sadrul Kabir – Al – Faqihul Jalil • Al – Allamah – Imamul A’immah • Jamalul Islam Wal Islam Wal Muslimin

Bukti ketokohan Ibnu Khaldun dalam pelbagai bidang
• Sejarawan : beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Menghasilkan Kitab Al- Muqaddimah Ibnu Khaldun • Negarawan : beliau menyandang jawatanjawatan penting dalam negara seperti Perdana Menteri Bougie, Ketua Hakim Mesir dan Duta Granada • Budayawan : banyak menghasilkan syair semenjak kecil dan mahir dalam syair Arab.

Sumbangan Ibnu Khaldun terhadap tamadun dunia
• Memberi panduan tentang asas pembinaan sesuatu tamadun • Pelopor kepada pemikiran moden dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Bahanbahan karya dalam bidang tersebut menjadi rujukan seluruh dunia

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.