PENDIDIKAN MORAL MPW 1153

MORAL : PENGERTIAN DAN KONSEP KEMORALAN

© 2007 Copyright. TOC. All rights reserved.

PENGENALAN KONSEP ASAS MORAL

Moral • DEFINISI KONSEP Etika Akhlak

KONSEP MORAL
• Tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila, ajaran, agama dan peraturan masyarakat. Oleh itu,moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi,kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan.

Cth :
• Sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah 10 tahun berkahwin. Mereka bercadang untuk membawa bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang.Akhirnya setelah berbincang mereka akur bahawa undangundang negara perlu dipatuhi. Mereka membawa bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan.

KONSEP ETIKA
• Falsafah tingkah laku yang boleh didefinisikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral yang bertanggungjawab menentukan tindakan seseorang dengan mematui nilai-nilai moral

Cth :
• Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakanrakan sejawatnya. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak, beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah.

Amalan Etika Negatif
Kedoktoran
Kecuaian Jepun-seorang doktor dengan tidak sengaja menyuntik cecair berzat di dalam peparu seorang pesakit dan menyebabkan pesakit tersebut mati akibat penyakit peparu

Keguruan Ketenteraan Polis
Tidak profesional Tidak mempunyai Tidak profesional sikap taat kepada Seremban seorang Petaling Jaya, seorang negara / membelot anggota polis telah negara sendiri pensyarah ditangkap kerana universiti yang terbabit berumur 34 Kangsar, Perak – dalam kes tahun telah Peralatan senjata sebanyak satu trak telah mencabuli dibunuh kerana dicuri keluar dari kem seorang amah disyaki terbabit tentera kerana terdapat Indonesia dalam kes ahli tentera yang terbabit menjalinkan semasa ditahan di dalam kes ini. hubungan sulit lokap.
dengan seorang bekas pelajarnya

Amalan Etika Positif?

KONSEP AKHLAK
• Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik.

Cth :
• Mengikut agama Islam, seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam. • Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. • Minum arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. • Di samping itu, berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat dan melalaikan tanggungjawab terhadap Allah dan keluarga. • Sesungguhnya berjudi boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri, menipu dan membunuh.

• Dalam masyarakat Barat, minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Arak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik pada setengah orang dewasa.

KEMORALAN
• Kemoralan merujuk kepada tatasusila dalam sesuatu persekitaran, dan satu set peraturan yang dipersetujui berkenaan dengan “betul” atau “salah”. • Moral telah membina tulang belakang masyarakat moden, agama, dan setiap hati individu. • Konsep ini juga berubah mengikut masa contohnya : 'murder is immoral', tetapi 'on the battlefield murder is permissible'.

PERBEZAAN ANTARA ETIKA DAN KEMORALAN
• “Morals define personal character, while ethics stress a social system in which those morals are applied” • “In other words, ethics point to standards or codes of behavior expected by the group to which the individual belongs. This could be national ethics, social ethics, company ethics, professional ethics, or even family ethics”.

PERTEMBUNGAN ANTARA ETIKA DAN MORAL
• Lihat contoh berikut :

1. “Abortion is legal and therefore medically ethical, while many people find it personally immoral”. 2. “In the case of homosexuality, many believe it is morally wrong, yet some of the same people also believe it is unethical to discriminate legally against a group of people by disallowing them the same rights afforded heterosexuals”.

PANDANGAN SARJANA
J.L. Mackie (Ethics: Inventing Right and Wrong) - Moral & Etika = Disiplin yang dapat

menerangkan sesuatu perbuatan itu betul / salah & ia mampu menyediakan garis perbezaan antara kebaikan & keburukan seseorang.

A.R. Licey & W. L. Reese - Moral & Etika = Kegiatan yang
bersangkutan dengan aktiviti pratikal yang berhubung dengan tingkah laku, adat dan cara hidup serta aspek niat.

• Jacques Thiroux (2000) • Etika bermaksud watak atau keperibadian. • Moral bermaksud adat atau tingkah laku.

Abdul Rahman Md. Aroff (1999)
• Etika bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan, budi pekerti. • Moral bermaksud kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi.

Moral, Etika & Akhlak Dari Perspektif Agama dan Kepercayaan • • • • 1 – Peraturan Moral 2 – Peraturan Adat 3 – Peraturan Agama 4 – Peraturan Undang-undang

1. Peraturan Moral
A. Pengertian • Peraturan moral ialah satu hasil kajian tentang betul salah tingkah laku manusia. • Peraturan moral menyediakan undang-undang yang sistematik tentang tanggapan-tanggapan / matlamatmatlamat yang unggul. • Peraturan moral bersifat rasional dan autonomous kerana manusia sentiasa berminat dalam tingkah laku sendiri, berfikir dan bersoal jawab tentang tingkah laku, membandingkan tingkah laku manusia dan cuba mencari prinsip-prinsip dan rasional atas tingkah lakunya sendiri.

B. Prinsip Peraturan Moral i. Prinsip Autonomi Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas. Pertimbangan dan tingkahlaku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. Cth : Nazri memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapa/guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapa pun

ii. Prinsip Keadilan Keadilan melibatkan menghormati hak orang lain dan kesaksamaan. Oleh itu keadilan tidak akan membenarkan individu menyalahgunakan kebebasannya untuk individu yang bersifat tamak dan mementingkan diri sendiri. Cth : Di sekolah A, Guru Besar sentiasa menyuruh guru X membuat kerja-kerja pentadbiran sekolah. Akibatnya guru X tidak ada masa langsung untuk dirinya dan keluarganya sedangkan terdapat ramai guru di sekolah A yang tidak mempunyai banyak kerja . Perkara tersebut membuktikan salah guna kuasa oleh guru besar sehingga membawa kesan negatif kepada kehidupan guru tersebut.

iii. Prinsip Altruisme Belas kasihan, simpati, menghargai dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Altruisme juga akan menjauhkan individu daripada sifat mementingkan diri sendiri. • Cth : Seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di Aceh, India, Bangkok dan lain-lain. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa.

2. Peraturan Adat
A. Pengertian • Perkataan ‘adat’ adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab yang bererti ‘kebiasaan ’ dalam mengharungi kehidupan manusia. • Dr. R. Van Dijk: Semua kesusilaan dan kebiasaan dalam semua lapangan hidup, juga semua peraturan tingkah laku. • Syed Alwi: Peraturan-peraturan hidup yang dipusakai daripada datuk nenek kita dan yang diperturunkan daripada bapa kepada anak atau daripada yang tua kepada yang muda dengan kaedah ditunjuk, diajar, ditegur dan disapa dan tidak dengan cara yang bertulis. (Koo dan Tang, 1990)

Samb..
B. Ciri-ciri Peraturan Adat • Cara hidup manusia yang mementingkan sifat-sifat tingkah laku yang murni serta baik. • Dicipta oleh manusia dan disampaikan secara lisan seperti nasihat,teguran dan teladan dari satu generasi kepada generasi yang lain. • Penafsiran peraturan adat berbeza mengikut kaum, masa dan lokasi.

3. Peraturan Agama
A. Pengertian • Menurut Alan Harris, agama mempunyai peraturanperaturan tertentu. Peraturan-peraturan ini berlainan mengikut ajaran agama masing-masing (Koo dan Tang, 1990). • Peraturan agama merangkumi semua aspek kehidupan manusia.Peraturan ini termaktub dalam kitab agama. Peraturan ini menetapkan panduan tingkah laku dan menyatakan balasan jika peraturan itu dilanggar. Justeru, peraturan boleh mendorong penganutnya mematuhi tuntutan agama.

B. Ciri-ciri • Tidak boleh diubah-ubah • Bukan ciptaan manusia • Setiap penganutnya mestilah mematuhi peraturan yang terdapat di dalam agama masing-masing • Peraturan agama adalah satu cara hubungan antara manusia dengan Tuhan • Peraturan agama juga merangkumi cara hubungan antara manusia dengan manusia.

4. Peraturan Undang-undang
A. • Pengertian Mengikut Weber, norma, nilai dan peraturan sesebuah masyarakat yang boleh membentuk tingkah laku dengan watak seseorang itu lahir daripada kepatuhan individu terhadap autoriti yang sah. (Koo dan Tang,1990) Austrinm, seorang ahli fikir Inggeris menyifatkan peraturan undang-undang sebagai satu perintah yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat dan sekiranya perintah itu tidak ditaati, pihak pemerintah akan menggunakan kekerasan supaya undang-undang dipatuhi. (Koo dan Tang, 1990)

B. Ciri-ciri • Peraturan-peraturan masyarakat yang telah diluluskan oleh autoriti. • Alat kawalan dan bahan rujukan bagi suatu kesalahan. • Perlu dipatuhi oleh setiap individu. Individu yang membuat kesalahan boleh didenda wang atau dipenjarakan. • Kejahilan terhadap suatu peraturan undang-undang tidak boleh menjadi alasan bagi membela diri dari tuduhan atau dakwaan. • Perasaan kasih sayang, belas kasihan, tolak ansur dan baik hati tidak wujud. • Tidak ada unsur pilih kasih dan faktor-faktor kronisme dalam pelaksanaan undang-undang.

APLIKASI KEMORALAN
1. 2. 3. 4. Kemoralan Agama Kemoralan Alam Kemoralan Individu Kemoralan Sosial

Kemoralan Agama
• Hubungan manusia dengan Tuhan / Kuasa Luar Biasa. • Manusia = Tuhan di muka bumi. • Manusia patut mengabdikan dirinya kepada Tuhan. • Membuat apa yg disuruh-Nya & menghindari apa yang dilarang-Nya.

Kemoralan Alam
• Hubungan manusia dengan alam. • Menguruskan alam untuk menjamin keselesaan kehidupan. • Setiap benda di alam mempunyai erti & faedah. • Alam semula jadi sebagai sebahagian daripada kehidupan manusia. • Pencemaran akibat kurang kesedaran kemoralan.

Kemoralan Individu
• Merujuk kepada hubungan manusia dengan dirinya. • Perlakuan hanya dipengarui atas penilaiannya sendiri • Merujuk kepada t’jawab individu kepada diri sendiri untuk mengembangkan kepentingan, bakat dan kepercayaannya.

Kemoralan Sosial
• Hubungan manusia dengan manusia lain. • Soal kemoralan sosial menjadi teras dalam kehidupan

• Perbincangan isu • Etika Profesion
– Etika peguam, tatatertib peguam – Wartawan, etika wartawan, tanggungjawab – Etika perniagaan, tanggungjawan ahli perniagaan, – Etika kedoktoran, etika perubatan, tujuan etika perubatan, tanggungjawab doktor kepada pesakit, tanggungjawab doktor sesama doktor.

Sekian terima kasih