SUKATAN PELAJARAN PENGETAHUAN UGAMA ISLAM ( PUI / IRK ) TAHUN 9, 10 & 11

DISEDIAKAN JAWATANKUASA PENYEDIAAN SKIM SPN 21 2007 – 2008
2 Rabiulakhir 1429 / 8 April 2008

1

SUKATAN PELAJARAN PENGETAHUAN UGAMA ISLAM TAHUN 9 PELAJARAN TAJUK PELAJARAN 1. Surah Al-Fiil ( Ayat 1 – 5 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran 2. Surah Quraisy ( Ayat 1 – 4 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran 2. Surah Al- Maa’uun ( Ayat 1 – 7 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Membaca Al-Quran sebagai amalan harian. 2. Membaca nas-nas Al-Quran dengan betul. 3. Menghafaz surah-surah yang tertentu dengan fasih. 4. Menjelaskan / menghuraikan isi kandungan surah-surah. 5. Menyebut / menyenaraikan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam surah-surah yang tertentu.

AL-QURAN

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF 2

1. Riadah di dalam Islam :  Terjemahan  Makna  Huraian  Pengajaran 2. Kutukan / laknat bagi laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki :  Terjemahan  Makna  Huraian  Pengajaran 3. Kelebihan memberi makan dan memberi salam :  Terjemahan  Makna  Huraian  Pengajaran

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Membaca matan Al- Hadith dengan betul. 2. Menghafaz matan Al-Hadith dengan fasih. 3. Menterjemah matan Al-Hadith . 4. Menjelaskan / menghuraikan isi kandungan matan Al-Hadith. 5. Menyebut / menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam AlHadith.

AL-HADITH

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN 1. Percayakan hari Kiamat : Pengenalan  Pengertian

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Menjelaskan pengertian hari Kiamat 3

    TAUHID

Proses kehidupan manusia Nama-nama Kiamat Hikmat Tanda-tanda Kiamat Tanda-tanda kecil Tanda-tanda besar

dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 2. Menyatakan / menjelaskan / menghuraikan tanda-tanda hari Kiamat, kejadian Kiamat , Syafaat , Hisab , Al-Mizan , Siratul Mustaqim serta Pahala dan Dosa. 3. Menyebutkan / menyenaraikan hikmat percayakan hari Kiamat dan hikmat percayakan perkara-perkara sam’iyyat.

2. Kejadian Kiamat :  Pengenalan  Tiupan Sangkakala  Perhimpunan di Padang Mahsyar - Keadaan manusia - Jangka masa - Cara pengadilan - Hikmat  Syafaat - Golongan yang dapat memberi syafaat - Golongan yang dapat menerima syafaat - Hikmat  Hisab - Cara manusia dihisab  Al-Mizan  Siratul Mustaqim

4

3. Pahala dan Dosa :  Pengertian  Syurga - Pengertian - Nama-nama Syurga - Hikmat  Neraka - Pengertian - Nama-nama Neraka - Hikmat

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN 1. Zakat  Pengertian  Bahagian  Asnaf  Golongan yang tidak berhak menerima zakat  Hikmat 2. Zakat Fitrah  Pengertian  Syarat-syarat wajib

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat :1. Menjelaskan pengertian dan perkaraperkara yang berkaitan dengan zakat. 2. Menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakat, kadar, syarat serta golongan orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. 3. Menjelaskan / menghuraikan hikmat 5

FIQH

 Waktu mengeluarkan zakat fitrah  Benda dan kadar zakat fitrah  Hikmat 3. Zakat Harta  Pengertian  Harta yang wajib di zakat  Syarat-syarat wajib  Cara membahagikan zakat harta  Memindahkan zakat harta

zakat 4. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pengeluaran zakat.

4. Zakat Binatang Ternakan  Pengertian  Syarat-syarat wajib  Nisab dan kadar zakat binatang ternakan - Kambing - Lembu / Kerbau - Unta 5. Zakat Emas dan Perak  Pengertian  Syarat-syarat wajib  Nisab dan kadar zakat emas dan perak  Zakat mata wang 6

6. Zakat Perniagaan  Pengertian  Syarat-syarat wajib  Cara mengeluarkan zakat perniagaan  Nisab dan kadar zakat perniagaan

7. Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan  Tanaman yang wajib zakat  Syarat-syarat wajib  Waktu mengeluarkan zakat  Nisab dan kadar zakat biji-bijian dan buah-buahan

8. Zakat Harta Rikaz  Pengertian  Syarat-syarat wajib  Kadar zakat harta Rikaz  Waktu mengeluarkan zakat 9. Harta Luqatah  Pengertian  Kedudukan

7

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN 1. Kerajaan Bani Umaiyah :  Pengenalan  Faktor tertubuhnya kerajaan Bani Umaiyah.  Perubahan dan kemajuan  Khalifah-khalifah yang memerintah  Penaklukan dan penyebaran Islam

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Menceritakan sejarah zaman penubuhan , kegemilangan , serta keruntuhan kerajaan Bani Umaiyah. 2. Menghuraikan / menjelaskan / menerangkan penaklukan dan penyebaran Islam serta kemajuan dan jasa khalifah-khalifah Bani Umaiyah.

SEJARAH ISLAM

2. Khalifah Muawiyah Bin Abi Sufian :  Pengenalan  Cara perlantikan  Peperangan - Serangan ke atas Puak Khawarij - Penaklukan negeri-negeri Timur - Serangan terhadap Constantinople di Rome - Penaklukan negeri-negeri di Utara Afrika - Serangan terhadap pulau-pulau yang di bawah pemerintahan Rome  Jasanya

8

3. Khalifah Yazid Bin Muawiyah :  Pengenalan  Cara perlantikan  Peristiwa Karbala  Pemberontakan di Madinah dan Makkah

4. Khalifah Abdul Malik Bin Marwan :  Pengenalan  Cara perlantikan  Pemberontakan yang berlaku pada zaman pemerintahannya - Pemberontakan Puak Syiah - Pemberontakan Puak Khawarij - Pemberontakan Abdullah bin Zubair - Pemberontakan Amru bin Saad  Kemajuan dan jasa khalifah Abdul Malik

5. Khalifah Al Walid bin Abdul Malik :  Pengenalan  Cara perlantikan 9

 Faktor kegemilangan pemerintahannya  Penaklukan di - Sempadan India - Sempadan China - Utara Afrika dan Andalus  Jasanya

2 Rabiulakhir 1429 / 8 April 2008

SUKATAN PELAJARAN PENGETAHUAN UGAMA ISLAM TAHUN 10 PELAJARAN TAJUK PELAJARAN 3. Surah Al- Kauthar ( Ayat 1 – 3 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran 4. Surah Al–Humazah ( Ayat 1 – 9 )  Terjemahan  Pengenalan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 6. Membaca Al-Quran sebagai amalan harian. 7. Membaca nas-nas Al-Quran dengan betul. 8. Menghafaz surah-surah yang 10

AL-QURAN

 Huraian  Pengajaran 5. Surah Al-Masad ( Ayat 1 – 5 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran

tertentu dengan fasih. 9. Menjelaskan / menghuraikan isi kandungan surah-surah. 10. Menyebut / menyenaraikan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam surah-surah yang tertentu.

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF

4. Menghormati jiran dan tetamu serta menjaga percakapan :  Terjemahan  Makna  Huraian  Pengajaran 5. Larangan Memutuskan Persaudaraan :  Terjemahan  Makna  Huraian  Pengajaran 6. Rebut Lima Perkara Sebelum Datang Lima Perkara : -

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 6. Membaca matan Al- Hadith dengan betul. 7. Menghafaz matan Al-Hadith dengan fasih. 8. Menterjemah matan Al-Hadith . 9. Menjelaskan / menghuraikan isi kandungan matan Al-Hadith. 10. Menyebut / menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam Al11

AL-HADITH

   

Terjemahan Makna Huraian Pengajaran

Hadith.

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN 1. Percaya Kepada Qadha dan Qadar :  Pengenalan  Pengertian  Cara mempercayainya  Qadha dan Qadar tidak berlawanan dengan usaha dan ikhtiar manusia  Hukumnya  Pendapat Ahli Sunnah Wal Jama’ah  Hikmat / tujuan beriman kepada qadha dan qadar 2. Doa dan Tawakkal :  Pengertian doa  Pengertian tawakkal  Konsep tawakkal  Hikmat

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 4. Menjelaskan / menghuraikan pengertian , hukum dan perkara yang berhubungkait dengan Qadha dan Qadar , doa serta tawakkal. 5. Mengaplikasikan kepercayaan Qadha dan Qadar , doa dan tawakkal dalam kehidupan.

TAUHID

12

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN 2. Haji :  Pengertian  Syarat sah haji  Syarat wajib haji  Jenis-jenis haji  Hikmat

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pelajar dapat :5. Menjelaskan pengertian , hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat haji dan umrah. 6. Menerangkan / menjelaskan amalanamalan yang terdapat dalam ibadat haji. 7. Memperaktikkan / menunjukkan amalan / perbuatan dalam ibadat haji dan umrah.

FIQH 3. Rukun Haji :  Pengertian  Niat  Wukuf  Tawaf  Sai’e  Bercukur  Tertib

4. Tahallul :  Pengertian  Bahagian

13

5. Wajib Haji  Pengertian  Perkara wajib haji  Nafar

6. Sunat-sunat Haji  Perkara sunat-sunat haji

7. Dam ( denda )  Pengertian  Sebab-sebab dikenakan dam  Bahagian dam

8. Umrah  Pengertian  Rukun umrah  Wajib umrah  Syarat

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH 6. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz :

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 14

 Pengenalan  Cara perlantikan  Jasa dan kemajuan

3. Menceritakan sejarah zaman kegemilangan , serta keruntuhan kerajaan Bani Umaiyah. 4. Menghuraikan / menjelaskan / menerangkan penaklukan dan penyebaran Islam serta kemajuan dan jasa khalifah-khalifah Bani Umaiyah. 5. Menerangkan kejayaan dan jasa tokoh-tokoh penting pada zaman Bani Umaiyah.

SEJARAH ISLAM

7. Khalifah Yazid Bin Abdul Malik :  Pengenalan  Cara perlantikan  Pemerintahannya

8. Khalifah Marwan Bin Muhammad :  Pengenalan  Cara perlantikan  Pemerintahannya  Sebab-sebab kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah.

9. Tokoh-tokoh penting pada zaman pemerintahan Bani Umaiyah :  Abdul Rahman Al-Dakhil  Tariq bin Ziad  Abdullah bin Zubair  Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi  Musa bin Nusair 15

KERAJAAN BANI ABBASIYAH 10. Kerajaan Bani Abbasiyah :  Pengenalan  Faktor tertubuhnya kerajaan Bani Abbasiyah  Khalifah-khalifah yang memerintah  Kemajuan yang dicapai 11. Khalifah Abu Abbas Al- Saffah  Pengenalan  Usaha-usaha untuk mengukuhkan kerajaannya.  Kemajuan yang dicapai 6. Menceritakan sejarah zaman penubuhan , kegemilangan , serta keruntuhan kerajaan Bani Abbasiyah. 7. Menghuraikan / menjelaskan / menerangkan penaklukan dan penyebaran Islam serta kemajuan dan jasa khalifah-khalifah Bani Abbasiyah

12. Khalifah Abu Jaafar Al- Mansur   Pengenalan Tindakan Abu Jaafar Menghapuskan Puak Syiah Menghapuskan Pengaruh Abdullah bin Ali Menghapuskan pengaruh Abu Muslim Al-Khurasani Memerangi Abdul Rahman Al-Dakhil 16

 Jasanya

2 Rabiulakhir 1429 / 8 April 2008

SUKATAN PELAJARAN PENGETAHUAN UGAMA ISLAM TAHUN 11 PELAJARAN TAJUK PELAJARAN OBJEKTIF

AL-QURAN

6. Surah Al-Takaathur ( Ayat 1 – 8 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 2. Membaca Al-Quran sebagai amalan harian.

17

3. Membaca nas-nas Al-Quran dengan betul. 7. Surah Al-Qaari’ah ( Ayat 1 – 11 )  Terjemahan  Pengenalan  Huraian  Pengajaran 4. Menghafaz surah-surah yang tertentu dengan fasih. 5. Menjelaskan / menghuraikan isi kandungan surah-surah. 6. Menyebut / menyenaraikan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam surah-surah yang tertentu.

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF

AL-HADITH

7. Islam Menggalakkan Toleransi :  Terjemahan  Makna  Huraian  Pengajaran

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 11. Membaca matan Al- Hadith dengan betul. 12. Menghafaz matan Al-Hadith dengan fasih. 13. Menterjemah matan Al-Hadith . 18

8. Pengharaman Khamar :  Terjemahan

 Makna  Huraian  Pengajaran

14. Menjelaskan / menghuraikan isi kandungan matan Al-Hadith. 15. Menyebut / menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam AlHadith.

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN

OBJEKTIF

1. Khurafat dan Keramat  Pengertian khurafat  Perkara-perkara khurafat yang diamalkan dalam masyarakat  Sebab-sebab khurafat  Kesan mempercayainya

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 6. Menjelaskan / menghuraikan pengertian , hukum dan perkara yang berhubungkait dengan khurafat dan keramat. 7. Membezakan di antara khurafat dan keramat

TAUHID

19

 Cara mengatasinya  Pengertian keramat  Anggapan salah mengenai keramat

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN 9. Sembelihan  Pengertian  Jenis-jenis sembelihan  Syarat-syarat sah  Perkara-perkara sunat ketika menyembelih  Binatang yang halal dimakan  Binatang yang haram dimakan  Masalah  Hikmat

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran pelajar dapat :-

8. Menjelaskan /menerangkan / menghuraikan pengertian, hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dalam bab sembelihan , korban dan Aqiqah 9. Memperaktikkan / menunjukkan 20

FIQH

10. Korban  Pengertian  Waktu  Hikmat  Jenis-jenis binatang korban  Syarat-syarat sah korban  Sunat-sunat korban  Jenis-jenis korban 11. Aqiqah :  Pengertian  Syarat-syarat binatang aqiqah  Syarat sah aqiqah  Waktu  Perkara-perkara sunat ketika aqiqah  Kadar aqiqah

amalan / perbuatan dalam ibadat sembelihan , korban dan aqiqah.

PELAJARAN

TAJUK PELAJARAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH 13. Khalifah Al-Mahdi bin Al-Mansur :  Pengenalan  Latar belakang pemerintahannya  Jasanya 14. Khalifah Harun Al-Rashid bin Al-Mahdi :  Pengenalan  Usaha-usaha mengukuhkan kerajaan :

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 8. Menceritakan sejarah zaman kegemilangan , serta keruntuhan kerajaan Bani Abbasiyah . 9. Menghuraikan / menjelaskan / menerangkan penaklukan dan 21

SEJARAH ISLAM

-

Menghapuskan golongan pemberontak Menyerang kerajaan Byzantine di Constantinople - Menjalin hubungan persahabatan - Percubaan menguasai kerajaan Umaiyah di Sepanyol - Menghapuskan pengaruh Al-Barmaki  Keadaan Negara Islam di bawah pemerintahannya  Jasanya 15. Khalifah Al-Makmun bin Harun Al-Rashid :  Pengenalan  Cara perlantikannya  Sikap Al-Makmun terhadap kaum Syiah  Perkembangan ilmu pengetahuan  Sumbangan dan jasanya dalam ilmu pengetahuan  Perhubungan luar pada zamannya 16. Khalifah Al-Muktasim bin Harun Al-Rashid:  Pengenalan  Cara perlantikan  Pemerintahannya  Kekacauan pada zamannya 17. Tokoh-tokoh penting dalam Kerajaan Bani Abbasiyah :

penyebaran Islam serta kemajuan dan jasa khalifah-khalifah Bani Abbasiyah 10. Menerangkan kejayaan dan jasa tokoh-tokoh penting pada zaman Bani Abbasiyah .

22

 Abdullah bin Ali  Abu Muslim Al-Khurasani  Keluarga Barmak 18. Kemajuan – kemajuan Am semasa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah :  Sistem perlantikan  Sistem pentadbiran  Ketenteraan  Perkhidmatan Pos  Kewangan  Kehakiman  Perkembangan yang di capai dari segi ilmu pengetahuan  Faktor penting kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah. 2 Rabiulakhir 1429 / 8 April 2008

23