Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe KESAN PENJAJAHAN TERHADAP

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa PENDIDIKAN JASMANI sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
PENSYARAH: EN. MOHD ARIFIN BIN GHAZALI AHLI KUMPULAN : FARAHNAJUWA BINTI YAHYA FARHANA BINTI KAMARUDIN REMY ROZZANA BINTI RAZIF FITRIAH BINTI MAT DURANI NORADZFIZA BINTI ADAM

L20092004272 L20092004273 L20092004280 L20092004288 L20092004317

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 3 1.1 Definisi .......................................................................................................................................... 3 1.2 Objektif.......................................................................................................................................... 3 1.3 Falsafah ......................................................................................................................................... 4 1.4 Sejarah ........................................................................................................................................... 5 1.4.1 Zaman Primitif dan Purba Awal............................................................................................... 5 1.4.2 Zaman Pertengahan dan Awal Zaman Moden .......................................................................... 8 2.0 SEJARAH PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA ..................................................................... 9 2.1 Era Pra-Kolonial (Sebelum Penjajahan) .......................................................................................... 9 2.2 Era Penjajahan ............................................................................................................................. 10 2.2.1 Era Kolonial Inggeris Lama ................................................................................................... 10 2.2.2 Era Penjajahan Jepun............................................................................................................. 13 2.3 Era Kolonial (British sebelum Merdeka)....................................................................................... 14 3.0 KESAN DASAR PENJAJAHAN..................................................................................................... 16 3.1 Era selepas Merdeka .................................................................................................................... 16 4.0 LANGKAH MENGIMBANGI KESAN DASAR PENJAJAHAN .................................................... 18 4.1 Sukatan yang selaras .................................................................................................................... 18 4.2 Kursus Khas untuk Melatih Guru-guru Pendidikan Jasmani.......................................................... 19 4.3 Pengenalan terhadap aktiviti Sukan dan Permainan ...................................................................... 22 4.4 Penambahan Silibus Pendidikan Kesihatan dalam mata pelajaran ................................................. 23 Pendidikan Jasmani di peringkat Sekolah Menengah .......................................................................... 23 4.5 Aktiviti Ko-kurikulum diwajibkan diperingkat sekolah................................................................. 24 4.6 Mewujudkan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM). .................................................. 24 4.7 Menambahkan Bilangan Guru Professional dalam Bidang yang.................................................... 25 Berkaitan. .......................................................................................................................................... 25 5.0 PENUTUP ....................................................................................................................................... 27 6.0 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................................ 30

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

2

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

KESAN PENDIDIKAN JASMANI SELEPAS PENJAJAHAN DI MALAYSIA

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Definisi

Pendidikan Jasmani (PJ) boleh didefinisikan sebagai pendidikan melalui jasmani di mana banyak daripada objektif pendidikan dicapai menerusi aktiviti-aktiviti jasmani yang melibatkan otot-otot (Vasudevan 1985). Bucher dan Thaxton (1979) pula, mendefinisikan Pendidikan Jasmani adalah merupakan aktiviti pengalaman di

sekolah yang melibatkan aktiviti fizikal, pengembaraan, penyelesaian masalah dan ketahanan sistem tubuh badan manusia serta hubungannya dengan pendidikan pergerakan. Barrow (1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks µpengalaman pendidikan menyeluruh¶ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. Freeman (1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.

Pendidikan Kesihatan (PK) merupakan suatu proses membekalkan atau menggunakan pengalamaan bagi mempengaruhi secara mendalam kefahaman, sikap dan amalan berhubung dengan kesihatan individu, keluarga dan komuniti.

1.2 Objektif

Meulleur (1990), tujuan utama Pendidikan Jasmani adalah untuk membantu pelajar memahami tentang diri mereka dan pertumbuhan tubuh badan mereka serta mengalami hidup yang menyeluruh. Fox dan Biddle (1988) pula mengatakan bahawa salah satu objektif yang utama bagi Pendidikan Jasmani adalah untuk menanamkan hidup yang sihat dan bersikap positif terhadap sukan, kesihatan, kecergasan dan
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 3

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) senaman. Vasudevan (1985), menyatakan bahawa objektif pendidikan jasmani boleh dikumpulkan mengikut lima tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku iaitu perkembangan domain fizikal, perkembangan domain psikomotor dan pergerakan, perkembangan kognitif, perkembangan domain sosial dan perkembangan domain kesan.

Pendidikan

Kesihatan

pula,

bertujuan

membantu

murid

meningkatkan

pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat.

1.3 Falsafah

Falsafah Pendidikan Jasmani yang sempurna adalah penting agar profesion ini terus berkembang. Falsafah Pendidikan Jasmani biasanya dapat melaksanakan fungsifungsi seperti: a. Falsafah Pendidikan Jasmani adalah penting dan diperlukan bagi pendidikan kemahiran. b. Falsafah Pendidikan Jasmani membimbing tingkah laku seseorang. c. Falsafah Pendidikan Jasmani menyedarkan orang ramai bahawa Pendidikan Jasmani dapat memberi sumbangan kepada nilai kemasyarakatan. d. Falsafah Pendidikan Jasmani menerangkan bahawa bidang Pendidikan Jasmani mempunyai matlamat-matlmat yang bersangkut paut dengan matlamat-matlamat pendidikan umum.

Satu aspek penting dalam falsafah Pendidikan Jasmani moden ialah aspek komunikasi. Aspek komunikasi ini penting antara jabatan Pendidikan Jasmani, keluarga dan komuniti. Ini bertujuan untuk menerangkan kepada orang ramai tentang faedahnya dengan berkesan. Tanpa komunikasi, kerajaan atau komuniti tidak akan teragak-agak mengurangkan peruntukan Pendidikan Jasmani atau meninggalkannya sama sekali sebagai langkah berjimat cermat.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

4

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

1.4 Sejarah

Pendidikan Jasmani (PJ) merupakan aspek penting dalam kehidupan seharian. Kanakkanak belajar melalui peniruan seperti: a. Golongan ibu akan mengajar anak-anak perempuan mereka dalam aktiviti keibuan dan rumahtangga. b. Golongan bapa mengajar anak lelaki mengenai segala kemahiran yang diperlukan oleh seorang pemburu dan pelayar. c. Masyarakat purba di China, Mesir, Greece dan Rom mengambil PJ sebagai sebahagian daripada latihan ketenteraan.

1.4.1 Zaman Primitif dan Purba Awal

1.4.1.1Masyarakat Awal Mesir

Pendidikan Jasmani yang bercorak ketenteraan tidak diperlukan. Objektif rekreasi dan keagamaan lebih di utamakan daripada objektif ketenteraan dan kesihatan. Mereka berminat menyaksikan permainan dan pertunjukan orang lain dan mengekalkan permainan ritual dan sesetengah tarian untuk objektif keagamaan.

1.4.1.2 Masyarakat Yunani Purba

a. Yunani Homer

Pendidikan Jasmani adalah bertujuan untuk membentuk manusia petindak. Ini disebabkan oleh peperangan yang sering berlaku. Maka setiap warganegara merupakan perajurit dan keadaan fizikal yang sihat dan kuat adalah penting. Senaman bertujuan untuk menghasilkan kualiti-kualiti seperti kekuatan, daya ketahanan, kepantasan dan keberanian yang sangat

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

5

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) diperlukan dalam kegiatan peperangan. Contohnya; perlumbaan jalan kaki, perlumbaan kereta kuda, bertinju dan merejam lembing. b. Yunani Sparta

Pendidikan Jasmani dan sukan serta semua pendidikan di Sparta merupakan latihan untuk peperangan. Bertujuan untuk membentuk rakyat sebagai manusia petindak yang mempunyai kekuatan yang ganas, daya ketahanan yang tinggi, semangat keteguhan dan kegagahan serta kemahiran yang diperlukan. Contoh aktiviti yang dilakukan adalah gimnastik, berlari dan lompatan. Lawan pedang, acara lompat, renang, memburu, gusti, tinju, berjalan kaki serta permainan bola adalah untuk membina kekuatan lengan. Perempuan Sparta juga mesti melengkapkan diri untuk peperangan dan tidak dikecualikan dalam aktiviti lasak.

c. Yunani Athens Awal

Pendidikan Jasmani berfungsi untuk menyediakan warganegara di medan perang yang memiliki nilai estetika dan harmoni. Bagi mereka, tubuh badan sama penting dengan otak. Kepentingan ditekankan kepada pertunjukan kemahiran serta gerak-geri yang lemah gemalai daripada kepantasan dan daya ketahanan. Bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 7-12 tahun, aktiviti yang dijalankan adalah seperti berlari, lompatan, memanjat tali, permainan bola, rejam lembing dan lempar cakera. Aktiviti yang lebih bertenaga seperti perlumbaan, rejam lembing, lempar cakera bersaiz besar, tinju, penkratium dan perlumbaan kereta kuda dilakukan oleh pelajar yang lebih dewasa. Tarian dilakukan untuk tujuan keagamaan serta dapat melahirkan perasaan emosi, rohani dan intelektual.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

6

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

d. Yunani Athen Lewat

Di zaman ini, tujuan Pendidikan Jasmani adalah untuk membentuk manusia bijak melalui aktiviti seperti gimnastik, olahraga, lumba berperisai, rejam lembing, memanah, equestrian, tinju dan bergomol. Walau bagaimanapun, mereka lebih berminat menjadi penonton daripada peserta. Sukan Olimpik diadakan setiap 4 tahun mulai tahun 776 S.M. selama 5 hari pada bulan Ogos tahun itu bersama-sama upacara menghormati Zeus (Tuhan orang Greek). Hanya ada satu acara iaitu lumba lari kemudiannya ditambah dengan acara lain. Dalam Tahun 393 (Masihi), Maharaja Theodosius telah menamatkan sukan olimpik.

1.4.1.3 Masyarakat Rom

a. Rom Awal

Objektif utama aktiviti sukan dan Pendidikan Jasmani adalah untuk melatih para pemuda untuk tujuan peperangan. Kurikulum dibentuk untuk mengembangkan kekuatan, keberanian dan kegagahan dalam peperangan, kepantasan dan mematuhi perintah. Ini bertujuan untuk membentuk manusia sebagai tentera yang kuat, mahir serta gagah agar mereka dihormati oleh rakyat. Contoh permainan adalah permainan bola, perlumbaan kuda dan kereta kuda.

b. Rom Lewat

Aktiviti Pendidikan Jasmani hanya dihargai oleh golongan tentera dan olahragawan yang profesional. Rakyat biasa kurang berminat. Mereka

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

7

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) bersenam untuk mengelakkan keletihan dan serangan penyakit. Timbul kepentingan aktiviti fizikal dari segi sains. Gales (doktor & ahli falsafah): ³Pendidikan Jasmani dan sukan membolehkan manusia menikmati kehidupan yang sihat dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan cergas, segar dan harmoni.´

1.4.2 Zaman Pertengahan dan Awal Zaman Moden

a. Benua Eropah

Sukan gimnastik merupakan sukan yang popular di Jerman apabila kemahiran ketenteraan berkurangan. Pada abad ke-19, England mula memberikan perhatian dan kepentingan terhadap sukan, permainan dan rekreasi. Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai jenis permainan seperti badminton, bowls, kriket, hoki, ragbi, bola sepak, tenis dan olahraga. Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke-19, permainan dan sukan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang penuntut Inggeris. Selepas peperangan, Pendidikan Jasmani dan sukan menjadi satu mata pelajaran yang perlu diajar di sekolah-sekolah di Itali.

b. Amerika Syarikat

Terdapat pelbagai jenis sukan telah diperkenal oleh orang-orang Inggeris dan Eropah seperti berenang, olahraga, gusti, tarian, bola lisut dan aktiviti berbentuk hiburan. Gimnastik diperkenal sejak awal abad ke-19 dan dianggap boleh menjamin disiplin badan dan mental. Pada 1891, James Naismith mencipta permainan bola keranjang sebagai satu permainan yang sesuai untuk musim sejuk. Perubahan terhadap program Pendidikan Jasmani berlaku dari semasa ke semasa. Program latihan fizikal dalam pasukan tentera diamalkan di sekolah bermula pada tahun 1946.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

8

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

2.0 SEJARAH PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA

Perkembangan pendidikan jasmani di Malaysia dibahagikan kepada tiga peringkat yang besar: a. Sistem pendidikan asal, iaitu sistem pendidikan yang telah ada sebelum kedatangan pengaruh Barat. b. Zaman penjajahan menghasilkan pendidikan yang formal yang telah menghasilkan pertumbuhan sekolah-sekolah Inggeris, Melayu, Cina dan India. Zaman ini berlanjutan hingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. c. Zaman pendidikan moden, iaitu zaman selepas merdeka.

2.1 Era Pra-Kolonial (Sebelum Penjajahan)

Pada era sebelum datangnya pengaruh pendidikan Barat, sistem pendidikan merupakan sistem yang tidak formal seperti kelas-kelas agama dan Al-Quran, kelas kesenian dan pertukangan. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci AlQuran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. Terdapat juga sebilangan pelajar yang mempelajari pendidikan agama di sekolahsekolah pondok yang ditubuhkan oleh para ulama Islam yang terkenal pada zaman tersebut. Sekolah-sekolah jenis ini masih boleh dilihat hingga sekarang di negerinegeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah.

Pada amnya, pendidikan tradisi ini mempunyai kurikulum yang terlalu sempit kerana pembelajaran adalah terhad kepada teks Al-Quran sahaja. Namun, kelebihan yang boleh diperolehi daripada aspek pengajaran sebegini ialah ia telah berjaya mewujudkan ramai tokoh agama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang agama, tetapi juga mempunyai tahap etika yang amat tinggi. Sistem ini tidak memberatkan ciri-ciri pendidikan secara formal. Oleh itu, tidak ada langsung unsur-unsur Pendidikan Jasmani pada era ini.
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 9

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

Murid-murid melibatkan diri secara sukarela dalam pelbagai aktiviti kebudayaan dan permainan tradisional untuk mengisi masa lapang dengan cara yang menyeronokkan. Kerja-kerja pertukangan, berkebun dan kesenian yang

mengutamakan seni mempertahankan diri dianggap sebagai Pendidikan Jasmani. Masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk rekreasi seperti bersilat, berdayung, berenang, menari, bermain congkak, layang-layang dan sepak raga. Aktiviti tersebut adalah sebahagian daripada kebudayaan rakyat pada masa itu. Latihan jasmani dipertontonkan secara tidak formal kepada kanak-kanak melalui peniruan orang dewasa.

Kebanyakan penyertaan permainan berbeza mengikut kelas sosial masing-masing. Bagi golongan biasa, mereka kebiasaanya bermain sepak raga, gasing dan congkak. Berbeza dengan Golongan Istana yang akan menunggang kuda, memanah dan memburu. Secara amnya, Pendidikan Jasmani pada masa ini boleh dibahagikan kepada tiga bentuk, iaitu permainan masa lapang, keperwiraan dan senaman tradisional.

2.2 Era Penjajahan

2.2.1 Era Kolonial Inggeris Lama

Zaman pemerintahan British atau dikenali sebagai era kolonial Inggeris lama di Tanah Melayu (Malaysia) berlaku dari tahun 1784 sehingga 1842. Dalam era pemerintahan ini, British telah membawa banyak perubahan dalam bidang pendidikan di negara kita terutama bagi subjek Pendidikan Jasmani. Di awal pemerintahan British, subjek Pendidikan Jasmani tidak menjadi mata pelajaran yang formal dalam jadual persekolahan meskipun sekolah-sekolah di Tanah Melayu ketika itu telah ditubuhkan sejak tahun 1821. Subjek ini lebih dikenali sebagai Latihan Jasmani dan diajar secara berasingan untuk murid-murid tahun 1 sehingga tahun 4.
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 10

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

Tujuan Latihan Jasmani diperkenal oleh pemerintahan Inggeris di sekolah-sekolah di Tanah Melayu hanya untuk mengekalkan status quo rakyat sepertimana dasar pendidikan ketika itu. Dasar pendidikan Inggeris ketika itu hanya mengekalkan taraf rakyat yang sedia ada dan jika diberi pendedahan, ia hanyalah untuk mengekalkan murid-murid itu seperti ibu bapanya atau taraf hidup hanya meningkat sedikit sahaja. Contohnya, latihan jasmani dicampur dengan berkebun agar pelajar itu kekal menjadi pesawah. Malah, murid-murid ketika itu dikehendaki berkebun dan bersenam sebelum memulakan pelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat permainan-permainan baru telah diperkenal seperti bola sepak, hoki, ragbi dan badminton di sekolah di zaman awal pemerintahan Inggeris.

Ketika bermulanya perkembangan Sekolah Vernakular Melayu (1786-1941), kerajaan British mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di negeri-negeri Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Singapura) menandakan adanya perubahan pemerintahan British terhadap pendidikan di Tanah Melayu. Ketika itu, Blundell selaku Gabenor Negeri Selat ketika itu telah mencadangkan sekolah-sekolah Vernakular Melayu di negerinegeri Selat dengan bantuan kerajaan British. Pada tahun 1856, dua buah sekolah Vernakular Melayu ditubuhkan di Singapura dan kerajaan British telah menubuhkan beberapa buah sekolah Melayu di Pulau Pinang dan Melaka pada tahun 1858 hingga 1863.

Penubuhan sekolah Vernakular Melayu ini telah menjadi perubahan bagi mata pelajaran Latihan Jasmani di mana ia merupakan salah satu mata pelajaran yang diaplikasikan di sekolah-sekolah ini. Namun tiada kurikulum rasmi yang wujud bagi mata pelajaran tersebut. Manakala bagi sekolah Jenis Cina di Melaka, Pendidikan Jasmani telah diajar sebagai mata pelajaran pada tahun 1851. Perubahan bagi mata pelajaran Latihan Jasmani bukan sahaja dirasai oleh pelajar, malah bakal
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 11

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) guru turut mendapat bimbingan di mana Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Tanah Melayu Bersekutu mengeluarkan ³A Guide To Careers In Malaya For Parents, Teachers and Pupils´ sebagai panduan.

Pada zaman 1890an, murid-murid perempuan mula diajar olahraga dan bagi murid-murid lelaki diberi latih tubi di sekolah-sekolah di mana berlakunya pertambahan bagi mata pelajaran Latihan Jasmani di sekolah. Malah, pada ketika ini aktiviti perkebunan tidak dianggap subjek Latihan Jasmani dan diasingkan. Aktiviti perkebunan menjadi mata pelajaran Perkebunan dan Anyaman yang ditambah dalam kurikulum sekolah Vernakular Melayu.

Pada tahun 1913, Maktab Perguruan di Matang, Perak ditubuhkan untuk membolehkan bakal-bakal guru diberi latihan berkawad dan mereka digalakkan memasuki pasukan-pasukan sukarelawan. Ini merupakan titik permulaan bagi peningkatan kurikulum bagi Latihan Jasmani. Malah, pada tahun 1922 Maktab Perguruan Sultan Idris(MPSI) dibuka di Tanjung Malim, Perak kepada bakal-bakal guru dan ketika itu latihan jasmani dan kebersihan merupakan kurikulum penting bagi maktab ini. Malah, keutamaan diberi kepada aktiviti senaman, latihan kawad dan permainan yang membawa pengaruh penjajahan Inggeris.

Segala perubahan yang dibawa oleh pemerintah Inggeris bagi mata pelajaran Latihan Jasmani merupakan aktiviti yang membawa keuntungan dan berpihak kepada pemerintahan Inggeris. Malah ia jelas kelihatan bermulanya banyak perubahan dalam pendidikan sekolah di negeri-negeri Selat dan latihan perguruan yang dijalankan di maktab perguruan ketika itu berpihak kepada pemerintahan British. Pada tahun 1923 hingga 1925, mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah diajar di Sekolah Menengah Rendah di beberapa tempat seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh dan Muar.
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 12

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M)

Pada tahun 1924, pemerintah British telah melantik seorang pengusaha Pendidikan Jasmani bagi sekolah-sekolah di negeri-negeri Selat.Pada ketika itu, sukatan pelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani belum tersusun dan guru-guru yang tidak pernah menerima latihan khusus sebelum ini ditugaskan mengajar mata pelajaran tersebut di sekolah.

Pada tahun 1930, kerajaan British telah memulakan rancangan latihan Pendidikan Jasmani di seluruh negara. Ketika itu, rancangan latihan guru Pendidikan Jasmani mula dilancarkan dan diperluaskan ke seluruh negara melalui kursus perkhidmatan. Malah di sekolah, sukatan yang yang digunakan untuk mengajar Pendidikan Jasmani ialah Latihan Fizikal. Ketika itu juga, masyarakat di Tanah melayu mula sedar akan kepentingan Pendidikan Jasmani terhadap kehidupan seharian.

Malah, Pendidikan Jasmani diajar di Sekolah Menengah Atas di Sekolah Chung Ling di Pulau Pinang dan beberapa sekolah di Kuala Lumpur dan Ipoh. Malah ketika itu, penubuhan Sekolah Inggeris telah dibina dengan bantuan daripada Christian Missionaries (Catholic) dan Pendidikan Jasmani telah diajar di sekolah tersebut. Pada tahun 1940, sukatan pelajaran telah disemak dan dikaji semula selaras dengan perkembangan pendidikan ketika itu.

2.2.2 Era Penjajahan Jepun

Zaman pemerintahan Jepun bermula pada tahun 1941, di mana tentera Jepun telah menawan Tanah Melayu dan memerintah sehingga tahun 1945. Apabila Jepun menjajah Tanah Melayu, rancangan pendidikan yang ditadbir oleh Kerajaan British sebelum ini tergendala termasuklah bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Ketika zaman pemerintahan Jepun, latihan jasmani bertujuan membentuk individu yang patuh kepada arahan,
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 13

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) taat pada pemerintah iatu kerajaan Jepun dan berdisplin. Malah, latihan jasmani yang diadakan lebih bercorak ketenteraan.

Pada ketika itu, pemerintah Jepun telah perkenalkan satu latihan jasmani yang dikenali sebagai Tai Sho yang menyerupai latih tubi beramai-ramai. Arahan diberi dalam Bahasa Jepun di mana berbeza keadaannya di Tanah Melayu pada ketika itu dan murid-murid terpaksa membuat senaman pagi selama 30 minit secara beramai-ramai. Bagi sesetengah sekolah pula, latihan berkawad diadakan di sekeliling kampung yang berhampiran dengan sekolah dan murid-murid juga diberi latihan berkebun.

Bagi bakal-bakal guru pula, kursus guru diadakan di Maktab Perguruan Singapura di Beras Basah Road selama 3 bulan. Melalui kursus ini, bakal-bakal guru didedahkan kepada pelbagai jenis latihan ala Jepun yang meliputi pengajian bahasa Jepun, latihan jasmani, beberapa mata pelajaran umum dan Nippon Seshin. Walaupun Jepun membawa propagandanya yang dijalankan melalui sistem pendidikan dan bertujuan mengagungkan kerajaan Jepun, propaganda itu ditolak oleh rakyat namun mereka tidak dapat mengelak dari terlibat dengan program yang dianjurkan oleh kerajaan Jepun ketika itu.

2.3 Era Kolonial (British sebelum Merdeka)

Setelah era penjajahan Jepun, Tanah Melayu dijajah semula oleh British. Sekolahsekolah dibuka semula dan latihan jasmani dikekalkan sebagai satu mata pelajaran di sekolah. Tujuan pembelajaran Pendidikan Jasmani ketika itu seakan sama semasa era kolonial Inggeris lama di mana latihan jasmani dicampur dengan aktiviti berkebun untuk mengekalkan status quo penjajahan Inggeris.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

14

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) Pertandingan senaman dan permainan yang diperkenalkan semasa era kolonial Inggeris lama seperti bola sepak, hoki, ragbi dan badminton dihidupkan semula. Selain itu, senaman turut diadakan selama 30 minit setiap hari sebelum pelajar masuk ke kelas. Namun, tidak semua sekolah dapat melaksanakan latihan jasmani sepenuhnya kerana beberapa faktor seperti kekurangan kemudahan dan peralatan untuk membuat latihan jasmani, tiada kawasan yang sesuai untuk menjalankan latihan tersebut serta kekurangan guru-guru terlatih dalam pengajaran latihan jasmani.

Bagi mengatasi masalah kekurangan guru di dalam mata pelajaran ini, rancangan latihan perguruan termasuk pengajaran khusus bagi latihan jasmani diteruskan semula di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan Maktab Perguruan Perempuan Melaka (MPPM) setelah tergendala akibat kedatangan Jepun. Sekitar tahun 1946 hingga 1948, sukatan pelajaran latihan jasmani dikeluarkan dan diterbitkan oleh MPSI. Ini bertujuan untuk mengadakan satu sukatan yang formal untuk sekolah rendah dan menengah. Melalui sukatan tersebut, pengajaran Pendidikan Jasmani dapat diselaraskan di seluruh negara. Kesedaran terhadap pentingnya Pendidikan Jasmani turut meningkat pada tahun 1950an apabila ia diwajibkan di semua sekolah. Oleh itu, latihan jasmani dan aktiviti berkebun diadakan selama 30 minit pada setiap hari sebelum pelajar masuk ke kelas. Manakala aktiviti luar diadakan pada hari Sabtu. Pada tahun 1952, guru-guru tempatan dihantar ke luar negara bertujuan untuk meluaskan pengetahuan tentang mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

15

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) 3.0 KESAN DASAR PENJAJAHAN

3.1 Era selepas Merdeka

Setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, mata pelajaran Pendidikan Jasmani masih diteruskan berpandukan sukatan pelajaran sedia ada semasa era penjajahan di mana sukatan tersebut mengekalkan status quo penjajah Inggeris. Bagi menyesuaikan dengan keadaan semasa pada masa itu, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani dikaji semula sekitar tahun 1960an. Pada tahun 1966, wujud satu sukatan pelajaran untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Sukatan ini diwujudkan bagi membolehkan semua sekolah mengguna satu sukatan pelajaran yang baru dan lebih praktikal serta sesuai untuk kanak-kanak di negara kita.

Selain memperkenal sukatan pelajaran yang baru, terdapat juga usaha lain untuk meningkatkan mutu mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Antaranya ialah, penubuhan Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 1958 serta penubuhan Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) di Cheras. Kursus tambahan selama satu tahun turut diadakan di MPIK bermula pada tahun 1960 di mana kurikulumnya seakan sama dengan Kursus Diploma Perguruan Pendidikan Jasmani di Britain. Pada tahun 1961, kursus tambahan untuk guru-guru wanita diperkenal bagi memantapkan penguasaan guru dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Sementara itu, rancangan Pendidikan Jasmani di sekolah mula melibatkan aktiviti sukan dan permainan. Permainan dan olahraga dijadikan sebagai aktiviti lanjutan Pendidikan Jasmani di sekolah . Malah, mata pelajaran ini turut menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum bagi sekolah rendah dan menengah. Pada tahun 1971, sukatan Pendidikan Jasmani disemak dan dikeluarkan semula dalam versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sukatan yang baru ini lebih berkesan dan dinamik kerana lebih fokus kepada kesan pergerakan dan kemahiran termasuk tarian moden dan gimnastik untuk pelajar perempuan. Selain itu, bagi mengikuti
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 16

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) perkembangan semasa, Universiti Malaya memasukkan Pendidikan Jasmani ke dalam kurikulum bagi kursus diploma pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk melengkapkan bakal-bakal guru siswazah dengan kemahiran dan pengetahuan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

17

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) 4.0 LANGKAH MENGIMBANGI KESAN DASAR PENJAJAHAN

Kedatangan penjajah ke Tanah Melayu telah memberikan impak terhadap sistem pendidikan di negara kita pada masa kini. Bermula dengan penjajahan British dan kemudiannya Jepun serta beralih semula kepada penjajah British, banyak berlakunya evolusi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Antara yang terkena tempiasnya adalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Namun, disebalik kesengsaraan yang terpaksa ditanggung oleh nenak moyang kita dahulu akibat penjajahan, kita tidak dapat menafikan sesungguhnya penjajahan yang berlaku memberi impak yang baik terhadap sistem pendidikan, cuma kita perlu mengimbangi impak tersebut agar ia bersesuaian dengan persekitaran pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengimbangi impak penjajahan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani ialah;

4.1 Sukatan yang selaras

Pada tahun 1930an, usaha rancangan Pendidikan Jasmani untuk sekolah-sekolah dimulakan. Sukatan pelajaran merupakan asas untuk pelajaran Pendidikan Jasmani di Tanah Melayu. Ia berdasarkan kepada sukatan pelajaran Latihan Fizikal untuk sekolah-sekolah Inggeris di England, yang mana telah diperkenal dalam tahun 1933. Manakala, Rancangan latihan guru Pendidikan Jasmani mula dilancarkan ke suluruh negara melalui kursus perkhidmatan. Masyarakat mula sedar kepentingan Pendidikan Jasmani dan pada tahun 1940an, sukatan pelajaran telah disemak dan dikaji semula untuk dikemas kini supaya selaras dengan perkembangan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membolehkan semua sekolah menggunakan satu sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani yang baru dan lebih praktikal bagi kanak-kanak di negara kita. Usaha meningkatkan mutu pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah diteruskan dengan penubuhan maktab-maktab perguruan. Rancangan Pendidikan Jasmani di sekolah mengutamakan aktiviti sukan dan permainan melalui pertandingan permainan dan olahraga sebagai aktiviti lanjutan Pendidikan Jasmani di sekolah.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

18

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) Pada tahun 1960an, sukatan pelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah dikaji semula. Manakala pada tahun 1966, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan sukatan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ia adalah berdasarkan kajian mental dan fizikal yang telah dibuat mengikut kesesuaian keduadua jantina. Tujuannya adalah untuk membolehkan semua sekolah menggunakan satu sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani baru dan lebih sesuai bagi kanak-kanak di negara kita.

4.2 Kursus Khas untuk Melatih Guru-guru Pendidikan Jasmani

Usaha meningkatkan mutu pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah diteruskan dengan penubuhan MPIK di Cheras. Kursus tambahan selama setahun telah diadakan di MPIK pada tahun 1960 dan kurikulumnya seakan sama dengan KDP Pendidikan Jasmani di British. Sementara itu, terdapat juga kursus tambahan yang di beri khas untuk guru wanita pada tahun 1961. Hal ini adalah kerana proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah terutamanya di sekolah menengah melibatkan aktiviti-aktiviti yang lebih lasak dan terbuka kepada kecederaan. Oleh itu, guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah perlu sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia untuk menanggung risiko dalam mengendalikan proses pengajaran. Mereka bukan sahaja perlu menggunakan tenaga fizikal yang banyak, tetapi juga mental yang sentiasa didorong oleh suasana kebimbangan. Oleh itu, sedikit sebanyak program khas yang telah diadakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dapat membantu guru-guru Pendidikan Jasmani untuk mengendalikan proses pengajaran agar berjalan dengan lebih lancar.

Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pendidikan luar di Institut Pendidikan Guru (IPG). Ia menekankan kepada pembentukkan insan atau bakal guru yang berilmu, berkemahiran dan pembinaan sikap. Program pendidikan luar ini amat penting terutamanya kepada guru-guru Pendidikan Jasmani yang perlu menjadi lebih aktif semasa mengendalikan proses pengajaran semasa berada di sekolah nanti. Merujuk Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 19

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) Kesihatan (PJK) di Institut Pendidikan Guru (IPG) dulunya Maktab Perguruan Malaysia telah menekankan kepentingan kurikulum Pendidikan Luar dalam sukatan pelajaran supaya dijalankan atau dilaksanakan di setiap Institut Pendidikan Guru sama ada sebagai mata pelajaran wajib, elektif mahupun asas (Bahagian Pendidikan Guru 2003). Kurikulum Pendidikan Jasmani bagi Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI Sekolah Rendah) sebagai contoh digubal bagi menyediakan bakal guru pendidikan jasmani yang berwibawa dan berketrampilan khususnya di peringkat sekolah rendah.

Fokus kurikulum adalah menjurus ke arah pendekatan yang berasaskan kepada pembelajaran kendiri dan pengalaman berasaskan sekolah. Bagi mata pelajaran atau komponen pendidikan luar, 15 jam diperuntukan dengan satu kredit, membawa 25% penilaian dan guru pelatih perlu melakukan amali selama 4 hari 3 malam. Dapatan kajian-kajian terdahulu (Tan Bee Chu, 2001; Vaughn, Wang, & Dytman, 1987; Yap Poh Moi, 2002) menyatakan bahawa prestasi pembelajaran pelajar-pelajar sekolah berkait secara langsung dengan kredibiliti profesionalisme keguruan, kemahiran kaedah mengajar, kemahiran teknik berinteraksi, penerapan nilai murni dan kemahiran memilih sumber pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Oleh yang demikian, peranan dan fungsi guru-guru begitu mencabar dan tidak semudah seperti yang disangka oleh semua pihak. Malah bakal-bakal guru yang dilahirkan di harap mampu menjalankan tugas secara profesional dan berkemampuan memartabatkan profesion keguruan. Program pendidikan luar merupakan satu mata pelajaran yang boleh menyumbang ke arah pembentukan profesional keguruan yang diinginkan seperti yang dinyatakan di atas. National Education Association (1970), pendidikan luar bukanlah satu mata pelajaran sahaja tetapi merupakan perpaduan di antara semua disiplin ilmu, persefahaman dan kemahiran di sekolah. Guru menggunakan persekitaran semula jadi atau buatan manusia, taman rekreasi atau perancangan bandar, tempat yang bersejarah atau tempat yang indah-membantu mengajar seni, matematik, sains, kajian sosial atau komunikasi dengan membantu

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

20

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) pelajar supaya memahami hubungan antara mata pelajaran tersebut, alam sekitar, dan manusia.

Pendidikan Luar merupakan kaedah pembelajaran secara langsung dan mudah yang merentas kurikulum ke out-of-door demi melakukan proses pembelajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan luar berasaskan kepada kaedah penemuan dalam pembelajaran dan segala pertimbangan dengan menggunakan deria-deria seperti audio, visual, rasa, sentuh dan bau-bagi pemerhatian dan persepsi (Lewis 1975).Dengan menilai beberapa aktiviti dalam program Pendidikan Luar nyata sekali program ini dapat memberikan kesan terhadap tahap peningkatan konsep kendiri, di mana elemen-elemen yang berfaedah tentang program pendidikan luar dapat dikenal pasti dan perlu diambil kira apabila merancang sesuatu program. Penilaian terhadap beberapa aktiviti dalam program pendidikan luar dapat mengenal pasti kesan terhadap aspek-aspek yang berbeza bagi memahami aspek-aspek yang lebih dominan dalam konsep kendiri peserta. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) menyatakan Falsafah Pendidikan Luar sebagai;

Alam semula jadi yang merupakan sebuah makmal hidup yang kaya dengan sumber ilmu. Ia boleh digabungjalinkan dengan amalan yang boleh memperkayakan pengalaman dan memupuk .nilai-nilai murni bagi melahirkan individu yang sihat dari segi mental, rohani dan jasmani dalam usaha mewujudkan integrasi di kalangan masyarakat ke arah perpaduan nasional

Berdasarkan falsafah tersebut boleh dikatakan bahawa pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang baru diperoleh dengan mengikuti pendidikan luar kerana melalui alam sekitar individu dapat mempelajari pelbagai ilmu yang digabungjalinkan melalui interaksi fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani. Seperti kebanyakkan persoalan dalam bidang psikososial, teori pendidikan luar adalah eclectic, memerlukan penerangan yang menarik termasuklah dari aspek psikologikal, ekologikal, fisiologikal, sosial, politikal, dan post-modern. Kesimpulannya, program ini juga secara tidak langsung dapat membantu guru terutamanya yang mengajar dalam mata
KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI 21

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengajar semasa berada di sekolah nanti.

4.3 Pengenalan terhadap aktiviti Sukan dan Permainan

Rancangan Pendidikan Jasmani di sekolah mengutamakan aktiviti sukan dan permainan. Mata pelajaran ini menggalakkan teknik pembelajaran bersepadu bagi menekankan peningkatan pelbagai kecerdasan kanak-kanak di sekolah rendah. Antara sukatan pelajaran bagi sekolah rendah banyak menekankan tentang perkembangan fizikal dan pergerakan, sukan dan rekreasi, menjaga keselamatan, menyayangi dan menjaga diri sendiri. Setiap tajuk ini mengandungi ketiga-tiga aspek pembelajaran, iaitu penglibatan murid yang aktif dan selamat. Interaksi murid dengan bahan, alat dan rakan secara kreatif serta penyimpanan rekod kegiatan sebagai bukti bahasa pembelajaran telah berlaku.

Dalam setiap kegiatan pembelajaran, pemupukan nilai serta pemahaman unsur pergerakan dan kesihatan dihubungkaitkan dengan kemahiran asas jasmani dan kesihatan. Di samping itu, gaya pembelajaran kanak-kanak yang tersendiri itu perlu diberi perhatian supaya murid mendapat manfaat yang maksimum daripada pelajaran Pendidikan Jasmani. Aktiviti seperti senaman beramai-ramai dan kawad hendaklah digalakkan untuk memupuk semangat bekerjasama dan disiplin melalui kegiatan fizikal. Permainan dan olahraga dijadikan sebagai aktiviti lanjutan di sekolah. Ini dapat menanamkan sikap suka bersukan dalam kalangan murid-murid sekolah rendah di samping menjadikan seseorang murid itu lebih aktif dan cergas.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

22

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) 4.4 Penambahan Silibus Pendidikan Kesihatan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat Sekolah Menengah

Di peringkat di sekolah menengah, mata pelajaran Pendidikan Kesihatan di jadikan sebagai mata pelajaran tambahan yang wajib diambil oleh semua pelajar di sekolah menengah. Mata pelajaran tersebut telah digabungkan bersama mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Walau bagaimanapun, kebanyakan pelajar tidak mengambil berat subjek tersebut kerana subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak diambil kira sebagai subjek yang penting di sekolah. Walaupun terdapat peperiksaan yang dijalankan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, namun markah pelajar tidak akan di ambil kira untuk menentukan kedudukan pelajar di dalam kelas. Hal ini menyebabkan pelajar tidak serius untuk belajar dan mengambil mudah dalam subjek tersebut. Keadaan ini menyebabkan analisis keputusan untuk mata pelajaran tersebut jatuh berbanding mata pelajaran yang lain.

Bagi mengelakkan hal ini berlarutan, kerajaan seharusnya menukar cara penilaian untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sebolehnya penilaian mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tidak di buat dalam bentuk peperiksaan tetapi boleh digantikan dalam bentuk membuat portfolio ataupun kerja kursus. Pelajar boleh dinilai melalui portfolio atau kerja kursus yang dibuat. Setiap kerja kursus yang dibuat akan diberi sijil dan ia akan berguna untuk pada masa akan datang. Oleh itu, pelajar akan bersungguh-sungguh untuk menyiapkan kerja kursus mereka dan disamping itu, secara tidak langsung dapat memberi pelbagai maklumat yang berguna kepada pelajar.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

23

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) 4.5 Aktiviti Ko-kurikulum diwajibkan diperingkat sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mewajibkan aktiviti kokurikulum dijalankan di semua sekolah rendah dan menengah. Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, aktiviti kokurikulum sukan dan olahraga merupakan asas kepada matlamat perpaduan antara murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat. Pada waktu tersebut, murid dikehendaki memilih satu pasukan unit beruniform mengikut kecenderungan dan minat masing-masing.

Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan acara sukan telah diwajibkan di semua sekolah dan menjadikan MSSM sebagai penyelaras. Aktiviti seperti senaman beramai-ramai dan permainan melibatkan penyertaan yang ramai. Secara tidak langsung ia dapat memupuk semangat perpaduan, bekerjasama dan disiplin melalui kegiatan fizikal. Dasar Ekonomi Baru (DEB) juga telah menggariskan salah satu cara untuk mencapai perpaduan dalam kalangan ialah melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

4.6 Mewujudkan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM).

Untuk mengimbangi kesan-kesan penjajahan terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Kementerian pelajaran Malaysia telah memperkenalkan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) pada tahun 1958 dimana ia berfungsi menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang lebih menjurus kepada aktiviti sukan di peringkat sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Ia bagi memastikan semua sekolah-sekolah tidak kira di peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah menjalankan aktiviti yang telah di tetapkan oleh pihak kementerian. Selain itu juga, ia bagi memastikan aktiviti ini dapat memenuhi dan senantiasa mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

24

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) Dengan tertubuhnya MSSM, pihak kementerian juga mengharapkan jurang perbezaan di antara sekolah Bandar dan luar Bandar dapat ditingkatkan disamping merapatkan lagi perhubungan antara kaum-kaum yang terdapat di Malaysian kerana aktiviti-aktiviti ini akan mengumpulkan pelajar-pelajar dari pelbagai kaum dan meningkatkan interaksi antara kaum. Maka, dengan ini kita dapat mewujudkan perpaduan diantara kaum serta dapat merealisasikan impian Perdana Menteri kita untuk melahirkan warga Malaysia dalam erti kata SATU MALAYSIA yang sebenarnya.

4.7 Menambahkan Bilangan Guru Professional dalam Bidang yang Berkaitan.

Pendidikan Jasmani merupakan mata pelajaran teras dalam kurikulum Pendidikan Guru. Penekanan kurikulum Pendidikan Jasmani adalah lebih kepada menyediakan guru pelatih dengan kemahiran asas dalam permainan, pendidikan pergerakan dan seterusnya memperkembang potensi mereka ke arah insan guru yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dilaksanakan dalam bentuk amali dan teori. Oleh yang demikian proses ini dilaksanakan dalam bilik kuliah, di luar bilik kuliah dan juga di luar maktab.

Maka untuk memastikan objektif yang telah di bentuk mencapai matlamat yang di tetapkan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menambahkan bilangan guru dalam bidang Pendidikan jasmani bagi memastikan pelajar mendapat pendidikan yang sewajarnya daripada guru-guru yang bertauliah. Kini, universiti tempatan telah membuka bidang-bidang pengajian sukan dengan lebih meluas agar dapat melahirkan guru-guru yang mempunyai kemahiran yang tinggi sekaligus mengimbangi kekurangan guru dalam bidang Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah dan Pendidikan Jasmani dan kesihatan di peringkat sekolah Menengah.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

25

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) IPGM Kampus Temenggung Ibrahim adalah salah satu pusat pendidikan yang menawarkan program Pendidikan Jasmani agar negara dapat melahirkan guru-guru Pendidikan Jasmani yang bertauliah serta mempuyai asas pendidikan yang tinggi bagi memastikan guru yang terlatih dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Disamping itu juga, dengan adanya guru-guru terlatih ini, mereka dapat mengajar murid-murid/pelajar-pelajar secara aktif dan selamat serta dapat meningkatkan interaksi dengan rakan-rakan mereka serta dapat menggunakan bahan dan peralatan dengan betul bagi mengelakkan berlakunya kemalangan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

26

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) 5.0 PENUTUP Sistem Pendidikan di Malaysia adalah berteraskan Falsafah Pendidikan (FPK) Negara yang memberi tumpuan kepada perkembangan emosi diri pelajar secara menyeluruh untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah ini digunakan bagi melahirkan warganegara yang berketrampilan dan bertanggungjawab dalam segala bidang serta mampu menghadapi cabaran dalam menuju wawasan negara.

Walaupun Pendidikan Jasmani di negara kita berdasarkan FPK yang menjadi tunjang utama kepada sistem pendidikan, ketahuikah kita bahawa bukan sahaja sebelum zaman penjajahan, tetapi aktiviti-aktiviti sukan yang merupakan salah satu elemen yang terdapat

sukatan mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah diamalkan oleh Rasulullah s.a.w seperti berkuda, berenang dan juga memanah. Namun, mata pelajaran Pendidikan Jasmani disesuaikan mengikut peredaran masa tanpa megetepikan hukum syarak yang telah ditetapkan.

Kini, Pendidikan Jasmani banyak mengalami perubahan sama ada dari segi konsep ataupun perkembangan intipati kandungannya. Jika dilihat pada perkembangan Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan, aktiviti pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada kelas-kelas agama dan Al-Quran, kesenian dan pertukangan serta berkebun. Pendidikan ini merupakan satu pendidikan yang tidak formal kerana pada zaman ini pusat pendidikan belum berkembang dan hanya terdapat sekolah-sekolah pondok untuk belajar agama. Manakala aktiviti kesenian, pertukangan dan pertanian dijalankan untuk dijadikan sumber pendapatan bagi menampung kehidupan seharian serta memenuhi masa lapang.

Manakala ketika berlakunya penjajahan oleh British, Pendidikan Jasmani di negara kita telah dirombak dan berlaku perubahan yang ketara dimana pihak British telah mengaplikasikan mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah walaupun tiada kurikulum rasmi yang diwujudkan. Namun begitu, sukatan mata pelajaran Pendidikan Jasmani talah dikeluarkan pada tahun 1946 hingga tahun 1948 untuk mewujudkan sukatan mata pelajaran yang formal dan memberi kesedaran betapa pentingnya mata pelajaran ini diperkenalkan di peringkat sekolah dan

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

27

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) sukatan ini dikaji semula mengikut kesesuaiannya selepas negara kita mencapai kemerdekaan sekitar tahun 1960 an bagi memastikan ia bersesuaian dengan adat dan budaya di negara kita.

Demi untuk mengimbangi kesan penjajahan terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani, kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya seperti mewujudkan sukatan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, kursus khas untuk melatih guru-guru Pendidikan Jasmani di mana berdasarkan kepada perkembangan semasa khususnya dalam bidang Sukan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menawarkan Program Sarjana Muda Pendidikan Sukan dan Rekreasi di Fakulti Pendidikan dan UKM telah mengambil pelajar kumpulan pertamanya pada sesi 1998/99. Program Pendidikan Sukan dan Rekreasi diwujudkan dengan tujuan untuk melahirkan golongan tenaga manusia yang profesional dalam bidang Sukan dan Rekreasi. Matlamat program ini pula adalah untuk menyediakan tenaga profesional seperti guru, pensyarah, jurulatih, penyelidik dalam bidang sains sukan dan pentadbir yang cekap dalam bidang Sukan dan Rekreasi. Selain daripada UKM, IPGM dan lain-lain Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mahupun Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) juga telah memperkenalkan kursus-kursus yang berkaitan Pendidikan Jasmani. Ini menunjukkan bahawa Pendidikan Jasmani mula diberi perhatian yang sewajarnya.

Di samping itu juga, kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu kecergasan, kemahiran dan kesukanan. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani. Pelajar perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Jasmani agar dapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia. Pelajar diorientasikan dengan ilmu dan amalan pendidikan Jasmani bagi membentuk sahsiah dan sikap untuk menghadapi cabaran hidup. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi pelajar ke tahap optimum.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

28

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) Walaupun pelbagai usaha telah diambil untuk mengimbangi kesan penjajahan terhadap Pendidikan Jasmani, namun penerimaan dan pengiktirafan terhadap mata pelajaran ini masih dipertikaikan sehingga sekarang walaupun ternyata dan terbukti mata pelajaran ini mempunyai serta memberi kebaikan kepada para pelajar. Bahkan, ia masih lagi dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tidak penting kerana mata pelajaran ini bukan mata pelajaran peperiksaan. Kebanyakan pentadbir atau pengurus sekolah pada umumnya lebih mengutamakan pencapaian akademik kerana mengganggap pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak membawa keuntungan kepada pihak sekolah. Oleh itu, marilah kita sama-sama memikirkan, walaupun telah diketahui akan kebaikan yang diperoleh daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, mengapakah ia kurang diberikan perhatian berbanding mata pelajaran lain yang kononnya lebih penting untuk peperiksaan? Maka, perubahan idealisme masyarakat sekarang perlu diubah agar mata pelajaran ini diberikan perhatian yang sewajarnya dari pelbagai pihak termasuk pelajar, guru-guru, pentadbir sekolah mahupun masyarakat sekeliling.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

29

KPF 5012: FALSAFAH & PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Kump M) 6.0 BIBLIOGRAFI Abdullah Sani Yahaya. (2003). Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Bentong, Pahang: PTS Publications & Distributor. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. 2008. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Bhd. Abu Zahari Abu Bakar. (1984). Perkembangan Pendidikan di Semenanjung Malaysia Zaman Sebelum Merdeka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Hamdan Mohd Ali. (2004). Pola Corak Bersukan dan Masalah Pembangunan Sukan di Sekolah : Kesan Desar Pecah Perintah Penjajah British. Jurnal Pendidikan 29 : 3-18 Mohd. Taib Osman. (1993). Pendidikan Di Malaysia: Arah dan Cabaran. LBM Press Sdn. Bhd. Muhamad Ismail Ahmad. (2004). Perkembangan Pendidikan Negara. Klang, Selangor: Pustaka Mawar. Omar Mohd. Hashim. (1993). Pendidikan, Persoalan, Penyelesaian dan Harapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sufean Hussin. (2002). Dasar Pendidikan Progresif Perspektif Makro & Mikro. Cheras, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn Bhd. Sulaiman Bin Zakaria. (1994). Dasar Pendidikan Masa Kini. Kuala Lumpur: Setiamas. Sulaiman Bin Zakaria. (1994). Dasar Pendidikan Pada Zaman British. Kuala Lumpur: Setiamas. Syed Kamaruzaman Syed Ali. Kepuasan Kerja di kalangan Guru Pendidikan Jasmani. Jurnal Pendidikan 29: 81-92 Vasudeven T. Arasoo. (1985). Asas Pendidikan Jasmani Peringkat Menengah dan Tinggi. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Wee Eng Hoe. (2002). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Shah Alam: Karisma Publication.

KESAN PENJAJAHAN TERHADAP PENDIDIKAN JASMANI

30