INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN, JABATAN TENAGA MANUSIA, JALAN GANGSA, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR

KERJA KURSUS

PENDIDIKAN ISLAM
TAJUK : IBADAH DALAM ISLAM
KUMPULAN 3
MEKANIKAL INDUSTRI SEMESTER : 2 SESI : BIL NAMA 2/2008 NDP

PENSYARAH: USTAZ MUHAMMAD HATTA BIN SELAMAT

Isi Kandungan Sepatah Kata Mukadimah Takrif Asas Ilmu Ini Pengantar dan Nilaian Ilmu Fiqh Realiti 1) Kesan-kesan Positif Ilmu Fiqh Realiti Sumber-sumber Ilmu Fiqh Realiti

Muka Surat I II 1 2 3

4 5 6

1)
2) 3) 4) 5) 6) 7)

Al-Quran dan tafsirnya Sunnah Nabawiah Sejarah Salafus-Soleh Buku-buku akidah dan tauhid Pelajaran Sejarah dan Fiqh Sunnah Sumber-sumber Ilmu Politik Media-media Massa Penutup

2

SEPATAH KATA

‫إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن‬ ‫سيئات أعمالنا من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن محمدا عبده‬ ‫ورسوله صلى ال عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا‬
Buku ini terhasil daripada ringkasan pendapat-pendapat daripada guru-guru saya yang telah banyak menaburkan ilmu kepada umat Islam. Para ulamak inilah yang menanggung amanah Allah SWT daripada ilmu-ilmu serta memperjuangkan Ad-Deen ini dengan sebenar-benar perjuangan. Merekalah yang mengajar jalan-jalan kepada setiap generasi agar mereka berjuang di jalan yang benar di samping mereka beriktikad dengan akidah yang suci bersih daripada sebarang kekufuran, mereka juga memahami dan mendalami apa yang berlaku pada persekitarannya. Begitulah juga wahai para penuntut ilmu yang meneguk ilmu-ilmu daripada sumber suci kalam para ulamak yang mulia, mereka (para ulamak) inilah yang menjadi pembantu yang paling kanan, yang selalu berjaga malam, yang menjadi pelindung dan pembela umat, bertahan dengan pelbagai kesakitan semata-mata mahu menyampaikan Islam yang sempurna

Sekian terima kasih KETUA KUMPULAN 2

3

ASSALAMUALAIKUM warahmatullah..

Alhamdulillah bersyukur kehadrat illahi kerana akhirnya kami sekumpulan dapat menyiapkan tugasan ini yang bertajuk”Islam Agama Syumul” dengan jayanya. Semoga kita dapat mempelajari dan memahami isi kandungannya. Dalam usaha untuk menyiapkan tugasan ini,kami sekumpulan telah bekerjasama mencari bahanbahan dan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini. Dikesempatan ini juga,kami dari Rekabentuk Produk Industri ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hatta bin Selamat yang selama ini banyak memberi tunjuk ajar serta dorongan kepada kami sekumpulan bagi menyiapkan tugasan ini. Jika ada kesilapan dan kelemahan datangnya dari kami dan yang baik datangnya dari Allah S.W.T.

4

AD-DIN ISLAM YANG SYUMUL
Islam adalah ad Din yang serba lengkap dan menyeluruh dalam pelbagai lapangan hidup iaitu aspek aqidah , syariah dan akhlak . Baginda Rasulullah ( s.a.w. ) telah menerima daripada Allah taala satu risalah lengkap tersebut melalui wahyu al Qur’an al Karim yang merupakan sumber rujukan utama Islam .Kemudian , Rasulullah ( s.a.w. ) diperintahkan untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia di samping mempraktikkan ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam al Quran itu . Akhirnya , Islam diwarisi secara turun temurun dari satu generasi kepada satu generasi yang lain sebagaimana asalnya tanpa sebarang keraguan dan syak wasangka . Islam juga adalah satu ad Din yang memiliki unsur kekuatannya yang tersendiri dengan keunikan aqidah , ibadat dan juga akhlaknya di samping bercirikan syumul kerana ianya bersifat terbuka kepada seluruh umat manusia . Ini bermakna bahawa Islam bukanlah satu agama yang khusus kepada orang Arab sahaja atau agama kepada satu-satu umat tertentu , bukan juga agama kepada kasta-kasta tertentu , sebaliknya Islam adalah agama kemanusiaan sejagat tanpa mengira kaum dan warna kulit pada sepanjang zaman . Sehubungan itu , Allah ( s.w.t.) berfirman maksudnya : Dan tiadalah Kami mengutusmu ( wahai Muhammad ) melainkan untuk umat manusia seluruhnya , sebagai Rasul pembawa berita gembira ( kepada orang-orang yang beriman ) , dan pemberi amaran ( kepada orang-orang yang ingkar ) , akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ( hakikat itu ) . ( Saba’ : 28 ) Dengan erti kata lain , Islam telah menyeru sekalian manusia ke arah dasar persamaan dari segi kemanusiaan dan mereka semua sama-sama berganding bahu dan bertolak ansur dalam mendepani perjuangan hidup . Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : Wahai umat manusia ! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu

5

dari lelaki dan perempuan , dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan ( dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu , ( bukan yang lebih keturunan atau bangsanya ) . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu ) . ( Al Hujurat : 13 ) Sebenarnya , manusia adalah sama dari segi asal usul kejadiannya dan apa-apa perbezaan sesama manusia dari segi bangsanya , warna kulitnya dan sebagainya bukannya untuk menjuruskan ke arah pertelagahan dan permusuhan . Sebaliknya , ianya adalah sebagai satu jalan ke arah saling kenal mengenal , mencari keserasian dan tolong menolong antara satu sama lain . Ada satu kaedah yang membezakan antara seseorang manusia dengan yang lain dari segi asal usul kejadiannya dan juga keistimewaan yang dikurniakan Allah iaitu istiqamah dalam hidupnya dan berusaha merebut keredhaan Allah ( s.w.t.) Inilah dia dasar Islam yang tidak mengenal perbezaan perkauman , asabiah kabilah , puak atau agama . Islam tidak mengiktiraf sebarang usaha penindasan terhadap saudaranya yang lain kerana semua manusia adalah sama taraf , yang berbeza cumalah iman yang bertapak dalam jiwa seseorang dan amal salih yang lahir melalui anggota tubuh badannya yang mana akhirnya akan mencipta kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat . Selanjutnya , Islam berdiri tegak atas tiga paksi utama yang melandasi setiap detik kehidupan ummah sejagat iaitu aqidah , ibadat dan akhlak .

6

Aqidah Islam

Aqidah adalah tonggak utama yang mendasari kelangsungan ummah . Maju dan membangunnya sesuatu umat bergantung rapat kepada ketulenan aqidah dan kesejahteraan pemikirannya . Dari sini , dibangkitkan perutusan para nabi dan rasul (a.s. ) untuk menyeru ke arah pemulihan aqidah . Setiap nabi dan rasul menyeru kaumnya dengan ucaptama sebagaimana dirakamkan oleh Allah taala melalui firman-Nya yang bermaksud : Wahai kaumku ! Sembahlah kamu akan Allah , ( sebenarnya ) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya . ( Al A’raf : 59 ) Firman Allah (s.w.t. ) lagi dalam surah yang lain maksudnya : : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul ( dengan memerintahkannya menyeru mereka : “ Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut .” ( Al Nahl :36 ) Berdasarkan kepada mafhum ayat suci tadi , jelas bahawa Allah mencipta sekalian makhluk supaya mereka menyembah-Nya semata-mata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain daripada-Nya sebagaimana firman Allah taala maksudnya : Dan ( ingatlah ) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu . (Al Dzariyyat : 56 ) Menyembah Allah adalah hak Allah taala terhadap hamba-hamba-Nya berdasarkan kepada sabda Rasulullah ( s.a.w. ) dalam satu hadis kepada Mucaz bin Jabal yang bermaksud : “ Adakah kamu mengetahui apakah hak Allah terhadap hamba-Nya dan apakah hak hamba terhadap Allah taala ? Saya berkata : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Sabda baginda Rasulullah ( s.a.w. ) : Hak Allah terhadap hamba-Nya ialah mereka hendaklah menyembah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain daripadaNya . Manakala hak hamba terhadap Allah taala ialah Allah tidak akan menyeksa mana-mana hamba yang tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain . 7

( Riwayat Bukhari & Muslim ) Inilah hak yang paling utama yang mesti didahului dan tidak boleh dikemudiankan oleh sesiapa pun jua selaras dengan firman Allah ( s.w.t. ) maksudnya : Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.( Al Isra’ : 23 ) Berdasarkan kepada keutamaan hak tersebut berbanding dengan hakhak yang lain dan kedudukannya sebagai teras yang mendasari Islam , maka Rasulullah ( s.a.w.) telah menetap di Mekah dalam tempoh selama 13 tahun dengan matlamat mengajak manusia ke arah ibadat kepada Allah dan menghapuskan unsur kesyirikan daripada-Nya. Ditambah lagi dengan penurunan wahyu al Quran yang mengesahkan hak tersebut dan juga menafikan sebarang perbandingan dengan-Nya . Setiap orang yang menunaikan solat samada fardhu maupun sunat akan mengikat perjanjian untuk menyembah Allah semata-mata sebagaimana tertera dalam firman Allah maksudnya : Engkaulah sahaja ( Ya Allah ) yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan . ( Al Fatihah : 5 ) Aqidah Islam terangkum dalam enam rukun utama sebagaimana berikut :1 - Mengenal Allah beserta Nama dan Sifat-sifat-Nya yang Mulia , mengenal tanda-tanda kewujudan-Nya dan kebesaran-Nya di alam maya ini . 2 - Mengenal alam metafizik atau ghaib yang terdiri daripada alam Malaikat dan alam Jin serta Syaitan . Termasuk juga alam Roh . 3 - Mengenal Kitab-kitab yang diturunkan Allah sebagai sumber rujukan antara kebenaran dan kebatilan , kebaikan dan keburukan , halal dan haram dan sebagainya . 4 - Mengenal para nabi dan rasul yang dipilih Allah untuk memimpin umat manusia ke arah kebenaran . 8

5 - Mengenal hari akhirat yang terdiri dari peristiwa kebangkitan dari kubur , timbangan amal , pembalasan , syurga dan neraka . 6 - Mengenal Qadha’ dan Qadar Allah taala yang merupakan penentu kepada segala perjalanan hidup di alam ini . Inilah antara pengertian aqidah Islam yang diturunkan Allah melalui sumber wahyu-Nya , dengan perantaraan para nabi dan rasul-Nya dan akhirnya diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke satu generasi kemudian .

Syariah Islam

Syariah adalah satu istilah yang merujuk kepada undang-undang dan hukum hakam yang telah disyariatkan Allah taala dan ianya telah ditaklifkan kepada seluruh umat Islam supaya mereka dapat melaksanakan syariat tersebut dalam hubungan mereka dengan Allah taala dan juga dalam hubungan sesama mereka . Secara umum , syariat tertegak atas dua aspek utama iaitu :1 - Aspek amalan yang mendekatkan seseorang itu kepada Allah taala di samping merasai akan kebesaran-Nya . Amalan ini merupakan satu tanda yang membuktikan sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah taala . Aspek ini lebih dikenali dalam Islam sebagai ibadat . 2 - Aspek amalan yang dipraktikkan umat Islam dalam konteks hubungan sesama Islam bagi memelihara maslahah mereka dan menghapuskan mudharat 9

bagi menjamin kelangsungan hidup mereka di dunia dengan keamanan dan kesejehateraan sejagat . Aspek ini dikenali dalam Islam sebagai mu’amalat . Ianya turut mencakupi urusan kekeluargaan , harta pesaka , harta benda , perniagaan , hukuman jenayah , masyarakat Islam dan lain-lain lagi . Ibadat itu ialah himpunan amalan yang difardukan seperti solat , puasa , zakat dan haji . Antara hikmah pensyariatan ibadat yang membawa maksud kepada penyaksian terhadap keesaan Allah ( s.w.t. ) dan juga kerasulan Rasulullah ( s.a.w. ) ialah menyucikan hati , membersihkan jiwa dan juga memantapkan ketakwaan yang akan mendorongnya melaksanakan segala perintah Allah dan memelihara hukum hakam syariat dalam semua lapangan hidup . Ibadat adalah tiang yang menegakkan binaan Islam . Sehubungan itu Rasulullah ( s.a.w ) pernah bersabda maksudnya : Islam itu terbina atas lima perkara ; iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah iaitu Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa pesuruh Allah , mendirikan solat , menunaikan Rasulullah (s.a.w.) adalah zakat, melaksanakan haji

dan berpuasa di bulan Ramadhan .( Riwayat Bukhari & Muslim )

Akhlak Islam

10

Akhlak dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa di mana Al Quran telah memuji kemuliaan akhlak yang dipamerkan oleh baginda Rasulullah ( s.a.w. ) sebagaimana firman Allah ( s.w.t. ) maksudnya : Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia .( Al Qalam : 4 ) Ditambah lagi , Rasulullah ( s.a.w. ) telah menetapkan tujuan utama kebangkitannya mendukung agenda perjuangan risalah Islam adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak terpuji sebagaimana sabdanya yang bermaksud : Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang terpuji . ( Riwayat Imam Malik ) Sebagai contohnya , solat Fardhu yang diwajibkan Allah s.w.t. telah dijelaskan hikmahnya di sebalik mendirikan solat sebagaimana firman Allah s.w.t. maksudnya : Dan dirikanlah solat ( dengan tekun ) , sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar . ( Al Ankabut : 45 ) Begitu juga hikmah amalan zakat melalui firman Allah taala yang bermaksud : Ambillah ( sebahagian ) dari harta mereka menjadi sedekah ( zakat ) supaya dengannya kamu membersihkan mereka (dari dosa ) dan mensucikan mereka ( dari akhlak yang buruk ) ; dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka . Dan (ingatlah ) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . ( Al Taubah : 103 ) Ringkasnya , ruang lingkup akhlak dalam Islam adalah mencakupi seluruh kehidupan kerana akhlak merupakan simbol kepada amalan kerja dan perlakuan di dalam hidup . Justeru amalan menolong orang lain adalah akhlak , kerja untuk menyara dirinya dan ahli keluarganya juga adalah akhlak , beriman kepada Allah dan menyembah-Nya adalah akhlak . Pendekata , kesemuanya itu termasuk dalam ertikata kebajikan sebagaimana firman Allah ( s.w.t. ) maksudnya : Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke arah timur dan barat tetapi kebajikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah , hari akhirat, segala malaikat , segala kitab , sekelian nabi ; dan mendermanya seseorang akan hartanya - sedang dia menyayanginya - kepada 11

kaum kerabat , anak-anak yatim , orang-orang miskin , orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi ; dan mengerjanya seseorang akan solat serta mengeluarkan zakat ;dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil . ( Orang-orang yang demikian sifatnya ) , mereka itulah orang-orang yang benar ( beriman dan mengerjakan

kebajikan ) , dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa . ( Al Baqarah : 177 ) Selanjutnya , sesuatu amalan kebajikan tidak diambil kira kecuali dengan asas iman dan ibadat . Kebajikan itu ialah akhlak dan akhlak itu adalah kebajikan . Amalan kebajikan samada untuk maslahah individu maupun untuk maslahah ramai termasuk dalam maksud akhlak . Begitu juga muamalah yang baik dengan makhluk lain termasuk dalam pengertian akhlak . Manakala , amalan menyakiti makhluk lain adalah amalan tidak berakhlak . Sabar mendepani kesulitan hidup dan segala musibah yang menimpa adalah termasuk dalam akhlak .Ringkasnya , Islam amat memberi perhatian kepada aspek akhlak mengatasi aspek-aspek yang lain sehingga sampai ke tahap Rasulullah s.a.w. mengangkat agenda akhlak antara sebab-sebab perutusannya kepada sekelian makhluk .

12

Demikianlah ciri-ciri keunikan Islam yang bersifat syumul dan lengkap dalam setiap aspek kehidupan ummah sejagat dari segi aqidah , ibadah dan juga akhlak . Ini juga menunjukkan betapa Islam amat menitik beratkan maslahah dan kepentingan umat manusia dalam menelusuri pentas kehidupan yang penuh pancaroba . Apa-apa yang disyariatkan Islam kepada umat manusia adalah untuk kebaikan dan kebajikan umat manusia juga samada di dunia maupun di akhirat . Yang paling utama sekali ialah Islam menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat bagi sesiapa yang berpegang teguh dengan segala ajaran Islam dan hukum hakamnya sebagaimana yang termaktub dalam dua sumber utama Islam iaitu Al Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. .

Anarkisme (rampasan kuasa / pemberontakan / tindakan kekerasan)

13

Pandangan Islam tentang "anarkisme"

Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Muthahharah sesungguhnya telah mengharamkan siapapun untuk melakukan tindakan anarkis(rampasan kuasa/pemberontakan). Tidak ada satu peristiwa pun selama Rasulullah saw menjalankan aktiviti dakwahnya di Makkah yang dapat dijadikan dalil untuk membolehkan penggunaan aksi kekerasan dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam. Ketika sempat muncul keinginan beberapa Sahabat memohon kepada Rasul saw untuk melakukan peperangan secara fizikal terhadap kafir Quraisy, Rasulullah saw. justru mencegah keinginan mereka lalu bersabda: َ ْ َ ْ ْ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ ّ ِ ‫إني أمرت بالعفو، فل تقاتلوا القوم‬ Aku diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf. Oleh kerana itu, janganlah kamu memerangi kaum itu. (HR Ibnu Abi Hatim, an-Nasai, dan al-Hakim).

Bahkan ketika Rasulullah saw telah memperoleh baiat dari orang-orang Anshar di Aqabah dan mereka meminta izin kepada Rasul saw untuk memerangi orangorang Quraisy di Mina, Baginda saw menjawab, "Kami belum diperintahkan untuk melakukan itu." (Sirah Ibn Hisyam bi Syarh al Wazir al-Maghribi, I/305).

Di samping itu,jelas menunjukkan bahawa perubahan di tengah-tengah masyarakat tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan. Untuk mengubah mereka, Rasul saw sendiri melakukan dua aktiviti.

Pertama: perubahan pemikiran. Pemikiran dengan asas "La ilaha illa Allah" yang 14

baginda hunjamkan ke benak masyarakat Arab ketika itu mampu mengubah mereka yang sebelumnya menyembah patung beralih pada penyembahan semata-mata kepada Allah SWT. Kerana itu,hakikat dakwah Islam hari ini pun mesti difokuskan pada usaha untuk mengubah pemikiran masyarakat yang didominasi oleh idea-idea kufur (seperti demokrasi, HAM, pluralisme, liberalisme, feminisme, dan idea-idea sekular lainnya) kemudian menggantinya dengan pemikiran-pemikiran Islam semata.

Kedua: mesti diingat, berbagai situasi yang meresah dan membimbangkan masyarakat ketika ini adalah berawal dari sistem pengaturan masyarakat yang rosak. Ini adalah persoalan politik. Oleh kerana itu, rangkaian perjuangan menuju masyarakat yang lebih baik mesti dilakukan secara politik(siyasiyyah). Kerana itu, di samping secara pemikiran (fikriyyah), perubahan masyarakat juga mesti ditempuh dengan metod perjuangan yang bersifat politik (siyasiyyah). Inilah juga yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika di Makkah dalam konteks perubahan masyarakat sewaktu itu.

Wahai Kaum Muslim!

Dalam konteks perubahan masyarakat dan perjuangan penegakkan syariat Islam, kita semestinya mengendalikan pemikiran dan emosi kita sesuai dengan tuntutan dan petunjuk Rasulullah saw. Kerana itu, sebagaimana Rasul saw., umat Islam ketika ini mesti melakukan perjuangan dengan metod fikriyyah sekaligus siyasiyyah dengan menjauhkan diri dari segala tindakan kekerasan (ghayr 'anif) dan anarkisme.

15

Lebih dari itu, Allah SWT dalam banyak ayat dan hadis menyerukan kepada penguasa agar membanteras akar persoalan yang merupakan berbagai kemaksiatan yang telah nyata merosak masyarakat. Jika Pemerintah bertindak tegas terhadap para pelaku maksiat, mustahil akan lahir berbagai tindakan kekerasan dan anarkisme.

Caranya adalah dengan

1. melaksana dan menerakan hukum yang adil(hukum Allah swt), tegas dan tanpa pilih bulu. Hukum yang adil, tegas dan tanpa pilih bulu tersebut sudah tentu bukan hukum buatan manusia yang sarat dengan berbagai kepentingan, tetapi hukum yang berasal dari Allah, Zat yang tidak memiliki kepentingan apapun selain menghendaki kemaslahatan bagi umat manusia. 2. mengangkat para pentadbiran penegak hukum yang amanah dan berwibawa atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Hanya dengan dua hal inilah keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud, sementara tindakan kekerasan dan anarkisme akan dapat dihindar sejauh mungkin.

16

PENUTUP

Bersyukur kehadrat illahi kerana memberi kami kesihatan akal, fizikal dan mental serta kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hatta bin Selamat yang selama ini banyak mengajar dan mendidik kami. Dan tidak juga kepada rakanrakan seperjuangan yang selama ini banyak membantu menyiapkan kerja tugasan dan diberikan dan mencari risalah-risalah yang berkaitan dan berkenaan dengan tajuk Islam Agama Syumul adalah satu perbincangan.

17

Islam Agama Sejagat

Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. menganjurkan nilai-nilai murni dan luhur. Ia digambarkan melalui keperibadian Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia, bersifat sederhana dan suka melakukan kebaikan sesame akhluk. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah ini telah menyumbangkan keamanan dan memberi rahmat kepada alam sejagat seperti yang digambarkan dalam firman Allah S.W.T yang bermaksud :

18

Tidaklah Aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. (al-Anbia’ : 107) Keamanan yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W dibuktikan apabila kita melihat masyarakat arab Jahiliah yang sebelum ini hidup dalam kemusuhan tampil membina tamadun insaniah yang sungguh mengkagumkan kehebatan dan kemasyhuran bangsa arab ini kemudiannya tersebar dibawah panji islam ke kawasan-kawasan lain di muka bumi ini. Ketika bumi Eropah masih hidup dala zaman kegelapan bangsa arab telah mencipta tamadun yang meliputi pelbagai bidang astronomi, ilmu sains, perubatan, ekonomi dan sebagainya. Rahsia di sebalik kejayaan ini adalah keamanan yang dibawa oleh islam dan pejuangnya sehingga islam menjadi satu agama yang dikagumi dan disegani.

19

1. Islam Agama Keselamatan dan Keamanan

Islam adalah agama pembawa kesejahteraan. Untuk itu sekali lagi ditegaskan ia tidak boleh dilihat sebagai agama yang mencetuskan keganasan atau memporakperandakan kehidupan manusia. Rasulullah ketika menyelesaikan masalah masyarakat islam pada zamannya sentiasa menjuruskan kepada keamanan dan kesejahteraan. Demikian juga yang baginda lakukan ketika berhadapan mush-mush baginda. Tindakan baginda dalam berdakwah umpamanya, baginda tidak mendahulukan menghukum daripada mendidik. Baginda sentiasa mengajar para sahabatnya bahawa mendidik lebih utama daripada menghukum. Jika sahabat mendahulukan herdikan kepada arab badwi yang kencing di dalam masjid maka Rasulullah bertindak sebaliknya. Sikap lemah lembut Rasulullah menggambarkan sikap rahmat yang dibawa oleh Rasulullah. Sikap rahmat ini kita lihat telaha menjuruskan kepada wujudnya perasaan kasih saying kepada para sahabat baginda. Kekecohan dan “hingarbingar” bukanlah sifat Rasulullah maka dengan itu islam dapat dilihat sebagai agama yang membawa kepada keamanan dalam diri dan kehidupan para sahabat baginda masa itu. Adakah terdapat contoh lain yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Kita melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah masih wujud masa kini. Namun ancaman, tuduhan dan ugutan semakin mengambil tempat daripada mengutamakan mendidik dan menasihati di bibir umat islam masa kini. Jika inilah sikap kebanyakan generasi islam maka bagaimanakah keselamatan dan keamanan dapat diwujdkan di dada umat islam masa kini. Apatah lagi kepada orang yang tidak beragama islam. 20

2. Rasa Takut

Sudah sampailah masanya islam perlu dilihat sebagai agama yang membawa keselamatan dan keamanan kepada umat manusia seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Rasa bimbang di dada umat islam apatah di mata musuh islam perlu dibaiki. Mesej dakwah yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W bersandarkan kemanan dan keselamatan perlu diguna dan dibangunkan semula oleh umat islam kini. Apabila mesyuarah menjadi keutamaan baginda, maka itulah juga yang sepatutnya menjadi keutamaan umat islam masa kini. Jika Rasulullah S.A.W dapat bertolak ansur dengan kaum Musyrikin dalam perjanjian 21

hudaibiah apakah kita tidak boleh mengamalkan sikap demikian? Sayangnya ketika mencari perpaduan sesama umat islam masa kini, kita melihat ada golongan islam yang lebih mengutamakan syarat daripada kesatuan dan kesejahteraan umat. Perlu ditegaskan lagi bahawa Rasulullah S.A.W hendaklah dijadikan contoh. Kebijaksanaan yang dipamerkan oelh Rasulullah perlu diikuti lebih-lebih lagi oleh mereka yang menganggap diri mereka sebagai ulama’. Kita juga perlu mencontohi keamanan dan kesejahteraan yang menjadi startegi Rasulullah S.A.W dalam meningkatkan dakwah di kalangan mereka yang bukan islam. Serentak itu Rasulullah S.A.W berjaya menjadi model lantaran mempamerkan kepada musuh baginda bahawa islam mementingkan kesejahteraan bukannya permusuhan.

3. Menyumbang

Kini negara kita sedang bergelut dengan kemelesetan ekonomi sebagai umat yang mahu menjadikan dirinya contoh dan inginkan islam dilihat sebagai agama pembawa keamanan, kita perlu menyumbangkan sesuatu yang baik kepada keharmonian rakyat di negara ini. Kemelesetan ekonomi akan mengundang pelbagai kemungkinan dalam kehidupan masyarakat. Kegelisahan, kemurungan dan ketidakstabilan politik boleh wujud pada bila-bila masa seperti apa yang terjadi pada beberapa negara jiran. Di sinilah letaknya peranan kita untuk mempamerkan kemurniaan ajaran islam. Dengan itu uamt islam di negara ini perlu memperlihatkan sikap yang menghargai keamanan. Ini kerana keamanan adalah elemen yang sangat penting untuk kita menebus maruah negara yang mungkin tergadai. Apatah lagi jika pucuk pimpinannya dipegang oleh orang islam. Jika kepimpinannya tumbang maka tidak mustahil martabat islam yang kita letakkan ditempat yang tinggi negara ini akan turut goyang. Inilah yang perlu kita elakkan dan jika ia berlaku juga “dunia” akan mencaci kita mereka akan 22

mengaitkan kegagalan kepimpinan islam dengan agama islam yang kita bawa. Maka sudah tentu kita tidak mahu mereka menyamakan negara ini sma denga negara islam lain yang rata-rata mundur lantaran kegagalan pemimpinnya menguasai ekonomi negara.

4. Belum terlambat Kita masih belum terlambat. Agama islam yang cemerlang perlu lebih dicemerlangkan lagi melalui tindak-tanduk umatnya.Islam agama yang mementingkan keselamatan perlu ditonjolkan oleh umatnya melalui tuturkata dan tingkah laku yang berhemat.Kata-kata memaki,mengancam dan menghina sesama islam perlu dihentikan kerana ia tidak menggambarkan keselamatan dan keamanan yang dibawa oleh islam.Orang yang masih melakukan perbuatan demikian samalah seperti orang yang menganjurkan permusuhan dalam kehidupan umat.Orang yang menganjurkan permusuhan diibaratkan orang yang berdiri di tepi jurang neraka yang hanya menunggu saat kehancurannya. Justeru itu islam melihat penganjur keamanan sebagai factor yang akan menyelamatkannya daripada dihumban kedalam api neraka.Sesiapa juga perlu menyedari betapa pentingnya keamanan dan keselamatan dipelihara.Malah,bukan hanya sekadar sedar tetapi hendaklah dengan penuh iltizam memeliharanya.Memelihara keselamatan dan kesejahteraan didunia berkait rapat juga dengan memelihara keamanan dan kesejahteraan kehidupan kita diakhirat nanti.

23

Ciri-ciri Dakwah Islam yang Syumul

Di antara ciri-ciri yang membezakan Islam daripada agama agama, falsafahfalsafah dan ideologi-ideologi yang dikenal oleh manusia ialah ciri ‘asy-Syumul atau kemenyeluruhan dengan segala pembawaan maknanya yang merangkumi dan meliputi segala-galanya. Ia meliputi semua zaman dan merangkumi seluruh kejadian dan kehidupan manusia. Seorang ulama’ menggambarkan keluasan erti asy-Syumul’ di dalam risalah Islam itu sebagal berikut “Islam adalah risalah yang panjangnya meliputi semua zaman, lebarnya mengatur segenap aspek hidup manusia dan dalamnya merangkumi setiap persoalan dunia dan akhirat”. 24

KESYUMULAN AJARAN-AJARAN ISLAM.

Islam adalah risalah manusia seutuhnya di dalam setiap peringkat hidupnya, dan risalah hidup dalam setiap aspek dan lapangannya. Maka tidaklah hairan apabila kita mendapati ajaran-ajaran Islam itu seluruhnya memiliki ciri-ciri kesyumulan yang merangkumi setiap persoalan hidup dan insan. Kita dapati kesejagatan itu nyata dan jelas pada ‘aqidah dan tasawwur, pada ibadah dan taqarrub, pada akhlak dan fadhail, dan pada undang undang dan peraturan.

KESYUMULAN ‘AQIDAH ISLAM

‘Aqidah Islam adalah sejagat dipandang dan berbagai sudut: (a) Ia disifatkan dengan syumul berdasarkan bahawa ia berfungsi untuk menafsirkan setiap persoalan besar di dalam wujud ini, iaitu persoalan yang sentiasa memenuhi fikiran manusia dengan soalansoalan yang meminta jawapan yang tegas, yang dapat membebaskan manusia daripada kebimbangan dan keraguan dan menyelamatkan manusia dari mangsa pertaruhan falsafah25

falsafah dan agama-agama dan dahulu hingga sekarang, iaitu masalah ketuhanan, masalah alam, masalah manusia, masalah kenabian, masalah akhir kehidupan dan pembalasan. Setengah-setengah ‘aqidah itu hanya mengambil berat masalah manusia, tetapi tidak mengambil berat masalah ketuhanan dan Tauhid. Setengahnya pula mengambil berat masalah Ketuhanan. Tetapi tidak memperhatikan masalah. Kenabian dan Kerasulan. Manakala yang lain pula mengambil berat masalah kenabian, tetapi tidak mempersoalkan masalah pembalasan di akhirat. Tetapi aqidah islam mengambil berat dan membicarakan setnua persoalan ini dengan kalimat-kalimat syumul dalam bahasa yang jelas dan terang. (Q.S. An Nisaa: 150 -151) (b) Ia disifatkan dengan syumul kerana ia tidak membahagi Tuhan kepada dua oknum, iaitu apa yang dikatakan Tuhan baik atau cahaya ataupun Tuhan jahat atau Tuhan gelap, sebagaimana yang terdapat dalam agama Majusi. Atau pembahagian kepada Allah dan syaitan, yang dipanggil dalarn kitab-kitab Injil dengan nama Ketua alam ini atau dengan nama Tuhan-masa, di mana alam ini dibahagi di antaranya dengan Allah. Baginya kerajaan dunia dan bagi Allah kerajaan langit. Kerjanya mengikut pandangan orang masehi hampir menyerupai kerja “Ahriman” Tuhan gelap orang Majusi. (1) Dalam pandangan Islam syaitan itu adalah garn baron dan kekuatan jahat, tetapi kekuatan itu tidak dapat berkuasa atas hati nuraini manusia, selain daripada menimbulkan waswas, menggoda, memperdaya dan mengajak kepada kejahatan. Itulah usaha yang paling jauh yang dapat dilakukannya. Tetapi usaha itu menjadi lemah di hadapan mukmin yang yakin, berpegang dan bertawakkal kepada Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, ketika syaitan berhadapan dengan orang yang diperdayanya: “Dan Allah berfirmañ terhadap syaitan” “Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, tidak ada kekuasaan bagimu atas ,nereka.”Haqaiqul Islam: oleh Al-Aqqaad, hal 123. (Q.S. Al israa’: 65) 26

“Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Allah. Kekuasaannya (Syaitan) hanyalah alas orang orang yang mengambil dia jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.” (Q.S. An Nahli: 99—100) “Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu mematuhi seruanku.” (Q.S. ibrahim: 22) Dan firman-Nya: “Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.” (Q.S. An Nisaa: 76) (c) Ia disifatkan syumul dan segi bahawa ia tidak berpegang semata-mata kepada perasaan sebagaimana keadaan falsafah-falsafah timur dan mazhabmazhab tasauf. Dan seperti keadaan agama Masihi yang menolak sama sekali campur tangan akal pada bidang ‘aqidah kerana sudah cukup dengan penerimaan membuta tuli, seperti kata mereka: “Percayalah, sedang engkau membuta tuli !“ Demikian juga sebaliknya, ia tidak berpegang kepada akal semata-mata untuk mengenal Allah dan mengharungi rahsia hidup. Akan tetapi ‘aqidah Islam berpijak di atas fikiran dan perasaan dan di alas akal dan hati bersama-sama, dengan menganggap keduanya sebagai alat yang saling menyempurnakan daripada alat-alat pengetahuan manusi dan kesedaran insan. Sesungguhnya iman Islam yang sebenarnya ialah memancar dan cahaya akal dan sinaran hati. Kerana itulah ia mampu memainkan peranan dengan positif dalam kehidupan ini. Dan apabila “ilmu Tauhid” menjadi ilmu akal semata-mata, penuh dengan perdebatan yang tidak berkesudahan, sehingga ia dinamai “ilmu Kalam”, maka kebanyakan ulama tidak dapat menerimanya, kerana perdebatan 27

semata-mata tidak akan menghasilkan iman Islam. Dengan perkembangan corak pengetahuan akliah yang kaku ini, terjadilah kekosongan perasaan dan keruhanian, yang memberi kesempatan kepada golongan-golongan lain untuk mengisinya, iaitu golongan sufiah. Sebenarnya ilmu kalam ini hanya layak dalam lapangan untuk menghadapi lawan ‘aqidah, iaitu menolak segala syubhat dan kebathilan mereka. Adapun untuk membina aqidah dan memantapkannya, sesungguhnya ia tidak memadai. (d) Ia disifatkan syumul, kerana ia tidak menerima pemecahan. la adalah kepercayaan yang padu, tanpa sedikit pun ragu ragu. Ia mesti mempercayai sepenuhnya tanpa sedikit pun rnengengkarinya. Sekiranya ia ragu-ragu sedikit saja atau engkar sebahagian saja, misalnya beriman 99% dan engkar 1% dan kandungan ‘aqidah ini, maka tidaklah dianggap muslim. Jadi Islam itu menuntut supaya seseorang manusia itu menyerah sepenuhnya kepáda pimpinan Allah dan beriman dengan seluruh pengajaran yang datang dari sisi-Nya. Dalam pandangan Islam, seseorang Muslim tidak boleh berkata: “Aku beriman dengan Al Quran dalam soal Syi’ar dan ibadat, tetapi aku tidak beriman dengan soal akhlak dan adab”, atau ia berkata: “Aku mengambil daripada Al Quran masalah ibadat dan akhlak, tetapi aku tidak mengambil masalah peraturan dan undang undang, atau aku mengambil seluruhnya, tetapi tidak mengakui perkara-perkara yang berlawanan dengan sejarah, atau aku mengakui dan menerima semuanya, tetapi aku tidak percaya perkaraperkara yang berlaku di akhirat seperti hakikat syurga dan neraka.” Kerana itu Al Quran mengencam sikap Bani Israil yang beriman dengan setengah Rasul dan engkar dengan setengah yang lainnya, beriman dengan setengah kitab dan engkar dengan yang lainnya. Firman Allah:

28

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasul-rasul-Nya dan bermaksud nemperbezakan antara Allah dan Rasul-rasul-Nya, seraya mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian (Dan Rasul-rasul itu) dan kafir terhadap sebahagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan (lain) di antara yang demikian. Merekalah orang yang Kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan.”

KESYUMULAN IBADAT Di DALAM ISLAM

Seperti dalam ‘aqidah, maka di dalam ibadat pun tergambar dengan jelas kesejagatan itu. Ibadat Islam merangkumi seluruh kejadian manusia. Seorang muslim beribadat kepada Allah bukan dengan lisannya saja, atau badannya saja, atau hatinya tanpa lainnya, atau fikirannya semata-mata, atau pancainderanya sendirian, tetapi ia beribadat kepada Allah dengan keseluruhannya, iaitu dengan lisan yang berzikir, berdoa’ dan membaca, dengan badan yang sembahyang, puasa dan berjihad, dengan hati yang takut, mengharap, cinta dan tawakkal, dengan seluruh panca indera yang digunakan menta’ati Allah Subhana wa Ta’ala. Di dalam ibadat sembahyang jelas tergambar ibadat lisan dengan membaca, takbir, tasbih dan do’a. Ibadat badan dengan berdiri, duduk, ruku’ dan sujud. Ibadat akal dengan berfikir dan merenungkan makna-makna Al Quran dan rahsia-rahsia sembahyang. Ibadat hati dengan khusyu’ mencintai Allah dan merasakan bahwa Allah sentiasa memperhatikan dan mengamati hamba-Nya. Di dalam ibadat Haji tergambar dengan jelas ‘amal badan dengan berjalan, berpindah, Tawaf dan saie. Amal lisan talbiab, tahlil, takbir, zikir dan doa’. ‘Amal hati dengan berniat dan ikhlas, di samping memberi harta kekayaan dan meninggalkan keluarga serta tanah air kerana Taqarrub kepada Allah. Selain itu, ada makna lain bagi kesejagatan di dalam ‘ibadat, iaitu ianya merangkumi seluas 29

kehidupan manusia. Ia tidak terbatas kepada upacara-upacara ibadat yang tertentu seperti sembahyang, zakat, puasa dan haji, tetapi merangkumi setiap gerak dan amal yang dapat meningkatkan kehidupan dan memberi kebahagiaan kepada manusia. Berjihad di jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran, membela kehormatan, mencegah fitnah dan meninggikan Kalimat Allah adalah ibadat yang tidak ada tandingnya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah R.A. katanya: “Seorang laki-laki dan sahabat Rasulullah S.A.W. lalu di celah bukit di mana terdapat mata air yang sangat bening, sehingga ia terpesona, lalu berkata. “Andainya aku memencilkan diri dari orang ramai dan tinggal di tempat ini untuk beribadat. Tetapi aku tidak melakukannya sehingga aku meminta izin kepada Rasulullah S.AW., maka Rasulullah S.A.W. berkata: “Jangan engkau lakukan yang demikian! Sesungguhnya maqam seseorang kamu di jalan Allah adalah lebih baik daripada sembahyang di rumahnya selama tujuh puiuh tahun. Adakah kamu tidak suka Allah mengampunkan dosa kamu dan memasukkan kamu ke syurga? Berjuanglah di jalan Allah! Orang yang berjuang di jalan Allah sebesar punuk unta wajib baginya syurga.” - Hadis ini diriwayatkan oleh At Tirmizi dan ia mengatakan hadis Hasan, manakala Al Hakim mengatakan sahih mengikut syarat Muslim dan diakui oleh Al Munziri di dalam kitab At Targhib. Juga Abi Hurairah meriwayatkan: “Telah ditanya Rasul ullah S.A.W.: “Apakah yang menyamai jihad fi sabilillah ?“ Rasulullah S.A.W. berkata: “Kamu tidak akan sanggup melakukannya.” Lalu orang itu mengulangi pertanyaan dua atau tiga kali. Setiap ia bertanya, Rasulullah S.A.W. berkata: “Kamu tidak akan sanggup melakukannya.” Kemudian Rasulullah S.A.W. berkata: “Umpama orang yang berjihad di jalan Allah adalah laksana orang yang puasa dan sembahyang terus menerus tidak putus-putus melakukannya, sehingga orang yang berjihad itu kembali fi sabilillah.” (H.R. Bukhhari danMuslim.) Setiap amal yang bermanafa’at yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka berkhidmat kepada mas’yarakat, atau membantu anggota-anggota 30

masyarakat, teristimewa golongan lemah dan sengsara, adalah ibadat. Banyak hadis-hadis yang menerangkan perkara tersebut, seperti hadis yang menggalakkan supaya bersedekah setiap hari yang terbit matahari padanya, sehingga menjadikan ‘amal menghilangkan gangguan dan tengah jalan sebagai sedekah menunjukkan muka manis kepada teman adalah sedekah, bereakap yang baik adalah sedekah dan tiap-tiap yang ma’ruf adalah sedekah. Termasuk ke dalam daerah ‘ibadat ialah mengusahakan keperluan hidup seseorang dengan keluarganya supaya ia mendapatkan yang halal dan memeliharakannya dan minta-minta sedekah. Rasulullah S.A.W. menganggap orang yang melakukan yang demikian sebagai “fisabilillah” iaitu jihad sebagai mana jihad di medan perang menghadapi musuh Allah. Lebih jauh daripada itu, Rasulullah S.A.W. menjadikan orang yang meletakkan syahwatnya dalam perkara yang halal akan diberi pahala. Tatkala sahabat-sahabat merasa hairan perkara yang demikian, maka Rasulullah S.A.W. berkata kepada mereka: “Adakah sekiranya seseorang itu meletakkannya dalam perkara yang haram ia berdosa ?“ Mereka menjawab: “Ya.” Rasulullah S.A.W. berkata: “Demikianlah sekiranya ia meletakkannya pada yang halal, maka ia akan diberi pahala.” Adakah kamu hanya mengira kejahatan saja dan tidak mengira kebaikan?” (Lihat buku kami “al ‘Ibadah fil Islam” dalam fasal lapangan ‘ibadat dalam Islam.)

31

KESYUMULAN AKHLAK DALAM ISLAM

Kesejagatan nampak dengan jelas di lapangan akhlak dan sifat-sifat keutamaan. Akhlak Islamiyah bukanlah seperti yang dikenali oleh setengah orang sebagai “hak keagamaan”, yang tergambar di dalam menunaikan upacara-upacara peribadatan, menjauhi makan babi, minum arak dan seumpamanya, dan tidak Iebih daripada itu. Maka barang siapa yang puasa, sembahyang, membuat upacara-upacara ‘ibadat, tidak minum arak, adalah manusia yang baik dan orang saleh, sekalipun ia berlaku kejam terhadap golongan dhu’afa, zalim terhadap fakir miskin, memakan harta manusia dengan cara yang bathil, menyia-yiakan hak masyarakat, mempermainkan jabatan dan pangkat dalam negara. Demikianlah gambaran setengah-setengah penulis tentang akhlak keagamaan. Andainya konsep seperti ini benar mengikut ukuran agama-agama lain, maka sama sekali tidak dapat diterima dalam ukuran agama Islam. Islam menjadikan keadilan, kebaikan, kasih sayang, memelihara diri dari yang haram, menunaikan amanah kepada ahlinya dan sebagainya daripada “akhlak kemasyarakatan” merupakan sebesar-besar keutamaan yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan mernbawanya masuk syurga. Sebagaimana menjadikan lawannya daripada sifat-sifat zalim, derhaka kepada ibu bapa, kejam, jahat, khianat adalah dosa-dosa besar dan kesalahan-kesalahan yang berat yang membawanya masuk neraka. Ianya adalah bukti yang menunjukkan kerusakan hati daripada iman yang benar untuk menernui Allah dan Hisab Nya di akhirat.

PENDIDIKAN ISLAM

33