1 Lampu jalan Pepasangan Jenis-jenis lampu Jenis-jenis lampu yang standar digunakan di dalam TNB ialah

: – Lampu filament [filament lamp]

Lampu wap raksa [high pressure mercury lamp]

Lampu jalan

1

2

Lampu wap natrium [Sodium Vapour Lamp]

HID lamp configuration

Lampu jalan

2

3 Selain daripada lampu-lampu yang disebutkan di atas, jenis-jenis yang lain mungkin digunakan bergantung kepada permintaan pengguna.

Litar sambungan lampu – Litar lampu filament

Litar lampu wap raksa

Litar lampu natrium

Lampu jalan

3

4

Tempat penggunaan Lampu filament – Jalan di kawasan luar bandar

Lampu wap raksa – Jalan di kawasan bandar

Lampu wap natrium – – Jalan di kawasan pusat bandar Sebagai lampu yang standard di sekitar kawasan simpang-simpang jalan, bulatan dan selekoh jalan-raya.

Penggunaan/fungsi peralatan lampu Choke/ballast – Fungsi choke adalah untuk meninggikan voltan pada permulaan dan mengurangkan arus yang mengalir.

Lampu jalan

4

5

Ballast for 400w SON-(T) Lamps

Ballast for 125w Mercury Lamps

Ignitor – Fungsi sama seperti choke

High presure sodium lamp ignitor

Mercury vapour lamp ignitor

Kapasitor 5

Lampu jalan

6 – Fungsi kapasitor untuk membetulkan kembali angkadar kuasa [power faktor] serta mengurangkan gangguan gelombang telekomunikasi.

Lighting capacitor

Fius Menggunakan fius berdawai atau fius HRC. Kadaran fius bergantung kepada beban yang digunakan, biasanya antara 5A dan 15A sahaja. Fungsi fius adalah untuk melindungi litar lampu dan bahan daripada mengalami kerosakan apabila berlaku litar pintas dan beban lampau.

HRC fuse/base/carrier

Rewireable fuse

Lampu jalan

6

7

Suis masa Fungsi – – Mengawal arus elektrik secara automatik daripada pengalir fasa ke lampu jalan. Menutup atau membuka suis dan sesentuh [contactor] secara automatik mengikut masa yang ditetapkan. Contohnya lampu akan menyala pada jam 7 malam dan terpada pada jam 7 pagi.

Time switch

Photocell Fungsi – – Mengawal arus elektrik secara automatik daripada pengalir fasa ke lampu jalan. Menutup atau membuka suis dan sesentuh secara automatik mengikut keadaan persekitaran. Lampu akan menyala bila persekitaran menjadi gelap dan terpadam bila persekitran menjadi terang.

Lampu jalan

7

8 Photocell [light-dark sensor]

Penyentuh [Contactor] Fungsi – – Untuk menukar fasa bekalan ke pengalir lampu jalan dengan pengawalan suis masa atau photocell. Untuk menambah bilangan penggunaan lampu [kuasa elektrik tinggi] di sistem lampu jalan, kadar membawa arus penyentuh adalah lebih tinggi dari suis lampu.

Contactor 3-Pole

Lampu jalan

8

9

Pepasangan lampu jalan Pepasangan piawai Pepasangan lampu jalan yang dibuat pada tiang-tiang di talian atas voltan rendah. Lampu dipasang pada bingkai lampu dan semua bahan-bahan seperti fius, choke, alatubah, kapasitor dan penyambung neutral ditempatkan di dalam peti. Pepasangan tidak piawai Lampu jalan yang dibuat khas berserta tiang dan menngunakan sistem talian kabel bawah tanah. Semua bahan-bahan keperluan dan sambungan kabel untuk lampu ditempatkan pada bahagian dalam pangkal tiang atau peti khas bersebelahan tiang.

Pepasangan piawai

Pepasangan tidak piawai

Penyelenggaran lampu jalan. Tujuan penyelenggaraan lampu jalan adalah untuk menentukan ianya berfungsi dengan baik dan selamat seperti yang sepatutnya. Untuk itu perkara-perkara berikut perlu dibuat: 9

Lampu jalan

10 – – – – – – – Periksa keadaan fizikal tiang lampu dan peti dan unit lampu. Periksa keadaan dan fungsi semua peralatan yang digunakan. Tukar atau perbaiki peralatan yang rosak dan tidak berfugsi. Perbaiki kesan-kesan karat pada tiang atau peti. Periksa semua sambungan kabel. Pastikan bahagian logam telah dibumikan dengan sempurna. Pembetulan masa untuk ‘timer switch’.

Litar kawalan lampu jalan Litar kawalan utama ini biasanya terletak di dalam pencawang atau di peti pembekal.

Fixed – MCCB 150AF and above with ELR 10

Lampu jalan

11

Lampu jalan

11