1.

0

PENGENALAN Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan fizikal,

kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia awalnya, semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Justeru, pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Sudah menjadi lumrah manusia, kanak-kanak yang dilahirkan sentiasa berkembang dari saat kelahirannya hinggalah ia dewasa. Kanak-kanak mempunyai ciriciri yang unik dan istimewa di mana ia akan berubah mengikut tahap-tahap yang ditetapkan secara semulajadi dan seterusnya mewujudkan keseimbangan terhadap kanak-kanak tersebut. Ini juga menunjukkan kita bahawa alangkah indahnya kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Pelbagai hasil kajian telah dikemukakan tokoh-tokoh sains dan falsafah dalam membicarakan perkembangan kanak-kanak khususnya yang berkaitan dengan emosi kanak-kanak hinggalah ia menjadi dewasa kelak. Dalam perbincangan selanjutnya akan diterangkan lebih lanjut tentang kajian dan perkembangan kanak-kanak yang diperoleh.

20

KONSEP DAN PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
1

Perkembangan ialah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat daripada sifat baru yang berlainan daripada peringkat awal. Selain itu, perkembangan juga dapat dilihat melalui perubahan dalam corak biologi, kognitif, dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat. Menurut Crow, perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur, kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan. D.S. Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur. Menurut Atan Long pula, perkembangan ialah perubahan kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan pula, perkembangan sentiasa berlaku secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. Ini bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. Berdasarkan pentafsiran-pentafsiran di atas, dapat dibuktikan bahawa

perkembangan adalah bersifat kualitatif dan perubahan-perubahan yang berlaku adalah dari segi pemikiran, emosi, sosial, moral dan rohani. Tidak dapat diukur di sini bermaksud tidak dapat diukur secara objektif. Misalnya kita boleh membuat ramalan tentang ketajaman fikiran seseorang berdasarkan data atau bukti yang ada, tetapi ramalan itu tidak semestinya tepat. Perubahan-perubahan yang berlaku ini adalah stabil, berlaku secara teratur dan progresif dalam arah tertentu. Misalnya kanak-kanak

2

akan mula mengenal objek, memberi nama kepada objek, mengenal huruf, mengaitkan huruf dengan objek, mengenal perkataan dan mengaitkannnya denagn objek. Perkembangan fikiran ialah tahap-tahap kebolehan seseorang itu memerhati, meneliti, menyimpan, buah mentafsir, fikirannya. menyelesaikan masalah, memproses dan mengeluarkan Perkembangan emosi bermaksud peningkatan

kebolehan seseorang itu merasai sesuatu, mengawal perasaan dan menghayati peristiwa dan fenomena alam. Perkembanagn sosial pula pula bermaksud peningkatan kebolehan berinteraksi dalam kelompok, berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan. Ia juga bermaksud kebolehan memerima kewujudan diri sendiri bersama dengan kewujudan orang lain dalam persekitaran hidupnya. Kanak-kanak yang sosialnya belum berkembang akan bersifat egosentrik iaitu sifat mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain juga berfikiran sepertinya. Kanak-kanak yang sosialnya belum berkembang juga tidak bersedia untuk bermain dan berkongsi barangan dengan orang lain. Perkembangan moral bermaksud peningkatan tahap kesedaran akhlak,

peraturan, nilai dan norma yang telah tetap yang dikongsi bersama. Ini bermaksud kanak-kanak yang telah ada kesedaran moral akan faham keperluan penghormatan kepada orang dewasa dan kenapa kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Perkembangan rohani pula bermaksud kesedaran tentang perasaan hati, hakikat kehidupan dan kewujudan Tuhan. Kanak-kanak yang telah berkembang rohaninya akan sedar akan hukum-hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Tuhan dan cuba menurutinya. Perkembangan akan berlaku secara berterusan sehingga mati. Umpamanya perkembangan kematangan fikiran. Semakin lama seseorang itu, semakin matang pemikirannya. Makin banyak pengalaman seseorang itu, makin mudah ia menyelesaikan masalah. Proses perkembangan itu juga turut dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran. Perkembangan juga mempunyai beberapa prinsip asas yang perlu diketahui. Antara prinsip-prinsip perkembangan ialah, perkembangan berlaku mengikut arah tertentu. Perkembangan mempunyai arah sama ada sewaktu peringkat sebelum lahir mahupun pada peringkat sudah lahir. Arah-arah itu seperti arah kepala ke kaki (cephalocaudal) dan arah tengah ke tepi (proximodistal). Mengikut arah kepala ke kaki,
3

perkembangan bermula dari kepala dan bergerak ke arah kaki. Ini bermakna, perubahan awal pada struktur dan juga fungsi berlaku di bahagian kepala, kemudian di bahagian badan dan akhir sekali di bahagia kaki. Kepala kanak-kanak kecil biasanya berat kerana perkembangan sudah banyak berlaku di bahagian kepala berbanding dengan bahagian lain misalnya bahagian kaki. Itu sebabnya apabila kanak-kanak ditiarapkan, dia hanya akan dapat mengangkat kepalanya dahulu berbanding badannya. Mengikut arah tengah ke tepi pula, perkembangan itu berlaku dari arah tengah badan menghala ke luar badan dan ke bahagian hujung anggota badan. Sewaktu di dalam kandungan, iaitu ketika bahagian kepala dan badan dikatakan sudah cukup terbentuk, bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan puntungpuntung yang belum tumbuh. Secara beransur-ansur, puntung tangan ini memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari. Daripada segi fungsi, bayi yang dikandung menggunakan lengan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan tangan dan jari. Prinsip perkembangan kanak-kanak yang seterusnya ialah proses

perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya seseorang bayi pada peringkat awal boleh duduk dengan bantuan kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan seterusnya berjalan. Perkembangan ini juga bermula daripada konkrit kepada abstrak. Ini dapat dilihat khususnya dalam perkembangan kognitif dan bahasa. Prinsip yang seterusnya ialah perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. Misalnya seorang bayi boleh menggenggam objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari tangan. Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot-otot halus.

Selain itu, corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetap kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu. Walaupun susunan perkembangan sama, tetapi corak perkembangan adalah berbeza. Dengan itu, tidak semua kanak-kanak mencapai peringkat perkembangan yang sama. Contohnya, sesetengah kanak-kanak boleh berjalan pada umur 10 bulan manakala ada kanakkanak yang hanya boleh berjalan pada usia 18 bulan. Ini adalan salah satu faktor yang

4

membawa kepada perbezaan di antara manusia yang kita dapat lihat di dalam sesebuah bilik darjah. Prinsip perkembangan juga menekankan perkembangan dan pertumbuhan adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Perkembangan berlaku secara berterusan sejak daripada percambahan sehingga mati. Namun demikian, perkembangan juga mungkin terganggu. Oleh itu jika perkembangan emosi terganggu, ia mungkin akan mengganggu perkembangan jasmani. Dalam proses perkembangan, seorang kanak-kanak akan menambah kemahiran sedia ada. Kemahiran yang ada padanya sekarang adalah merupakan asas untuk mencapai kemahiran-kemahiran baru kelak. Perkembangan juga bergantung kepada hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sedia ada di dalam diri seseorang individu, misalnya merangkak, duduk, berjalan dan kemudian berlari. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Pembelajaran adalah hasil daripada latihan, proses peniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha. Proses pembelajaran membantu seseorang individu memperkembangkan potensi yang sedia ada di dalam dirinya. Misalnya perkembangan otot dan saraf anggota badan yang sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berenang jika berlatih atau meniru cara-cara berenang.

30

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Faktor-

faktor tersebut ialah faktor baka, dan faktor persekitaran. Satu fitrah kejadian manusia yang tidak dapat dinafikan adalah sifat dan ciri yang dimiliki oleh anak pertama tidak menyerupai anak kedua. Contohnya, anak yang pertama berbadan tegap dan tinggi lampai, tetapi tidak semestinya anak kedua mempunyai ciri-ciri yang sama. Sebenarnya hal ini berlaku kerana ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada anak adalah pewaris baka daripada ibu atau bapa ataupun salasilah keluarga yang terdahulu. Baka
5

merujuk kepada ciri-ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anaknya. Gen-gen ini terkandung dalam kromosom. Ia menguasai perkembangan manusia dan adalah unik bagi setiap individu. Oleh yang demikian, baka memainkan peranan yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak. Sebagai contoh jika ibu bapanya berkulit hitam anak mereka juga akan berkulit hitam. Jika anak mereka berkulit putih, ianya bukan suatu yang mustahil, kerana keadaan ini berlaku mungkin salah seorang dari datuk atau nenek sebelah ibu atau bapanya berkulit putih. Mungkin juga keadaan ini berlaku kerana salah seorang daripada keturunan mereka berkulit putih. Sifat-sifat seseorang itu ditentukan oleh gen. Apek-aspek yang dipengaruhi oleh faktor baka adalah seperti fizikal, mental, personaliti, dan emosi. Bentuk dan keadaan fizikal seseorang adalah dipengaruhi oleh faktor baka. Misalnya seperti ketinggian, rangka tubuh, warna kulit, warna rambut, warna mata, jenis darah dan sebagainya. Malah penyakit-penyakit tertentu seperti lelah, sakit jantung, hemofilia, darah tinggi, talasemia dan kekerdilan adalah dipengaruhi oleh baka. Sebagai contoh, penyakit talasemia adalah dipengaruhi oleh baka. Talasemia adalah penyakit keturunan yang disebabkan pesakit mengalami kekurangan hemoglobin sel darah merah. Kekurangan ini mengakibatkan pesakit mengalami pertumbuhan tidak normal serta kesan terhadap fungsi jantung. Kemungkinan untuk anak menghidap penyakit talasemia adalah tinggi jika kedua-dua ibu bapa mereka menghidapi penyakit talasemia. Oleh itu sebelum seseorang itu berkahwin mereka mestilah menyelidik latar belakang bakal suami atau isteri mereka kerana jika keduadua mereka membawa penyakit yang sama, anak-anak mereka berkemungkinan besar dijangkiti oleh penyakit yang diwarisi itu. Keupayaan mental dan kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh baka. Jika kedua-dua ibu bapa mereka pintar maka potensi anak-anak mereka untuk menjadi pintar adalah besar. Namun demikian, mengikut teori kecerdasan terkini, kepintaran seseorang boleh dibentuk misalnya menerusi proses pembelajaran. Ertinya persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk kecerdasan. Personaliti juga adalah dipengaruhi oleh faktor baka. Umpamanya sifat kecelaruan dan kebimbangan mempunyai pertalian yang kuat dengan baka. Emosi seseorang juga turut dipengaruhi oleh baka. Jika ibu bapa mereka mempunyai emosi yang tidak stabil, maka

6

kemungkinan besar anak-anak mereka juga mempunyai emosi yang tidak stabil. Bapa yang garang atau bengis mungkin menyebabkan anak mereka menjadi bengis juga. Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut. Ia termasuk pengalaman sebelum dan selepas lahir. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibu, gaya hidup ibu misalnya adakah ibunya merokok semasa hamil, rawatan yang diterima ibu, usia dan keadaan emosi ibu. Faktor-faktor selepas kelahiran pula adalah seperti pemakanan, sosio ekonomi dan tahap pendidikan keluarga, rakan sebaya, sekolah, masyarakat, tempat ibadat, media dan persekitaran dunia. Semua ini dikatakan mempengaruhi perkembangan individu. Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. Menurut beliau, perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Antara aspek-aspek persekitaran yang mempengaruhi perkembangan kanakkanak ialah kesihatan ibu semasa penghamilan. Jika ibu berada dalam keadaan tidak sihat semasa hamil, anak dalam kandungan akan terencat pertumbuhannya, sama ada pertumbuhan otak atau fizikal. Jika anak itu dilahirkan keadaannya tidak cukup berat dan mungkin mengalami berbagai-bagai komplikasi. Masa di dalam kandungan adalah sangat penting. Ibu hendaklah menjaga kesihatannya dan makan makanan yang berzat dan seimbang. Jika sebelum lahir bayi tersebut tidak membesar mengikut kadar yang sewajarnya, apabila lahir nanti pertumbuhannya akan terencat. Waktu kelahiran juga adalah penting dalam menentukan pertumbuhan yang sihat. Misalnya jika semasa lahir, bayi itu mengalami pendarahan otak, lemas, lambat dikeluarkan atau dipaksa keluar sebelum masanya, maka bayi tersebut akan mengalami kecacatan. Perkembangan bayi tersebut sudah tentu terbantut. Aspek persekitaran yang lain ialah aspek pemakanan dan keperluan badan. Pemakanan hendaklah diberi perhatian yang serius oleh ibu sama ada semasa mengandung atau selepas lahir. Manakala ibu mesti menjaga makanannya, dia juga mesti memberi makanan yang seimbang kepada bayinya. Bayi dan kanak-kanak juga memerlukan senaman, rehat dan tidur yang mencukupi. Tidur yang cukup adalah sangat penting kepada kanak-kanak kerana semasa kanak-kanak tidur, semua sel-sel
7

otaknya akan bekerja dan berkembang selain memberi tenaga kepada kanak-kanak untuk aktiviti pada keesokan harinya. Jika tidak cukup waktu rehat dan tidur maka pertumbuhan badan dan otaknya akan terencat. Selain daripada itu, aspek kecacatan fizikal dan kesihatan kanak-kanak turut mempengaruhi kadar perkembangannya. Kanak-kanak yang cacat fizikal yang sentiasa tidak sihat akan mengalami pertumbuhan yang terganggu sama ada pertumbuhan dari segi fizikal, emosi, kognitif atau sosial. Budaya masyarakat juga boleh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Masyarakat yang mementingkan aktiviti lasak seperti menunggang kuda, memburu, mendaki gunung dan sebagainya akan melahirkan generasi yang sihat, kuat dan yakin menghadapi cabaran. Pengaruh rakan sebaya juga adalah aspek-aspek persekitaran yang mendorong perkembangan kanak-kanak. Ini kerana rakan sebaya yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasan dapat membantu membentuk keperibadian yang positif. Yang terakhir, guru dan sekolah juga turut memberi pengaruh. Ini kerana guru yang penyayang, cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

40

PERKEMBANGAN FIZIKAL PERINGKAT KANAK-KANAK Perkembangan fizikal merujuk kepada fungsi perubahan saiz fizikal, badan kadar dan

pertumbuhan

bahagian-bahagian

badan,

anggota-anggota

perawakan manusia (Woolfolk & Margetts,2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara lansung dan tidak langsung (Hurlock, 1978). Perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak dapat bersaing, ia mungkin mengakibatkan mereka disisih daripada kumpulan rakan sebaya mereka. Secara tidak langsung, perkembangan fizikal mempengaruhi

8

keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain. Penyisihan kanak-kanak daripada kumpulan mungkn mempengaruhi perkembangan personalitinya. 4.1 PRINSIP ASAS DALAM PERKEMBANGAN FIZIKAL

Prinsip asas dalam perkembangan fizikal 1. Perkembangan fizkal bermula daripada kepala dan beransur ke kaki. Selepas kelahiran, saiz kepala seorang bayi berkembang dahulu diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Seseorang kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepelanya dahulu kemudian diikuti dengan lengan dan seterusnya kaki. Seseorang bayi dapat mengawal pergerakan kepala dan ekspresi muka dalam masa 2 bulan selepas lahir. Dalam beberapa bulan selepas itu, bayi boleh meniarap dan mengangkat badannya menggunakan lengan. Pada usia 6 hingga 12 bulan, bayi tersebut boleh mengawal kakinya, dapat merangkak, berdiri dan seterusnya berjalan. 2. Arah perkembangan berlaku daripada tengah badan dan berterusan ke luar badan. Pada peringkat pre natal, jantung dan organ-organ terbentuk dahulu sebelum kaki dan tangan. Otot halus pada jari dan kaki merupakan bahagian akhir perkembangan fizikal badan. Seseorang bayi selepas kelahiran akan cuba mencapai objek yang dilihatnya tetapi gagal kerana masih tidak dapat mengawal otot-otot tangannya. Selepas beberapa bulan, bayi boleh menggunakan kedua-dua tangan untuk menggengam objek dengan sebelah tangan menggunakan jair tangan kerana otot tanga sudah berkembang. 3. Kebolehan menyanyi bertambah jelas dan spesifik. Sebagai contoh, sekiranya kepala bayi terhantuk sesuatu, bayi akan menagais kuat.

9

Selepas beberapa bulan, jika insiden sama berlaku, bayi masih akan menangis tetapi boleh menunjuk kepada kepalanya yang sakit. 4. Aspek berbeza berkembang pada tahap yang berbeza. Kaki dan tangan mencapai tahap perkembangan maksimum semasa peringkt remaja tetapi bahagian bahu mangambil masa lebih lama. Kreativiti misalnya berkembang dengan cepat dan mencapai tahap maksimum pada peringkat remaja tetapi kebolehan menaakul berkembang dengan lebih perlahan. 4.2 PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN FIZIKAL

Prenatal Perkembangan organisma bermula pada masa persenyawaan, iaitu apabila sperma bapa bersatu dengan ovum telur ibu. Seseorang wanita dilahirkan dengan simpanan telur di dalam kedua-dua ovarinya. Selepas seseorang wanita mencapai akil baligh, satu ovum akan mencapai tahap kematangan setiap 28 hari di dalam ovari. Ovum tersebut kemudiannya akan memasuki tiub falopia. Proses ini dipanggil ovulasi. Selpas ovulasi, ovum tersebut akan bergerak ke tiub falopia.

Persenyawaan berlaku apabila ovum ibu bergabung dengan sperma bapa dia bahagian atas tiub falopia bersebelahan dengan ovari. Sekiranya ovum tersebut tidak disenyawakan dalam masa 48 jam selepas ovulasi, ia akan dikeluarkan sebaga haid. Manakal ovumyang disenyawakan oleh sperma dinamakan zigot. Kadangkala seseorang wanita akan menghasilkan lebih daripad satu telur, samada secara semulajadi ataupun dengan rangsangan dadah. Persenyawaan dua ovum ole dua sperma berbeza menghasilkan kebar dwizigot atau lebih dikelnali sebagai kembar bersaudara.

10

Jika ovum yang disenyawakan

oleh sperma bercerai kepada dua

bahgian, iaitu zigot mambahagi kepada dua dan setiap bahgian melalui pembahagian sel dan berkembang menjadi dua individu yang serupa maka kembar monozigot atau serupa terhasil. Kembar monozigot terhasil daripada zigot yang sama, oleh itu dia mewarisi gen yang sama daripada ibu dan bapa. Peringkat prenatal ialah selam sembilan bulan dan terbahgi kepada tiga fasa, iaitu pembenihan (geminal stage), embrio dan fetal. Awal kanak-kanak (2-6 tahun) Awal kanak-kanak biasanya bermula daripada dua hingga enam tahun. Pada peringkat ini, kadar pertumbuhan fizikal perlahan jika dibanding dengan pertumbuhan pada tahun pertama kanak-kanak tersebut. Ketinggian kanakkanak pada perigkat ini dua kali ketinggiannya semasa lahir dan berat badannya mungkin empat kali ganda. Otot-otot besar sydah berkembang tetapi otot-otot halus belum

berkembang dengan sempurna. Kajian menunjukkan kadar perkembangan kanak-kanak perempuan pada peringkat ini lebih cepat daripada perkembangan kanak-kanak lelaki. Perubahan dalam kebolehan psikomotor mengikut aturan, misalnya seorang kanak-kanak boleh berlari terlebih dahulu sebelum dia boleh belajar bergerak menggunakan kasut roda. Kanak-kanak (7-12 tahun) Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat sebelum ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini lebih bercorak penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada. Pada peringkat ini, pertumbuhan gigi kakal bermula dan gigi susu diganti. Ketinggian kanak-kanak perempuan bertambah pada umur 8 sehingga 10 tahun
11

dan mencapa tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian kanak-kanak lelaki ual bertambah apabila mereka be\rumur antara 10 hingga 12 tahun dan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun. Pada umumnya kanak-kanak menjadi lebih kurus. Pada umur 11 tahun apabila kanak-kanak menghampiri akil baligh, kanak-kanak kelihatan lebih kuat, cepat dan mempunyai keupayaan untuk fokus kepada aktiviti atau tugasan yang diberi keppada meraka. Perkembangan otot-otot halus, keordinasi mata dan tangan sudah mencukupi untuk kanak-kanak menulis degan lebih kemas, belajar bermain alatalat muzik seperti piano dan biola, manjahit, manait , mebina model,belajar gimnastik, berenang, tenis dan olahraga. Kanak-kanak lelaki lebih cenderung kepada permainan lasak misalnya permainan di padang.

Awal remaja (12-15 tahun) Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini adalah cepat dan pesat, sam seperti kadar perkembangan semasa bayi. Perubahan fizikal fizikal seperti ketnggian, saiz dan bentuk badan mula ke arah dewasa. Perubahan saiz bagi remaja perempuan berlaku dengan cepat bermula satu atau dua tahun sebelum mancapai akil baligh. Apabila mencapai akil baligh, bentuk badan remaja perempuan mula menunjukan sifat kewanitaannya dan bulu ketiak mula tumbuh. Remaja lelaki yang mencapai akil baligh akan melalui perubahan suara atau ‘suara pecah’. Tubuh badannya bertambah tegap, buku ketiak dan misai mula kelihatan. Perubahan ketinggiandan akil baligh berlaku pada remaja perempuan terlebih dahulu sebalum remaja lelaki, namun tempoh pertumbuhan lelaki semas mencapai akil baligh lebih lama. Pertumbuhan otot lebih ketara pada remaja

12

lelaki dan akibatnya mereka pada umumnya lebih kuat secara fizikal berbanding dengan remaja perempuan.

5.0

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi Swiss yang hidup pada tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, bererti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata —skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya— dalam tahapantahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti, tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan), teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak

13

untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia:
• • • •

Peringkat sensorimotor (usia 0–2 tahun) Peringkat praoperasi (usia 2–7 tahun) Peringkat operasi konkrit (usia 7–11 tahun) Peringkat operasi formal (usia 11 tahun sampai dewasa)

Peringkat sensorimotor Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Peringkat sensorimotor adalah peringkat pertama dari empat peringkat. Piaget berpendapat bahawa tahap ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahap:
1. Sub-tahap skema refleks, muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan

berhubungan terutama dengan refleks.
2. Sub-tahap fase reaksi sirkular primer, dari usia enam minggu sampai empat

bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan.
3. Sub-tahap fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara usia empat sampai

sembilan

bulan

dan

berhubungan

terutama

dengan

koordinasi

antara

penglihatan dan pemaknaan.
4. Sub-tahap koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul dari usia sembilan sampai

dua belas bulan, saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeza walau dilihat dari sudut berbeza (permanensi objek).
5. Sub-tahap fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia dua belas sampai

lapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan.
6. Sub-tahap awal representasi simbolik, berhubungan terutama dengan tahap

awal kretiviti. Peringkat praoperasi
14

Tahap ini merupakan tahap kedua dari empat tahap. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget biasanya menunjukkan bahawa setelah akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran (Pra)Operasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objekobjek. Ciri dari tahap ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahap ini, anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris: anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeza-beza atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeza-beza. Menurut Piaget, peringkat pra-operasi mengikuti peringkat sensorimotor dan muncul antara usia dua sampai enam tahun. Dalam tahap ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan logis. Di permulaan tahap ini, mereka cenderung egosentris, iaitu, mereka tidak dapat memahami tempat di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Tetapi seiring pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. Anak memiliki fikiran yang sangat imaginatif di saat ini dan menganggap setiap benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. Peringkat operasi konkrit Tahap ini adalah tahap ketiga dari empat tahap. Muncul antara usia enam sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Prosesproses penting dalam tahap ini adalah: Pengurutan—kemampuan untuk menilai objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeza ukuran, mereka dapat membezakannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Klasifikasi—kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahawa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lain ke dalam rangkaian
15

tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan bahawa semua benda hidup dan berperasaan) Decentering—anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu

permasalahan untuk boleh memecahkannya. Sebagai contoh anak tidak akan lagi menganggap bekas lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding bekas kecil yang tinggi. Reversibility—anak mulai memahami bahawa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4+4 sama dengan 8, 8-4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Konservasi—memahami bahawa kuantiti, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi bekas yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeza, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi bekas lain. Penghilangan sifat Egosentrisme—kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berfikir dengan cara yang salah). Sebagai contoh, tunjukkan komik yang memperlihatkan Azman menyimpan boneka di dalam kotak, lalu meninggalkan ruangan, kemudian Ujang memindahkan boneka itu ke dalam laci, setelah itu baru Azman kembali ke ruangan. Anak dalam tahap operasi konkrit akan mengatakan bahawa Azman akan tetap menganggap boneka itu ada di dalam kotak walau anak itu tahu bahwa boneka itu sudah dipindahkan ke dalam laci oleh Ujang. Peringkat operasi formal Tahap operasi formal adalah peringkat terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah kemampuan untuk berfikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke
16

dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berfikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit. Informasi umum mengenai tahap-tahap Keempat tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Walau tahap-tahap itu biasanya dicapai dalam usia bervariasi tetapi urutannya selalu sama. Tidak ada tahap yang diloncati dan tidak ada urutan yang mundur.


Universal (tidak terkait budaya) Biasanya digeneralisasi: representasi dan logika dari operasi yang ada dalam diri seseorang berlaku juga pada semua konsep dan isi pengetahuan

• •

Tahap-tahap tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi secara logis Urutan tahap bersifat hirarki (setiap tahap mencakup elemen-elemen dari tahap sebelumnya, tapi lebih terdiferensiasi dan terintegrasi)

Tahap merepresentasikan perbezaan secara kualitatif dalam model berfikir, bukan hanya perbedaan kuantitatif

Proses perkembangan Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan berinteraksi tersebut, seseorang akan memperoleh skema. Skema berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental mahupun fizik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui sesuatu. Sehingga dalam pandangan Piaget, skema mencakup baik kategori pengetahuan mahupun proses perolehan pengetahuan tersebut. Seiring dengan pengalamannya mengeksplorasi lingkungan, informasi yang baru didapatinya digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti skema yang sebelumnya ada. Sebagai contoh, seorang anak mungkin memiliki skema tentang sejenis binatang, misalnya dengan burung. Bila pengalaman awal anak berkaitan dengan burung kenari, anak kemungkinan beranggapan bahawa semua burung adalah kecil, berwarna kuning, dan mencicit. Suatu saat, mungkin anak melihat seekor burung

17

unta. Anak akan perlu memodifikasi skema yang ia miliki sebelumnya tentang burung untuk memasukkan jenis burung yang baru ini. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Dalam contoh di atas, melihat burung kenari dan memberinya label "burung" adalah contoh mengasimilasi binatang itu pada skema burung si anak. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali. Dalam contoh di atas, melihat burung unta dan mengubah skemanya tentang burung sebelum memberinya label "burung" adalah contoh mengakomodasi binatang itu pada skema burung si anak. Melalui kedua proses penyesuaian tersebut, sistem kognisi seseorang berubah dan berkembang sehingga boleh meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya. Proses penyesuaian tersebut dilakukan seorang individu kerana ia ingin mencapai keadaan equilibrium, iaitu berupa keadaan seimbang antara struktur kognisinya dengan pengalamannya di lingkungan. Seseorang akan selalu berupaya agar keadaan seimbang tersebut selalu tercapai dengan menggunakan kedua proses penyesuaian di atas. Dengan demikian, kognisi seseorang berkembang bukan kerana menerima

pengetahuan dari luar secara pasif tapi orang tersebut secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Isu dalam perkembangan kognitif Isu utama dalam perkembangan kognitif serupa dengan isu perkembangan psikologi secara umum. Tahap perkembangan

Perbezaan kualitatif dan kuantitatif

Terdapat kontroversi terhadap pembahagian tahap perkembangan berdasarkan perbezaan kualitas atau kuantitas kognisi.
18

Kontinuitas dan diskontinuitas

Kontroversi ini membahas apakah pembahagian tahap perkembangan merupakan proses yang berlanjutan atau proses terputus pada tiap tahapnya.

Homogenitas dari fungsi kognisi

Terdapat perbezaan kemampuan fungsi kognisi dari tiap individu Natur dan nurtur Kontroversi natur dan nurtur berasal dari perbezaan antara filsafat nativisme dan filsafat empirisme. Nativisme mempercayai bahawa pada kemampuan otak manusia sejak lahir telah dipersiapkan untuk tugas-tugas kognitif. Empirisme mempercayai bahwa kemampuan kognisi merupakan hasil dari pengalaman. Stabiliti dan kelenturan dari kecerdasan Secara relatif kecerdasan seorang anak tetap stabil pada suatu darjat kecerdasan, namun terdapat perbezaan kemampuan kecerdasan seorang anak pada usia 3 tahun dibandingkan dengan usia 15 tahun. Sudut pandang lain Pada saat ini terdapat beberapa pendekatan yang berbeza untuk menjelaskan perkembangan kognitif.

Teori perkembangan kognitif neurosains

Kemajuan ilmu neurosains dan teknologi memungkinkan mengaitkan antara aktiviti otak dan perilaku. Biologis menjadi dasar dari pendekatan ini untuk menjelaskan perkembangan kognitif. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk dapat mengantarai pertanyaan mengenai umat manusia yaitu

1. Apakah hubungan antara pemikiran dan tubuh, khususnya antara otak

secara fisik dan mental proses
2. Apakah filogeni atau ontogeni yang menjadi awal mula dari struktur

biologis yang teratur • Teori Konstruksi pemikiran-sosial
19

Selain biologi, konteks sosial juga merupakan salah satu sudut pandang dari perkembangan kognitif. Perspektif ini menyatakan bahawa lingkungan sosial dan budaya akan memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan kognisi dan pemikiran anak. Teori ini memiliki implikasi langsung pada dunia pendidikan. Teori Vygotsky menyatakan bahawa anak belajar secara aktif lebih baik daripada secara pasif. Tokoh-tokohnya diantaranya Lev Vygotsky, Albert Bandura, Michael Tomasello

Teori Theory of Mind (TOM)

Teori perkembangan kognitif ini percaya bahwa anak memiliki teori maupun skema mengenai dunianya yang menjadi dasar kognisinya. Tokoh dari ToM ini diantaranya adalah Andrew N. Meltzoff

6.0

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEY VYGOTSKY

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) merupakan ahli psikologi Rusia. Beliau mendalami bidang ilmu perubatan dan kemudian beralih kepada pengaijian undang – undang dan pada masa yang sama mendalami bidang kesusasteraan. Penerbitan dan kajian beliau yang mendapat perhatian bertajuk “The Psychology of Art”. Vygotsky mengemukakan ada empat prinsip kunci dalam pembelajaran, iaitu: (1) penekanan pada hakikat sosio-kultural pada pembelajaran (the sosiocultural of learning) (2) (3) (4) zona perkembangan terdekat (zone of proximal development) pemagangan kognitif (cognitive appreticeship) perancahan (scaffolding).

Keempat prinsip tersebut secara singkat dijelaskan berikut ini. Prinsip pertama menurut Vygotsky siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa
20

dan teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Prinsip kedua menurut Vygotsky dalam proses perkembangan kemampuan kognitif setiap anak memiliki apa yang disebut zona perkembangan proksimal (zone of proximal development) yang didefinisikan sebagai jarak atau selisih antara tingkat perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi yang bisa dicapai si anak jika ia mendapat bimbingan atau bantuan dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten. Prinsip ketiga menurut Vygotsky adalah pemagangan kognitif, iaitu suatu proses dimana seorang siswa belajar setahap demi setahap akan memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan seorang ahli. Seorang ahli bisa orang dewasa atau orang yang lebih tua atau teman sebaya yang telah menguasai permasalahannya. Prinsip keempat menurut Vygotsky adalah perancahan atau scaffolding, merupakan satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan pembelajaran sosial Vygotsky. Perancahan berarti pemberian sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian secara perlahan bantuan tersebut dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggungjawab setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Berdasarkan huraian di atas, maka implikasi utama dari teori Vygotsky terhadap pembelajaran adalah kemampuan untuk mewujudkan tatanan pembelajaran kooperatif dengan dibentuk kelompok-kelompok belajar yang mempunyai tingkat kemampuan berbeda dan penekanan perancahan dalam pembelajaran supaya siswa mempunyai tanggungjawab terhadadap pelajar.

21

70

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIF PERINGKAT KANAK-KANAK
7.1

PERKEMBANGAN FIZIKAL fizikal merujuk kepada fungsi perubahan saiz fizikal, badan kadar dan

Perkembangan pertumbuhan

bahagian-bahagian

badan,

anggota-anggota

perawakan manusia (Woolfolk & Margetts, 2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks mengikut tahap umur serta keupayaan mereka. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkahlaku kanakkanak secara langsung dan tidak langsung ( Hurlock, 1978). Secara langsung, perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya yang lain dalam sukan atau permainan. Jika kanak-kanak tersebut tidak dapat bersaing, ia mungkin akan menyebabkan mereka tersisih daripada rakan sebaya. Secara tidak langsung, perkembanagn fizikal akan mempengaruhi keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan personalitinya. Jika diperhatikan perkembangan fizikal secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani menunjukkan sifat pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Daripada masa dilahirkan sehingga kepada umur dua tahun, terdapat zaman pertumbuhan cepat. Kemudian diikuti oleh zaman pertumbuhan dan perkembangan yang lambat sehingga ke peringkat sebelum baligh yang bermula daripada biasanya di antara umur 8 sehingga 11 tahun. Daripada masa permulaan baligh terdapat pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang melonjak-lonjak. Peringkat ini berakhir dengan pencapaian baligh yang mutlak iaitu pada masa kanak-kanak berumur 15 tahun

22

atau 16 tahun. Selepas itu, pertumbuhan jasmani terhenti dan mendatar sehingga ke peringkat dewasa. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah fizikal atau kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal, gerak-geri mereka akan terbatas. Ketidakupayaan boleh berbentuk neurologi yang melibatkan otak, spinal cord atau urat saraf yabg rosak. Ia juga boleh merujuk kepada kelukaan ortopedik yang melibatkan luka pada tulang, sendi, dan otot-otot. Gangguan neurologi dapat mempengaruhi kecerdasan pertuturan. Kanak-kanak yang mengalami kelemahan fizikal senang diperhatikan kerana gaya mereka berjalan ataupun mereka menggunakan alat-alat khusus seperti kereta tolak, tongkat penyokong atau sendi-sendi palsu. Dalam prinsip asas perkembangan fizikal, perkembangan kanak-kanak bermula dari kepala dan berunsur ke kaki. Selepas kelahiran, saiz kepala seorang bayi berkembang dahulu diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Seorang kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepalanya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan lengan dan seterusnya kaki. Arah perkembanagn bayi juga berlaku daripada tengah badan dan berterusan ke luar. Perkembangan bermula dari tulang belakang dan menuju kearah luar badan. Pada peringkat pre-natal, jantung dan organ-organ terbentuk dahulu sebelum kaki dan tangan. Otot halus pada jari tangan dan kaki merupakan bahagian akhir dalam perkembangan fizikal badan. Maklumat yang saya peroleh dari Sekolah Kebangsaan Seri Makmur, Sungai Besar, Selangor bagi perbezaan purata fizikal kanak-kanak dari peringkat umur 6 hingga 12 tahun adalah seperti dalam jadual berikut:MURID UMUR 6 TAHUN

23

MURID UMUR 7 TAHUN

MURID UMUR 8 TAHUN

24

MURID UMUR 9 TAHUN

MURID UMUR 10 TAHUN

25

MURID UMUR 11 TAHUN

MURID UMUR 12 TAHUN

UMUR (tahun) 6 7 8

SAIZ (cm) 56 54.33 55

PINGGANG SAIZ KEPALA BERAT (kg) (cm) 49.67 51.5 50.3
26

TINGGI (cm)

18.33 16.33 18.67

109.17 123.17 119.33

9 10 11 12

53 58.83 54.5 59

50.5 52.17 51.5 50.67

22.33 29.33 29 32.33

126.67 135 136.67 139.33

JADUAL 1: Perkembangan Fizikal Kanak-kanak (purata)

Jadual 1 menunjukkan data yang diperolehi bagi purata saiz pinggang, purata saiz kepala, purata tinggi dan purata berat bagi kanak-kanak berumur antara 6 hingga 12 tahun. Ujian dijalankan terhadap 3 orang kanak-kanak bagi setiap peringkat umur.

GRAF 1: Saiz pinggang kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

Graf 1 menunjukkan graf bagi saiz pinggang kanak-kanak tersebut. Bentuk graf tidak konsisten dan terdapat turun naik kerana saiz pinggang kanak-kanak tersebut tidak bertambah berdasarkan pertambahan umur. Ini kerana ada kanak-kanak yang bertubuh gempal dan mempunyai saiz pinggang yang lebih besar walaupun umurnya masih kecil. Tetapi saiz pinggang kanak-kanak berumur 12 tahun adalah lebih besar daripada kanak-kanak berumur 6 tahun.

GRAF 2: Saiz kepala kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

27

Graf 2 menunjukkan saiz kepala kanak-kanak tersebut. Setiap umur bagi kanakkanak tersebut tidak menunjukkan perbezaan saiz kepala yang banyak. Saiz kepala mereka adalah antara 49cm sehingga 51cm. Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat umur sebelum 7 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat 6 hingga 12 tahun ini lebih bercorak penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor sedia ada. Maka, pertumbuhan saiz kepala dan saiz pinggang tidak begitu ketara.

GRAF 3: Berat kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

GRAF 4: Tinggi kanak-kanak dari umur 6 hingga 12 tahun.

Graf 3 adalah graf bagi menunjukkan perubahan berat dan graf 4 menunjukkan perubahan tinggi bagi kanak-kanak tersebut. Kedua-dua graf tersebut menunjukkan kenaikan pada paksi-y mengikut peningkatan umur kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak berumur 12 tahun mempunyai tinggi dan berat yang lebih berbanding dengan umur kanak-kanak yang lain. Ketinggian kanak-kanak perempuan akan bertambah pada umur 8 sehingga 10 tahun dan mencapai tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian kanak-kanak lelaki pula mula bertambah apabila mereka berumur antara 10 sehingga 12 tahun dan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun.

28

7.2

PERKEMBANGAN KOGNITIF Ujian-ujian kognitif yang saya jalankan semasa Pengalaman Berasaskan

Sekolah (PBS) adalah seperti berikut:UJIAN 1:1. 2 baris gula-gula disusun sama panjang dan setiap baris mempunyai 5 biji gulagula. 2. Kemudian salah satu baris gula-gula itu dipanjangkan. 3. Soalan yang ditanya: Adakah bilangan gula-gula bagi kedua-dua baris masih sama?

29

RAJAH 1: Gula-gula dirapatkan.

RAJAH 2: Baris gula-gula yang kedua dijarakkan.

UJIAN 2:1. Dua helai kertas yang sama panjang disusun dalam dua baris. 2. Kemudian sehelai kertas itu dipotong kepada beberapa bahagian. 3. Soalan: Adakah kertas yang telah dipotong mempunyai panjang yang sama dengan kertas yang tidak dipotong apabila panjang setiap kertas yang dipotong dicampurkan?

RAJAH 3: Dua kertas yang sama panjang.

30

RAJAH 4: Sehelai dari kertas tersebut dipotong. UJIAN 3:1. Dua buah gelas A dan B diisi dengan air yang sama banyak. 2. Kemudian air dari gelas B dituang ke dalam gelas C yang lebih panjang dan tirus. 3. Soalan: Adakah jumlah air dalam gelas A dan C masih sama banyak?

C

A

B

A C

RAJAH 5: Gelas A, B dan C.

KEPUTUSAN UJIAN:UMUR UJIAN 1 • 6 • Menjawab soalan dengan salah. Bilangan gula-gula yang dijarakkan lebih banyak. • UJIAN 2 • Menjawab soalan dengan salah. Kertas dipotong panjang. yang lebih • UJIAN 3 • Menjawab soalan dengan salah. Air dalam gelas C lebih berbanding lebih tinggi. • 7 Dapat soalan betul. menjawab dengan • • Menjawab soalan dengan salah. Kertas dipotong panjang.
31

banyak gelas

A kerana aras air • •

Menjawab soalan dengan salah. Air dalam gelas C lebih berbanding banyak gelas

yang lebih

A kerana aras air lebih tinggi. • 8 Dapat soalan betul. menjawab dengan • • Menjawab soalan dengan salah. Kertas dipotong panjang. yang lebih • • Menjawab soalan dengan salah. Air dalam gelas C lebih berbanding lebih tinggi. • 9 Dapat soalan betul. menjawab dengan • Dapat soalan betul. menjawab dengan • • Menjawab soalan dengan salah. Air dalam gelas C lebih berbanding lebih tinggi. • 10 Dapat soalan betul. menjawab dengan • • Menjawab soalan dengan salah. Kertas dipotong panjang. 11 • Dapat soalan betul. 12 • Dapat soalan betul. menjawab dengan • menjawab dengan • Dapat soalan betul. Dapat soalan betul. menjawab dengan • menjawab dengan • Dapat soalan betul. Dapat soalan betul. menjawab dengan menjawab dengan yang lebih • Dapat soalan betul. menjawab dengan banyak gelas banyak gelas

A kerana aras air

A kerana aras air

JADUAL 3: Keputusan ujian kognitif bagi kanak-kanak 6 tahun hingga 12 tahun.

32

8.0

IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN KOGNITIF

Daripada apa yang dilihat, kesimpulan yang boleh saya buat berdasarkan pemerhatian dan langkah-langkah yang telah diambil semasa menjalankan tugasan ini ialah kita haruslah memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka alternatif penyelesaian dan membuat hipótesis. Kita haruslah memberi lebih banyak peluang untuk pelajar menyelesaikan masalah sendiri. Apa yang perlu kita bantú adalah membimbing pelajar untuk membuat anadaian – andaian penyelesaian dan meneroka jalan penyelesaian. Kita juga haruslah mengemukakan konsep yang luas tidak hanya terikat dengan fakta. Hendaklah membiarkan pelajar meneroka dan mengkaji sendiri konsep tersebut. Kita juga hendaklah menerima pendapat pelajar dan bimbing pelajar untuk belajar menerima pendapat orang lain.

33

9.0

RUMUSAN DAN CADANGAN

Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang telah dibuat, jelas di sini bahawa penekanan terhadap perkembangan fizikal dan kognitif perlu dititik beratkan kerana ia penting untuk perkembangan kanak-kanak. Sekiranya pendidikan ini diabaikan, kemungkinan kanak-kanak akan bersifat rendah diri dan cuba menjauhkan diri daripada individu lain. Jika perkara ini terjadi, kanak-kanak tersebut akan bersifat pasif bertentangan apa yang dituntut oleh kehidupan masyarakat kita. Kita boleh membuat andaian di sini sekiranya kanak-kanak mempunyai perkembangan fizikal dan kognitif yang baik, mereka akan dapat menyemai sikap yakin terhadap diri mereka. Mereka juga dapat berkomunikasi baik dengan masyarakat kerana mereka mempunyai keyakinan untuk bergaul dengan individu yang sebaya dengan mereka atau pun lebih tua dari mereka. Kanak-kanak yang mempunyai perkembangan yang baik akan mempunyai rakan yang ramai dan mudah untuk mereka menjalankan sesuatu aktiviti. Untuk memastikan semua ini dapat berjalan dengan lancar, guru merupakan individu yang paling penting dalam memainkan peranan mereka. Guru haruslah menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selesa untuk muridmuridnya di samping menyediakan alat bantuan mengajar yang mencukupi. Kanakkanak juga perlu diberi peluang untuk memperkembangkan sosio-emosi mereka dengan memberi peluang untuk menyatakan pendapat mereka. Secara tidak langsung, ia dapat mewujudkan keyakinan di dalam di kanak-kanak untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap sesuatu perkara kepada orang lain. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dengan memberi peluang kepada anak-anak untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Jangan biarkan mereka terabai dan bimbing mereka untuk membentuk sosio-emosi mereka supaya berada di tahap yang lebih baik. Sekiranya anak-anak terdedah dengan persekitaran dan sosio-emosi yang baik, mereka akan dapat membentuk jati diri dan personaliti serta keperibadian yang baik.

34

Secara tidak langsung, Malaysia akan mempunyai masyarakat yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang selara dengan yang dikehendaki oleh Perdana Menteri Malaysia.

REFLEKSI Bersyukur ke hadrat ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan kerja kursus Perkembangan Kanak - Kanak pada masa yang telah ditetapkan. Saya, Afiq Syazwan mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pensyarah dan terutama sekali kepada pensyarah kursus ini kerana telah membantu dalam memberi maklumat sepanjang menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada para rakan yang secara tidak langsung turut membantu dalam menyiapkan tugasan yang telah diberi. Saya telah merancang dengan teratur dalam menyiapkan tugasan ini. Pada permulaan saya mendapat tugasan ini, saya dan rakan-rakan telah bersama-sama mengumpul maklumat di perpustakaan. Disebabkan saya dan rakan-rakan mendapat tugasan sehari sebelum cuti pertengahan semester, saya tidak dapat mengumpul maklumat yang banyak daripada perpustakaan. Namun, saya tetap meminjam buku berkaitan dengan tugasan untuk dibawa pulang. Selepas berjaya menyiapkan tugasan ini, secara tidak langsung dapat membantu saya dalam mengulang kaji subjek ini. Saya juga mendapat gambaran yang semakin jelas mengenai perkembangan kanak - kanak. Faktor perkembangan murid

35

memang perlu diketahui oleh saya sebagai seorang bakal guru agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan jayanya. Saya berbangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai dasar pendidikan yang bagus dan sentiasa diperbaharui ke arah penambahbaikan dan sejajar dengan pembangunan yang sedang diharungi.

BIBLIOGRAFI

1) Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008), Perkembangan Kanak-

Kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun, Kuala Lumpur, Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.
2) http://teoripiaget.blogspot.com

3) http://perkembangan.blogspot.com/2007/02/perkembangan-kanak-kanak-dariaspek_23.html 4) http://el-children.blogspot.com/2007/03/perkembangan-kognitif_23.html

36