Pengenalan ilmu usuluddin

Ruang lingkup perbicaraan dan perbincangan mengenai Ilmu Usuluddin atau Ilmu Tauhid ini ialah berkisar pada perkara-perkara berikut; • • • • • • • • • • • • • • Ilmu Akal Sifat-sifat yang Wajib, yang Mustahil, Yang Harus bagi Allah Sifat Sifat Ketuhanan dan makna Ketuhanan Perbezaan makna Allah dan makna Ketuhanan Hakikat Ketuhanan Kenal Sifat Istigna' dan Iftikor Allah dan perkara-perkara yang melazimi kedua-duanya. Boleh membezakan Itiqad Jabariah, Muktazilah, Qadairiah, Syiah dan Ahli Sunnah Wal-Jammah(Imam Abu Hassan Ass'ari dan Imam Maturidhi) Boleh memahami pembahagian sifat-sifat Allah kepada Nafsiah, Salbiah, Maani dan Maknuwiyah. Menguasai Sifat-sifat Allah yang berada dalam Martabat Zat, Martabat Sifat, dan Martabat Asma. Tahu apa yang dinafikan dan diisbatkan dalam kalimah Syahadah. Faham dan jelas mengenai takluk-takluk semua sifat Maani. Perbezaam makna dan maksud antara 'Itiqad dan Syuhud. Mengenal sifat-sifat benda baru seperti jauhar, jisim, jirim dan 'aradh serta lainnya. Dan yang lain-lainnya berkaitan dengan pengajian Ilmu Usuluddin.

Sumber : http://suluk98.tripod.com