PEMUDA DAN PERUBAHAN

Muhammad Shakirin Shaari

Sekolah Hira’ Kelang Disember 2003.

KANDUNGAN
 Pengenalan  Memahami Perubahan  Memahami Agen Perubah  Pemuda dan Perubahan  Kesimpulan

PENGENALAN

Mengapa mesti berubah ? Sunnah kehidupan Peningkatan mesti melalui perubahan Suruhan Allah - Hadis

MEMAHAMI PERUBAHAN
• • •
Keperluan kepada perubahan (Taghyir) dalam alam Islami hari ini Bentuk dan ciri perubahan yang perlu Kaedah asas taghyir kita

Keperluan kepada Taghyir dalam alam Islami hari ini
1. Memahami keadaan umat hari ini    Umat kehilangan khilafah Umat kehilangan Fikrah Di antara kewajipan dan kemampuan umat

Dharuriyah at Taghyir - Taghyir ialah keperluan yang mendesak dan wajib

2. Suruhan Allah supaya melaksanakan taghyir “ Perangilah mereka (musyrikin) hingga tiada lagi fitnah dan seluruh deen itu kembali kepada Allah “ Maksud Al-qur-an 2:193 3. Sunnah Rasul – perjuangan untuk merubah
1. Permintaan Quraish supaya jangan ubah sistem hidup mereka pada Rasul dijawab dengan al-kaafirun 2. Hadis Bulan dibahu kiri, matahari dibahu kanan…

Keadaan Siyasah Umat
Rasul SAW dan Khulafa-urRashidin (622 – 661 AD) Khilafah Ummaiyah (661 – 750 AD) Khilafah Abbasiyah (750 – 1258 AD)

SERANGAN TARTAR – Keruntuhan Khilafah Pertama (1258 AD) Khilafah Osmaniyah – Khilafah terakhir (1290-1924 AD)

PERANG DUNIA I – Keruntuhan Khilafah Kedua (1924 AD)

WATAN ISLAM hingga 661 AD (Khulafa’ arRasyidin)

Watan Islam – Ummayah – 750 AD

Watan Islam – ABBASIYAH – 900 AD

Watan Islam – selepas serangan Tartar – 1300 AD

Watan Islam – Othmaniyah 1500 AD

Kesan Kehilangan Khilafah
1. Islam kehilangan kedaulatan. Penguasaan salib 2. Kewujudan Israel menjadi kukuh 3. Urusan umat Islam ditentukan oleh kuffar 4. Perlaksanaan syari-at dalam seluruh aspek kehidupan terhenti 5. Kemunduran umat dari segi fikrah dan aqidah

Akibatnya…
“ Sistem Pendidikan Jahiliyah dan taghut ciptaan Yahudi dan Kristian dan materialisme itu telah melahirkan kijang-kijang yang pengecut. Mereka tidak lagi menerkam, sebaliknya melepaskan diri dari keazaman serta bersegera membolos diri dari tanggungjawab. Inilah jenerasi baru dari putra-putra Islam. Mereka itu adalah anak-anak singa yang bertukar menjadi kijang yang pengecut. Sebenarnya mereka itu adalah putera-putera muslimin yang merdeka. Mereka diperhambakan lalu mereka bergembira…. Rancangan mereka terus berjalan sehingga kita dapati sesetengah orang yang ikhlas lebih cenderung untuk beruzlah…. “

Muhammad Ahmad ar-Rasyid – Al Muntalaq

“ Kehinaan yang menimpa manusia yang disebabkan oleh orang lain atau faktor luaran, cepat sembuh dan mudah dihapuskan. Sebaliknya jika kehinaan itu timbul dari dari dalam diri dan terbit dari hati, ia adalah penyakit yang sangat merbahaya dan merupakan kematian yang tidak disedari….” “ Lalu Firaun memperbodoh (menyesatkan) kaumnya, lalu mereka mengikutnya. Sesungguhnya mereka itu kaum yang fasik “ (az-Zukhruf : 54)
Kel yan uarla h g per terti dari h id den ang pu d ka p i da up gan la jah me iliy m yan njad gb i M ah ena u r ! slim

Kewajipan – Al Haj 78

Kemampuan Ummat

Waqe’ Ummat:
1. 90 % pelarian dunia ialah Muslim 2. Peratusan masalah sosial yang ultra tinggi di kalangan Muslim e.g.
“ kajian di dua rumah pangsa di KL pada rmnaja 15 tahun 1993 tentang apa yang mereka buat lepas sekolah… 90% remaja Cina pulang terus ke rumah 72% remaja India pulang terus 5.8% remaja Melayu pulang terus.”

3. Indeks Korupsi yang tertinggi di dunia lebih 50% dari negara Islam

Bentuk dan ciri perubahan yang perlu
1. Perubahan Syumul – menyeluruh • • • Meruntuhkan segala asas masyarakat Jahiliyah, mendirikan asas Islam untuk melaksanakan peranannya kembali mengubah jiwa manusia sebagai asas Islam mesti menjadi penguasa hidup manusia dan alam

2.

Perubahan berasas Aqidah • Untuk pelaksanaan ubudiyah manusia sepenuhnya kepada Allah - kata-kata Rubai’e bin Amir • Untuk memampu kan kembali ummat Islam menjadi guru Alam • Perubahan atas asas ugama

3. Perubahan Berperikemanusiaan • Perubahan Islam menghasilkan keadilan

PERUBAHAN BEGINI PASTI AKAN DITENTANG OLEH SISTEM YANG SEDANG MENGUASAI HIDUP MANUSIA …

Kaedah asas taghyir kita
Perubahan Islam berasaskan perubahan manusia… • Pembentukan fard Muslim • Pembentukan Baitul Muslim • Pembentukan Mujtama’ Muslim • Pembentukan Daulah Islam • Pembebasan Watan • Uztaz al – A’lam

MEMAHAMI AGEN PERUBAH
• •
Kelebihan pelaksana taghyir Persediaan untuk menjadi perubah

Kelebihan pelaksana taghyir
Hadis Rasul SAW: Islam bermula sebagai suatu yang dagang, ia akan kembali dagang. Berbahagialah mereka yang dagang (dari kalangan ummatnya).

Persediaan untuk menjadi perubah
Tugas yang sebesar ini memerlukan anta mempersiapkan apa? Kisah Muhammad Al Fatah

Persediaan Aqliyah Persediaan Qalb Persediaan Haraki
Membetulkan Dunia dengan Islam Memerlukan anda bersungguh-sungguh !!!

Persediaan Aqliyah

Saqafah Syar’iyah Saqafah Waqe’iyah

Saqafah Tanfiziyah

Persediaan Qalb
Al-Mudatsir 1- 7 Hadis ArBa-in an Nawawiy tentang Waliy Allah.

Memerlukan Bekalan: • • • • Zikrullah Taaluq bi kitabullah Muraqabah Allah – Hadis Muraqabah Allah Mujahadah AnNafs

Persediaan Haraki
Mengikat diri dengan jamaah yang terlaksana tarbiyah yang mantap di dalamnya

Melalui manhaj tarbiyah yang tertentu :
1. “ Melatih mereka mentaati dan beribadat kepada Allah: iaitu solah berjamaah, puasa bersama, haji bersama, menghadhiri majlis-majlis ilmu, zikir, mengingati mati serta mengikuti sunnah dan memperkukuhkan hubungan dengan kitab Allah baik dari segi bacaan, hafalan dan tafsiran serta iltizam dengan sunnah Rasul dan Khulafah ar-Rasyidin.”

Melatih mereka dengan uslub dakwah : uslub Taujih dan irsyad, uslub perbincangan secara objektif dan uslub Targhib dan penyampaian

Melatih mereka dalam soal tanzim, perencanaan, pentadbiran,kepimpinan dan segala mas-uliyah

Melatih mereka menanggung kesusahan, kepayahan dan menghadapi bahaya untuk kuatkan kecekalan mereka, kesabaran dan mengentalkan kemahuan mereka ….

PEMUDA DAN PERUBAHAN
• • • •
Mengapa pemuda ? Rukun kepemudaan Pemuda, perubahan dalam seerah Bentuk kehidupan di hadapan mu wahai pemuda Islam ?

Mengapa Pemuda ???
Tempoh muda ialah tempoh yang disuruh ‘rebut’ oleh Rasul Tempoh muda ialah tempoh penentuan hala hidup Tempoh muda ialah tempoh kemuncak kekuatan fizikal Tempoh kepemudaan ialah tempoh yang penuh keupayaan

Tempoh muda ialah tempoh yang ‘amat pendek’

“ Rebutlah lima perkra sebelum lima perkara : Usia muda sebelum tua Masa sihat sebelum sakit Kekayaan sebelum papa Hidup sebelum mati Lapang sebelum sibuk “ Al Hadis

“ Dan masa (kejadian dan kehancuran ) itu kami pergilirkan antara manusia

Qur-an 3:140 Setiap amalan itu ada puncaknya, setiap puncak ada surutnya, Maka siapa yang surutnya adalah pada sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk, dan sesiapa yang surutnya pada yang lain, bererti telah binasalah ia…” Hadis

Wahai Pemuda !
Setiap Fikrah itu akan berjaya apabila ia diperkuatkan dengan iman, dilengkapkan dengan keikhlasan yang mendalam untuk memperjuangkannya, Ditambah dengan semangat yang berkobar dan persediaan yang rapi untuk beramal dan berkorban dalam melaksanakannya. Pendekata iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan rukun-rukun khusus untuk para pemuda. Sebab asas iman ialah hati yang terang, asas ikhlas ialah jiwa yang bersih, asas semangat ialah perasaan yang mantap dan asas amal ialah azam yang kuat. Kesemua faktor-faktor ini tidak lain dan bukan ialah khusus untuk para pemuda. Dari sini ternyata bahawa para pemuda di kalangan setiap umat samada di zaman dahulu atau sekarang adalah merupakan tiang seri kebangkitan umatnya.

Rukun kepemudaan
• • • •
• • • •

iman, ikhlas, semangat dan amal
asas iman ialah hati yang terang, asas ikhlas ialah jiwa yang bersih, asas semangat ialah perasaan yang mantap dan asas amal ialah azam yang kuat.

Pemuda, perubahan dalam sejarah

• • • •

Mus’ab bin Umair – tunggak dakwah di Madinah Sa’ad bin Abi Waqas – dan ibunya Saiyyidina Ali Abi Talib Usamah bin Zaid – Panglima Tentera remaja

Bentuk kehidupan di hadapan mu wahai pemuda Islam …
Pesanan Imam Banna pada kumpulan Dr. Salim ketika mereka berumur 16 tahun…

Jadilah Lelaki Sejati …
Masa remajamu pendek, kamu mesti menjadi lebih baik dari jenerasi kami…

Profil hidup insan …

0 tahun
‘Suruhan’ solah

masa bermain –

7 tahun
asas fardhu ain dan akhlaq mulia

Masa ‘rotan’ bermula – Kewajiban solah bermula – teman orang dewasa dan pengikut mereka –

10 tahun
Berlatih secara praktik untuk melaksanakan kewajipan muslim

13-15 tahun
Melalui proses tarbiyah dan pembentukan persediaan asas sebagai perubah

Tempoh penentuan hala hidup

18-19 tahun 25 tahun
Era tarbiyah jamaah yang utama

Rasul Berkahwin

Pembinaan infrastruktur asas untuk menjadi perubah – keluarga, kerja Menjadi Rasul Rasuil Wafat

40 tahun
Era tanfiz yang maksima

63 tahun
Penasihat jenerasi muda dakwah

KESIMPULAN
“Jenerasi muda ialah rahsia kehidupan ummat dan sumber matair kebangkitannya. Sejarah ummat ialah sejarah para tokoh yang dilahirkannya, yang memiliki aqliyah yang kuat dan ruh yang membara. Kuat lemahnya umat sesungguhnya diukur dari sejauh mana kemampuan ‘rahim’ umat itu melahirkan tokoh – tokoh yang memenuhi syarat riajl yang sebenarnya…” Imam Banna – Hal Nahnu Qaumun Amaliyun
Langk ah y an g meme rlukan besar itu hati ya iman y ng k u a ang te t dan guh… benar merek sahaja a y an g akan m ampu…

Wahai Pemuda !
Seruan yang pertama sekali kepada tugas ini untuk kamu iaitu hendaklah kamu percaya kepada diri sendiri, hendaklah kamu mengetahui kedudukan kamu dan kamu yakin bahawa kamu adalah para pemimpin dunia jika sekiranya kamu mahu musuh-musuh kamu menjadi hina. …. Tentukanlah wahai pemuda iman kamu, matlamat dan tujuan kamu…”

Imam Al-Banna – Ayyuha Asyabab

Dan Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk mu di dlam agama ini satu kesempitan. (Ikutilah) agama bapamu Ibrahim. Dia (Allah) menamakan kamu sekelian muslim dari dahulu dan (begitu pula) di dalam (alqur-an) ini, supaya Rasul menjadi saksi atas dirimu dan kamu menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah solah, tunaikanlah zakat dan berpeganglah pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik penolong.

Al-Hajj 78:

Kata-Kata RuBai’e Bin Amir pada Rustam:
“ Allah mendatangkan kami bagi mengeluarkan hamba-hamba (manusia-manusia) ari menjadi hamba kepada hamba kepada menjadi hamba kepad aALlah yang maha esa lagi Maha Perkasa. Dari kesempitan dunia kepada dunia yang lebih luas. Dari kezaliman beragama kepada keadilan Islam. Maka kami diutuskan dengan agama Allah kepada makhlukNya untuk menyeru mereka kepada Allah. Maka barangsiapa yang menerima, kami menerima mereka dan tinggalkan mereka ditanahair mereka dan sesiapa yang enggan kami perangi sehinggalah kamu menyahut seruan Allah…”

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasul SAW bersabda : Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman: Barangsiapa yang menyakiti waliKu, maka sesungguhnya Aku memaklumkan perang kepadanya. Dan tiada mendekati hambaKu kepadaKu dengan suatu pekerjaan yang lebih Aku sukai dari mengerjakan apa yang telah Aku fardhukan ke atasnya. Dan sentiasalah hambaKu mendekatkan dirinya kepadaKu dengan melakukan amalan nawafil hingga Aku menyintainya. Apabila Aku mencintainya, adalah Aku yang menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan tangannya yang ia menampar dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya; dan demi jika ia meminta kepadaKu, nescaya Aku berikan