PENGURUSAN USRAH YANG BERKESAN

Satu Refleksi dan sessi pertukaran pengalaman

KANDUNGAN PERBINCANGAN
• • •
Memahami Usrah Keperluan Asas Usrah Perlaksanaan Usrah

MEMAHAMI USRAH

MENGAPA USRAH ?
Sebagai usaha menyelesaikan masalah ummat yang praktik dan sunnah : Permasalahan ummat – Keadaan ummat dari segi siasahnya Keadaan ummat dari segi fikrahnya
Hadis pemakan

Keperluan mengujudkan jenerasi yang ‘wahan free’ –‘bebas wahan’ Keperluan mengujudkan jenerasi mukmin sebenar untuk kembalikan kedudukan Islam sebenarnya.
Annuur 55

Perlu kembali kepada pembinaan dalaman manusia muslim sebagai syarat menyelesaikan masalah Tegas dengan sifat mukmin sebenar
Ar-raad 31 Al-anfal 1 – 4 Al hujurat 15

Perlukan pembentukan yang terfokus dalam kumpulan-kumpulan bersaiz keluarga yang sederhana
Annuur 35 Kata-kata Amir Sakib Arsalan

…. USRAH ….
bersama Imam Banna

TAKRIF USRAH KITA
“ Mekanisma untuk meningkatkan individu secara terancang setingkat demi setingkat berdasarkan matlamat-matlamat tertentu “

KEPERLUAN ASAS USRAH

TIGA KEPERLUAN ASAS

• Murabbi • Manhaj • Bi-ah

MURABBI
1. Murabbi mesti di tarbiyah dan masih ahli tarbiyah Kata Saiyyidina Ali K. W. : “Siapa yang tiada apa-apa tidak akan dapat memberi apa-apa “ 2. Persediaan yang benar - diri dan persediaan teknikal diri - Al-Mudatsir 1-7 teknikal – mengenal ahli

MANHAJ
• Usul Asyirin sebagai asas kefahaman (Core Knowledge) • Rukun Bai-ah sebagai asas sikap, akhlak dan keyakinan • Perlaksanaan manhaj yang berkesan dan praktikal • Manhaj tsaqafah dan manhaj mutabaah (amali)

BI-AH - SUASANA
Suasana kharijiyah/dakhiliyah yg sesuai dgn matlamat yg ingin dilahirkan

• • • • • •

Bacaan Media kata-kata contoh sekeliling contoh murabbi Sikap dan nilai institusi yang ia beroperasi

Keperluan kepada bentuk bi-ah yang soleh sebanyak mungkin Keperluan kepada bekalan yang berterusan untuk hadapi bi-ah negatif Bahaya pertambahan ahli dengan bi-ah yang tidak tepat – pembentukan nilai yang menyimpang

PERLAKSANAA N USRAH

STRUKTUR USRAH

• Bilangan Ahli yang sesuai • Keanggotaan
– – – – naqib Setiausaha Bendahari ahli lain – mas-ul-mas-ul tugasan

SATU GAMBARAN PERLAKSANAAN
Ingatkan kembali ta’rif usrah kita : “ Mekanisma untuk meningkatkan individu secara terancang setingkat demi setingkat berdasarkan matlamat-matlamat tertentu “

Matlamat apa ?

Matlamat besar – memenuhi rukun bai-ah Matlamat operasi …

Tahap

Matlamat

Manhaj tsaqafi
Ziarah, taaruf detail

Manhaj amali
Riadhah bersama Jemput kerumah Ziarah tadabbur Musafir jamai’e Solah 5 waktu – berjemaah sebanyak mungkin

Membina Lahir Siqah hubungan mesra Membangunkan Ia minta di didik iman Menyelesai-kan Masalah asas 1 Melahirkan hakikat ibadah 2 Pembentu-kan dai’e 3

Memerhati alam

• Minima muslim Fardh ‘ain, quran • Bebas masalah Ma’rifah Syahadah
utk mula tarbiyah Ma’rifat Islam Ma’rifat Allah

Penghayatan Islam Ma’rifah Rasul yang syumul Ma’rifah deen Ma’rifah jahiliyah Bacaan – seerah Peribadi du’ah - Kepentingan Dakwah - Kaedah dakwah - huraian nas-nas

Tilawah alqur-an 3 juz seminggu Makthurat tiap hari Riadhah min 1 x seminggu Puasa sunat 3 x sebulan Qiam berjemaah 1 x sebulan Solah tahajud 3 x seminggu Tilawah 5 juz zeminggu Solah witir dan dhuha harian Dakwah sejam seminggu / keluarga Hafalan juz ‘amma, ayat2 dakwah tabung

Membentuk sifat Sifat asas Jundiy jamai’e muti’an 4

- Wajib jamaah , konsep Katibah dan mukhaiyyam ummah Ujian-ujian menyimpan rahsia - Konsep amal jamai’e Ujian iltizam dan taat -‘ Projek Islam’ - disiplin dalam jamaah

SATU SESSI USRAH

• Tilawah alqur-an • Tazkirah • Bahan Fikrah utama • Bahan sokongan • Mutabaah – peribadi, dakwah
Tempoh yang biasa: Tahap 1 – 1 ke 1.5 jam Tahap 2 – 2 jam Tahap 3,4 – 2 ke 3 jam Tempat : Lebih utama di rumah-rumah ahli / bilik yang sesuai

LATIHAN 1 – Tahap 1
Tunjukkan (nyatakan perancangan anda) bagaimana anda akan mendekati seorang pelajar yang di assign kepada anda yang

• • • •

Nakal Tak minat usrah Lalai dengan hidup Sibuk study – tiada masa dengan usrah

LATIHAN 2
1. 2. 3.
Senaraikan ahli-ahli usrah anda Kenalpasti tahap mereka dan latarbelakang mereka Rancang pendekatan tarbiyah yang sesuai untuk mereka – mengikut tahap mereka :
– – Anggap ada tahap 2, tahap 3 Tentukan bentuk perhubungan, aktiviti yang di rancang untuk dilakukan – bersamanya, terhadapnya – Tentukan bahan pengisian - matlamat, penekanan dan bahan yang sesuai

LATIHAN 3
Buat perancangan untuk satu sessi usrah .

- Tahap 2 - Sediakan bahan untuk beri satu sessi penyampaian 5 minit untuk
jelaskan tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tentukan isi dan pendekatan untuk jelaskan

- Rancang bagaimana anda akan memulakan sessi mutabaah

dalam usrah – di mana ada ahli yang masih malu, ada yang tidak mahu menjelaskan amal nya kerana takut tak ikhlas.

Hadis Pemakan - Riwayat Abu Daud
Rasul Bersabda; “ Hampir kamu akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seperti mana pemakan-pemakan mengerumuni ke atas satu hidangan.” Lantas seorang sahabat bertanya ; “adakah kerana sedikit bilangan kami pada hari itu?” Jawab Baginda ; “malah kamu pada hari itu banyak tapi kamu seperti buih banjir. Di ketika itu Tuhan akan mencabut kegerunan dari seteru-seteru kamu terhadap kamu, di masa yang sama Allah akan mencampak ke atas hati kamu wahan.” Lantas seorang sahabat bertanya; “Apakah dia wahan itu ?” Jawab baginda; “ Cintakan dunia dan bencikan kematian.”

Firman Allah : Annur 55
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalamal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh

• akan menjadikan mereka mereka berkuasa di

bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orangorang yang sebelum mereka berkuasa, • dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka, • dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan sesiapa yang tetap kafir, sesudah janji itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Firman Allah : Annur 35
“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti

• sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. • Pelita itu di dalamnya kaca dan kaca itu seakan-akan bintang (yang
bercahaya) seperti mutiara,

• yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, • (iaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak disebelah timur (sesuatu) dan
tidak pula di sebelah barat(nya), disentuh api.

• yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi , walaupun tidak • Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),
Allah membimbing kepada cahayaNya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Firman Allah: Surah Al-Muddathir 1-7 1. Hai orang-orang yang berselimut
2. bangunlah, lalu berilah peringatan! 3. Dan Tuhanmu, maka agungkanlah. 4. dan pakaianmu, maka bersihkanlah, 5. dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 6. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, 7. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah,

Firman Allah: Al Ra’d 11
“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu qaum sehingga mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka.”

Firman Allah: Al-Anfal 2-4
2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka kerananya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, 3. Iaitu orang-orang yang mendirikan solah dan yang menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka 4. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.

Fiman Allah: Al Hujurat 15

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”